REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130725 Gundamma - W/O ರಾಮಗೊಂಡ ಸೋಲಾಪುರೆ ೧೧-೨ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560100134706 Meena Koli - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಕೋಳಿ ದೇಶಮPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20223002000019/05/2022
560100135003 Shivlila - S/O ಸಂಗಪ್ಪಾ ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100136322 ಶಿಲ್ಪಾ - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಮನಗರ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100137253 Khammer Begum - W/O ಮಡಿ.ಇಫ್ತೆಖರುದ್ದೀನ್ ೩/೧೯ PHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/20226004000024/05/2022
560100138672 Chaya Bai - S/O ನರಸಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138699 Kamala - W/O ವಿಠಲ ೯/೨ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100138706 Chandrakala - W/O ಗೋರಖ ಕುಂಬಾರ ದೇಶಮುಖ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100138789 Savitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 2/60/ಬೀ PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100140050 Subhamma - W/O ಸಂಬಣ್ಣ ೭೭ ನಜರೆತ್ ಕಾಲೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140329 Lalita - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೫-೫೧-ಅ ಕ್ಹೊಬPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022150010000024/05/2022
560100140410 Kavita - W/O ಸತೀಶ್ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/20226004000025/05/2022
560100140686 Lalita - S/O ರಾಮಸಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ನರಶಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100142231 Priyanka - S/O ಬಾಬುರಾವ ೧/೨೩ ನಜರೆಥ ಕಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100167897 ರಾಚಪ್ಪಾ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167898 ರಾಜು - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022200015000024/05/2022
560100167899 ರಾಮ ರಾವ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167900 Jijabai - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100167901 ಜಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100167902 ಕೇವಳಾ ಬಾಯಿ - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022200015000024/05/2022
560100167903 rekhu - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಢಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20223002000025/05/2022
560100167904 Naga Bai - ಬಸನವಾದಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167905 Shobha - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022200015000024/05/2022
560100167906 ಗುನಾಜಿ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167907 Bheemanabai - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167908 ಮಾರುತಿ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167909 Chandrabai - ಬಸವನ ವಾದೇ ತಾಂದಾ ಔರಾದ ಭAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167910 ಮಾರುತಿ - ಶಿಂಧೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/20226004000025/05/2022
560100167911 ಗೋದಾವರಿ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167912 ರಮೇಶ - ದೇಶಮುಖ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022200015000019/05/2022
560100167913 ಜಗನಾಥ - ದೇಶಮುಕ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167914 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167915 ಮಾರುತಿ - ದೇಶಮುಕ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022200015000019/05/2022
560100167916 chandra bai - ದೇಶಮುಕ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20223002000019/05/2022
560100167917 ವಿಠಲ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022200015000019/05/2022
560100167918 Renuka - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022200015000019/05/2022
560100167919 ರಿಜವಾನಾ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022200015000019/05/2022
560100167920 Konda bai W/o Narayan - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/20223002000025/05/2022
560100167921 kalavati - ಶಿಂಧೆ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167922 ಜಿತಪ್ಪಾ - ಹಮಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20226004000019/05/2022
560100167923 ಸುಬಾಷ - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿAAY(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022200015000024/05/2022
560100167924 kamala bai - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100167925 laxmi bai - ದೇಶಮುಕ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100167926 ನಾಗನಾಥ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167927 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಶೀಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167928 ಲಲಿತಾ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167929 ಖಂಡೆ ರಾವ - ದೇಶಮುಕ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022200015000019/05/2022
560100167930 ಶೇಶಿಕಲಾ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167931 raja bai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100167932 ಸುಬಾಷ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022200015000019/05/2022
560100167933 roopa - ಜೋಶಿ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/2022200015000025/05/2022
560100167934 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022200015000024/05/2022
560100167935 ರೆಹನಾ ಬಿ - ಶೀಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168412 ಅಂಬು - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿ ಔರಾದ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022200015000019/05/2022
560100168413 ಶ್ರಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಗುಣಡಪ್ಪ - ಶೇಂದೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168415 ಹಣಮಂತ - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168416 Sridevi - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168417 Nagamma - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20223002000019/05/2022
560100168418 sangamma - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20223002000019/05/2022
560100168420 ರೋಹಿ ದಾಸ - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168421 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿ ಔರಾದ ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168422 ಚಂದ್ರಕಾತ - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168423 Gayathri - ಜನತಾ ಕಾಲೂನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022180012000019/05/2022
