REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130817 Shital - W/O ಅರವಿಂದ ಬಿರಾದಾರ ಮುತಖೇದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131746 Laxmi Bai - W/O ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132449 Sanjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಂದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132646 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಳೀರಾಂ ರಾಥೋಡ 259 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132652 Sanjeevini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭರತ ಕಳಸೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133042 Kavita - W/O: ವಿಷ್ಣು ದಾಸ 70 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133879 Laxmi - W/O: ಗಣಪತಿ ಕೆಂದರೆ ನಂದಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133988 Janabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋಪಿನಾಥ ರಾಠೋಡ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134285 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134427 Sona Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೋಬಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134609 Yashoda - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134685 ಸಗುಣಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೋವರ್ಧನ ಆಡೇ ನಂದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134770 Jyothi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಹು ಬಿರಾದಾರ 0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134820 Savitra Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಂದಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134824 Bhanudas - S/O ಮಾಧವ ರಾವ ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560100135904 ಶೀತಲ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136446 Anita - W/O: ವಿಠಲ ರಾಠೋಡ ಮುದಖೇದ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136585 Shantabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವ ವಶಿರಾಮ ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136804 Namrata - W/O ಬಾಬುರಾವ ಭೋಸಲೇ ಮುತಖೇಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100137121 Surekha - W/O: ಮಹಾದಪ್ಪಾ ನಂದಿಬಿಜಾಲಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100137122 Vimalbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಧರಿನಾಥ್ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100137298 ಸಂಗೀತಾ - W/O: ಶ್ರೀಪತ್ ರಾವ್ ನಂದಿಬಿಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137328 Yamunabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮಾಕಾಂತ 9 PHH(NK) / NCS------90000000-
560100137335 Kushavarta - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕೆಂದ್ರೆ ನಂPHH(NK) / NCSBiometric****114023/05/2022FPS****114023/05/2022180012000023/05/2022
560100137342 Gangabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಲ್ಲಾಜಿ 204 PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137600 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅವಿನಾಶ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100137608 Savitra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಣಿಕ ರಾವ ಪಾಟೀಲ 15PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138856 Saloka - S/O: ಪ್ರಭು ರಾವ್ ನಂದಿಬಿಜಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138857 Kallubai - S/O: ವಿಠಲರಾವ್ ನಂದಿಬಿಜಾಲಗವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138924 Sunanda - W/O ಕೋನದಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉತ್ಕುರೆ ೭೬NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138947 Usha - W/O: ಲಕ್ಷಿಮಣ ನಂದಿಬಿಜಾಲಗಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139137 Jyoti - W/O ಸುನೀಲ ಬೊಂದಲೇ . . . . ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139241 Shantabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಮದೇವ ವಶಿರಾಮ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140177 Sarubai - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾಠೋಡ . . . ಒಸರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140371 Jagadevi - W/O ನಾಗಣಾಥ ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100140428 Yogita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೀರಾಜಿ #79 ನಂದಿಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140430 Parveen - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸೀರಸಾಬ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140549 Babitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧಮೋದರ್ ನಂದಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140565 Savita - W/O ರಾಮದಾಸ ನಂದಿ ಬೀಜಲಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140976 Mangalabai - S/O ರಾಮಜಿ ರಾಠೋಡ ನಂದಿ ಬೀಜಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140988 Shankar - S/O ವಿಠಲ ಶಿಂದೆ #94 . ಮುತಖೇಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100141464 Hunabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಂಡು ಅಡೆ ನಂದಿ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141492 Bhagirath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಕೆಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141622 Anita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುಂಡೇರಾವ್ ನಂದಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100141695 Nagamma - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141704 Anjana Bai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ವಾಘ್ಮರೆ . . ನಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141738 Sanjavani - W/O: ಸಂದೀಪ ಬಿರಾದಾರ ನಂದಿಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100142246 Nanda - S/O ಪಂಡರಿ ನಾಥ 2/ಏ . . ನಂದಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100147428 ದತ್ತಗಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147430 Subadrabai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100147431 Yashodabai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147432 Laxmbai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147433 ಶೋಭ ರಾಮರಾವ - ನಂದಿ ಭಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147434 ಬಾಬು ರಾವ ವೇಂಕಟ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147435 Sona Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147436 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100147437 ameer bi - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147438 bharata bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147439 shivaji - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100147440 pudalika - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ವರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147441 balaji - ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147442 ಸುಭಾಷ್‌ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147443 HANAMANTA - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147444 Vanita - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂ ವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147445 Lalita Ba - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147446 yamuna bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147447 ಯಾದು - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147448 ಸಧುರಾಮ - ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147449 madhu - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147450 ಗೋಪಾಲ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147451 Anjan Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147452 ನಿವರ್ತಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147453 madrika bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147454 ನಂದಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147455 tulasiram - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಮವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147456 Bharatbai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100147457 ಪುಂಡಲಿಕ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147458 Laxmbai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147459 ಗಂಗಾ ಗಿರ - ನಂದಿಬಿಜ಻ಲಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147460 ramanna bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147461 guna bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147462 ಶೇಷಾ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147463 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾಂಢಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147464 ಪ್ರಲಾದ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾಂಢಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147465 ಸಂಬ್ರತ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147466 ಭೀಮ ರಾವ - ನಂದಿ ಬೀಕಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147467 Chitra Bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147468 parbhat - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147469 Narasabai - NandibijalgaoAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147471 gajarabai - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147472 ಗಣಪತಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147473 ಕಚರು - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147474 ಪ್ರಭು ರೆದಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147475 ತಾನಾಜಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147476 ಮಷ್ಣಾ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100147477 Mangala Bai - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147478 Vachala Bai - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100147480 konda bai - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100147482 Lakshmi Bai - ಮು ಮುತ್ಖೆಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147483 Surekha - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147484 ಶೀವಾಜಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100147485 Rasika - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147486 ರಾಮ - ಮುಥಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100147487 lobha - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147488 ನಾಗನಾಥ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147489 laxmibai - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163258 bhagirTHI vati - ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163260 Shahubai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163261 Phulu Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163262 shakuntala - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163263 ಮಿನಾಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163264 ಪಾಂಡುರಂಗ - ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163265 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163266 ಧನೊಬಾ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163267 ಯಾದುಲ ಸಾಬ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163268 ಗ್ಯಾನೊ ಬಾ - ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163269 Parvati - ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163270 Mainabai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163271 ಶೇಶೇ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163272 ಮಾರುತಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163273 mahanand - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163274 ಶಶಿ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163275 vimala bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163276 ದೇವಶಿಲಾ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163277 krishna bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163278 Batula Bee - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163279 Yamunabai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163280 ಶ್ರಿ ಹರಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163281 ಹುಲಪ್ಪ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163282 ಗ್ಯಾನೊ ಬಾ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163284 ಬಾಪು ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163285 ಮಾಧವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163286 ನರಸಿಂಗ್‌ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163287 Rangubai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163288 ವೀಜಯ ಕುಮಾರ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163289 ಬಳಿರಾಮ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163290 ವಸಂತ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163291 ಮನೋಹರ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163292 ಸುಮನ್ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163293 ಛಬು ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163294 jahida bee - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163295 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163296 ಗುಲಾಬ ಸಾಬ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163297 Daivashila - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163298 Anusayabai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163299 ನಂದ ಕುಮಾರ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163300 ಮೊಹನ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163301 Laxmbai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163302 Parvatibai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163303 Vimal Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163304 Vimala Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163305 nagnath - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163306 ಕೇವಳಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163307 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163308 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163309 ಹುಲ್ಲಪ್ಪ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163310 Shila - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾಧ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163311 Bharatbai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ`PHH(NK) / NCS------90000000-
560100163312 babu rao - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163313 pushpa - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100163314 subidra bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163315 ಯಾದವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163316 KAMALA BAI - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163317 ನಾರಾಯಣ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163318 ಬಸಿರ ಸಾಬ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163319 ಬಾಲಾಜಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163320 Janabai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163321 ಬಾಬು - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163322 daiva shala - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163323 Suman - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163324 ದತ್ತು - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163325 ಅಂಕುಶ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163326 Vimal Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163327 ನಾಗೋ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163328 mangala - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163329 ನಿವರ್ತಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163330 tulasi bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163331 