REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130812 Mrs.Sony - W/O ದೀಪಕ್ ಹುಸನಗರೇ ೯೨ ಆದರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131113 ನಸ್ರೀನ ಬೇಗಂ - W/O ಎಬಿ.ಜಬ್ಬಾರ್ 8-503-124 ಮುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132364 ಸುರೇಖಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022150010000021/05/2022
560100132421 Khoteja Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮಜಾನ ಶಿಂದೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/202212008000021/05/2022
560100132561 Renuka - W/O ಸಂತೋಷ್ ಬಸವನ ವಾಡೀ ತಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132598 Anwari Begum - W/O ಈಲಿಯಾಸ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022180012000019/05/2022
560100132736 Shabana - S/O ಇಷ್ಮೈಲ ಸಾಬ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/202212008000021/05/2022
560100132891 Arati - W/O ಎಸ.ಡಿ ಸತೀಶ - ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133094 Rukminibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾಜಿ #999 PHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/20226004000023/05/2022
560100133382 Najma Begum - W/O ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಬೋಗರ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20223002000021/05/2022
560100133494 Shek Parvin - W/O ಅಹೆಮದ ಗೌಂದಿ ಗಲ್ಲಿಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134040 Khaja Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲತೀಫ್ ಖೋಭಾ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134397 Rehanabegam - W/O ಸೈಯದ್ ಅಕ್ಬರ ರಾಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022150010000019/05/2022
560100134892 Taslim Begam - S/O ಮಕಬುಲ್ ಸಾಬ ಶಿಂದೆ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135180 Heena Begam - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಶಾ ಮಿಯಾ ಕುರೆಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20226004000019/05/2022
560100135192 Balika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ್ 00 ರಾಮ ನಾPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022150010000021/05/2022
560100135193 Malhar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಕಿಲ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100135273 Heena Begum - S/O ಎಮ್.ಡಿ ಗೌಸಪಾಶಾ #9/4/1 ಮದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135354 Yashoda - S/O ಜೈಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ ನರಸಿಂಗಪPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/2022210014000023/05/2022
560100135531 Savitri - W/O ಸೋಪಾನರಾವ ಎನಗುಂದಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135670 Lata - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೋಶಿ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/202212008000024/05/2022
560100135717 Rekha - W/O ರವಿ ಚವ್ಹಾಣ ಶಿವನಗರ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/202212008000024/05/2022
560100135722 Chhaya - W/O ವಿಲಾಸ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022150010000022/05/2022
560100135797 Karunadevi Chakote - W/O ಜೈಪ್ರಕಾಶ ಚಾಕೋತೆ ೫/೮ ಉPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135826 Godavari - W/O ವಿಲಾಸ್ ರಾವ್ ೧೨/೧೫೦ ಓಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135891 Monika - W/O ನಾಗೀಂದರ್ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/20226004000024/05/2022
560100135895 ಎಲ್ಲಮ್ಮ - D/O ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರಾಮ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135925 Aruna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜೇಂದ್ರ ಚವ್ಹಾಣ 48 PHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/2022150010000023/05/2022
560100135971 Shobha - W/O ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ೫೪ ಅಂಬಿಕಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****180824/05/2022FPS****180824/05/20223002000024/05/2022
560100135997 Sarubai - W/O ರಾಜು ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100136016 Vidyavati - W/O ಮಹದೇವ್ ೪/೮೮ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136289 Aliya Begum - W/O ಶಕೀಲ ಅಹೆಮದ . ಮೇನ್ ರೋಡ ಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560100136825 Nazeema Begam - D/O ಕಲೀಮೊದ್ದೀನ ಮನೈರ್ ತಲೀPHH(NK) / NCSBiometric****180822/05/2022FPS****180822/05/2022330022000022/05/2022
560100136877 Nadera Begum - W/O ರಾಜ ಮಹಮ್ಮದ ೩/೩೪ ಮೋಚಿ PHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/20226004000020/05/2022
560100137390 Vandana - S/O ಶಿವಾಜಿರಾವ ಚೌದಪುಡಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138177 Laxmi Bai - W/O ಯಾದವ್ ರಾವ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138309 Jhimabai - W/O ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ ಭವಾನಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138372 Renuka - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138761 Sagunabai - W/O ವಿಜಯ ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138963 Bharat Bai - W/O ಆನಿಲ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139239 Sunitabai - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20226004000021/05/2022
