REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130666 Premala - W/O: ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ ಖೆರ್ಡಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131027 Pooja - S/O ಗುಂಡೇರಾವ 41 . . ಖೇರ್ಡಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132685 Nagesh - S/O: ಯಾಧವ್ ರಾವ ನಾಯ್ಕ ಖೆರಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100133202 Sapna - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಖೆರ್ಡಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100133754 Vithal Bharti - S/O: ಶಂಕರ ಭಾರತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100133858 Ranjanabai - W/O ರಮೇಶ 141 ಖೇರ್ಡ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134503 Sundar Bai - W/O: ನರಸಿಂಗರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100134504 ಸ್ವಾತಿ - W/O: ಸಂತೋಷ ಖೆರ್ಡಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100134527 Jaysri - W/O: ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಖೆರ್ಡಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100134528 Mahanandabai - W/O: ದೇವರಾವ್ ನಾಯ್ಕ ಖೆರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100134615 Radha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134674 Shardabai - S/O: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100134911 Ahilyabai - W/O ಸೋಪಾನ ಈಟೇವಾದ ಖೆರ್ಡಾ (PHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20229006000016/05/2022
560100135065 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಲೊಹರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100135099 Kavita - S/O ವೈಜೀನಾಥ ಬೆಲಗಿರೆ ಖೇರ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****805723/05/2022FPS****805723/05/20226004000023/05/2022
560100135182 Bharatbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ ಸಾವರಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****502914/05/2022FPS****502914/05/20229006000014/05/2022
560100135187 Sureka - S/O: ನಾಮದೇವ್ ಖೆರ್ಡಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100135238 Umaji - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100135703 Shridevi - S/O: ಜೋತಿಬ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100135769 Sunita - S/O: ಮಾಧವರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100136163 Savitha - S/O ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಡೆಂಗ ಖೆರ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/202212008000016/05/2022
560100136441 Jaisri - W/O ವಿನಾಯಕರಾವ ನಾಯಿಕ ೨-೨೦ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100136688 Radha Vilas Makne - W/O ವೀಲಾಸ ಮಾಕನೆ ಸಾವರಗಾವ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136723 Tayi - S/O: ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಖೆರ್ಡಾ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137008 Savita - W/O: ನೀಲಕಂಠ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100137309 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾಧವ 133 PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100137374 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣಿಕ ರಾವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137412 Kanchn Bai - W/O: ಶರತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100137439 Champa Bai - S/O: ವಿಠೋಬಾರೆಡ್ಡಿ ಖೆರ್ಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100137445 Bharatbai - W/O: ಯಾದವ್ ಖೆರ್ಡಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137465 Shau Bai - W/O: ಲಾಲಬಾ ಖೆರ್ಡಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100137466 Sarjabai - W/O: ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/20226004000021/05/2022
560100137467 Vachala Bai - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಖೆರ್ಡಾ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100137490 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆರಬಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137584 Nirmalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100137587 Premila Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20229006000016/05/2022
560100137717 Laximbai - W/O: ಲಾಲಬಾ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ) PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100137858 Daivashala - W/O: ಲಹು ಖೆರ್ಡ್(ಬೀ) ಖೇರ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100138053 Kamalbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ರಾವ್ 2-102 ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138547 Rukminibai - S/O: ಮಶಣಾ ಬೋಡಕೆ ಖೆರ್ಡಾ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/202212008000016/05/2022
560100138554 Lata Bai - S/O: ಮಾರುತಿ ಸಾವಾರಗಾಂವ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****502920/05/2022FPS****502920/05/2022150010000020/05/2022
560100138722 Sulochana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ ಖೆರ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100138873 Sridevi - S/O: ವಿಠಲ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ) ಖೇರ್PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100138985 Nivarti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಶಿಂದPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100139231 Panchashila - S/O: ಪ್ರಕಾಶ ಖೆರ್ಡಾ (ಬೀ) ಖPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100139995 Susilabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಳವಂತರಾವ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140090 Vanita - W/O: ಜೈಪಾಲ ಖೆರ್ದ ತ ಔರಾದ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140091 Vidyavati Wo Dattatrya Gunge - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಗುಂಗೇ ಖೆರಡಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140783 Ashwini - S/O ನಿವರತಿ ಹಂಗರಗೆ ಖೇರ್ಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/20226004000021/05/2022
