REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130891 Sunita - W/O ಮಾರುತಿ ಕರಬಾಳೆ ಬೌಧ ನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131107 Mahadevi - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸುಗರೇ ಬಸವನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100131151 Shridevi - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಧೋಳೆ ಬಸವನ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131158 Anita - W/O ಶಿವಾಜಿ ಪವಾರ ಭವಾನಿ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131217 Usha - W/O ವಿನೊದಕುಮಾರ ಉತ್ಕರ ಲೀಡ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131638 Vimala Bai - W/O ಅಶೋಕ್ ಶಿಂದೆ ಆದರ್ಶ್ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100132386 Lalita - W/O ದೇವಿದಾಸ ಪವಾರ ಬಸವನ ವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560100132481 Gangu - W/O ಮಾರುತಿ ೧೦೭ ಲಿಡ್ಕರ್ ಕಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132502 Mirabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಳಿರಾಮ ಧನಗರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100132681 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20226004000024/05/2022
560100132698 Kaveri - W/O ಸುಧೀರ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100132740 Sweta - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ್ 51 ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100132840 Jyoti Pawar - W/O ರಾಜು ಪವಾರ ೧೫೬/೧ ಪೋಲಿಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132863 Sabana Be - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿಕಂದರ್ ಬ್ಯಾಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/202212008000021/05/2022
560100133258 Suvarna - W/O ಅನಿಲ ಕುಮಾರ ಜೈಲ್ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560100133653 Radhika - W/O ಸಕಾರಾಮ ೧೦-೯೪ ಗಾಂಧಿ ಚೌPHH(NK) / NCS------120000000-
560100133702 ಸೀಮಾ - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20229006000024/05/2022
560100133778 Vandana - W/O ಸಂತೋಷ 07 . . ಶೆಟಕರ್ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100133883 Shahin Begum - W/O ಅನಸಾರಮಿಯಾ ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100134030 Priyanka - W/O ವಸಂತ ರಾಠೋಡ ಬಸವಣ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/202212008000024/05/2022
560100134052 Sunita - W/O ಭಿಮ ರಾವ್ ೧೮೧ ದೇಶಮುಖ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100134083 Sunita - W/O ಮಾರುತಿ ೧೧-೩೨ ತಹಸೀಲ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100134098 Sangeeta - W/O ಅಮರೇಶ್ವರ ಧನಗರ ಗಲ್ಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20226004000021/05/2022
560100134475 Pooja - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುರಬುರ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134654 Sarswathi - W/O ಅಮರ ತಿರುಮಲಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560100134863 Latabai - S/O ಭೀಮರಾವ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100135044 Maheboob Bee - W/O ಉಸ್ಮಾನ್ 8/49 ಗವಂದಿ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135089 Priyadarshani - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಟಿಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135108 Dhanaraj - S/O ಶರಣಪ್ಪ ೪-೨೮ ಪತಗಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135202 Shaheeda Bee - W/O ಸೈಯದ್ ಸಾಬ್ ಪಟಾನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100135253 ಕೌಶ ಬಾಯಿ - W/O ನವ್ನಾಥ್ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/202212008000025/05/2022
560100135254 Priyanka Pawar - W/O ರವಿ ಪವಾರ ಬಸವಣ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20226004000024/05/2022
560100135320 Suman - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪವಾರ ೧೦ ಪೋಲPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20229006000024/05/2022
560100135322 Renuka - W/O ನಾಮದೇವ ಚವ್ಹಾಣ ತಹಸೀಲ್ ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100135441 ಕವಿತಾ ಬಾಯಿ - W/O ರಮೇಶ್ ಸಬ್ ಜೈಲ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100135443 Surekha Bai - W/O ವಿಷ್ಣು ಬಸವಣ ವಾಡಿ ತಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135493 ರಾಜೇಶ್ವರಿ - W/O ರವಿ ೬೪ ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಅPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135502 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದುರ್ಗದಾಸ ಪೋಚಮ್ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560100135609 Shobha - W/O ಸತೀಶ ಕುಮಾರ ಬಸವನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135748 Sujata - W/O ತಾನಾಜಿ ಘಾರ್ಗೆ ಬಾವಾ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20226004000023/05/2022
560100135750 Ambreen Naaz - W/O ಅಖೀಲ ಬಾಗವಾನ ಟಿಚರ್ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135771 Siddamma - W/O ಶಿವಾನಂದ ಧನಗರ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100135815 Mahadevi - W/O ಮಹಾದಪ್ಪಾ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560100135901 Pooja - S/O ನಿವರ್ತಿ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100136048 Anita - W/O ರಾಮ 48 ಹಳೆ ಗಂಜ ತಾ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/202212008000024/05/2022
