REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132547 ಛಾಯಾ ಬಾಯಿ ಬೀರಾದಾರ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮದಾಸ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****698628/05/2022FPS****698628/05/2022150010000028/05/2022
560100132606 Pooja - W/O ಪ್ರಭು ಕಿರಗುನವಾಡಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20226004000029/05/2022
560100132752 Mangalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ 82 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132774 Pinkubai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಪುರಾವ್ ಕಿರಗುನPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20226004000029/05/2022
560100132780 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀಲೆಸ್ ಜಾಧವ್ #999PHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20226004000029/05/2022
560100132807 Sheetal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ್ ಕೊರೆ 65 PHH(NK) / NCS------30000000-
560100133211 Sangeeta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ 36 ಯಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100133212 Bhagiratha - W/O ವೆಂಕಟ ಹೇಮಲ್ ನಾಯಕ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133342 Sunita - W/O: ಜಲಿಂದರ್ ರಾಠೋಡ್ ರಾಮಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022150010000028/05/2022
560100133343 Sumitra Bai - W/O: ಮಚೀಂದ್ರ ರಾಠೋಡ್ ರಾಮಸಿPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022150010000028/05/2022
560100133950 Jyothi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ 999/1 ಬೊಂತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133958 ವಾಲಾ ಬಾಯಿ - W/O: ನಂದೇವ್ ರಾಠೋಡ್ ಬೋಜಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/202212008000023/05/2022
560100133992 Kavita - W/O: ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಮಲ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100134038 Laxmibai - S/O ಕಾಶೀರಾಮ ಜಾಧವ 19 - ದಂಸಿಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134048 Raja Bai - W/O ಕೇರಬಾ ಏಚ್‌ ನ 14 - PHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022150010000026/05/2022
560100134090 Jarina Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ಯಾದುಲ್ 310 PHH(NK) / NCS------180000000-
560100134099 ರೇಖಾ - W/O ತಾನಾಜಿ ರಾಠೋಡ - - ಕಿರಗುನPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20226004000029/05/2022
560100134381 Suman Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲಾಶರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20229006000023/05/2022
560100134383 Rukmin - W/O: ಗೋಪಾಲ್ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022150010000026/05/2022
560100134485 Parvati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೀಪಕ #81 ರಾಮಸಿಂಗ್ PHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/202212008000028/05/2022
560100134580 Sheshabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ #24 ರಾಮು ನAAY(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022200015000026/05/2022
560100134658 Mangalbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರೋತಿ ಭೂತಾಳೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100134713 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷೇರಾವ್ #26 ರPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20226004000026/05/2022
560100134722 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಂದು ಪವರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134808 Varsha Rathod - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಕೀಂದರ ರಾಠೋಡ 73 PHH(NK) / NCS------150000000-
560100134835 Chandar Bai - W/O: ನ್ಯಾನೋಬಾ ಲಿಒಂಗಿ ಬೊಂತPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/202212008000026/05/2022
560100134859 Mangala Bai - W/O: ಧನಜಿ ರಾಠೋಡ್ ನಾಮ ನಾಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/20229006000028/05/2022
560100134938 Kavita - W/O: ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ್ ರಮPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/20229006000028/05/2022
560100135006 Shakuntala - W/O: ನಹೆರು ಜಾಧವ್ ಕರಂಜಿ ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022150010000026/05/2022
560100135015 ಶೀತಲ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈಪಾಲ ಲಿಂಗಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20226004000029/05/2022
560100135075 Manisha - W/O: ನಿತಿನ ರಾಠೋಡ ರಾಮಸಿಂಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/20226004000028/05/2022
560100135116 Sangeeta - S/O: ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ತಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022150010000028/05/2022
560100135196 Balaji - S/O: ಗೋವಿಂದ ಜಾಧವ್ ರಾಮು ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20226004000026/05/2022
560100135402 Sharadha - W/O ಮಲ್ಲಾರಿ 40 . PHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20226004000026/05/2022
560100135627 Muktabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರಳಿಧರ ಪವಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/20229006000028/05/2022
560100135755 Anitabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಯಾದು ಕಿರಗುನವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/2022150010000029/05/2022
560100135781 Hausabai - W/O: ದತಾತ್ರಿ ಲಿಂಗಿ ತ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20226004000029/05/2022
560100135802 Dropata Bai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/202212008000026/05/2022
560100135916 Pooja - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಕಿರಗುನವಾಡಿ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20226004000029/05/2022
560100136085 Revata - W/O: ನಾಮದೇವ್ ಕೇಏಆರ್ಏಎನ್‌ಜPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/202212008000023/05/2022
560100136123 Priyanka - W/O: ಅರವಿಂದ ಬದು ನಾಯಕ್ ತಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136165 Surekha - S/O ಮಾಧವ ಕರಲೇ ಕಿರಗೂಣ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/202212008000025/05/2022
560100136206 Kavitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಯಸಿಂಗ್ 21 ರಾಮು PHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022150010000026/05/2022
560100136218 Beba Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾ 114 ಲಿಂಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136240 Gangabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭಿಕಾಜಿ ರಾಮು ನಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20229006000023/05/2022
560100136460 Anjan Bai - W/O: ಮರೋತ್ಿ ಲಿಂಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20229006000026/05/2022
560100136463 Shavu Bai - W/O ರಾಮರಾವ ಲಿಂಗಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136598 Pooja - W/O ರವೀಂದ್ರ ರಾಠೋಡ್ ಬೊಂತಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136599 Babita - W/O ಶಿರೀಶ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136603 Sheela Bai - W/O ವಾಮರಾವ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136654 Savita - W/O: ಶಾಮರಾವ ಭುಜಾ ತಾಂಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137185 Jamuna Bai - W/O: ಶಂಕರ್ ಪೋನ ನಾಯಕ್ ತಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/202212008000026/05/2022
560100137276 Priyanka - W/O ಪ್ರಮೋದ ರಾಠೋಡ ಬೊಂತಿ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022180012000028/05/2022
560100137429 Pinkabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ ಪವಾರ 9999 PHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/202212008000029/05/2022
560100137534 Kerabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಲಿಂಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20229006000026/05/2022
560100137577 Suman - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮುನಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20229006000026/05/2022
560100137621 Padamin Bai - W/O: ಬಲವಂತ್ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137626 Sona Bai - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20226004000026/05/2022
560100137725 Suman Bai - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137782 Anita - W/O ರಮೇಶ ಜಾಧವ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137810 ಸಕ್ಕೂ ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭವರವ ಬೋಜ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/202212008000026/05/2022
560100138219 Tanubai - W/O ಅರುಣ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022180012000026/05/2022
560100138228 Sheelabai - S/O ಗೋವಿಂದ ಡೇವಕತೆPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20229006000023/05/2022
560100138249 Anita Pruthaviraj Pawar - W/O ಪ್ರೂಥ್ವಿರಾಜ ಪವಾರ ಬೊಂತPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/202212008000028/05/2022
560100138478 Shila - W/O: ದಿಲೀಪ್ ರಾಠೋಡ್ ನಾಮ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/20226004000028/05/2022
560100138519 Kavita - W/O: ಗೋವಿಂದ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ ಲಿಂಗAAY(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022200015000028/05/2022
560100138527 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಕುಶ ಬೊಂತಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022150010000028/05/2022
560100138530 Surekha - W/O: ವಿನಾಯಕ ಪವಾರ ಘಮಾನಾಯ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/202212008000028/05/2022
560100138534 Chandrakala - W/O: ಪಂಡರಿನಾಥ್ ರಾಠೋಡ್ ರಾಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138536 Rani - W/O ಪ್ರತಾಪ್ ಗಹವಾನೆ ಲಿಂಗಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138569 Shilabai - W/O ಅಶೋಕ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100138614 Suman Bai - S/O: ಸುಭಾಷ ನಾಮಾ ನಾಯಕ ಥಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/202212008000028/05/2022
560100138758 Archana - W/O ಖುಶಾಲ ಪವಾರ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138887 Vanita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ 11 ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20226004000026/05/2022
560100138949 Meera - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/202212008000026/05/2022
560100139033 Kondabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದುಢಾಜಿ ಮು ಬೊಂPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20229006000029/05/2022
560100139109 Laxmibai - W/O ನಾಗುರಾವ 95 . . ನಾಮಾ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/202212008000028/05/2022
560100139201 Sakubai - S/O: ಗಣಪತ್ ಜಾಧವ್ ರಮಾ ನಾಯಕPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/202212008000026/05/2022
