REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132445 Komal - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132609 Shantamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು 82NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133527 ಅನುಸಯ - W/O: ಸಿದ್ದರಾಮ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100133964 Sunitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133968 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾಧರ ಹಂಗೆರಗಾ ಹಂಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134111 Santosh - W/O ಸಂತೋಷ 37 ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲ ಹತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134127 Ranjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾಜಿ ಪ್ಯಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134161 Kalpana - W/O: ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134201 Pushpa - W/O ಮಾಧವ ಹಂಗರಗಾ ತಾ. ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134219 ಲತಾ - W/O: ಉತ್ತಮ್ ಸುಭನೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134227 Rahu Bai - S/O: ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಬೋನೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134228 Radha Bai - W/O: ರಾಜು ಗಬರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134322 Rekhathayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಏಕನಾಥ ಹಂಗರಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134426 Santa Bai - W/O: ಯಧಾರಾವ್ ಗಬರೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134486 Chandrkala - W/O: ದ್ನ್ಯಾನೋಬಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134721 Anita - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಶಿದೋರೆ ಹಂಗರಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134804 Sangita - W/O ಗೋಪಾಲ ಯೇನಗುಲೆ ಹಂಗರಗಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100134817 Sunita - W/O: ಸಂತೋಷ ಜೋಂಧಲೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100134832 Shantamma - W/O ಸನ್ಮುಖ ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135171 Parmila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135414 Jothsana - W/O: ಸಂಭಾಜಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135479 Saroja - W/O ಸಂಜಯ ದಾಸರವಾಡ ಹಂಗರಗಾ (PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135602 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಲಾದ ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135616 Babita - W/O: ಬಲಭೀಮ್ ಪ್ವರ್ ಹಂಗೆರಾಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136049 Janabai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಬಾಂಬರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136082 Radhika - W/O: ರಾಮರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136093 Jyothi - W/O: ಭಾಗವಥ ಜಾಧವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136121 Malan Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ 872 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100136900 Anusaya Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136936 Madha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ರಾವ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560100136938 Kamalabai - W/O: ಅಣ್ಣಾರಾವ ಶಿಧೋರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136965 Sunita - W/O ಮುಕುಂದ ಹಂಗರಗಾ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136966 Godavari - W/O ಆನಂದರಾವ್ ಸುಭಾನೆ 57 . ಹಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136978 Champabai - W/O: ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ದಂಕೊಂಡವರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137079 Shakuntala - W/O: ನಾರಾಯಣ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137095 Shamlabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಟೀಲ 34 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137144 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಳಬಾ ಹಂಗರಗಾ (NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137435 Sangeetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ ಜಾಧವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137696 Madhubala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100137738 ನೀಲಾಬಾಯಿ - W/O ದಿಲೀಪ್ ಹಂಗರಗಾ ಬೀ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138491 Ujwala - W/O: ಸುರೇಶ ಹುಗ್ಗೆ ಹಂಗೆರಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138665 Rukmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಘು 1 ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139219 Prabhavati - W/O ದ್ನ್ಯಾನೋಬಾ ಕಿಶನರಾವ್ ಮೋರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100140694 Bhgayashree - S/O ತಾನಾಜಿರಾವ್ ಔರಾದ್ ಬೀ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****830425/05/2022FPS****830425/05/20229006000025/05/2022
560100140736 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಯ ಮದನೆ ಹಂಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141238 Aruna - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಥಾಗನರೇ ಹಂಗೆರಗಾ ಅಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141470 Vimala Bai - S/O ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಜಾಧವ ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141507 Sundar Bai - W/O ವೆಂಕಟ ರಾವ - - - PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141530 Kantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಂಡು ಹಂಗರಗಾ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141689 Vatsalabai - S/O: ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಪಾಟಿಲ್ ಹಂಗೆರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141731 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ಹಂಗೆರಗಾ ಹPHH(NK) / NCS------180000000-
