REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131142 Dipali - W/O: ಸಂದೀಪ ಬೇಜಗಮ್ವರ #25 ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100133083 Shantamma - W/O ಅಶೋಕ ೩೩ ಔರಾದ ತಾಲೂಕ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20223002000020/05/2022
560100135188 Pooja Kasture - W/O ವಿದ್ಯಾಚರಣ ಕಸ್ತುರೆ 340 . PHH(NK) / NCS------90000000-
560100135201 Jharubai - W/O ಮಾರುತಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100135231 Janabai - W/O ರಾಜು ಬಸವಣ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/202212008000023/05/2022
560100135955 Samiha Mahvin - S/O ಇಸ್ಮೈಲ ಸಾಬ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100136472 Jyoti - W/O ಶಿವಕುಮಾರ . . ಅಮರೇಶ್ವರ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136742 Alka Wattamwar - W/O: ಅನಂತ ವಟ್ಟಮವಾರ 94 ತಶೀಲ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136797 Nivedita Alure - S/O ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಖೊಬಾ 5-22 ಖೊಬಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136863 Shridevi - W/O ಸೋಮನಾಥ ಗಂದಿಗುಡೆ ೭/೪೮ PHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100138073 Santamma - W/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಅಡ್ಡರ್ಶ್ ಕೊಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138199 Meenakshi - W/O ಮಾರುತಿ #69 ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****301921/05/2022FPS****301921/05/20226004000021/05/2022
560100138365 Madurabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸದಾನಂದ 30 ಶೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138385 Sheetal - W/O ತಾನಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 37 - ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022180012000021/05/2022
560100138817 Bhagirathi Kedare - W/O ರೇವಣಪ್ಪ ಕೆದರೆ ೨೮ ಶೆಟಕPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20226004000021/05/2022
560100139347 ಅಮ್ರಪಾಲಿ - W/O ಸುಧೀರ ಶಿಂದೆ . . ಟಿಚರ ಕಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139495 Priyanka - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಾಘಮಾರೆ ಶಿವNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100139496 Priyanka - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಾಘಮಾರೆ ಶಿವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139900 Mahadevi - ಸಂತೋಷ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****078023/05/2022FPS****078023/05/2022150010000023/05/2022
560100140116 Sunita - W/O ಮಂಜುನಾಥ್ ಧಾಗೆ ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100140986 Pooja - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****001515/05/2022FPS****001515/05/20226004000015/05/2022
560100158425 mumtaz - S/O ಘುಡು ಸಾಬ ಖಾಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022180012000020/05/2022
560100167970 Iramma - ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167971 Chandrabai - ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100167972 Gangabai - ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100167973 ತುಕಾರಾಮ - ಬ್ಸಸ ಸ್ಡಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167974 ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022200015000021/05/2022
560100167975 Laxmi Bai - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/2022200015000022/05/2022
560100167977 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022200015000021/05/2022
560100167978 ಅಂಬಧಾಸ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100167979 ಪಾರವತಿ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022200015000021/05/2022
560100167980 ರಮೇಶ - ಶಥಕಾರ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20226004000025/05/2022
560100167981 sagamma - ಶೆಟಕೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/20223002000022/05/2022
560100167982 shankrappa - ವಟಲ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20223002000021/05/2022
560100167983 ರಾಮ - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022200015000021/05/2022
560100167984 ಗಣಪತಿ - ಪಟೇಲ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022200015000021/05/2022
560100167985 ನಾಗನಾಥ - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022200015000021/05/2022
560100167987 kavita - ರಾಗಾ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167988 Savita - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100167989 Nasima - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100167990 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಚೌದಾಪುಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100167991 ಬಾಬುರಾವ - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20229006000021/05/2022
560100167993 ಶಿವಾಜಿ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20229006000021/05/2022
560100167994 ಹಾವಪ್ಪಾ - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100167996 Sumanabai - ಶಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022200015000021/05/2022
560100167997 maheboobe - ಹಳೇ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100167998 ಶಿವರಾಜ - ಪಾಟಿಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022200015000021/05/2022
560100167999 Fakir ahmed - ಪಟೆಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100168656 ಝುಬೇದಾ ಬೀ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20223002000020/05/2022
560100168657 ಶಾದುಲ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100168658 rajshree - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168659 gala mma - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100168660 Merabai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100168661 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100168662 Raja Bai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/2022150010000022/05/2022
