REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100131184 Vandana D - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ 43/ಬಿ ಔರಾದ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132443 ಯಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - S/O ಸೋಪನ್ ರಾವ್ ಸಬ್ಜಲ್ ತಂPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/20229006000028/05/2022
560100132565 Gangambika - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಮೀಸೆ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100132890 Shilpa - W/O ಸಂತೋಷ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - - ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100133288 Mahananda - W/O ನಾಗರಾಜ ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20226004000025/05/2022
560100133325 Geeta - W/O ಸುರೇಶ 2/7ಏ ಹಮಾಲ್ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100133376 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಜೋಶಿPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100133651 Malashree - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ೧೧/೪೦ ಶೆಟಕಾರPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20229006000026/05/2022
560100133667 Pooja - W/O ರಮೇಶ ಬಸವಗಲ್ಲಿಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100133804 Anita - W/O ರಾಜು ೫೮/ಕ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100134302 Asha - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100134382 Sridevi - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ೩/೫೦ ದೇಶಮುPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20229006000022/05/2022
560100134421 Jyoti - W/O ಸಂತೋಷ ಮನೆ ನಂ #75 ವೀರಭದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100134433 Suchita - W/O ದೀಪಕ 139 ಔರಾದ ಬಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/20226004000028/05/2022
560100135070 Lata - W/O ಶಾಮ ಗೌಳಿ ಗೌಳಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022150010000020/05/2022
560100135179 Sheeba - W/O ರವಿ ನಜರೆತ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20226004000023/05/2022
560100135575 Lalitha - W/O ದಿಲೀಪ ನೀಲಾವಾಡ ಸೋಶಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/2022150010000027/05/2022
560100135720 Renuka - W/O ಬಾಬು ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135940 Sushma - W/O ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20226004000023/05/2022
560100136228 Laximi Bai - W/O ಸಂಜು ಕುಮಾರ ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100136312 Pornima - W/O ಮಿಲಿಂದ್ ಸೊನಕಾಂಬಳೆ ಓಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137315 Ganga Bai - W/O ತಿಪ್ಪರಜಿ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100137603 Gundamma - W/O ಬಲರಾಮ ಪಂಚಾಳ ಅಂಬಿಕಾ ಕAAY(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022200015000026/05/2022
560100138164 Savita - W/O ನರೇಶ ಪೋಕಲವಾರ ೩/೩೨ ಕೊಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138226 Kavita Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ ಇಂದಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022150010000024/05/2022
560100138331 Savitha - W/O ಸಂತೋಷ ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022150010000025/05/2022
560100138337 ಸುನೀತಾ - W/O ಧನರಾಜ್ ಶಿವಪೂಜೆ ಏ.ಪೀ.ಎPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100138347 Sultana Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈನೋದ್ದಿನ ಮನಿಯಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022210014000024/05/2022
560100138411 Kamalabai - W/O ಶಿವಾಜಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022180012000021/05/2022
560100138413 Ujwala - W/O ಅನಿಲ ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****349229/05/2022FPS****349229/05/20226004000029/05/2022
560100138639 Savita - W/O ರಮೇಶ ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****349229/05/2022FPS****349229/05/202212008000029/05/2022
560100138646 Bhadant Vidnyaneshwar - S/O ತಥಾಗತ ಬುದ್ಧಾ ಹರಿಜನವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/20223002000028/05/2022
560100138736 Manisha - W/O ಅಂಕುಶ ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100138814 Sana Begum - W/O ಎಂಡಿ ಅಜೀಮ ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139348 Sangeeta - S/O ಮಲ್ಹಾರಿ . . ಬೌಧನಗರ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140286 Najiyabi - W/O ಹೈದರ ಬಾಗವಾನ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100140322 Mahadevi - W/O ಸುದರ್ಶನ 14 . . ಅಮಾರೇಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20229006000026/05/2022
560100140594 Lalita - W/O ಮಾಧವರಾವ ಪವಾರ ಧನಗರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20223002000023/05/2022
560100141576 Sumaiyanazreen - W/O ಎಂಡಿ ಶಫಿ ಟಿಚರ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20226004000023/05/2022
560100167961 Laxmibai - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/2022200015000027/05/2022
560100168036 ಖಾಜಾ ಬೀ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022200015000026/05/2022
560100168037 ಝಾಜುಬಾಯಿ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022200015000024/05/2022
560100168038 ಜೈರಾಮ ಹೀರಾ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20226004000025/05/2022
560100168039 ಶಂಕರ ಖೇಮು ಚನ್ಹಾನ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20226004000024/05/2022
560100168041 ದತ್ತಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20226004000025/05/2022
