REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149208 Uday Kumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಪುತ್ರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149827 Dropatabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತ ಪೂಜಾರಿ ಬಗದೂPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200149903 Kaveri - W/O ರಾಹುಲ ಮಂದಿರಕರ್ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200149935 Laxmi - W/O ರೆವಣಸಿದಪ್ಪಾ ಮಹೀಸೆ 0 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150182 Najmin - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ಬಗದೂರಿPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200150212 Anita - W/O ಅರ್ಜುನ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾ.ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150304 Lakshami Bai - W/O ಭಿಮಶಾ ಲಾಡೆ ತಾ.ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200150503 ಚೆನ್ನಮ್ಮ - W/O ಜಿತೇಂದ್ರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150636 Sangita - W/O ಕಲ್ಯಾಣಿ ಲಾಡೆ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200150674 Gundamma - W/O ಪದಮಾನಂದ್ ಲಾಡೆ ತಾ.ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150681 Tippamma - W/O ವಿಠಲ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200150717 Bharat Bai - W/O ಜ್ಞ್ಯಾನದೇವ್ ತಾ.ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200150800 Ganesh - W/O ಗಣೇಶ 0 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151006 Rajiya Bi - W/O ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ತPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200151081 Sunita - W/O ಸತೀಶ ಲಾಡೆ 0 0 PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200151098 Shantabai - W/O ಲೋಹಿತ ಲಾಡೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200151147 Shanta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರೇಪ್ಪಾ ಮೈಸೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151168 Premala - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಮುಲಗೆ ಬಗದೂರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200151321 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನ್ಯಾನೇಶ್ವರ ತೀರೆಮುಖPHH(NK) / NCS------180000000-
560200152056 Radhika - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ 82 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152143 Rangu Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಗಂಬರ ಸಿಂಗ್ರೆ ಬಗPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200152178 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಶಿಂಗ್ರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200152200 Sangita - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ತಾ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152360 Shweta - W/O ನಾಗರಾಜ ಕೇಶ್ವರ ಬಗದೂರಿ ಬಗದPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200152416 ಶಿವಕಾಂತಾ - W/O: ಕೈಲಾಸಪತಿ ಪೂಜಾರಿ 42 PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200152656 Gujamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ 178 0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152782 Sulochana - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಡ್ಕರ ತPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200152895 Chandrakala - W/O ರವಿಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ತಾ.ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153167 Surekha - W/O ಮಹಾದೇವ 46 0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153170 Nilavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭಾಕರ PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200153245 Nandini - W/O ಲೋಕೇಶ 0 0 PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200153247 Kaveri - W/O ವಿನೋದ ಕುಮಾರ ಲಾಡೆ 160 ಬಗದPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153268 Pooja - S/O ಓಂಕಾರ್ ಬಿರಾದಾರ 1-4/1 0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153299 Suma - W/O ರಮೇಶ ಗುಂಜೇರ ಬಗದೂರಿ ಬಗದೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153300 Seema - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರತನ ಲಾಡೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153301 Nagin Bai - W/O ಅತೀಶ್ ಲಾಡೆ 0 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153302 Chandruni - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153303 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾ.ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153305 Shivamma - W/O ರಾಜ ಕುಮಾರ ಮಂದಿರಕರ ತಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153479 Rukmini Bai - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 36 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153710 Padma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರಪ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153744 Ashwini - W/O: ಬಸಯ್ಯ 70 PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200156345 Laxmibai - W/O ಭೀಮಶ್ಯಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156406 Savita - ಹೀರಮಣಿ 45/2 ಕಾಲಖೋರ ತಂಡ ತಕ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200156538 Shila Bai - S/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ಔರಾದೆ ತಾ.ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20223002000021/05/2022
560200156884 Naagamma - W/O ಪಂಡರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200156992 Lalitabai - W/O ಶೇಖರರಾವ ಮುಲಗೆ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200157192 Mahboob Begum - S/O ಖಾಸೀಮ್ ಸಾಬ್ ಬಗದೂರಿ ಬಗದೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157193 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157194 Putala Bai - W/O ನರಸಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157195 Rajashree. - W/O ಸುಭಾಷ ಮೈಸೆ ಬಗದೂರಿ ಬಗದೂರಿPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200158103 Kavita - S/O: ಮನೋಜಕುಮಾರ 131 ಬಗದೂರಿ ಮುಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158509 Priya - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬಿರಾದರ್ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158510 Asha Bi - W/O ಖಾಸೀಮ ಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ 12 ಬಗದೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158722 Reshma - W/O ರಾಜ ಕುಮಾರ ಜಾಧವ ತಾ.ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158823 Sangita - W/O ಉದಯಕುಮಾರ ಗಡಕರ ಬಗದೂರಿ ಬಗದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158835 Gnyanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಗದೂPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200158889 Reshmaa - W/O ವಿಲಾಸ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200158957 Rajeshri - W/O ಮಹೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಬಗದೂರಿ ಬಗದೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159165 Maibubi - W/O ಜಹಾಂಗೀರ್ ಪಾಶಾ ಮುಲ್ಲಾ 0 0PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159173 Kaveri - W/O ಭೀಮಶಾ ಮಂದಿರಕರ ತಾ.ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159564 Sunanda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅವಿನಾಶ ಬಿರಾದಾರ ಬಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159604 Soubhagya - W/O ದೈತಾಸೂರ ಪೂಜಾರಿ 00 0 ಬಗದೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159723 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಬಗದೂರಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200159783 Sangeeta - W/O: ಕುಪೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ 102 ಬPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200159933 Rekha Bai - W/O ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200159936 Mangala Bai - W/O ನಾಗನಾಥ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200160392 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮೈಸೆ ತಾ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200160604 Parvati - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಬಿರಾದರ್ ತPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200160637 Chandrakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200160843 Shobaavati - W/O ರಮೇಶ ಬಿರಾದಾರ ಬಗದೂರಿ ಬಗದೂPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200160845 Ahilya Bai. - W/O ಜ್ಞಾನದೇವ ಲಾಡೆ ಬಗದೂರಿ ಬಗದPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200161037 Gudama Bee - W/O ಶಕೀಲ್ ಮಿಯ ಮುಲ್ಲಾ ತಾ.PHH(NK) / NCS------210000000-
560200161258 Alkavati - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 61 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200161444 Usha - W/O ಸಚೀನ 147 ಬಗದೂರಿ ಬಗದೂರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200161617 Pooja Anilkumar - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ ಜಾಧವ 60 ಬಗದೂರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161857 Sharadabai - W/O ಶಿವಾನಂದ ಮಂದಿರಕರ ಬಗದೂರಿ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161859 Shanta Bai - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಂದಿರಕರ್ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200162395 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬಿರಾದಾರ ಬಗPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200162428 Channamma - W/O ಈಷ್ವರ್ ಬಿರಾದರ್ ತಾ.ಬಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162469 Archana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಲಾಡೇ ಬಗದೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162597 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮನೆ ನಂ 9PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022180012000021/05/2022
560200162784 Bisamilla - W/O ರಸಿದಮಿಯ್ಯಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200162993 Shobha - W/O ಕಾಶೀನಾಥ ಗುಂಜೇರ್ ಬಗದೂರಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200164110 Umadevi - W/O ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮುಲಗೆ 84 ಬಗದೂರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165159 ಬಸವರಾಜ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165160 ಶಿವಮ್ಮ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165161 Mainabai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165162 SUNAND - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165163 Shanta bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165164 laxmibai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200165165 putalabai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165166 jagadevi - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20223002000021/05/2022
560200165167 mallamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165168 ಮಹಾದೇವಿ - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165169 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200165170 ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165171 Tippamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200165172 ಗುಣಸಾಗರ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165173 ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165174 Bandemma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165175 Sampat Bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165176 ವಿಠಲ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165177 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200165178 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165179 pulabai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165180 Nagamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165182 raban - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165183 Nirmala Bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200165184 ಸುದೇವ್‌ - ಬಗದೂರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169395 ಅಹಮದಬಿ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200169396 baghirathi - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200169397 Rukamini - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200169398 ಶಂಕರ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****836015/05/2022FPS****836015/05/2022200015000015/05/2022
560200172694 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172695 ನಾರಾಯಣ ರಾವ - ಮು ಬಗದೂರಿ ಪೋ ಮುಡಬಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022180012000021/05/2022
560200172696 ಶ್ರೀ ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20223002000021/05/2022
560200172697 ನಾರಾಯಣ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172698 Gundamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200172699 Akubai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200172700 ಶಿವ ಪುತ್ರ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200172701 kalavathi - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200172702 ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200172703 ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172704 Gajra Bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172705 Sugnyana Bai - ಮು: ಬಗದೂರಿ ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172706 Putalabai - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172707 Gangamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022210014000021/05/2022
560200172708 ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ್‌ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200172709 Umadevi - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200172710 ಭೀಮ ಶಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬ.ಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200172711 ಶ್ರಿ ಬಳಿ ರಾಮ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172712 ಪಾರಬತ ಬಾಯಿ - ಮು: ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬ,PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200172713 ಶೋಭಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172714 madevi - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200172715 ಯಶವಂತ್‌ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172716 ಚೊಕಣ್ಣ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172717 ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172718 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200172719 Nagamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022180012000021/05/2022