560100136140 ಸಾಗರಬಾಯಿ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವಾಜಿ ಲೀಡ್ಕರ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100136152 BHAVYARANI - ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 11 ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136160 Prema - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಿವರತಿ ಶೇಟಕರ್ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100136176 Jai Shree - W/O ರಾಜು ಬಸವಣ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100136469 GANGARAM - S/O ಭೀಮಶಾ ಕನಕದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/2022150010000021/05/2022
560100136807 Savita - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ರಾಠೋಡ ಬಸವಣವಾಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100136814 Kavita - W/O ಬಸವನಪ್ಪ ಭಾಲ್ಕ್ಕ ಜೈ ಸಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100136959 Manjusha - W/O ದೀಲಿಪ್ ೯೭ ಶೆಟಕಾರ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****223725/05/2022FPS****223725/05/202212008000025/05/2022
560100137332 Mahadevi - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ೮-೭೫ ಧನಗರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20226004000025/05/2022
560100137337 Bhageerathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ #54/1 ಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137364 Sunita - W/O ತುಕಾರಾಮ #54 ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20229006000024/05/2022
560100137653 Laxmi - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಕನಕದPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022150010000025/05/2022
560100137682 Santoshi - W/O ಬಾಲಾಜಿ #೧೧೩/ಅ ಶಿವಗುಂಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560100137683 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರೇಶ ಕನಕದಾಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138057 Mamata - S/O ಬಳಿರಾಮ ಮಡ್ದೆ ಕನಕದಾಸ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100138059 Sarojani - S/O ಸಂಗಪ್ಪ ೯೫/೧ ಡಿಪೋ ರೋಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138083 Shridevi - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರುರಕರ ಕೆ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138086 Laxmi Bai - W/O ನರಸಿಂಗ ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138173 Chandrakala - W/O ಸಾಯಿನಾಥ ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20229006000025/05/2022
560100138214 Kavita - W/O ಶಿವರಾಜ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100138304 Gouri - W/O ಸುಭಾಶ 120 . . ಟೀಚರ್ಸ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560100138431 Sumayya Begam - W/O ಎಂಡಿ ತಕೀ ಪಠಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138445 Shilparani - W/O ಶಿವಾನಂದ ಕನಕೆ ಅದ೮೦೨ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20229006000025/05/2022
560100138449 Neelawati - W/O ಲಕ್ಷಿಮಣ 01 . . ಇಂದಿರಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138508 Renuka - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138512 Pooja - W/O ರಮೇಶ #58 ಗೌಳಿ ಗಲಿ ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138515 Natu Bai - W/O ರಾಜು ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138516 Sonabai - W/O ಅನೀಲ ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138521 Renuka Bai - W/O ಸುಭಾಷ್ ಚವ್ಹಾಣ ಇಂದರ ನPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022180012000025/05/2022
560100138574 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೇಶವಾನಂದ ಪವಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100138576 Suman - W/O ರವಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138577 Mahadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷುಮನರಾವ್ ತಶೀಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100138578 Shantamma - W/O ಶಂಕರ #125 . ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100138584 Godavari - W/O ಪ್ರಭಾಕರ 118 . . ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20223002000024/05/2022
560100138586 Umadevi - W/O ಅಂಗದ ರಾವ ಪತನ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138618 Lalitabai - W/O ಸಂತೋಷ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/202212008000025/05/2022
560100138642 Sunita - S/O ರಾಮ ಸಿಂಗ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138652 Padmmavati - S/O ಗಣಪತಿ ೯/೯೦ ಶತಕಾರ ಗಲ್ಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100138653 ಸವಿತಾ - W/O ಬಾಬುರಾವ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138663 Sheela - W/O ಹಣಮಂತ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138683 Anusha - W/O ಕ್ರಷ್ಣಾ ೧೦/೧೫ ಧನಗರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20226004000024/05/2022
560100138827 Jyothi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿನೋದ ನಾಯಕ ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100138860 Anusaya - S/O ಶಂಕರ ರಾಥೋಡ ಭವಾನಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138867 Ghula Bai - S/O ಧನಸಿಂಗ್ ಇಂದಿರಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100138913 Kavita - W/O ಶಿವಾನಂದ ಮಿಸೆ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/202212008000024/05/2022
560100138964 Mahadevi - W/O ದೀಲಿಪ್ ಕುಮಾರ್ ೦೭ ಸಂತೋPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/202212008000024/05/2022
560100138965 Mangalabai - W/O ಸುನೀಲ ಚವ್ಹಾಣ ಇಂದಿರಾ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139175 Godavari - W/O ವೈಜಿನಾಥ ದೇವಗೊಂಡಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------150000000-
560100139230 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ಕೊರಿಯರ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100139233 Shridevi - W/O ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ #999 ಐ.ಬಿ ಆಫೀPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20226004000024/05/2022