560100168042 ದಿಗಂಬರ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022200015000024/05/2022
560100168043 gourammas - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20223002000022/05/2022
560100168044 Shasikala - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****915825/05/2022FPS****915825/05/2022180012000025/05/2022
560100168045 ರಯನಾಬಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022200015000024/05/2022
560100168046 Chandra Bai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100168047 ಶ್ರಿ ನಾರಾಯಣ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022200015000024/05/2022
560100168048 ಜೈಬುನ್ನಶಾ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022200015000026/05/2022
560100168049 ಪಿರಾಜಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20226004000023/05/2022
560100168050 ಮೊಹನ - ಶಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022200015000022/05/2022
560100168051 ಪ್ರಕಾಶ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/20229006000020/05/2022
560100168052 ಧನ ರಾಜ - ಶಡಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/2022200015000027/05/2022
560100168053 ಬಸ್ವರಾಜ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022150010000020/05/2022
560100168054 ಶ್ರಿದೆವಿ - ಶೇಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022200015000020/05/2022
560100168055 ಮೋತಿ ರಾವ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20226004000021/05/2022
560100168056 ಅಶೂಕ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/202212008000020/05/2022
560100168058 nagamma - ಶಟಕರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/20223002000020/05/2022
560100168059 ಶರನಪ್ಪ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022200015000020/05/2022
560100168060 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಶಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್AAY(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022200015000026/05/2022
560100168061 ಎಕು ರಾಮ - ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168062 ಬಂಡೆಪಾ - ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ;ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022200015000026/05/2022
560100168063 bhagayvati - ಪೋಲಿಸ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಬಾಲ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ AAY(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022200015000025/05/2022
560100168064 ಬಸ್ವರಾಜ - ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022200015000022/05/2022
560100168065 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗಾಂದಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022200015000022/05/2022
560100168066 ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಾವಪ್ಪಾ - ಮೀಶೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/2022200015000027/05/2022
560100168067 Kalavati - ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349229/05/2022FPS****349229/05/2022200015000029/05/2022
560100168068 Kalavati - ಮೀಸೆ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20226004000025/05/2022
560100168069 ಜಗದೇವಿ - ಮೀಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100168070 Chandrakala - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022200015000022/05/2022
560100168071 ಮಸ್ತಾನಾ ಸಾಬ - ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ, ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರ AAY(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022200015000020/05/2022
560100168072 laxmi bai - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/20223002000020/05/2022
560100168073 shek moulan - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/2022200015000027/05/2022
560100168298 Vandana - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100168573 CHANDRA KALA - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/20229006000027/05/2022
560100168856 Lalita - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/202212008000028/05/2022
560100168857 Shanta Bai - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/2022200015000028/05/2022
560100168858 ಪೊಮು - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100168859 ಕಾಶಿರಾಮ - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/2022150010000028/05/2022
560100168860 Shevanta Bai - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/2022200015000028/05/2022
560100168861 Kamalabai - ಇದೀರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/202212008000026/05/2022
560100168862 Jijabai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/202212008000026/05/2022
560100168863 ಕಿಶನ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022200015000025/05/2022
560100168864 ಕಿಶನ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20229006000021/05/2022
560100168865 Gangu Bai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20229006000021/05/2022
560100168866 ರೇಖು - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20226004000021/05/2022
560100168867 ಶಾಂತಾಭಾಯಿ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/202212008000021/05/2022
560100168868 kamalabai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20229006000021/05/2022
