REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500364543 Kamal Sonkamble - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುನೀಲ ಸೋನಕಾಂಬಳೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100130762 Sangeeta - W/O ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ೩೪ ಟೀಚೆರ್ಸ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131093 Anjali - W/O ಸಂಜಯ ಘುಳೆ ೧೪/೧೩೮ ಟೀಚೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131165 Mahadevi - W/O ಬಸವಣಪ್ಪಾ ೩೯/೪೨ ಟೀಚರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131166 Dr.Sukanya - W/O ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ. ಕಾವ್ಯಕಿಶೋರ್ ೩೯NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131648 Lalita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಾಜು ಟೀಚರ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131747 Shantamma - W/O: ಅಭಂಗಾರಾವ ಔರಾದ್(ಬಿ) ತPHH(NK) / NCS------300000000-
560100131780 Vajramma - W/O ಗೊಪಾಲಚಾರಿ ೪-೪೮ ಪತಗಿ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560100131781 Mangala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560100131782 Rubeena Begam - W/O ಫರೀದ್ . . . ಟಿಚರ್ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------300000000-
560100131783 Manisha - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560100132380 Yasoda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸವನವಾಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100132453 Mahadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಿರಪ್ಪಾ ರಾಮ್ ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100132603 Meera Bai - S/O ಕಿಶನ್ ೬೦ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100132775 Asiya Banu - S/O ಎಂ.ಡಿ. ಇಸಾಕ್ ಮಿಯ ಟೀಚPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132785 Rubeena - W/O ಜಬ್ಬಾರ ಬಾಗವಾನ 106/ಏ ಧನಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100132788 Ruksana Begam - W/O ಕಾಸಿಮ ರಾಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100132813 Sonika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ್ ಕರಬಾಳೆ - PHH(NK) / NCS------100000000-
560100132851 ಪರವಿನ - W/O ಫಿರೋಜ ರಾಮ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100132868 Sabana Bee - W/O ಶೈಕ್ ಮಕ್ದೋಮ ಪತನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560100132897 Rekha - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಕೇ ಬಿ ಕೊಲನಿ ಔPHH(NK) / NCS------200000000-
560100132985 Qamarjah - W/O ಗುಸೋದ್ದೀನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100133084 Lalita Bai - W/O ಅಂಬದಾಸ ೬-೬೭ ಶಟಕರ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560100133086 Vaishalla - W/O ವಿಲಾಸ್ ೬-೬೭ ಶಟಕರ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560100133130 Sujata - W/O ಸಂತೋಷ ಕೋಟೆ ೪೩ ಬಿ ಟೀಚರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100133475 Naheda Begum - W/O ಮಕ್ಸೋದ ಬೇಗ ಪಟಾನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------350000000-
560100133760 Heena - D/O ಯಾದುಲ್ ಮಿಯಾ ೯೩ ಜನತಾ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560100133853 Anusuya - W/O ಗಣಪತಿ ಬಿಡವೇ ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜ ಔರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100134139 Malan Bai - W/O ಚಂದರ್ ೬೦ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------300000000-
560100134933 Rama Bai - W/O ಅಶೋಕ್ ಚಿದ್ರೆ ಅಮರೆಶ್ವPHH(NK) / NCS------200000000-
560100135134 Mahananda - W/O ಮಚಿಂದರ ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100135222 Jyotamma - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ೫/೧೧೦ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100135265 ಸುರೇಖಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135292 Zarina - W/O ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ೬೭ ಗೌಂಡಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560100135315 Savita - W/O ಸಂಜು ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100135366 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೆಬೂಬ್ ಬಾಗವಾನ AAY(NK) / NCS------350000000-
560100135372 Vaishali - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ ಬಿ ಐ ಬ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560100135375 Tasleem Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರಜ್ಜಾಕ್ ಬೇಗ #99 PHH(NK) / NCS------200000000-
560100135390 Deepika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರವೀಣ ದೇಶಮುಖPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135392 Yasmin Begum - S/O ಎಂಡಿ ಬಶೀರುದ್ದೀನ ಸಾಬ ೮-೮೬PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135442 Chaya - W/O ಏಕನಾಥ್ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100135452 Anita - W/O ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560100135675 Pushpavti - W/O ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತಾತPHH(NK) / NCS------200000000-
560100135727 Mubeen - W/O ರಶೀದ ಕುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಸುPHH(NK) / NCS------250000000-
