REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100132599 ಸವಿತಾ - W/O: ಸಂಜೇಯ ಜಾಧವ ಖೇಮ ನಾಯ್ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132883 Meerabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಬನ #193 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134036 Puladevi - W/O: ಅಶೋಕ್ ಚವಾನ ಚಿಕಲಿ ಯೂ PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100134134 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಚಿಕಲಿ(ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560100134318 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗಣೇಶ್ ಚವ್ಹಾಣ ಸುPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134428 Jayashira Kurnule - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾಜಿ ಕುರಣುಳೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134534 ಶಿಲ್ಪ - W/O: ದಿಲೀಪ್ ಪವರ್ ಸೊಸೈಟೀ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134535 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - W/O: ತೇಜುಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸೊಸೈಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560100134717 Ranjana - W/O ಪ್ರೇಮದಾಸ ಸೊಸಾಯಟಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022150010000024/05/2022
560100134723 Shila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧನಶೀಂಗ ಸುಸೈಟಿ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100134895 Kundanbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬಾಸಾಹೇಬ ಚಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022150010000024/05/2022
560100135098 Shobha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಸೊಸೈಟೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135167 Pooja - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೊರಣುಳೆ ಚಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20226004000023/05/2022
560100135478 Yashoda Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾಜಿಪವಾರ 6/25/ಬೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560100135672 ಅನೀತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಕ್ರಂ ಚವಾನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135800 Savitra - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜಯ ಸೊಸೈಟೀ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100135804 Sheelabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಾಜಿ ಸೊಸೈಟೀ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135873 Janabai - W/O: ದಿಗಂಬರ ರಾಠೋಡ ಸೊಸೈಟೀ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100136101 Mahananda - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಭೋಸಲೇ ಚಿಕಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100136161 ಉಷಾಬಾಯಿ - W/O: ಸುಭಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಬಾಬನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100137203 ಸರಜಾ ಬಾಯಿ - S/O: ತುಕಾರಾಮ ಪವರ್ 6-5 ಬಬನ PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100137268 Anjanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ನಾಜಿ ಭೊಯುಂವಾಡ PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100137376 ಸವಿತಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಮೇಶ ಜಾಧವ ಸೊಸೈಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560100137394 ಬಾದುಬಾಯಿ - S/O: ಸೋಮ ಜಾದವ್ ಬಬನ ನಾಯಕ ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560100137395 ಕವಿತಾ - W/O: ಧನಾಜಿ ಜಾಧವ ಚಿಕಲಿ (ಯೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100137421 Rajshree - W/O: ಭಗಾವನ್ ಬೋಸಲೇ PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022150010000022/05/2022
560100137425 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಚಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100137812 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ಪವಾರ ಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138319 Sunita - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಿಕಲಿ ಯೂ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138320 Shaheda Bee - W/O: ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಕಾಸರ ಚಿಕಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100138629 Laxmi Bai - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ ಚಿಕಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100138631 Shobha - W/O: ಅಶೋಕ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಿಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100139914 Shahanu Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊಂಡೀಬಾ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100139921 Rukhiya Bee - W/O ರಶೀದ್ ಸಾಬ್ #70 . ಚಿಕಲಿ(PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100139985 Chandrabai - W/O ದಿಗಂಬರ ರಾವ ಚಿಕಲಿ (ಯೂ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139988 Subindra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20226004000021/05/2022
560100140060 Gausiya Bee - W/O: ತಸಲೀ ಖಾನ್ ಚಿಕಲಿ ಯೂ ತPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100140163 Sundarbai - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ ಬಾಬನPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100140206 Radha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100140401 Mudrika - W/O: ಮನೋಹರ ಚಿಕಲಿ ಯೂ ತಕ್ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100140412 Sultana Bee - S/O: ಸಾದುಲು ಸಾಬ್ ಶೈಕ್ ಚಿಕ್ಲಿ ಉPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022180012000024/05/2022
560100140511 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞನೋಬಾ ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20226004000021/05/2022
560100140512 Nasreenbi - W/O ಶೇರಖಾನ ಚಿಕಲಿ(ಯೂ) ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140513 Anita - W/O: ವೆಂಕಟ ರಾಠೋಡ ಬಾಬನಾಯ್ಕPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022150010000024/05/2022