560100168869 ಗೋವಿಂದ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20229006000021/05/2022
560100168870 ದೇವತಾ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ೌರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20226004000021/05/2022
560100168871 ಘಮಸಾ ಬಾಯಿ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಥಾಂಢಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20229006000021/05/2022
560100168872 ಸುಲಾ ಬಾಯಿ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022200015000024/05/2022
560100168873 ಕಿಶನ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022200015000021/05/2022
560100168874 chandu bai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/20223002000028/05/2022
560100168875 Anusayabai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20229006000025/05/2022
560100168876 Devabai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022200015000025/05/2022
560100168878 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/202212008000021/05/2022
560100168879 Tejabai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022180012000022/05/2022
560100168880 ಕವಿತಾ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ:ಔAAY(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022200015000021/05/2022
560100168881 ಚಂದ್ರ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20229006000021/05/2022
560100168882 Kanta Bai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022270018000021/05/2022
560100168883 Ratnabai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022150010000021/05/2022
560100168884 ನಾಮದೇವ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/202212008000021/05/2022
560100168885 Anusaya - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/202212008000021/05/2022
560100168886 ಗೋವಿಂದ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20226004000021/05/2022
560100168887 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022200015000025/05/2022
560100168888 Lalubai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022200015000021/05/2022
560100168889 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ :PHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/2022180012000023/05/2022
560100168890 ಅಂಬಾಬಾಯಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168891 Umadevi - ಮೀಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168892 ಸುಭಾಷ್‌ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರ ಜಿಲPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20229006000025/05/2022
560100168893 ತೇಜಮ್ಮ - ಮೇಶೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20229006000025/05/2022
560100168894 Sujata - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/202212008000021/05/2022
560100168895 ಮಹಾದೇವ - ಮಿಸೆ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/202212008000024/05/2022
560100168896 ಶಿವಕುಮಾರ - ಶತಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/202212008000020/05/2022
560100168897 ನೀಲಕಂಠ` - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/202212008000024/05/2022
560100168898 padma - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/2022180012000023/05/2022
560100168899 ಪ್ರಭು - ಶೇಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100168900 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022150010000020/05/2022
560100168901 ರಾಜಕುಮಾರ - ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100168902 Jayashree - ಻ಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022150010000024/05/2022
560100168903 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಮುದ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ`ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20226004000025/05/2022
560100168904 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಇದಿರಾ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20226004000021/05/2022
560100168905 ಸಕು ಬಾಯಿ - ಇದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022200015000021/05/2022
560100168906 ಹೀರಾಮನ - ಇದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022150010000021/05/2022
560100168907 ಶಂಕರ - ಇದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20226004000021/05/2022
560100168908 Rizwana Begam - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022150010000024/05/2022
560100168909 shoba - ಮಿಶೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20223002000025/05/2022
560100168910 Tejamma - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022180012000020/05/2022
560100168911 ಶರಣಯ್ಯ - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/202212008000020/05/2022
560100168912 indumati - ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/202212008000026/05/2022
560100168913 ವೀರ ಶಟ್ಟಿ - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100168914 ಉಮಾಕಾಂತ - ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20226004000023/05/2022
560100168915 ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/202212008000023/05/2022
560100168916 ಅಬ್ಬಸ ಮಿಯ್ಯಾ - ಕಸಾಬ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20226004000023/05/2022
560100168918 Bibi Begam - ಖುರೇಸಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022150010000025/05/2022
560100168919 Vimala - ಕನಕಾದಾಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20229006000021/05/2022