560100140112 Jaisheela - W/O ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಗೂಡೇ 14/7 ಅಂಬೇಡ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100140415 Tulasa Bai - W/O ಶೇಖರ ಇಂದ್ರ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/202212008000024/05/2022
560100140617 Anusuyabai - W/O ರಾಜು ರಾಥೋಡ್ ೧೮೮ ಶಿವ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100140661 Kamalabai - W/O ಶಿವಾಜಿ ೧೮ ರಾಮ ನಗರ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140684 Shobha - W/O ಸುಭಾಷ ನರಸಿಹಪರ ತಂಡಾ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140748 Vijay Laxmi - W/O ಶಾಮ 01 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100140802 Rafikabee - W/O ಮೋಹ್ಮದ್ ಸಾಬ್ 60/ಸೀ ಏಕಮೀನPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/20226004000024/05/2022
560100141423 Vandana - W/O ಕೊಂಡಿಬ ೧೬೪ ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/20229006000023/05/2022
560100141424 Kavita - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/20229006000023/05/2022
560100141551 Rupa - W/O ನಿವರತಿ #0 . ಗೌಂಡಿ ಗಲಿ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141645 Jyoti - W/O ದಿಲೀಪ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022150010000024/05/2022
560100167936 ವೈಜಿನಾಥ ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಪದಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20226004000021/05/2022
560100167937 ಸುಮಿತ್ರಾ - ಹಳೆ ಸರ್ವಿಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****650918/05/2022FPS****650918/05/2022200015000018/05/2022
560100167938 ಕಲಾವತಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022200015000022/05/2022
560100167939 ಅಂಬು ಬಾಯಿ - ಜೊಸಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167940 Laxmi Bai - ಬವನ ದಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022200015000024/05/2022
560100167941 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ತಸಿಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/2022200015000023/05/2022
560100167942 ನಾರಾಯಣ - ತಸಿಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022200015000024/05/2022
560100167943 ಜೈಸಿಂಗ್‌ - ವಾಡೇಬಸನವಾದಿ ತಾಂಢಾ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167944 ಗುನಬಾಯಿ - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167945 deva bAI - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/20223002000024/05/2022
560100167946 ಗಣಪತ್‌ ರಾವ - ದೇಶಮೂಖ ಗಲೇ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/20229006000023/05/2022
560100167947 ಪಂಡರಿ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****626422/05/2022FPS****626422/05/2022200015000022/05/2022
560100167948 ಹನುಮಂತ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022200015000024/05/2022
560100167950 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಪತಗೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167951 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಗೂಂದೆ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022200015000022/05/2022
560100167952 kushabai - ಪತಗೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100167953 ರಸೊಲ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/20226004000021/05/2022
560100167954 ಅಂಜನಾ ಬಾಯಿ - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20226004000021/05/2022
560100167955 Bhagirati - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100167956 jijabai - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100167957 ಅಲ್ಲಭಕಸಾ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022200015000019/05/2022
560100167958 Radha Bai - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100167959 Parayagbai W/o Vithalrao - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ;ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20223002000021/05/2022
560100167960 ಮಾರುತಿ - ಪತಗೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20226004000021/05/2022
560100167962 ಭರತಬಾಯಿ - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20229006000021/05/2022
560100167964 ಪ್ರಹಲಾದ್‌ - ಪತಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167965 Sangeeta - ಪತಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/2022200015000021/05/2022
560100167966 ಸುಭಾಷ್‌ - ಪತಗೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಭಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20226004000021/05/2022
560100167967 Ambika - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/202212008000022/05/2022
560100167968 Prabhu - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಔರಾದ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100167969 ವಾಮನ ರಾವ - ಪತಗೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/2022200015000021/05/2022
560100168544 chandrakala mastanji - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100168545 ರಂಗ ರಾವ ಪಾಂಡುರಂಗ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/2022180012000021/05/2022
