REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560100130691 Sridevi - W/O ಮೋಹನ ಬಿರಾದಾರ ಅಂಬಿಕಾ ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100130790 Chandrakala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೆಂಕಟ 91 ಬಸವಂಗಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100131695 Zheremma - W/O ದಶರಥ್ ೪೪ ಲಿಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100132812 Anita - S/O ದೇವಿದಾಸ ನರಸಿಂಗಪುರ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100132900 Umabai - W/O ಧನಾಜಿ ಬಸವಣ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100133983 Sangita - W/O ಸುನೀಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕನ ಹತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****650923/05/2022FPS****650923/05/20226004000023/05/2022
560100135409 Vanita - W/O ಮಾಹಾದೇವ ನಿಯರ್ ಬಸ್ ಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100135495 Chandrakala - S/O ವಿಮಲ ಬಾಯಿ ಪಟನ ಪಂಚಯಾತPHH(NK) / NCS------60000000-
560100135758 Shobhavati - W/O ಧನರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಪೋಲಿಸ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100137065 Sagamma - W/O ಬಾಬುರಾವ ನಜರತ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100138149 Heena - W/O ಅಜಿಜಮಿಯ್ಯಾ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCSBiometric****001522/05/2022FPS****001522/05/20226004000022/05/2022
560100139296 Sunitha - W/O ಅಶೋಕ ಕರಂಜೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100139344 Varsha - S/O ರಾಜಾರಾಮ ರಾಠೋಡ ಧನಗರ ಗಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100140735 Chandramma - W/O ನರ್ಸಿಂಗ್ ೩ ಲಿಡ್ಕರ್ ಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100140784 Priya - W/O ಓಂಕಾರ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/20229006000024/05/2022
560100168184 ಗೌರಮ್ಮ - ಬಸವ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರ ಜಿಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560100168185 shayada - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168187 ಶರನಾ ಬಾಯಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ AAY(NK) / NCS------200000000-
560100168188 ಹುಲಾಬಾಯಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ`AAY(NK) / NCS------200000000-
560100168189 ನಾಗನಾಥ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ`ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168190 chanda bee - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168191 sangeetha - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ`ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168192 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ`ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168193 Parveen Bee - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100168194 Laxmi Bai - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168195 ಗಣಪತಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100168196 ವೈಜಿನಾಥ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ`ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168197 Chandra Bai - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ` ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168198 ಹುಸೇನ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022200015000024/05/2022
560100168202 Jagadevi - ಬಸವನ ಗಲಿ ಔರಾದ ಭಾAAY(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022200015000024/05/2022
560100168203 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100168204 Bharat Bai - ಓಡ ಬಸ್ಸಾಂಡ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168205 ನೌನಾಥ - ಹಳೇ ತಹಸಿಲ ರ್ಕಾಯಾಲಯ ಹತ್ತಿರಾ ಔರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168206 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168207 ಮಾರುತಿ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168208 ಸಂಗಮೆಶ್ವರ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ), ಬೀದರ ಜಿಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168209 ನರಸಿಂಗ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168210 ಮಾಣಿಕ ರಾವ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100168211 Ujala - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168212 ಚಂದ್ರ ಕಲಾ - ಕೆ.ಇ.ಬಿ.. ಅಫಿಸ್ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168213 Meerabai - ಪೋಲಿಷ ಸ್ಟೇಸ್ನ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168215 ಬಾಬು ರಾವ - ಧನಗರ ಗಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168216 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಗಾಂಧಿ ಚೊಕ ಔರಾದAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168217 ಸುನಂದಾ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****499220/05/2022FPS****499220/05/2022200015000020/05/2022
560100168218 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬಸವ ಗಲ್ಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168219 Laxmi Bai - ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****499220/05/2022FPS****499220/05/2022200015000020/05/2022
560100168220 Saleemabi - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಾ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100168221 ಮಾರುತಿ - ಬಸವಣ ಗಲ್ಲಿ ತಾ||ಔರಾದ.ಬಾ.ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560100168223 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022200015000024/05/2022
560100168224 ಬಂಡೆಪ್ಪ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100169327 Rani - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169329 laxmi bai - ಬಸವನ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169330 ಪಂಡರಿ - ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169331 ರಮೇಶ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ), ಬೀದರ ಜಿಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100169332 Anusaya - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169333 ಅಂಬಾದಾಸ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169334 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022150010000024/05/2022