560100140785 Mangalabai - S/O: ವೆಂಕಟ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ) ಖೇರPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100140977 Rajabai - S/O ಕಛರು ಖೇರ್ಡಾ(ಬೀ) ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100141210 Ganga Bai - W/O ನಾರಾಯಣ ಖೇರ್ಡಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100141479 Priyanka - S/O: ಉಮಾಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಖೆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100141515 Shamala - S/O: ಸುದಾಮ ಖೆರ್ಡಾ(ಬೀ) ಖೇರPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100141561 Chandrakala - W/O: ವಿನಾಯಕ ಖೆರ್ಡಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100141611 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮ ಖೆರ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100141751 Lubjabai - S/O ಪಿರಾಜಿ ಶಿಂದೆ ಖೆರ್ಡ್(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100141753 Renuka - S/O: ಕಿಶನ್ ಖೆರ್ಡಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100142242 Surekha - S/O ಕಚರು ಬಾಚಪಳ . . ಖೆರ್ಡಾ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100147120 ಅಶೂಕ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/2022200015000016/05/2022
560100147121 ಕಮಾಳಾ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20226004000019/05/2022
560100147122 ಸುದಾಮ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100147123 ವಿಠಲ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147124 khushal - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/2022200015000019/05/2022
560100147125 dadarao - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147126 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147127 ಶಂಕರ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/2022200015000016/05/2022
560100147128 ಮೊಹರಾವ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ) ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147129 Sulubai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/2022210014000021/05/2022
560100147130 ಉಜ್ವಲಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/2022200015000019/05/2022
560100147131 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100147132 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147133 ಕಶಿಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/2022180012000016/05/2022
560100147134 surekha - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147135 ಅನಿತಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147136 pandari - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100147137 keshav - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100147138 ಪದ್ಮಿನಿಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100147139 ವಿಮಲಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147140 Shantabai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/2022200015000019/05/2022
560100147141 ನಾಗರಾವ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147142 mahadu - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/2022200015000016/05/2022
560100147143 vaman - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805723/05/2022FPS****805723/05/2022200015000023/05/2022
560100147144 ಗ್ಯಾನಂಬಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147145 ಮೊಹನ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147146 ಕಚ್ರು - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147147 ಕರಬಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100147149 ಹುಲೆಪ್ಪಣ್ಣ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147150 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147151 paryag bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147152 ಸಾರಿಕಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147153 ಕಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147154 kishan - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147155 sundara bai - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100147156 saru bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100147158 bheemrao - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147159 GOVINDA - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100147160 Mukatabai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147161 mahadu - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147162 madhava - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/2022200015000016/05/2022
560100147163 ಧನಾಜಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147164 shobha bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147165 lakshimi bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100147166 ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100147167 ಅಮ್ರತ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147168 ಧನಾಜಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162050 ಮಾಣಿಕ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162051 SHANTHA BAI - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162052 sangana bai - ಖೀರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162053 ಕುಸುಮಾ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162054 ಸಜನಸಾಬ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162055 ನರಸಿಂಗ - ಖೇರ್ಡಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162056 ಕೆರಬಾ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20226004000016/05/2022
560100162057 ಸಂಗೀತಾ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162058 Chandrakalabai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162059 ಹಣಮುಂತ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162060 ರಮೇಶ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162061 ಧನಾಜಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162062 gunvanth - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162063 rama - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162064 Saguna bhai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162065 ಬಾಬು - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162066 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022180012000015/05/2022
560100162067 ರಾಮಚಂದರ - ಖೇರ್ಡಾ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****805717/05/2022FPS****805717/05/20226004000017/05/2022
