REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131647 Ruth - W/O ಸುರೇಶ ನಜರೆತ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100133206 Geeta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದರ ೧೨೯ PHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/202212008000019/05/2022
560100134018 Ambika - W/O ಶಂಕರ್ ಸದಂಗಲೆ ಏಚ್ ನ 00 ರಾPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/202212008000026/05/2022
560100134371 Narasamma - W/O ಗೋವಿಂದ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/202212008000022/05/2022
560100135218 Lalita - W/O ಪ್ರೇಮದಾಸ್ ವಾಡಿ ಬಸವನ PHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/20226004000023/05/2022
560100135451 Jyothi Dhane - W/O ಯುವರಾಜ್ ಧನೆ ಧನೆ ನಿವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136004 Tuhina Begam - W/O: ಶೈಖ್ ಮುಬಾರಾಖ್ ಹುಸೈನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100138601 Pooja - D/O ಪ್ರಕಾಶ ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****071819/05/2022FPS****071819/05/20223002000019/05/2022
560100138929 Shilpaa Methare - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ ಮೆತ್ರೇ 83 ಉದಗಿPHH(NK) / NCSBiometric****071820/05/2022FPS****071820/05/202212008000020/05/2022
560100140146 Shaheen Begum - W/O ಎಂಡಿ ಅಖೀಲ ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/20229006000025/05/2022
560100140974 Laxmi Bai - S/O ಮಹಾದಪ್ಪಾ ನಜೆರೆಥ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****071825/05/2022FPS****071825/05/20226004000025/05/2022
560100141014 Pooja - W/O ರವಿ ರಾಠೋಡ ಬಸವಣ ವಾಡಿ ತPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/20226004000020/05/2022
560100167868 ಎಂಕಮ್ಮಾ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167869 Mehatab Begum - ಗುಂದಿ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20223002000018/05/2022
560100167870 ಬಾಲಿಕಾ ಗಂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಕೆಜಿಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹAAY(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/2022200015000025/05/2022
560100167871 Manya bayi - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167873 ಈರಮ್ಮಾ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/2022200015000020/05/2022
560100167874 ಯಲ್ಲಪ್ಪ - ರಾಮನಗರAAY(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022200015000022/05/2022
560100167875 Mahadevi - ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022200015000018/05/2022
560100167876 Premla - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/2022200015000019/05/2022
560100167877 ನಜೀರಸಾಬ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/2022200015000019/05/2022
560100167878 Mallamma - ಬೌಧನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/2022200015000023/05/2022
560100167879 ರಾಮರಾವ್‌ - ಕೋಮಠಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022200015000022/05/2022
560100167880 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/2022200015000025/05/2022
560100167881 ಶಿರೋಮಣಿ - ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022200015000021/05/2022
560100167883 Vimal Bai - ನಜರೆತ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ. ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022200015000018/05/2022
560100167884 ಶರಣಪ್ಪಾ - ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ, ಓಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಾಮAAY(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/2022200015000020/05/2022
560100167885 ಕಮಲಮ್ಮ - ನಜರತ ಕಾಲೀನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/2022200015000025/05/2022
560100167886 ಹಬೀಬ್‌ ಸಾಬ್‌ - ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022200015000018/05/2022
560100167887 ಮಷ್ಣಾ - ಹಾರಿಜನ ವಾದಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022200015000021/05/2022
560100167888 ಸಿದ್ರಾಮ - ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20223002000022/05/2022
560100167889 Sultana Begum - ಸಿದೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/2022200015000020/05/2022
560100167890 ರಮೆಶ - ನಜರತ ಕಾಲೋ ನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/2022200015000023/05/2022
560100167891 Savita - ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಮನಗರ ರೋಡ,ಓಣಿ ಸAAY(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022200015000022/05/2022
560100167892 ರಾಮಣ್ಣ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20226004000018/05/2022
560100167893 Gundamma - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/2022200015000019/05/2022
560100167894 padmini - ಚಾಮಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/20223002000026/05/2022
560100167895 Tejamma - ಚಚ೵ ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022200015000021/05/2022
560100167896 ವಿಠಲ ರಾವ - ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022200015000018/05/2022
560100168316 ಬಾಪುರಾವ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/202212008000025/05/2022
560100168317 Rajamma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/2022150010000019/05/2022
560100168318 ಉಜ್ವಲ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20226004000018/05/2022
560100168319 Nagamma - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20223002000018/05/2022
560100168320 Surekha - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022210014000021/05/2022