560100168546 shanu bee navaj miyya - ಗೂಂದೀ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022200015000019/05/2022
560100168547 ಶಮೀಮ ಬೆಗಂ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20229006000019/05/2022
560100168548 ಜಯಸಿಂಗ ಭೀಕ್ಕು - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168549 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೌಲಾನಾ ಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168550 Vitabai - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/202212008000024/05/2022
560100168551 ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ಬಾವಾ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022200015000024/05/2022
560100168552 ಯಂಕುಮ್ಮಾ - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022200015000022/05/2022
560100168553 ಹನುಮಂತ - ಪತಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168554 Anjan Bai - ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168555 Halima - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/202212008000020/05/2022
560100168556 ಶ್ರೀಪತಿ - ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168557 ನಾಗಯ್ಯ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/20229006000021/05/2022
560100168558 ರೇವಣಯ್ಯಾ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168559 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂ ಶಿವರಾಜ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/2022150010000020/05/2022
560100168560 ನಬಿ ಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168561 ಸುಭಾಷ್‌ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168562 ದೇವಾಜಿ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168563 ಗೋವಿಂದ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100168564 ವಾಚು - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168566 ದೇವಿದಾಸ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/20229006000024/05/2022
560100168567 ಮುತ್ತಾ ಬಾಯಿ - ತಹಶಿಲ ತಾಂಡಾ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168568 CHANDU BAI - ತಸೀಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100168569 ರಾಮಾ ರಾವ - ತಹಸಿಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/20226004000024/05/2022
560100168570 ಕಾಶಿನಾಥ - ತಹಸಿಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168571 RATANA BAI - ತಹಸೀಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168572 ಜನಾ ಬಾಯಿ - ತಹಸಿಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/20229006000021/05/2022
560100168574 ಮೌಲಾನ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/202212008000023/05/2022
560100168575 Shobha - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/2022240016000023/05/2022
560100168576 Yamuna - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/2022150010000023/05/2022
560100168577 KAMALA BAI - ಗೂಂದಿ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168578 ಕಾಶಿನಾಥ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/202212008000019/05/2022
560100168579 ವಿಲಾಸ - ಗವಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168580 ದೇವಿದಾಸ - ಗೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20226004000019/05/2022
560100168581 ಸೈಯದ್‌ ಬಿಪಾಶಾ - ಗುಂದೆ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20226004000019/05/2022
560100168582 Gangamma - ಗುಂದಿ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168583 ಸುರೆಶ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168584 ಮಹಮದ.ಇಸುಫ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಗಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20226004000019/05/2022
560100168585 ವಿಠಲ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20226004000019/05/2022
560100168586 Rukmini Bai - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20229006000019/05/2022
560100168588 ಅಶೂಕ - ಮು ಪತಗೀ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/202212008000021/05/2022
560100168589 ಲಷ್ಮಿಣ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168590 ಭಾವು ರಾವ - ಪತಗೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168591 Kamalabai - ಪತಗೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100168592 mangala bai - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168593 ಮಿರ್‌ ಸಾಬ - ಗೂಂಡೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022180012000019/05/2022
560100168594 Rezvaana Begum - ಗೌಂಧ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022150010000024/05/2022
560100168595 ಲಾಲಅಹ್ಮದ - ಆಂಬಿಕಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168596 ನಾಗನಾಥ - ಭವಾನಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168597 ಶಿವಾಜಿ - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/202212008000021/05/2022
560100168598 ಮಹಮದ ಇಸಾಕ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/202212008000021/05/2022
560100168599 ಸಬಿಯಾ ಬೆಗ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168600 vidyavati - ಪತಗೆ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20223002000021/05/2022