560100168424 Ahmmad Bee - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168425 ಜಹೀರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022150010000024/05/2022
560100168426 ರಮೇಶ - BHOGAR GALLI AURAD B DIST BIDAPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168428 Gayabai - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022150010000019/05/2022
560100168430 rukmini bai - ಪೊಕಲವಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20223002000024/05/2022
560100168431 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಕೋಂಟೀ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168432 ಈರಪ್ಪಾ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ವಾಡ೵ ನಂ 3PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100168433 ನರಸಿಂಗ - ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100168435 Rukmini Bai - ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100168436 ನಸೀಮಾ ಬೇಗಂ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022200015000024/05/2022
560100168439 ಕಾಸಿಮ್‌ ಸಾಬ - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168440 bharat bai - ದೇಶಮುಖ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20223002000019/05/2022
560100168441 ಬಾಲಾಜಿ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022180012000019/05/2022
560100168442 Ganga Bai - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022180012000019/05/2022
560100168443 ನಾರಾಯಣ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ವಾಡ೵ ನಂ 03PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100168444 shobha - ಬುತೆ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100168445 Sarubai - ಕೊಮ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168446 ಬಬಿತಾ - ವಾಡಿಬಸವನ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168447 ರಾಜಾಬಾಯಿ - ನರಸಿಂಗಪುರ ತಾಂಢಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168448 ಮಾರುತಿ - ನಶಿಹಪುರ ತಾಂದಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168449 saku bai - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168450 ಬಾಬು ರಾವ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100168451 sonamma - ಭಾರತ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/20223002000025/05/2022
560100168452 ಗುರಪ್ಪಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20226004000019/05/2022
560100168453 Sheshamma - ರಾಮನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168454 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168455 ಶಂಕರ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022150010000024/05/2022
560100168456 ಆನುಷಾ ಬಾಯಿ - ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168457 ನಬಿ ಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168458 Jharu Bai - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168459 ಸುಮಂತ ತಂ ಜಳಪ್ಪಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20226004000024/05/2022
560100168460 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಜನತಾ ಕಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168461 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168462 ಪಂಚಶೀಲಾ - ಹಾಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168463 ಶಂಕರ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168464 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168465 ರಹಿಮೊದ್ದಿನ - ಅದರ್ಶ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022180012000024/05/2022
560100168466 ಸುಭಾಷ್‌ - ತಹಸಿಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168467 ವೆಂಕಟ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168468 Sangamma - ಮೊಚಿ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100168470 ಸುಧಾ - ಸುಧಾ ಗ/0 ದೇವಿದಾಸ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100168471 abida begm - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/2022200015000025/05/2022
560100168472 ಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022150010000019/05/2022
560100168473 vijamma - ಸೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20223002000019/05/2022
560100168474 ಸೂಲೊಚನಾ - ದರ್ಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/20226004000025/05/2022
560100168475 ಉಮಾಕಾಂತ - ದೇಶಮುಕ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022150010000019/05/2022
560100168476 Anjemma - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/20223002000025/05/2022
560100168477 ಇಟಾ ಬಾಯಿ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168480 rukusa bgem - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022180012000024/05/2022
560100168481 ಜಹುರ - ಲಿಡಕಾರ ಕೊಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100168482 ರೊಜಮ್ಮಾ - ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20223002000024/05/2022
560100168483 ಸೈಲೇಶ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168484 ಅಶೋಕ - ಕ್ರಿಸ್ಚನ ಕಾಲಿನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022150010000024/05/2022
560100168485 ನಾಗಪ್ಪಾ - ನಜರತ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168486 GANGAMMA - ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/202212008000025/05/2022
560100168487 ಬಾಬುರಾವ - NO.1-23 NEAR METHODIST CHURCH PHH(NK) / NCS------120000000-
560100168488 Chandrappa - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20223002000019/05/2022
560100168489 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168490 ಸೋಮನಾಥ - ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100168492 ಬಸವರಾಜ - ಖೂಬಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20229006000024/05/2022
560100168493 Rajamma - ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022180012000024/05/2022
560100168494 ಗುರುನಾಥ - ದೇಶಮುಖ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168495 ಶಶಿಕಲಾ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/20226004000022/05/2022
560100168496 ಶಂಕರಪ್ಫ - ದೇಶಮುಖ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20223002000024/05/2022
560100168497 ಪ್ರಭು ರಾವ - ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/2022150010000025/05/2022
560100168498 ಬಾಲಾಜಿ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20229006000024/05/2022