560100168321 ಶಕುಂತಲಾ - ಸಬಜೇಲ ರೀಂಗರೋಢ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/202212008000022/05/2022
560100168322 ಶೋಭಾ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/20229006000020/05/2022
560100168324 madhumati W/o Chandrashekhar - ಶೀಕಶಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/2022150010000020/05/2022
560100168325 ಹನೀಫ - ಖೂರೇಶೀ ಗಲೀ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/20229006000019/05/2022
560100168326 ಬಾಲಾಜಿ - ಜುಮಾ ಮಜಿತ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/2022150010000026/05/2022
560100168327 Kasturabai - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/202212008000022/05/2022
560100168328 javid - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/20223002000020/05/2022
560100168329 Swamidas - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/202212008000021/05/2022
560100168330 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/20229006000025/05/2022
560100168331 ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೇಗಂ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/20223002000026/05/2022
560100168332 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/2022200015000019/05/2022
560100168333 ಸಲೀಮಾ ಬೇಗಂ - ಹಾಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/202212008000021/05/2022
560100168334 ಖೈರುನ ಬಿ - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರ AAY(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022200015000022/05/2022
560100168335 Fahima Begum - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/2022180012000023/05/2022
560100168336 Zareena Begum - ಹಳೆ ಗಂಜ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ: ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/202212008000019/05/2022
560100168337 Sitabai - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20226004000021/05/2022
560100168339 vahida bi - ಆಂಬೀಕಾ ಕಾಲೊನೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022150010000021/05/2022
560100168340 PARIYAG BAI - ಜೊಶೀ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022180012000022/05/2022
560100168341 Paryagabai - ಜೋಶಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/202212008000018/05/2022
560100168342 ಅಶೂಕ - ಜೋಶಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/202212008000020/05/2022
560100168343 Mumtaz - ಜೋಶಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/202212008000022/05/2022
560100168344 Shobha - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****001513/05/2022FPS****001513/05/2022150010000013/05/2022
560100168345 ಬಾಬು ರಾವ - ಜೋಶಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20229006000018/05/2022
560100168346 Sulochana Bai - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/202212008000018/05/2022
560100168347 ಗಣಪತಿ - ಬಸವಣ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168348 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ತಹಸಿಲ ತಾಂಡಾ ಜೌರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/202212008000026/05/2022
560100168349 ಬಾಪುರಾವ - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/20226004000025/05/2022
560100168350 ಕಿಶನ - ನರಸಿಂಹಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168351 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168352 ಬಾಬು - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168353 Anusayabai - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಪೋ ಮಮದಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/20226004000025/05/2022
560100168354 ಶಾದುಲ ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯಾ - ಹಳೆ ಸರವಿಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/202212008000018/05/2022
560100168355 ಇಸಮ್ಯಲ ತಂ ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/2022210014000025/05/2022
560100168356 ಚಂದ ಸಾಬ - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/2022200015000019/05/2022
560100168357 ಗುಂಡಯ್ಯ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168358 ಮಲ್ಲಿಮ್ಮ - ದೇಶಮುಖ್ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100168359 Gangamma - ದೇಶಮುಖ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022200015000022/05/2022
560100168360 ಶರಣಪ್ಪಾ - ರಾಮನಗರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168361 Meenabai - ದರಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022180012000022/05/2022
560100168362 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಶಿವನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/2022150010000022/05/2022
560100168363 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/20229006000029/05/2022
560100168364 ದಾದಾ ರಾವ - ಸಿಂದೇ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/20229006000023/05/2022
560100168365 ಯುಸುಫ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಖುರೇಸಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/20229006000023/05/2022
560100168366 yusuf - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS ****071823/05/2022FPS****071823/05/20223002000023/05/2022
560100168367 Siddika Begam - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/2022180012000023/05/2022
560100168368 ಫರ್ಜಾನಾ ಬೇಗಂ - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****411123/05/2022FPS****411123/05/20229006000023/05/2022
