REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149018 Lataa - S/O ಶಿವರಾಜ ಬಡದಾಳೆ ೧೩೮ ಅಲಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149039 Mahadev - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ 140ಬ್ಲಾಕ್2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149040 Sharanamma Bugade - S/O: ಅನ್ನೆಪ್ಪ ಬುಗಡೆ 216/2 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149232 ಶಕುಂತಲ - W/O: ಮದದೇವ 2-89 ಆಳಗೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149858 Laxmi Bai - W/O: ಅಶೋಕ್ 19 ಆಳಗೂದ ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200149863 Uththamabayi - W/O: ಬಾಬು 109/2 ಆಳಗೂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149868 Sangeeta Ukkawale - W/O: ಬಾಲಾಜಿ 4/39 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149873 Shanta Bai - W/O: ಏಕನಾಥ 203 ಬ್ಲಾಕ್ ನ2 01 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149923 Renuka - C/O ಅಂಕುಶ ಮನೆನಂ230 ನಿಯರ ಬಸವೇಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560200149946 Kamalabai Biradar - S/O: ತುಕಾರಾಮ್ 4/41 ಬ್ಲಾಕ್ ನ.PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149948 Rukmini - W/O ಮಾರುತಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಳಗೂದ ಆಲ್ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149949 Saroja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149951 Vaishali - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟಿಲ್ 19PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149953 Kamala Bai - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ 3-90/3 ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149972 Rukmini - W/O ಪರಶುರಾಮ ಆಲಗೂಡ ಆಲಗೂಡ ಬೀದPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149975 Vijaya Bai Mudgale - W/O: ಧನರಾಜ್ 65 ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149993 Savita - S/O: ಸಂಗಪ್ಪ ಪೆದ್ದೆ ಆಲಗೂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150028 Anusaya - W/O: ವಿಠಲ್ 149/1 ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150161 Afreen Begum - C/O ಎಂಡಿ ಖಲೀಂ ಅಲಗೂಡ ಅಲಗೂಡ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150162 Baby - W/O ತುಕಾರಾಮ ಬಿರಾದಾರ ೩೦ ಅಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150164 Aphasanabi - S/O: ಸಲೀಂ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ನ 01 ಆಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150167 Bhagammadevi - S/O: ವಿಲಾಸ 85 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150171 Gangabai - S/O: ಮಹಾದೇವಗೀರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150172 Mariyam Bee Mulla - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ 1-07 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150174 ಕೀರ್ತಿ - S/O: ಶಂಕರೇಪ್ಪ ರಗಟೆ 84 ಆಲಗೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150180 Chandrakala - ಆಳಗೂದ ಆಳಗೂದ ಬೀದರ್ ಬಸವಕಲ್ಯಣ್PHH(NK) / NCSBiometric****350017/05/2022FPS****350017/05/20226004000017/05/2022
560200150183 Hirakanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಂಚಂದ್ರ ವಾಡ್ಡಿಕರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150185 Shesha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀಲಾಸ ಬಿರಾದರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150190 Vandana Bai - S/O: ಬಾಪು ರಾವ್ 16 ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150198 Vimala Bai - S/O: ಏಕನಾಥ 137 ಆಳಗೂದPHH(NK) / NCS------210000000-
560200150199 Saroja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ದಾಸರೇ 55 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150200 Kalavati Wadikar - S/O: ಮಾಧವರಾವ್ 128 ಬ್ಲಾಕ್ 2 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150207 Maya - W/O: ದೇವಾನಂದ 211/1 ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150208 ಅರುಣಾಬಾಯಿ - S/O ಎಕನಾಥ ಪರಗೆ ೨೧೩ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150215 Prathiba Bai - S/O: ರಘುರಾಮ್ ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150219 Fareeda Begum - S/O: ಮಹೆತಬಸಾಬ್ 150 ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150220 Tasleem - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲ್ಮಾನ ರಾಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150221 Anisha Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸೇನ್ ಸಾಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150223 Shaku Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಉದಾತೇ - PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150224 Dhondubai - W/O: ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ 2/179 ಆಳಗೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150227 Bhagyasri - S/O: ಮಣಿಕ 118/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150229 Kamala Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ ಕಾಂಬಳೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150230 Rambai - S/O: ಕಬೀರ್ ಡ್ಯಾಸ್ 1-62/2 ಆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150232 Rehana - S/O ರಫೀಕ ಆಲಗೂಡ ಆಲಗೂಡ ಬೀದರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150233 Archana - S/O: ಬಬ್ರೌಅನ್ 231 ಆಳಗೂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150235 Lakshmi Bai - S/O: ತುಳಸಿ ರಾಮ್ 60 ಬ್ಲಾಕ್ ನ 0PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150236 Rupali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸೀರಾಮ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150265 Laxmi - W/O: ತತೇರಾವ್ 129 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150268 Savitribai - C/O ಸನ ಆಫ್ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಆಲಗೂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150270 Asha - S/O: ಂಹಾದು ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150271 Rajabai - S/O: ಶಂಕರ್ 101 ಆಳಗೂಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150272 ರೇಖಾ - D/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ್ 1/222 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150296 Savita - W/O: ಬಾಬು 3-59 ಆಳಗೂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150300 Nagamma - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ 275/1 ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150317 Zeeza Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ ಇಶಾಜಿ -NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150323 Nagamma - S/O: ಮನೋಹರ್ 152-2 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150328 Sushilabai Ragate - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 1-131 . ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150337 Savita - S/O: ಯಶ್ವತ ರಾವ್ 126 ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------210000000-
560200150358 Mastan Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಗನೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200150448 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಯಶವಂತರಾವ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150458 Naseem Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪಾಶಾ 96 ಆಲಗೂಡ ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150498 Vidhyavati - D/O: ಚನ್ನಂಲ್ಲಪ್ಪ 208 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150504 Mahadevi - W/O: ವೆಂಕಟ 2-106/1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150524 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ್ ಸೋಂವಂಷಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150680 Sobha - S/O: ಏಕನಾಥ 2-76/1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150747 Kavari - W/O: ದಟ್ಟು 26/2 ಆಳಗೂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150854 Shantabai - S/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 27 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151052 Lalitha Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಮುದಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151095 Vaishali - S/O: ಬಲಭೀಮ್ ರಾವ್ ಉಕ್ಕವಲೆ 4/38PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151111 Vijayabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪ ಪೂಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151198 Sarswati - W/O: ವಿಠಲ್ 0 ಮಂದಿರ ಆಲಗೂಡ ಬಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151360 Rekha - W/O ಲೇಟ್ ಗಣಪತಿ #30/1026/123 PHH(NK) / NCSBiometric****171822/05/2022FPS****171822/05/20226004000022/05/2022
560200152037 Saroja Bai - W/O: ವಿಠಲ್ 207 ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152038 Shabeerabi - S/O: ಹಮಿದಸಬ್ 256 ಆಳಗೂಡ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200152072 Urmila - W/O: ಕಿಶನ್ 1-50 ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152085 Sephiyabegam - W/O: ಶಮಶೋದ್ದೀನ್ 150 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152094 Lakshmibai - S/O: ಅಂಬಾಜಿ 276 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152096 Geeta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಂಬಳೆ 5/23 . PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152102 Jainnatbee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಹೀಂ ಸಾಬ ಹನುಮಾನPHH(NK) / NCS------30000000-
560200152106 Ratanmma - S/O: ವೆಂಕಟ 1-38/1 ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152148 Sangeeta - S/O: ಪಂಡರಂಗ ರಾವ್ 218 ಬ್ಲಾಕ್ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152181 ವಿದ್ಯಾತಿ - S/O ಶಿವರಾಜ ಬದ್ದಲೆ ಆಲಗೂಡ ಆಲಗೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152261 Rayabayi - S/O: ಕಂಬಳೆ 77 ಆಳಗೂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152355 Salubai Wadikar - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ 121 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152481 Rangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಲಿಂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152670 ಉಜಲಾ ಬಾಯಿ - W/O ಬಾಬು ರಾವ , . ವಡ್ಡರ್ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152737 Lubjabai Mudgale - W/O: ಯುವರಾಜ 163\1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152741 Godavari - S/O: ಗೋವಿಂದರಾವ್ 4-102 ಆಳಗೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152743 Parvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷಂಣ ಬಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153257 Sayabai - S/O: ಯಾಕನಾಥ 16\2 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153506 Rukminbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153508 Renuka - S/O: ತಮ್ಮಣಿ 2-24 ಆಳಗೂಡ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153582 Rukia Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ 59 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153704 Lalita - S/O ಶಂಕರ್ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153711 Deepa - S/O ಆನಂದಪ್ಪ ಸುತಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153726 Rajeshree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕರ 10PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153735 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನ ಪಾಟಿಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154721 Raja Bai - W/O: ವೈಜೀನಾತ್ 121 ವಡ್ಡೇರಗ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154735 Sarsvti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕರ 44 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154757 Pooja - S/O: ಬಾಬುರಾವ್ 101 ವಡ್ಡೇರಗ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154782 Savita - W/O ಅರವಿಂದ 84 0 ವಡ್ಡರಗ ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155416 Sunita - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ 2-63/1 ಆಳಗೂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155710 Krishnabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಭೋಸಲೇ 84 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155914 Laxmi - S/O: ಕುಮಾರ್ 197 ಆಳಗೂದ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155917 Sureka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನೀರ್ವತಿ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157381 ವಾಹೀದಭಿ - W/O: ಮಹಬೂಬ್ 143 ಬ್ಲಾಕ್ ನ 2 ಆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157561 Karuna Bai - W/O: ಧನಾಜಿ ಸೋಲಂಕೆ 66 ನೆಯರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157702 Yashoda - W/O: ಶಿವಾಜಿ 99 ವಡ್ಡೇರಗ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157882 Sampata - S/O: ಹರಿಬ 2/2 ಬ್ಲಾಕ್ ನ2 2 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157911 Lalitabai - W/O: ಭಾಸ್ಕರ್ 185 ವಡ್ಡಾರಗ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158476 Sunita - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ 152 ಆಳಗೂದPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158745 Maya Bai - W/O: ಬಬ್ರೂವಾನ್ 49/1 ಮಂದಿರ ಆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200158770 Sunita. - W/O ಸಂಜು ಆಲಗೂಡ ಆಲಗೂಡ ಬೀದರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159166 Reshma - W/O ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ . . ಖಾನಾಪುರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159627 Revati - W/O ಶಿವಾನಂದ ಆಲಗೂಡ ಆಲಗೂಡ ಬೀದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159882 Sarika - S/O: ಬಳಿರಾಮ 175 ಆಳಗೂದ ಆಲಗೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159885 Sulochan - S/O: ಬಳಿರಾಮ 175 ಆಳಗೂದ ಆಲಗೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160005 Pooja - W/O ಸಂತೋಷ ಮೋರೆ 999 ಆಲಗೂದ ಆಲಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160105 Renuka - S/O: ಮಾರುತಿ 155/1 ಆಳಗೂಡ ಆಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160535 Anita - W/O: ಧೊಂಡೂಬಾಯಿ 104 ಆಳಗೂಡ ಆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160891 Deepika - W/O ಯಶವಂತ #176 ಅಲಗೂಡ ಆಲಗೂಡ ಆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160909 Badrun Bee - W/O: ಮೈನೋದ್ದಿನ್ ಮುಲ್ಲಾ 162 ಆಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160948 Renuka - C/O ಸಂಗಣ್ಣ ಮನೆನಂ 241 ನಿಯರ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160998 Nagar - W/O: ತಾನಾಜಿ 66 ವಡ್ಡೇರಗ ವಡ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161041 Ravu Bai - W/O: ಮನಹೊರ ಸಾಳಂಕೆ 66 ನೆಯರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161164 Pooja - S/O: ಸಂಗಣ್ಣ ಕಾಕಣೆ 67 ಬ್ಲಾಕ್ ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161396 Jothsana Patil - W/O: ಕಿಶೋರ್ 28 ಬ್ಲಾಕ್ ನ. 2 ಆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161520 Kondabai - W/O ರೋಹಿದಾಸ 66 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200161605 Kastura Bai - W/O: ಬಾಬು 140ಬ್ಲಾಕ್ ನ 2 ಆಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161639 Banubee - W/O ಹಬಿಬ . . ಆಲಗೂಡ ಆಲಗೂಡ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161642 Warsha - W/O: ವೀರಣ್ಣ ಅಲಗೂಡ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161802 ಕಾಶ ಬಾಯಿ - W/O: ಮಹದೇವ 6/ಏ ಆಳಗೂಗ ವಡ್ಡರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161807 Puthala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಆಲಗೂಡ ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161843 Tanabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಈಶ್ವರ ಸಾಳಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162104 Rekha - W/O: ಗೋವಿಂದರಾವ ಪಾಟೀಲ ಆಲಗೂಡ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162279 Rajkanya - W/O ಶಿವಾಜಿ ಇಸಾಜಿ 4-03/1 0 ಆಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162341 Kamalabai - S/O: ಗೋಪಾಲರಾವ್ 4-54 ಆಳಗೂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162394 Shobha - W/O ವಿಠಲ 44/3 . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162445 Nandini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾವಣ್ ಭೋಸಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162556 Jaishree - W/O ಸಚಿನ #28 ವಡ್ಡಾರಗಾ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****242319/05/2022FPS****242319/05/20229006000019/05/2022
560200162670 Rohini - W/O ಕಿಶೋರ ವಾಡಿಕರ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162674 Savita - S/O ನಿವರ್ತಿ 70 . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162733 Subhabai - W/O ಬಲಾಭೀಮ 9999 . ವಡ್ಡರಗ ಆಲಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162930 Vaishalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಭೀಮ್ ವಡ್ಡಾರಗ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163249 Rekha Bai - S/O: ದಂಡೇವ್ 1-12/5 ಆಳಗೂಡ ಆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163251 Nagarabai - W/O ವಿಠಲರಾವ ಬೀರಾಜದಾರ 0 0 ವಡ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163252 Rajeshabai - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ 188 ವಡ್ಡೇರಗ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163309 Bhagyashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸತೀಶ ಬಿರಾದಾರ 127 ಆಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163531 Bhagirathibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಭೀಮ್ ಸಳೂಂಕೆ ವಡ್ಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163532 Manoja - W/O ಸಂತೋಷ ಕಾರ್ಬರಿ 17 ಆಳಗೂದ ಆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163533 Sangeeta - S/O: ಬಾಬು ರಾವ ಕಾರಬಾರಿ ಆಲಗPHH(NK) / NCS------180000000-
560200163562 Sushma - C/O ಸನ ಆಫ್ ರಾವಣ ವಡ್ಡೆರ್ಗಾ ವಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163578 Prathiba - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸಳೂಂಕೆ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163903 Shantabai - S/O: ರಾಮ್ 198 ವಡ್ಡೇರಗ ವಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163998 Anushaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಜಿ ಉಕ್ಕವಲೆ ಆಲಗೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164045 Parwati - W/O: ಗಣೇಶ 8 ವಡ್ಡೇರಗ ವಡ್ಡರಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164046 Bachabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಂಜಿತ ಬೀರಾಜದಾರ ವಡ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200164171 Indumati - S/O: ಏಕನಾಥ ರಾವ 137 ಆಲಗೂಡ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164250 ರಾಮ - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164251 ವೆಂಕಟ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164252 ತಾನಾಜಿ - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164253 ದತ್ತು - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164254 rathna bai - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164255 ದತ್ತು - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164256 sundar bai - ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200164257 ಬಾಲ್‌ ಬೀಮ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164258 ಸೋನಾ ಬಾಯಿ - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164259 nikita - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164260 chandrakala - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164261 ಮಹ್ಮದ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164262 Kasturabai - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164263 sunita - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164264 ಸುರ್ವಣಾ - ಅಲಗೋಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164265 Savitra - ALGOODAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164266 shesha bai - ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200164267 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164268 ಸಾಯರಾ ಭಿ - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164269 chaya bai - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164271 ತಾಯಿ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164272 ಜಗನಾಥ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164273 ನಾಶಿಮ್ಮ - ಅಲಗುಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164274 ಮತಾಬ ಬಿ - ಅಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164275 