REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131139 Anjali - W/O: ಲವಕುಮಾರ್ 34 ಔರಾದ್(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131150 Poojavati - W/O ಅವಿನಾಶ್ ಅಡೇಕರ ೨ ಓಲ್ಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131692 Muktabai - D/O ಶಿವಕುಮಾರ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022200015000018/05/2022
560100131694 Sheetal - W/O ಬಸವಂತ 59 . ನಿಯರ್ ನಲಂದಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100131748 Chanda Rani - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಗಿರಣೆ ಮೋಚಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100132363 Arthi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ೭೬/೪ ಜೋಶಿ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132373 Jagdevi - W/O ರಮೇಶ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132378 ಸುವರ್ಣ - W/O ಸಂಜಯ್ ೭೯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132534 Kaantha Bai - W/O ದಿಗಂಬರ್ ಸಿಂದೇ ಪಾಟೀಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/202212008000019/05/2022
560100132538 Heenabegum - W/O ಮೊಸಿನ 54 . . ಸಂತೋಷ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132562 Kavita - W/O ತೇಜು ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132961 Shama Begam - W/O ಕರಿಮ ಸಾಬ ೮-೮೦-೧ ಗೌಂಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132972 Naseem Begam - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಜಹೀರ್ ಗೌಂಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132973 Wasim - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಮ್.ಡಿ.ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133374 Surekha - W/O ರಾಜು - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/20223002000020/05/2022
560100133395 Ashwini - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ಕರಬಾಳೆ - ರಾಮ ನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133985 Nanda - W/O ಪ್ರವೀಣ್ ಗಂದಿಗುಡೆ ತಹಶೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133991 Sunitaa - W/O ಅಶೋಕ್ ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134627 ತಸ್ಲೀಮ ಬೆಗಮ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ ಗಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022150010000018/05/2022
560100134851 Nitha Bai - W/O ಪ್ರಭು - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/20229006000020/05/2022
560100134854 Sunita - W/O ದೇವರಾಜ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100134867 Vidyawati - S/O: ಮನೋಹರ ಲಿದಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/202212008000022/05/2022
560100135191 Sarika - S/O ಬಾಪುರಾವ್ ವಡಿಯರ್ ಗಾಂಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135203 Hafiza Begam - W/O ಜಮಾಲ ಪಾಶಾ ಖಾಸಬ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135215 Archana - S/O ಶಾಣಪ್ಪ ದಮ ೧೫೩ ಬಸವಣ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135216 Masiha Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿಕಂದರ್ ಗೌಂಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****180822/05/2022FPS****180822/05/2022150010000022/05/2022
560100135217 Radhika - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಫುಲಾರಿ 58 ವಾರ್ಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135220 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/20226004000020/05/2022
560100135223 Jyoti - W/O ನಾಗೆಂದರ್ ರಾಥೋಡ್ ೫೨ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/20226004000020/05/2022
560100135226 Sangeeta - W/O ದಿಲೀಪ ೫-೫೧೦ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022150010000022/05/2022
560100135235 Meerabai - W/O ಭೀಮರಾವ ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂPHH(NK) / NCS------180000000-
560100135272 Manjula - S/O ಗಣಪತಿ ರಾಮ್ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20226004000021/05/2022
560100135283 Satyavati - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಡೆ ೧೩/ಅ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135468 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷೇರಾವ ಪವಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135469 Renuka - W/O ಸಂತೋಷ ಪವಾರ ನರಶಿಂಹಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135760 Vimal - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135912 M D Yadul - S/O ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಖುರೇಷಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135920 Sageeta - W/O ಶೆಶೆರಾವ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135965 Meghana S Biradar - S/O ಬಸಪ್ಪಾ ನಿಯರ್ ಥಿಯೇಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136794 Khuteja Bee - W/O ರುಕ್ಮೊದ್ದೀನ್ ವಡವಾಲೆ ೧೪/೬NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136819 Vijay Bai - W/O ಶ್ರವಣ್ ೧೬೬ ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136864 Kalavati - W/O ನಾಗಶಟ್ಟಿ ಅಮರೆಶ್ವರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/20226004000018/05/2022
560100137538 Shantamma - W/O ಮಾಣಿಕ್ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/20229006000020/05/2022
560100138045 Kamalabai - W/O ವೈಜೀನಾಥ 182 ಲೀಡ್ಕರ್ ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100138156 Shridevi - W/O ಶಿವರಾಜ್ ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138167 Usha - W/O ಸಂತೋಷ ೨-೪೮ ದೇಶಮುಖ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138189 Mangala Bai - W/O ಸಂಜಯ ೧/೪೩/ಆ ಟೀಪು ಸುಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/202212008000021/05/2022
560100138235 Rajshri - W/O ಅವಿನಾಶ ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/202212008000020/05/2022
560100138799 Shweta - W/O ಸಂತೋಷ್ ೫೪ ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/20226004000020/05/2022
