REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131059 Naga Bai - W/O ನರ್ಸಿಂಗ್ ರಾವ ೧೪-೩೩೦ ಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131080 Anitha - W/O ಸಂತೋಷ ಭೋಯಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131081 Mahadevi - W/O ಪಂಢರಿ ೦೩ ಲಿಡ್ಕರ್ ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131112 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಆನಂದರಾವ 3NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132366 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - S/O ನಾಗೊಂಡಾ ಕುರುಬುರ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100132367 Gangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತಿಮ್ಮಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022150010000025/05/2022
560100132623 Ruksana Mondal - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಾಕೀರ್ ಅಲಿ ಮೊಂಡಲ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100133360 Nita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಉಪ್ಪೆ PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100133980 Gundamma - S/O ವೈಜೀನಾಥ 01 ರಾಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134176 Kavita - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಾಗುರೆ ದೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100135200 Ranjana - W/O ಸಂಜಯ ೧೩೦೧ ತಿರುಮಲಾ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100135227 Manjula - W/O ರಾಜು ಕುಮಾರ ದಮ ೪೩ ಬಸವನPHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/20226004000025/05/2022
560100135287 Renuka - S/O ವೀರಶಟ್ಟಿ ಶಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****003525/05/2022FPS****003525/05/20226004000025/05/2022
560100135485 S.D. Vaishali - W/O ಅಂಬದಾಸ ಕಾಂಬಳೆ 168/ಡಿ ಉದಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135567 Mukta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ 14 ಸಂತೋPHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/202212008000025/05/2022
560100135589 Azimabegum - W/O ಎಂಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕ್ ಶೈಖ PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022180012000026/05/2022
560100135706 Joshna - W/O ರಮೇಶ ಔರಾದಕರ್ ಪತಗಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135906 Mangala - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಜೀತಾ ಕನಕದಾಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100135959 Asharani - W/O ಮಂಜುನಾಥ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100136793 Prabhavati - W/O ದ್ಹೊಂಡಿಬಾ ಶಿವ್ ಗುಂಪಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100136857 Suvarna - W/O ಭಾನುದಾಸ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಶೆಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560100137119 Shobha - W/O ರೆನುಕದಾಸ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಶೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137588 Meera Kour - W/O ಸಂಜಯ ಸಿಂಗ ರಾಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20229006000020/05/2022
560100137633 Mainabai - W/O ಪ್ರಭಾಕರ ೫-೭೯-೨ ಬೋಗಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/202212008000028/05/2022
560100138274 Lalita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾರುತಿ ರೆಡ್ಡಿ ರೆಡ್ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138421 Padmavati - W/O ಧನರಾಜ 121 . ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100138424 Laximbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಇಂದಿರಾನಗPHH(NK) / NCSBiometric****180825/05/2022FPS****180825/05/202212008000025/05/2022
560100138434 Rukminbai - W/O ಕಿಶವ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****180825/05/2022FPS****180825/05/20226004000025/05/2022
560100138492 Siddamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಾಶೀನಾಥ ಸಂತೋಷ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20226004000028/05/2022
560100138836 Premala - W/O ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ಶೆಟಕಾರ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022180012000025/05/2022
560100138869 Sangeeta - W/O ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಶೆಟಕಾರ್ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138952 Ratnadeepa - W/O ಶಿವಶಂಕರ್ ೬-೮೧ ಮಿಸೆ ಗಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138973 Pooja - W/O ಮನೋಜ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139075 Pallavi - W/O ವೀರೇಶ್ ಮಳ್ಳೆ ಬುಟ್ಟೇ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139210 Pushpavati - W/O ಧನರಾಜ ೪೭ ಖೋಬಾ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139227 Kastura Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಳ್ಳೆ 7/16ಏ , PHH(NK) / NCS------60000000-
560100139278 Godavari - W/O ಸಜೀವ ಕುಮಾರ್ ಗಂದಗೆ ಶೆಟಕರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139341 Shobha - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ೨/೪೬ಎ ಬುಟ್ಟೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139526 Laxmi Bai - W/O ಅಂಬದಾಸ ೯೬ ಶಟಕರ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100140143 Subhidra Bai - W/O ಗುರುನಾಥ ರಾವ ಬೊಗರ ೫/೭೫ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140456 Anjum - W/O ಯೂಸುಫ್ 999 . ಔರಾದ್ ಬಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100140663 Savita - S/O ಮಾಣಿಕರಾವ ೨/೪೬ ಖೋಬಾ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140696 Shakuntala Bai - W/O ಗೋವಿಂದರಾವ ಶಿಂದೆ ೧೧೬/ದ/೨೭NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140958 Shidhu Bai - W/O ಭಾನುದಾಸ ನಿಯರ್ ಬಸ್ಟ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20223002000020/05/2022
560100140966 Ujwala Rathod - W/O ಭರತ್ ರಾಠೋಡ ಲೀಡಕರ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****729227/05/2022FPS****729227/05/20229006000027/05/2022
560100140990 Renuka - C/O ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ 7/161 ಬುಟ್ಟೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141003 Laxmi Bai - W/O ದಿಗಂಬರ್ ಬಿರಾದರ್ ೧೨೯ ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141152 Menka - W/O ದತ್ತಾತ್ರಯ ೯೨ ಆದರ್ಸ್ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141290 Munna Bai - S/O ಧೋಂಡಿಬಾ ರಾವ ಗೌಂಡಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100141366 Dwarika - W/O ಸಂತೋಷ ಶಿಂದೆ ಅಮ್ರೇಶ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100141425 Tameeza Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೊಹ್ಮದ ಮನಿಯಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100141666 Janabai - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾಥೋಡ ಇಂದಿರಾ PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100142084 Vanamala - W/O ಅಂಬಾದಾಸ್ ಬಿರಾದಾರ # 25/1 PHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/20226004000020/05/2022
560100142133 Shabana Bee - D/O ನಜೀರ ಸಾಬ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100167976 Gangamma - ಬಸವ ಕಾಲೋನಿ ಗಿರಣೆ ಲೇಔಟ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168000 ಪ್ರೀತಿವಿ ರಾಜ - ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022200015000026/05/2022
560100168001 ಮಹಮದ ಬಾಸೀದ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100168002 yada miya - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499226/05/2022FPS****499226/05/20223002000026/05/2022
560100168004 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168005 ಶಿವ ಜೀ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022200015000026/05/2022
560100168006 ಗಜಾರ ಬಾಯಿ - ಹಳೀ ಗಂಜ ಔರಾದ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022200015000026/05/2022
560100168007 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಹಳೆಗಂಜ ತಾ|ಔರಾದ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168008 ಮಸ್ತಪಾ - ಗೌಂಢೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168009 ನರಸಿಂಗ - ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168010 ಸುಭಾಷ್‌ - ಹಲೆ ಗಜ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168011 savitre - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022200015000026/05/2022
560100168012 eravathi - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20223002000025/05/2022
560100168013 ಶೋಭಾ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022200015000025/05/2022
560100168014 anusaya - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20223002000026/05/2022
560100168015 ಮಹಮದ ಖಲಿಲ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022200015000025/05/2022
560100168016 ಆರ್ಜುನ ರಾವ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ವರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20226004000025/05/2022
560100168017 goribee - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168018 ನಯುಮ - ಪಠೇಲ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168019 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಕೌಳಾಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100168020 ಸಂಗಮ್ಮ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168021 ಸಂಗಮ್ಮ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168022 rasika bai - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168023 ಕಿಶನ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022200015000025/05/2022
560100168024 Jagdevi - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168025 ವಿಠಲ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/2022200015000028/05/2022
560100168026 Sunita - ಗೌಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ AAY(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/2022200015000028/05/2022
560100168027 ರುಕ್ಮಣಿ ಬಾಯಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022200015000025/05/2022
560100168028 ಹಣಮಂತ - ಗೂನದೆ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168029 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022200015000025/05/2022
560100168030 ಅಶೂಕ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022200015000025/05/2022
560100168031 ರಾಮ ಶಟ್ಟಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168032 ರಮೇಶ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/2022200015000028/05/2022
560100168033 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/2022200015000028/05/2022
560100168034 NIRAMALA - ಶೇಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168035 ಪ್ರಗ ಬಾಯಿ - ಬಾವಾ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022200015000026/05/2022
560100168762 anusha bai kashiram - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/202212008000028/05/2022
560100168763 Vimala Bai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022200015000025/05/2022
560100168764 Farzana Begum - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100168765 ruksana bee mainoddin - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20226004000025/05/2022
560100168766 ಭಾನೂಬಿ ಫಕ್ರೋದ್ದಿನ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100168767 Laxmibai - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100168768 ಮಹಮ್ಮದ ಸಾಬ - ಪಟೆಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022200015000026/05/2022
560100168769 ದುರಪತಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100168770 ಸುಲ್ತಾನಾ ಬೆಗಂ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100168771 ರುಕ್ಮಣಿಬಾಯಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20226004000025/05/2022