ಬೇಬಾ ಬಾಯಿ - ALGOODAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164276 Ashref Bai - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164277 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164278 ಸುಭಾಶ - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164279 ತಾನಾಜಿ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164280 ಶಿವಾಜಿ - ALGOODAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164282 ಬಾಬುರಾವ - ಅಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164283 ಬಾಬು ರಾವ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164284 ರಾಜು - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164285 Parvathi - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164489 giga bai - ವಡ್ಡರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164490 ಸುಭಾಷ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164491 ನಾಗನಾಥ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164492 ಸುಗರಾವ್‌ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164493 ಮಾರುತಿ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164494 ಶೇಷ ರಾವ - ವಡ್ಡರ್ಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164495 ವಸಂತ - ವಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164496 ಸಂಜೀವ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164497 ಅಶೋಕ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164498 ಕಿಶನ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164499 ಶ್ರೀ ಮಂತ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164500 VIMALA BAI - ವಡ್ಡರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164501 JIJA BAI - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164502 ಸಂಜೀವ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164503 ಸಾಹದೇವ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169252 ಶಕುಂತಲ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169253 ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169254 keshav - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169256 ಗುನಾ ಬಾಯಿ - ಆಲಗುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169257 ಜಮುನಾ ಬಾಯಿ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169258 Lalita - ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169259 naganath - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169260 BHEEMA BAI - ಅಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169261 Basamma - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169262 Jija Bai - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169263 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169264 ಮೋಹನ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169265 ಮುದ್ರಿಕಾಬಾಯಿ - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169266 Chaya Choudry - ALGOODAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169267 Usha - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169268 ನೀಲಮ್ಮ - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169269 ಸುಭಾಶ - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169270 maimunabi - ಅಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169271 Sumitrabai - ಆಲಗೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169272 ನಾಗನಾಥ - ALGOODAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169291 Kanta Bai - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169292 ನಿರ್ವತಿ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169293 ಗಣಪತಿ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169294 ಮಾರುತಿ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169295 ವಿಶ್ವನಾಥ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169297 ಬಾಬು ರಾವ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169298 ANUSUYA bai - ವಡ್ಡರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169299 ಹರಿಬಾ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169300 ವೈಜಿನಾಥ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169301 ಶಹಾಜ್‌ ರಾವ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169302 ಮಾರುತಿ - ವಡರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169303 Vaishali - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169305 Shashikala - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169306 ಮಾರುತಿ - ವಡ್ಡರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169985 ವಸಂತ - ಆಲಗೋಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169986 Paravati Bai - ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169987 ಬಾಲಾಜಿ - ಅಲಗುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169988 ಪಾಡುರಂಗ - ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169989 ಸುರೇಶ - ಆಲಗೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169990 ಅಶಾ ಬಿ - ಆಲಗುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169991 ismail bi - ಆಲಗೂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-