560100140548 Dhondabai - W/O ರಾಜಾರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140839 Mirabai - W/O ಬಬಾಂರಾವ್ ಚಿಕಲಿ(ಯೂ) ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/20226004000022/05/2022
560100140844 Maina Bai - W/O ಕೊಂಡೀಬಾ ಚಿಕಲಿ(ಯೂ) ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140846 Seventabai - W/O ಧೊಂಡೀಬಾ ಕಿಸನ್ ನಾಯ್ಕ ತPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/202212008000024/05/2022
560100141250 Ratna Bai - W/O ಭಿಮರಾವ ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100141252 Padmin Bai - W/O ಅನಿಲ ಚಿಕಲಿ(ಯೂ) ತಾ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100141253 Savitribai - W/O: ರಾಮದಾಸ್ ಜಾದವ್ ಬಬನ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20226004000023/05/2022
560100141255 Irfana Bee - W/O: ಇಮಾಮಾ ಖಾ ಪಠನ ಚಿಕಲಿ ಯPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100141385 Phulu Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ ಚಿಕ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141663 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ ದಾಸ ನಾಯPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/202212008000024/05/2022
560100141735 Shevantabai - W/O: ಜೆತಲಾಲ್ ರಾಠೋಡ ಸೊಸೈಟಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100142267 Kalawati - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಟುರೆ ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್PHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20229006000024/05/2022
560100147490 Ahamadabee - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022200015000022/05/2022
560100147492 ನಾಗುರಾವ್‌ - ಚಿಕ್ಲಿ ಯುAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147493 Raban Bee - ಚೀಕಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/2022200015000025/05/2022
560100147494 ಗಣಪತಿ ಸತವಾ - ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100147495 ಮಾಧವ ರಾವ ಹಣಮಂತರಾವ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100147496 Geeta Bai - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100147497 ಮೋತು ಬಾಯಿ ರಾಮರಾವ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯೊ)AAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100147498 Vijaya Bai - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100147499 Anusuya baban - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100147500 ಗಣಪತರಾವ ದೇವರಾವ - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147501 Narasa Bai - ಚಿಕ್ಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022200015000022/05/2022
560100147502 ನಿವೃತಿ ಪಿರಾಜಿ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/2022200015000025/05/2022
560100147503 ರಾಮ ರಾವ - ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100147504 ತುಕಾರಾಮ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100147505 Haneeta Bee - ಚಿಕಲಿ ಯೊAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100147506 shanurbi Zafar sab - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20223002000023/05/2022
560100147507 ನಾಮದೇವ - ಚಿಕ್ಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100147510 ಜ್ಯೋತಿರಮ ಭಿವಾಜಿ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147511 ಮಾರುತಿ ಪುಂಡಾ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100147514 ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೀರಾಜಿ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/2022200015000025/05/2022
560100147515 ಬಾಪುರಾವ ಸಂಭಾ - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100147516 ಸಂಗ್ರಾಮ ಗೊವಿಂದ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100147517 Premala - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147519 KASHI BAI KISHAN - ಚಿಕಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100147521 ಮರೆಪ್ಪಾ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20226004000021/05/2022
560100147522 ಗಣಪತ ಲಾಲಬಾ - ಚೀಕಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100147529 ಸದಾಶಿವ - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100147530 Bismilla Bee - ಚಿಕ್ಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100147531 ಸಕ ರಾಮ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100147532 ರಾಜಾ ರಾಮ - ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100147533 ಪ್ರಯಾಗ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100147535 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಚಿಕ್ಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100147536 shakuntala - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100147537 ನಾಗು ರಾವ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100147538 Vandana - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100147539 ಮಾರುತಿ - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100147540 lalita bai - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147541 ಪುಲುಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)AAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100147542 ಗ್ಯಾನೇಶ್ವರ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100147543 ಶ್ರಿ ರಾಮ - ಚಿಕಲ್ಲಿ ಯುAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147551 Akash S/o Anand - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯು ಸೊಸಾಯಟಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100147552 ಬಾಬು - ಸೊಸಾಯಿಟಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾ:ಔರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100147557 ಜಿಂಗಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20226004000024/05/2022
560100163459 Kamalabai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20229006000024/05/2022
