REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130783 Shivamala - W/O ಸುನೀಲ ಬೆಲೂರೆ ಪಾಟೀಲ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134079 Atiya Parveen - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಇರ್ಫಾನ ಖುರೇಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/202212008000027/05/2022
560100134728 Vaishali - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೇತ್ರೆ ಓಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100135212 Manjusha - W/O ರವಿ ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100135465 Sameena Begum - W/O ಅಮೀರ್ ಪಾಶಾ 5/72 ಬೋಗರ್ ಗಲAAY(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/2022200015000027/05/2022
560100135692 Ashwini - W/O ಅನಂದ ನಿಯರ್ ಬಲಭಾರತಿ ಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/20229006000023/05/2022
560100137118 Gangamma - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138833 Shobha - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100139126 Mahadevi - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ಅಲಮಾಜೆ ಗೌಳಿ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20229006000027/05/2022
560100168074 ದ್ರೌಪತಿ - ಹಳ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/2022200015000022/05/2022
560100168075 parmma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168076 ತುಕಾ ರಾಮ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022200015000028/05/2022
560100168077 ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂ ಶಂಕರ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499226/05/2022FPS****499226/05/20226004000026/05/2022
560100168078 ನಾಮದೇವ - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168079 Sunita Bai - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168080 lalita bai - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168081 ಸುಭಾಷ್‌ - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/2022200015000024/05/2022
560100168082 ಮಿರಾಬಾಯಿ - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/2022200015000022/05/2022
560100168083 Rukmini Bai - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168084 laxmibai maruti - ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168085 Raja Bai - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/2022200015000022/05/2022
560100168086 ರಮೇಶ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20229006000028/05/2022
560100168087 sridevi - ಆಮಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/2022200015000027/05/2022
560100168088 ವಿಠಾಬಾಯಿ - ಚೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100168089 ಪ್ರೆಮಾ - ಲೀದಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/2022200015000027/05/2022
560100168090 Mukta Bai - ಮಾರಕೆಟ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/2022180012000027/05/2022
560100168091 ರಾಜ ಕುಮರ - ಗಾದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/2022200015000022/05/2022
560100168092 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಗಾಂಧೀ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168093 ಅರುಣಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168094 ಮಹಾದೇವ - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/2022200015000023/05/2022
560100168095 ಪುಂಡಲಿಕ ರಾವ - ಕುರಬುರ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/2022200015000027/05/2022
560100168096 ರಮೇಶ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/2022200015000027/05/2022
560100168097 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100168098 sesh bai - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168100 ಹಣಮಂತ - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20229006000027/05/2022
560100168101 Sarosavati - ಸಮಗಾರ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/202212008000027/05/2022
560100168102 ಗಣಪತ್‌ ರಾವ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022200015000028/05/2022
560100168103 ಗ್ಯಾನೊಬಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168104 ಉಮಾ ಕಾಂತ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022200015000028/05/2022
560100168105 ಲತಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/2022200015000023/05/2022
560100168106 kondi ba - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168107 ಹಸನಾಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಮು - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168108 Chandubai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168110 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/2022200015000027/05/2022
560100168112 ಪುಣ್ಯವತಿ - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/2022200015000023/05/2022
560100168971 Shanta Bai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022200015000028/05/2022
560100168972 ಕಾಶಿರಾಮ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/202212008000027/05/2022
560100168973 ಸಂಜು ತಂ ರಾಮಸಿಂಗ ಜಾಧವ - ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/2022150010000029/05/2022
560100168974 Meera Bai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/202212008000029/05/2022
560100168975 ಮಾರುತಿ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100168976 ಶಂಕರ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/20226004000027/05/2022
560100168977 Shakuntalabai - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20229006000027/05/2022
