REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149390 Savita - ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅತ್ಲಾಪುರ ಸಸ್ತಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149852 Tuljabai - S/O ತುಕಾರಾಮ 41 ಅತ್ಲಾಪುರ ಅತಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149928 Ambika - S/O: ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ 27 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149929 Basamma - S/O: ಶಿವಬಶಪ್ಪಾ 26 ಅತ್ಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150150 Jyoti - W/O ಸಂಜಿವಕುಮಾರ್ ಅತಲಾಪುರ ಅತಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150537 Umadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅತಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151072 Asha - W/O ಲವಕುಷ ಅತಲಾಪುರ ಅತಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151346 Renuka - W/O: ಸಂಜೀವ 71 ಅತ್ಲಾಪುರ ಅತಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152402 Kalavati - W/O: ಶಂಕರ 127 ಅತ್ಲಪೂರ್ ಬಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560200152473 Mamata - W/O ಪ್ರೇಂಕುಮಾರ 94 ಅತ್ಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153875 Ambika - S/O: ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ 92 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200154063 Sangeeta - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 71 ಅತ್ಲಾಪುPHH(NK) / NCSBiometric****229516/05/2022FPS****229516/05/202212008000016/05/2022
560200154241 Meera - ಮಹೇಶ್ ಅತಲಾಪುರ, ಬಸವಕಲ್ಯಣ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154272 Viramma - S/O: ಬೀರಣ್ಣ 186 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154329 Jagdevi - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 55 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154330 Teja Bai - S/O: ಹುಷೆನಿ ಕಾಂಬಳೆ ಅತ್ಲಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154331 Tukkamma - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ 53 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154332 Siddamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜ 13 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154333 Mahadevi - D/O: ಶಿವಪುತ್ರ 148 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154530 ರೀನಾ - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ 148 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154540 Mangala - W/O ರವೀಂದ್ರ ಅತ್ಲಾಪುರ ಅತ್ಲಾಪುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154578 Ranjith - S/O: ಮಾಣಿಕ 111 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200154909 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ್ ಅತ್ಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154919 Nagamma - W/O ಜಗನ್ನಾಥ #83 ಅತಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154961 ಪರಬತ್ ಬಾಯಿ - W/O: ಮಹದೇವ 131 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154962 Mahadevi - S/O: ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ 73 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155032 Basamma - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 48 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200155091 Kanta - W/O: ಅಂಕುಶ 108 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155206 Geeta - S/O: ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 47 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155216 ತನ್ಗೆಮ್ಮ - S/O: ಶಂಕರಎಪ್ಪ 66NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200155224 Rekha - W/O: ಯಲ್ಲಲಿಂಗ 85 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155477 Shobha - S/O: ಬಸವರಜ 9 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155478 Nagamma - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪ 9 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155479 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪ್ಪ ಅತ್ಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155480 Jagdevi - S/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಚಪನೂರ 143 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155776 Seeta - S/O: ದೀಲಿಪ್ 96 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155787 Nirmala - ಭೀಮರಾವ 121 ಅತಲಾಪುರ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155902 Rekha - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ 55 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155903 ಪ್ರಿಯಾ - S/O: ವೈಜೀನಾಥ 234 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155964 Kundanbai - S/O: ಗಂಪತಿ 85 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157506 Ujwala - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 77 ಅತ್ಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------210000000-
560200157642 Sarubai - D/O: ನವನಾತ್ 109 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157703 Rasika Bai - W/O: ಧನರಾಜ 96 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157786 Gangubai - W/O ಬಾಬುರಾವ #00 ಅತಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157840 Asha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಭೀಮ್ ಕಂಬಳೆ 96 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157929 Channamma - W/O ಬಮ್ಮನ್ನ ರಾಚಪನೊರ ೯೨ ಅತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158423 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲರಾವ್ ಹಿರಗಪ್ಪನೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158591 Pooja - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 47 . ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159205 Laxmi - S/O: ನಾಗಪ್ಪ 113 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560200159826 Sangitha - S/O: ಖಂಡೇಪ್ಪ 77 ಅತ್ಲಾಪುರ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160102 Kasturiba - S/O: ಬಾಮಣ್ಣ ಶಾಸ್ತಾಪುರ ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160161 Savitri - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 208 ಅತ್ಲಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200160346 Mahadevi - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 10 ಅತ್ಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160760 Sangeeta - S/O: ಹಣಮ0ತಪ್ಪಾ ಪಿರಾಜಿ 68 ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160975 Nagamma. - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 1 ಅತ್ಲಾಪೂರ ಬೀದPHH(NK) / NCS------180000000-