560100168663 begam bi - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168664 ಶಂಕರ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168665 ಕಿಶನ ರಾವ - ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20223002000020/05/2022
560100168666 ಗೋದಾವರಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100168667 ಚಂದರ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168668 Anisa Begam - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ವಾರ್ಡ ನPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022180012000020/05/2022
560100168669 ಚುನ್ನುಬೇಗಂ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022210014000021/05/2022
560100168670 ಮೌಲಾನಾ ಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168671 Shivalila - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100168672 ಗೊರೀಬೀ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/20226004000022/05/2022
560100168673 ಸುರೆಶ - ಗಣೇಶ ಮಾರಕೆಟ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20226004000023/05/2022
560100168674 ವೆಂಕಟ - ಗಣೇಶ ಮಾರಕೆಟ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022180012000020/05/2022
560100168675 Minakumari - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022150010000021/05/2022
560100168676 ದಿಲೀಪ - ಗಣೇಶ ಮಾರಕೆಟ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168677 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ಪಟಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100168679 ವೈಜಿನಾಥ - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168680 ಪುಣ್ಯವತಿ - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168681 ಬಸವರಾಜ - ಶೇಟಕಾರ ಗ ಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100168682 shanth bai - ಪಟೆಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100168683 ಇಸುಫ - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20223002000020/05/2022
560100168684 ಅಹಮದ್‌ ಮಿಯ್ಯಾ - ಪಟೆಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100168685 ಫಕಿರ ಅಹ್ಮದ - ಪಟೆಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100168686 ವೈಜಿನಾಥ - ಘುಳೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100168687 ಖಾಜಾ ಬಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168688 ಹುನ್ನುಬಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168689 Najimunibi - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100168690 Manjula - ಉಪ್ಪೆ ನಿವಾಸ ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100168692 Padmavati - ರಾಗ ಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20226004000021/05/2022
560100168693 ರವಿ - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100168694 ಇಂದುಮತಿ - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100168695 Saraswati - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100168696 ಸುಭಾಶ - ರಾಗ ಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100168697 Renuka - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100168698 Mangala - ಘುಳೆ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100168699 ಸಂಗಮನಾಥ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168700 ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100168701 Aruna - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022270018000020/05/2022
560100168702 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20223002000021/05/2022
560100168703 Raisa Begam - ಹಾಳೇ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100168704 ಬಾಲಾಜಿ - ಹಾಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/20226004000022/05/2022
560100168705 ಮಹಾದೇವಿ - ಹಾರೇಜನವಾಧಾ ಹಳೀ ಗಮಜ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100168706 ಕಿಶನರಾವ್‌ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/2022200015000025/05/2022
560100168707 ಹಣಮಂತ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/202212008000022/05/2022
560100168708 ವೈಜಿನಾಥ - ಹಳೇ ಗಂಗ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100168709 ನಾಮದೇವ - ಹಾಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20226004000021/05/2022
560100168710 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100168711 RUKAMINI BAI - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100168712 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100168713 Shakeela Bee - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100168714 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20226004000021/05/2022
560100168715 Hazrath Begum - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100168716 ಜಗನಾಥ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****173124/05/2022FPS****173124/05/202212008000024/05/2022
560100168717 ಎಂ.ಡಿ.ಸಲೀಮ್ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20229006000025/05/2022
560100168718 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168720 Rennuka - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168721 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/2022200015000025/05/2022
560100168722 ಶಿವಯೋಗಿ - ಶೇಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20229006000023/05/2022
560100168723 ಸುಭಾಷ - ಹಾಳೆ ಘಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168724 LALITA W/O CHANDRAKANTH - ಭೋಗಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/202212008000025/05/2022
560100168725 ಚಂದುಬಾಯಿ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20223002000020/05/2022