560100168369 Laxmi - ಬಸವನಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168370 laxmi bai - ಬೌಂಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168371 Ashwini - ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022200015000022/05/2022
560100168372 ಪೊಷ ಪಾವತೀ - ಷಟಕಾರ ಗಲೀ (ತಾ) ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20229006000021/05/2022
560100168374 Chandrakala - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/2022150010000020/05/2022
560100168375 ಶೇಶಾಬಾಯಿ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20226004000022/05/2022
560100168376 ರಸಿದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಳಾಹೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/202212008000018/05/2022
560100168377 ಶಮಿಮ ಬೇಗಮ - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168378 ಧೂಳಪ್ಪ ತಂ ಭೀಮಪ್ಪ - ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/202212008000023/05/2022
560100168379 ಆಫಸರ್ ಮಿಯ್ಯಾ - ಖಸಾಬ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/202212008000019/05/2022
560100168380 laxmi - ಸಬ ಜೆಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589927/05/2022FPS****589927/05/20229006000027/05/2022
560100168381 Jija Bai - ಸಬಜೆಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****589927/05/2022FPS****589927/05/20226004000027/05/2022
560100168382 ಮೊಹ್ಮದ ಅಲೀ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022200015000018/05/2022
560100168383 ಕಾಶಿನಾಥ - ನರಸಿಂಗ್ ಪುರ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20229006000022/05/2022
560100168384 ಶೋಭಾವತಿ - OLD GANAJ AURAD B DIST BIDARAAY(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/2022200015000019/05/2022
560100168386 ಸುಭಾಷ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168387 Rashida begum - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/202212008000022/05/2022
560100168388 ಸಂತೊಷ - ಪಾಟಿಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022150010000018/05/2022
560100168390 ನಾಗನಾಥ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20226004000018/05/2022
560100168391 Chandrkala - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/202212008000021/05/2022
560100168392 ಬಾಬು ರಾವ - ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589927/05/2022FPS****589927/05/20226004000027/05/2022
560100168393 Savita - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022150010000021/05/2022
560100168394 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/20226004000026/05/2022
560100168395 ದಶರಥ - ಶಿಂಧೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589927/05/2022FPS****589927/05/202212008000027/05/2022
560100168396 Shivamma - ಜೊಶೀ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/202212008000021/05/2022
560100168397 ಸಂಜು - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/202212008000026/05/2022
560100168398 Siddamma - ಕೇ ಇ ಬ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/202212008000018/05/2022
560100168399 ಪ್ರೇಮಲಾ - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022150010000021/05/2022
560100168400 ಚಂದೃಕಾಂತ - ಹಾಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/202212008000018/05/2022
560100168401 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/20229006000023/05/2022
560100168402 ಜೋಗೇಶ್ವರಿ - ಶೆಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/202212008000026/05/2022
560100168403 ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/202212008000025/05/2022
560100168404 ಪ್ರಲ್ಲಾದ - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20226004000021/05/2022
560100168405 ಮೊಹಮ್ಮದ ಇಸಾಕ - ಟಿಚರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/202212008000021/05/2022
560100168406 Ratnamma - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20223002000018/05/2022
560100168407 ಗೋದಾವರಿ - ಠೇಪೂ ಸೂಲತಾನ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/20226004000020/05/2022
560100168408 ತಿಪ್ಮ್ಮ - ಜೊಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/202212008000020/05/2022
560100168409 ಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022150010000018/05/2022
560100168410 ಫಯಾಜ್‌ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/202212008000021/05/2022
560100168411 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ವಾರ್ಡ ನಂ 10 ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/20223002000026/05/2022
560100169477 ವಿಶ್ವಂಬರ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169478 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಅಂಬೇಟಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169479 ಮಾಯಾದೇವಿ - ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169480 ಚಂದ್ರ - ನರಸಿಂಹಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169481 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಯಾದವರಾವ - ಅಮರೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169483 ಬಾಬು - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169484 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169485 ಜಾಕೀರ ಹುಸೆನ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169486 ಧನರಾಜ ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥ - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169487 ಗಂಗಮ್ಮ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169488 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಹರೇಜನವಾದಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169489 kantamma - ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169490 ಜಗನಾಥ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಲಿಟಲ್ ಫ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169491 ವೈಜಿನಾಥ - ಆದರ್ಸ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190597 ಈಸುಬ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20229006000018/05/2022