560100168920 ಪಂಚಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022150010000026/05/2022
560100168921 Sangeeta - ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100168922 ಮಹ್ಮದ ಲೈಕೊದ್ದೀನ್‌ - ಖುರೆಸಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168923 Manikamma - ಗಾಂದಿ ಚೂಕ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20223002000024/05/2022
560100168925 ನಾರಾಯಣ ತಂ ನರಸಿಮ್ಲು ರಾಚಲವಾರ - ಸಿಪ್ಪಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20223002000025/05/2022
560100168926 kalavati - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168929 Godavari - NEAR APMC CORSS AURAD B TQ AURPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100168930 Kalapana W/o Chanrakanth - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168931 Ambika - ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20226004000023/05/2022
560100168932 Zhaju Bai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100168933 ಸಂಜು - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168934 ಜಯರಾಮ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20226004000024/05/2022
560100168935 ರವಿ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100168936 Najamunissa - ಖುರೇಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022180012000022/05/2022
560100168937 ಮಹ್ಮದ ಮುಜಿಬೊದದಿನ್ - PHATAN GALLI AURAD B DIST BIDAPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168938 Kamalabai - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022210014000020/05/2022
560100168939 Vidyavati - ಧೊಬೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168940 Pooja - ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022180012000022/05/2022
560100168941 ಬಸವರಾಜ - ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022150010000024/05/2022
560100168942 ಜೈಯಶ್ರೀ - ಇದೇರಾನಗರ ತಾಂಢಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022180012000021/05/2022
560100168943 ಕಲಾವತಿ - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100168944 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಕನಕದಾಸ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100168945 ನಾಗನಾಧ - ಧನಗರ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100168946 ಅಬ್ದುಲ ಹಕೀಮ - ಶೀಂದೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022150010000022/05/2022
560100168947 ಯಾದುಲ - ಕುರೆಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100168948 Laxmibai - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100168949 ಮಹ್ಮದ ಯುಸುಫ್ - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022240016000021/05/2022
560100168951 Shoba - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****071818/05/2022FPS****071818/05/20229006000018/05/2022
560100168952 ಆಲಿಮೊದ್ದಿನ್‌ - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168953 ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ - ಟೀಚರ್ಸ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20226004000025/05/2022
560100168954 Santoshi - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/2022150010000028/05/2022
560100168955 Earamma - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20223002000023/05/2022
560100168956 ನಾಗನಾಥ ತಂ ವೈಜಿನಾಥ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/202212008000028/05/2022
560100168957 ನಯೂಮ್ - ಶೀಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/202212008000026/05/2022
560100168958 Chandrakala - ಬಸವ ನಿಲಯ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100168959 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂ ಬಸವರಾಜ ಉಪ್ಪೆ - ಚೌದಾಪೂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/202212008000023/05/2022
560100168960 ಶಕುಂತಲಾ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/20226004000027/05/2022
560100168961 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20226004000024/05/2022
560100168962 Jyoti - ಶೇಟಕಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022150010000020/05/2022
560100168963 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ - ಗೌಳಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100168965 Nirmala - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100168966 ಫರಜಾನ ಬೆಗಂ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100168967 ಮಹಾನಂದಾ - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100168968 ಶೀವರಾಜ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022150010000025/05/2022
560100168969 ನಾಮದೇವ - ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20226004000025/05/2022
560100168970 Sunita - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/2022150010000023/05/2022
560100169049 Robina - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022210014000024/05/2022
560100169256 ಅಕಮಲ್ ಪಾಶಾ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022150010000022/05/2022