560100141843 Shivanta Bai - S/O: ಹುಲ್ಲಪ್ಪಾ ಗಬರೆ ಹಂಗೆರಗಾ ಹಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147065 Kallu Bai - ಮು ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147066 Shanatabai - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147067 ಮಾರುತಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147068 ಬಳಿರಾಮ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147069 Kalavati - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100147070 Indrabai - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100147071 ಧನಾಜಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147072 ರಮೇಶ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147073 ಸುದಾಮ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147074 ದಾಮು - ಮು ಹಾಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100147075 ನಿವರ್ತಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147077 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147078 ವಾಮನ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147079 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147080 ಮೊಹನ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147081 ಬಂಡು - ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147082 ಕಚರು - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147083 kera bai - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147084 ಯಾದವ ರಾವ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147085 shesha bai - ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ತಾ. ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100147086 sunanda - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147087 ಜ್ಞಾನೂಬಾ - ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147088 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147089 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147090 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147091 Parvatibai - ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147092 kamal bai - ಮು ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147093 Rukmini Bai - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147094 Parvathi Bai - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147095 Mumtaz Bee - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147096 Indrabai - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147097 ಪಾರಬತಿ ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147098 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಹಾಂರ್ಗಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147099 ನೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಾಂರ್ಗಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147100 ಅಶೋಕ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147101 Tukabai - ಹಾಂರ್ಗಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147102 ಇಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಣಗರಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100147103 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147104 ಸುಭಾಷ್‌ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147105 ಶಿವಾಜಿ - ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100147106 ಸುಭಿದ್ರಾಬಾಯಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147107 ಖಂಡೇ ರಾವ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147108 Sakarabai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147109 mukta bai - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147110 ಬಲಿ ರಾಮ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100147111 ಲಷ್ಮಣ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147112 Rukaminibai - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147113 Sheshabai - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147114 Kamalabai - ಮು ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147115 ಗೋವಿಂದ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147116 ನಾಮದೇವ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147117 ಗುಣವಂತ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147118 ತೇಜಾ ರಾವ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147119 Kavita - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147169 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100161895 ಧನಾಜಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100161896 ಮಾರುತಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161897 konda bai - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161898 ವಿಠಲ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161899 ದೋಂಡಿಬಾ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161900 ಮುರಲೀಧರ್‌ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161901 ಅರ್ಜುನ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161902 NIRMALA BAI - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161903 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161904 panchabai - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161905 ಕಾಶಿ ರಾಮ - ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161906 Shantabai - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161907 ಪಂಡರಿ ನಾಥ - ಹಾಂಗ್ರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161908 ಶ್ರೀ ಪತಿ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161909 Lalitabai - ಹಂರಗಾ ತಾ ವರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161910 ಮರುತಿ ರಾವ - ಹಾಂಗ್ರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161911 ವೀರ ಭದ್ರಪ್ಪಾ - ಹಾಂರ್ಗಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161912 vimala bai - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161913 ಜ್ಯೋತಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161915 shanta bai - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161916 ವೆಂಕಟ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161917 Kevalabai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161918 Ahellaya Bai - ಮು ಹಂಗರಗ಻PHH(NK) / NCS------180000000-
560100161919 ಮೊಹನ - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161920 ಕಾಳು ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161921 ದೇವಿ ದಾಸ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161922 ಬಲವಂತ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161923 ವಾಮನ - ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161924 Anandbai - ಹಂಗರಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161925 Bharth Bai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161926 ನಾರಾಯಣ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100161927 Sundarabai - ಮು ಹಾಂನರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161928 ಶಂಕರ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161929 Anshayabai - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161930 laxmi bai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161931 ಬಾಲಾಜಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161932 ದಿಲಿಪ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161933 Suman Bai - ಬೋಂತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161934 Mandirabai - ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------240000000-