560100162068 ಬಾಬು - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****805723/05/2022FPS****805723/05/2022200015000023/05/2022
560100162069 Gajarabai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162070 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/202212008000016/05/2022
560100162071 ಕಾವೇರಿಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162072 ಸತ್ಯವತಿ - ಖೇರ್ಡಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****805720/05/2022FPS****805720/05/2022200015000020/05/2022
560100162073 ಅರ್ಜುನ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162074 ಭೂಷಾ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162075 sumana bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162076 ಮೊಹನ - ಖೇರ್ಡಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162077 ಕಾಶಿನಾಥ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162078 ಪುಂಡಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162079 ಧನಾಜಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162080 ರಾವಣ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20229006000016/05/2022
560100162081 ಪಿರಾಜಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162082 ಬಾಗ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022180012000015/05/2022
560100162083 raja bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162084 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/202212008000019/05/2022
560100162085 ಶತ್ರು ಘನ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162086 ಶಿವಾಜಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162087 ಮಾರುತಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162088 ರಾವಣ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162089 ಸಂಗ್ರಮ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162090 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಖೇಡಾ೵NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162091 ಜಿವನ - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162092 Reshma - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/2022180012000016/05/2022
560100162093 Padminabai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162094 Jaywantabai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162096 ನಾಗು ರಾವ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162097 ಜಲುಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162098 ಭಾಗನಬಾಈ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162099 Nagabai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162100 ತೇಜ ರಾವ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022180012000015/05/2022
560100162101 ಬಾಬು - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162102 Soshila Bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805723/05/2022FPS****805723/05/20229006000023/05/2022
560100162103 ಧನಾಜಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162104 ನಾಮದೇವ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162105 Kamla Bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162106 ಗಣಪತಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/202212008000019/05/2022
560100162107 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162108 ನಿರ್ವತಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162109 ginyana bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162110 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162111 madara sab - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162112 Champabai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162113 ದಿಗಂಬರ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162114 prakasha raddi - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162115 Shantabai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162116 ಜನಾಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022180012000015/05/2022
560100162117 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162118 ಸಾವಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162119 ಸರುಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162120 Laxmi Bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162121 ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162122 ಧನ ರಾಜ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100162123 ಗಣೇಶ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162124 ಗಿಣನಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022180012000015/05/2022
560100162125 ಶಿವಾಜಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162126 ರಾಜಾ ರಾಮ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/202212008000021/05/2022
560100162127 ಕಲಾವತಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162128 ಹರುಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ) ಖೇರ್ಡಾ (ಬಿ) ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162129 Kamla Bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162130 ಗೋಪಾಳ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162131 ಶ್ರೀಮಂತ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162132 ಕೇಶವ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20226004000019/05/2022
560100162133 ಕಿಶನ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162135 ಸುಲಾ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162136 ಕ್ರಿಷ್ಣಾ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162137 ಗೋವಿಂದ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162138 ದಾಸ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162139 ಲಲಿತಾ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162140 ತ್ರಿಂಬಕ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162141 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162142 govinda RAO - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162143 GOPALA - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100162144 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20226004000019/05/2022