560100169590 ಸೈಯದ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಅನಸರಿ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169591 ಬಸವಂತ ರಾವ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169592 ರಾಜಾ ರಾಮ - ಇದಿರಾ ನಗರ ತಾಂದಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169593 ಗಫೂರ ಸಾಬ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆ. ನಂ 20 ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169594 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಚೆನ್ನಬಸವೆಶ್ವರ ಘುಲೆ ಲೆಔಟ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169595 ಶೇಶಿಕಾಂತ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169596 ನಾಗ ನಾಥ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169597 ಬಾಬು ರಾವ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169598 nagappa - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169599 ಹುಸೆನ ಸಾಬ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169600 ಮಾರುತಿ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169601 ಪ್ರಭುರಾವ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169602 ಶಂಕರಪ್ಪಾ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169603 ಕುಶಿಱದ್‌ ಮಿಯ - 48b ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169604 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169605 ಶಿವರಾಜ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169606 ಮಾರುತಿ ರಡ್ಡಿ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169607 ಅಶೂಕ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169608 ಸುಭಾಷ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169609 ಮಹಮದ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169610 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169611 ಸುಭಾಷ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169612 ಬಸ್ವರಾಜ - ಟೀಚರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169613 ಶಿವ ರಾಜ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169614 ಸೊಮ ನಾಥ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169615 ವೈಜನಾಥ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169616 ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169617 ವಿದ್ಯಾ ರಾವ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169618 ಹಾವಯ್ಯ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169619 ಬಸವರಾಜ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169620 ದನರಾಜ - ಮ.ನಂ.14-118, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಿಲಯ, ಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169621 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಬಸವನ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169622 ದಿಲೀಪ ರಾವ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169623 ಶಂಕರ ಯ್ಯ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169624 ಭರತ್‌ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169625 ವೀರ ಶಟ್ಟಿ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169626 Sarita - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169627 ಜಗನಾಥ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169628 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169629 ಬಸವ ರಾಜ - ಶೆಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169630 ಅರವಿಂದ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169631 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169632 ರವೀಂದ್ರ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169633 ಯಶೋಧ - ಮಿಸೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169634 ಶಿವನಂದ - ಧಾರ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169635 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಮಿಸಾ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169637 ಉಮಾ ಕಾಂತ - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169638 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಚವದಾಪೂದೆ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190621 Pushpa Bai - ಸಾ:ಹಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/2022180012000027/05/2022
560100190669 Nasrin Anjum - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/202212008000024/05/2022
560100190670 SANJEEV S/O MOTIRAM CHAVAN - ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190684 KAVITABAI W/O MALLIKARJUN - ಸಾ:ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022150010000022/05/2022
560100190774 Nazeer Ahemad S/o Abdulsab - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190788 HABIB SHAIK S/O AHEMAD PATEL - ಸಾ:ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****349229/05/2022FPS****349229/05/2022150010000029/05/2022
560100190848 Kashibai - ಸಾ:ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022210014000022/05/2022
560100190891 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ನವಚತನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190893 MURULIDHAR DANDE - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190903 ಸಂತೋಷಾ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190952 CHANDRAKANT S/O BHEEMANNA - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20226004000025/05/2022
560100190958 NAGNATH S/o.MANMATHAPPA - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/2022150010000023/05/2022
560100190960 RASHIKA W/O SAYALU - ಗಾಂಧಿಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100190968 MADAPPA S/O MALAPPA - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/202212008000028/05/2022
560100190988 SANTOSH S/0 RAMCHANDAR - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/202212008000028/05/2022
560100190995 MASTAN S/O ISMAILSAB - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100190998 REVENSIDDESHWAR S/O BASAVRAJ S - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191002 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀಧರPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/20229006000028/05/2022