560200161192 Jambavathi - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 65 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161238 ಗಂಗಮ್ಮ - S/O ಮಾರುತೇಪ್ಪಾ 99 00 ಅತಲಾಪುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161385 Rajkumar - S/O: ರಾಮಣ್ಣಾ 84 ಅತ್ಲಾಪುರ ಅNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162550 Prema - W/O: ನರಸ 85 ಅತಲಾಪೂರ ಸಸ್ತಾಪೂರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162553 Ramabai - W/O ಭರತ 01 . ಅತಲಾಪುರ್ ಸಸ್ತಾಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162913 Meena - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ 145 ಅತಲಾಪೂರ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163069 Shobha - W/O ಜಯದ್ರತ ಕಾಂಬಳೆ 98 0 ಅತಲಾಪPHH(NK) / NCS------210000000-
560200163206 Ratnamma - W/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ 205 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200163207 Munnabayi - W/O ಕಲ್ಲಪ್ಪ #138 ಅತ್ಲಾಪುರ ಬPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164209 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164210 Sakubai - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164211 jana bai - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164212 tangemma - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164213 Geetabai - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164214 Sampata - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164215 sharanu - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164216 ಅನಿಲ ಕುಮಾರ - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164217 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164218 ಶ್ರೀಮಂತ - ಅತಲಾಪೊರ ಪೋ ಸಸ್ತಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164219 ಗಣಪತಿ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164220 ಶ್ರಿಪತಿ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164221 Kalavati - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164222 Sushilabai - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200164223 ಗುರುನಾಥ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164224 ಮುಕಿಂದ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164225 ಅಭಿಮಾನ್‌ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164226 ಬಸಪ್ಪಾ - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164227 ಪಾರವತಿ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164228 ವೆಂಕಟ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164229 Bhim Bai - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164230 ವಿಠಲ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164231 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164232 Usha - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164233 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164234 ಪುಂಡ್ಲಿಕ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164235 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200164236 ನರಸಿಂಗ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164237 srimti kalamma - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164238 ನಾಮದೇವ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164239 ತುಕಾರಾಮ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164240 tukamma - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------240000000-
560200164241 ಕೋಂಡಿಪಂತ - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164242 tara bai - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164243 ಕಿಶನ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164244 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164245 nilamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣೆಪ್ಪಾ AAY(NK) / NCS------200000000-
560200164246 Tejamma - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164247 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164248 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164249 ನವನಾಥ - ಸಾ: ಸಸ್ತಾಪೂರ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169251 pula bai - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169921 Kamla Bai - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169922 putala bai - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169923 ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ಅತ್ಲಾಪೂರ ಪೋ ಸಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169925 ಮನೋಹರ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169926 vijaya kumar - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169927 Rachamma - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169928 Viramma - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169929 jagadevi - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169930 Shanta Bai - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169931 ಮಾಣಿಕ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169932 Lalitabai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169933 ಗೌತಮ - ಅತಲಾಪೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200169935 ಶಶಿಕಲಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169936 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169937 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169938 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169939 kanta bai - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169940 jaya bai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169941 Vijaybai - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169942 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169943 ಕಾಂತಪ್ಪಾ - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169944 Champa Bai - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169945 ವಿಧ್ಯಾಣ್ಣ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169946 ಮನೋಹರ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169947 Sonamma - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169948 ಮಾರುತಿ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169949 Mahadevi - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169950 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169951 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169952 ತುಲ್ಸಮ್ಮಾ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169953 ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169954 Shashikala - ಅತಲಾಪೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169955 Shreedevi - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169956 ಮನೋಹರ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169957 ಶ್ರೀ ಪಾಡುರಂಗ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169958 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169959 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169960 Sushilabai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169961 NAGAMMA - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169962 ನಾಗಣ್ಣ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169963 Anita - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200169964 ಶ್ರೀ ಮಂತ - ಅತಲಾಪೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169965 Sulechana - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169966 ಸರುಬಾಯಿ - ಅತಲಾಪೊರ ಪೋ ಸಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169967 ಶ್ರೀ ಅಮೃತ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169969 ಜಗದೇವಿ - ಅಟ್ಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200169970 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಅತಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------270000000-
560200169971 ಶಿವ ಮುರ್ತಿ - ಅಟ್ಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200169972 ಗುರುರಾಜ - ಅಟ್ಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200169973 durpati - ಅಟ್ಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200169974 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169975 ಮಹದೇವ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169976 ಮನೊಹರ - ಅತಾಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169977 ನರಸಮ್ಮಾ - ಅತಲಪೂರ ಪೋ ಸಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169978 ಬಸಯ್ಯಾ - ಅತಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169979 ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಅತ್ಲಾಪುರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200169980 Bandemma - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169981 Bharat bai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169982 ಕಮಲಾಕರ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169983 ಕಾಶೇಪ್ಪಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169984 ತಂಗೆಮ್ಮ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185586 ವೈಜಿನಾಥ - ಅತಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185587 ಶೀವರಾಜ - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185588 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಅತಲಪೂರ ಪೋ ಸಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185589 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಅತಲಾಪೂರ ಪೋ ಸಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20229006000018/05/2022
560200185590 Rajamma - ಅತಲಪೂರ ಪೋ ಸಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185591 ಮಾರುತಿ - ಅತ್ಲಾಪೂರ ಪೋ ಸಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187459 ಜಗದೇವಿ - ಅತಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187967 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಅಟ್ಲಾಪುರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188132 ತುಕರಾಮ - ಮನ ನಂ: 124/2 ಹೂಸ್ಪೆತ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸAAY(NK) / NCS------200000000-
560200193249 Nagamma - ಸಾ.ಅತಲಾಪೂರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193541 Jagdevi - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193626 Savita - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193679 Mangala - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193859 Chitra Bai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193907 ಪ್ರಭಾಕರ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193957 prabhavati - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200194079 parvthi - ಅಟ್ಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200194713 Bharat Bai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194719 Shashikala - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200194722 ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194723 Vimalabai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194724 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಅತಲಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194726 Mallamma - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194727 ಉಮಾಕಾಂತ - ಅತಲಾಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194728 ನಾಗಣ್ನ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194729 ಬಾಬು - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194731 Surekha - ಸಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194732 Prema - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194734 Rukmini - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194736 ಮಹದೇವ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194737 ವಾಮನ್‌ - ಅಟ್ಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560200194738 ತುಕಾರಾಮ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194739 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194740 gyana bai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200194741 ವಚಲಾಬಾಯಿ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194744 Sunita - ಆತಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200194745 ಅಂಬಾದಾಸ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194746 ರಾಮಲಿಂಗ್ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194747 ಸುಧಾಕಾರ - ಅತಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194748 Sangeeta - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194749 Ayyamma - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194750 Mahadevi - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194751 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194752 ಶಂಕರ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194754 Tangemma - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194757 ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194760 Chhabu Bai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194762 Jyoti - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194764 Parvatibai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194765 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194766 Laxmi Bai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194771 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194774 ಮಹಾನಂದಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194775 Mahadevi - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194777 ಬಸವರಾಜ - ಸಸ್ತಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194778 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****203815/05/2022FPS****203815/05/202212080000015/05/2022