560100168772 sona bai - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/202212008000028/05/2022
560100168774 ಹಣಮುಂತ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022150010000025/05/2022
560100168776 Jaishree - ಪೋಚಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಬಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****001519/05/2022FPS****001519/05/2022200015000019/05/2022
560100168777 surata bai fattu - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಢಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168778 Mota Bai - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20226004000028/05/2022
560100168779 ಸತಬಾ ಸುಬಾನ್‌ ರಾವ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20226004000025/05/2022
560100168780 ದೇವಿದಾಸ ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಹಳಿಯ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100168781 gangamma nagnath - ಹಳೆ ಗಂಜPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/2022180012000028/05/2022
560100168782 ಸುನಂದಾ ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20223002000025/05/2022
560100168783 ಸಂಗೀತಾ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100168784 ಬಲರಾಜ - ಕೆವಳಸ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100168786 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/202212008000028/05/2022
560100168787 ಅಶೂಕ - ಬಾವ ಗಲಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100168788 Sindu Bai - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168789 ಕಿಶನ ರಾವ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ `AAY(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022200015000025/05/2022
560100168790 ಪದ್ಮಿಣಿ - ಶಟಕಾರ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168791 ಸುಭಾಷ - ಬಾವ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100168792 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಬಾವಾ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168793 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100168794 Housha Bai - ಬಾವ ಗಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20226004000023/05/2022
560100168795 ಮಾಣಿಕ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20226004000025/05/2022
560100168796 Rajeshree - ಮಾತಾಮಾಣಿಕೆಶ್ವರಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168797 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಗೌಳಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ.ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****499226/05/2022FPS****499226/05/20223002000026/05/2022
560100168798 ಬಸಮ್ಮಾ - ಬೋಗಾರ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168799 Seema Tai - ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939128/05/2022FPS****939128/05/202212008000028/05/2022
560100168800 ಸಿದ್ರಾಮ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20223002000026/05/2022
560100168801 ಅರ್ಜುನ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20226004000025/05/2022
560100168802 HusenbI - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20223002000025/05/2022
560100168803 ಮುಕುರಮ ಮಿಯ್ಯ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100168804 ರಫಿಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168805 ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಾಯಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168806 ಲಲಿತಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100168807 ಫರುಖ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100168808 ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022150010000025/05/2022
560100168809 ಶೀವಲಿಂಗಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿAAY(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022200015000026/05/2022
560100168810 ಮದುಕರ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20229006000028/05/2022
560100168811 paragabai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20229006000028/05/2022
560100168812 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****650922/05/2022FPS****650922/05/2022200015000022/05/2022
560100168814 ಗೋವಿಂದ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100168815 ಅಸರುಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100168816 ಚಿಮ್ನಾಬಾಯಿ - ಗಣೇಶ ಮಾರಕೆಟ್ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100168817 Hanni Bee - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022210014000025/05/2022
560100168818 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಗಣೇಶ ಮಾರಕೆಟ್ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100168819 ಲಖನ ಸಿಂಗ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100168820 ಉಮಾಜಿ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022150010000025/05/2022
560100168821 ದಿಲೀಪ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/202212008000028/05/2022
560100168822 ರವೀಂದ್ರ - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100168823 ವಿರಶೆಟ್ಟಿ - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100168824 ಶಿವಮ್ಮ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168825 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168826 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾವ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168827 ಶರನಪ್ಪಾ - ಬಾವ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100168828 ಗೋದಾವರಿ - ಬಾವ ಗಲ್ಲಿ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100168829 ಶಂಕರ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100168830 ಮಷಾನಾ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20226004000025/05/2022