560100139217 Saku Bai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಬೊಝಾ ತಾಂಡ ಬೊಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139248 Kavitha - W/O: ತಾನಾಜಿ ಕರೆ ಕಿರಗುನವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/202212008000029/05/2022
560100139327 Anjan Bai - W/O: ಹುಳ್ಳಾಪ್ಪ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139926 Priyanka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಪವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140182 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - S/O ಶಂಕರರಾವ ಜಾಧವ ಲಿಂಗಿ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140187 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ ರಾವ #103 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140188 Kavshabai - W/O: ರಾಜು ಬೊಂತಿ ಬೊಂತಿ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/202212008000023/05/2022
560100140189 Kushavarta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜು 109 PHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/202212008000023/05/2022
560100140232 Shamka - W/O: ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ಕೇಶವ್ ನಾಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/20229006000028/05/2022
560100140323 Shreedevi - W/O ಶಿವಾಜಿ #157 ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140343 Narasa Bai - W/O: ತಾನಾಜಿ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20229006000026/05/2022
560100140348 Surekha - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20226004000026/05/2022
560100140407 Raja Bai - W/O: ಭೊಜು ಕಿರಗುನವಾಡಿ ಬೊಂತPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20229006000029/05/2022
560100140459 Ranjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾರತ ಪವಾರ ರಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/202212008000028/05/2022
560100140555 Gangabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/202212008000028/05/2022
560100140583 Bhagubai - W/O ಮಾಧವರಾವ 120 ಕಿರಗುನವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20229006000029/05/2022
560100140585 Savita - W/O ಧನಾಜಿ ಕರೆ ಕಿರಗುನವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/202212008000029/05/2022
560100140597 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ PHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/202212008000029/05/2022
560100140689 Sonabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು #90 ಬೊಂತಿ ಬೊPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20226004000023/05/2022
560100140690 Manisha - W/O ಸತೀಶ #131 ಕಿರಗುನವಾಡಿ ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20226004000029/05/2022
560100140691 Mehrunnisa - S/O ಮೆಹಬೂಬ ಪಾಶಾ ಶೈಕ ಬೊಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20229006000026/05/2022
560100140925 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ್ ಪವರ್ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20229206000026/05/2022
560100141092 Babita - S/O ಭೀಮರಾವ ರಾಥೋಡ ೧೪೨ ಬೋಂಥPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/202212008000029/05/2022
560100141117 Malan Bai - S/O: ರೂಪಸಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ ಹೇಮಲಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141279 Lalubai - S/O: ಶಂಕರ ಬೊಂತಿ ಔರಾದ್ ತಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100141316 Gunabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಣವಂತ ಕಿರಗುನPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/2022180012000029/05/2022
560100141371 Shobha - S/O ಶಂಕರ್ ಜಾಧವ್ ರಾಮು ನಾಯಕ್ ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****698628/05/2022FPS****698628/05/202212008000028/05/2022
560100141426 Soniyabai - W/O ಸಂತೋಷ 136 , . ಬೊಂತಿ ಬೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141575 Pragati - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಾಠೋಡ ಬೊಂತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****173123/05/2022FPS****173123/05/20226004000023/05/2022
560100141667 Ratnamala - W/O: ಶಿವಾಜಿ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022150010000026/05/2022
560100141729 Maturabai - W/O: ಭೀಮರಾವ ರಾಮಸಿಂಗನಾಯ್ಕ PHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/20226004000028/05/2022
560100141756 Shobha Bai - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ಲಿಂಗಿ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022150010000026/05/2022
560100141785 Vimal Bai - W/O: ಕಿಶನ ರಾವ ಲಿಒಂಗಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20226004000026/05/2022
560100147250 ವೆಂಕಟ - ಬೋಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147251 ಮಾಧವ - ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/2022200015000029/05/2022
560100147252 ಬಳಿರಾಮ - ಬೋಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147253 ಸುನಿತಾ - ಬೋಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20223002000029/05/2022
560100147254 babu - ಬೋಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20223002000026/05/2022
560100147255 ನಾಮದೇವ - ಮು ಬದ್ದುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20226004000023/05/2022