560100163460 Jaibunbee - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/202212008000022/05/2022
560100163461 ಮೆಹರುನ್‌ ಬಿ ಯಾಸಿನಸಾಬ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20226004000021/05/2022
560100163462 Zimmabai - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100163464 ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163466 Gangabai - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100163467 ದಿಗಾಂಬರ ತಂ ಹಾವಪ್ಪಾ - ಚೀಕಲಿ (ಉ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100163468 Sumanbai - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20226004000023/05/2022
560100163469 SHILA BAI - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100163470 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100163471 ಅಪ್ಪರಾವ - ಚೀಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022200015000022/05/2022
560100163472 Kevalabai - ಚೀಕಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163473 ಧೋಂಡಿಬಾ ಮೊಹನರಾವ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100163476 ಯಸವಂತ ರಾವ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100163478 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಅಬಾಸಾಬ - ಚಿಕ್ಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163479 ಕಿಶನ ರಾವ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100163480 ಉತಮ್‌ ರಾವ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022210014000022/05/2022
560100163481 ಜೀವನ ರಾವ ಎಕನಾಥರಾವ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163482 ಗೋವಿಂದ ಮಾಣಿಕರಾವ - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/202212008000024/05/2022
560100163483 ಮಹಾದೇವ ನಿವರ್ತಿ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/20226004000022/05/2022
560100163484 ಪಂಡಿತ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/202212008000025/05/2022
560100163485 ಕುಸುಮಬಾಯಿ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100163486 ಜೋತಿರಾಮ್‌ - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022180012000022/05/2022
560100163487 ಸುಮನ ಬಾಯಿ ಭೀಮರಾವ - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/202212008000022/05/2022
560100163488 ಧನಾಜಿ - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20229006000024/05/2022
560100163489 Sojarabai - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100163490 SAMALA HAVGIRAO - ಚೀಕಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163491 NAGAR BAI tanaji - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20223002000021/05/2022
560100163492 Vimal Bai - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20229006000024/05/2022
560100163493 ಬಾಲಾಜಿ ಅಭಂಗರಾವ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20229006000024/05/2022
560100163494 ದತ್ತಾ ನಾಮದೇವ - ಚೀಕಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100163496 SUNDAR BAI - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100163497 Sharda Bai - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/20226004000022/05/2022
560100163498 Hapijabi - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022180012000024/05/2022
560100163499 sudhakar manik - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20223002000023/05/2022
560100163501 Bhima Bai - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100163502 ನಾಮದೇವ ಸಂಗ್ರಾಮ - ಚೀಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100163503 ರಶೀದಾ ಬಿ ಚಾಂದಸಾಬ - ಮು ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022210014000021/05/2022
560100163504 ಹುಲಾಜಿ ಕಿಶನರಾವ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100163505 Lalita - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100163506 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಚೀಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100163507 ಪ್ರಭು ಪುಂಡಾ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100163509 ಪ್ರೇಮಲಾ ಮಾರುತಿ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100163512 ಅನಶಾ ಬಾಯಿ ಲಾಲು - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100163513 ದಶರಥ ಎಕನಾಥ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100163514 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100163515 ನರಸಿಂಗರಾವ ಗುಂಡಾಜಿ - ಚಿಕಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/2022200015000025/05/2022
560100163516 ಶೀವಾಜಿ ನರಸಿಂಗರಾವ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/202212008000024/05/2022
560100163517 ಗಣಪತಿ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100163518 ಭಗಿರಥಿ ಬಾಯಿ ಶ್ಯಾಮರಾವ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100163519 SUSHILA BAI - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022150010000024/05/2022
560100163521 ಬಾಪುರಾವ - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022150010000024/05/2022
560100163522 ವಾಮನ - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163523 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/202212008000025/05/2022
560100163524 ಮಾರುತಿ - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100163525 Bhageshree - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100163526 ಮಾಧವ ರಾವ ಮಷ್ಣಾಜಿ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022210014000021/05/2022
560100163527 SHIVAMMA - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20223002000021/05/2022
560100163529 ಬಾಬುರಾವ ಮಹಾದಪ್ಪಾ - ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100163533 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿ ಯುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100163534 Jija Bai - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163536 ಪಂಚು ಬಾಯಿ - ಚಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------180000000-