ಸೊಪಾನ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163332 ನಾಗೋ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163333 ಪುಲಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163334 Gundabai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100163335 JANA BAI - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163336 KAMLA BAI - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100163337 ರಾಮಚಂದ್ರ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163338 ಬಾಲಾಜಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163339 GAJARA BAI - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ವರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163340 mukta bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163341 ಜಮಲಾ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163342 ಕಾಶಿ ರಾಮ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163343 ಧೋಂಡಿಬಾ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163344 ತುಕಾರಾಮ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163345 ಚಂದರ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163346 ಶಂಕರ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163347 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163348 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163349 ಸುರ್ಯ ಕಾಂತ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163350 shanta bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163351 ಗಂಗಾರಾಮ ಝರಪ್ಪ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163352 ಕೇವಳಾಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163353 Shanubai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163354 ಶಂಕರ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163355 ಪರಶೂರಾಮ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163356 ರಾಗೋಬಾ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163357 ಉತ್ತಮ್‌ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163358 Kavitabai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100163359 Sulabai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163360 Rani - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ವಸರಾಮ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163361 ವಾಮನ್‌ - ವಸರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163362 Prema Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163363 huna bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163364 Shardhabai - ವಸರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100163365 ಧೋಂಡಿಬಾ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163366 ಪ್ರಕಾಶ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163367 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163368 Mudrikabai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163369 kamala bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163370 ಅನಿಶಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ವರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163371 ಭಾಗ ವತ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163372 subadra bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163373 ಯಮನಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100163374 ಕೊಂಡಾಜಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163375 Meera Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163376 ಥಾವರು - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163377 ಭೀಮ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163378 ಮಾರುತಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163379 ರಾಮ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163380 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163381 Bharati Bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163382 ಬಾಬು - ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163383 Lakshmibai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163384 Meerabai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163385 Mukta Bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163386 ಮೋದಿನ್‌ ಸಾಬ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163387 ಧೋಂಡಿ ರಾಮ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163388 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163389 ರಾಮ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163390 ಹುಲಾಜಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163391 ಕುಶಲರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163392 ತೇಜಾ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163393 ಸುಭಾಷ್‌ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163394 Shobha - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163395 Laxmi Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163396 ಪ್ರಲ್ಹಾದ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163397 ಗೋವಿಂದ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163398 ಕೇವಳಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163399 ಗನಪತ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163400 ಸುರೆಶ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163401 Sheshabai - ವಸರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100163402 Mangala Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163403 ಸುಧಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163404 Bharatbai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163405 ಮಾಧವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163406 Subhdara Bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560100163407 Nagarabai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163408 ಬಾಪುರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163409 ಮಾರುತಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163410 Rukmini Bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163411 Kushabai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163412 Rukamini Bai - ನಂನದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163413 shakuntala - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163414 Jana bayi - ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163415 Yashoda - ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163416 ಬಾಲಾಜಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163417 ratna bai - ಮುತ್ಖೆಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163418 ಗೋಪಾಲ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163419 ಜಲಿಂಧರ್‌ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163420 ಶೀವಾಜಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163421 ರಮಚಂದ್ರ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163422 ಮಷ್ಣಾ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163423 ಗುಂಡು - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163424 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163425 ಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163426 ನಿರ್ಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163428 ವಾಮನರಾವ್‌ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163429 Pramilabai - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163430 ಪಂಡರಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163431 ಶೀವಾಜಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163432 ಬಾಲಾಜಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163433 Meena Bai - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163434 ಜ್ಞಾನೊಬಾ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163435 ಹುಲ್ಲಪ್ಪ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163436 jijabai - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163438 Sagarbai - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163439 ಅಶೂಕ ರೆದಿ - ಮುಥಖೇಡ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100163440 ಬಬುರೇಡ್ಡಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163441 indubai - ಮುದಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163442 ಬಬ್ರುವಾಹನ - ಮುತ್ತಾಖೆಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163443 Kondabai - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163444 rukmini - ಮು ಮುತ್ಖೆಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163445 ಕೆರಬಾ - ಮುತ್ಖೆದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163446 Sunita - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163447 kambalabai - ಮುತ್ಖೆಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163448 ಬಾಬು - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163449 ನಾರಾಯಣ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163451 ಬಾಬು - ಮುದಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163452 ಮಾರುತಿ - ಮುದಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560100163453 mangala bai - ಮುಖಹೆದ ತಾ . ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163454 Rekha Bai - ಮುದಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163455 ರಾಜು - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100167646 ವಾಮನ ರಾವ - ಮಿ: ಚೌಂಡಿ ಮುಖೆಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167649 ಕಾಳಿಂದಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100167650 ಬಸವರಾಜ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100167651 Umavati - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167652 ಸೀಮಿಂತಾ ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100167653 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167654 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167655 ಶಂಕರ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167656 ವಿಶ್ವನಾಥ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167657 kashinath - ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167658 ಪಂಡರಿನಾಥ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167659 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167660 ಕೇಶವರಾವ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167661 ಶಿವ ರಾಮ ರೆಡಿ - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167662 ಗೋವಿಂದ - ಮುತಖೆಢ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167663 ಶೀವಾಜಿ - ಮುತಖೆಢ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167664 suryakanth - ಮುತಖೆಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167665 ಪಂಡರಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167666 ಕೊಂಡಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167667 ಶಂಕರ ಗಿರ - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167668 ವೆಂಕಟರಾವ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170509 ಶಂಕರ್ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100170510 ಹವಾಪ್ಪ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100176589 Sanjay Shrihari - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಒNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100178970 Usha - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100180174 ಸಂಜಯ್ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100180855 Laximi Bai - NandibijalgaoPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180882 ಪಾಂಡು - NandibijalgaoPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180894 Lata Biradar - NandibijalgaoPHH(NK) / NCS------210000000-
560100180896 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - NandibijalgaoPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180898 ವಾಹೇದ - ನಂದಿಬಿಜಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560100180913 ದೆವದಾಸ - NandibijalgaoPHH(NK) / NCS------120000000-
560100180932 ಸುಧಾಮ - NandibijalgaoAAY(NK) / NCS------200000000-
560100180939 Chaya Bai - ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180953 Sushilabai - NandibijalgaoPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180961 ನಬಿ ಸಾಬ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180966 Laxima bayi - NandibijalgaoPHH(NK) / NCS------150000000-
560100180987 Chandrakala - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100181010 ಗುಂಡೆ RAO - nandibijalgaoPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181023 laxima bayi - nANDIBIJALGAOPHH(NK) / NCS------60000000-
560100181041 Mangal Bai - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181070 ಪತು ಬಾಯಿ - NandibijalgaoAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181084 ಉದ್ದವ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181093 ಗಂಗು ಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವಂAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181100 Sunita - NandibijalgaoPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181108 ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ - NandibijakgaoAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181116 ಗ್ಯಾನೂಬಾ - NandibijalgaoPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181129 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - MuthkhedPHH(NK) / NCS------90000000-
560100181236 ವಿಶ್ವಂಭರ ತಂದೆ ರಘುಗಿರ - ಮುತಖೇಡ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100181248 Rekhabai - MuthkhedPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181257 Vandana Bai - MuthkhedAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181266 KALPANA - ನಂದಿಬಿಜಲ ಗಾವPHH(NK) / NCS------30000000-
560100181268 Tahera Bee - fghgfhAAY(NK) / NCS------200000000-
560100181270 mudrika bai - N.BijalgaonPHH(NK) / NCS------120000000-
560100181422 ಬಾಲಾಜಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100181682 Vaijinath s/o pundlik - ಮು. ಪೊ. ನಂದಿ ಬಿಜಲಗಾವ ತಾ. ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100181996 Sumanbai - ಮುತಖೇಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560100182294 Prabhavati - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560100182328 ಕೇವಳಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560100182364 Vimal Bai - ಮುತಖೇಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182556 ದೇವಿದಾಸ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100182716 RUKAVEENA SHA MARUTI - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182775 Sojar Bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100182785 Babitha - ಮುತಖೇಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100182807 Rajeshri - ಮುತಖೇಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100182927 Vimalabai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100182929 Sunanda - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183599 Panchafula Bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100183755 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100183807 Sunanda - ಮುತಖೇಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100183863 ಶೋಭದ್ರಾ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183898 Radhabai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100183957 ಅಂಕುಶ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183981 ಶಾಂತಬಾಯಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100183990 Vimala Bai - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100183994 ಗೋವಿಂದ್‌ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100184000 ಗುಣವಂ ರೆಡ್ಡಿ - ಮುತಖೇಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560100184043 ಶಿವಾಜಿ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100184064 ನಾಮದೇವ್‌ - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ್AAY(NK) / NCS------2000