560100135788 Shruti - W/O ಬಸವಕಿರಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಸವನ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135830 Raziya Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಖಲೀಲ ಪಟೇಲ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560100135853 Mangalabai - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಬಸವಣವಾಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100135856 Renuka - W/O ರಾಜು ೬೮ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135864 Bharti - W/O ಮಹೇಶ ಮೀಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100135908 Shaziya Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಮಡಿ ಲೈಖೋದ್ದಿನ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135917 Laxmi - W/O ಆನಂದ 31/ಬಿ ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100135937 Chinamma - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ೩೫ ರಾಮ ನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100136196 Nasrin Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೈಖ ಮುನೀರ ಸಾಬ ಸPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136298 Bharati - D/O ವೆಂಕಟೇಶ ೫-೧೦೦ ಬೋಗಾರ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560100136306 Ambika - W/O ಲೇಟ್ ಶಾಮಸುಂದರ ಔರಾದ್, AAY(NK) / NCS------350000000-
560100136307 Nilambika - S/O ವೀರಪ್ಪ ಬುಟ್ಟೆ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100136714 Naziya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಕ್ ನಾಜೀಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560100136756 Rama Bai - W/O: ತುಳಸಿ ರಾಮ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಸಿ ನ-NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136796 ನರಸಮ್ಮಾ - S/O ದಸ್ತಪ್ಪಾ ರಾಮ ನಗರ ಔರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100136816 ಜ್ಯೋತಿ - S/O ದೇವೇಂದ್ರ ಗಡಿಕುಶನುರೆ ಸPHH(NK) / NCS------250000000-
560100136837 Hari - S/O ನಾಮದೇವ ಬಸವನ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100137031 Danamma - W/O ಸೋಮನಾಥ ನಳಗೆ ೧೪-೧೦೬ ಟೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560100137240 Annusha Bai - W/O ರಾಮ ರಾವ ೬-೬೭ ಶಟಕರ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------300000000-
560100137500 Karima Begum - W/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ ಒಲ್ಡ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100137567 Taysin Begm - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುಲಾಮ್ ರಸೂಲ್ ಔರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100137802 Haseena Begum - W/O ಬಕ್ಶೊದ್ಡೀನ್ #125 ನಾಲನ್ದ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100138094 Renuka - S/O ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ೬-೫೧ ಪಾಟೀಲ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100138145 Afreen Sultana - W/O ಸರಫ್ರಾಜ ನಜೀರ್ 52 . . ಖPHH(NK) / NCS------250000000-
560100138146 Jaherabi Nanhesab - W/O ಶೈಖ್ ನಿಜಾಮ ನಿಯರ್ ಓಲ್ಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138148 Asma Anjum - W/O ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ 59 ಟೀಚರ್ಸ್ ಕPHH(NK) / NCS------300000000-
560100138150 Varsharani - W/O ಸುಕೇಶ ಲಿಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138158 Mahadevi - W/O ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ೬/೭೩ AAY(NK) / NCS------350000000-
560100138159 Padmavati - W/O ಶಂಕೆರ್ ರೆಡ್ಡಿ ೧೪/೧೦೭ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100138181 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಕಾಸಲೆ ಏಚ್ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
560100138203 Akhatar Bee - W/O ಎಂ.ಡಿ. ಮಕ್ಬೋಲ ಸಾಬ್ ಶAAY(NK) / NCS------350000000-
560100138212 Syeda Ruqsana Begum - W/O ಮುಜಾಕಿರ ಪಾಶಾ ಟೀಚರ್ಸ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100138318 Rafath - S/O ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ ಪಠಾನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560100138338 Narsamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜೀನಾಥ ಗಾಂಧಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100138350 Mohammed Mustafa - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ 9/PHH(NK) / NCS------150000000-
560100138395 Maherunnisa - W/O ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ ರಾಮ ನಗರ ಔPHH(NK) / NCS------200000000-
560100138398 Sarasvati - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಡೆ ಮೊಗಾರ್ PHH(NK) / NCS------50000000-
560100138428 Varsha - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100138439 Masum Be - W/O ಹೈದರ ಬಾಗವನ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊPHH(NK) / NCS------250000000-
560100138461 ಶ್ರೀದೇವಿ - W/O ರಮೇಶ್ ೪೦ ರಾಮ್ ನಗರ ಔರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100138520 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ರಾಮ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560100138539 Mubeena Begum - W/O ಎಂ.ಡಿ ಶಫಿ ಜನತಾ ಕಾಲೊನೀPHH(NK) / NCS------50000000-
560100138565 Sangeeta - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------300000000-