560100138931 Shilpa - S/O ಶಂಕೆರ ರಾವ ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜ್PHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/2022150010000020/05/2022
560100139012 Nagamani - W/O ಪ್ರವೀಣ #37 . . ಅಂಬಿಕಾ PHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022150010000018/05/2022
560100139127 Heena Begum - W/O ಅಖಿಲ . . . ಓಲ್ಡ ಗಂಜ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20226004000022/05/2022
560100139237 Arifa Begum - W/O ಎಂಡ್. ಇರ್ಫಾನ್ ಬೌಧ್ ನಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140285 Santoshi - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022150010000021/05/2022
560100141008 Meena - W/O ಭಿಮರಾವ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141299 Indira Bai - W/O ರಾಮರಾವ ೫೯/ಡ ಟೀಚರ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141410 Jyoti - W/O ಸಂಜೀವ ಬೀದರ ರಸ್ತೆ ಚನ್ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560100141454 Mahadevi - W/O ಬಾಬುರಾವ ೨೫-೨೬ ಪಾಂಡುರಂPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/20223002000018/05/2022
560100141465 Kalpana - C/O ಕೃಷ್ಣಾ #999 . ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20226004000022/05/2022
560100151370 Chandramma - W/O ರಾಮಣ್ಣ ೮೬ ಹಳೆಗಂಜ ಕಾಲೋAAY(NK) / NCS------200000000-
560100154019 Ashifa Begum - C/O ಮಕಬುಲ 999 ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/202212008000020/05/2022
560100160350 Savita Bai - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಔರಾದ ಬಾ ಡೋಣAAY(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022200015000018/05/2022
560100162962 Manisha - C/O ಗೋವಿಂದ ಭಾಲಕೆ ಹೋಕ್ರಣಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100167828 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ನಿಯರ್ ಗೊರಂಟ ಹಾಸ್ಟಿಟಲ್ ಬಸವನ ಗಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022200015000021/05/2022
560100167829 ಖುಶಿಱದ್‌ - ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167830 ನಾಗಮ್ಮ - ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100167831 Subhadra Bai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/202212008000022/05/2022
560100167832 prayaga bai vishvanath - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****003521/05/2022FPS****003521/05/20223002000021/05/2022
560100167833 Sabiya Bee - W/O ಯದುಲ ಸಾಬ ಹಣಮನ ಚೌಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/20229006000019/05/2022
560100167834 shahed md.hanif - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/20223002000018/05/2022
560100167835 ಕೇರಾ ಬಾಯಿ - ಮೊಚೀ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/2022200015000019/05/2022
560100167836 mallama bai - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022200015000022/05/2022
560100167837 Kairun - ಹಾನುಮಾನ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/2022200015000020/05/2022
560100167838 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167839 ಶರಿಫ - ದರಗಾ ಮಸಜಿತ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167840 Rekha - ಜೋಸಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167841 ರಾಮು - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167842 tanabai - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167843 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167844 ಯುಸುಫ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/2022200015000020/05/2022
560100167845 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022200015000022/05/2022
560100167846 ರಾಣಬಾಯಿ - ಬೋಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ -1PHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20223002000022/05/2022
560100167847 ಮಿಲಿಂದ - ಬೌದ್ಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022200015000021/05/2022
560100167848 laxmi bai - ಹಾರಿಜನವಾದಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20223002000023/05/2022
560100167849 ಬೀಮ ರಾವ - ಬೂಧ ನಗರ ಔರಾದ ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167850 Chandramma - ಬೂಧ ನಗರ ಔರಾದ ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167851 ಕಮಳಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಾಮ - ಬೌದ್ಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167852 ಅಕ್ಕಮ್ಮಾ ಮಾರುತಿ - ಬೌದ್ಧ ನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022200015000022/05/2022
560100167853 ಪ್ರೇಮಲಾ - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167854 tippamma - ಹರಿಜನವಾಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167855 rangamma - ಬೋಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167856 Tejamma - ಬುಧನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022200015000022/05/2022
560100167857 ಉಮಾಕಾಂತ - ಬೌದ್ದ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167858 ಅಶೂಕ ಸಿದ್ರಾಮ - ಬೋಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/2022200015000023/05/2022
560100167859 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹರಿಜನವಾಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022200015000021/05/2022
560100167860 ಶ್ರೀರಂಗ - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022200015000021/05/2022
560100167861 Chhayadevi - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100167862 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167863 ಶಂಕರ - ಹಾರಿಜನವಾಡಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167864 Lakshmi Bai - ಬೋಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ-1AAY(NK) / NCS------200000000-
560100167865 ಕಲೀಮ ಪಾಶಾ - ಕುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022210014000022/05/2022