560100161935 ಛಾಯಾ ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161936 ಹನುಮಂತ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100161937 ವಿಶ್ವಂಬರ - ಮು ಹಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100161938 ವೀಜಯ ಕುಮಾರ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161939 ವೈಜಿನಾಥ - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161940 Mudrikabai - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161941 ಅಹೆಲ್ಲಯ ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161942 ಶಾಲುಕಾ ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161943 RUKMINI BAI - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161944 Padmini Bai - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161945 devu bai - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161946 Laxmi Bai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100161947 ಡಗ್ಡು - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161948 ವೈಜಿನಾಥ - ಹಾಂರ್ಗಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161949 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161950 ತುಕಾರಾಮ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161951 Chandra Bai - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161952 ಉತ್ತಮ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161953 Sulechana - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161954 ಎಕನಾಥ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161955 ತೆಜಾರಾವ - ಮು ಹಮಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161956 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161957 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161958 ಕಿಶನ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100161959 Sheshabai - ಹಂಗರಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161960 Shantabai - ಹಂಗರಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161962 ಬಳಿರಾಮ - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161963 ಮಾಧವ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161964 ಮಾರುತಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161965 ಬಾಬು ರಾವ - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161966 ಗೊವರ್ಧನ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161967 Zheda Bee - ಹಂರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161968 Mamula Bee - ಹಾಂಗ್ರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161969 ಧನಾಜಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161970 ಬಾಲಾಜಿ - ಹಾಂರ್ಗಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****177717/05/2022FPS****177717/05/20229006000017/05/2022
560100161971 ಪ್ರಭು - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100161972 Parvati - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161973 ಮಾಣಿಕ - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161974 ಸರು ಬಾಯಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161975 Anjanbai - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161976 ಹನುಮಂತ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161977 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161978 Lyakatabi - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161979 ಚಂದರ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161980 ಗೋವಿಂದ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161981 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161982 Janakabai - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161983 ನ್ಯಾನೂಬಾ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161984 ಗಣಪತಿ ರಾವ - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161985 ತಾನಾಜಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161986 Meera Bai - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161987 ಜ್ಞಾನೋಬಾ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161988 ಗಣಪತಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161989 ಮಾಧವ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100161990 Rukmini Bai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100161991 Kerbai - ಹಾಂರ್ಗಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100161992 ಶಾವುಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161993 ಸುಧಾಕರ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161994 ವಿಲಾಸ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100161995 ಯಾದವ ರಾವ - ಹಂರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100161996 Gangabai - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100161997 ಮಾರುತಿ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100161998 ನಾಗನಾಥ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100161999 ವಿಠಲ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162000 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162001 Dhondabai - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100162002 Vandana Bai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162003 ರಮೇಶ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162004 ಗೋವಿಂದ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100162005 ನರಸಿಂಗ - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162006 Dhondu Bai - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100162007 Anusaya - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100162008 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100162009 ಬಾಬು - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162010 ಗೂವೀಂದ - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100162011 ವಾಮನ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162012 ಮಷ್ಣಜಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162013 Kushalbai - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162014 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162015 ಶಂಕರ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162016 ಹುಲೆಪ್ಪಾ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162017 ANJANA BAi - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162018 Nilavati - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162019 ಗ್ಯಾನೊಬಾ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162020 YAMUNABAI - ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162021 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಹಾಂರ್ಗಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162022 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100162023 kamala bai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162024 anita bai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162025 ಪಂಚು ಬಾಯಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100162026 Nagara Bai - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162027 shila bai - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162028 Shobh - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162029 ಕಚರ - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162030 