560100168831 ಅಭಂಗ ರಾವ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ :ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100168832 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100168833 sugra bi - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20223002000025/05/2022
560100168834 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಶೇಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100168836 ಶಾದುಲ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168837 Nagamma - ಮಾತಾ ಮಾಣಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168838 ಶಿವಾಜಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100168839 Shantabai - ಶೆಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20226004000025/05/2022
560100168840 Chandrkala - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100168841 ವಿಠಲ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ನಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100168842 laxmi bai - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20223002000023/05/2022
560100168843 ಈರಪ್ಪ - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20226004000028/05/2022
560100168844 Laxmi Bai - ಜಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022180012000025/05/2022
560100168845 Naginbai - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/2022240016000028/05/2022
560100168846 ಸುಭದ್ರಾ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100168847 Pravin Begum - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100168848 Kallu Bai - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****001514/05/2022FPS****001514/05/20226004000014/05/2022
560100168849 ಅಬ್ದುಲ ಖಯ್ಯುಮ ಸಬ - ಕುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20226004000028/05/2022
560100168850 ಜಗದೇವಿ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022200015000025/05/2022
560100168851 Bibi - ಟಿಚಅರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168852 Iramma - ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ವಾಡ೵ ನಂ 02PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100168853 Sumana bayi - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20223002000026/05/2022
560100168854 ಖಲೀಲ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499226/05/2022FPS****499226/05/20226004000026/05/2022
560100168985 ಸಂಜು ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168997 ಜೊತಿ ಬಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100169173 ಮಂಗಲಾ - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169576 ಮಾರುತಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169577 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ಗಣೇಶ ಮಾರಕೆಟ್ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169578 ವಿಠಲ - ಬಸ್ ಸ್ಡಂಡ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169579 ರಮೇಶ - ಕವಳೆಸೆ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169580 ಬಸ್ವಣಪ್ಪಾ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169581 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169582 ಶಾಮ - ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169585 ವಿನಾಯಕ ರಾವ - ಮೀಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169586 ಭಗವಾನ್‌ ದಾಸ - ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169587 ಗ್ಯಾನೆಶ್ವರ - ಶೆಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ||ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169588 Nasrin Begum - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169589 ಅಜಮ್ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಎಲ್. ಕಛೇರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100183478 Rukminibai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾದಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನPHH(NK) / NCSBiometric****026623/05/2022FPS****026623/05/202212008000023/05/2022
560100186225 Vanita - W/O ಸುಭಾಷ ಹೆಗ್ಗೆ ಚನ್ನಬಸವೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190609 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100190615 ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂ.ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190631 ಮುಬಶರ ತಂ. ಜಲೀಲಮೀಯ್ಯಾ - ಮನೆ.ಸಂ.-138/B ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190635 M.D.Musa S/o Basiroddin - ಮನೆ.ಸಂ.1/52 ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190647 Pasha Sab S/o Sharif Sab - ಸಾ:ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190653 Gangamma W/o.Basawaraj - ಸಾ:ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100190660 ಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂ.ಗುಂಡು - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100190676 YASHODABAI W/O. VITHALRAO - ಸಾ:ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20223002000028/05/2022
560100190677 MANGALA W/O LATE BABURAO KAMB - ಸಾ:ಬೌದ್ಧನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190698 HURMATHBEGUM W/O IBRAHIM SAB - ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/20226004000025/05/2022
560100190699 SHUBHANGI - ಸಾ:ಶೇಟಕಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****939126/05/2022FPS****939126/05/20229006000026/05/2022
560100190707 URMILA W/O VENKATRAO - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100190710 Gangabai W/o. Baburao - ಸಾ:ಕೋಮಟಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****223727/05/2022FPS****223727/05/2022180012000027/05/2022
560100190719 Bakkaprabhu S/o Vithalrao - ಸಾ:ಮೋಚಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100190720 AMRESH S/o LALAPPA - ಹರಿಜನವಾಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100190730 Narsing S/o Madappa - ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190733 SHIVKUMAR S/O.YALLAPPA - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/202212008000028/05/2022