560100139539 Pratibha - D/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಸವಣ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139561 Pooja - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ ನಿರ್ಮಳೆ ಬೋಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139593 Swati - W/O ಬಾಳು ಮಾನೆ 01/ಏ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560100139861 Priyanka - W/O ನರಸಿಂಗ #1-51, . ಓಲ್ಡ ಮೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140100 Rukmin Bai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ ೮ ಗೌಂಡಿ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140115 Kalavati - W/O ಯಶವಂತ ರಾವ ಅಗ್ರೀಕಲ್ಚರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140175 Sunita - W/O ಮಾರುತಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560100140221 Lalita - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಚವ್ಹಾಣ ಇಂದಿರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100140327 Radhika - W/O ಸಂತೋಷ ಪವಾರ 14-303 ಅಮರೇಶ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100140392 Sangeeta - S/O ಮಾರುತಿ ರಾಠೋಡ ಭವಾನಿ ನಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140657 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂದೀಪ ರಾಠೋಡ ಭPHH(NK) / NCS------120000000-
560100140819 Janabai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಸುಸಲಾದೆ ಗಾಂಧPHH(NK) / NCS------60000000-
560100140955 Motabai - W/O ಮೊತಿರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ ಭವಾನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141106 Usha - W/O ಸುರೇಶ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141120 Vimala Bai - S/O ಮೊತಿರಾಮ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560100141157 Shobha - W/O ಸಂಜೀವ್ ೫೬ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ PHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/202212008000025/05/2022
560100141165 Chandrakala - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100141227 Vijamma - W/O ರಾಮಗೊಂಡ ಧನಗರ್ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCS------90000000-
560100141268 Pooja - S/O ಭೀಮರಾವ ರಾಠೋಡ ೫೨ ದೇಶಮುPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141278 Lalita - S/O ದೇವಿದಾಸ ರಾಠೋಡ ಬಸವಣ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141497 Samaka Bai - W/O ಬಾಲಾಜಿ . . ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100141579 Roopakala - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಫುಲಾರಿ ೭-೯೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100141627 Renuka - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100141834 Kavita - W/O ರವಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿ - ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022150010000024/05/2022
560100141874 Nirmala - W/O ಮಹೇಶ 1/32 ತಶೀಲ ರೋಡ ಬಸವನPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20226004000021/05/2022
560100142032 Surekha - W/O ಮಾರೋತಿ ಚವ್ಹಾಣ ಇಂದಿರಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100142112 Pinky - W/O ವಿನೋದ ಪವಾರ ದೇಶಮುಖ ತಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560100158516 ಅನುಶಾಬಾಯಿ - ಖತಗಾಂವ. ತಾ.ಓರಾದ. ಜಿ. ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168040 ಸಾವಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೋಕ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168099 Bandemma - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ ಹಮಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168109 Konda Bai - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ನಾಲಂದಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168111 ಜಗನಾಥ - ಗಾಂದೇ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168139 Sarubai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ: ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168148 ಜಗದೇವಿ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168149 chandu bai - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168150 ಸೋಪಾನ - ಲಿಡಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ :ಔರAAY(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022200015000025/05/2022
560100168151 ನರಸಿಂಗ್ ರಾವ - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168152 ಬನಸಿ - ಲಿಡಕ ರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168153 suman bai - ನಾಲಂದಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ೌರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022200015000024/05/2022
560100168154 ಕಾಲು - ನಾಲಂದಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022200015000025/05/2022
560100168155 ಸೈಯದ್‌ ಉಸಮಾನ್ ಅಹಮದ - ಟೇಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಸರಕಾರಿ ಶAAY(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022200015000024/05/2022
560100168156 ಫಕೀರ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022200015000024/05/2022
560100168157 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168158 ಶುರ್ಕು ಸಾಬ - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168159 gulaba khan - ಪಠಾನ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168160 ಬಿಲ್ಖಸ್ ಬೆಗಂ - ಪಠಾನ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168161 ಜಲೀಲ ಸಾಬ - ಪಟಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022200015000024/05/2022