560100168601 rukmini - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168602 Saleema Begum - ಮದೀನಾ ಮಸ್ಜಿದ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168603 Shamima begum - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022180012000019/05/2022
560100168604 salima bee - ಮದಿನಾ ಮಜಿದ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022200015000019/05/2022
560100168605 ರಮೇಶ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20229006000019/05/2022
560100168606 ಸಲಿಮ ಮಿಯ್ಯಾ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****650918/05/2022FPS****650918/05/2022200015000018/05/2022
560100168607 Tasmeen Firdous - ಗೌಂಡಿ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/20229006000024/05/2022
560100168608 Rehana Begum - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022210014000021/05/2022
560100168609 ಶಾದುಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಗೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022210014000021/05/2022
560100168610 ಮಹಾಮದ ಜಲಿಲ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022150010000024/05/2022
560100168611 Tahesim Begum - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/202212008000024/05/2022
560100168612 ಬಾಬು - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168613 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ಪಟೆಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/2022200015000021/05/2022
560100168614 ವಿಷ್ಣು ಕಾಂತ - ಪತಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20226004000021/05/2022
560100168615 Vaijantimala - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20223002000021/05/2022
560100168616 ವಂದಾನ - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20226004000021/05/2022
560100168617 ಪ್ರೇಮಲಾ - ಚಾರೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168618 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20226004000021/05/2022
560100168619 ಶಾದುಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022150010000021/05/2022
560100168620 ಅಲಿಸಾಬ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650919/05/2022FPS****650919/05/20226004000019/05/2022
560100168621 Sofiya - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/20229006000021/05/2022
560100168622 ಜಾನು ಮಿಯ್ಯಾ - ಗೌಂದಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168623 Ayamada begma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168624 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168625 amina bee - ಗೂಂದೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20223002000019/05/2022
560100168626 ಮುನ್ನಾ ಬೀ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20229006000019/05/2022
560100168627 ಶಾಕೀರಾಬೇಗಂ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/202212008000019/05/2022
560100168628 gangamma - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168629 ರಮೇಶ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022150010000019/05/2022
560100168630 ಜಗದೇವಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168631 ಶರೀಫ ಬೀ - ಗೌಂಧಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/20223002000021/05/2022
560100168632 Vimala Bai - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022180012000022/05/2022
560100168633 Parveen Begum - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022150010000019/05/2022
560100168634 ಮಾಹಾದೇವ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/202212008000022/05/2022
560100168635 Mahadevi - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/202212008000019/05/2022
560100168636 ರಸುಲ ಸಾಬ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022210014000024/05/2022
560100168637 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168638 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022200015000021/05/2022
560100168639 ಮಹೇಬೂಬ್‌ ಸಾಬ - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20226004000021/05/2022
560100168640 ಮಕ್ಬೂಲ್‌ - ಅಮರೆಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/202212008000024/05/2022
560100168641 RukiyabI - ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಪತಗಿಗಲ್ಲಿ ತPHH(NK) / NCS------210000000-
560100168642 Maimuna Beguam - ಮು ಗೌಂಡೀ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168643 ಶರದ ಕುಲಕರ್ಣಿ - ಕವಳಾಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100168644 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಗಾಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168645 Ranamma - ಧನಗಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/2022150010000023/05/2022
560100168646 ಜಗದೇವಿ - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168647 ಅಂಬಾದಾಸ - ಜೇಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022180012000021/05/2022
560100168648 Anusaya Bai - ಬಸವನ ವಾದಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168649 ಖದೀರಮಿಯ್ಯಾ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168651 Naseem Begum - H.NO:8-501-116 ಅರ್ದಶ ಕಾಲೋನಿ ಔPHH(NK) / NCS------210000000-