560100167866 ಮಂಜುಲಾ ಗಂ ನಾಗರಾಜ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100167867 ಸಂಗಿತಾ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168113 ಜ್ಞಾನೋಬಾರಾವ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168226 Hanifabi - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/20226004000019/05/2022
560100168228 pankamma - ಬೌಧನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168229 ಹಾಫಿಸಾ ಬೀ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022150010000021/05/2022
560100168230 ಶಿವರಾಜ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/20229006000019/05/2022
560100168231 Jahedabee - ಹಾನುಮಾನ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168232 jaheda begum - ಹನುಮಾನ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20223002000022/05/2022
560100168233 Ruksana Begum - ಆದರಶ ಕಾಲೋನೀ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/202212008000018/05/2022
560100168234 ಶಂಕರ - ಬೌಧ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20223002000022/05/2022
560100168235 Jagadevi - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168236 ಶಂಕರರಾವ್‌ - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/202212008000021/05/2022
560100168237 ಅಂಬರೀಶ - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168238 ಶೋದರ ಬಾಯಿ - ಬೂಧನಗರ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168239 Vachalabai - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168240 Kamalabai - ಭೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168241 ಭೀಮರಾವ - ಭುಧ ನಗರ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/202212008000022/05/2022
560100168242 Meera - ಬೋಂಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168243 ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್‌ - ಬೋಂಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20226004000022/05/2022
560100168245 ಪ್ರಬುರಾವ - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168246 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಹಾಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/202212008000023/05/2022
560100168247 ಅಂಬ್ರೇಪ್ಪ - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168248 ಶರಣಪ್ಪಾ - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168249 ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168251 Chaya - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022150010000018/05/2022
560100168252 ಅಜೀಮಿಯ್ಯ - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168253 Ahemedbee - ಹಾಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168254 ಶಿವಾಜಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/2022200015000020/05/2022
560100168255 ಬಾಪುರಾವ - ಜನಾತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100168256 ಸುಖ್‌ದೇವ - ನಾಲಂದಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100168257 MEERABAI - ನರಸಿಂಗ್ ಪೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/202212008000018/05/2022
560100168258 HEMABAI W/O LATE LAXMAN - ನರಸಿಂಗ್ ಪೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100168259 ಗುರಪ್ಪಾ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20226004000023/05/2022
560100168260 ಪ್ರಕಾಶ - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168261 kamala bai - ಜೋಶೀ ಗಲೀ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/2022210014000019/05/2022
560100168262 ಬಾಬುರಾವ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022150010000018/05/2022
560100168263 mamada kahaja - ಹನುಮಾನ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20223002000022/05/2022
560100168264 Munira Bi - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022180012000021/05/2022
560100168265 ಶೇಕ ಮಹೀದ - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/20226004000019/05/2022
560100168266 ರಫೀಕ್‌ ವಹೀದಮಿಯಾ - ಟಿಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168267 ರಸಿದ - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20223002000023/05/2022
560100168268 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬೌದ್ದಿ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100168269 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20229006000021/05/2022
560100168270 ಶಶೀಕಲಾ - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168271 Kastur Bai - ಹಾರೇಜನ ವಾಧಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/2022150010000023/05/2022
560100168272 ಮಾರುತಿ - ಬೊಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20229006000023/05/2022
560100168274 Padma Bai - ಹರಿಜನವಾಡ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022200015000018/05/2022
560100168275 Sheshikal - ಹರಿಜನವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20223002000023/05/2022
560100168276 sundramma - ಬೋಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168277 sugra bi - ಕುರೆಶಿ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168278 Vanita - ಹರಿಜನವಾಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168279 Ratna Bai - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022180012000018/05/2022
560100168280 ಗುಲಾಬ - ಗಣೇಶ ಮಾರಕೇಠ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168281 ಶೇಷರಾವ್ ತಂ ಭಗವಾನ - ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/202212008000023/05/2022
560100168282 ಭಗವಾನ - ಗಣೇಶ ಮಾರಕೆಟ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20226004000022/05/2022
560100168283 Nilamma - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168284 Chandramma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022210014000021/05/2022
560100168285 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬೋಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100168286 ರಮೇಶ - ಬೌಧನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168287 ನಾಗಮ್ಮ - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/20229006000019/05/2022