560100168978 ಶಂಕರ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100168979 Chndrakala - ಚೌದಾಪುಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022180012000024/05/2022
560100168980 ರೇಣುಕಾ - ಕೆಈಬಿ ಹತ್ತಿರ ತಸಿಲ ರಸ್ತೆ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168982 Sarasvati - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ: ಔರಾದ ಜಿ: ಬಿದರPHH(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/2022180012000023/05/2022
560100168986 ರಾಚಮ್ಮಾ - ಗಾಂಧೀ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100168987 Sangeeta - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168988 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣಪ್ಪಾ ತ/0 ಭಿಮಶೇಟ್ಟಿ ಗಾಂಧಿಚೌಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168989 ಬಸ್ವಣಪ್ಪ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20226004000027/05/2022
560100168990 Laxmi Bai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022150010000028/05/2022
560100168991 Kamala Bai - ಕುರಬುರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022210014000028/05/2022
560100168992 ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಗಾಂಧೇ ಚೌಕ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168993 ಬಸ್ವಣಪ್ಪ - ಗೆಸ್ಟ ಹೌಸ ಹತ್ತಿರ ತಹಶೀಲ ರಸ್ತೆ ಔPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168994 Renuka - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168995 anitha - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/202212008000024/05/2022
560100168996 narasamma - ದಂಗರಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100168998 jaya bai - ಚವದಾಪೂದೇ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168999 Parbati - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/2022200015000027/05/2022
560100169001 ಬಸವ ರಾಜ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169002 ಕೇಶವ ರಾವ - ಗಾಂಧೇ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20229006000028/05/2022
560100169003 ಉಜ್ವಲಾ - ಬಸ್ವರಾಜ ತ/0 ವೈಜಿನಾಥ ಖೆರಡೆ ಗಾಂಧPHH(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/202212008000023/05/2022
560100169005 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/202212008000027/05/2022
560100169006 Yamuna Bai - ಗುಂಡೆರಾವ್ ತ/0 ರಾಮಚಂದರ ಗಾಂಧಿ ಚೌPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169007 ಅನಿತಾ - ಕುರುಬುರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100169008 ರತ್ನಮಾಲಾ - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20223002000028/05/2022
560100169009 ರಾಜಮ್ಮಾ ಗಂ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ - ಶಿಕ್ಞಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/20226004000022/05/2022
560100169010 ಮಲ್ಲಗೊಂಡಾ ತಂ ಬಸಗೊಂಡಾ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100169011 Padmini Bai - ಆಂಬಿಕಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100169012 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/202212008000024/05/2022
560100169014 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಶಿಕ್ಞಕರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169015 ದಿಲೀಪ - ಶಿಕ್ಞಕರ ಕಾಜೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100169016 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100169017 Sunitha - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100169018 ಗಣಪತಿ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಪೋ: ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169019 ಅಮರೇಶ್ವರ ತಂದೆ ರಾಣಬಾ - ಮನೆ.ನಂ: 14-21 ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****939126/05/2022FPS****939126/05/20229006000026/05/2022
560100169021 Ahemada Begum - ನಾಲಂದಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100169022 kusum bai - ಮನೆ ಸಂ. 14/19 ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169023 Rama Bai - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022150010000028/05/2022
560100169024 ಅಂಬಾದಾಶ - ರಾಮನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100169026 ಶ್ರೀನಿವಾಸ - ಸಂತೋಷ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/20229006000027/05/2022
560100169027 ಮುಹಮದ್‌ಸಾಬ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/202212008000029/05/2022
560100169028 ದಶರಥ್‌ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169029 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022150010000028/05/2022
560100169030 ಬಾಲ ರಾಜ - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169031 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಗೌಂಧಿ ಚೌಕ ಔ ರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169033 Zarana bai - ಟೀಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169034 ಇಶಾಕ ಮಿಯ್ಯಾ - ಟಿಪುಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) PHH(NK) / NCSBiometric****180825/05/2022FPS****180825/05/2022150010000025/05/2022
560100169035 Padmini Bai - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/20229006000024/05/2022
560100169036 ಬೀರಪ್ಪಾ - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20229006000027/05/2022
560100169037 ನಾಗನಾಧ - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/20226004000027/05/2022
560100169038 ಬಾಲಾಜಿ - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169041 Savitrabai - ಗಾಂಧೇ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/2022180012000027/05/2022
560100169042 ಹಾವಪ್ಪಾ - ಧನಗರ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/20226004000027/05/2022