560100168499 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168500 ಗಂಗ ರಾಮ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168501 ಸೋಪಾನರಾವ - ಕೊಮಠಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100168502 Chandrakala - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100168503 ಅಕ್ಚರ ಖಾನ - ಶೀಂದೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168504 ಖಾದರ್‌ ಸಾಬ - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168505 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ ಶಿಂಧೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168506 ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ - ಔರಾದ:- ಶೀದೆ ಗಲ್ಲಿ ತಾ| ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20223002000024/05/2022
560100168507 ದಿಗಂಬರ - ಶಿಂದೇ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168508 ದತ್ತು ರಾವ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100168510 Sangamma - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20229006000019/05/2022
560100168511 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100168512 rasika bai - ಚಾರೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20223002000024/05/2022
560100168513 ರಾಮಲು - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022150010000019/05/2022
560100168514 Saluka - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168515 ಬಾಬು - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20229006000019/05/2022
560100168516 rukmini bai - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168517 sunita - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ವಾಡ೵ ನಂ 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560100168518 ಶರಣಪ್ಪಾ - ದೆಶಮೂಖ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20223002000019/05/2022
560100168519 kalavati - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022150010000019/05/2022
560100168520 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಬುಟೇ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100168521 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168522 ಸಿದ್ರಾಮ - ಬುಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100168523 ಸರಸ್ವತಿ - ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168524 ಶ್ರಿ ಮಂತಾ - ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168525 Kalamma - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168526 ವಿಠಲರಾವ - ಕೊಮಠಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20226004000021/05/2022
560100168527 Aruna - ಕೊಮಠಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168528 ದುರ್ಗಾ - ರ್ದಜಿ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168529 Minaxi - ನರಸಿಂಹಪುರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/2022150010000025/05/2022
560100168530 ಶಾದುಲ ಸಾಬ - ಟಿಪ್ಪೂಸುಲತಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168531 ಸೈಯದ ಜಿಲಾನಿ - ಆರ್ದಶ ಕಾಲೂನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168532 Maina Bai - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20229006000024/05/2022
560100168533 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168534 Sunita - ಜೊಶಿ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168535 ಅಯಾಬ - ಶಿಂಸೈ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168537 Abeda Begum - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100168538 ಜಾಫರ - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168539 Khaja Banu - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168540 ಶಬನಾ ಬೇಗಂ - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20229006000019/05/2022
560100168541 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168543 Sundara bai - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168587 ಸರು ಬಾಯಿ - ಕೊಂಟಿ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169495 ಸಲಿಮ ಮಿಯ್ಯಾ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ತಾ. ಔರಾದ(NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169497 ಮಹಾಮದ ಇಫ್ತಾಬಾಲುದ್ದಿನ - ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169500 ಬಸವರಾಜ - ದೇಶಮುಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169501 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169504 kamala bai - ಖೊಬಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169505 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ವಾರ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169506 ನಿರ್ಮಲಾ - ವಾರ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169507 ಫತ್ತೆ ಮಹ್ಮದ - ಸಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169508 ಹಜರಾ ಬಿ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169509 ವಿರಪ್ಪಾ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169510 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಬುಟೇ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169511 ಶಿವರಾಜ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169512 ವೈಜಿನಾಥ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169513 ವಿಜಯಾ ಕಾಂತ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169515 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169516 ಏಕನಾಥರಾವ - ದರಜಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169518 Sulochana - ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169519 ವೈಜಿನಾಥ - ತಸಿಲ ರೋದ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169520 SUNITA - ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ 2 ಔರಾದ ಬಾ ಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169521 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಶೀವ ನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169522 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169523 ಇಂದಿರಾ ಬಾಯಿ - ನಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169524 ರಾಜಮ - ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತೃ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190616 VISHAL NANDALAL TIWARI - ಸಾ:ಬೀದರ ರೋಡ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190617 ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂ.ಶಂಕರ - ಸಾ:ಬೌದ್ಧನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190629 Shivram S/o Madari - ಸಾ:ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190636 LAXMESH NAIK - ಸಾ:ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190642 PANCHAYYA S/O KALLAYYA SWAMY - ಸಾ:ಅಮರೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190679 Sangita - ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------240000000-