560100168726 ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20226004000021/05/2022
560100168727 ಸೈಯದ್‌ ವಾಜೀದ್‌ - ಬಸ್ ನೀಲದಾಣೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100168728 ಅಸದ ಮಿಯ್ಯಾ - ದೇಶಮುಖ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022180012000020/05/2022
560100168729 ಅಬ್ದುಲ ಜಲಿಲ - ಹಳೇ ಗಂಜ್ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/2022150010000022/05/2022
560100168730 ಮುನ್ನೀಬೀ - ಪತೆಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/20229006000022/05/2022
560100168731 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/202212008000022/05/2022
560100168732 Chandubai - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168733 Devla bai - ಬಸನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔತಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20226004000025/05/2022
560100168734 ದೇವಿದಾಸ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100168735 Vimalabai - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾಸ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022180012000021/05/2022
560100168737 ಶೇಷ ರಾವ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168738 ಗಣಪತಿ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022150010000021/05/2022
560100168739 ಸಂಜು - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168740 Laxmibai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022180012000020/05/2022
560100168741 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100168742 Preeti - ಬೊಗಾರ ಗಲಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/2022150010000023/05/2022
560100168743 ಕಾಶಿರಾಮ - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100168744 ಸೋಪನ್‌ರಾವ್‌ - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100168745 Deva bai - ನರ್ಸಿನ್ಹಪುರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168746 Pushpa - ಶೀವ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022180012000020/05/2022
560100168747 ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಾ) ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100168748 Laxmi Bai - ಗಾಂಧೀ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/20226004000022/05/2022
560100168749 ಶರಿಫಾ - ಶೀಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168750 ಚಾಂದು ಬಾಯಿ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/20229006000022/05/2022
560100168751 ಶೋಭಾ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022180012000021/05/2022
560100168752 Ravi - ಪಾಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168754 ರಾಜು - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100168755 ಸುಭಾಷ ತಂ ಶಂಕರ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022180012000020/05/2022
560100168756 ಕುಪೇಂದ್ರ - ಸಂತೊಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100168757 ಅಶೋಕರಾವ್‌ - ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20223002000021/05/2022
560100168758 Jagubai - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100168759 ಶಬ್ಬಿರ್‌ ಸಾಬ - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****855324/05/2022FPS****855324/05/2022150010000024/05/2022
560100168760 ಇಸುಬ ಮಿಯ್ಯಾ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100168761 ದಿಲಿಪ - ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಶೆಟಕಾರ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169423 Santoshi - ಶೆಡಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169545 ಹೀರಾಸಿಂಗ್‌ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169546 ಶೈಕ ನವಾಜ್‌ - ಹಾಳೇ ಸ್ರವಿಸ ನೀಲದಾಣ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169547 ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169548 ನರಸರೆಡ್ಡಿ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169549 ವಿಲಾಸ್‌ ರಾವ್‌ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169550 ಮಿಲಿಂದ ಕುಮಾರ - ಹತ್ತಿರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169551 ಆನಂದ ರಾವ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169554 ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್‌ - ಟೀಚರ ಕಾಲೊನೀ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169555 anitakumari - ಹಳೇ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169556 ಶೋಭಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ: ಔರಾಧ (ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169559 ನಂದ ಕುಮಾರ - ಜಾಂಟಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169562 ರಮೇಶ - ಪಾಟಿಲ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169563 ಅಂಬಾದಾಸ - ಪಾಟಿಲ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169564 ಬಸವ ರಾಜ - ಪಾಟಿಲ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169565 ಬಸಪ್ಪಾ - ಪಾಟಿಲ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169566 ಭಾಗಿರಥಿ - ಪಾಟಿಲ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169567 ಅಮ್ರುತ ರಾವ - ಪಾಟಿಲ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169568 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಪಾಟಿಲ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169569 ಅಶೋಕ - ಗೂಂದಿ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169571 ಗೌಸ ಊದ್ದಿನ್‌ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169573 ಅಶೋಕ - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169574 ಮನ್ಮಥ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190601 PRAKASH S/O GANAPATRAO UCHE - ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190603 Gurme Rajkumar S/o Tukaram - ಗಣೇಶ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಸಂ. 14-103 ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190608 Shainash Begam - ಸಾ:ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022210014000020/05/2022
