REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149896 Surekha - W/O: ಪ್ರದೀಪ 34 ಭೀಮ ನಗರ ಕೋಟಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150962 Sanjiv - S/O ಮಾರುತಿ ತುಳಜಾಪುರೆ ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151219 Varsha - W/O ಉಮೇಶ 40 ಹನಮಂತ ಗಾಯ್ಕವಾಡ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151488 ನೀತಾ - W/O: ದೀಪಕ 65 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152797 Kera Bai - W/O: ದತ್ತು 46 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152798 Damma Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚೀಂದ್ರ 4PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153510 Sakrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ 23 ಅನPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153511 Tukamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅನಂದ ವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153512 Anusaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156126 Basamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ ಅನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156127 Kousar Bee - W/O: ರೌಫ್ಹ ವಾಂಜರವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156128 Sukshabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಪುಂಡೆ ಆನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156131 Kastura Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೈಜೀನಾಥ ಅನಂದ ವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200156826 Mulayim Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಾಜಾ ನಿಯಾ ವಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022150010000022/05/2022
560200157247 Rahmat Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೆಹ್ತಾಬ್ ಸPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200159903 Mandakini - S/O ಫುಲಚಂದ ಗಾಯ್ಕವಾಡ ಕೋಟಮಾಳ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160012 ರಂಜನಾ - W/O ಮನೋಜಕುಮಾರ 0 ಅನಂದ ವಾಡಿ ಮಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161986 Shobhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ 38 ಆನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162313 Bharatbai Tukaram Patil - W/O ತುಕಾರಾಮ ಪಾಟೀಲ #108 . ಕೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162566 Varsha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೀರPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200163007 Laxmibai - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಖೂನೇ ಕೋಟಮಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163008 Sulochana - W/O ತಿರುಮುಕಪ್ಪ 21 ಅನಂದ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163248 Sheetal - W/O ರವೀಂದ್ರ 23/2 ಅನಂದವಾಡಿ ಮಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164723 Sulechana Bai - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164724 ಭೀವಜಿ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164725 ತ್ರಿಮುಕ್‌ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164726 ಸರು ಬಾಯಿ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164728 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164729 ಮಿಟ್ಟು ಮಾರುತಿ ಪುಂಡೆ - ಅನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164730 ಅರ್ಜುನ - ಅನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164731 ರಾಜು - ವಾಂಜರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200164732 ಪಂಡರಿ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200164733 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ವಾಂಜರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200164734 ಗಫೂರ ಸಾಬ - ವಾಂಜರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200168698 ಸರುಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168700 Sundarabai - ಕೊಟಮಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168701 Rekha - ಕೊಟಮಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168710 ಕಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168716 Simanta Bai - ಕೊಟಮಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200168717 Ushabai - ಕೊಟಮಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168718 ಗುಲ್‌ ಚಾಂದ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168720 ಧನವಂತ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168722 ಅನಿತಾ - ಕೊಟಮಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168724 ಶಾಂತಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168742 ಗಯಾಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168745 Padmini Bai - ಕೊಟಮಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168748 ಕೇರಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169325 ಸೋಮ್‌ನಾಥ ವೈಜನಾಥ ಎಕ್ಕಾಳೆ - ಅನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169326 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ವಾಂಜರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200169327 ಅಮೀನ ಸಾಬ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200169328 Mukta Bai - ವಾಂಜರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200171470 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171471 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171472 Shashikala - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171473 Basamma - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171474 Vithabai - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171475 ಶಿವಾಜಿ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171476 ವಾಮನ್‌ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171477 ದಾಮಾ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171478 ಪದ್ಮನಿ ಪುಂಡಲಿಕ ಕಾಂಬಳೆ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171479 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171480 ಶಿವಾಜಿ - ಅನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171481 ಧನಾಜಿ - ಅನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171482 ಇಸ್ಮಾಲ - ಅನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171483 ಸುರ್ಯ ಕಾಂತ - ಅನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171484 Laxmi Bai - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171485 Laxmi Bai - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171486 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171488 Bhima - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171489 ಸರೋಜಿನಿ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171490 ರಮೇಶ್ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20229006000022/05/2022