560100190666 MARUTI S/O. MANSING ADE - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20226004000018/05/2022
560100190673 RAJKUMAR S/O SHANKREPPA - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190682 Babu S/o. Bandeppa Gadge - ಸಾ:ಮನೆ.ಸಂಖ್ಯೆ:3-17 ಮೋಚಿಗಲ್ಲಿ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190692 KISHAN S/O.MOTIRAM CHAVAN - ಭವಾನಿನಗರತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****589928/05/2022FPS****589928/05/2022200015000028/05/2022
560100190713 SHANTAMMA W/O.VISHWANATH - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20229006000021/05/2022
560100190745 NUSRAT BEGUM W/o SYEDSAB BABAN - ಸಾ:ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/2022150010000025/05/2022
560100190795 VAIJINATH S/o YENKAPPA - ಸಾ:ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/202212008000021/05/2022
560100190803 RENUKA - ಸಾ:ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022150010000022/05/2022
560100190808 Hanmanth S/o Basappa - ಸಾ:ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/202212008000020/05/2022
560100190841 Dnyanoba S/o.Venkatrao Mugle - ಗುರು ಕೃಪಾ ದವಾಖಾನೆ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190872 DURGABAI W/O BHAGATSINGH - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20226004000022/05/2022
560100190884 ISAKHAN S/O KHASIM KHAN - ಖಸಾಬಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190889 MAINODDIN S/O HASENSAB - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/202212008000022/05/2022
560100190892 ಶಾಮರಾವ್‌ ಶಾಂತಿಕಾರ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190950 Gulshan Bai W/o Babu - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022150010000021/05/2022
560100190985 ARATI - ಜೋಶಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022150010000021/05/2022
560100190997 MAHADEV BASWARAJ - ಬಾಲಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತPHH(NK) / NCSBiometric****155526/05/2022FPS****155526/05/20226004000026/05/2022
560100191006 Kavita - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/202212008000020/05/2022
560100191023 LALITA W/O MALLIKARJUN - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20226004000018/05/2022
560100191040 ಮಹಾನಂದಾ - ಪತಗಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/2022180012000025/05/2022
560100191044 Fatima Begum - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****459416/05/2022FPS****459416/05/202212080000016/05/2022
560100191182 Savita - ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಹೌಸ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/202212008000018/05/2022
560100191186 Manoranjani - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191191 MALIKARJUN S/O MAROTI - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/20229006000019/05/2022
560100191194 ಸಾಯಪ್ಪಾ - ಜೋಶಿ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20226004000018/05/2022
560100191199 ಪ್ರಕಾಶ್ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/20229006000025/05/2022
560100191203 MOINUDDIN S/O PASHAMIYYA - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/202212008000019/05/2022
560100191227 ಕಮಲ ಬಾಯಿ - ಜೋಶಿ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20226004000021/05/2022
560100191229 Laxmi - ಜೋಶಿ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022150010000021/05/2022
560100191265 Padmavati - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/202212008000019/05/2022
560100191312 Sangetha - ಜೋಶಿ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022150010000021/05/2022
560100191318 Anashabai - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20223002000018/05/2022
560100191348 Rukmini Bai - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191389 Mahadevi - ಮಾದೇವಿ ಗಂ ಅಶೋಕರಾವ ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/2022150010000025/05/2022
560100191396 Renuka - ಮನೆ ನಂ. 53 ದೆಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191403 Vijaylaxmi - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/20226004000019/05/2022
560100191406 ಸುಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/20229006000020/05/2022
560100191420 Meerabai - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191430 ಇಮ್ಮಾನವೇ ದರಬಾರೆ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191434 ಭಾಸ್ಕರ ಮುಧಾಳೆ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****650027/05/2022FPS****650027/05/20226004000027/05/2022
560100191441 ಸುಭಾಷ ಶರ್ಮ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191455 Anushabai - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20223002000021/05/2022
560100191463 Urmila - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/202212008000019/05/2022