560100163538 kawasha bai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163540 ಎಕನಾಥ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163541 Rajabyi - Chikaliu. thandaPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100163542 ಪೊದು ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100163543 ಕವಿತಾ - ಬಾಬನ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾ: PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100163544 ಅನಿತಾ ಉಮಾಕಾಂತ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163546 ಆಶಾ ಬಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022180012000023/05/2022
560100163547 ಪಂಚಫುಲಾ ಬಾಬುರಾವ - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100163548 ಪಂಡಿತ ದಾದಾರಾವ - ಚಿಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/20229006000025/05/2022
560100163549 Jakerabi - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100163550 ಲಾಲ ಖಾನ ನವಜಬಾ - ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100163551 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶಿವಾಜಿ - ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163552 Shavubai - ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163553 Madhukar - ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20223002000023/05/2022
560100163554 ಅರವಿಂದ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100163555 Nasrin Bi - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163556 ಅನವರ ಬೀ ಮಹಿಬುಬಸಾಬ - ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100163557 Shantabai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100163559 ಘಮ್ಸ ಬಾಯಿ - ಬಿ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100163560 ಶೋಭಾಬಾಯಿ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯು ಬಾಬನ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022180012000024/05/2022
560100163562 ಮಾಧವ ರಾವ ಭೀಮರಾವ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022210014000022/05/2022
560100163563 ಸೋಪಾನ ರಾವ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100163564 Indubai - ಚಿಕಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100163565 Savita - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100163566 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯೊ)PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/202212008000022/05/2022
560100163567 Bhama Bai - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100163568 ವಾಹೀದ್ ಖಾನ್ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100163569 ದೇವಿ ದಾಸ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163570 Hara Bai - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100163571 Shantabai - ಬಾಬನ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100163572 Kalavati - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100163574 ರಾಧಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560100163575 ರಮೆಶ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100163576 Sureka Bai - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100163577 ವೈಜಿನಾಥ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163578 sangu bai - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163579 Sushala Bai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100163580 Dhondubai - ಮು ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022210014000021/05/2022
560100163581 ಸೋಜರ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100163582 Usha Bai - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100163586 ಬಸವರಾಜ - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560100163587 ವೆಂಕಟ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20226004000023/05/2022
560100163588 ವಿರಭದ್ರ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163589 Shajanbee - ತಂದೆ ಅಕ್ಬರಸಾಬ ಚೀಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100163590 Ambika - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100163591 chandar - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163592 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163593 ಮಹದಾ ಬಾಯಿ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100163594 ಬಾಬುರಾವ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100163595 ಮಾದವಿಕಾ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/2022150010000025/05/2022
560100163596 Gausa Bee - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100163598 ಮೊಹನ - ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/20226004000022/05/2022
560100163599 chandrakanth - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163600 Vandana - ಚೀಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163601 ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ಚೀಕಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100163602 ತುಳಸಿರಾಮ - ಚೀಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100163603 ಬಾಪು ರಾವ - ಚಿಕಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/2022180012000025/05/2022
560100163604 ಮಸ್ತಾನಾ - ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163606 anusaya - ದಾಸಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ(ಯು)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100163611 ರಾಂಸಿಂಗ್‌ - ಚೀಕಲಿ ಕಿಸನ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163613 ರಾಮ ಧನ - ಚೀಕಲಿ ಯು ಕಿಸನ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100163621 ಫುಲು - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163623 ಧಾಮ್‌ ಸಿಂಗ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163625 ಭೋಜಾ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100163630 ರಂಗುಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100163631 ಸೇಸ ರಾವ - ಖೇಮಾ ನಾಯಿಕ ತಾಂಡಾ ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔAAY(NK) / NCS------200000000-