560100168162 ಹನು ಸಾಬ - ಪಠಾನ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168163 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಪಠಾನ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168164 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಧನಗರ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168165 Gundamma W/o Ganpati - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/2022200015000021/05/2022
560100168166 ರಂಗಮ್ಮ - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕAAY(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/2022200015000021/05/2022
560100168167 ಝರೆಮ್ಮಾ - ಕುರುಬರ ಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168169 ಬೀರಪ್ಪ - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/2022200015000021/05/2022
560100168170 ಘಾಳ ಗೊಡಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168171 ಮಾಧು - ಕುರಬರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/2022180012000021/05/2022
560100168172 Tejabayi - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022200015000024/05/2022
560100168173 ಅಂಭ್ರೆಶ - ಕುರುಬರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ.PHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20229006000021/05/2022
560100168174 ಮದುಕರ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168175 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168176 ಶ್ರೀಮಂತ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168177 Laxmi bai - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168178 ನಾಮದೆವ - ಲಿದಕತರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168179 ಬಾಬುಲಾಲ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022200015000025/05/2022
560100168180 jai nusa - ಪಟಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168181 ಹುಸನ ಸಾಬ - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168182 ಶಂಕರ - ಲಿದಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20226004000025/05/2022
560100168183 ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ - ಶಿಕ್ಷರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168186 Chandramma - S/O ಮರೋತಿ ಮುಧಾಳೆ ಕುರುಬರ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100168199 anusuya bai - ಗಾಂಧಿ ಚೊಕ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022200015000024/05/2022
560100168200 ಜರಿನಾ ಬೆಗಮ - ತಹಶಿಲ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರತ್ತೆ ಕೆ.ಇ.ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168565 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ದೇಶಮುಕ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168753 Lalita bai - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100168785 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಘೂಳೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ: ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100168835 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100168983 ಧನರಾಜ್ - ಗಾಂಧೀ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168984 Indra Bai - ಗಾಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169004 Saru Bai - ಗಾಂದಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022150010000025/05/2022
560100169039 `ರುಕಮಣಿ ಬಾಯಿ - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169040 Parwathibai - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169122 ಶ್ರೀಪತಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಕೊರರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20226004000024/05/2022
560100169159 ಸುನಿಲಕುಮಾರ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169163 Sushilabai - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100169204 ಛೋಟುಬೇಗ - ಪಟಾನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169205 ಸುಬಾಷ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022180012000024/05/2022
560100169206 ಕೋಂಡಿಬಾ - ದನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169207 ಪಂಡರಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100169208 Nagama - ಹಾಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169209 ರವಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/2022150010000021/05/2022
560100169210 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/2022150010000021/05/2022
560100169211 ಝರಪ್ಪಾ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169212 ಜಗದೇವಿ - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/202212008000021/05/2022
560100169213 Shantamma W/o Basagonda - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169214 laxima bhai - ಕುರಬರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20223002000021/05/2022
560100169215 ರೇಣುಕಾದೇವಿ - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169216 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169217 ಮಹಾನಂದಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ, ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20229006000021/05/2022
560100169218 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರ ಜಿಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100169219 ಶೀವಾಜಿ - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169220 ಶಫಿಯೊದ್ದಿನ - ಪಠಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ತಾ. ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------90000000-