560100190742 KAMALABAI W/0. GANAPATI - ಸಾ:ನಜರೆತ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100190749 ಜಲೀಲಸಾಬ ತಂ ಚಾಂದಸಾಬ - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100190751 ಶಾಂತಾ - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20229006000028/05/2022
560100190755 ರುಬೀನಾ ಬೇಗಂ - ರಾಮನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/202212008000028/05/2022
560100190769 RENUKA W/O. VISHWANATH MANE - ಪತ್ತಗಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100190786 Sunita - ಸಾ:ದೇಸಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190787 MEERA W/o SHIVAJI - ಸಾ:ತಿರುಮಲ್ಲಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ(PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20223002000026/05/2022
560100190797 NANDA W/O.PRAKASH BIRADAR - ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಔರಾದ(ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****071821/05/2022FPS****071821/05/2022200015000021/05/2022
560100190811 Jagadevi - ಸಾ:ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100190820 AHILYA W/O MARUTI - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190825 VISHWANATH S/O GUNDAJI - ಸಾ:ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20229006000028/05/2022
560100190830 Sangeeta - ಸಾ:ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190873 REVANAPPA S/O KALLAPPA - ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100190899 ASHOK S/O NARSAGONDA MEHTRE - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100190902 ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್‌ ಕುಂಬಾರ - TEACHERS COLONY AURAD B TQ AURNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190947 Khajamiyan S/o Moddin Sab - ಖುರೆಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022200015000026/05/2022
560100190966 JAVEED S/0 AKBARKHAN PATHAN - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190970 ಅಮರತ್ ಕೌರ - ರಾಮನಗರ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****223720/05/2022FPS****223720/05/202212008000020/05/2022
560100190973 AFREEN W/o ISMAIL SAB - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100190977 LAXMIBAI W/O RAMLU WAGDOLE - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20223002000025/05/2022
560100190987 ಎಮ್. ಡಿ. ಇಲಿಯಾಸ ತಂದೆ ಎಮ್. ಡಿ ಖ - 48/ಬಿ, ಟೀಚರ್ಸ ಕಾಲೋನಿ, ತಾ. ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190992 SHESHABAI W/O RAMANNA - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20223002000028/05/2022
560100191000 AMBRUTRAO S/O MADAPPA - ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ ಹಿಂದುಗಡೆ ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100191011 Anushabai - ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022180012000026/05/2022
560100191020 SHABUDDIN S/0 SHABBIR - ಅಮರೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****096625/05/2022FPS****096625/05/2022180012000025/05/2022
560100191024 Shankar S/o Narsappa - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191034 UMAKANTH S/o SANGRAM - ನಜರೆತ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20226004000028/05/2022
560100191051 ಮಾಹಾದಯ್ಯಾ - ಮನೆ ನಂ. 132 ಸಂತೋಷ ಥೇಟರ್ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191059 BHIMRAO S/O SIDHABA - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/202212008000024/05/2022
560100191085 Chandrakala - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****001514/05/2022FPS****001514/05/20229006000014/05/2022
560100191121 ಸುನಂದಾ ಗಂ ಗುಂಡೇರಾವ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191148 DHAVAJI S/O BHURA CHAVAN - ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191149 MUKEEND S/O BAJIRAO NAROTE - ಕೆ ಇಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191161 ಹಣಮಂತ` - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100191162 Laxmibai - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022210014000025/05/2022
560100191163 Devashala - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100191164 ಶಿವಾಜಿ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100191165 Bhagyavanti - ಮೀಸೆ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/2022150010000028/05/2022
560100191166 ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - OLD JANG AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100191167 ವಿಲಾಸ ರಾವ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20226004000028/05/2022
560100191168 ಮಹಮದ.ಜಮಾಲ ಸಾಬ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ - ಹಳೆ ಗಂಜ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20226004000025/05/2022
560100191169 Meera Bai - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191170 iramma - ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191185 ಅಜೀಜ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20226004000025/05/2022
560100191205 SHANU BAI - ತಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20223002000026/05/2022
560100191215 SHALUBAI W/O SHANKAR - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ. ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****729228/05/2022FPS****729228/05/20223002000028/05/2022
560100191248 ಶಂಕರ - AuradPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191258 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/20226004000025/05/2022