560100191482 RAJKUMAR S/o SHANTAPPA GHANIGA - ರಾಗಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191500 Baswaraj S/o Vishwanath - ಮು.ಔರಾದ (ಬಾ) ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ ವಾ:5 PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20229006000021/05/2022
560100191517 Pomabai - ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20223002000022/05/2022
560100191520 ಉಮರ್‌ಸಾಬ್‌ ಚೌದ್ರಿ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/2022150010000023/05/2022
560100191545 ಮಾರ್ಕ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****232628/05/2022FPS****232628/05/202212008000028/05/2022
560100191548 ಶಂಕರ ರಾವ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/20223002000020/05/2022
560100191550 Parbati - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/2022150010000019/05/2022
560100191552 ಸುಭಾಷ - GOUNDI GALLI AURAD B TQ AURAD PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20229006000021/05/2022
560100191561 ಗಂಗಮ್ಮಾ ದರಬಾರೆ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/20229006000020/05/2022
560100191562 ರಮೇಶ್ ತಂ ಮಷ್ಣಪ್ಪಾ - ಹರಿಜನವಾಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ: ಔರಾದ(PHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/20229006000023/05/2022
560100191564 SUNITA - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/202212008000021/05/2022
560100191567 ಝರೆಪ್ಪಾ - NAJRATH COLONY AURAD B DIST BIPHH(NK) / NCSBiometric****071825/05/2022FPS****071825/05/202212008000025/05/2022
560100191569 Aminabegam - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022150010000021/05/2022
560100191572 ನಾಗು ರಾವ - ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/2022150010000025/05/2022
560100191574 ಮಚಿಂದ್ರ - ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾAAY(NK) / NCSBiometric****589927/05/2022FPS****589927/05/2022200015000027/05/2022
560100191576 ಮಹಮ್ಮದ ಸಾವ್‌ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/2022210014000026/05/2022
560100191585 ಜಗದೇವಿ ಗಂ ಬ್ರಮಯ್ಯಾ - ಮೋಚಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20226004000022/05/2022
560100191587 nasima - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/20223002000019/05/2022
560100191588 JAISHILA - ಕೀಶಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****329917/05/2022FPS****329917/05/2022150010000017/05/2022
560100191593 ರತನ - ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191599 SHABANA BEGUM - ಖಶಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191600 Meheraj Begam - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022210014000022/05/2022
560100191602 ಜಲಿಲ ಮಿಯ್ಯ - ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191605 ಸುದಾಮ್‌ ಶಾಂತಿಕಾರ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022150010000018/05/2022
560100191716 Rukmini - ರಾಮಣ್ಣ ತಂ ಬಾಲಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಕುಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191749 ಮಂಗಲಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20229006000021/05/2022
560100191788 ಕೇರಾಬಾಯಿ ಹೇಡಗಾಪುರೆ - ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/20226004000026/05/2022
560100191805 ಶಿವರಾಮ ವಡ್ಡರ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191820 RUKMINI T DANDEKAR - ಹಣಮಂತರಾವ ನವಾಡೆ ಸರ್ ಬೀದರ ರೋಡ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191827 Rani W/o Vilasrao - ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೇ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ (NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191829 USMAN - ಶಿಶಕರ ಕಾಲೊನಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191835 M.D. SAJID I - ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191836 Anuradha - ಬಸವನ್ನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/202212008000019/05/2022
560100191838 SUNDRAMMA M N - ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191840 GOPAL JADHAV - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191847 KHAYARAUNNISA - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191848 SUSHILA - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191849 RAFIQ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/20229006000020/05/2022
560100191854 BASAPPA - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/20229006000026/05/2022
560100191855 Shantabai - ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/2022180012000025/05/2022
560100191856 SHANTAMMA - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100191857 Sangeeta - ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/20229006000019/05/2022
560100191858 JIJABAI - ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20226004000022/05/2022
560100191859 Jijabai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/20229006000026/05/2022
560100191861 Dhanabai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191863 SHIVAJI PETARAM - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/20229006000026/05/2022
560100191865 PRAJWALIT GODBOLE - ಅದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191892 Lalita - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/2022150010000026/05/2022
560100191895 Saraswati - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/20223002000019/05/2022