560100169221 ಬಸಗೊಂಡ - ಕುರುಬರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/202212008000021/05/2022
560100169222 ರಮೇಶ - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20229006000021/05/2022
560100169223 ಮಥುರಾ ಬಾಯಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169224 ನೀಲಕಂಠ` - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169225 ಮಾರುತಿ - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/202212008000024/05/2022
560100169226 Manikabai - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169227 ರಮೇಶ - ಧನಗರ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/202212008000021/05/2022
560100169228 ಸಲಿಮ ಸಾಬ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169229 Sunita - ಚಢದಾಪೂದೇ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100169230 ಶಾಹುಬಾಯಿ - ಕನಕಾದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169231 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169232 ಬಾಬುರಾವ - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20223002000024/05/2022
560100169233 Radha - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ;ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169234 sunita - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100169235 ಬಂಡೆಪಾ - ಶಿವಗುಂಪಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022150010000025/05/2022
560100169236 Abida Bee - ಪಠಾಣಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169237 ಜಮಾಲ ಸಾಬ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169238 kamala bai - ಪಟಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169239 ಸೂಮಲ್ಲ ಬಾಯಿ - ಮಾರ್ಕೆಟ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20229006000025/05/2022
560100169240 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ದತ್ತ ಮಂದಿರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔAAY(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022200015000024/05/2022
560100169241 ಧೊಂಡು ಬಾಯಿ - ಲಿಡಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169242 ಅನುಶಾ ಬಾಯಿ - ಮಾರ್ಕೆಟ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169243 ಹಿರಾಮನ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169244 Laxmi Bai - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169245 Ratanamma - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169246 Shin Bai - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169247 Laxmi - ಲಿಡಾಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022180012000024/05/2022
560100169248 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಲಿಡಾಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20229006000024/05/2022
560100169249 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169250 ಬಾಬುರಾವ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169251 ಲಾಲು - ನಾಲಂದಾ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169252 Mamtaj Begum - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169253 ಮನೋಹಾರ - ಹಾಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20226004000024/05/2022
560100169254 ಶಿರೋಮಣಿ - ಹಮಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169257 ಯಾಧವ ರಾವ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022150010000024/05/2022
560100169258 ಸುಭಾಷ್‌ - ಲಿದಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169259 Sharda Bai - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/202212008000025/05/2022
560100169260 ಬಳಿರಾಮ - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169261 ರಮೇಶ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/202212008000024/05/2022
560100169262 ಮನೊಹರ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169263 ರಾಜು - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169265 ನರಸಿಂಗ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20229006000024/05/2022
560100169266 Saru Bai - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169267 ಶಿವಾಜಿ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169268 ವಿಧ್ಯ ವತಿ - ಲಿಡಾಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169269 ರಾಮ ರಾವ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169270 ಗಣಪತಿ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169271 ವೈಜಿನಾಥ - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169272 ಅಬ್ದುಲ ರಹೇಮ - ಪಠಾನ ಗಲ್ಲಿ ಮ.ನಂ: 7-105 ಔರಾದ (PHH(NK) / NCS------150000000-
560100169273 ವಾಹೇದ ಖಾನ - ಪಟ್ನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169274 ಅಕ್ವಬರ ಖಾನ - ಪಟ್ನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169275 ಅಜಿಯಾ ಮಿಯಾ - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169277 Latifa Begam - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/202212008000025/05/2022
560100169278 ಮಲ್ಲಿಕಾರಜುನ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169279 ಹನ್ನು ಮಿಯ್ಯಾ - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169280 ಬಷೀರ್‌ ಸಾಬ - ಪಟ್ನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022200015000025/05/2022
560100169281 vachana bhai - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169282 ದಿಗಂಬರ್‌ - ಬಾವಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20226004000025/05/2022
560100169283 ಖೈರೂನಬಿ - ಪಠಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169284 ಶಿವಾಜಿ - ನರಸಿಹಪುರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169285 Ghamasa Bai - ಮಾರ್ಕೆಟ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100169286 Irfana Begum - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022150010000025/05/2022