560100191028 Mayadevi - ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/2022150010000028/05/2022
560100191036 SANJUKUMAR S/O RAJKUMAR - ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022210014000025/05/2022
560100191054 Rubina Begam - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022150010000022/05/2022
560100191057 MANOHAR S/O PRABHURAO - ವಿಠಲರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022150010000025/05/2022
560100191064 Mallamma - ಶೇಟಕಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022150010000025/05/2022
560100191067 PRAKASH S/O.SHANKAR - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀಧರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191190 ಪ್ರಧೀಪ್‌ - ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಶಾಖೆ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/2022150010000023/05/2022
560100191192 ಪರುಶುರಾಮ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191207 NAMDEV S/o.NARSINGRAO KUDRE - ಕುದ್ರೆ ನಿವಾಸ ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191209 Dhondubai - ಲೀಟಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20223002000024/05/2022
560100191218 Kavita - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100191219 SUNILKUMAR S/O MAROTIRAO - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/20226004000028/05/2022
560100191220 Lata - ಶಠಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾ ಜೀ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****507518/05/2022FPS****507518/05/202212008000018/05/2022
560100191278 RAMESH S/O MARUTI RATHOD - ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20229006000026/05/2022
560100191287 SANGEETHA - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಶಿವಗುಂಪಾ ಹತ್ತಿರ ತಾ.ಔPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/202212008000024/05/2022
560100191296 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191297 shantamma - ಶೇಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191298 Pulabai - ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20223002000025/05/2022
560100191321 Kalavati - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/2022150010000023/05/2022
560100191331 Kalavati - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022150010000022/05/2022
560100191332 ಅಪ್ಪಾ ರಾವ - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20226004000024/05/2022
560100191379 ರಾಜೇಪ್ಪಾ - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20226004000021/05/2022
560100191380 Kallamma - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20223002000025/05/2022
560100191392 Banubai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ; ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022180012000022/05/2022
560100191399 VINOD - ಮಾರ್ಕೆಟ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100191405 RAJU S/O JAYARAM RATHOD - ಈಂದಿರಾ ನಗರ ಥಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬೀ ಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100191411 Sunita - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191435 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - GOUNDI GALLI TQ AURAD B DIST BPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/202212008000026/05/2022
560100191451 GODAVARI - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022150010000026/05/2022
560100191468 SARJU RAO W/O KASHIRAM - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/202212008000024/05/2022
560100191471 SUNIL S/O SHESHARAO - ಇಂದ್ರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20226004000021/05/2022
560100191476 PARMESH S/O MARUTI RATHOD - ಇಂದ್ರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/20229006000027/05/2022
560100191518 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ನಜರತ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****349229/05/2022FPS****349229/05/20229006000029/05/2022
560100191541 Sunita - ಈಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಢಾ ತಾ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022150010000021/05/2022
560100191654 ಅಮರೇಶ್ವರ ಮಾಳೇಗಾಂವಕರ್ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಹಿಂದುಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191656 ಸಂಜುಕುಮರ್‌ ಮೇತ್ರೆ - ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022150010000026/05/2022
560100191658 ಶಾಹೀನ ಬೆಗಂ - ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/2022180012000023/05/2022
560100191660 ಸಂಗಮ್ಮ - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20223002000025/05/2022
560100191662 ಬಸವಪ್ಪ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191664 ರಾಜಕುಮಾರ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.PHH(NK) / NCSBiometric****349229/05/2022FPS****349229/05/20229006000029/05/2022
560100191668 Chandrakala - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (PHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022150010000026/05/2022
560100191673 ದೇವಿದಾಸ - ಇಂದ್ರನಗರ ತಾಂಡಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20226004000023/05/2022
560100191676 Meerabai - ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022150010000026/05/2022
560100191678 ಸಕಾರಾಮ ಮೋರೆ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191682 Babita - ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/2022150010000021/05/2022