560100191269 DATTATRI S/O GANPAT RAO CHINTA - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191273 Anjanabai - ಇಂದ್ರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022210014000026/05/2022
560100191292 ಶೆರಣಪ್ಪಾ - SHATKAR GALLI AURAD B DIST BIDPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191309 GANGABAI SORLAKAR - ಬಾವ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191310 ಈಶ್ವರ - ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/20226004000029/05/2022
560100191320 UMAKANTH S/O GHALEPPA - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/202212008000028/05/2022
560100191324 ಸಂಗಮೇಶ ತಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಶೇಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****499226/05/2022FPS****499226/05/20226004000026/05/2022
560100191330 gajara bai - ಬಾವ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191368 ಉಮಾಕಾಂತ ಕಾರಜೋಳಗೆ - ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100191378 ಮಹಾನಂದಾ - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191393 NEELKANT S/O SHANKAR RAO - ಹಳೆಗಂಜ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100191402 SHEELA BAI - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/2022150010000028/05/2022
560100191409 USMAN S/O GAFFARSAB - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100191412 GANPATH RAO S/o PANDURANG RAO - ಆದರಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100191422 SHRIDEVI W/o VIJAYKUMAR MISE - ಮೀಸೆಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191425 LALITA - ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ :ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****729226/05/2022FPS****729226/05/20226004000026/05/2022
560100191426 Shankar S/o Sambhaji - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100191474 SANJAY S/o BABURAO - ತಿರುಮಲಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191498 ಚಾಂದಬಿ ಗಂ ಶಫಿಬೇಗ - ಪಠಾಣ ಗಲೀ ತಾ : ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****001521/05/2022FPS****001521/05/2022210014000021/05/2022
560100191505 MUNNA S/O SAKRU - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191522 Shama Begam - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191529 SHIVAJI S/O CHANDAR RAO - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191533 ರುಕ್ಕಮ್ಮಾ ಗಂ ನರಸಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191609 ಖಾಜಾ ಮೈನೊದ್ದಿನ - PATEL GALLI AURAD B TQ AURADPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191613 rukamini - ಬಾವ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191618 BALARAJ S/O BASWARAJ - ಶೇಡಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191619 ratnamma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20223002000026/05/2022
560100191621 Praveenkumar S/o Chandrakanth - ಬೂಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191625 ಬಾಬು - JANTA COLONY AURAD B TQ AURAD PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100191627 ಶಿವಾಜಿ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20226004000028/05/2022
560100191629 Bharatabai - ಗಣೇಶ ಮಾರಕೆಟ್ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022180012000026/05/2022
560100191632 ಸಂಜುಕುಮರ್‌ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20223002000026/05/2022
560100191637 ಶಿವಶಂಕರ ಮಿಸೆ - ವಾರ್ಡ್ 06 ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191644 Sadananda - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191646 Trivenibai - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191649 Laxmi Bai - ಅಮರ ನಗರ ಅಪೂಜಿಟ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191652 ಸಂಜು ಗೌಳಿ - ಗೌಳಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191714 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191753 ಮಾರುತಿ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100191755 ರಾಜು - ನಳಂದಾ ಶಾಲೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191763 PADMINIBAI BHALKE - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****000324/05/2022FPS****000324/05/20223002000024/05/2022
560100191767 NIRMALA BHALKE - ಶೆಟಕಾರಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20223002000025/05/2022
560100191768 Mangala - ಶೇಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/202212008000028/05/2022
560100191790 ಸಿದ್ದು ಗೌಳಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191792 ದೀಪಕ - ಚೌದಾಪುಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ: ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100191797 HAMEEDA BEE W/O ABDUL AJIJAMEY - ಆದರಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ( ಬಾ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191801 ಸುಧಾಕಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ - ಶೇಠಕಾರ ಗಲೀ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191802 Farzana Bee - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100191803 KAVITHA - ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100191816 Rizwana - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ: ಔPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100191832 MALLANNA.K - ವಸತಿ ಗ್ರಹ ಸಂ.04 ಉಪಕಾರಾಗ್ರಹ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191851 UMAKANTH BANDEPPA - ಮು : ಗುಂಡಪ್ಪಾ ವಕಿಲರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191853 AYODHYA - ಮೋಚೀ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191867 VILAY LAXMI - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191899 BASWARAJ KASHAPPA - ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191938 ರಾಜಾಜೀವನ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ - H.No:12-162, Sy No:72,73,74 ಹPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191947 ನಾಗನಾಥ - ಎ ಬ ಹೀಂದಗದೇ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191970 ರೇಖಾದೇವಿ - ಖೂಬಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191971 SHRIDEVI S - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192032 RAJUKUMAR - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/202212008000023/05/2022