560100163632 ಮನು - ಚಿಕ್ಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100163633 ಸೀತರಾಮ - ಮು ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20226004000023/05/2022
560100163634 Laxmibai - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100163637 ಮಷ್ಣಜಿ - ಚಿಕ್ಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100163638 ದಯಾ ಬಾಯಿ - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022180012000023/05/2022
560100163640 DROUPATI - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100163642 ಮಹೆಶ - ಚಿಕಲಿ ಯುAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100163643 ನಾಮದೇವ - ಬಿ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100163644 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಚಿಕಲಿ (ಯು)ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/20226004000025/05/2022
560100163645 ರಾಜಕುಮಾರ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100163650 ಅಹಮದ್‌ ಖಾನ - ಚಿಕಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100163651 Putala bee - ಚಿಕ್ಲಿ ಯುPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100163652 ನಿವರ್ತಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100163653 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/2022150010000025/05/2022
560100163654 Krishnabai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022210014000021/05/2022
560100163655 Vimalbai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100163656 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಚಿಕಲಿ (ಯು) ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20226004000024/05/2022
560100163657 Amir Bee - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100167670 ಬಾಬುರಾವ - ಚೀಕಲಿ (ಯು)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167671 ಉಧವ್‌ - ಚೀಕಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167672 ಭಾನುದಾಸ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167673 ಅನುಸಯಾ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167677 ದೀಪಾಲಿ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167679 ಬಸಿರ ಸಾಬ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167681 ಬಸ್ವರಾಜ - ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167684 shae fabi - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100167685 Shahadabee - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/2022360024000025/05/2022
560100167686 Digambar - ಮು ಚಿಕಲಿ ಯುPHH(NK) / NCS------30000000-
560100167687 ಇಂದು ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100167688 ಖಮಾ - ಕೆ ಎನ್ ತಾಂಡಾ ಚೀಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167689 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕಲಿ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167690 ಅಪ್ಪರಾವ - ಚೀಕಲಿ (ಯು) ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167691 ಶೀವಾಜಿ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167692 ಪ್ರಬಾತ್‌ ರಾವ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167693 ಮುದ್ರಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಚೀಕಲಿ (ಯು) ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167694 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಚೀಕಲಿ (ಯು)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167695 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಚೀಕಲಿ (ಯು)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167696 ಬಾಪುರಾವ - ಚೀಕಲಿ (ಯು)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167697 ಸುಭಾಷ - ಚಿಕ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167698 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಚೀಕಲಿ (ಯು)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167699 ಪ್ರಬಾತ ರಾವ - ಚೀಕಲಿ (ಯು)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167700 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಚೀಕಲಿ (ಯು) ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167701 ಶ್ರೀಮಂತ - ಚಿಕ್ಲಿ ಯೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167702 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167703 ಗೊವಿಂದ - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167704 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ಚಿಕ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167705 ಕೊಂಡಲ ರಾವ - ಚೀಕಲಿ (ಯು)ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100170514 Motiram sodagar - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/20226004000022/05/2022
560100170515 Sarojabai - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022180012000023/05/2022
560100170516 Varshabai - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100170519 Ranjana - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ;ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100170535 Devidash S/o.Kondiba - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100171418 Haryabai - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20223002000021/05/2022
560100171444 Mukthabai - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100171463 Vijayabai Madhavrao - ಚಿಕಲಿ ಯು ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100171677 Nabisab Inayatsab - ಚಿಕಲ್ಲಿ (ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171678 Datta Srimantrao - ಸಾ:ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100171695 Samad Ajijkha - ಸಾ:ಚಿಕ್ಲಿ ತಾ:ಔರಾಧPHH(NK) / NCS------30000000-
560100171706 Ram Kondiba - ಸಾ:ಚಿಕ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20226004000024/05/2022