560200194789 ರಮೇಶ್ - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194791 Sarubai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200194795 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200202355 Ambavva - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207474 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207532 shakuntala - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207561 Mahananda - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207846 ರೇಣುಕಾ - ಸಾ.ಅತಲಾಪೂರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208054 mamatabai - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200208058 ಶೋಭಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208180 ನಾಗಯ್ಯ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208253 Jagdev - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200208397 ಕುಪ್ಪಣ್ಣ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208678 Shridevi - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200208788 ಬಾಬು ರಾವ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208789 Jagadevi - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208792 Shanta Bai - ಅತಲಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200208928 ಶಿವ ರಾಜ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209103 Veeramma - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200209185 Sunita - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200209447 Mallikarjun.S.Beernoor - ಅತಲಾಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210016 Revansiddappa - ಅತಲಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210017 RAJKUMAR S/O LAXMAN - ಮು:ಅತಲಾಪುರ ಪೊಸ್ಟ: ಸಸ್ತಾಪುರ ತಾ:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210901 Maruti/Nagappa - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211380 ರೇಷ್ಮಾ - ಅತಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211658 ಸುಜಾತಾ - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212428 VEERAYYA - 4,ಅತಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212796 Jyothi - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213033 NARASAMMA W/O, LATE RAMCHANDRA - ಅತಲಾಪೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200213178 Narasabai - ಅಟ್ಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200213179 SHIVRAJ S/O VAIJINATH - ಅತಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214515 RESHIMA - ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ 125 ರಸ್ರ ಅತಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200214533 SUNITHA - ಸಿದ್ರಾಮ 116 ರಸ್ತ ಅತಲಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200214752 Sunita - ಆಶೋಕ 10 ರಸ್ತ ಅತಲಾಪುರ ಅತಲಾಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214827 KALPANA - ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 74 ರಸ್ತ ಅತಲಾಪುರ ಅPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215031 Shivananda - ವೀರೇಶ 15 ರಸ್ತ ಅತಲಾಪುರ್ ಅತಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200215039 Sushila Bai - ಅತಲಾಪೂರ 37 ಆತಲಾಪೂರ್ ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200215618 Basamma - ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ 73 ಅತಲಾಪುರ್ ಪೋ ಸಸ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200215830 Kavita - ಶಿವನಂದ 89 ರಸ್ತ ಅತಲಾಪುರ ಅತಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215983 Chhaya - ಸಂಜುಕುಮಾರ 95 ರಸ್ತ ಅತಲಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200216058 Usha - ರಮೇಶ 128 ರಸ್ತ ಅತಲಾಪುರ್ ಅತಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216059 Sunita - ಸುನೀತಾ ಸತೀಶ ಕಾಂಬಳೆ 0 ಅತಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216238 SAVITRA - ಸುಭಾಶ 126 ರಸ್ತ ಅತಲಾಪುರ್ ಅತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216239 Savitra - ರಮೇಶ 4/4/8 ಅತಲಾಪುರ್ ಪೋ ಸಸ್ತಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216423 Anusha Bai - ಜರೇಪ್ಪ 36 ಅತಲಾಪುರ್ ಅತಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200226981 Mahadevi - S/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 48 ಅತ್ಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200227076 Paryag Bai - W/O: ವಿಠಲ ರಾವ ಅತ್ಲಾಪುರ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227379 Preeti Raghvendra - C/O ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮನೆ.ನಂ 65 - ಅತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228080 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಕಾರಾಮ #49/1 ಅತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200228127 Sunita - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೀರನೂರ ಅತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228454 Kavita - S/O ಶಿವರಾಯ 877-79 , ಅತಲಾಪುರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200229237 Shobha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ್ 130 ಅತ್ಲಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229516 Nagamma - W/O: ಸಂತೋಷ ಸಿಂದಗರ್ 82 ಅತ್ಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229545 Preama - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಕಂಬಳೆ ಅತ್ಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200229548 Seema Bai - W/O: ಗುರುನಾಥ 1.199 ಅತಲಾಪೂರ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229789 Jaishira - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅನಿಲ್ ಅತಲಾಪುರ ಅತಲಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229971 Priya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಕಾಂಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200230270 Laxmibai - D/O: ಅಂಬರೇಶ ಅತ್ಲಾಪುರ ಅತಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200230467 Kaveri - C/O ಯಲ್ಲಲಿಂಗ 01 ನಾರ್ ಮಹಾದೇವಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230468 Kashi Bai - S/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 49 ಅತಲಾಪೂರ ಅಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200230471 Ramabai - W/O: ಪರಮೇಶ್ವರ 148 ಅತಲಾಪೂರ ಅಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230472 Priyanka - S/O: ಶರಣಪ್ಪ 100 ಅತಲಾಪೂರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200230473 Sharanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230474 Nagamma - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 148 ಅತ್ಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------60000000-
Top