560100169335 ಹಣಮಂತ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ`ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169336 Mahananda - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169337 ದನರಾಜ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169338 ಹಣಮಂತ` - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169339 ಪಾರವತಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169340 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169341 Laxmi Bai - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169342 Rangamma - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ`PHH(NK) / NCS------90000000-
560100169343 ಸುಶಿಲಮ್ಮ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ`PHH(NK) / NCS------60000000-
560100169344 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169345 ಮಾರುತಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169346 rajamma - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****729221/05/2022FPS****729221/05/20223002000021/05/2022
560100169347 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಗಾಂಧೀ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560100169348 ನಾಗನಾಥ - ಕನಕದಾಸ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169351 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100169352 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಕನಕದಾಸ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169354 ಕುಂದನ ಬಾಯಿ - ಕುರಬರ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169356 ಅಂಬಾದಾಸ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169358 ಸುಭಾಷ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169359 Shantabai - ಧನಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ವಾಡ೵ ನಂ 09PHH(NK) / NCS------60000000-
560100169360 niramal - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169361 ಸುಭಾಷ - ಪೋಲೀಸ ಠಾಣೇ ಹೀಂಸಗಡೆ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169362 ಗಣೇಶ - ಬಸವನ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169363 ಸುರ್ಯಕಾಂತ್ - ಏ ಬ ಹೀಂದಗದೆ ಔರಾದ ಭಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169365 ನಿವ್ರತಿ - ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169366 ಪ್ರಭು - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100169367 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169368 ಗೆಂದಾ ಬಾಯಿ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169369 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರ ಜಿಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169370 Chandrakala - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಬೀದರ ಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169371 ಮಂಗಲಾ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169373 ಪದ್ಮಿಣಿ ಬಾಯ - ಕೆ ಇ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169374 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169375 ಸೇಶಾ ರಾವ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169376 ಬಾಲಾಜಿ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169377 ಕಲಾವತಿ - ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ ಹಿಂದ ಗಡೆ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169378 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಹಿಂದುಗಡ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022150010000024/05/2022
560100169379 Mallamma - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/20226004000024/05/2022
560100169380 Godavari - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರ ಜಿಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169381 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100169382 ನರಸಿಂಗ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169383 sapna - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560100169384 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169385 Anita - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499223/05/2022FPS****499223/05/202212008000023/05/2022
560100169386 Chandramma - ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169387 ವೈಜಿ ನಾಥ - ಬಸವನ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169388 Mangala - ಬಸವನ ಗಲೀ ಔರಾದ ಭಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169389 Bhagashira - ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169390 Raziya Begum - ಪಟೇಲ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022180012000024/05/2022
560100169391 ಸಬಿಯ ಬೇಗಂ - ಹಳೆ ಗಂಜ್ ಔ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169392 Haseena Begum - ಗೌಂಢೇ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169393 Faridabi - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100169394 ಗಫಾರ ಸಾಬ - ಜಂತಾ ಕಾಲೋನೀ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169395 Hanifa Begam - ಪಠಾನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ), ಬೀದರ ಜಿಲPHH(NK) / NCS------210000000-
560100169396 Haleema - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ ಬಾ ಜAAY(NK) / NCS------200000000-