560100191683 ಸುಲಾ ಬಾಯಿ - ಇಂದ್ರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20226004000021/05/2022
560100191687 Premala - ಮೀಸೆ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191688 ಗುರುನಾಥ - ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022150010000025/05/2022
560100191689 ashok - ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191690 ಭೀಮರಾವ - ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****349221/05/2022FPS****349221/05/20226004000021/05/2022
560100191715 raziybee - ರಾಮನಗರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ)ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100191730 KAVITA - ಖೊಬಾ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/2022150010000023/05/2022
560100191766 ಸುಂದರಬಾಯಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/20229006000028/05/2022
560100191793 ಮಾಧವರಾವ ಹೋಸನಗರೆ - ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191841 VALIUDDIN - ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಕಾಲೇಜ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ತಿAAY(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022200015000024/05/2022
560100191846 WAHID SHAIKH - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100191850 Sharanamma - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/20223002000028/05/2022
560100191933 ANITA - ತಹಶಿಲ ತಾಂಢಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100191939 ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಜೆ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/202212008000023/05/2022
560100191960 ASHOK - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022150010000026/05/2022
560100191961 HANUMANTH - ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/202212008000024/05/2022
560100191962 NARSINGRAO MASHNAJI - ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ ಹತPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20229006000026/05/2022
560100191963 BALAJI SHIVAJI - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191964 VIRASHETTI - ಹಾಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100191967 PRAKASH GANGADHAR PANCHAL - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20229006000022/05/2022
560100191968 SHAIK AJMER HUSIN - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022150010000020/05/2022
560100191969 KASHINATH - ಜೋಶ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100191986 Jagdevi - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100192009 ಪ್ರಕಾಶ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ :ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022210014000022/05/2022
560100192037 AMARESHWAR - ಹಳೆ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20226004000026/05/2022
560100192041 PRAKASH - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20229006000022/05/2022
560100192043 LAXMIBAI - ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20229006000022/05/2022
560100192050 RAHIMKHAN BABUKHAN - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20223002000026/05/2022
560100192051 AFSAR PATAN - ಫಟಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192056 Savitra - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100192059 ಜಯಶ್ರೀ - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100192060 Kalubai - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022180012000024/05/2022
560100192073 Sangeeta - ಕುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022150010000024/05/2022
560100192078 MARUTI LALLAPPA - ಬೌದ್ದ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20226004000023/05/2022
560100192080 Reshma - ಶೇಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/20229006000020/05/2022
560100192087 SHIVKUMAR TIPRAJI - ಗೌಂದಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100192096 ಲತೀಫಾ ಬೇಗಂ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/20229006000028/05/2022
560100192150 ABDUL KARIM - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022180012000024/05/2022
560100192162 Ujwala - ತ/0 ಬಸವನಪ್ಪಾ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022200015000022/05/2022
560100192170 ZAREPPA CHANDRAPPA - ಹಳೇ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20226004000024/05/2022
560100192172 SUNAINA RAVI - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****939126/05/2022FPS****939126/05/20226004000026/05/2022
560100192181 Bhagyashree - ಮೀಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/2022150010000025/05/2022
560100192182 ASHOK - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192188 Savita - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192211 ADEPPA MAHADAPPA - ಅಮರೇಶ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192212 PREMALA - ಕೋಮಟೀ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/20229006000026/05/2022
560100192232 NAGAMMA - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100192236 BALAJI - ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192262 MADAN LAL KISHAN SING - ಪತ್ತಗಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/2022150010000024/05/2022
560100192276 Kavita - ಅಮರೇಶ್ವರ 6/71 ಶೇಟಕಾರ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/2022180012000020/05/2022