560100138682 Kavita - W/O ಸುಭಾಷ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100138741 Chandani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಂತಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100138746 Zakiya Begum - W/O ಎಮಡಿ ಅಜಿಮೊದ್ದಿನ ಜನತಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100138917 Seema Anjum - W/O ಸಲಾವೋದ್ದೀನ ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138997 Rangamma - W/O ಶಿವರಾಜ್ ೦೭ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139260 Shesha Bai - W/O ನರ್ಸಿಂಗ್ ೩ ಲಿಡ್ಕರ್ ಕಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100139292 Laxmibai - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ ನಿಯರ ಇಂದಿರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139318 Mubeen - W/O ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ ಶೈಖ್ ೧೨-೧೯/೨ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139483 ಅನೀತಾ - S/O ರಾಮು ಗೌಂಡಿ ಗಲಿ ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------350000000-
560100139527 Shakuntala - S/O ಗಣಂಗಳೆಪ್ಪಾ ೩/೩೧ ದೇಶಮುPHH(NK) / NCS------50000000-
560100139528 Reshma - W/O ಶಾದುಲ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------200000000-
560100139530 Vimala Bai - W/O ಅನಿಲ ಜಾಧವ ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100139559 Ayesha Saba - W/O ಎಂಡಿ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಸಂತೋPHH(NK) / NCS------250000000-
560100139588 ಅಯ್ಶ ಬೆಗಮ - W/O ಸಾಯೆಡ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಓಲPHH(NK) / NCS------250000000-
560100139614 Reshma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಸ್ಣಾಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560100139615 Sabera Begum - W/O ಸೈಯದ ಸೈಲಾನಿಸಾಬ . . ಓಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560100139645 Geeta - W/O ರಮೇಶ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------100000000-
560100139815 Reshma Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಜರ್ ಮಿಯ್ಯ ಖೋಭಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100139817 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮುತ್ತಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100139858 Naziya Begum - W/O ಗೌಸುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560100139859 Usha - W/O ಶಿವಾಜಿ ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100139876 Meena - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಪ್ಪರಾವ ಗಾಂಧಿ ಚAAY(NK) / NCS------350000000-
560100139877 Tasleem - W/O ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ . . ಶಿಂದೆ ಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560100139883 Sumayya - W/O ಎಂಡಿ ಇನಾಯತ ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲAAY(NK) / NCS------350000000-
560100139896 Sankerthana - W/O ಅನಂದ 4/48 . . ಪತಗಿ ಗಲ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560100139986 Meera Bai - W/O ಗುನಾಜಿ ಚವ್ಹಾಣ್ ಬಸವನ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100139987 Gangamma Ujunikar - W/O ಶಿವರಾಜ ಉಜುನಿಕರ ೧೯೪ ಆದPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140003 Nasreen Begum - W/O ಲತಿಫ್ ಖಾನ್ ೩-೪೯ ಮೋಚಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100140058 Simran Banu - W/O ಅಸ್ಲಂ ಸಾಬ ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560100140087 Feroza - W/O ಅಕ್ರಂ ಮಣಿಯಾರ ಅಮಾರೇಶ್ವPHH(NK) / NCS------200000000-
560100140088 Kaveri - D/O ಗುರುನಾಥ ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔAAY(NK) / NCS------350000000-
560100140095 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಗವಾನದಾಸ ಶಿಂದPHH(NK) / NCS------300000000-
560100140141 Sandhyarani - W/O ಶ್ರೀಪಾದ #999 , ಅಮರೇಶ್ವರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140207 Rasheeda Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೈಖ ಅಹ್ಮೆದ್ #82/ಸೀ PHH(NK) / NCS------50000000-
560100140211 Sweti - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ೫/೮೨ ಬೋಗಾರ ಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560100140213 Vaishali - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ 01 ಸಂತೋಷPHH(NK) / NCS------250000000-
560100140270 Kalavati - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಉಜನಿಕರ ಓಲ್ಡ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560100140365 Renuka - W/O ಖಂಡೇರಾವ ಪಾಂಢರೆ ೭೯ ಜನತPHH(NK) / NCS------250000000-
560100140557 Vidyavati - W/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ಎಡವೆ ಬಸವನ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100140560 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ ಚವ್ಹಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100140570 Roopa - W/O ಅಶೋಕ ಕೋಳಿ ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140795 Latifa Begum - W/O ಅನ್ವರ 35 . . ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------400000000-
560100140816 Shobhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 41 PHH(NK) / NCS------200000000-
560100140917 Prabhavati - S/O: ಸಿದ್ದ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತಾ ಮನಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100140991 Geeta - W/O ಅನಿಲ . . ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------50000000-
560100141091 Rekha - W/O ಅನಿಲ ಉತ್ಕರ ರಾಮ ನಗರ ಔರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100141212 Sathekala - W/O ಸುರೇಶ ಬಸವಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100141522 Asiya Begam - W/O ಅಬ್ದುಲ ಅಜಿಜ ೮-೮೮ ಗೌಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560100141536 Kaisar Bee - W/O ವಲಿಉದ್ದೀನ್ ೭/ಎ ಜನತಾ ಕPHH(NK) / NCS------50000000-