560200171491 ನಿಮರ್ತಿ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200171492 Shama Bai - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20229006000022/05/2022
560200171493 ಗ್ಯಾನೂಬಾ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022180012000022/05/2022
560200171494 ಶಂಕರ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20229006000022/05/2022
560200171495 ವಿಠಲ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200171496 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ವಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20229006000022/05/2022
560200171497 ರಬ್ಬಾನಿ ಖುತುಬುದ್ದಿನ - ವಾಂಜರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200171498 Kavita Bai - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183841 Anita - ಕೊಟಮಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183843 Kantabai - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560200183844 ಮಯಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183847 ರಾಮಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183848 ಸುಜಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183849 ರಾಮಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183852 ಸುಂದ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560200183853 Shivkanth Bai - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183854 ಭಮ್ಮ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183856 Sunandabai - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183858 ಸಿಕಂದ್ರ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183859 ಸಿಮಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183880 ಉಷಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183918 ಸಂಪತಾ - ಕೊಟಮಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183939 ಶಂಕುತಲ - ಕೋಟಮಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183942 ಸಾಗರ ಬಾಯಿ - ಕೋಟಮಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185778 ಮಯನೋದಿನ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185779 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185780 ಪ್ರಕಾಶ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185781 Laxmi Bai - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560200185782 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185783 ರಮೇಶ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185784 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185785 subadra - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20223002000022/05/2022
560200185786 Hayathabi - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/202212008000022/05/2022
560200185787 Gorima Bee - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022270018000022/05/2022
560200185788 shikshana bai - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022150010000022/05/2022
560200185789 Sunita - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/202212008000022/05/2022
560200185790 ಗುಜರಾ ಬಿ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022180012000022/05/2022
560200185791 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022180012000022/05/2022
560200191692 ಹಿರಕನಿಬಾಯೀ - ಕೋಟಮಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200192040 ರೇಖಾ - ಮಿರಖಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192048 Lalita - ಆನಂದವಾಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192105 Sanjivkumar Pandurang - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192130 Rukmini Bai - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022150010000022/05/2022
560200193482 ಮುನ್ನಾ ಬೀ - wanjAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200193504 ಅಶೋಕ - anandwadiPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193668 Saraswati - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193819 ಹಲೀಮ ಬಿ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200193847 ವೈಜನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193876 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193914 Shivlila - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193966 ಕಮಲಾಕರ - aNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194041 Reshma Begum - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022150010000022/05/2022
560200194193 ಸವಿತಾ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194216 Mahadev Dongapure - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194307 ದತ್ತು - anandwadiPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194920 Amrapali - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194929 ನಾಗಣ್ಣಾ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194948 ದೇವಿಕಾ - anandwadiPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194959 Kamalabai - anandvadiPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194974 ನಿಜಾಂಮಸಾಬ ಟಪ್ಪೆವಾಲೆ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195042 Vimalabai - ಅನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195052 Ashavini - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195070 ಉಮಾಕಾಂತ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195073 ಮದು ಕಾಂಬಳೆ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195076 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195080 Najamun Bee - anandwadiPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195083 Shalu Bai - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195084 Haseena Bee - anandwadiPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022150010000022/05/2022
560200195089 ಗುಲಾಬ ಕಾಂಬಳೆ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195095 GURAMMA - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195097 Asama - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20229006000022/05/2022