560100190610 Ameena Begum - ಮನೆ.ಸಂ.10/20 ಹಳೆ ಸರ್ವಿಸ ಸ್ಟ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100190654 Kashibai - ಸಾ:ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190664 ಸುನೀತಾ - ಸಾ:ಮನೆ ಸಂ.37 ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022180012000021/05/2022
560100190674 Sharnappa S/o Nagappa - ಸಾ:ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190686 CHANDRAKALA W/o CHANDRAKANTH - ಶೇಟಕಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ.ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100190687 ಸಂಜು ತಂ.ಮಾರುತಿರಾವ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022150010000021/05/2022
560100190702 NARSABAI W/O. RAMCHANDRA - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20223002000021/05/2022
560100190718 AFREEN BEGUM W/o SHABODDIN MAN - ಸಾ:ಪಟೇಲಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100190737 Sunita W/o Sharanappa - ಪಠಾಣಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/2022150010000023/05/2022
560100190750 MOHAMMAD ZAKIR S/O.MOHAMMADSAB - ಸಾ:ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20229006000021/05/2022
560100190785 BEERAPPA S/O NARSAGONDA MEHTRE - ಸಾ:ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100190798 PAWAR BHARATRAO S/o. SHRAVANRA - ಸಾ:ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190851 Shivshankar S/o Chandrappa Now - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190870 ಸುಭಾಷ್‌ - AURAD BPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190944 ಶಿವಕುಮಾರ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100190991 LAXMIBAI W/O SANTOSH - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190996 Pandhari S/o Shiddgonda - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20229006000025/05/2022
560100191001 Nirmala - ಬೌದ್ಧನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191033 AMAR S/O SHIVARAJ - ಘೂಳೆಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100191037 HANMANTHRAO S/O HARISHCHADRRAO - ಸಾ:ಚನ್ನಬಸವಾ ಪಟ್ಟದೇವರು ಕಾಲೋನಿ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191048 Sushilabai - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100191061 SHIVAPPA S/O MADAPPA BHALKE - ಮೋಚಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20226004000025/05/2022
560100191072 Anusaya Bai W/o Laxuman Rao - ಬಸ ಡಿಪೂ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100191127 Jagadevi - SHETKAR GALLI AURAD B DIST BIDPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100191152 EMAM BEE w/o AKHABAR - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20226004000023/05/2022
560100191172 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂ.ಅಶೋಕ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ0 ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191173 SANGEETA W/O GANAPATI MEHTRE - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100191176 ಸಂಗಿತಾ - ದೆಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100191197 ಅಶೋಕ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100191213 Jagadevi - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100191225 Kavita - ದತ್ತಾ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191242 Laxmi - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100191262 ನಾಗಮ್ಮ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100191271 ರಾಜೇಶ್ವರೀ - PATEL GALLI AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191276 RAVIKUMAR S/O SANGAPPA - ಗಾಂಧಿ ಚೋಕ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191277 ಎಸ್ಕೆ ಮೂಹ್ಮದ - ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100191279 Shabana Begum - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022180012000021/05/2022
560100191288 Kalavati W/o Apparao - ಪಠಾಣಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191308 ಪ್ರಕಾಶ - ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/202212008000022/05/2022
560100191314 ಅಂಬಾದಾಸ ಸಿಂದೆ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191346 ಬಾಬು - ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191362 Kamalabai - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100191363 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಚಿದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191364 Sona Bai - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20223002000020/05/2022
560100191365 ಶಿವಕುಮಾರ - OLD GUNJ AURAD B TQ AURAD B DIPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191366 Savita - ಬುಟ್ಟೆಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/202212008000025/05/2022
560100191367 ಬೀರಗೊಂಡಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191390 BABU - ಬಾಬು ತಂ. ಶಿವಲಿಂಗ ಕುಂಬಾರ ದೆಶಮುಖPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191416 Vidyavati baburao - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ14-296 ಅಮರೆಶ್ವರ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191418 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಸಂತೋಷ ತ/ಂ ಹಿರಾಮಾನ ರಾಠೋಡ ಇನಂದ್AAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100191454 Sunitha - ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191457 ಕವಿತಾ - ಧನಗಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ್.PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100191470 Mahadev S/o Sravan - ಜುಶೀ ಗಲಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191484 REKHA BAI - ರತನಲಾಲ ತಂ ಕಿಶನಸಿಂಗ ರಾಜಪೂತ ಪತಗPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022150010000021/05/2022