560100168652 ದೇವಿದಾಸ - ತಹಶಿಲ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/202212008000021/05/2022
560100168653 ಫಸಿಯೋದ್ದಿನ್ - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****177718/05/2022FPS****177718/05/202212008000018/05/2022
560100168655 ಗಣೆಶ - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022150010000021/05/2022
560100169526 ಸುಭಾಷ್‌ ರಾವ - ನರಱಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169527 ದಿಗಂಬರ - ನರಱಲೆ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169528 ಅನುರಾದಾ - ಪಾತಜಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169529 ಉಮಾಕಾಂತ - ಅಲಮಜ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169530 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕಾನಕೆ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169531 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ರುತೆ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169532 ರಮೇಶ - ಅಲಮಜ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169533 ರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169534 ರತನಲಾಲ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169535 ಸರಸ್ವತಿ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169541 ಮಿರಾ ಬಾಯಿ - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169542 ಭೀಮಾ ರಾವ - ಅದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169543 ವಿಲಾಸ - ಗಾಶಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169544 ನಾರಾಯಣ - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190600 ನಾಗಪ್ಪಾ ಅಣದುರೆ - ಬಸವ ಗುರುಕುಲ ಹಿಂದಗಡೆ ಔರಾದ(ಬಾ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190637 SAILISH S/O NARSHING - ಸಾ:ಮಳಗೆ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಸಂ:14-346 ಸಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190643 PADMAVATI W/o SHIVAKUMAR - ಮನೆ.ಸಂ.47 ರಾಗಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190644 ANITA W/O. SADASHIV SENDGE - ಸಾ:ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190685 Ranubai - ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190694 DHANRAJ S/O KARBASAPPA PHULARE - ಮೀಸೆಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190704 TASHLIM W/O.NISARPASHA SHAIK - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ (ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190717 MultaniSab S/o. ModdinSab - ಸಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022200015000024/05/2022
560100190725 DILIPKUMAR S/O NAMDEVRAO TARE - ಬೌದ್ಧ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190739 Laxmi Bai - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100190757 Nirmala - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190765 SUMANBAI W/0 MUKUND CHAVAN - ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190776 ASMA BEGUM - ಸಾ:ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022210014000019/05/2022
560100190784 KASHAPPA S/O SHANKARAPPA - ಸಾ:ದೇಸಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190806 ABDUL QAYUM S/O KARIMSAB KASSA - ಸಾ:ಖುರೇಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022150010000021/05/2022
560100190829 HavgiRao S/o Shankreppa - ಶೇಟಕಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190843 ರಾಜಕುಮಾರ ತಂ.ಶಿವರಾಜ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190844 Zaheda Begum - ಸಾ:ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ ಖುರೆಶಿಗಲPHH(NK) / NCS------270000000-
560100190890 Renuka - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190901 ಮಾರುತರಾವ ರಾಠೂಡ - ಅಂಬಿಕಾ ನಿವಾಸ ಟಿಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190946 VISHWNATH S/O PUNDLIKRAO - ಮೋಚಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190954 Ujwala - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190961 JYOTI W/O SANTOSH - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022150010000021/05/2022
560100190969 ಸಂಗಮ್ಮ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/202212008000020/05/2022
560100190979 Sulochana W/o Chandrakanth - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ತPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20226004000023/05/2022
560100190983 KASHINATH S/O NAGAPPA - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022180012000022/05/2022
560100190986 GANAPATI S/O GOPAL - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022150010000022/05/2022
560100190994 ಶ್ರೀದೇವಿ - ನಜರೆತ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/20226004000020/05/2022
560100191019 VIMALBAI W/O VILASH - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/20229006000024/05/2022
560100191038 ಲಲೀತಾ ಗಂ.ರವಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191039 Raffiya Begam - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560100191060 ಬಿಸ್ಮಿಲಾಬಿ - ಸಾ:ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100191088 Shaheen - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191189 ಶಿವಾಜಿ ಸಾಗರ್ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022150010000019/05/2022