560100169043 ಶಂಕರ - ಧನಗರ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/20226004000027/05/2022
560100169044 ರವಿ ಕುಮೆರ - ಗಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ: ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/202212008000029/05/2022
560100169045 Hema - ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (B)PHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022150010000028/05/2022
560100169046 ಆಂಬ್ರ ಶಾ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20229006000028/05/2022
560100169047 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/20229006000029/05/2022
560100169048 ಶಾದುಲ ಖಾಣ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20229006000028/05/2022
560100169050 ಶಂಕರ - ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20229006000028/05/2022
560100169051 ಚಂದ್ರರ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20226004000027/05/2022
560100169053 ಎಮ್ ಡಿ ಅಹಮದ್ - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/202212008000023/05/2022
560100169054 Shameena Begum - ಶಿಂಧೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022150010000028/05/2022
560100169055 Manishabai - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169056 ಮಹಾನಂದಾ - ಹಳೆ ಗಂಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169057 Dhundi bai - ಧಾನಗರ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169058 ಏಕನಾಥ - ಲೀಧಕೆ ಕಾಳೊನೀ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169059 ಹಣಮಂತ - ನಜರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169060 Kamalbai - ಲಿದಕರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169061 Suvarna - NEAR APMC CORSS AURAD B TQ AURPHH(NK) / NCSBiometric****301922/05/2022FPS****301922/05/202212008000022/05/2022
560100169062 Jija bai - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20223002000028/05/2022
560100169063 Babumiya - ಶೇಂದೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20223002000027/05/2022
560100169064 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಖೋಬಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169065 Jyoti - ಮೋಚೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/202212008000022/05/2022
560100169066 ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ - ಹಳೇ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939126/05/2022FPS****939126/05/20229006000026/05/2022
560100169067 Minhaz Parveen - ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/2022180012000024/05/2022
560100169068 Gausiya uzma - ಪಠಾನ ಗಲ್ಲಿ ಮ.ನಂ: 7-105 ಔರಾದ (PHH(NK) / NCS------180000000-
560100169069 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಗಾಂಧೀ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/202212008000023/05/2022
560100169070 ನೇಹರು - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/202212008000027/05/2022
560100169071 ಸಿದ್ರಾಮ - ಬುಟೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/20229006000022/05/2022
560100169072 ಮಹಾದೇವ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100169073 Shakuntala - ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100169074 ಪರವಿನ ಬೇಗಂ - ಜಂತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCSBiometric****650925/05/2022FPS****650925/05/2022150010000025/05/2022
560100169075 Gousa bee - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/20229006000029/05/2022
560100169076 Padminibai - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20229006000027/05/2022
560100169077 ರಮೇಶ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔಎಆದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169078 ಕಾಶಿನಾಥ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/20229006000029/05/2022
560100169079 Mangalabai - ಻ಂಬ್ರೆಸ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ(ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/2022150010000022/05/2022
560100169080 ಶಿವಾಜ - ನರಶಿಂಗ್ ಪುತ್ರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20229006000028/05/2022
560100169081 kambala bhai - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/20223002000027/05/2022
560100169082 Paru Bai - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100169083 Vimalabai - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169431 ರಮೇಶ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169432 ತುಕಾರಾಮ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169433 ಶ್ರಿ ಪತ ರಾವ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169434 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169435 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169436 ಶಿವಾಜಿ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169437 ಮಾಹಾದಪ್ಪ - ಸಂತೊಷ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169438 ಜರಿ ಅಪ್ಪಾ - ಸಂತೋಷ ಟಾಕೀಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169439 ನಾಗನಾಥರಾವ - ಯೆಲ್ಲಮ್ಮಾ ನಿವಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಂದಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169641 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ಶಿಕ್ಞಕರ ಕಾಜೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169642 ತುಕಾ ರಮಾ - ಶಿಕ್ಞಕರ ಕಾಜೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169643 ಪರಸು ರಾಮ - ಆಂಬೇಕಾ ಕಾಜೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169644 ಶಿವಾಜಿ ರಾವ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169645 ದೋಳಪ್ಪ - ಶಿಕ್ಞಕರ ಕಾಜೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169646 ಚಿನಮ್ಮ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169647 ದತ್ತತ್ರಿ ಗಿರಿ - ಆಂಬೇಕಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169648 ಅಶೋಕ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169649 ಶಂಕರ ರಾವ - ಶಿಕ್ಞಕರ ಕಾಜೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169650 ರುಕುಮದಿನ - ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಜೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169651 ವಿಶಂಬರಾವ - ಶಿಕ್ಞಕರ ಕಾಜೊನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169652 ಉಷಾ ಬಾಯಿ - ಅದರ್ಶ ಕಾಜೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169653 ಜಗನಾಥ ರಾವ - ಶಿಕ್ಞಕರ ಕಾಜೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169654 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169655 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ನಗರ ಸಬ್ ಜೆಲ ಹತ್ತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169656 ಗುರುನಾಥ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169658 ಉಮಾಕಾಂತ - ಶಿಕ್ಷರ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169659 ಸಂಜೀವ್‌ ಡೊಂಗರೆ - ಸಂಜೀವ ತಂ ವಿಠಲರಾವ ಡೋಗರೆ ಲಿಡಕರ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169660 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190641 T Santosh Vinayraja - ಮನೆ.ಸಂ.57/86,ಶಿವಭಾಗ್ಯ ನಿವಾಸ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190678 Yogita - ಸಾ:ಶೇಟಕಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/202212008000023/05/2022
560100190683 SRIDEVI W/O GANPATI NISHAPATE - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/202212008000027/05/2022
560100190701 Jareena Begum - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022150010000028/05/2022
560100190714 NANDITA W/O. SUBHASH SIRNJE - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190729 MAHETABSAB S/O BABUMIYAN - ಬೋಗಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190735 ಗಣಪತಿ ತಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಲ್ಮಾಜೆ - ಸಾ:ಶೆಟಕಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/202212008000024/05/2022
560100190789 GAURAMMA W/O BANDEPPA - ಎಪಿಎಮಸಿ ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****533720/05/2022FPS****533720/05/202212008000020/05/2022
560100190835 SHIVAMMA W/O NARSING - ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಂದಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190886 ರಮೇಶ್ ಮೂಳ್ಳೆ - .ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100190900 Kalavati - ಸಾ:ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190905 ಕಲಾಪಾ ಉಪ್ಪ - ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190949 RAJU S/O DHONDIBA - ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/202212008000029/05/2022
560100190956 MARUTI S/O PEERAJI - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20226004000027/05/2022
560100190971 RATNABAI W/O SOMALA - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190972 RAJKUMAR MANOHAR - ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/20226004000027/05/2022
560100190980 Gundappa S/o Sangram - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/20229006000024/05/2022
560100190990 JoraBee W/o SultanSab - ಸಾ:ಖುರೆಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191013 MD MAQSOOD S/O MULTANISAB - ಶಿಂದೆಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191018 Laxman - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022180012000028/05/2022
560100191022 BALAJI S/O SHRAVAN - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/202212008000022/05/2022
560100191056 NAGAMMA W/O MAROTI - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20223002000028/05/2022
560100191086 VAIJINATH S/O SHIVRAY - ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191151 ರುಕಶಾನಾ - ಖುರ್ಷಿ ಗೆಲ್ಲಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/20229006000029/05/2022
560100191174 Yallamma - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/20226004000029/05/2022
560100191204 Kavita - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****180828/05/2022FPS****180828/05/2022150010000028/05/2022
560100191208 ಶಂಕರ ಹೇಳವೆ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/20226004000029/05/2022
560100191223 ರಾಜು - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191260 TIPAMMA YELLUVA - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191263 ರೇವನಪ್ಪ ನೀರಮಳ್ಳೆ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191272 Kalavati - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100191284 ಮುನ್ನಾಬಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100191291 Ujalabai - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/2022180012000027/05/2022
560100191301 PRAKASH S/O HANAMANTHRAO - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191306 ತಬಸ್ಸುಮ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಸೈಯದ ಅಕಬರ ಅಲಿ - ಮನೆ ನಂ. 131 ಹಳೆ ಗಂಜ ಉದಗೀರ ರೊಡ PHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/202212008000022/05/2022
560100191317 ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕೋಳೆಕರ್ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191319 ವೀಶ್ವನಾಥ ಬ್ಯಾರಂಡೆ - ಗಾಂಧಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/20229006000022/05/2022