560100168288 ಶೇಷೆರಾವ - ಬೌಧ್ಹ್ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ;ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168289 Ramabai - ಹಾರೇಜನ ವಾಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168290 Anuradhabai - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022150010000022/05/2022
560100168291 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/20226004000020/05/2022
560100168292 Tejamma - ಹಳೇ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168293 ಪೀರಾ ಬಾಯಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168294 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಶಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/202212008000021/05/2022
560100168295 ಶರಣಯ್ಯಾ - ಪತಗೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/202212008000021/05/2022
560100168296 ಬಾಲಾಜಿ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100168297 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20229006000021/05/2022
560100168299 Tejamma - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168300 ಆನೀಲಕುಮಾರ - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100168301 Sajid - ಖುರೆಶಿ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168302 ಮಹಾದೇವಿ - ಹಳೆ ಗಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168303 ಮನೋಹರ - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168304 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ರಾಮನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/20229006000018/05/2022
560100168305 ಸರಾಬಾಯಿ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ :ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/20223002000018/05/2022
560100168306 ಬಸವರಾಜ - ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಮೊಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/2022210014000023/05/2022
560100168308 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಗಣೇ ಶ ಮಾರಕೇಟ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20226004000021/05/2022
560100168309 Parama - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168310 ಮಥುರಾ - ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022210014000022/05/2022
560100168311 ಪಿರಾಜಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168312 Yalabai - ಜೊಶಿ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ;ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022180012000022/05/2022
560100168313 Kamini - ಲಿಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022150010000021/05/2022
560100168314 Savita - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100168315 ರಾಮ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20229006000023/05/2022
560100169020 Ranubai - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ತಾ: PHH(NK) / NCS------180000000-
560100169192 Laxmibai - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169372 ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂ ಬೀರಗೊಂಡ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20229006000023/05/2022
560100169407 Anita - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: PHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/2022150010000019/05/2022
560100169411 Asma Begam - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100169463 ಭೀಮಾಜಿ - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169464 ಉಜಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಅದೃಶ ಕಾಲೊನೀ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169465 Sheela Aliyas Parvati - ಆದರಶ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169466 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಅದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169467 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ಆರ್ದಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169468 ಮಹ್ಮದ ಇಕಬಾಲ್‌ - ಸಂತೋಷ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169469 ಅಬ್ದುಲ ಸತರ - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169470 ಫಯಾಜ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169471 Zarina Begam - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169472 ಮನು ಬಾಯಿ - ಬೌಧ್ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169473 ಪ್ರಭು - ಬೋಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183345 Anjanabayi - C/O ಲಾಲಬ ವಾರ್ಡ್ ನ 2 ಸ್ಕ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/2022150010000023/05/2022
560100184830 Shilpa - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 2-19 , . ಲಿಡಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190018 Manorama - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವರಾವ ಮೆತ್ರೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190598 SURYAKANTH - ಸುರ್ಯಕಾಂತ ತಂ.ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ನಾಗೂರೆ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190599 Vaishali - C/O ರಾಜಕುಮಾರ ಅಮಾರೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190611 Siddamma - ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190612 BALWAN - ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190613 ಬಾಲರಾಜ ಎನ್.ಪಟನೆ - ಟೀಚರ್ಸ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190614 Anusuya - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022150010000022/05/2022
560100190618 Shilpa - ಸಾ:ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190620 Shaikh Bibi Aliya Begum - ಮು:ಟೀಚರ್ಸ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190623 ಸಿರಾಜ ಎಮ್.ಡಿ ತಂ.ಎಮ್.ಡಿ.ಗಫುರಸಾಬ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190624 Kaveri - ಸಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20229006000022/05/2022