560100192034 CHAND - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192040 MADHAVRAO SADU - ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲಧಾಣ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192042 DILIP - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20229006000028/05/2022
560100192047 ANITA NARASING - ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20223002000026/05/2022
560100192049 Munabi - ಪಟಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/2022150010000025/05/2022
560100192055 Rannemma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100192057 SHANTABAI - ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192058 RAJSHREE - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****001515/05/2022FPS****001515/05/20223002000015/05/2022
560100192062 MINAKSHI RAJAKUMAR - ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192074 SULTAN SAB GHUDUSAB - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/202212008000026/05/2022
560100192076 LAXMIBAI - ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:PHH(NK) / NCS------30000000-
560100192079 MADHAV - ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100192100 BALAJI - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192101 SUNITA VENKATARAO - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೂನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192102 LAKSHIMIBAI - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192103 UMAKANT SHANKREPPA - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192104 SHIVAJI SHANKARRAO UPPAR - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ್ (ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192105 PARABATHI LADDE - ಗ/0 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಶನ ಹಿಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192106 SIDDA REDD - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192107 SHRIMANT LAXMAN - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192108 AASHA TAGUDDIN PATHAN - ಪಥಾನ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192110 IQBAL MIYA - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192115 DASHARATH SHANKAR - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192119 SANGEETA - ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192122 RAVINDRANATH - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192125 MAHESH - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192169 KALLAPPA - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192173 BHEEMANNA - ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192174 Chandrkala - ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022180012000024/05/2022
560100192185 SHANTA BAI GANAPATI - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20223002000025/05/2022
560100192187 Sarubai - ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಂದಿರ ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192202 SHABANA MD ASIF - ಆದರಶ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿಲ್ಲಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100192208 SHIVANAND - ತ/0 ಸೋಮನಾಥ ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192214 Sukhee - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ), ಬೀದರ ಜಿಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192243 Renuka - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100192286 Vimalabai W/o Shivaji - ರಾಮಣ್ನಾ 35 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20223002000025/05/2022
560100192293 Nilambika - ಬಸವರಾಜ 67 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100192298 Shahajaha - ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಂ 52 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100192299 ತಾಜೊದ್ದಿನ್ ತಂ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ - 37 ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/2022180012000028/05/2022
560100192300 Parveen Begam - ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ #37 ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022210014000026/05/2022
560100192301 Nasrin Begam - ಜಾಫರ ಸಾಬ 37 ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022180012000026/05/2022
560100192305 Chotubi - ಬಾಬುಮೀಯ್ಯಾ 52 ಗೌಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192315 ಜಯಶ್ರೀ ಗಂ ಬಸವರಾಜ - ಬಸವರಾಜ 95 ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****589922/05/2022FPS****589922/05/20229006000022/05/2022
560100192317 Kanchana - ಕಾಂಚನಾ 79 ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192344 Rashmi - ಬಸವರಾಜ 2/62 ಎ ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192351 Urmila - ಸುರ್ಯಕಾಂತ 2-1 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೊನPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/202212008000028/05/2022
560100192363 Savita - ರಮೇಶ 16 ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/202212008000025/05/2022