560100162145 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162146 raja bai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162147 mahadu - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162148 Savitrbai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/202212008000016/05/2022
560100162149 dhondiba - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162150 ಮುದ್ರಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಖೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022180012000015/05/2022
560100162151 ಸರುಬಾಯಿ - ಖೇಡಾ೵AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162152 ನೀಲಕಂಟ - ಖೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162153 ಸುಧಮ - ಖೇಡಾ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162154 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/202212008000016/05/2022
560100162155 ದೇವ ರಾವ - ಭಂಡಾರಕುಮಠಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162156 ಮಾರುತಿ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20229006000016/05/2022
560100162157 kamala bai - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162158 ವಿದ್ಯಾವಾತಿ - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/202212008000019/05/2022
560100162159 ಪುಂಡಲಿಕ - ಖೇಡಾ೵NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162160 VITALA - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162161 VILASA - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162162 chithra bai - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162163 ವೆಂಕಟ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162164 babu - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162165 ಯಮನಾ ಬಾಯಿ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162166 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - ಖೇರಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162167 ನಾಮದೇವ - ಖೇಡಾ೵NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162168 ನಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20226004000019/05/2022
560100162169 Girijabai - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/2022180012000016/05/2022
560100162170 ನಿರಮಲಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162171 ಕೇವಳ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20226004000019/05/2022
560100162173 ಧನಾಜಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162174 ಜಿಜಾಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162175 ಪರ್ಯಾಗಬಾಯಿ - ಖೇಡಾ೵AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162176 ವೆಂಕಟ - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162177 saru bai - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20223002000016/05/2022
560100162178 Nirmal - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022180012000015/05/2022
560100162179 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162180 ಅಹ್ಮದ ಸಾಬ - ಖಾರಡPHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/20226004000021/05/2022
560100162181 ಕೇವಳಬಾಯಿ - ಖಾರಡPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022180012000015/05/2022
560100162182 ismail sab - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162183 ಬಾಬು - ಖಾರಡPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20226004000016/05/2022
560100162184 ಭಾವ ರಾವ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162185 Mahadevi - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162186 ಶ್ರಿಪತ ರಾವ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162187 ದೈವಶಲ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162188 ಮುದ್ರಿಕಾಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162189 ವೆಂಕಟ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162190 ಮಾಧವ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162191 ಚಂದರ - ಖೇರ್ಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162192 ಶೀವಾಜಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162193 Chndarkalabai - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162194 uttam - ಖೇಡಾ೵NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162195 ವೈಜೀನಾಥ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022180012000015/05/2022
560100162196 sanjeev - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162197 Sulubai - ಖೇಢಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162198 Shantabai - ಖೇಡಾ೵NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162199 ಸುಲುಬಾಯಿ - ಖೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162200 Kambalbai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/2022150010000019/05/2022
560100162201 Kashi Bai - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162202 ಪ್ರಕಾಶ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/202212008000016/05/2022
560100162203 ವೆಂಕಟ - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162204 Suman - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162205 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/2022180012000021/05/2022
560100162206 Anandbai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20229006000019/05/2022
560100162207 ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ - ಖೇಡಾ೵NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162208 ಉಮಾಕಾಂತ - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162209 ಕಾಂತಾಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20226004000019/05/2022
560100162210 Ranjith - ಖೇಡಾ೵NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162211 ರಾಮಾ ರಾವ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/20229006000021/05/2022
560100162212 ರೂಪಾ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20229006000016/05/2022