560100191896 RAMASHING - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191897 SHANKAR - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191898 JAIBHARAT MADIVALAPPA MANGESHK - ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191900 Sikndra - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191901 ANJALI PINTU - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20223002000022/05/2022
560100191902 Shobha - ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/20229006000023/05/2022
560100191903 Lalitha - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/202212008000025/05/2022
560100191904 MADHU DIGU - ಲಿಡಕಾರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20223002000022/05/2022
560100191905 Prayag Bai - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20229006000022/05/2022
560100191906 Laxmibai - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589928/05/2022FPS****589928/05/202212008000028/05/2022
560100191907 ಮಾಲುಬಾಯಿ ಆನಿಲ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/2022150010000021/05/2022
560100191908 Nirmabai - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/202212008000019/05/2022
560100191909 GAURI RAVI - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20226004000022/05/2022
560100191910 UJABAI EKNATH - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022200015000018/05/2022
560100191911 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191912 Rajkumar - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191913 ARATI SUKUMAR - ದತ್ತಾ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20226004000022/05/2022
560100191914 ಕವಿತಾ - ಬಸವನವಾದಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****589928/05/2022FPS****589928/05/2022150010000028/05/2022
560100191915 SANTOSH - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/202212008000020/05/2022
560100191916 Lalitabai - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589928/05/2022FPS****589928/05/20226004000028/05/2022
560100191917 CHENDRAKALA - ನರಸಿಂಹಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589928/05/2022FPS****589928/05/202212008000028/05/2022
560100191918 NARASHING - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191919 MALGONDA - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/20229006000023/05/2022
560100191920 LATABAI - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589927/05/2022FPS****589927/05/20226004000027/05/2022
560100191921 Kanthabai - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20226004000022/05/2022
560100191922 YADAURAO - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022210014000022/05/2022
560100191923 Sharada - ಥನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/20229006000019/05/2022
560100191927 SANTOSH - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022150010000018/05/2022
560100191930 Mangala - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/202212008000019/05/2022
560100191934 NAIKRAM - ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/20229006000023/05/2022
560100191935 VITHAL BHIMALA - ಲಿದಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191943 ANITA SUBHASHRAO PATMASE - ಸಂತೊಶ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191945 SIDRAMAPPA - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191978 DARMAJIRAO - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192045 SHAIKH AHMED - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/202212008000018/05/2022
560100192048 MALAMMA - ಜಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/202212008000020/05/2022
560100192053 Sujata - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/202212008000023/05/2022
560100192068 ಶಾಕುಂತಲಾ - ಗ/0 ಉತ್ತಮ್ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****650929/05/2022FPS****650929/05/20226004000029/05/2022
560100192083 RAMESH - ತ/0 ಶಿವದಾಸ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20229006000022/05/2022
560100192117 RAJKUMAR MISE - ಮನೆ ಸಂ 34 ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192118 PARAMESHWAR BASAVARAJ - ಮ.ನಂ.138 ಬಸವನಗಲ್ಲಿ, ಔರಾದ (ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192121 ASHABAI APPARAO - ಶೆಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192129 SURYAKANT SHANTAPPA - ಘುಳೆ ಲೇಔಟ್ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192151 Vajeda Bi - ಖೂರೇಶೀ ಗಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/202212008000019/05/2022
560100192152 Bismilla Bee - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022180012000018/05/2022
560100192153 Sayeda Athiyabanu - ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022200015000022/05/2022
560100192154 GAUSASHYA YUSUFSHYA - ದರಗಾ ಮಸಿದಿ ಹನುಮಾನ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192155 MACHINDAR - ಹಳೆ ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/202212008000025/05/2022
560100192156 CHEGAMMA - ಜೊಶೀ ಗಲೇ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20223002000018/05/2022
560100192157 UMAKANT KOULASE - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20229006000022/05/2022
560100192158 RAVI LAXMAN - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/2022150010000019/05/2022
560100192159 ಅನೀಸಾ ಬೀ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022150010000018/05/2022
560100192166 Kalpana - ಲಿಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022150010000022/05/2022