560100190681 ಮಹಾದೇವ ತಂ.ಗುಂಡುರಾವ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190689 CHANNAPPA S/O.VISHWANATH - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ (PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190693 Rukhaya Begam - ಕಸಾಬಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100190752 Rani - ಸಾ:ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022150010000024/05/2022
560100190766 Kantabai - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190771 Sarubai W/o Maruti - ಸಾ:ಪತಗಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190783 Jaisheela - ಸಾ:ದೇಸಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190805 Sakina Begam - ಸಾ:ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560100190816 Shivakanth S/o Kashinath - ಸಾ:ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ ಹಿಂದುಗಡೆ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190833 Zaranappa S/o. Tippayya - ಸಾ:ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190852 Shivamma - ಸಾ:ಹೆಳವೆಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------90000000-
560100190888 VIMALABAI - ಸಾ:ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190951 GANAPATI S/0 PRABHU KUMBAR - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190953 GAOUS S/O ALLAH JANE BAGWAN - ಸಾ:ರಾಮನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190963 SUBHASH S/O NAGAPPA GOULI - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100190982 SUBHASH S/0 PEERAPPA - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100190993 ರವಿ ತಂ/ ಗೋವಿಂದ ಚವ್ಹಾಣ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190999 Vimalbai - ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191008 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20229006000024/05/2022
560100191016 BABU SAYAPPA - ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191017 DHANRAJ S/O VAIJINATH - ಮೀಸೆಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191089 ಸಂಗಮ್ಮ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191091 DHONDUBAI W/O MAROTI - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20226004000024/05/2022
560100191150 SANGEETA - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100191214 MD. ISMAIL S/o MUSTFA - ಮ.ನಂ.-8-124 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191224 BHIMRAO S/o.TULASIRAM RATHOD - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100191240 ಭಾಗು ಬಾಯಿ - BASAVAN WADI THANA AURAD B DISPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20223002000024/05/2022
560100191246 Laxmibai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****499220/05/2022FPS****499220/05/2022150010000020/05/2022
560100191249 Kasthuri Bai - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100191254 Shridevi - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022180012000019/05/2022
560100191256 Shakuntala - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022150010000019/05/2022
560100191257 lakshmi bai - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20229006000019/05/2022
560100191259 Sangeeta - ಮನೆ ನಂ. 12-155 ಹಳೆ ಗಂಜ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022180012000024/05/2022
560100191266 ಬಾಲಾಜಿ ಕುಂಬಾರ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20226004000019/05/2022
560100191274 DEVIDAS - ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಹೀರಾಮನ ರಾಠೋಡ ಮನೆ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191302 ರುಕಮಿನಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಸೋಮಲಾ - ದೆಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191328 ಹುಸೆನ ಬಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100191329 Laxmi Bai - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022210014000019/05/2022
560100191349 MAHADEVI - ಖೊಬಾ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20223002000019/05/2022
560100191350 Jyoti - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100191351 Chandrakala - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100191352 ಶೋಬಾ - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191357 ಶಂಕರಾವ್‌ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191388 ಸುಬಿರಾ ಬೇಗಂ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191404 Nasarin - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/202212008000024/05/2022
560100191417 SAINATH S/O SOPANRAO BIRADAR - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100191421 Tabassum - ಖುರೇಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100191433 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191440 ವಿದ್ಯಾವತಿ - BUTTE GALLI AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191449 SHANTAMMA - ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂ. ಶಂಕರ ಸುರ್ಯವಂಶಿ ಮನPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191456 Poma S/o Ramchandar - ಮನೆ ನಂ. 56/1 ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100191460 LAXIMAN S/O ERAPPA - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191462 SANTOSH S/O RAMANNA HELVE - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20226004000024/05/2022
560100191475 HANMANTH S/O DEVABA - ಮನೆ ನಂ. 44/5 ತಿರುಮಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ ಹPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191485 Usha - ಫಟೆಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191490 JAGANNATH - ಪಂಚಾಯತ ಹೀಂದು ಗಡೆ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191519 Ramesh S/o Shankarao - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191531 SANTOSH S/O DIGAMBARRAO - ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191532 Laxmi Bai - ಮಾರಾಠಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100191534 Maroti S/o Pundlikrao - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191538 Savita - ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಶಿವರಾಜ ಚಲವಾ ಗಾಂದಿ ಚೊಕPHH(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/202212008000023/05/2022
560100191546 ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್‌ ಜೋಷಿ - ಶೇಟಕಾರ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಿ ತ ಜ: ಬಿದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191607 ಬಾಲಾಜಿ ಘುಳೆಕರ್ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100191610 ಉಮಾಕಾಂತ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100191614 Anushabai W/o Namdev Tilekar - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191617 Rizwana Begum - ಸಬ ಜೇಲ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022150010000019/05/2022