560100171727 Rajkumar Govindrao Patil - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100171732 Sandip Ganpatrao Patil - ಚಿಕಲ್ಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172027 Satykala - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ತಾಃಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಃಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172031 Pranita Swami - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100172491 Bhagvan baburao - ಸಾ.ಚೀಕ್ಲಿ ಯು ತಾ.ಔರಾದ ಜೀ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172503 Chandrakant Baburao - ಚಿಕಲಿ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172556 Vithbai Namdev - ಚಿಕಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172571 Vidyader Adeppa - ಸಾ.ಚೀಕ್ಲಿ ಯು. ತಾ.ಔರಾದ ಜೀ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100172611 Sangram ramshety - ಚಿಕ್ಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100173492 Suwarna Bapurao - ಚಿಕಲಿ (ಯು)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100174260 ಕಲಾವತಿ ರಾಮಚಂದರ - ಚಿಕಲಿಯು ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****080915/05/2022FPS****080915/05/202212008000015/05/2022
560100177654 ಬಾಲಾಜಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100177659 Sushmabai - Chikli u. thandaPHH(NK) / NCS------210000000-
560100177667 ತುಕಾರಾಮ್‌ - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100177678 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಚಿಕಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20229006000024/05/2022
560100177680 Chhabubai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022180012000024/05/2022
560100177685 ಇಬ್ರಹಿಂ ಖಾನ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100177690 ಸರಸ್ವತಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100177700 Shobha Bai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100177707 ಬಾಬುರಾವ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/202212008000022/05/2022
560100177713 ನಜೀರ್‌ಸಾಬ್‌ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)AAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100177720 GANGA BAI - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022180012000023/05/2022
560100177733 malan bai - ಚಿಕಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20223002000021/05/2022
560100177741 ಮಹಾದೇವಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100177747 ಶಿವಾಜಿ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)AAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100177751 ಸಂಜೀವ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100177755 ಶೋಭಾವತಿ - Chikli U.PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100177760 ಅನುಸೂಯಾ ಬಾಯಿ - Chikali u.thandaPHH(NK) / NCS------240000000-
560100177767 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/20223002000022/05/2022
560100177770 Muna Bee - Chikli u.PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100177776 ಬಾಬುರಾವ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100177780 ಮಹಾದೇವ ರಾವ - Chikli U.AAY(NK) / NCS------200000000-
560100177787 SAKINA BI - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100177789 ರಬಿಯಾ ಬೀ - chikli u.PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022150010000022/05/2022
560100177802 ಮೋತಿರಾಮ್‌ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/202212008000022/05/2022
560100177808 Padminibaui - chikli uPHH(NK) / NCS------90000000-
560100177819 ಶಿವ ಕಾಂತ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100177832 ರಜಾಕಸಾಬ್‌ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20223002000023/05/2022
560100177839 Daivashala - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022180012000023/05/2022
560100177846 ಶ್ರೀಪತೀ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100177848 ಅಮೀರ್‌ ಖಾನ - Chikli U.PHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/202212008000024/05/2022
560100177853 ಶಮಶೋದ್ದಿನ್‌ - ಚಿಕಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/20226004000022/05/2022
560100177858 Sahera Bee - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100177863 Kmalabai - ಚಿಕಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100177883 ಪ್ರಭಾವತಿ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/20229006000024/05/2022
560100177887 ಸುಭದ್ರಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100177891 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100177894 Parvathibai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022180012000022/05/2022
560100177901 Mangalabai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100177905 ನಾರಾಯಣ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100177910 Lathabai - chikli uPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100177915 AHALYA BAI - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100177923 ಚಂದ್‌ ಖಾನ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100178947 BHAGYA BAI - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022150010000023/05/2022
560100179001 NAGAMMA - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100179037 Chandrabai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100179065 DULHAN BI - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100179085 ಬಾಳಾಸಾಹೆಬ - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100179137 ವೆಂಕಟ್‌ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/20229006000022/05/2022
560100179159 ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾವ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022180012000023/05/2022
560100179172 Vanita Bai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022210014000022/05/2022
