REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130752 Supriya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಮನಾಥ ಪಂಚಡೆ NPHH(NK) / CS------00000000-
560100130850 Simabayi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ 65 ದಾಬNPHH(NK) / CS------100000000-
560100130984 Ratnabai - S/O: ನಿವರತಿ ದಾಬಕಾ ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / CS------100000000-
560100130994 Sunita Bai - W/O: ಸಂಜಯ ರೆಡ್ಡಿ ಯಲಮಟೆ ದಾNPHH(NK) / CS------100000000-
560100131022 Dipali - W/O: ಸಂಜೇಯ ಮತಪತಿ ಚೋರದಪಕ ಔNPHH(NK) / CS------100000000-
560100131057 Seema - W/O ದಯಾನಂದ 426/1 -NPHH(NK) / CS------100000000-
560100132539 Jyoti - W/O ಬಾಲಾಜಿ ದಾಬಕಾ(ಚ್) ತಾ ಔPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/20226004000022/05/2022
560100132542 Vidyasagar - S/O: ವಿಠಲ್ ರಾವ ಪಾಟಿಲ್ ದಾಬPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/20226004000022/05/2022
560100132753 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಷಂಬರಾವ್ PHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/202212008000022/05/2022
560100132754 Shoba - W/O ಶಿವಾಜಿ 79 . ದಾಬಕಾ(ಚ್) ತPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20223002000020/05/2022
560100132873 Narsama - W/O: ಅಂಬದಾಸ್ ದಂಗೆ ದಪಕ ಸೀ PHH(NK) / CS------120000000-
560100133017 Savita - W/O: ನಾಮದೇವ ಜಾಧವ್ ದಾಬಕಾ ಸPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/202212008000021/05/2022
560100133267 Amisa Bee - W/O: ಮೊಹಿನ್ ಸಾಬ ದಾಪಕಾ ಚೌ PHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022150010000022/05/2022
560100133351 Nanda Bai - W/O: ಸತೀಶ್ ಸಪ್ಟೆ ದಾಬಕಾ ಸೀNPHH(NK) / CS------00000000-
560100133769 Jaysree - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಕಂಬಳೆ PHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022150010000022/05/2022
560100133871 Arifa - W/O ಫಜಲ #190 . ದಾಬಕಾ (ಚ್) ತPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/202212008000020/05/2022
560100133902 Shaheen Bee - W/O: ಅಹೆಮದ್ ಸುತಾರ್ 569 ದಾಬPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20229006000020/05/2022
560100134140 Manisha - W/O: ಶ್ರೀಹರಿರೆಡ್ಡಿ ನಾಲಬಳೆ 432PHH(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/20223002000024/05/2022
560100134334 Nikita - W/O ಶಿವಶಂಕರ ದಾಪಕಾ (ಚ) ತಾ PHH(NK) / CSBiometric****180826/05/2022FPS****180826/05/20226004000026/05/2022
560100134338 Suerekha Bai - W/O: ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ PHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/20226004000021/05/2022
560100134404 Kalawati - W/O: ಸುರೇಕಾಂತ ಜೀರ್‌ಗೆ 494 PHH(NK) / CSBiometric****919126/05/2022FPS****919126/05/20229006000026/05/2022
560100134410 Surekha - W/O: ಮಲ್ಲೇಶ್ PHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20229006000020/05/2022
560100134439 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ದಾಬಕಾ(PHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20229006000020/05/2022
560100134488 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಹುಲ್ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / CS------60000000-
560100134519 Nandani - W/O: ಮಾಧವರಾವ PHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/202212008000021/05/2022
560100134672 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನಾಯಕ ಜಾಧವ ದPHH(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/20229006000024/05/2022
560100134700 Varsha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೀವ ದಾಬಕಾ (PHH(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/202212008000024/05/2022
560100134733 Kamal Bai - W/O ಜ್ಞಾನೋಬಾ 325 . ದಾಬಕಾ(ಚ್PHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022180012000021/05/2022
560100134809 Vandana Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ದಾಪಕಾ (ಸPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/202212008000020/05/2022
560100134839 Rekha - W/O ರಾಜೀವ್ ದಾಬಕಾ (ಚ) ತಾ ಔPHH(NK) / CS------60000000-
560100135021 Jyoti - W/O: ಧನಜಿ ಚಾವರ್ ದಾಪಕಾ PHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/202212008000020/05/2022
560100135138 Jaishree - W/O: ರಮೇಶ ದಾಪಕಾ ಚೌ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/202212008000020/05/2022
560100135152 Ashabai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ದಾಬಕಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / CS------30000000-
560100135183 ಸಬೀಲಾ - W/O ಜಲೀಲ್ ಸಾಬ ಘಾಶಿ ದಾಪಕಾ PHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/202212008000020/05/2022
560100135457 Shilpa - W/O ವೀರಭದ್ರ ದಾಪಕಾ (ಸೀ) ತಾPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/20226004000022/05/2022
560100135509 Masumbi - W/O: ಶದುಲ್ ದಾಮಲ ಸೀ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022150010000021/05/2022