560100190625 TEJAMMA - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20229006000021/05/2022
560100190627 ಶಿಲ್ಪಾ - ಸಾ:ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190632 Preeti - ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190639 ಸೋನಾಲಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/202212008000018/05/2022
560100190640 Nirmala - ಸಾ:ದೇಶಮುಖತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190645 SATYABHAMA - ಸಾ:ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ೌNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190646 Mangala - ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/202212008000022/05/2022
560100190648 SUBHASHREDDY S/O NARASAREDDY - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190655 RENUKA - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾಧ (PHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/202212008000022/05/2022
560100190658 ಘುಡುಸಾಬ ತಂ.ಚುನ್ನುಸಾಬ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190663 Basamma - ಸಾ:ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/2022180012000019/05/2022
560100190665 SURYAKANTH S/O SHANKARRAO - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/202212008000023/05/2022
560100190668 ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ - ಸಾ:ಹಳೆ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190672 Reshma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022150010000022/05/2022
560100190680 MANOJ S/O MUKHESH - ಸಾ:ದತ್ತಾ ಮಂದೀರ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190691 SUREKHA RAMESH - ಸಾ:ಅಕ್ಕಾಮಹಾದೇವಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20229006000021/05/2022
560100190695 Sabiya Begum - ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190705 Laxmi - ಸಾ:ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20229006000022/05/2022
560100190706 Jaisheera - ಸಾ:ಗಾಂಧಿಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190708 VISHWANATH S/O VEERBHADRAPPA - ಘೂಳೆಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20226004000021/05/2022
560100190711 ARUNKUMAR S/O SHRIMANTRAO - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/202212008000021/05/2022
560100190715 Khamrunisa - ಸಾ:ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/202212008000018/05/2022
560100190727 Sunita - ಹಳಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20229006000022/05/2022
560100190738 BALAJI S/o GANGARAM MAMIDAWAR - ಮೋಚಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022150010000018/05/2022
560100190747 RAJESHRI - ಸಾ:ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022150010000022/05/2022
560100190753 Sarojani - ಸಾ:ಕ್ರೀಶ್ಚನ್ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/2022180012000019/05/2022
560100190754 GHALAPPA S/O KRISHNAPPA KAVATE - ಪತಗಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20229006000022/05/2022
560100190756 Shobha - ಸಾ:ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/20226004000018/05/2022
560100190759 SHAFIYUDDIN S/0.HYDAR SAB - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/202212008000018/05/2022
560100190760 Nasima - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022150010000018/05/2022
560100190762 ಗೌಸಪಾಶಾ ತಂ.ಶೇಖಅಹ್ಮದ - ಸಾ:ರಾಮನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****671019/05/2022FPS****671019/05/2022180012000019/05/2022
560100190768 ಜಗದೇವಿ ಗಂ.ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(AAY(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022200015000018/05/2022
560100190779 PARVATI W/O.VAIJINATH GAYAKWAD - ಸಾ:ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100190782 Ansha Bai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20229006000022/05/2022
560100190790 Bebee - ಸಾ:ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022210014000022/05/2022
560100190794 Sunita - ಸಾ:ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190799 Aruna Bai - ಸಾ:ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190800 BALACHANDARA S/O DIPALA RATHOD - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190801 ಸುನೀತಾ - ಸಾ:ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190807 Parbhu S/o Vaijinath - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20229006000021/05/2022
560100190809 Kalavati - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190815 Sangeeta - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/202212008000022/05/2022
560100190817 ಅಮರೇಶ ತಂ.ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ:ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190827 SANGRAM S/O TUKARAM - ಹಳೆಮೋಚಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS ****071820/05/2022FPS****071820/05/20226004000020/05/2022
560100190837 RUKSANA BEE - ಸಾ:ಲೀಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190839 Rashida Begum - ಸಾ:ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/2022150010000023/05/2022
560100190847 Reshma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190849 ANJAREDDY S/O BALREDDY - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190850 ಬಾಬುರಾವ ತಂ.ಸುಬಾನರಾವ - ಸಾ:ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190854 Gayabai - ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/202212008000022/05/2022
560100190855 Gazala Shereen - W/O ಎಂಡಿ ಜಾಕೀರ ಕುರೇಶಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****535624/05/2022FPS****535624/05/202212008000024/05/2022
560100190857 ANIS BEGUM - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022150010000018/05/2022