560100169397 Rajabai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100169398 ರಾಮು - ದೇಶಮುಖ ತಾಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169399 ರಾಮರಾವ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169400 ವಿಠಲರಾವ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100169401 Radhabai - ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ: ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100169402 Shantabai - ಜೋಷಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100169403 Dhanu Bai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100169404 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169405 ಆಜಿಮ - ಟೇಪೂಸುಲತಾನ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100169406 ಬಾಬುರಾವ - ಜನತಾ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169409 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಢಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169410 ಮುಸ್ತಫಾ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169412 Bhagu Bai - ವಾದಿಬಸಂಡಾದೇ ತಾಂದಾ ಔರಾದ ಭPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169413 ಗೋವಿಂದ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100169414 Salu Bai - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿ ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169415 Rajiya Sulthana - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560100169416 Begam Bee - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100169417 Saja Bai - ದತಾ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100169418 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂ ಗೋವಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ನಾಲಂದಾ ಡಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಔರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100169419 Farzana - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/2022150010000025/05/2022
560100169420 ಖಾಜಾ - ಖುರೇಸಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169421 Saida Bee - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/202212008000025/05/2022
560100169422 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಗೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****180821/05/2022FPS****180821/05/202212008000021/05/2022
560100169424 Kamala - ಬಾವ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169425 ಧೋಂಡಿಬಾಯಿ - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100169428 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100169443 ಮೌಲಾ ಸಾಬ ಜಂದಿ ಸಾಬ - SUB JAIL QUARTERS AURAD BNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169447 ಬಸವರಾಜ - ನಿರಮಳೆ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------50000000-
560100169448 ಪ್ರಭು - *NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169449 ವಿಶ್ವನಾಥ - *NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169450 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ - ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169451 ಅನಿಲಕುಮಾರ - *NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169453 ಹನುಮಂಥ ರಾವ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169454 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತೆಗಂಪುರೆ - *NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169456 ವ ಗಿರ ರಾವ - *NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169457 ಸೇಶಾ ರಾವ - *NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169458 ಧನರಾಜ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169459 ಧನರಾಜ - ಬಸವಕಾಲೇನಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169460 ಸುಧಕಾರ - *NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169461 ಚಂದ್ರಪಾಲ - *NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169462 ಬಾಬು ರಾವ - *NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169723 ಸುಬಾಷ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ - ಶಿವ ನಗರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169725 ಹನಮಂತ ರಾವ - ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169727 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಬೀದರ ಜಿಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169728 Vidyavati - ಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಿಲಯ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಹತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169729 ಇಂದುಮತಿ - ಶಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169730 Shridevi - ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ಕಾಲೊನಿ ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169732 ಪ್ರಕಾಶ - .. .NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169733 ಇಂದುಮತಿ - ಕೆ ಇ ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169734 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಬಸವನ ಗಲೀ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169736 ಶಿವಕುಮಾರ - ಗಂದಿ ಚೌಕ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169737 ಹರಿ ಭವ - ಕ ಈ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169738 SAVITA - ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ತಾ: ಔರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169739 ಅಶೋಕ - ಜಹಸೀಲ ರೊದ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನಾ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169740 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ತಸೀಲ ಆಫೀಸ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169741 ದತ್ತಾತ್ತಿ - ಹಳೆ ತಸಿಲ ಕಚರಿ ಔರಾದ ಬಾ ಲೋ.