ರಾಮ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162031 ಬಾಬು ರಾವ - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162032 ಶ್ರೀ ಪತ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162033 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162034 ಮಾರುತಯ್ಯಾ ಪ್ಪಾ - ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162035 ಪ್ರತಾಪ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100162036 Vita Bai - ಹಾಂರ್ಗಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100162037 Hausa Bai - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162038 endara bai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100162039 ನಾರಾಯಣ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162040 ವಿಠಲ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162041 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162042 ದಶರತ - ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100162043 ಮರುತಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162044 ದಿಗಂಬರ - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100162045 ರಾಮರಾವ್‌ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100162046 Sunita - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100162047 ವಸಂತ - ಮು ಹಂಗರಗಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100162048 Anusu Bai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100162049 ರಮೇಶ - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167547 ಪಂಡರಿನಾಥ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167548 ಶಿವಾಜಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100167549 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167550 ಉತ್ತಮ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167551 ಸೋಪಾನ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167552 ವಿಠಲ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167553 ನಿವರ್ತಿ ರಾವ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167554 ಜಳಬಾ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167555 ನಾರಾಯಣ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167556 ಮಾಧವ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167557 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167558 ನರಸಿಂಗ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167559 ವಿಠಲ ರಾವ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167560 ಶಂಕರ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167561 ಸಂಜಯ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167562 ಜ್ಞಾನೊಬಾ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167563 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಮು ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167564 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167565 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167566 ವಿಠಲ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167567 ಘಾಳೆಪ್ಪ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167568 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167569 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167570 ಮಾಧವ ರಾವ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167571 ಮಚೆಂದ್ರ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167572 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಹಾಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167573 ತಾನಾಜಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167574 ಶೆಷರಾವ್‌ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167575 ಗೋಪಾಲ - ಮು ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167576 ಸಕಾರಾಮ - ಮು ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167577 ಸೊಪಾನ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167578 ಸಂತೋಷ - ಮು ಃಮಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167579 nirvati - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167580 ಶಿವ ರಾಜ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167581 ದಶರಥ - ಮು ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167582 ಅನುಸೂಯಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಾಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167583 ದಶರಥ - ಮು ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167584 ಚೆನ್ನಪ್ಪ - ಮು ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173190 ಜನಾಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100173287 Digambar s/o Sangram - ಹಂಗರ್ಗಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100173335 Gangaram s/o Ramji - ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100173370 Ram s/o Hanmanthrao - ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100173435 Kacharu s/o Keraba Dopare - ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100173454 Vachala Bai - ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------240000000-
560100173502 Jaya Bai - ಹಂಗರ್ಗಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100173558 ಶಿತಲ ಗ/ ವಿಠ್ಠಲ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100173577 Balaji s/o Gopalrao - ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173609 ಸಂಜಯ ತ/ ನಿರ್ವತಿರಾವ - ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100174099 Pandhari s/o Tukaram - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100174176 Mahadappa s/o Shankreppa - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100174209 Bhgyashree - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100174476 Balaji s/o Khanderao - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100174722 Rupabai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100174724 Komalbai w/o Ramesh - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100174947 Mahananda - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100175375 Ganpat s/o Sangram - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100175377 Kamlabai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100176779 Meenabai w/o Bipeen - ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179395 Gujabai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100179407 ಮೈಜಿನಾಥ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100179414 ಸುಗಂಧ ಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100179418 ಕಮಲಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179422 ರಜೇಸಾಬ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100179433 Laxmibai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100179437 ಬಲಬೀಮ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179443 ಸಂಜಯ್ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179449 