560100191487 RAMESH S/o SHANKAR RAO KOLEKAR - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20226004000025/05/2022
560100191488 Shivaraj S/o. Maruthi - ಸಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191491 Santosh S/o Kashinathrao Patil - ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ ಹಿಂದುಗಡೆ ಔರಾದ(ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191497 HANIFA BEE W/o CHINNUSAB - ಪಟಾಣ ಗಲ್ಲಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20223002000025/05/2022
560100191502 SMT, SANGEETA - ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಮಾನ ಹತ್ತಿರ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20226004000021/05/2022
560100191506 LIYAQAT ALI S/O MD HUSSAIN - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191509 PRABHU S/o NAGOJI - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20226004000025/05/2022
560100191510 Jagadevi - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/2022150010000025/05/2022
560100191514 Naseema begum - AURAD BPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022180012000020/05/2022
560100191516 ಚಾಂದಬೀ ಬೆಗ - ಪಟಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ತಾ: ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191528 Savita - ಶೇಟಕರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191553 Jakhaya Begum - ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022150010000021/05/2022
560100191555 sundramma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191556 PADMAVATI - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191558 ರಾಜುಗೊಂಡಾ ಮೇತ್ರೆ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100191563 ಜಹೊರ - ಸಿಂದೆ ಗಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022150010000021/05/2022
560100191568 ಮಾರುತಿ - GOUNDI GALLI AURAD B DIST BIDAPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191570 ಸುಧಾಕಾರ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191573 SARSWATI - ಚಾವುದೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191575 ಧನ ಶಿಂಗ - ಬಸವಣ್ನಾ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191578 Arefa - ಸಿಂದೆಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191579 ಸರುಬಾಯಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100191580 ಬಲ್ಲಿರಾಮ್‌ ಗಾಯಕವಾ - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191582 ಸಮದ - ಖುರೇಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100191584 ಮಾಲನ ಬೀ - ಖುರೇಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191590 ಪಪ್ಪುಸಾಬ - ಫಟಾನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/2022150010000023/05/2022
560100191591 ಶಮಿಶೋದಿನ - ಫಟಾನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/2022150010000023/05/2022
560100191594 ದೇವಿದಾಸ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/20223002000022/05/2022
560100191595 Bhima bai - ವಾಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191596 ರಮೇಶ್ ಕೌಠೆ - ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191598 ಆಂಬಾದಾಸ್‌ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100191645 ಶಾಮಲ ಬಾಯಿ - ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100191718 SANGMESH - ದೇಶಮುಖ ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/20229006000022/05/2022
560100191723 ERAPPA - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/20226004000022/05/2022
560100191728 Subhmma - AT : NEAR CHURCH COMPOUND WARDPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20226004000025/05/2022
560100191739 ಸಾಜೀತಖಾನ ಪಠಾಣ - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191762 LAXIMBAI CHIDRE - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****173121/05/2022FPS****173121/05/20223002000021/05/2022
560100191769 ಬಲರಾಜ - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/2022150010000022/05/2022
560100191778 ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂದೆ - ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20226004000021/05/2022
560100191779 ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ಪರಾನ್‌ - ಪಠಾಣಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20223002000023/05/2022
560100191786 Yasmeen - ಪಠಾಣಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/2022180012000023/05/2022
560100191804 kavita - ಬೋಗರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100191833 SHIVRAJ GURUNATH - ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191981 Usha - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ನಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191983 Jabeen Begum - ವಾರ್ಡ ನಂ 4 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ನಾಲಂದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100191984 NAWAB SAB - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191988 Sona - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100191994 Mahananda - ತ/0 ಗ್ಯಾನೋಬಾ ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191996 SARUBAI - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20226004000023/05/2022
560100192000 SUDHAKAR DIGAMBARRAO - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192004 GEETABAI M JADHAV - ಮು.ಔರಾದ (ಬಾ) ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/20223002000022/05/2022
560100192016 SUJATHA MALLIKARJUN - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192036 Salma Bagum - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****650924/05/2022FPS****650924/05/202212008000024/05/2022