560100141569 Kalavati - W/O ಮುಕುಂದ್ ರಾವ್ ಜನತಾ ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100143478 Sobhavati - W/O ರೆವಯ್ಯಾ ೫೦/ಅ ದೇಶಮುಖ ಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560100167986 Shalu - ಪಟೇಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168003 Ramabai - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168114 ಸಲಿಮ ಮಿಯ್ಯಾ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168115 ಪ್ರಕಾಶ - ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100168116 ಹುಲ್ಲಾ ಬಾಯಿ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168117 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಲಿಡಾಕರ ಕಾಲ್ಲನಿ ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168118 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100168119 ಮಾನಂದ - ಲಿದಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಭAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168120 Sangeeta - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168121 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಲಿಡಾಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168122 saraju bai - ಲಿದಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560100168123 ಸರೀಫ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168124 ಭೀಮ ರಾವ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100168125 ತುಕಾರಾಮ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168126 Laxmi Bai - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560100168127 Mahananda - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100168128 ತುಳಜಾ ಬಾಯಿ - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100168129 ನಾಗನಾತ - ಕೈಕಾಡೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560100168130 Laxmi Bai - ಗಾಂಧೀ ಚೋಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100168131 ವೈಜಿನಾಥ - ಗಾಂಧಿ ಚೊಕ ಔರಾದ ಭAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168132 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168133 ನರಸಾಬಾಯಿ - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100168134 ಲಕ್ಷಿಣ - ಗಡಿ ಚೊಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100168135 sushil bai - ಗಾಂಧಿ ಚೊಕ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100168136 Ambubai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168137 Aruna Bai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168138 Laxmibai - ಉಪೆ ಗಲಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ: ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168140 ರಾಮಣ್ಣ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168141 ನಿಜಾಮೊದ್ದೀನ್‌ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100168142 ಜಿಲಾನಿ ಸಾಬ - ಸಂತೋಚ ಕಾಲೀನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168143 ತುಳಸಿರಾಮ - ಗಾಂದಿ ಚೌಕAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168145 Putala bai - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560100168146 ಆರುಣ ಕುಮಾರ - ಬಸವನ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168147 ಎಮ್ ಡಿ ಆರೀಫ ತಂದೆ ಅಜೀಜಮಿಯಾ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100168201 ಕಾಶಿನಾಥ - ಧತಕಾರ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168225 ಸುವಾಬಾಯಿ ಗಂ ಮುನ್ನಾ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ : ಔರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100168373 ಅನಿತಾ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168414 ಜೈಗುನ ಬಿ - ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168427 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - OLD GUNJ AURAD BPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168650 Ramesh - S/O ರಮೇಶ ೧೫೭ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ AAY(NK) / NCS------350000000-
560100168654 Samreen - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168736 ಸಂಜು - ಬಸನವಾದಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560100168855 Laxmibai - W/O ದತ್ತಾತ್ರಿಯ ತೇಲಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560100168927 ಅಬ್ದುಲ ಕರಿಮ - ಶೀಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100168950 Mangala - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಬಸವನ ಗೋಡಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169084 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169085 ನಾಗಪ್ಪಾ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169086 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169087 Sojara Bai - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100169088 Chandra Bhaga - ಸಂತೊಷ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169089 ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಂತೋಸಿ ಕಾಲೋನೊ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560100169090 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಸಂತೊಶ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169091 ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169092 ಮುನ್ನಾ ಬೇಗಮ - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169093 ಭೀಮರಾವ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169094 Rangubai - ರಾಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------300000000-
560100169095 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169096 Anita - ವಾರ್ಡ-9 AURAD BPHH(NK) / NCS------300000000-