560100162213 Laxmibai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162214 VIJAY KUMAR - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162215 ತೇಜ್‌ ರಾವ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162216 ನರಹರಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162217 ನಿವರ್ತಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162218 Rukminibai - ಖೇರ್ಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162219 ಸಂಗಿತಾ - ಖೇರ್ಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162220 ಬಳಿರಾಮ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162221 Bhagubai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162222 ಮಾರುತಿರಾವ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162223 ಚಂಪಾಬಾಯಿ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100162224 Anusaya - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162225 prakash - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162226 ನಾರಾಯಣ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/2022200015000016/05/2022
560100162227 ವೈಜಿನಾಥ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162228 ಹುಲಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162229 ಸೋಪಾನ - ಖೇಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162230 balaji - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162231 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162232 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162233 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಖೆಡ್ರಾ ಬಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162234 ಸಜಾಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162235 ವೈಜನಾಥ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162236 ವೆಂಕಟ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20229006000016/05/2022
560100162237 ರಾಣಬಾ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20229006000016/05/2022
560100162238 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162239 ಕಚರು - ಖೇಡಾ೵AAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162240 Gayabai - ಖೇಡಾ೵NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162241 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಖೇರಡಾ (ಬಿ) ತಾ//ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162242 ತ್ರಿವೇಣಿಬಾಯಿ - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162243 bapu deva - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162244 Gangasagar - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/202212008000019/05/2022
560100162245 Sagar Bai - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162246 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಮುಂಗನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162247 sundra bai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162248 ರಾಚೋಟಿ ಅಪ್ಪಾ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100162249 Bhagubai - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022180012000015/05/2022
560100162250 Bharath Bai - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162251 ಪ್ರಕಾಶ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162252 Hullappa - ಖೇಡಾ೵ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100162253 ಧೊಂಡೂಬಾಯಿ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162254 nivrathi - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162255 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162256 SHANTHA BAI - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100162258 hanumanth rao - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100162259 ಮಹಾದೆವ - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162260 Sarjabai - ಸಾ:ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100162261 Nirmala - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100162262 Shaubai - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022210014000015/05/2022
560100162263 ಗಣಪತಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805723/05/2022FPS****805723/05/20226004000023/05/2022
560100167585 ಜಳಬಾ - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100167586 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಖೇಡಾ೵PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100167587 ವಂದಾಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100167588 ವಿಠಲ ರಾವ - ಖೇರ್ಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167589 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167590 ಧನ ಜೀ - ಖೇರ್ಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167591 ಕಾಂತ ರಾವ - ಖೇಡಾ೵ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167592 ashwini - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167593 ವಿನಾಯಕ ರೆಡ್ಡಿ - ಖೇಡಾ೵NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167594 ಕಚರುಲಾಲ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167595 ಪ್ರಕಾಶ - ಖೇಡಾ೵NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169872 Suryakant Nagnathreddy - ಸಾ:ಖೇರ್ಡಾ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173509 Govindrao shankarrao - ಖೇರ್ಡಾ ತಾ,ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ, ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173687 Ramesh S/o Baburao - ಖೆರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20229006000019/05/2022
560100173695 Santosh S/o manoharrao - ಖೇರಡಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100174083 RAMESH S/O BABURAO - ಖೇರಡಾ ತಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174375 Srimanth Gunderao - ಸಾ:ಖೆರಡಾ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174564 Bhaskarrao Jagannathrao - ಖೇರ್ಡ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175102 Archana - ಅಂಚೆ.ಖೆರಡಾ ಬಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100175123 Tanaji Maroti - ಪೊಸ್ಟ ಖೆರ್ಡ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/20229006000021/05/2022
560100175135 ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಅಂಚೆ.ಖೆರ್ಡಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175139 Anjanabai Srirang - ಅಂಚೆ:ಖೆರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022150010000015/05/2022
560100175144 Vithal Sudam - ಅಂಚೆ ಖಿರದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100175168 Yallappa Tulasiram - ಮು:ಖೇರಡ(ಬೀ)PHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/20229006000021/05/2022