560100191196 ರಿಯಾಜೋದ್ದಿನ - ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191202 ವಾಯಸಾಬ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/20229006000023/05/2022
560100191206 ANITA - ದತ್ತಾ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191226 TUKARAM S/O RAMANNA - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022150010000022/05/2022
560100191232 ಲಷ್ಮಿಣ ಉಪ್ಪಣಗೇ - NEAR NALNDA D.ED COLLEGE GONDPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191234 ಗೌರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಾಮನರಾವ್ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191244 Chagubai - ಇಂದ್ರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191261 ಶಿವವಾಜಿ - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191270 ತುಳಾಸಿರಾಮ ಪಾಪಣ್ಣ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191275 ನಂದುಕುಮಾರ - ಸುಂದಾಳ ರೋಡ ಅಮರೆಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್PHH(NK) / NCSBiometric****650919/05/2022FPS****650919/05/202212008000019/05/2022
560100191285 NIRMALA - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191304 ಲಷ್ಮಿಣ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20229006000019/05/2022
560100191307 ಅಂಬಾದಾ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****492419/05/2022FPS****492419/05/202212008000019/05/2022
560100191311 BALRAJ S/O SIDRAMAPPA JANTE - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/20229006000024/05/2022
560100191313 ಸಂತೊಷಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191335 Laxmibai - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ|| ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20223002000021/05/2022
560100191336 ಭಾಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಣರಾವ್ - ಗೋಡ್ಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/20226004000020/05/2022
560100191337 ರಹೀಮ್‌ - ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/202212008000024/05/2022
560100191338 ಸುಬಾಶ್‌ ಸಾಗರ್ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****168021/05/2022FPS****168021/05/2022150010000021/05/2022
560100191339 ಶೇಖಾ ಸತರಾ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಮದಿನಾ ಮಸಜಿದ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022180012000019/05/2022
560100191340 ಶಿವರಾಜ ತಂ ಕಾಶೀನಾಥ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191341 ರಮೇಶ್ ಸಾಗರ್ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191342 ಶೇಖ ಮುಜಿಬ ಬಡೇಸಾಬ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022150010000019/05/2022
560100191343 ಉಷಾಬಾಯಿ - GONDI GALLI AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191344 Beerabai - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾಲ್ಲೂಕಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191345 Parveen Begum - ಗೋಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022180012000019/05/2022
560100191353 ಜನಬಾಯಿ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/202212008000019/05/2022
560100191354 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - GOUNDI GALLI AURAD B DIST BIDAPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/2022180012000021/05/2022
560100191355 ಸುಭಾಷ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191356 Saliha Begum - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191360 Shahim Begum - ರಾಮ ನಗರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022150010000024/05/2022
560100191361 ಅಬ್ದುಲ - ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20226004000019/05/2022
560100191391 Ambika - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191397 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022150010000022/05/2022
560100191401 SHIVAJI S/O SATHUVAJI - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100191414 KRISHNABAI - ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/2022150010000020/05/2022
560100191429 Padmani Bai - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022210014000022/05/2022
560100191443 Tejamma - SHATKAR GALLI AURAD B DIST BIDPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/20223002000023/05/2022
560100191446 SHREEDEVI W/O BASAWARAJ - ಹರಿಕನ ವಾಡ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022150010000021/05/2022
560100191467 Raziya Begum - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100191478 MOHAN S/o MACHINDARRAO BOGAR - ಬೋಗಾರಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191493 Afroz Begum - ಟೀಪ್ಪೂಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ ಖುರೈಷಿಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191495 BASAVARAJ S/O GANGAPPA - ರಾಗಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191655 ರಾಮು - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/202212008000021/05/2022
560100191657 Manikrao - ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191659 ನಾಗೇಶ್ವರಿ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191661 Allavalibi - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022150010000019/05/2022