560100169288 Fauziya Begum - W/O ಸಲಿಮೊದ್ದೀನ ಓಲ್ಡ್ ಗಂಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169290 ಶಿವಾಜ - ಬಾವ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20226004000024/05/2022
560100169291 ಶಾದುಲ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169292 ನಾಗಮ್ಮ - ಬಾವ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169293 ನಬಿಸಾಬ - ಪತಗಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169294 ಗಣಪತಿ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಢಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169295 Pipala Bai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂದಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169296 ಮಾರುವನಾ ಬಾಯಿ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169297 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಕೋರಿಯರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169298 Manemma - ಜೋಷಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022180012000024/05/2022
560100169299 lata bhai - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20229006000024/05/2022
560100169300 ಏಕನಾಥ ಕೋಕನೆ - ಕನಕದಾಸ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169301 ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ. ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169302 ಮಹಾದೇವಿ - ಕನಕಾದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022150010000024/05/2022
560100169303 lalita bhai - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022150010000025/05/2022
560100169304 ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಬುಟ್ಟೆಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100169305 ಹಣಮಂತ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20229006000024/05/2022
560100169306 ಬಸವರಾಜ - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169307 ಪ್ರಭು ತಂ ರೇಖು ರಾಠೋಡ - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಾ) PHH(NK) / NCS------180000000-
560100169308 ಜಗದೇವಿ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169309 ಪ್ರಲಾದ - ಜೋಸಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169310 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ ನಂ 2 ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169311 Jyoti - ಎಪಿಎಮ್ ಸಿ ಯಾರಡ ಔರಾದ ವಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169312 Dubayi - ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20229006000025/05/2022
560100169313 ಗೋವಿಂದರಾವ್‌ ತಂ ಧೋಂಡಿಬಾರಾವ - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169314 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169315 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ನಾಗನಾಥ - ಧೋಬಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169316 Lata - ಧೊಭೀ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169317 ಸರಸ್ವತಿ - ಲಿಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169318 ಬಸ್ವರಾಜ್ - ರಿಂಗ ರೋಡ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100169319 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಕನಕಾದಾಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20223002000025/05/2022
560100169320 ಗುರಪ್ಪಾ - ಬೊಗಾರ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169321 ತೌಫಿಕ - ಆದಶ೵ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****650920/05/2022FPS****650920/05/202212008000020/05/2022
560100169322 ಉಮರಾ ಸಾಬ - ಅದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ವಾPHH(NK) / NCSBiometric****650919/05/2022FPS****650919/05/20226004000019/05/2022
560100169323 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169324 Shahina Begum - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ ಬಾ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022180012000024/05/2022
560100169325 ರೂಪಸಿಂಗ ಚವ್ಹಾಣ - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169326 Surekha - ಅಮರೆಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ ಹೀಂದಗಡೇ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169349 Kavita Balure - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/2022150010000021/05/2022
560100169350 Rangamma - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20223002000021/05/2022
560100169353 Shalubai - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169355 Kalavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗನ್ನಾಥ ಧನಗರ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022150010000024/05/2022
560100169429 Munnamma - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20229006000024/05/2022