560100135700 Kamalbai - W/O: ದೆವಿದಾಸ ಪವರ್ 508 ಕಿಸನPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022150010000020/05/2022
560100135743 Pratibha - W/O: ವಿನೋದ್ 67 ಅಂಚೆPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022150010000021/05/2022
560100135752 Laxmbai - W/O: ಧೊಂಡೀಬಾ ಮಾಳೆಗೇವಾಡ್ PHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/20229006000022/05/2022
560100135756 Asha Bai - W/O: ಅಶೋಕ್ ಶಿಂದೆ 361 ದಾಬಕಾPHH(NK) / CSBiometric****919126/05/2022FPS****919126/05/20229006000026/05/2022
560100135768 Mahananda - W/O: ಶಾರದ 67 PHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/202212008000021/05/2022
560100136235 Aruna - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಚ್ಾಫೇಕರ್ ಚPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/20226004000021/05/2022
560100136254 Supriya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧೊಂಡಿರಾಮ್ ಅಂಚೆPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/20229006000021/05/2022
560100136271 Ameer Bee - W/O ಸರ್ವರ ದಬ್ಕಾ ಚವಾರ್ ಚೋರ್ದಪ್ಕPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/20229006000022/05/2022
560100136320 Satyavati - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿಂದ್ಬಂದಗೆ NPHH(NK) / CS------100000000-
560100136975 Sushilabai - W/O: ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅಲಟ 67 ದಾಬ್NPHH(NK) / CS------00000000-
560100137151 Shobhabai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ರೋಡೇ 71 ಚಾವರ್ NPHH(NK) / CS------00000000-
560100137282 Vachalabai - W/O: ಗೋವಿಂದರಾವ್ PHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/20226004000021/05/2022
560100137338 Kalavati - W/O: ಡಿಗಂಬರ ರಾವ PHH(NK) / CS------90000000-
560100137343 Ashabee - W/O: ಇಸ್ಮೈಲ ಸಾಬ 280 ದಾಪಕಾ PHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022180012000021/05/2022
560100137424 Sumanbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾವ ದಾಬಕಾ PHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/202212008000022/05/2022
560100137440 Surekha - W/O: ಗುಂಡೆ ರಾವNPHH(NK) / CS------00000000-
560100137459 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಶುರಾಮ್ ದಾಬಕPHH(NK) / CS------90000000-
560100137470 Prayag Bai - W/O: ಬಾಬುರಾವ ಅಲಟ 81NPHH(NK) / CS------00000000-
560100137476 Sushela Bai - ದಾಪಕಾ ಚ್ ತಾ ಔರಾದ್ ಬಿ PHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/202212008000020/05/2022
560100137667 ರುಕ್ಮಿಂಬಾಯಿ - W/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ ದಾಪಕಾ ಸೀ ತPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022150010000020/05/2022
560100137740 Begmbee - W/O: ಯದುಲ್ ಸಾಬ PHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022150010000021/05/2022
560100137745 Karuna Bai - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ PHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/202212008000021/05/2022
560100137805 Jayshri - W/O: ಚೆಂದ್ರಪಾಲ ಸಪಟೆ 97 ದಾಪPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/20229006000022/05/2022
560100137819 Prbhavati - W/O: ವೀಲಸ್ 179 ದಬ್ಕಾ ಚವಾರ್ ಚೋNPHH(NK) / CS------00000000-
560100137829 Shaheen Begum - W/O: ಯೂಸುಪಾ ಸಾಬ ದಪಕ ಸೀ ತಾPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/20229006000021/05/2022
560100137840 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / CS------60000000-
560100138265 Kusumbai - W/O ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ ದಾಬಕಾ(ಚ್NPHH(NK) / CS------100000000-
560100138313 Anjali - W/O ಗಣೇಶ ರಾವನಗಾವೇ . . ದಾಬಕಾPHH(NK) / CS------30000000-
560100138393 Kashi Bai - W/O: ಶಂಕರ ದಾಪಕಾ ಸೀ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022150010000021/05/2022
560100138986 Shankar - S/O ತುಕಾರಾಂ ಕಂಬಳೆ 326 . ದಾಬPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20223002000020/05/2022
560100138988 Dhondu Bai - W/O: ಧನಾಜಿ ದಂಗೆ 26 ದಪಕ ಸೀ PHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022150010000020/05/2022
560100140374 Rau - W/O ನಿಖಿಲ #17 , ದಾಬಕಾ(ಚ್) ತPHH(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/20226004000024/05/2022
560100140393 Sangita - W/O ಪರಶುರಾಮ ದಾಬಕಾ(ಚ್) ತಾ PHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/202212008000022/05/2022
560100140520 Meenabai - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಉದಬಾಳೆ ದಾಬPHH(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/20229006000024/05/2022
560100140797 Anita - W/O: ದಯಾನಂದ ದಾಪಕಾ ಚೌ ತಾ ಔPHH(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/20229006000024/05/2022
560100140938 Shridevi - S/O ವಿಠಲ . . ದಾಬಕಾ(ಚ್) ತಾ ಔPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/202212008000020/05/2022
560100141271 Sonali - W/O ಸಂದೀಪ್ ದಾಬಕಾ(ಚ್) ತಾ ಔPHH(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/20226004000024/05/2022