ಇ ವಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169742 ಅಶೋಕ - ಬಸವ ನಿಲಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಬಡಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169744 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ನಿಯರ ತಸೀಲ ಆಫೀಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169745 ಪ್ರಕಾಶ - ನಿಯರ ತಸೀಲ ಆಫೀಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169746 ಮಾರುತಿರಾವ್‌ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169747 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169748 ವಿನಾಯಕ - ಗೇರ್ನೇ ಲೀ ಆಉಠ ಬ್ಸವ ಗೂರುಕೂಲ ಶಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169749 ಚಂದ್ರಶೇಖರ - ಆಸ್ಪ್ತತ್ರೆ ತಹಶಿಲ ರೋಡ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169750 Shobha - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾರಾ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100169752 ಬಸವರಾಜ - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190622 KAVERI W/O SURESHKUMAR MATHAPA - ಮು:ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190626 PRAKASH S/O. NAGNATH - ಸಾ:ಹಳೆಗಂಜ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190633 LALITABAI W/O BASWARAJ - ಸಾ:ಬೌದ್ಧನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190671 SHRIKANTH S/O. GUNDAPPA - ಸಾ:ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹತ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190709 ಮಾರುತಿ ತಂ.ಸೂರ್ಯಬಾನ - ಸಾ:ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/2022150010000019/05/2022
560100190734 ಜ್ಯೋತಿ - ಅಮರೆಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100190773 Suman - ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ (ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ (ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100190810 ASHABAI W/O SANJUKUMAR - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------150000000-
560100190826 SHESHARAO S/O LAXMAN PAWAR - ಸಾ:ನರಸಿಂಹಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190840 MAHEBOOB PASHA S/O HAIDAR SAB - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560100190869 ಮಾಧೋರಾವ ಭಾಲ್ಕೆ - NAGESHREE NIVAS ABHIKA COLONY NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190880 Neelamma - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190894 ಗುರುರಾಜ ಜಿ.ಎಂ - ವಾರ್ಡ ನಂ-13 ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಅಭೀವೃದಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190895 ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೂಗಾರ - ವಾರ್ಡನಂ-13 ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಅಭೀವೃದಿ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190906 ಬಸವರಾಜ್‌ ಮಠಪತಿ - ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190948 RATNABAI W/O RUKAMANNA - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100190955 BABUMIYYA S/O SAMAD SAB - ಬೋಗಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/20223002000024/05/2022
560100190957 Prabhavati - ಚೌದಾಪುಡೆಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------90000000-
560100190959 SUNITA W/O DASHARATH CHANDAPUR - ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100190962 Swati - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------180000000-
560100190967 Raheema Begum W/o Akarm Sab - ಬಾವಾಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190974 Rasida Begam - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100190975 SANTOSH S/o LAXUMAN RAO SANGE - ಸಾ:ಕೋಮಟಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(PHH(NK) / NCS------120000000-
560100190981 SHOUKAT ALI - ಕಸಾಬಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191012 LAXMI W/O SHAMSON BHAVIKATTE - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191027 Varsha - ದೇಶಮುಖಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191035 SANTOSH S/O NAGNATH - ಕೈಕಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191055 Malan Bee - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560100191058 ASHWINI - ಮೋಚಿಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191063 ARVIND S/O MANIKAPPA - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191066 SHARANABASAPPA S/O CHANDRASHEK - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191069 SUNITA W/O ANILKUMAR - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191077 ರತ್ನಾಮ್ಮ ಗ/ ಶಿವರಾಜ - ಶೇಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ) ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/20226004000024/05/2022
560100191087 Shobha Raju Pawar - ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12 ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ತಾ. PHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100191142 RAMAN S/O MOGLAPPA - ರಾಮನಗರ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191155 SAROJINI W/o.VAIJINATH PATNE - ಬಸವನಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191171 Laxmi Bai - ದೆಸಮುಖತಾಂಡ ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022180012000024/05/2022
560100191177 Kavita - ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12 ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------180000000-
560100191179 Kavita - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191180 Sangeeta - ಲಿಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191184 Hajinisa Begam - ಖಸಾಬಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜPHH(NK) / NCS------180000000-
560100191187 Sharubai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191193 ಯಂಕಪ್ಪ ದಾಸುರ - ಜೋಷಿ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191195 Narasamma - ಜೋಷಿ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191200 ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ - ವಾಡಿ ಬಸವನ್ನಾ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191201 Shantamma - ಜೋಷಿ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191210 ಸಂಜುಕುಮಾರ ಭಾಲ್ಕೆ - ವಾರ್ಡ್ -14 ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191216 Sngeeta - ಇಂದ್ರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------180000000-