560100169441 ಮಾರುತಿ - ಎಪಿಎಂಸಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169689 ಬಳಿರಾಮ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169690 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169691 ಮಾಹಾದೆವ - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169692 ಪದ್ಮಣಿ - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169694 ಸತ್ಯವಾನ್‌ - ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169695 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169696 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಬಸಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169698 ಶಿವಾಜಿರಾವ್ - ಲಿಡಾಕರ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169699 ಅಯ್ಯಬು ಪಟೆಲ - ಶಿಕ್ಷರ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169701 ಶಿವಕುಮಾರ - ದತ್ತ ಮಂದಿರ ಅಪ್ನ್ ಕಾಲೋನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169702 ಚಂದ್ರ ಶೆಕರ - -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169703 ಮಾರುತಿರಡ್ಡಿ ತಂ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಮುಂಗೆ - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169705 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಶಿಕ್ಷರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169706 ನಂದ ಕುಮಾರ - ತೆಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169707 ಶಿವಾನಂದ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169708 ಬಸವರಾಜ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169709 ತಾನಾಜಿ - ಹಾತಿರಾ ಯಪಿಏಂಮಸಿ ಕ್ರಾಸ ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169710 ವೆಂಕಟರಾವ - ಮನೆ.ಸಂ:14-258 ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಗ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169711 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಶಿಕ್ಷರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169712 ಬಾಬುರಾವ - ಶಿಕ್ಷರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169713 ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169714 ಸಾದುರೆ ವಿಠಲ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169715 ಶೇಷ ರಾವ - ಸಬ್ ಜೆಲ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ತಾ|| NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169716 ಮದುಕರ ರಾವ - ಧಾಮಾಂದೆ ನೆರ ಸಬಜೆಲ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169717 ದೇವಿದಾಶ - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169718 ಆಪಝಲ ಖಾನ - ಪಟ್ನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169720 ಮೀರಾಜ ಬೆಗ - ಪಟ್ನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169722 ಮಹಮ್ಮದ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190628 SANJEEVKUMAR S/O. GURAPPA MURA - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190651 SANJU S/o NARSING - ಸಾ:ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/2022150010000021/05/2022
560100190652 NARASING S/o PEER GONDA - ಸಾ:ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20226004000021/05/2022
560100190661 Naseema Begum - W/O ಶೈಕ್ ಅರಿಫ್ ಟಿಪ್ಪುಸುಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560100190662 Rangamma W/o Hanmanth - ಸಾ:ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100190667 TANAJIRAO S/o BAPURAO PIMPLE - ಸಾ:ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022150010000024/05/2022
560100190696 Lalitabai - ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190703 ಜ್ಯೋತಿ - ಸಾ:ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190712 NAGAMMA W/o YANKAPPA - ಸಾ:ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190721 SHESHEKALA W/O SHIVLING - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190723 Taskin Fatima - S/O ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯ ೯೬ ಗೌಂಡಿ ಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560100190726 Nazeema Bee - S/O ಬಾಬುಮಿಯ್ಯ ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190732 ಉಮಾದೇವಿ - ಸಾ:ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/2022150010000025/05/2022
560100190740 PEER GONDA S/O. GUNDAPPA - ಸಾ:ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/202212008000021/05/2022
560100190743 Kavita - ಸಾ:ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------180000000-
560100190758 Kaveri - ಸಾ:ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190767 Bharathi - ಇಂದಿರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100190772 ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂ.ಶರಣಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ - ಲೀಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190775 PRAKASH S/O. KEVALU PAVAR - ಸಾ:ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022150010000024/05/2022
560100190781 DEVIDAS S/O CHANDAR RATHOD - ಸಾ:ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190796 DASHRATH S/O MARUTI RATHOD - ಸಾ:ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/202212008000024/05/2022
560100190802 ಮಮತಾ ಗಂ.ಗುಂಡಪ್ಪಾಗೊಂಡ - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100190818 ಸುನೀತಾ - ಸಾ:ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190842 RAJKUMAR S/O AMBRESH BHANGE - ಸಾ:ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190853 MAHADGONDAS/o. AMBERGONDA - ಸಾ:ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20223002000021/05/2022
560100190874 ಸೋಮ್‌ನಾಥ - ಒಲ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಂಜ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190885 ಪೂಜಾ ಗಂ.ಪ್ರಕಾಶ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022200015000024/05/2022
560100190898 Shreedevi - ಧನಗರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190907 Kavita Bai - ಸಾ:ದತ್ತಾ ಮಂದಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022150010000024/05/2022
560100190908 ತಾನಾಜಿ - ಶಿಕ್ಷರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190909 Hanamabai - ಕುರಬರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/202212008000021/05/2022
560100190911 ಕುಸುಮ - ವಿಠಲ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190913 Eramma - ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190914 JHAREMMA - ಕನಕಾದಾಸ ಗಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20223002000024/05/2022