560100147256 Rajabai - ಬದ್ದುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/20226004000028/05/2022
560100147257 Shobhabai - ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022200015000026/05/2022
560100147258 vimala bai - ಬೋಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20223002000023/05/2022
560100147259 ಜಯಶ್ರೀ ಬಾಯಿ - ಬೋಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147260 lalita bai - ಮು ಕೀರಗುನವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/2022200015000029/05/2022
560100147261 ಸಕು ಬಾಯಿ - ಮು ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147262 shevantha bai - ಮು ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147263 ಯಾದವ - ಬೋಂತಿ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022200015000026/05/2022
560100147264 ವಿಥ್ಥಲ - ಮು ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147265 sona bai - ಮು ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20223002000023/05/2022
560100147266 Jalubai - ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147267 ಬಾಬು ರಾವ - ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022200015000026/05/2022
560100147268 Alakabai - ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147269 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಮು ಕಿರಗುನವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147270 ಮೋತಿ ರಾಮ - ಮು ಕಿರಗುಣವಾಢಿ ಬೊಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20226004000029/05/2022
560100147271 Raja Bai - ಕಿರಗುಣವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/202212008000029/05/2022
560100147272 ಶಂಕರ - ಮು ಕಿರಗುನವಾ ಬೊಂತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147273 anita - ಬೊಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20223002000023/05/2022
560100147274 Pundlik - ಮು ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/20223002000026/05/2022
560100147275 Sarubai - ಬೊಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147276 ಪಿರಾಜಿ - ಮು ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20223002000023/05/2022
560100147277 ಮಧುರಾ ಬಾಯಿ - ಬೋಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147278 Shevantabai - ಬೋಂತಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147279 ಹುಲಪ್ಪ - ಮು ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147280 Rangubai - ಬೋಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147281 ambadas - ಬೋಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147282 tanubai - ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20223002000023/05/2022
560100147283 ಜನ ಬಾಯಿ - ಬೋಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147284 ಪ್ರಕಾಶ - ಮು ಹೆಮ್ಲಾನಾಯ್ಕ ಬೊಂತಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147285 Bayajabai - ರಾಮು ನಮಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾAAY(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022200015000028/05/2022
560100147286 ಗುರುನಾಥ - ಮು ಬೋಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022200015000026/05/2022
560100147287 ನಾರಾಯಣ - ರಾಮುನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022200015000028/05/2022
560100147288 ಕಲುಬಾಯಿ - ಮು ರಾಮು ನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔAAY(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022200015000028/05/2022
560100147289 ಸಕು ಬಾಯಿ - ಮು ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147290 ಗೋಪಾಲ - ಅಂಬ್ರು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿ ತಾ: ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147291 jija bai - ಮು ಘಮನಾಯ್ಕ ತಾಂತಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022200015000028/05/2022
560100147292 Dnyanobai - ಗಮಾನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022200015000028/05/2022
560100147293 ಶಂಕರ - ಬೋಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147294 ಸರುಬಾಯಿ - ಮು ಬೊಂತಿ ತಾ ಔತಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147295 ನಾರಾಯಣ - ಥಾವರಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/2022200015000023/05/2022
560100147296 ವಾಚು - ಥಾವರು ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಬೋಂತಿAAY(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022200015000026/05/2022
560100147297 ವಾಮನ್‌ - ಭೋಜಾ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****875128/05/2022FPS****875128/05/2022200015000028/05/2022
560100147298 ಧನಾಜಿ - ಮು ಬೋಜಾ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****875123/05/2022FPS****875123/05/20226004000023/05/2022
560100147299 Lakshmi Bai - ಬದ್ಬುನಾಯ್ಕ ತಾಂಡಾ ಬೊಂತಿ ತಾ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147300 yadu - ಮು ಕೀರಗುನವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147301 kambala - ಮು ಬೋಂತಿ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****875129/05/2022FPS****875129/05/20229006000029/05/2022
560100147302 Sonabai - ಲಿಂಗಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147303 sakar bai nagorao - ಲಿಂಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022200015000026/05/2022
560100147304 ಕೆರಾಬಾ - ಮು ಲಿಂಗಿAAY(NK) / NCSBiometric****875126/05/2022FPS****875126/05/2022200015000026/05/2022
560100147305 ನಾಗೊರಾವ - ಲೀಂಗಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147306