560100192364 Ashwini - ಲಕ್ಷ್ಮಣ 63/2 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100192377 Ratnamma - ಭೀಮಗೊಂಡ 27 ಕುರುಬುರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192378 Deepa - ಪವನ 20 ಸಣತೋಷ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192379 shilpa - ಬಸವರಾಜ ಮೆತ್ರೆ 66/ಎ ಧನಗರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192381 Beepasha Bee - ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ #0 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100192392 Anuradha - ಅರ್ಜುನರಾವ 77 ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022150010000025/05/2022
560100192393 Akathar Begam - ಎಂ ಲ್ಯಾಖತಅಲಿ 54/1 ಖೂರೇಶಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20223002000028/05/2022
560100192405 Chaitanya - ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ 125 ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****071826/05/2022FPS****071826/05/2022150010000026/05/2022
560100192413 Mina - ಪ್ರದೀಪ 8/686 ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192656 Baburao Kasture - S/O ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ ೫-೩೩ ಪಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100193770 Jaishri - W/O ಶೇಷರಾವ್ ೯೫/೧ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100193852 Vijayalaxmi - S/O ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100193854 Ushabai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100194918 Kasturibai - W/O ಮಹದಪ್ಪ ಖೋಬಾ ೫-೨೨ ಖೋಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100195076 Vijaylaxmi - W/O ಸುಭಾಷ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100195165 Suvarna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಜಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100196229 Gangabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೈಲು ಜನತಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022180012000026/05/2022
560100196748 Geeta - W/O ಸತೀಶ ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100196980 Sushmavati - S/O ಗುಂಡಪ್ಪ ಎಡವೆ ಚೌದಪುಡೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560100197110 Shradha - C/O ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಂ 32 ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20226004000026/05/2022
560100197139 Aruna Bai - W/O ಗೋಪಾಲ ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100197211 Gopamma - S/O ವಿಠಲರಾವ್ ಮಡಿವಳ ಔರಾದ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****915828/05/2022FPS****915828/05/20226004000028/05/2022
560100197253 Prema - W/O ಚದ್ರಕಾಂತ ಖೋಬಾ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100197631 Mayadevi - C/O ಜೈತೀರ್ಥ ತವಾಡೆ ಬಸವಣ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100198042 Shivalila - ಗುರುಪಾದಪ್ಪ 8/42 ಚಿಟಮೇ ಗಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100198907 Kalpana - C/O ಪ್ರೇಮಸಾಗರ ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****499227/05/2022FPS****499227/05/20226004000027/05/2022
560100199338 Pooja - C/O ಮಹೇಶಕುಮಾರ 9/77/4 ಗಿರನೆ ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100199344 Aasiya Begum - W/O ಮಹೆಬೂಬ್ ಪಾಶಾ ಕುರೇಶಿ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199508 Shridevi - W/O ಬಸವರಾಜ ೯/೨೫/೪ ಒಪ್ಪ. ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200003 Sunita - W/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಶಟಕಾರ್ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/202212008000025/05/2022
560100200265 Nagamma - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ೮/೫೪ಎ ದೇPHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/20223002000029/05/2022
560100200267 Mahanteshwari - S/O ಬಾಬು ರಾವ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200390 Seema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈರಾಜ 6/85 ರಾಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100200603 Pooja Khoba - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಖೋಬಾ ೫-೨೨ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200697 Shridevi - W/O ಓಂಬಸವ ೬೪/ಅ ಟೀಚೆರ್ಸ್ PHH(NK) / NCSBiometric****652028/05/2022FPS****652028/05/202212008000028/05/2022
560100201149 Sangeeta - W/O ಪ್ರಕಾಶ ೯೯೯೯ ಖೋಬಾ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100201172 Laxmi - W/O ಸಂತೋಷ್ ಉಪ್ಪೇ ಪಾಟೀಲ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201561 Shilpa - S/O ಕಾಶಪ್ಪ ಶೆಟಕಾರ ೯೯೭ ಶೆಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201609 Asha - W/O ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟೆ ೧೨-೫೬ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201911 Usha - W/O ದಯಾನಂದ ಬಾವಗೆ ಖೋಬಾ ಗಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202054 Ashwini Utkar - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಉತ್ಕರ್ ಔರಾದ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202105 Padmavati Shetkar - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಶೆಟಕಾರ 10-16 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202108 Sushalamma - W/O: ಬಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಲದಾಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202361 Jyoti - W/O ಧನರಾಜ ಶಿವ ಗುಂಪಾ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560100202399 Vijaya Laxmi - S/O ರಾಚಪ್ಪ ಶಿವಪೂಜೆ ಬಸವನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100202420 Ahemadi Begam - W/O ಮೋಹಮೆದ್ ನವಾಬ್ ಲಿಡ್ಕರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100203068 Pooja - W/O ಉಮೇಶ್ 73/ಏ ಓಲ್ಡ್ ಗುಂಜ್ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/20229006000026/05/2022
560100203402 Laxmibai - W/O ಅಶೋಕ ಅಂದುಲಗೆ ಗೌಂಡಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/20229006000025/05/2022
560100203595 Ambika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/20226004000025/05/2022
Top