560100190915 ಭಾರತಿ - ಟಿಚರ ಕಾಲೋನಿ ತಾ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190916 ಕಾಶಿ ರಾಮ - LIDKAR COLONY AURAD B DIST BIDPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190917 anusuya bai - LIDKAR COLONY AURAD B TQ AURADPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20223002000025/05/2022
560100190918 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190920 Hafiza Begum - ಪಠಾನ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560100190921 ಸುನಿತಾ - ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190922 ದೀಪಕ್‌ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20229006000024/05/2022
560100190923 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಾವಗೆ - ವಾರ್ಡ್ ನಿಯರ ಕೆಇಬಿ ಆಫೀಸ ಔರಾದ (ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190924 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕೋಲಿ ನಿಲ ಲಿಡಾಕರ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100190925 Shashikala - ಗೌಲಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190926 ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಭಾಲ್ಕೆ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ.ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190927 ರಮೇಶ ಪಾಂಚಾಳ - ಹಳೆ ಗಂಜ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190928 ಧೊಂಡಿಬಾ - DANGAR GALLI AURAD B TQ AURAD NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190929 ವಿಠಾಬಾಯಿ ಗಲಗಲೆ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20226004000025/05/2022
560100190930 ಸಂದೀಪ - ವಾರ್ಡ್-10 ನಿಯರ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಔರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190931 ವಿಶ್ವನಾತ - PATEL GALLI AURAD B DIST BIDARPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190932 ರಾಜಶ್ರೀ - ಹಳೆ ಗಂಜ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190933 ರಾಮಲು ಎಸಿ - ಜೋಶಿ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190934 ಮದುಕರ ಪವಾರ್ - ಕೆಇಬಿ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****729225/05/2022FPS****729225/05/20229006000025/05/2022
560100190936 ವೀಲಾಸರಾವ ಘೌಕಾಂಬಳ - ವಾರ್ಡ್-10 ನಿಯರ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190937 ಚಂದ್ರಶಖರ - ಹಳೆ ಗಂಜ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190964 LAXMAN S/O HARICHANDRA - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20226004000024/05/2022
560100190965 ಸುಭಾಷ ತಂ.ಸೋಮಲಾ - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191025 Sonabai - ದೇಶಮುಖತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191043 Sona - ಭವಾನಿನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191062 LAXIMAN S/O KASHINATH - ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಂದಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20229006000024/05/2022
560100191134 ಭೀಷ್ಮ ಮೇತ್ರೆ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20229006000021/05/2022
560100191136 ಬಾಲಿರಾಮ್‌ ಮಾನೇ - ಹಳೆ ಗಂಜ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬಿದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191138 ಚಂದರ ತಂ ಧರಮಾ - ಗ್ರಾಮ : ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191139 ಸವಿತಾ ಮಾಳಗೆ - ಹಳೆಗಂಜ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191140 Kamla bai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191156 SUBHASH S/O KASHINATH RATHOD - ದೇಶಮುಖ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191160 SANTOSH S/O PRAKASH - ಇಂದೀರಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತಿರ ಔರಾದ(ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191175 ಮೀರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191188 Chanu Bai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191217 ಶಿಲ್ಪಾ - ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ(ಬಿ)ತAAY(NK) / NCS------200000000-
560100191243 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ನಾಲಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿಲ ತಾ. ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191281 ಸುನಿತಾ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191282 ಗಾಯತ್ರಿ - ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/202212008000024/05/2022
560100191294 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - NALANDA SCHOOL AURAD B TQ AURAAAY(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022200015000024/05/2022
560100191386 Lala Bai - NEAR NALNDA SCHOOL AURAD B DISAAY(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022200015000024/05/2022
560100191398 AMBIKA W/O BABU - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/2022150010000024/05/2022
560100191400 SHIVKUMAR - ದೇವಕತೆ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ: ಔPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191419 RAVI - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191428 REKHABAI W/O BABU GOWLI - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಂ. 7-87 ಔರಾದ (PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191438 ಸಂಜು ರಡ್ಡ - ಪೊಚಮ್ಮಾ ಗಲ್ಲಿ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191458 Ganpati S/o Nagappa - ಮನೆ.ನಂ 99-1 ಎಮ್ ಆಯ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191486 ALAGAR SWAMY S/O PARUMAL NAYAK - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