ಸತ್ತಿಶ್‌ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179455 Sundarbai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179460 ನಿಮಱಲಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100179463 Kamal - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179471 ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179481 ರಾಜೀಂದ್ರ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179486 Sagar Bai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179493 ಜಾಂು್‌ ಸಿಂಗ್ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179501 ಉಜ್ಡಲಾ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100179509 ಮನೋಹರ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179516 ಕಚ್ರು - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179522 ಪಾಂಡೂರಂಗ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179528 ರಾಮು - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179541 ದಿಲಿಪ್‌ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179552 ಆತ್ಮಾರಾಮ - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100179556 ಬಾಬುರಾವ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179562 ಬಾಬು - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100179567 ನಾರಾಯಣರಾವ್‌ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179575 ವಿಠಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100179582 ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179590 ಚೌತ್ರಾಬಾಯ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179596 ಸತಾ ವಜೀ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179603 ಮಾಧಾಬಾಯ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100179621 ಬಾಬುರಾವ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100179626 Gangabai - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180323 ಮೌಲಾನ್ ಸಾಬ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180327 bismillabi - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100180337 ಹನುಮಂತ - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100180355 ANUSAYA BAI - ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100180363 ಮಾಲು - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100180373 ವಸಂತ - HangargaPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180384 Haru Bai - ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180393 ಕೇರಬಾ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100180404 ಮಹಾದು - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100180411 ಸಂಜಯ - ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100180423 Renuka - ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100185711 Kalavatibai w/o Thejerao - ಮು ಹಂಗರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185712 ಪ್ರಕಾಶ - ಮು ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100185713 Reshma - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100185728 Govind S/o Manik - ಮು ಹಾಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185729 Rama S/o Gyanoba - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185730 bhimrao S/o Gyanuba - ಮು ಹಾಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****830425/05/2022FPS****830425/05/2022200015000025/05/2022
560100185731 ವಛಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ - ಮು:ಹಂಗರಗಾ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100185732 Suvarna - ಹಂಗರಗಾ ತಾ ಔರಾದ ಬ಻PHH(NK) / NCS------90000000-
560100185733 Ananju w/o Udayabhanu - ಮು ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100185735 ಉಷಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಹಂಗರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100185736 Prakash s/o Sarjerao - ಹಂಗರಗಾ ಬೀ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100186412 Anil s/o Narayanrao - ಮು:ಹಂಗರಗಾ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100188893 Bharat Bai - ಬಾಬುರಾವ 78 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100188894 Lakshmibayi - ಪಾಂಡುರಂಗ 55 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190193 Aprna - ದಶರಥ 81 ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಂಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190194 Parvati - ಹಣಮಂತ 0 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರಗಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190195 Shanthamma - ಬಾಲಾಜಿ 0 ಹಂಗರಗಾ ಹಂಗೆರಗಾ ಹಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190196 Vanita - ದತ್ತಾತ್ರಿ 00 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190197 Kalavati - ಹಂಗರಗಾ ಬಿ 00 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190198 Sunitha - ರಾಜಕುಮಾರ 0 ಹಂಗರಗಾ ಹಂಗೆರಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190199 ಕುಸುಮ ಗಂ ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾಲಾಜಿ 00 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190200 Tara Bai - ರಾಮಚಂದ್ರ 231 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190201 Sojara Bai - ರೋಹಿದಾಸ 298 ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ ಮಂದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190202 Kevalabai - ಶೇಷಾರಾವ 144 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100190203 Shankuntala - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 222 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190204 Gangabai - ತುಕಾರಾಮ 220 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190205 Anita - ದಶರಥ 264 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರಗಾ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190206 Anita - ಭಾಗವತ 166 ಅಹಿಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಚೌಕ ಹತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190207 Zarnamma - ರಾಜೇಂದ್ರ 340 ಹಂಗರಗಾ ಹಂಗರಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190208 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ ಪ್ರದೀಪ - ಪ್ರದೀಪ 322 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190209 Rukminibai - ನಾರಾಯಣ 267 ಎಸ್ ಸಿ ವಾರ್ಡ ಹಂಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190210 Thulasabayi - ನಾಮದೇವ 70 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190211 Shamabai - ಬಾಬುರಾವ 321 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190212 Dwaraka - ಬಾಬು 155/2 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190250 Shobha - ಪ್ರಕಾಶ 1978 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560100190251 Anjanabai - ದಶರಥ 274 ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ ಮಂದಿರ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190252 Lalita - ಹುಲ್ಲಪ್ಪಾ 123 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190253 Nirmalabai - ಮಾಧವರಾವ 384 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗೆರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190255 Shridevi - ಜ್ಞಾನೋಬಾ 00 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190256 Paryagabayi - ಬಾಬು 7 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಹಂಗೆರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190257 Yasin Bee - ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ 37 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190258 Shavubai - ಗ್ಯಾನೋಬಾ 225 ಹನುಮಾ ಮಂದಿರ ಹತ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190259 Laximbai - ಮಾಧವ 56 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಹಂಗೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190260 Anusu Bai - ಗ್ಯಾನೋಬಾ 165 ಅಹಿಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಚೌಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190261 ಗೀನಾಬಾಯಿ - ಸುಭಾಷರಾವ 423 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190262 Laxmi Bai - ಮಾಧವರಾವ 17 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190263 Anita - ವೆಂಕಟ 00 ಹಂಗರಗಾ ಹಂಗರಗಾ ಹಂಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560100190264 Anasuya - ಧನಾಜಿ 204 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190265 Bhagyashri - ಶ್ರೀನಿವಾಸ 384 ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190266 Anusha Bai - ನಿವರ್ತಿ 146 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190267 ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂ ವೀರಭದ್ರ - ವೀರಭದ್ರ 278 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560100190268 Ranjana - ಶಿವಾಜಿ 436 ಹನಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190272 Vandana Bai - ದಿಗಾಂಬರ 0 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರಗಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190273 Savitra Bai - ಶೇಷರಾವ 0 ಹಂಗರಗಾ ವಿ ಹಂಗರಗಾ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190274 Ujwalabai - ಜ್ಞಾನೋಬಾ 0 ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ಹಂಗರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192515 Asha - W/O ಅನೀಲ ಪಾಟೀಲ್ 39 - ಹಂಗೆರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100193766 Radha - W/O ವೆಂಕಟ ಹಂಗರಗಾ ತಾ. ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100193843 Vimalbai - W/O: ಮನೋಹರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಂಗೆರಗಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194216 Sojar Bai - W/O ಗಣಪತ ರಾವ್ ಹಂಗರಗಾ ತಾ. NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194272 Sakubai - W/O: ಚಂದು ಗಬರೆ ಹಂಗೆರಾಗ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195010 Subhadra Bai - C/O ಮಾರುತಿ ಹಂಗಾರ್ಗ ತಾ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195707 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವರ್ಷಕಾಂತ 19/1055 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196376 Chutarabai - W/O: ಖಂಡೇರಾವ್ ದೋಪರೆ ಹಂಗೆರಗಾ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196537 Narasa Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆರಬಾ ರಾವ ಹಂಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100197045 Kondabai - W/O ಮಾಧವ ಹಂಗರಗಾ (ಬಿ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------180000000-
560100197677 Shobh Bai - W/O: ದ್ನ್ಯಾನೋಬಾ ವಾಡೀಕರ ಹಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100197684 Shantabai - W/O ರಮೇಶ ಜಾಧವ ಹಂಗೆರಗಾ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100197811 Anita - S/O: ಗೋಪಾಲ್ ಜಾಧವ್ ಹಂಗೆರಾಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197960 Meenabai - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ಥಾಗನರೇ ಹಂಗೆರಗಾ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198109 Kalavati - W/O: ತೇಜೆರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಹಂಗೆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198305 Rajeshree Sudhakar Jadhav - W/O ಸುಧಾಕರ 35 ಗೊವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100198812 Champa Bai - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ಜಾಧವ್ ಹಂಗೆರಗಾ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100199019 Sangeeta - C/O ರವೀಂದ್ರ ಹಂಗರಗಾ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100199208 Parwati - W/O: ಶಂಕರ್ ರಾಜೋರೇ ಹಂಗೆರಗಾ ಅಂಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100199711 Anusaya Bai - W/O: ವೆಂಕರಾವ ತ್ಗಣೆರೆ ಹಂಗೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560100199713 Koushalaya - S/O ದಿಗಂಬರ ರಾವ ಹಂಗೆರಗಾ(ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100199733 Sweta - S/O ಪಂಧರಿನಾಥ #41 . ಹಾಂಗರಗಾ(NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199734 Shobhabayi - C/O ಸುನೀಲ ಹಂಗೆರಗಾ(ಬೀ) ತಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199795 Sanjivini - C/O ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ 40/ಆ ಹಂಗರಗಾ ಹಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199812 Nirmala Bai - C/O ಪಂಡರಿನಾಥ್ #41 . ಹಂಗರಗಾ,NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200295 Harubai - S/O ಗಂಗಾರಾಮ್ ದೋಪರೆ ಔರಾದ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100200363 Lalita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬು ಟಾಂಗಡೆ ,. AAY(NK) / NCS------200000000-
560100200364 Sangamma - C/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಹಂಗರಗಾ ತಾ. ಔರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100200707 Vimalabai - W/O ವಸಂತ್ ತಗನಾರೆ ಹಂಗರಗಾ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200721 Shilpa - C/O ಸಂತೋಷ ಹಂಗರಗಾ ಬಿ ತಾಲೂಕ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100201038 Chaya Bai - W/O: ಧನಜಿ ಸುಭನೆ ಹಂಗೆರಗಾ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100201436 Champa Bai - W/O ಗಂಗ ರಾಮ್ 54 ಹಂಗೆರಗಾ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201721 Suvarna Bai - C/O ಸೋಪಾನರಾವ ,., 43 ಹಂಗೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202073 Shobha Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಾಮ ನಳಗಿರೆ ದಾಬಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203271 Radha - C/O ಶ್ರೀರಂಗ ,. # ಹಂಗೆರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100203272 Shamabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ್ ಹಂಗರಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100203273 Manik Bai - W/O: ಖಂಡೇರಾವ್ ತ್ಗಣೆರೆ ಹಂಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203600 Jyoti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ಖೆರ್ಡಾ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100203631 Ranika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಗಿರಣೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top