560100169097 Tejamma - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169098 ನೀಲಕಂಠ ರಾವ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169099 Mehrun Bee - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100169100 Ameena Begum - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169101 Sushilamma - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169102 ನುರ್ಜಹ - ಆದಶ್ ಕಾಲೋನೊ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169104 Sonabai - ದತಾ ತಾಂದಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100169105 narasa bai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169106 Anjanabai - ಗಂದಿ ಚೌಕAAY(NK) / NCS------350000000-
560100169107 Nilamma - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169108 somnath - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169109 ತುಕಾರಾಮ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169110 ತುಕಾರಾಮ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169111 ವೆಂಕಟ - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169112 Sundra Bai - ಗಾಂದಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169113 shobha - ಗಾಂಧೇ ಚೂಕ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169114 bhagya bai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169115 Pallavi - ವಾರ್ಡ-9 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169116 Rukminibai - ಗಾಂದೀ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560100169117 Nagamma - ಗಾಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169118 Shobha - ಗಾಂಧೀ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169119 ನರಸಿಂಗ ರಾವ - ಘುಳೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560100169120 Sheshabai - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169121 ವೈಜಿ ನಾಥ - ವಾರ್ಡ-9 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ.ಬಾ.ಜಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169123 ಜಟೆಪ್ಪಾ - ಗಾಧೀ ಚೌಕ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169124 Shivamma - ಆಕಾಮಹಾದೇವಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169125 ಪುಶ್ಪಾ ಬಾಯಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169126 Ujwlabai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100169127 Anjana - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169128 ರಸುಲ ಸಾಬ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100169130 ಪಾರ್ವತಿ - ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169131 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------50000000-
560100169132 ಫತ್ತೆ ಅಹೆಮ್ಮದ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169134 Shakirabee - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169135 ಬಸಯ್ಯ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169136 ಲಲಿತಾ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169138 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169139 ಶಿವರಾಜ - ಎಪಿಎಂಮಸಿ ಕ್ರಾಸ ರೊಡ ಅಗ್ರಿ ಅಫಿಸ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560100169140 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169141 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169143 ಉಜ್ವಲಾ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169144 ನಿರ್ಮಲಾ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169146 ಅಶೂಕ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169148 ಮಹಾದೇವ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169149 ನರಸಮ್ಮ - ಅಮರೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔAAY(NK) / NCS------350000000-
560100169150 ಸೊಪಾನ ರಾವ - ಅಪಿಮಸಿ ಕರಾಸ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169151 Rani - ಏ ಪೀ ಮ ಸೀ ಕ್ರಾಸ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169152 Sangamma - ಘುಳೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100169153 Vijaylaxmi - ಘುಳೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169154 Rekha - ಘಿಳೆ ಘಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100169155 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100169156 Shobha - ಬಸ್ವನ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169157 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಚೌಂದಾ ಪುದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169158 ratanabai - ತಿರುಮಲಾ ಶಾಲೇ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------350000000-
560100169160 Shesha Bai - ಗಾಂಧೀ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100169161 ಗೋಧಾವರಿ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169162 ಚಂದರ - ಕೋರೆರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169164 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ರಾಮನಗರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169165 ಕಾಶಿನಾಥ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169166 ಶಾಂತಮ್ಮ - ರಾಮನಗರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169168 ಯೆಲ್ಲಪ್ಪ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169169 Bharat Bai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100169170 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169171 ಬಾಲಾಜಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169172 ಶಂಕರ ರಾವ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------350000000-