560100192285 Geeta - ಕಿಶನ 45 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100192296 Ambika - ಸಂತೋಷ 888 ಪತ್ಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (PHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/202212008000023/05/2022
560100192314 ಲೀಲಾ ಬಾಯಿ - ರಾಜಾರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ 14/302 ಸಂತೋಷ್PHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100192320 Vidyavati - ಮಾಣಿಕ 7/37 ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192326 MEENAKSHI - ದೇವಿದಾಸ #07 ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192356 Kamalabai - ರುಪಲಾ 143 ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100192366 Tanavir Kausar - ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ 00 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100192371 SHILPA - ಜೇವನ 14/76 ಆಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20229006000022/05/2022
560100192373 Kavita - ಬಾಲಾಜಿ 110 ಎ.ಆರ್.ಸಿ ಕಛೇರಿ ಹತPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022180012000022/05/2022
560100192376 Sulthana - ಮಹೆಬೂಬ ಸಾಬ 88 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೊನಿPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20226004000024/05/2022
560100192380 ಪ್ರತಿಭಾ ಗಂ ರಾಜಕುಮಾರ - ಪ್ರತಿಭಾ 57 ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100192382 Balika - ಶ್ರೀರಂಗ 93 ವಾರ್ಡ ನಂ 9 ಕೆ ಇ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/202212008000028/05/2022
560100192386 ಶಿವನಂದಾ - ರಾಜಪ್ಪಾ 26 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/2022150010000023/05/2022
560100192420 SUNITA - ದಯಾನಂದ #291 ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/202212008000027/05/2022
560100192422 Sapna - ತುಕಾರಾಮ 41 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20229006000022/05/2022
560100192439 Nirmala Joshi - ಶೀವಕಾಂತ ಜೋಷಿ #1 ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****349226/05/2022FPS****349226/05/2022150010000026/05/2022
560100192440 Mahathabegam - ಶೇಕ ಮಹ್ಮದ 8/72 ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100192451 Savita Bai - ಮಾರುತಿ 74 ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/202212008000028/05/2022
560100192457 Kavita - ಗೌತಮ 11 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/202212008000025/05/2022
560100192458 Jayashri - ಜೈಶ್ರೀ ಗಂಡ ಪಂಡಿತ 999 ಮೀಸೆ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****349225/05/2022FPS****349225/05/20229006000025/05/2022
560100192459 Anjana - ಮಹೇಶ #83 ಟೀಚರಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100192469 Gaushiya Bee - ಊಸ್ಮಾನ ಸಾಬ #0 ಬೌಧ್ಧ ನಗರ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20226004000024/05/2022
560100192470 Jagadevi - ರಾಜಕುಮಾರ 38 ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****349227/05/2022FPS****349227/05/202212008000027/05/2022
560100192476 Sharadabai - ಸಂತೋಷ #0 ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****349224/05/2022FPS****349224/05/20229006000024/05/2022
560100196472 Madhuri - W/O ಮುರಳಿಧರ ದಂಡೆ ೧೧೨೦ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197882 Sangeeta - W/O ರಮೇಶ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****349229/05/2022FPS****349229/05/20229006000029/05/2022
560100198252 Rukminibai - W/O ಮಾರುತಿ ಟೇಂಪೆ ಸಂತೋಷ ಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****349228/05/2022FPS****349228/05/20229006000028/05/2022
560100199401 Pooja - W/O ಪ್ರಶಾಂತ ದೇಶ್ಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/20229006000019/05/2022
560100199414 Dhondi Bai - C/O ಯಾದವರಾವ್ 2/61ಏ ದೇಶಮುಖ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022150010000019/05/2022
560100199457 Anusaya - W/O ಮಾರುತಿ ರಾಠೋಡ ಅನುಸಯಾ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200728 Chaya - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೊNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201722 Vijaylaxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಏ ಪೀ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100202416 Gouramma - S/O ವೆಂಕಟ ೩೮ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/202212008000022/05/2022
560100202550 Shivkanya - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜಕುಮಾರ #28 ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/20226004000022/05/2022
560100202726 Keerti - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ 43/ಬೀ ಟೀಚರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100202757 Rupavati - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಶೆಟಕಾರ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****248121/05/2022FPS****248121/05/20229006000021/05/2022
560100203185 Narayan - S/O ನಾಮದೇವ್ - - ಇಂದ್ರನಗರ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****349223/05/2022FPS****349223/05/20226004000023/05/2022
560100203280 Chaya - W/O ತುಕಾರಾಮ ೩/೫೫ ನಿಯರ್ ಓಲPHH(NK) / NCSBiometric****349220/05/2022FPS****349220/05/20226004000020/05/2022
560100203451 Laxmi Bai - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಪಂಚಾಳ ಅಂಬಿಕಾ PHH(NK) / NCSBiometric****349222/05/2022FPS****349222/05/2022150010000022/05/2022
560100203632 Suryakanth - S/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಪ್ಪಾ ಬುಟ್ಟೆ ೮/೭NPHH(NK) / NCS------00000000-
Top