560100191620 ಧಾನರಾಜ್‌ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022150010000019/05/2022
560100191623 PRASHANTH S/O BASWARAJ - ಶೇಟಕಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191624 ಕ್ರೀಷ್ಣಪ್ಪಾ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20229006000019/05/2022
560100191626 ನರಸಾಬಾಯಿ ಕುಂಬಾರ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191630 Sulochana - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100191633 ಸುಭಾಷ್‌ - ದೇಶಮುಖ್ಯಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191635 laxmi bai - NEAR CHARCH COMPOUND UDAGIR ROPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191638 Lakshmibayi - ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191640 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ವಾಡಿ ಬಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191641 Chandrakala - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100191648 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20229006000024/05/2022
560100191650 ವೈಜೀನಾಥ್‌ ಕಾರಬಾರೆ - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191653 Shantabai - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191724 Laxmi Bai - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191748 ಸುಭಾಷ್‌ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191752 Lata - ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022150010000024/05/2022
560100191757 ಎಮ್.ಡಿ.ಮಂಜೂರಖಾನ - ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022200015000024/05/2022
560100191771 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191798 ರಹಿಮೋದ್ದಿನ - ಖುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****811123/05/2022FPS****811123/05/20226004000023/05/2022
560100191828 SURYAKANTH KALASE - ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191842 Sofiyabi - ಹಳೆ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191885 Muntaj - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20223002000025/05/2022
560100191886 Shamala Raga - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191891 PEERAPPA - ತ/0 ಹನುಗುಡೆಪ್ಪಾ ಬಸ್ವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191925 MUNNAMMA - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191926 Anilkumar - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191928 SUDAKAR TULLSIRAM - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100191929 MALLIKARJUN GONDA - ಕನಕದಾಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191942 ರೇಣುಕಾ ರಾಜಕುಮಾರ - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191949 RAJABAI - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191952 MADHAV - ಆಂಬಿಕಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191972 Sarojanabai - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191973 ಶಶಿಕಲಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/2022150010000025/05/2022
560100192112 ANITA SANJUKUMAR - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192120 UMAKANT MADAPPA BHALKE - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192130 SANGAMNATH - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192131 Rabana - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192160 ANILKUMAR SHARANAPPA - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022150010000024/05/2022
560100192161 ಛೊಟುಮಾ - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20226004000024/05/2022
560100192163 HEERABAI BANDEPPA - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/20223002000024/05/2022
560100192164 Nirmala - ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939125/05/2022FPS****939125/05/202212008000025/05/2022
560100192184 POOJA BALAJI - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔತಾದ ಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100192190 GANAPATI - ಗನೆಶ ತಾ||ಔರಾದ ಜಿ||ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192199 SHIVKUMAR ALMAJE - ಗೋಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ.ತಾ||ಔರಾದ.(ಬಾ)ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100192242 Neeta - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100192248 KANTESH KUMAR - ಸಬ ಜೆಲ ಎದುರುಗಡೆ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192260 MD RAFIQ MD AHEMAD SYED - ಶಿಕ್ಷರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192401 Shivalila W/o Vishwanath - ಬಸವರಾಜ 9999 ಐ ಬಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/202212008000022/05/2022
560100192430 Kanchanabai - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ 166 ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192438 Mahananda - ದಿ.ರಮೇಶ 64 ಟಿಚರ್ಸ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192446 Ruksana Begam - ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮಾನ 2-92-2 ಶೀಂದೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100192873 Premala Bai - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ ಅಮರೆಶ್ವರ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100195614 Renuka - W/O ಮಾಧವ ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100197727 Kashibai - W/O ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197884 Shakuntala - W/O ಬಸವರಾಜ - ದೇಶ್ಮುಖ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100198020 Shainaj Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಾಜುದ್ದೀನ ದರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100198545 Jyothi - C/O ರಾಹುಲ ಸೋನಕಂಬಳೆ ಓಲ್ಡ್ PHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/20226004000024/05/2022
560100199408 Anitha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ದೇಶಮುಖ PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20229006000019/05/2022
560100201976 Parameshwari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪವಾರ ಅರವಿಂದ ಗಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201980 Parvatibai - W/O ಕೆರಬಾ ಕಾಂಬಳೆ 330 . ದಾಬಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202413 Ambika - C/O ಕಾಶೀನಾಥ್ . . ಬೌಧ ನಗರ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100203501 Sunita - S/O ಬಾಬುರಾವ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100203512 Priyanka - S/O ಚಂದ್ರಹಾಸ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್..ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
Top