560100169174 ಶಿವರಾಜ - ಶೇಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169175 Urmila - ಕವಳಾಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169177 ಸರದಾರ ಮಿಯ್ಯಾ - ಜಜತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169178 ಗುಂಡುರಾವ್‌ - ಹಾಳೀ ಗಂಜ ಔರಾದ ಭಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100169179 ಸುಭಾಷ - ಜನತಾ ಕೊಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169180 ಶಿವಕುಮಾರ ತಂ ನಾಗನಾಥ ಮಡಿವಾಳ - ಹಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169181 ಸುಭಾಬಾಯಿ - ಹಳೆ ಗಂಜPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169182 ಮುಕ್ತ ಬಾಯಿ - ಹರಿಜನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100169183 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560100169184 Jana Bai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100169185 ಘಮಸಾ ಬಾಯಿ - ವಾದೀಬಸನಡಾದಿ ತಂದಾ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCS------50000000-
560100169186 ಭರತ - ಬಸವವ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169187 Raju bai - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560100169188 ಪುಂಡಲಿಕ - ನರಸಿಂಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560100169189 Meerabai - ಕೊಮಠೀ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560100169190 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕನಕದಾಸ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169191 Savita - ನಜರೆತ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560100169193 Suman Bai - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169194 ಸೈಯದ ಕಲಿಮೊದ್ದಿನ - ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560100169195 ಹರಿ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169196 Vandana W/o Vidwan Biradar - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560100169197 ದತ್ತು ರಾವ - ಜೊಶಿ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169198 ಯಶಪ್ಪಾ - ನಜರೇತ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100169200 ಬಸವರಾಜ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169201 ಸುಭಾಷ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169202 ಕಂಬಳಬಾಯಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಳಿ ತಾ||ಔರಾದ.ಬಾ.ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169203 ಇಂದು ಮತಿ - ಧನಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------300000000-
560100169289 Savita - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜAAY(NK) / NCS------350000000-
560100169663 ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ - ಸಂತೋಷ ಥೇಟರ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169666 ರಾಜಾ ರಾಮ ಸಿಂಗ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169667 ಬಾಲಾಜಿ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169668 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ವಾರ್ಡ ನಂ. 14, ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ,NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169669 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಅಮರೇಶ್ವ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169670 ಗಂಗಯ್ಯಾ - ಅಮರೇಶ್ವ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169671 ತಿಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ - ಜಿಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಗಡೆ ನಿವಾಸ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169673 ಗುಂಡೆ ರಾವ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169674 ರವೀಂದ್ರ - ಅಮರೇಶ್ವ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169675 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169676 ಶೀವಾಜಿ ರಾವ - ರಾಮ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169677 ಚಂದ್ರಹಾಸ - ನಿಯರ ಅಗ್ರಕಲ್ಚರ ಅಫಿಸ ೌರಾದ(ಬಾ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169678 ಮನಮಂಥ - ನಿಯರ ಅಗ್ರಿ ಅಫಿಸ್ ಟೀಚರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169679 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ನಿಯರ ಅಗ್ರಿ ಆಫೀಸ ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169680 ರಾಮಣ್ಣ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169681 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169682 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169683 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169684 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169685 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಕೊರರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಜಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169686 ಶೋಭಾಬಾಯಿ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169687 ಅಶೂಕ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169688 ಜೋಸೇಫ - ಮನೆ ಸಂ 52 ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190602 RAJKUMAR - ಗದ್ದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190604 ಗೋಪಾಲ ತಂ.ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಾ:ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------200000000-
560100190605 ಕ್ರಿಸ್ತೊಫರ ಕಿರಣ ತಂ.ಜಯರಾಜ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190606 Sugnyani - ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100190607 ಸಮೀನಾಬೀ ಗಂ.ಸಮದ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560100190630 Anita - ಸಾ:ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಛೇರಿ ಎದುರಗಡೆ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------200000000-