560100141631 Sulochan - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ್ PHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/202212008000020/05/2022
560100141665 Renuka - S/O: ಚೆಂದ್ರಪ್ಪ ದಬ್ಕಾ ಚವಾರ್ ಚೋರPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/202212008000021/05/2022
560100141755 Manisha - W/O ದೀಪಕ . . ಅಕಣಾಪುರ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/20229006000022/05/2022
560100141848 Ganga Bai - W/O: ರಮೇಶ ದಾಪಕಾ ಚೌ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / CS------90000000-
560100141966 Manjula - W/O ಬಬನರಾವ ದಾಬಕಾ (ಚ) ತಾ. PHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022150010000020/05/2022
560100147560 Reshmabi - ದಾಬಕಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100147561 ಗೋವಿಂದ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147562 ಲಕ್ಷಣ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CS------200000000-
560100147563 ಕಲಾವತಿ ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/20223002000021/05/2022
560100147564 TRIVENI BAI - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/20223002000021/05/2022
560100147565 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147566 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147569 ಪೀರ ಸಾಬ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147570 ಹಲಿಮಾ ಬಿ - ದಾಪಕಾAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147571 nannu bi - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20223002000020/05/2022
560100147572 ಗುಂಡೇ ರಾವ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100147573 ಪಾರವತಿ ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)AAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147574 ಕಿಶನ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)AAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147576 Kamlabai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದNPHH(NK) / CS------00000000-
560100147577 ಮನಮಥಪ್ಪಾ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CS------30000000-
560100147578 ಶೇಷ ರಾವ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/20223002000022/05/2022
560100147579 ವಿದ್ಯಾ ಸಗರಾ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147580 ಹಾರು ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147581 ಅಂಜನಾ ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147582 ಗಣಪತಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147583 bapu rao - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CS------30000000-
560100147585 ತುಕಾ ರಾಮ - ದಾಪಕಾAAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100147586 ಸಾಗರ ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/202212008000022/05/2022
560100147587 ನವ ನಾಥ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100147589 ರಾಜು - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (PHH(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/20229006000024/05/2022
560100147590 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/2022200015000024/05/2022
560100147591 Partibha - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147592 ಮಾರುತಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20226004000020/05/2022
560100147593 ಸಂಗ್ರಾಮ - ದಾಪಕಾ ಸಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147594 ಬಾಬು - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)AAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147595 ಕೇರಬಾ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147596 ಪುಂಡಲಿಕ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/20226004000022/05/2022
560100147597 ರಾಮ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147598 ಅಭೇದಾ ಬಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022150010000021/05/2022
560100147599 ಗೊರಿ ಬಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)AAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147600 Thamij Bee - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147601 ದೇವ ರಾವ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/2022200015000024/05/2022
560100147602 lakshmi bai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/20223002000021/05/2022
560100147603 Suhsila Bai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100147604 ಗಣಪತಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147605 ಬಸವರಾಜ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20226004000020/05/2022
560100147606 ಚಂದ್ರ ಕಂತ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100147607 ಸಂಜಯ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)AAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147608 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147609 ಮ್ಯೆನೊದಿನ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100147610 ಅಮಿರ ಸಾಬ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20226004000020/05/2022