560100175175 Dhanaraj Tukaram - ಮು.ಅಂಚೆ.ಖೇರಡಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175187 Laxmibai - ಅಂಚೆ: ಖೆರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100175200 Yadave S/o Hanmanthrao - ಮು.ಭಂಡಾರಕುಮಠಾ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175205 Rajendra Yadu - ಮು.ಅಂಚೆ.ಖೇರಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100175215 Umaji Prakash - ಖೆರಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20226004000016/05/2022
560100175217 Vijaykumar Prakash - ಖೆರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/20226004000021/05/2022
560100175305 Laxuman Mashana - ಪೊ ಖೆರದಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100175306 Mithun Narshing - ಖೆದ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100175307 Rameshreddy Sopanreddy - ಪೊ ಖೆರದಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100175312 ಸುಂದರಬಾಯಿ - ಪೊ ಖೇರಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100175314 Ram Lalaba - ಎಟ.ಪೋಸ್ಟ ಖೇರಢ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100175315 pandurang Dnyanoba - ಪೊ ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100175319 Gopalrao Shankar - ಪೊ ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100175336 ಸುನಿತಾ - ಪೊ ಖೆಡ್ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/202212008000019/05/2022
560100180197 VITAL - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180201 ಮಡೋಳಪ್ಪ - ಸಾವರಗಾಂವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180202 ಅಶೋಕ್ - ಸಾವರಗಾಂವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181374 Pancha Bai - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/202212008000016/05/2022
560100181727 Uttam S/o Dhondiba - ಖೇರಡಾ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20226004000019/05/2022
560100181759 Sangeeta - ಖೇರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****776626/05/2022FPS****776626/05/2022150100000026/05/2022
560100181764 ಅನುಸಯ್ಯಾ - ಖೆರಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805717/05/2022FPS****805717/05/20226004000017/05/2022
560100181936 ಪಂಡರಿ - KherdaPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100181943 ಉಷಾ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100181944 Annapurna - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/2022150010000019/05/2022
560100181958 ಮಹಾದು - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100181961 ನಿವರ್ತಿ - ಖೆರಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182010 ಸ್ವಾತಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/20229006000021/05/2022
560100182035 ಬಾಬುರೇಡ್ಡಿ - KherdaPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182053 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100182054 ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100182123 ಸಿದ್ದಯ್ಯ - Kherda BPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182445 ಸಂಜಿವ - KherdaPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100182446 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/202212008000015/05/2022
560100182554 ನಾಗನಾಥ್‌ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/202212008000019/05/2022
560100182607 ಮಾಧವ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100182654 ಮೊಹನ - KherdaPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100182727 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - KherdaPHH(NK) / NCSBiometric****805723/05/2022FPS****805723/05/20226004000023/05/2022
560100182729 ವಾಮನ ರಾವ - KherdaPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100182858 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100182860 ಪಿರಾಜಿ - Kherda (B)PHH(NK) / NCSBiometric****805717/05/2022FPS****805717/05/202212008000017/05/2022
560100182869 Parvati - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/2022180012000016/05/2022
560100182884 ಗುಣವಂತ ರಾವ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****805721/05/2022FPS****805721/05/2022200015000021/05/2022
560100182911 ಪುಂಡಲಿಕ - Kherda(B)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183032 ranu bai - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100183047 pandu - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100183092 ಅನುಷಬಾಯ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100183120 ಪ್ರಶಾಂತ್‌ - ಖೇರ್ಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183124 JAYSHRI - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183135 ಶಿವಾಜಿ - ಖೇರ್ಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/2022200015000015/05/2022
560100183141 KAMBALABAI - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20223002000015/05/2022
560100183142 ವೆಂಕಟ್‌ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/20229006000016/05/2022
560100183175 ತುಳಸೀರಾಮ್‌ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20226004000019/05/2022
560100183177 ಅಮೋಲ - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****805723/05/2022FPS****805723/05/202212008000023/05/2022
560100183179 CHADRABHAGA BAI - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100183223 Gunda Bai - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183247 ಬಾಬು - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100183441 surekha - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100183442 ಉಮಾಜಿ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100183448 ರುಕ್ಮಣಿ - KherdaPHH(NK) / NCSBiometric****805716/05/2022FPS****805716/05/2022180012000016/05/2022
560100183507 ಪಾರಾಬಾಯಿ - kherda bPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100183511 Bhagirathibai - Kherda (B)AAY(NK) / NCSBiometric****805723/05/2022FPS****805723/05/2022200015000023/05/2022
560100183584 ವಿಠ್ಠಲ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20229006000015/05/2022
560100183586 ನಾಗನಾಥ್‌ - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805715/05/2022FPS****805715/05/20226004000015/05/2022
560100183592 SARUBAI - ಖೇರ್ಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****805719/05/2022FPS****805719/05/20223002000019/05/2022
560100183597 MARUTHI - ಖೆಡ್ರಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-