560100191663 Lalita bai - ಉದಗೀರ ರೊಡ ಮದಿನಾ ಮಸ್ಜಿದ ತಾ.ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20223002000022/05/2022
560100191665 Raziya Begum W/o Khalil Ahmed - ಆರ್ದಶ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191672 mahabub bi - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191675 ಮೂಜುರಮಿಯ್ಯಾ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191677 ಸಾಬು - JAINTA COLONY AURAD B DIST BIDPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191680 ಪಿರಾಜಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191681 Rekha - ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ: ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191686 ರೇಣುಕಾ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/20226004000024/05/2022
560100191746 ಮಹತಾಬಸಾಬ್‌ - ವಾರ್ಡ್ ನಂ -14 ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/202212008000024/05/2022
560100191750 lakshimi bai - ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/20223002000021/05/2022
560100191751 Renuka - Aurad(B)AAY(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/2022200015000021/05/2022
560100191761 ಮೀರ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/2022150010000021/05/2022
560100191765 DASHERATHRAO - ಪತಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191834 JILEKHA BEE - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191843 SHIVGONDA MADDE - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191845 BIBIFATIMA - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100191936 JAGANNATH LALAPPA - ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022200015000024/05/2022
560100191987 SHIVKUMAR - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191993 SHOBHA - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191998 PANDARI - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192003 Priyanka - ಚನ್ನಬಸವ ನಿಲಯ ಘೂಳೆ ಬಡಾವಣೆ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****650919/05/2022FPS****650919/05/20229006000019/05/2022
560100192006 NAGAMMA - ಗಾಧಿ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192007 Janabai - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650918/05/2022FPS****650918/05/20229006000018/05/2022
560100192008 Shoba - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192011 VAIJINATH MAHALINGAPPA - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192013 SIDRAM - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192018 MEHITAB BI W/O SHEKHALI - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022150010000019/05/2022
560100192021 Nalanda - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022150010000024/05/2022
560100192026 TRIBAK - ಪತ್ಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/20229006000024/05/2022
560100192028 TANAJI - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192029 GOVIND - ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192030 KANTEPPA ALMAJE - ಬುಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022150010000022/05/2022
560100192033 Sunita - ವಾರ್ಡ ನಂ 4 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/2022150010000023/05/2022
560100192038 SANGAMA - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/20223002000019/05/2022
560100192039 GANGAMMA KONDIBA - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192044 ಪರತ ಬೇಗಂ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192046 Arshiya Begum - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20229006000021/05/2022
560100192063 SANJUKUMAR - ಗೂಂದಿ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192065 SHARNAMMA - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192071 RAZIYABEGUM - ಹಲೇಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192075 MANGALA - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192081 Farzana - ಗೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/202212008000019/05/2022
560100192085 MALLIKARJUN KASHEPPA RAGA - ಚೀಚರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192088 TANAJI - ಗೂಂದೇ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192168 Kasturi - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192175 MALLAMMA - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****929523/05/2022FPS****929523/05/2022150010000023/05/2022
560100192180 SANTOSH RAMSHETTY - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ.ತಾ||ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ.ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192191 JAGAPALSINGH - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022150010000022/05/2022
560100192222 ಸರಸ್ವತಿ - ತಸಿಲ್ ರೋಡ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192250 Asama Aisha - ಅದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192261 DRAKSHINI SANJUKUMAR YEDVE - ಚೌದಪುಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/202212008000020/05/2022