560100191222 ಅನಿತಾ - ಔರಾದAAY(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022200015000024/05/2022
560100191228 Saru Bai - ಭಾರತ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ: ಔರಾದ ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100191230 ಶೆಂಕರ್‌ - ವಾರ್ಡ ನ.14 ಇಂದ್ರಾನಗರ ತಾಂಡ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191231 ಕಿಷನ್‌ ಚೌಹಾನ - ಇಂದೆರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಿ ಜಿ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191233 ಸಂಜಂುುಕುಮಾರ ಪಾಂಡರೆ - ವಾರ್ಡ್ ನಂ -12 ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191236 ಬೇಬಿ ತಬಸ್ಸುಮ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೊನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191237 ಶ್ರೀಮಂತ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ತಾ:ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022150010000024/05/2022
560100191238 ಲಲಿತಾ - ರಾಮ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191239 ಸಂತೊಷ - ಭರತ ನಗರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191253 kalu bai - ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12 ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191264 Amina bi - ಭಾರತ ನಗರ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191267 ಅಂಬಾಜೀ ಚೌಹಾನ - ವಾರ್ಡ್ ನಂ -14 ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191283 ರಾಧಾಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560100191286 ಮಾರುತಿ - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191289 ರವೀಂದ್ರ ಎಂಡೆ - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191290 Sangmma - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ 13PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191293 ಸಾಲೇಶ್‌ - ವಾರ್ಡ ನ 12 ಹಳೆ ಗಂಜ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022150010000024/05/2022
560100191295 Vijaylaxmi - ವಾರ್ಡ್ ನಂ -12 ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ (ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191300 Rajemma - ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------210000000-
560100191305 ಲಲಿತ - ಇಂದ್ರ ನಗರ ತಾಂಡ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191327 ಪಾಂಡುರಂಗಾ - ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ(ಬಾ) ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191334 ಬಾನುದಾಸ - ಮೋಚಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****499223/05/2022FPS****499223/05/2022150010000023/05/2022
560100191358 ಸಂಜು - ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಮಾರಕೇಟ್ ತಾಂಡಾ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191374 ಅನ್ವರ್ ಅತಾ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022150010000024/05/2022
560100191375 Renuka - ವಾರ್ಡ್ -14 ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191376 ಪದ್ಮಾವತಿ - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100191377 GOURAMMA CHELWA - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191381 ರಮೇಶ ಚೌಹಾನ - ಮಾರ್ಕೆಟ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191382 ಮೊಹನ್‌ ರಾಠೋಡ - ಭವಾನಿ ನಗರ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191383 Moka bai - ಬಸವನವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191384 ರಾಮಜಿ - ಇಂದ್ರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191385 ಇಸಾ ಮಾಲಾ - ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191394 CHANDRAMMA W/O NAGAPPA - ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ ಗಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಮನೆ ನಂ. PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191410 Shantamma - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ: ಔರಾದ (PHH(NK) / NCSBiometric****939124/05/2022FPS****939124/05/2022210014000024/05/2022
560100191413 RAJU - ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಂಢಾ ತಾ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191423 Chandramma - W/O: ವೈಜೀನಾಥ 3ಏ ಔರಾದ (ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****507519/05/2022FPS****507519/05/2022180012000019/05/2022
560100191424 SIDDAPPA - ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಚಿಟಮೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****499223/05/2022FPS****499223/05/20226004000023/05/2022
560100191442 ಮಾದಪ್ಪ - ಹಳೆ ಗಂಜ ತಾ. ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191445 ಮಾರುತಿ - ವಾರ್ಡ್ ನಂ -11 ಜೋಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191447 SUBHASH - ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಚಂದರ ರಾನೆ ಜನತಾ ಕಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191459 BALAJI KHANDERAO - ಹಳೆಗಜಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191461 SHASIKALA W/O BASAPPA - ಬೋಗಾರಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಿ)ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****223723/05/2022FPS****223723/05/20223002000023/05/2022
560100191477 SHRAVAN S/O GANAPATI JADHAV - ಇಂದ್ರಾ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ(ಬಾ)ಜಿ ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191481 Sridevi - ಮನೆ: ಸಂ:73 ಶಟಕರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100191489 SAMIYUDDIN S/O ISMAILSAB - ಗೌಂಡಿಗಲ್ಲಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ. ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191494 SURYAKANT - ಗೌಂಡಿ ಗಲ್ಲಿ ತಾ: ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191513 ರಾಜಕುಮಾರ - ವಾರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191515 ಶೆಶಾರಾವ ರಾಠೋಡ - ಮಾರ್ಕೀಟ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100191521 ಸರಸ್ವತಿ ಗಂ ವೈಜಿನಾಥ - ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191525 ರಮೇಶ ರಾಠರೋಡ್‌ - ವಾರ್ಡನಂ -12 ದೇಶಮುಖತಾಂಡಾ ಔರಾದ (PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191544 ಬಾಬುರಾವ ತಂ ಗೀರಪ್ಪ - ಬಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191547 ಮನೋಹರ - ವಾರ್ಡ ನ 14 ಲಿಡಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191551 ನರಸಿಂಗ ನಾಗೊರೆ - ಲಿಡಾಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191554 ರಾಜಕುಮಾರ - ಟೀಚರ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191557 Ashwini - ವಾರ್ಡ್ ನಂ -14 ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------210000000-
560100191559 ಸೂರೆಕಾಂತ ಘೋಳೆ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ.NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191560 ಶ್ರಿ ವಿಲಾಸ - ವಾರ್ಡ -14 ಲೀಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191566 ಉಮಾಕಾಂತ ಭಾಲ್ಕೆ - ಅಂಬೀಕಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191571 ಉಜ್ವಲಾಬಾಯಿ - ವಾರ್ಡ್-13 ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191577 Parveen Begum - ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100191581 ಸೋಪಾನ್‌ ಪವಾರ್ - ಲೀಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ತಾ:ಔರPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191589 Sangeeta - ಔರಾದPHH(NK) / NCSBiometric****499220/05/2022FPS****499220/05/202212008000020/05/2022
560100191592 ಚಂದ್ರಬಾಯಿ - ಲೀಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191597 ಪ್ರೇಮಾಬಾಯಿ - ಲೀಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191601 ಸಂಜುಕುಮಾರ ಪರಳೆ - ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191603 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೆ.ಇ.ಬಿ.. ಅಫಿಸ್ ಔರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191604 ಭಾವರಾವ - ಲಿಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100191608 ಲಕ್ಷಣ - ಲೀಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191612 ರಾಮರಾವ್‌ - ಇಂದ್ರಾನಗರ ತಾಂಡಾ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191615 DoulatB - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.PHH(NK) / NCS------90000000-
560100191622 ಕರೀಮ್‌ಸಾಬ್‌ ಚೌಧರಿ - ನಂ -28 ಶಿಕಸಕರ ಕಾಲೋನಿ ` (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191631 ರಮೇಶ ಚೌಹಾನ್‌ - ವಾರ್ಡ್ -12 ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100191634 ಶಕೂರ್‌ ಸಾಬ - KHASAB GALLI AURAD B DIST BIDAPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191636 GYANOBA - ವಾರ್ಡ್ ಲಿಡಾಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560100191639 ಮೈನುದ್ದಿನ ತಂ ಹುಸ್ಸೇನ ಸಾಬ - ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191643 ರಮೇಶ - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ(ಬಾ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191667 Rukminibai - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ನಿಯರ ಸಂತೋಷ ಥೆಟರ PHH(NK) / NCS------210000000-
560100191669 ವೆಂಕಟ ಚೌಹಾನ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12 ಔPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191670 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ - ವಾರ್ಡ್ ನಂ -12 ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/20229006000024/05/2022
560100191671 ಜನಾಬಾಯಿ - ನರಸೀಮಗಪೂರ ತಾಂಡಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 12 ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191679 Tahseena - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ(ಬಾ) ಜಿ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560100191717 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೈಜಿನಾಥ (ಮರಣ) - ವಾರ್ಡ್ ನಂ -14 ಲೀಡಕರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191732 ದ್ಯಾನ್ ಬಾಯಿ - BASAVAN GALLI AURAD B DIST BIDPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191740 ದೇವಿದಾಸ ಚೌಹಾನ - ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂ -12 PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191741 ದೇವಿದಾಸ ರಾಠೋ - ನರಸಿಂಗ ಪೂರ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ (ಬಿ)ಜಿ ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560100191742 ವಿಠಲರಾವ್‌ ಜೋಷಿ - ಜೋಷಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/20226004000024/05/2022
560100191756 ಕಾಶಿನಾಥ ಪವಾರ್ - ವಾರ್ಡ್ ನಂ -12 ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191758 DHUNDO - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****729224/05/2022FPS****729224/05/20223002000024/05/2022
560100191759 Shivakumar s/o Sharanappa - ಆಶೂಕ ಹೋಂಡಾಳೆ ಬಸವಲಿಂಗ ನಿಲಯ ಎಚ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191773 Bhagubai - AuradNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191782 LAXMABAI - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ತಾ. ಔರಾದ (ಬಿ) ಜಿ. ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191812 ಮಹಾದೇವ ಪಾಟೀಲ - ಟೀಚರ್ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜೀ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191817 ಗುಲಾಮ ರಸುಲ - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ತಾ:ಔರಾದ(ಬಿ)ಜಿಲ್ಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560100191948 GOVINDRAO SHANKARAO - ಆಂರೇಶವರ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191958 SOPANRAO - ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560100191975 Suman Bai - ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಾ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560100191980 NARASABAI SUSALADE - ಗ/0 ನಾಗಾರಾವ್ ಸುಸಲಾದೆ ಬಸವನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560100191982 SANTOSH LAXUMAN - ಗಾಂಧಿ ಚುಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560100191985 PRAKASH - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------90000000-
560100191990 Ambika - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100191995 VAIJINATH - ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/20229006000025/05/2022