560200195105 SUNITA - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195107 ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕಾಡಾದೆ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195114 Parveen Begum - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022150010000022/05/2022
560200195115 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಕಾಡಾದೆ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195117 Archana - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195120 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195124 ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಂದೆ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195128 Rukiyabanu - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20229006000022/05/2022
560200195136 Suresh halage - ಆನಂದವಾದಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195146 ನಂದೆಪ್ಪಾ - anandwadiPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195149 Archana - AnandwadiPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195152 ಫರ್ಜಾನ ಬೀ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/202212008000022/05/2022
560200195153 ಮಹಾದೇವ ಕಾಡಾದ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195159 ಮಂಗಲಾ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195160 ದಿಲೀಪ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195162 Vidhyavati - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195165 ಜಗನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195168 ಶಿವಕುಮಾರ ಅಗ್ರೆ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195169 ಸಂಜುಕುಮಾರ ಅಗ್ರೆ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195171 Sarojani - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195173 Afsana Bee - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195174 ವಿಠೊಬಾ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195175 ಶ್ರೀಮಂತ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195177 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಅಗ್ರೆ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195178 Avidyabai - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/202212008000022/05/2022
560200195179 ಗಜಾನಂದ್ ಕಾಡಾದಿ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195183 ಬಾಬುರಾವ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195184 Lakshmibai - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200195185 ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಕಾಡದೆ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195190 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195191 Anjana Bai - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/202212008000022/05/2022
560200195192 ಇಲಾಹೀಮ - anandvadiPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195194 Ashwini - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195195 Savita - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195199 ಅಂಬ್ರಪಾಲಿ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195200 ರಮೇಶ ಹಲಿಂಗ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195201 Afsana Bee - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200195203 ಪ್ರಕಾಶ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20229006000022/05/2022
560200195205 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195208 ಅನಿಲಕುಮಾರ ಕಾಡಾದೆ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195209 Kamala Bai - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------180000000-
560200195210 ಸುಲೋಚನಾ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195211 Anita - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195213 ಛಾಯಾ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195214 ತುರಾಬ ಟಟ್ಟೆ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20229006000022/05/2022
560200195215 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195216 Bhagyashree - anandwadiPHH(NK) / NCS------180000000-
560200195217 ರಜೀಯ ಬೀ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022180012000022/05/2022
560200195219 Nilabai - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195220 Mulana Bee - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/202212008000022/05/2022
560200195223 ಶೇಷರಾವ - anandwadiPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195227 ಮಾಣಿಕ ಕೋಳಿ - ವಾಂಜರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200195230 ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಬೀ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022180012000022/05/2022
560200195231 ಪುಜಾ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195232 ತುಕಾರಾಮ - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195233 NILAMMA - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195238 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195239 ಮುನ್ನಾ ಸಾಬ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/202212008000022/05/2022
560200195242 ದೇವಿಂದ್ರ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195243 Shubhangi Patil - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195245 Mangala Bai - anandvadiPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195249 Jyoti - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195251 ಲಕ್ಛ್ಮಿಬಾಯಿ ಬಸವರಾಜ ಧನುರೆ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200195254 ಛಬಾ ಬಾಯಿ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195256 Mangalbai - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195259 Shima - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/202212008000022/05/2022