560100191370 ಶೇಷಾರಾವ್‌ ಕೋಳ್ಳಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022150010000028/05/2022
560100191371 ಬಾಬುರಾವ - ರಾಮ ನಗರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/202212008000027/05/2022
560100191372 ಅಜಾ ರಡ್ಡಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191395 RAJU - ರಾಜು ಬಾಬುರಾವ ಲೋಹಾರ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191415 DEVALA BAI - ನಾಮದೇವ ತಂ. ಲಾಲು ಇಂದ್ರನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100191432 kallappa - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20223002000027/05/2022
560100191453 MD. Tayyab S/o Faqeer Ahemad - ಮನೆ ನಂ. 95/1 ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191469 AMARESHWAR S/O KANTEPPA - 21, ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/20229006000024/05/2022
560100191473 RAJU S/O NAGENDAR GHODKE - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191480 ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂ.ತಾನಾಜಿ - ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191483 VAJINATH S/o TUKARAM GOUNDI - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/202212008000029/05/2022
560100191492 NUSRATH BEGUM W/O MAHEMOOD SA - ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 104 ಟಿಚೇರ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****573723/05/2022FPS****573723/05/2022150010000023/05/2022
560100191496 AYUB S/o CHINNUSAB - ಪಟಾಣ ಗಲ್ಲಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/202212008000024/05/2022
560100191499 Chandrakanth S/o Vishwanath - ಪಾಟೀಲ ಗಲಿ ತಾ:ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191508 RAJKUMAR BASAVANTHRAO MOR - ಸಾ:ಮನೆ ಸಂ:34 ಬೌದ್ಧನಗರ ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191511 Renuka - ವೈಜಿನಾಥ ತಂ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತೆಲೆ ಗೌಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560100191691 ಶೆಶಿಕಲಾ - ಹಳೆ ಚೊಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100191692 ಖಾಜಾ ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022150010000028/05/2022
560100191693 ಬಾಬು ರಾವ - ಚೌದಾಪೂಡೆ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20229006000028/05/2022
560100191694 Lalitha - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೀದAAY(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/2022200015000029/05/2022
560100191695 Nagamma - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191696 ಕೌಶಾ ಬಾಯಿ - ಕನಕಾದಾಸ ಚೋಕ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022200015000028/05/2022
560100191697 ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂ. ಹನುಮಂತ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191698 ಮಿರಾಬಾಯಿ ವಾಗಮೊಡೆ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191699 Pooja - BALARAJ S/O SHARNAPPA NEAR VITPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191700 bisamilla bee - ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191701 Chandu bai - BASAVAN WADI TANDA AURAD B DISPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191703 ರತ್ನಯ್ಯಾ ಗಂಡೆ ಶರಣಯ್ಯಾ - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191704 ಖಂಡೆ ರಾವ - ಚೌದಾಪುಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ: PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191705 Rajamma - ಕೊಮಟಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. PHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20223002000028/05/2022
560100191706 ತುಳಸೀರಾಮ್‌ ಸೋಲಂಕರ - ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191707 SONABAI - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20223002000028/05/2022
560100191708 ಸುನಿತಾ - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/20229006000024/05/2022
560100191709 LAXIMBAI - ಬೋಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/20223002000029/05/2022
560100191729 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಅಂಬೆಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಜೋಷಿ ನಗರ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191733 Bhagwanth - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20229006000027/05/2022
560100191738 ಸತೀಶ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/2022150010000027/05/2022
560100191754 ತಾರನಾಥ ಪವಾರ್ - ಗಾಂಧಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191822 WAMAN PEERAJI - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191823 VAIJINATHRAO - ವೈಜಿನಾಥರಾವ ಕೋಟೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191824 RAJKUMAR KOTE - ಶೀಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191825 SYEDMOHSINANSARI - ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191826 ಬಾಬುರಾವ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಅಂಜುರೆ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191830 BALAJI SHAMRAO - ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191831 SHINGE SURYAKANTH - ಬೌಧ್ಧನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191860 ಕವಿತಾ - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191862 Vanita Bai - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/2022180012000024/05/2022