560100192268 Maulana Begum - ಮಹೆಬೂಬ 10 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/2022180012000020/05/2022
560100192275 Parvati - ಪ್ರಭುರಾವ 6/71 ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/20223002000020/05/2022
560100192278 Saraswathi - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 132 ಅಮರೆಶ್ವರ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192321 Suvarna - ಶ್ರೀಕಾಂತ 89 ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100192323 Renuka - ಪುಂಡಲಿಕ 57 ಧಂಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100192324 Santoshi - ತುಕಾರಾಮ 51/ಎ ಹಳೆ ಗಂಜ ಹರಿಜನವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192325 Laxmi Bai - ದೇವಿದಾಸ 13 ಬೌದ್ಧ ನಗರ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100192335 Meerabai - ಮಹಾದು 18 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192337 Nasreen - ಅತಿಕಮೀಯ್ಯಾ 23 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192339 Zoya Begum - ರಫತ 71 ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಔರಾದ ಬಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****180819/05/2022FPS****180819/05/2022180012000019/05/2022
560100192362 Sangeeta Sudhakar - ಸುಧಾಕರ 14-251 ಔರಾದ ಬಾ ಲಿಡ್ಕರPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/202212008000023/05/2022
560100192372 Vimalabai - ಅಂಬಾದಾಸ 21 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192374 Kalavati - ರವಿ 284 ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****180822/05/2022FPS****180822/05/202212008000022/05/2022
560100192385 Shilabai - ಬಾಬು 9999 ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟ ದೇವರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100192394 Vandana - ಬಾಲಾಜಿ ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಬಸವನಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/2022150010000023/05/2022
560100192395 Shivlila - ರಾಜಕುಮಾರ #8/74 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192396 Anita - ಶ್ರೀಪತರಾವ 61 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/2022150010000020/05/2022
560100192400 Surekha - ಸಂತೋಷ ಗಂ ಚಾಂಡೇಶ್ವರೇ 55 ರಾಮ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192408 Laxmi Bai - ಅನೀಲ 8 2 21 ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192409 Sanjana - ಸತೀಶ 55 ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192428 Sunita - ರವಿ 9 ಕೌಳಾಸೇ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100192447 Premala - ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ 7-52 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192461 Narasabayi - ಬಸವರಾಜ 9999 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100192479 Praveen - ತಯಬಅಲ್ಲಿ #22 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/2022210014000024/05/2022
560100192482 Shajahan Begam - ಶೇಖ ಸಮದಾನಿ 52 ಖುರೆಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100196982 Sudharani - W/O ಅಮಾರೇಶ್ವರ 3-81 . . ದೇಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198037 Laxmi Bai - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ ಸುರ್ನರ ೧೧ PHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/20226004000023/05/2022
560100198748 Ranjana - W/O ದೇವಿದಾಸ ಚವ್ಹಾಣ ಬಸವನವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100199410 Nila Bai - W/O ಚಂದು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199513 Savita - W/O ಜಗದೀಶ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪತಗಿ PHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/20226004000021/05/2022
560100199566 Malan Bee - W/O ಹನ್ನುಮಿಯ್ಯಾ ೮/೪೯ ಗೌಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/20226004000022/05/2022
560100199626 Zakira Begum - W/O ಫಯಜ ಮಿಯ್ಯಾ ೧೬ ಆದರ್ಶ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199636 Nasima Begum - W/O: ಶಾದುಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ ದೇಗಳೊರPHH(NK) / NCSBiometric****765017/05/2022FPS****765017/05/202212208000017/05/2022
560100201900 ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂ ಬಸವಣಪ್ಪ ಮಲಗೆ - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20226004000023/05/2022
560100202502 Pooja. - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶೋಕ 171 ಜೋಶಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****650921/05/2022FPS****650921/05/20229006000021/05/2022
560100202949 Zareena Begum - C/O ಎಂಡಿ.ದಾವೂದ್ #30 . ಗೌಂಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/20226004000023/05/2022
560100203231 Jagdevi - W/O ಸಂಗಮನಾಥ ೫/೨೮ ಶರಣ ಬಸವೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100203267 Salubai - W/O ಬನ್ಸಿ ಪವಾರ ೧೩೯ ನರಶಿಹಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203483 Shaheen Begam - C/O ನಾಸೀರೋದ್ದೀನ್ 8/87/ಏ ಗೌಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100203498 Shivganga - C/O ನಾಮದೇವ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/202212008000022/05/2022
560100203599 Pooja - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಯಾದವ ಶಿವನಗರ ತಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
Top