560200195261 ಶಾಲು ಬಾಯಿ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195262 Sayera bee - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200195264 ನಾಗನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195272 ರಾಮ ರತ್ನನ - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200195275 ರಾಜಕುಮಾರ ಕಾಡಾದೆ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195278 Parvati - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195282 Gausuddin - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200195283 ಸಂತೋಷ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195285 ಗೊರಖನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195288 ಗೊಧಾವರಿ - anandwadiPHH(NK) / NCS------90000000-
560200195289 ಶಕುಂತಲಾ - ಅನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195299 Bismillabee - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022180012000022/05/2022
560200195311 Satybhama - Anandwadi Tq basavakalyan DistPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200195323 ಗುರುನಾಥ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195361 ಮೋಹನ ಕಾಡಾದಿ - ಅನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195414 Shobhabai - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200733 ಛಾಯಾಬಾಯಿ - ಕೋಟಮಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200746 ಜ್ಯೋತಿ - ಕೋಟಮಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200763 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಕೋಟಮಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200780 ವರ್ಷಾ - ಕೋಟಮಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200834 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ಕೋಟಮಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200839 ನಾಬತಬಾಯಿ - ಕೊಟಮಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200200871 ಭಾರತಾಬಾಯಿ - ಕೋಟಮಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207777 ನಾಗನಾಥ ಇಜಾರೆ - ಅನಂದವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207804 ಸಂಗಣ್ಣಾ ಕಾಂದೆ - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208401 ಅಶೋಕ ಇಜಾರ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208526 ಬಾಲಿಕಾಬಾಯಿ - ಕೋಟಮಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208708 ನಸ್ರೋದ್ದೀನ್‌ - ವಾಂಜರವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/2022200015000022/05/2022
560200208748 Ghudumabi - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208797 Shobh bai - anandwadiPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208798 ಬಸವಣಪ್ಪಾ - anandwadiNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209019 PUTALABAI - AnandwadiPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209186 Niyamat Bee - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/202212008000022/05/2022
560200209304 ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯ - ಆನಂದವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209326 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಆನಂದವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200211663 LAXMIBAI - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200211665 Gunavantrao - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211767 MAHADAPPA BASAVANAPPA HALINGE - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211914 PHOOLABAI LAKSHMAN PANDHARE - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20223002000022/05/2022
560200211915 RAVSAB RANGRAO GHOTALE - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20223002000022/05/2022
560200213374 Mallikarjun - ಆನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213375 ಪ್ರಭು - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213376 SAVITRABAI MARUTIRAO KAMBLE - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200213379 Santosh - ಆನಂದ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213380 Chinnamma - ಆನಂದವಾದಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213382 ABBAS MAINODDIN SHAIK - ಆನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213385 SHOBHABAI NARSHINGRAO KAMBLE - ಅನಂದವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213421 Krishana Bai - ಮಿರಖಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213688 Alimun Bee - ವಾಂಜರವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/202212008000022/05/2022
560200216187 ಗೀತಾಬಾಯಿ - ಸುನಿಲ 55 ಸತೈನಾರಾಯನ ಗಲ್ಲೀ ಕೊPHH(NK) / NCS------150000000-
560200226137 Nilamma Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತ್ರಿಮುಖಪ್ಪ ಅನಂದNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226276 Shivaleel - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ 31 ಅನಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227779 Kanchan - C/O ಸಂಜಯ ಧನೂರೆ #44/2 ಆನಂದ ವಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227939 Shwetha A - S/O: ಶರಣಪ್ಪ ಮುಚಲಂ ಮುಚಳಂ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228324 Sathyabhama - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ 60 ಅನಂದವಾಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200228325 Sonabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮಠ ಸ್ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200228326 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿದ್ಯಾ ಸಗರ 27/4 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229220 Kamalakar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಂಗಾ ರಾವ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200229620 Ambika - C/O ದತ್ತಾ #8/3 ವಾಂಜರ ವಾಡಿ ಮಿPHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200229621 Sapna - C/O ಅಶೋಕ #63 ಆನಂದ ವಾಡಿ ಮಿರಖಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229623 Satyavati - C/O ಅಶೋಕ #63 ಆನಂದ ವಾಡಿ ಮಿರಖಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229624 Shanamma - W/O ರಾವಸಾಬ #26 ಆನಂದವಾಡಿ ಮಿರಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229625 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ವಾಂಜರ PHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200229725 Lalita Mohan Torsalle - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೋಹನ್ ತೊರ್ಶಲ್ಲೇ 24 PHH(NK) / NCSBiometric****512122/05/2022FPS****512122/05/20226004000022/05/2022
560200230535 Asha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಯಾನಂದ 121 ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****060316/05/2022FPS****060316/05/20226004000016/05/2022
Top