560100191864 SANJAY RAO - ಚಂವಸವೇಶವರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191866 ADAVEPPA - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191868 MD RIYAZ - ಸಾ: ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191870 SANTOSHKUMAR BUTTE - ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಶಿಕ್ಷಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191871 ANAND KUMAR BUTTE - ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಶಿಕ್ಷಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191872 SHOBHA - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100191873 KASHINATH - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100191875 ತಿಪ್ಪಮ್ಮಾ ಸಾಯಲು - ಮು.ರಾಮನಗರ ತಾ.ಔರಾದ (ಬಾ) ಜ.ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022200015000028/05/2022
560100191876 Ellamma - ರಾಮನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/202212008000029/05/2022
560100191877 Pooja - ದೇಶಮುಖ್ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/2022150010000027/05/2022
560100191878 SURESH KASHINATH RATHOD DESHMU - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100191879 LALITA - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191880 Shobha - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/20229006000022/05/2022
560100191881 GAMSABAI BANSI - ಬಸನವಾದೀ ತಾಂದಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20223002000027/05/2022
560100191882 SHANKAR - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20226004000027/05/2022
560100191883 MALUBAI SHESHERAO PAWAR - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔಎಆದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191884 SANTOSH RAMSING CHAVAN - ವಾಢೇಬಸವನಾ ತಾಂಢಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191887 SURYAKANT ALMAJE - ಮನೆ ನಂ 99/3 ಬಸ್ ಘಟಕದ ರಸ್ತೆ ಪೊಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191888 RAMESH - ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191890 MADHAVRAO KISHAN - ಅದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191893 VITHAAL JADHAV - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20223002000027/05/2022
560100191894 SANJU SUMLA - ನರಸಿಂಹಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191937 JAGADEVI SHIVAKUMAR - ದೇಶಮಿಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191951 SURESH CHAVAN - ನರಸಿಂಹಪುರ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬಾ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191959 Archana - ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191977 SHIVAJI - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191991 HANAMANT - ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/20226004000029/05/2022
560100191992 ವೆಂಕಟ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20229006000028/05/2022
560100192017 MUMTAJ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100192019 RESHMA VINOD - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192031 CANDARAMMA KOLASHA - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192127 KASHINATH - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022200015000028/05/2022
560100192132 Jayshree - ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192133 ANITA PRAHALAD - ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192134 Anusayabai - ಅದಶೃಶ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180828/05/2022FPS****180828/05/2022150010000028/05/2022
560100192135 ಸಂಜು - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ;ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/202212008000027/05/2022
560100192136 Firdosbee - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100192137 GANESH - ಸಂತೊಶ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/2022150010000025/05/2022
560100192138 SHANKARRAO MANIKRAO - ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/202212008000027/05/2022
560100192139 DHONDIBARAO NARSHINGRAO - ಪತ್ತಗಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20226004000027/05/2022
560100192140 ಕಾವೇರಿ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/202212008000027/05/2022
560100192141 Premala Bai - ಟೀರ್ಚಸ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100192143 RUKMINIBAI NARASING - ಟಿಪೂಸುಲತಾನ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192144 Megha - ವಾರ್ಡ ನಂ 1 ಬೌದ್ಧ್ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/2022150010000029/05/2022
560100192145 SHARDABAI DATTATRI - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192146 SOMNATH - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100192147 Anita - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/2022150010000027/05/2022
560100192149 BABUMIYA - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/20223002000027/05/2022
560100192171 NANDANA JAISHIL - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20223002000028/05/2022
560100192197 Sarita Shivaji Rathod - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192200 Savita - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100192204 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100192206 JALIL - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/202212008000028/05/2022
560100192207 ಮಂಗಲಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192209 Renuka - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ, 7/49 ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/202212008000027/05/2022