560100147611 dhodi bai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147612 ರುಕ್ಮಣಿ ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)PHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20226004000020/05/2022
560100147613 ವಾಮನ ರಾವ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)AAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100147614 Pooja - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CS------200000000-
560100147615 ಸರು ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)PHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20229006000020/05/2022
560100147616 ಸಕಾ ರಾಮ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)AAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147617 sugandha bai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100147618 Sushilabai - ದಾಪಕಾ ಸಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147619 ಮೌಲಾ ಸಾಹಾಬ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147620 ನಾರಾಯಣ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147621 ಜೈತೊನ ಬಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ)AAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147622 shivaji - ದಾಬಕಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / CS------30000000-
560100147623 ವಿಶ್ವನಾಥ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147624 ಆಶಾ ಬಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147625 ಬಾದಶಾ ಸಾಬ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147626 ಭುಜಂಗ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CS------200000000-
560100147627 sushila bai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147628 Begum Bee - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/202212008000022/05/2022
560100147629 ಮುಹಮದ್‌ ಸಾಬ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CS------200000000-
560100147630 ಶಾಬುದ್ದಿನ್‌ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147631 ಖುತುಬ ಉದಿನ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147632 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147633 Narsabai - ದಾಬಕಾ ಸಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / CSBiometric****919126/05/2022FPS****919126/05/2022200015000026/05/2022
560100147634 sushila bai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100147635 ದಸ್ತಗಿರ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100147636 Lata Bai - ಅಕನಾಪುರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147637 Bebi - ಅಕನಾಪುರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100147638 Anjanabai - ಅಕನಾಪುರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರ ಪPHH(NK) / CS------90000000-
560100147682 Shanthabai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100163658 Dnyonbai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/2022200015000024/05/2022
560100163659 Anushaya Bai - ದಾಪಕಾAAY(NK) / CSBiometric****919129/05/2022FPS****919129/05/2022200015000029/05/2022
560100163660 Rashila Bai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022210014000020/05/2022
560100163661 ಗುಣವಂತ ರಾವ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022150010000021/05/2022
560100163662 nagar bai - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/20223002000022/05/2022
560100163663 Anushabai - ದಾಪಕಾAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100163664 ಮತುರಾ ಬಾಯ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100163665 ವಾಮನ್‌ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/2022200015000020/05/2022
560100163666 ಗುಂಡೆ ರಾವ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919122/05/2022FPS****919122/05/2022200015000022/05/2022
560100163667 ಸರು ಬಾಯ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CSBiometric****919124/05/2022FPS****919124/05/2022200015000024/05/2022
560100163668 ಮಹೇತಾಬ್‌ ಸಾಬ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919120/05/2022FPS****919120/05/20229006000020/05/2022
560100163669 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯ - ದಾಪಕಾAAY(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022200015000021/05/2022
560100163670 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CSBiometric****919121/05/2022FPS****919121/05/2022150010000021/05/2022
560100163671 ಬಾನು ಬಿ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದAAY(NK) / CS------200000000-
560100163672 ಹಣಮಂತ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ) ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / CS------6000000