560100190865 Malan Bee - ಸಾ:ರಾಮನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/202212008000018/05/2022
560100190871 Farzana Begum - ಖುರೇಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/20226004000018/05/2022
560100190881 Surekha - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/202212008000019/05/2022
560100190938 Meerabai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190939 ಮಾರುತಿ - ಹಳೇ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100190940 Nagma Begum - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190941 ಚಾಂದ್‌ ಕುಮಾರ - ಭೌದ್ಧ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100190942 ಹನಿಫ ಸಾಬ ತಂ ಇಸ್ಮಲ್ ಸಾಬ - ಬೌಧ್ಹ್ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190943 Rahimat bie - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20223002000021/05/2022
560100190976 ಬಾಯಿ ಕಲಾ - NEAR DATTA MADIR AURAD B DIST PHH(NK) / NCS------180000000-
560100190978 Jyoti W/o Yohan - ನಜರೆತ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190989 Rupa - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022150010000021/05/2022
560100191003 Shaheda Bee - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191021 Sadiya Begam - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191042 HASINA - ರಾಮನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191045 ತಾಜೋದಿನ್ - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022180012000021/05/2022
560100191046 ಶಂಕರ ರಾವ - ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೇಟ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191047 ಕಿಶನ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100191049 Anita - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191050 Tabsum - ಖುರೇಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022210014000022/05/2022
560100191052 Basaveshwari - ಮೋಚಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191065 Mahadevi - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------180000000-
560100191073 SUNDRAMMA - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/2022150010000023/05/2022
560100191079 Vijay Lakshmi - ಖುರೆಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****804714/05/2022FPS****804714/05/2022180012000014/05/2022
560100191084 Subhash S/o Nagshetty - ಶೇಟಕಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191093 Savita W/o.Satish - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/202212008000023/05/2022
560100191098 MD. ALEEMUDDIN S/o MD. ABDULLA - ಮನೆ ನಂ. 2/51 ದರ್ಗಾ ಮಸ್ಜಿದ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191178 ಸು ಬಾಷ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ತಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191211 AMBIKA W/O SANJUKUMAR PAWAR - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191212 CHANDRAMMA W/O YALLAPPA - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191235 ಬಸವರಾಜ - HARJAN WADA WARD NO 1 AURAD B PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191241 BALAJI - ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಶೀವಾಜಿರಾವ ದಾಡಗೆ ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191250 ಮಾಣಿಕ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/20226004000019/05/2022
560100191268 Kallappa S/o Gundappa - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191315 ಇಸುಬಶಾ - ದರ್ಗಾ ಮಸಜಿದ, ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191316 KHASIM BI - ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1 ದರ್ಗಾ ಮಜಿತ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191439 Amadbi - ದರ್ಗಾ ಮಸ್ಜೀದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20223002000023/05/2022
560100191444 ರಾಜಿಯಾಬಿ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191501 Manikamma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191526 ದೇವಿದಾಸ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191535 Sarubai - ಬೌಧ್ಧನಗರ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20223002000021/05/2022
560100191720 ಅಫಸರ ಬೇಗಮ - ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191734 rukamini bai - ಹಳೆ ಗಂಜ ಹತ್ತಿರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191737 ಉಮಾಕಾಂತ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191747 Jagadevi - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191770 ಅಶೋಕ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ(ಬಾ) ತಾ: ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20229006000022/05/2022
560100191787 ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂ ಅಮ್ರೇಶ ಮೈಲಾರೆ - ಹರಿಜನವಾಡಾ. ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191821 VISHWANATH BHEEMRAO - ಟೋಕರೆ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191852 ಅಹೆಮದಿ ಬೆಗುಂ - ಭುದ್ದ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191932 Parvati - ಎಪಿಎಂಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20229006000022/05/2022