560100192210 ANITA - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192216 Devabai - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ`PHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/20229006000025/05/2022
560100192218 ಅಮರೇಶ ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192219 Rabban Begam - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/2022150010000027/05/2022
560100192223 Jai Shri - ತ/0 ಲೋಚಪ್ಪಾ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಬಸವನ ಗುಡPHH(NK) / NCSBiometric****499228/05/2022FPS****499228/05/2022150010000028/05/2022
560100192225 Ashabeagam - ಪಟಾಣ ಗಲ್ಲಿ ತಾ||ಔರಾದ.(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192226 Shebana - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ PHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/2022210014000027/05/2022
560100192233 RAMESH - ಗಣೇಶ ಮಾರಕೇಟ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192234 Jayasree - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/20229006000029/05/2022
560100192235 ಅಬ್ದುಲಸಲೀಮ ತಂ ಶೆಖ್ ಅಹ್ಮದ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/2022150010000027/05/2022
560100192244 SANTOSH GOVIND RATHOD - ಇದ್ರ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100192251 ಅನಿತಾ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ AAY(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/2022200015000028/05/2022
560100192263 Sushmita - ರಾಗಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192274 Indu Bai - ಸ್ವ.ಸುಭಾಷ 5/32 ಪತಗೇ ಗಲ್ಲಿ ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192361 Godavari - ಧೋಂಡಿಬಾ 12 ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/2022210014000027/05/2022
560100192369 Jija Bai - ಶಂಕರ ರಾವ 127 ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/20223002000029/05/2022
560100192397 Jagadevi - ಭಾರತ 2/48 ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/202212008000029/05/2022
560100192399 Shobha - ಕಾಶಿನಾಥ 12 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****939129/05/2022FPS****939129/05/2022150010000029/05/2022
560100192402 Mahananda - ಯಾದವರಾವ್ 22 ಭುದ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192435 Shobha - ಗೋವಿಂದರಾವ 190 ಲಿಢ್ಕರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/202212008000024/05/2022
560100192437 Laxmibai - ಸಂಜುಕುಮಾರ 23 ಶಿವನಗರ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCSBiometric****939127/05/2022FPS****939127/05/20229006000027/05/2022
560100192452 Samreen - ಗೌಸ #98 ಟೀಚರಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192453 Sufiya - ಎಂ.ಡಿ. ಸಮದ #1/52 ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****573729/05/2022FPS****573729/05/2022180012000029/05/2022
560100192454 Nirmala - ಗಂಗಾರಾಮ #35 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/202212008000024/05/2022
560100192466 Shivlila - ಸಂತೋಷ #46 ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****573722/05/2022FPS****573722/05/202212008000022/05/2022
560100192485 Lalita Bai - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 5/75 ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100192979 Sarojani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ 68 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197134 Shridevi - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198626 Laxmi Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ ರಾವ ಸಿ೯೬/೧೨೩ ಲPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/20229006000027/05/2022
560100198630 Swati - W/O ಬಾಬುರಾವ . . ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCSBiometric****573727/05/2022FPS****573727/05/20229006000027/05/2022
560100199125 Sudharani - W/O ರವಿಕಾಂತ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100199245 Prabhavati - W/O ಮಾರುತಿ ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****573724/05/2022FPS****573724/05/20229006000024/05/2022
560100199293 Supriya - S/O ವಿಠಲ್ ರಾವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****915826/05/2022FPS****915826/05/2022150010000026/05/2022
560100199569 Pavitra - W/O ಗಣಪತಿ ೫೬ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ -NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100199875 Soumya - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿವನಗರ ಬೆಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200897 Laxmi Bai - W/O ನಾಗನಾಥ್ ರಾವ್ ೧೪-೧೮ ನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100200968 Ranjanatai - W/O ರಘುನಾಥ ೩೨ ನೇರ್ ಯನ್ ಎಹ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201044 Meenakshi - C/O ಸುರೇಶ 143 ನರಶಿಂಪುರ ಥಾಂಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201088 Kavita - W/O ಶೇಷರಾವ್ ೮/೭೫ ನಾಲಂದಾ ಡPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100201431 Deepika - C/O ಶ್ರೀಪಾದ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****573728/05/2022FPS****573728/05/20226004000028/05/2022
560100202272 Renuka - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಣೇಶಪುರ(ಎ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100203525 Mukta Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇಶಮುಖ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100203636 Kalavati - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೋಕ್ರಾಣಾ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top