560100190634 SHARNAPPA S/O.MALAPPA - ಸಾ:ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190638 Radhika - ಸಾ:ಪತಗಿಗಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂ:5/14 ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------250000000-
560100190649 ಅಮರೇಶ ತಂ.ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190656 ತ್ರಿಮುಖ ತಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ - ಸಾ:ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190657 Vasimbegum - ಪಠಾಣಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------300000000-
560100190659 Ganga Bai - ಕುಂಬಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190675 Varsha - ಸಾ:ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------250000000-
560100190688 SHARANAPPA S/O.RAGHUNATH - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:PHH(NK) / NCS------200000000-
560100190690 MOULANA S/O.RAHIMANSAB SHAIKH - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190700 SUBHASH S/O ERAPPA BENDRE - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
560100190716 Rukmini Bai - ಹರಿಜನವಾಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190724 RAGHAVENDRAO S/O DATTATRIRAO - ಸಾ:ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190728 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ ದಿಗಂಬರರಾವ - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ (PHH(NK) / NCS------100000000-
560100190731 BEGUMBEE W/O.MAIJUDDIN - ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------50000000-
560100190736 ಸುಮಿತ್ರಾ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560100190741 Shilpa - W/O ನಾಗರಾಜ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190744 VASIMABEGUM W/O KARIM SAB - ಸಾ:ಶಿಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190746 ಮಂದಾಕಿನಿ ಗಂ.ಭಾರತರಾವ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190748 Shivaleela W/o Santosh - ಸಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190761 MUNNABEE W/O RABBANI - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190763 YADAVARAO S/O. NAGURAO SUPNOOR - ಸಾ:ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190764 Kaveri - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190770 Shamim Begam - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190777 ಸವೀತಾ - ಸಾ:ಮದಿನಾ ಮಜಿದ ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(AAY(NK) / NCS------350000000-
560100190778 VIJAYKUMAR S/O SHANKAR - ಸಾ:ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(AAY(NK) / NCS------350000000-
560100190791 MOHAMED S/o SHADUL - ಖುರೆಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190792 NIRAMALA W/O GOVIND RATHOD - ಮಾರ್ಕೆಟ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190793 RAJKUMAR S/O YELLAPPA HELVE - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190813 Radha - ಸಾ:ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190814 Anashabai - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190819 Nasren Begum - ಸಾ:ಜಾಮಾ ಮಜಿದ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190821 Mukta Bai - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190822 MAMATA W/O MANIK KAMBLE - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190823 MAINUDDIN S/O ISMAILSAB - ಬುಟ್ಟೆಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190824 Abedabee - ಹನುಮಾನ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------100000000-
560100190834 PRAKASH S/O YELLAPA - ಸಾ:ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190836 Nagamma - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190838 PREMALABAI W/O GANGARAM NAMDAR - ಸಾ:ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560100190846 VANITA W/O ANAND GAIKWAD - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190856 Shivlila - ಸಾ:ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190858 Chandrashekar S/o. Govind - ಸಾ:ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190860 Kavita - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬAAY(NK) / NCS------350000000-
560100190862 ASHOK S/O MANSING RATHOD - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190863 GAFOOR S/O MD HUSSAIN - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------300000000-
560100190864 Samshad - ಹಳೆ ಸರ್ವಿಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190866 ZHANGIR S/o USMAN SAB - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190867 Parvin Begum - ಜೋಶಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190868 MANGALABAI W/0 GANESH - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560100190875 Sheshikala - ಮಾರ್ಕೆಟ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------250000000-
560100190876 VIRESH S/O.GOVIND - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560100190877 Rajesh S/o. Bharath - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------50000000-
560100190883 RAFFIK MIYYA S/O ISMAIL SAB - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190887 Lalita - W/O ಮನೋಹರ್ ಹೊರಂಡಿ ತಾ. ಔರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560100190897 ಉಮಾಕಾಂತ ಮಹಾಜನ್‌ - ಹತ್ತಿರ.ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------<