560100192176 KAVITA - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/20226004000025/05/2022
560100192178 ಮಹಾದೇವ ತಂ ಪಂಢರಿನಾಥ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192228 MOHID MIYA USMAN SAB - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****071822/05/2022FPS****071822/05/20226004000022/05/2022
560100192240 Radha - ತ/0 ನರಸಿಂಗ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192247 NEELAMMA - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/20223002000019/05/2022
560100192249 SAID MAHEBOOB - ಪಠಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ), ಬೀದರ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/20229006000018/05/2022
560100192257 HEMAMALINI - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192259 PARMESHWAR NELAKALE - ತ/0 ಕಾಶಿನಾಥ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192264 Narsingh - ಬಾಬುರಾವ 9 ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/20223002000025/05/2022
560100192265 Meera Bai - ತಾನಾಜಿ 168 ಸಬ್ ಜೇಲ್ ಹತ್ತಿರ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192272 Badernusa - ತಾಹೇರ ಸಾಬ 18 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100192279 Sharda Bai - ವಿಠಲ 2/48 ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20226004000019/05/2022
560100192290 Nadim Begam - ಮಕ್ಬುಲಸಾಬ 37 ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022210014000018/05/2022
560100192291 Lal Bee - ಎಂಡಿ ಉಸ್ಮಾನ 37 ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/20226004000023/05/2022
560100192295 Vidyavati W/o Baburao - ರಾಜಕುಮಾರ 43 ಖರಾತ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022150010000018/05/2022
560100192304 Laxmi - ಸಂತೋಷ 63 ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20223002000021/05/2022
560100192316 RESHMA BEGUM - ಎಮ್ ಡಿ ಇಸಾಖ 8/94 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****589925/05/2022FPS****589925/05/2022150010000025/05/2022
560100192331 Reshma Begum W/o Masarat Ali - ಹುಸೇನಸಾಬ 60/1 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/2022150010000019/05/2022
560100192333 Omnabai - ಮನೋಹರ 166 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589921/05/2022FPS****589921/05/20229006000021/05/2022
560100192336 Roopa - ಸಂತೋಷ 188 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/202212008000020/05/2022
560100192357 Ganga Bai - ಶಿವಾಜಿ 64 ಪಾಟೇಲ್ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192360 Rani - ವಿಜಯ # ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಔರಾದ ಬಾ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****589923/05/2022FPS****589923/05/20226004000023/05/2022
560100192414 Inayat - ಬಶೀರಮಿಯಾ 194 ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****589918/05/2022FPS****589918/05/2022180012000018/05/2022
560100192415 Bhageshree - ಸುಶೀಲಕುಮಾರ 999 ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100192443 Chandrakala - ಅಶೊಕ 27 ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****589920/05/2022FPS****589920/05/2022150010000020/05/2022
560100192445 SHAKUNTALA - ಪೂಂಡಲಿಕ #233 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/20226004000019/05/2022
560100192456 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಸಂತೋಷ #89 ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/2022150010000022/05/2022
560100192463 Chandrakant - ಬಸ್ವಣಪ್ಪಾ ಅಲ್ಪಾಜೆ 18 ಶಿವನಗರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100192490 Shahu Bai - ರಾಜು 5/20 ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/2022180012000026/05/2022
560100192957 Kishan Rao - C/O ತುಕಾರಾಮ 25 ಗಣೇಶಪುರ ಈ, ತಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100196977 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲರಾವ್ 999 ನPHH(NK) / NCSBiometric****589928/05/2022FPS****589928/05/20226004000028/05/2022
560100196984 Sarojani - C/O ಕಾರ್ತಿಕ 4/ಏ ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/20226004000026/05/2022
560100197648 Nazma Begum - C/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCSBiometric****589919/05/2022FPS****589919/05/20229006000019/05/2022
560100198442 Syeda Shaheen Farzana - W/O ಸೈಯದ ಅಬ್ದುಲ್ ರೈಯೀಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****329624/05/2022FPS****329624/05/2022270018000024/05/2022
560100199247 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ ಬಸವಣ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200805 Pooja - W/O ಯೋಗೇಶ - ಅಂಬರೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200935 Soniya - W/O ಅಮರ ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜ ಔರಾದ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****589926/05/2022FPS****589926/05/20226004000026/05/2022
560100201899 jijabai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****589928/05/2022FPS****589928/05/20229006000028/05/2022
560100201996 Kaushalya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ಚೌNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202045 Bhagyalaxmi Para - W/O ಅರವಿಂದ ಪಾರಾ ತುಳಜಾಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202078 Nilabai - C/O ತ್ರಿಮುಖ #91 . ಕಾಲಪಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100203328 Munna - W/O ಅನೀಲ ಚವ್ಹಾಣ ನರಶಿಂಹಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
Top