560100179252 ಆನಂದ್ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100179330 ಕವಿತಾ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100179382 ಪುಲಾಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು) ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100180440 ತಾನಜಿ - chikli U.PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/202212008000022/05/2022
560100180447 ಮಹ್ಮದಹುಸೇನ ತಂ.ಖಾದರಸಾಬ ಶೇಖ - ಚಿಕಲಿ(ಯು)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100180475 Aruna - Chikli u.PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/202212008000021/05/2022
560100180485 ಕವಿತಾ ಬಾಯಿ - chikli U.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100180491 raja bai - chikaliPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100180502 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - chikli U.PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20226004000023/05/2022
560100180507 ಚಂದ್ ಸಾಬ್ ಲಾಲಸಾಬ - chikli u.PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100180523 ಸಕರಾಮ ಸಟವಾಜಿ - chikli U.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100180529 ನೀಯಜ್ ಅಹಮದ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ - ಚಿಕಲಿ(ಯು) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20226004000021/05/2022
560100181711 Ganpat s/o Hullaji - ಮು. ಪೊ. ನಂದಿಬಿಜಲಗಾವ ತಾ. ಔರಾದ (NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100182834 ಶಿವದಾಸ್‌ ಅಪ್ಪಾ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100183457 HOUSHA BAI - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20229006000023/05/2022
560100184261 Suman Bai - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022210014000021/05/2022
560100185297 ವಿದ್ಯಾ ವತಿ - ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20229006000021/05/2022
560100185353 Sarubai - ಚಿಕ್ಲಿ (ಯು)PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/202212008000023/05/2022
560100185370 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/2022200015000023/05/2022
560100186383 Shama - ಚಿಕಲಿ (ಯು) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100186856 Kaushabai - ಕೌಶಾಬಾಯಿ 158 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186858 ಅಶ್ವಿನಿ ಗಂ ಶಂಕರ - 267/1 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ ಚಿಕ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100186859 ಸುನೀತಾ - 267/1 ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/2022150010000022/05/2022
560100186860 Lata Bai - ಭಗವಾನ 243 ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ಚಿಕ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/202212008000024/05/2022
560100186861 Chandrabai - ಮಾಧವರಾಒ 141 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****340823/05/2022FPS****340823/05/20226004000023/05/2022
560100186871 Lalita Bai - ಅಶೋಕ 181 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ ಚಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022150010000024/05/2022
560100186936 ತಬಸುಮ - ಫಿರಖಾನ 164 ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ಚಿಕ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100186964 Menka - ಭಾಲೆರಾವ 256 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022150010000024/05/2022
560100186978 Mudrikabai - ಶಂಕರರಾವ 196 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100186980 padmavati - ಬಾಲಾಜಿ 202 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ ಚPHH(NK) / NCS------90000000-
560100186981 ಸಂಗೀತ - ಸುನೀಲ 263 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022150010000021/05/2022
560100186986 ಲತಾಬಾಯಿ ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು 152 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ ಚಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187018 ಕುಸುಮಬಾಯಿ ರಾಜಕುಮಾರ - ರಾಜಕುಮಾರ 144 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/202212008000024/05/2022
560100187020 ಹಿರಕನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು - ಪ್ರಭು 272 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ ಚಿPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100187034 Shobha - ಧೋಂಡಿಬಾ 107 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್` PHH(NK) / NCSBiometric****340822/05/2022FPS****340822/05/20226004000022/05/2022
560100187035 Chandrakala - ತುಳಸಿರಾಮ 01 ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ಚಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20226004000021/05/2022
560100187036 Savita Bai - ಬಾಲಾಜಿ 147 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ ಚAAY(NK) / NCSBiometric****340824/05/2022FPS****340824/05/2022200015000024/05/2022
560100187037 Shashikala W/o Annarao - ಸಂಜಯ 121 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ ಚಿಕPHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/20223002000021/05/2022
560100187038 Pushshabai - ಬಾಬುರಾವ 109 ಮೇನ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187039 Champa Bai - ಬಾಬುರಾವ 84 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****340825/05/2022FPS****340825/05/2022150010000025/05/2022
560100187040 Daivashala - ಅಪ್ಪಾರಾವ 143 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022180012000021/05/2022
560100187045 Lakshmi Bai - ಬಂಡು 140 ಚಿಕ್ಲಿ ಉದ್ಗಿರ್ ಚಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100187046 Pravinabi - ಬಡೆಸಾಬ 67 ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ಚಿಕ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****340821/05/2022200015000021/05/2022
560100187047 Suvarna - ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 49 ಚಿಕ್ಲಿ ಯು ಚಿಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****340821/05/2022FPS****3408