560100191997 GOVIND - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560100191999 SWAPNIL BIRADAR - ಸಬ್ ಜೇಲ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192001 ಅನುರಾಧಾ - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೊನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560100192002 Jyoti - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192005 SAVANTH - ಬೌಧ ನಗರ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ. ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192010 Surekha - ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192012 Godavari - ತೇಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192014 Farhana Begum - ಖುರೇಶಿ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560100192015 Yasmeen Begum - ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192024 SHASHIKALA MARUTIRAO SHINDE - ಸಂತೋಷ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಸಂತೋಷ ಕಾಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192025 KHAJASAB MADARASAB - ಪಟಾನ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/20223002000024/05/2022
560100192064 Reshma - ಖಸಾಬ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100192067 RATNAMMA SHENKAR - ಬೌದ್ಧ ನಗರ ಔರಾದ (ಬಾ) ಜಿ.ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192072 RUKMINI - ಗ/0 ವಿಲಾಸ ದಜಿರ್ಯ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192077 DHNRAJ - ಪತಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192092 NAME SHAHEN BEGAM - ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560100192094 BHIMRAO - ಸಾಯಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100192097 MD RAFFI - ಆಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560100192195 KAVITA SANTOSH - ಶೆಟಕಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾದ PHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100192198 Bhagyashree - ಚೌದಾಪುಡೆ ಗಲ್ಲಿ, ಔರಾದ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560100192221 PRABHURAO - ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ತಾ:ಔರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560100192245 Shagunabai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192253 RAMESH - ಸಂತೋಷ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ ಬಾ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100192269 Anusaya Bai - ಲಕ್ಷ್ಮಣ 13/ಬಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನPHH(NK) / NCS------120000000-
560100192270 Parubai - ಪ್ರಕಾಶ 114 ಬಸವನ ವಾಡಿ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560100195763 Santoshi Bai - D/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100197266 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ರಾಮನಗರ ಔPHH(NK) / NCS------150000000-
560100197444 Zakera Begum - W/O ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯುಮ್ 10 ಬಸವೇಶ್ವPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100198224 Nagamma - W/O ಈರಣ್ಣಾ ಕುಂಬಾರ್ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100198229 Balika - W/O ಮಾಧವರಾವ ಖೊಬಾ ಗಲ್ಲಿ ಔರPHH(NK) / NCSBiometric****939119/05/2022FPS****939119/05/202212008000019/05/2022
560100198792 Heena Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿರಜೋದ್ದೀನ್ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560100198905 Tejaswini - C/O ರಾಹುಲ ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೊನೀ ಔPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199139 Sunita Bai - W/O ರೋಹಿದಾಸ ನರಸಿಮಾಪೂರ ನರPHH(NK) / NCS------60000000-
560100199393 Laxmi - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಸವಣ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560100200529 Arya Laxmi - C/O ದೀಲಿಪ್ ಗೌಂಡಿ ಗಲಿ ಔರಾದPHH(NK) / NCS------60000000-
560100200729 Kaveri - W/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ಪತ್ಗಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560100200940 Samreen Begum - W/O ಶಫಿ ಬೋಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಔರಾದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560100201256 Sunitabai - ದೇಶಮುಖ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560100201297 Pushapavati - ಹಳೆ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಔರಾದ (ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/2022180012000024/05/2022
560100201432 Sarasvati - S/O ರಾಜಕುಮಾರ ನಜೆರೇತ ಕಾಲೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201775 Nirmala - S/O ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಜರೇತ ಕಾಲೋನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201782 Ashwini Biradar - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಟೀಚರ್'ಸ ಕಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100201783 Meenakshi - W/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಉಪ್ಪೆ ೫-೫೪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560100201786 Pushapavati - S/O ಹಣಮಂತ್ ರಾವ ಬಾರೊಳೆ ಟೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560100202565 Mamta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರವೀಣ ಹಳೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****499225/05/2022FPS****499225/05/20226204000025/05/2022
560100202925 Jagdevi - W/O ಅಂಬ್ರೆಶ ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಔPHH(NK) / NCSBiometric****499224/05/2022FPS****499224/05/202212008000024/05/2022
560100202931 Shivani - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ 34 .PHH(NK) / NCS------60000000-
560100203403 Anita - W/O ಅನಿಲ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನೀ PHH(NK) / NCS------90000000-
Top