560100191944 UTTAMKUMAR PAWAR - ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191953 NIRMALA BASWARAJ - ಬಸವನ್ನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191957 BHARAT - ಅಮರೇಶವರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192086 LAXIMIBAI - ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100192095 Varsha W/o Pradeep - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192109 SAILANISAB SAIYADASAB - ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192111 Parabathi - ಪೋಲಿಸ ಸ್ಟಿಷನ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192113 OMKAR - ಗಾಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192116 SHIVANAND SHANKREPPA - ಟೀಚೆರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192123 JYOTI YESHWANT - ಸತೋಂಷ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192124 SURYANKANTH - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192126 PRABHURAO MARUTI - ಶಿವಗುಂಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192128 ಪ್ರಕಾಶ ತಂ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಚನ್ನಬಸವ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192177 RAVI RATHOD - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192201 Uma - ಧನ್ಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192215 Radha Bai - ಬಸವಣ ಗಲ್ಲಿ ತಾ||ಔರಾದ.ಬಾ.ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192220 Laxmi Bai - ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಜPHH(NK) / NCS------180000000-
560100192241 ಕಲ್ಪನಾ ದೇವಿಂದೃಪ್ಪಾ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಔರಾದ ತಾ: ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/2022150010000019/05/2022
560100192246 SHAFI JABARSAB - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192255 Sunita - ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100192256 RESHMA NAGRAJ - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ ಕಛPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192258 ISMEIL - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/2022180012000019/05/2022
560100192297 Kalpana - ಮಹಾದಪ್ಪಾ ಭಂಗೆ 9 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ರಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100192310 Chandrakala - ವಿಶ್ವನಾಥ 999 ಬಸ ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20223002000022/05/2022
560100192322 Shakuntala - ದಿಗಂಬರ ರಾವ 12 ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192327 Mubeen - ಅಹ್ಮದ #920 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192329 Ujawala - ಸತೀಷ #30/ಎ ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192330 Maleka Begum - ರಹಿಮಾನ 1/12 ಪಠಾನ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192334 Kalavati - ಕೇಶವ 900 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192358 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂ ಬಾಪುರಾವ - ಬಾಪುರಾವ 52 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20226004000021/05/2022
560100192359 ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಗಂ ವಿಶ್ವನಾಥ - 89 ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192367 Jadhav Priyadarshini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇಂದಿರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192368 Kambalabai - ಮಹಾದಪ್ಪಾ 11/ಬಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾAAY(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/2022200015000019/05/2022
560100192370 swati - ರಾಜಕುಮಾರ 11/ಬಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋAAY(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/2022200015000019/05/2022
560100192383 Jyoti W/o Prakash - ನರಸಿಂಗ್ 2/21 ಹರಿಜನವಾಡಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100192390 Rukshanabegaum - ಶ್ಮೆಖ ಮುಜಾಫರ್ 59 ಟೇಚರ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192403 Pooja - ಶಿವಕುಮಾರ 12 ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192404 Vaishnavi - ವೆಂಕಟ #111 ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****372821/05/2022FPS****372821/05/202212008000021/05/2022
560100192406 Laxmi W/o Babugouda - ಬಾಬುಗೌಡ 6 ಬಿ ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔAAY(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/2022200015000023/05/2022
560100192410 Chandrakala - ಜಗನಾಥ 14-89 ಟೀಚರಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/20229006000018/05/2022
560100192434 Reshma - ಜಲೀಲ #999 ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100192450 Rekha - ದಶರಥ 103 ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/202212008000023/05/2022
560100192467 VAISHALI MAHINDRAKAR - ನೀಲೇಶ ಮಹಿಂದ್ರಕರ 54 ಸಂತೋಷ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192468 ನಾಗರತ್ನ ಗಂ ಪ್ರಕಾಶ - ಹಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಂಡ್ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/20226004000019/05/2022
560100192477 Krishna Bai - ಝರಣಪ್ಪಾ 999 ಟೇಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022150010000022/05/2022
560100192486 Renukabai W/o Nilkant - ಝರೆಪ್ಪಾ 14-133 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/202212008000022/05/2022
560100195899 Subhadrabai - W/O ಸಹದೆವರಾವ್ ಕಾಂಬಳೆ ಟೀಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195959 Renuka - W/O ದೆವಿದಾಸ ಬುಟ್ಟೇ . . . ಆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100196455 Sultana Begam - W/O ಎಂಡಿ.ನಯೀಮ ೧/೭೦ ನಿಯರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196766 Reshma - C/O ಚಂದಪಾಷಾ ಮನಿಯಾರ ಪಠಾನ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100196782 Sridevi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 93 ಬೌದ ನಗರ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20226004000021/05/2022
560100197053 Shama - W/O ಎಂಡಿ ರಫಿ ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20226004000023/05/2022
560100197122 Sundramma - W/O ಶಿವಾಜಿ ೨ ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100197141 Shobha - W/O ಶಿವಾಜಿ ಪಿಮ್ಪ್ಲೆ ೫೫ ಆಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197233 Ramabai - W/O ರಾಹುಲ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20229006000022/05/2022
560100198248 Surekha - W/O ಸಂತೋಷ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿAAY(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/2022200015000019/05/2022