560100192089 MAHEBUB SAB - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20226004000025/05/2022
560100192090 AHMAD SAB KHURESHI - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223722/05/2022FPS****223722/05/2022300020000022/05/2022
560100192091 SHANKAR PAPANNA - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/20223002000025/05/2022
560100192093 Farida Begum - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022240016000021/05/2022
560100192098 HIRAKAN BAI RAJKUMAR SHINDE - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192192 Malata - ಪೋಲಿಷ ಸ್ಟೇಷನ್ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100192205 BALIRAM KONDIBA - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100192213 Kashi Bai - ತಿರುಮಲ್ಲಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100192227 GAUSAMIYA ALIMODDIN - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20229006000021/05/2022
560100192230 KALAVATIBAI KHANDERAO - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100192231 VITHAL LAXMANRAO - ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಾದ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192237 Padmavva - ಸಾಕ್ಷಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಎಪಿಎPHH(NK) / NCSBiometric****301922/05/2022FPS****301922/05/2022150010000022/05/2022
560100192238 ABDUL QHADEER GHOUSE PASHA - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/20226004000020/05/2022
560100192254 BALAJI ASHOK - ಚನ್ನಪಟದೆವರು ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100192266 Chandramma - ನಾಗಪ್ಪಾ 1-77 ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20223002000021/05/2022
560100192332 ನಾಗನಾಥ ತಂ ಗಣಪತರಾವ - ಗಣಪತರಾವ 16 ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/2022150010000021/05/2022
560100192341 ಮಹಾದೆವಿ ಗಂಡ ಸ್ವ.ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಔರಾದ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192346 Rasheeda Bee - ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ 14-18 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20226004000023/05/2022
560100192352 Savitabai Siddaji Bhosle - ಸಿದ್ದಾಜಿ 92/1ಎ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192353 Archana - ಗಣಪತರಾವ 11 ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192365 Hena Maheen - ಮೊಹ್ಮದ ಅಶಫಾಕ 97 ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100192375 Triveni Bai - ಮಾರುತಿ 166 ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100192384 Tulsabai - ಬಾಬುರಾವ 21 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192387 Sunanda - ನೀಲಕಂಠ 78/4 ಘುಳೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20229006000021/05/2022
560100192388 vaishali - ಸಂತೋಷ 3/74 ದೇಶಮುಖ್ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192389 Laxmi Bai - ಬಸವರಾಜ್ 8/74 ಬುಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192391 Mahananda - ದಯಾನಂದ 3/31 ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192421 Shivalila W/o Shivarudrayya - ಶರಣಯ್ಯ #74 ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022150010000020/05/2022
560100192423 Tulsabai - ಕಾಶಿನಾಥ 41 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022210014000020/05/2022
560100192426 Chaya - ಸಂತೋಷ 132 ಸಂತೋಷ ನಗರ ಔರಾದ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100192429 Surekha - ಜ್ಯೊತಿಬಾ 7 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/202212008000025/05/2022
560100192433 Ambika - ಜ್ಯೋತಿಬಾ 2 21 ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100192436 Prerana W/o Babu - ಕಿಶನ 9999 ಶಿವ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192441 Ponamakaur - ಜ್ವಾಲಾಸಿಂಗ 999 ರಾಮನಗರ ಔರಾದ (PHH(NK) / NCSBiometric****234113/05/2022FPS****234113/05/2022180012000013/05/2022
560100192442 Yogita - ಶಿವಕುಮಾರ 116/ಇ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಲ್ಲAAY(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/2022200015000020/05/2022
560100192448 Sunanda - ಮಾರುತಿ 5/20 ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/202212008000025/05/2022
560100192462 Jamuna Bai - ಸ್ವ.ಗುಂಡಪ್ಪಾ 120/ಎ ಬಸವನ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192471 ಅಶ್ವುಬೇಗಂ ತಂ ಹೈದರಖಾನ - ಹೈದರಖಾನ ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಹಳೆ ಗಂಜ ವಾರPHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/202212008000021/05/2022
560100192472 Chaya Bai - ನಾಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ 137 ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100192473 Ambika - ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100192478 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ್ 69 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100192480 Sushila - ಬಾಬು 83 ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20223002000020/05/2022
560100192483 Kantabai W/o Machindra - ದೇವರಾವ 5/74 ಔರಾದ ಕವಳಾಸೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20223002000020/05/2022
560100192484 Arunabai - ರಮೇಶ 125 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****223721/05/2022FPS****223721/05/20226004000021/05/2022
560100195759 Manjula - S/O ವೈಜಿನಥಪ್ಪಾ ರಾಗಾ ೪೭/೧೭/೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201848 Dr.Kusumavati - W/O ಡಾ.ಸಂಗಪ್ಪ ಬಿರಾದರ್ ೮೦/೧ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202069 Pushpavati - S/O: ಕೆರಬಾ ಮಾನೆ ಹುಳಿಯಾಲ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100203613 Kalavati - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ೬೭ ಕನಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top