560100198255 Prabhurao Kasture - S/O ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ ಟೀಚರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100198443 Nagamma - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೪/೯೨ ಪತಗಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20229006000023/05/2022
560100198450 Fahima Begam - W/O ಮುಜೀಬ್ ಪಠಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100198499 Nasrinbi - C/O ಸೈಯದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಆದರ್ಶ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198903 Reshma - C/O ಮಾದಯ್ಯಾ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೊAAY(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/2022200015000018/05/2022
560100199439 Anita - W/O ಶಂಕರ ೩೮/ಅ ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20226004000024/05/2022
560100199611 Shaik Afreen - C/O ಅಬ್ದುಲ ಯೌನುಸ ಗೌಂಡಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100199623 Renuka - W/O ಗೊಂಡೆ ರಾವ ಪತ್ಗಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100199628 Rafiyabegam - W/O ಸೈಯೆದ ಬಸಿರ ಫತೆ ಅಹಮದ ೮೦/೦NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199747 Jyothi D Raga - W/O ಧನರಾಜ ರಾಗಾ - ನಿಯರ್ ಬಸ್ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199807 Jagdevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಟಿಚರ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100199907 Parvati - W/O ವಿನೊದಕುಮಾರ ಬೌಧನಗರ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200011 Savita - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಘುಳೆ ೭೧ ಘುಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560100200033 Ashwani - S/O: ಗಂಪತ್ರಾವ್ ಡೇವಕತೆ ಮಹಾಡೊಣಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560100200134 Shilpa Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯ್ ಪಿಂಪಳೆ 55 AAY(NK) / NCS------200000000-
560100200232 Shobhavati - W/O ನೀಲಕಂಟ ರಾವ್ ಮೂದಲೇ ಪ್ಲಾಟ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200241 Sultana Begum - W/O ಸೈಯದ ಅರಮಾನ ಅಲಿ ಜನತಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****071823/05/2022FPS****071823/05/20229006000023/05/2022
560100200413 Priscilla - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚರ್ಚ್ ಕಂಪೌಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200538 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ವಾರ್ಡ್ ನಂ AAY(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/2022200015000022/05/2022
560100200660 Renuka - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೌದ್ಹ್ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****447822/05/2022FPS****447822/05/20229006000022/05/2022
560100200670 Ambika - W/O ಸಟವಾಜಿ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100200783 Pooja - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಣೇಶ ಮಾರ್ಕೆಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560100200977 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿಲೇಶ ಅಂಬಿಕಾ PHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20226004000022/05/2022
560100201357 Sujatha - W/O ದಶರತ ನಿಯರ ಹರ್ಟಿಕಲ್ಚರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201413 Sushilamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ 36/1 ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201468 Usharani - C/O ರಾಜಕುಮಾರ ಚೌದಾಪುಡೆ ಗಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100201608 Dhondu Bai - W/O ತುಕಾರಾಮ ೧೯೪/೫ ಜನತಾ ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201908 Indumati W/o Rajkumar - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಂಗಶೇಟ್ಟಿ 143 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202106 Rathnamma - W/O ಕಟೆಪ್ಪಾ ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202109 Ushadevi - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಬೌದ್ಹ್ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202401 Roopa - S/O ನಂದಕುಮಾರ ೧೦-೧೨ ಗಾಂಧಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202402 Renuka Bai - W/O ನಂದಕುಮಾರ ೧೦/೧೨ ಗಾಂಧಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202403 Mangala Bai - W/O ನರಸಿಂಗ ದೇವ ೫/೨ ಶೆಟಕಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202461 Bhimappa - S/O ಹುಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮುಧಾಳೆ ಚರ್PHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20223002000022/05/2022
560100202483 Pooja - W/O ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ ಬಸವಣ ವಾಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202673 Reshma - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ರಾಮ್ ನಗರ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100202941 Zareena Begum - W/O ಗೌಸ ಪಾಶಾ 58 . . ಜನತಾ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202965 Surekha - S/O ರಾಮರಾವ ನರಸಿಹಪುರ್ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/20226004000018/05/2022
560100203187 Pallavi - C/O ರಾಮಣ್ಣ 1/95 ಬೌಧ್ ನಗರ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203292 Lalita - ಗಂ ಕೊಂಡೀಬಾ ದೊಡಲವಾರ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100203416 Bhigubai - W/O ಕಿಶನ ರಾಥೋಡ ಇಂದಿರಾ ನಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203439 Meharaj Banu - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇರ್ಫಾನ #3/18 ಜನತPHH(NK) / NCS------120000000-
560100203494 Maron Bai - W/O ಮೊತಿರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ ಇಂದಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100203500 Indu - W/O ಸುರೇಶ . . ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/20226004000019/05/2022
560100203580 Shilpa - W/O ಸಂತೋಷ ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/20229006000021/05/2022
Top