560200172720 Parvati Bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200172721 Hasamath Bee - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200172722 ಬಾಬು - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172723 ತಾರಾ ಬಾಯಿ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬ.PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200172724 ಸುನೀತಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172725 ಶಿವಾ ನಂದಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172726 ಪರಮೆಶ್ವರ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172727 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುದೇವ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172728 Kamala Bai - ಮು:ಮುಡಬಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200172729 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172730 ಅನಿತಾ ಬಾಯಿ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172731 rukkmini - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200172732 hira bai - ಮು ಬಗದೂರಿ ಪೋ ಮುಡಬ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172733 Sheshikala - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200172734 ಪಾರಮ್ಮಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200172735 tulaja bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20223002000021/05/2022
560200172736 ತುಳಜಾ ಬಾಯಿ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172737 Anita - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172738 ಕುಂದನಾ ಭೀ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172739 ಮಹೆತಾಬ - ಮು ಬಗದೂರಿ ಪೋ ಮುಡಬಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200172740 Amar Bee - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172741 Shreedevi - ಮು :ಬಗದೂರಿ. ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬ,PHH(NK) / NCS------60000000-
560200172742 Vimal Bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172744 Rangamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200172745 ರುಕ್ಕಮ್ಮ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172746 Kamala Bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200172747 Jaishree - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172748 putalabai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022180012000021/05/2022
560200172749 sangamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200172750 Kamalabai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022180012000021/05/2022
560200172751 ratnamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172752 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172753 Shashikala - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022240016000021/05/2022
560200172754 ಶಿವಜಿರಾವ್‌ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200172755 ಕ್ರಷ್ಣಾಬಾಯಿ - ಮು ಬಗದೂರಿ ಪೋ ಮುಡಬಿ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172756 Rahubai - ಮು ಬಗದೂರಿ ಪೋ ಮುಡಬಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172757 ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ - ಮು ಬಗದೂರಿ ಪೋ ಮುಡಬಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200172758 Sameena Bee - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200172759 shanker - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200172760 ಅಮೃತ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಣ್ಣ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200172761 shivamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022180012000021/05/2022
560200172762 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200172763 Girijabai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200172764 Laxmibai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172765 ನಿಜಾಮ್‌ ಸಾಬ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172766 Lalitha Bai - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬPHH(NK) / NCSBiometric****264321/05/2022FPS****264321/05/2022180012000021/05/2022
560200172767 Champavati - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : PHH(NK) / NCS------90000000-
560200172768 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200172769 ಬಂಡಯ್ಯ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200172770 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****510020/05/2022FPS****510020/05/20229006000020/05/2022
560200172771 Sarswati - Bಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172772 ಮಹಾದೇವಿ - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : PHH(NK) / NCS------180000000-
560200172773 Jora Bee - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560200172774 ಅನಿತಾ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200172775 ಕಾಶಿನಾಥ - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : PHH(NK) / NCS------90000000-
560200185977 ಧಶರಥ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200185978 ಪ್ರಹಲಾದ್‌ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200185979 Kashi Bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200185980 ಪುತಲಬಾಯಿ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200185982 ಮಹಾ ದೇವ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200185983 ದಶರಥ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200185984 Manta Bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200185985 ಜ್ಯೆದ್ರಥ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200185986 ಜಗದೇವಿ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200185987 ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಒಡೆಯರ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200185988 krishnabai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200185989 sunith - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200185990 maha devi - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200185991 Sangeeta - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200185992 Putla bai - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200185993 Amrapalli - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200185994 ಗೋರಖ ನಾಥ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200185995 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200191101 Kalpana - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ೧೬ ಮುಡಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191386 Ramachandra sripati - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200191461 Mahadevi sripati - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****944919/05/2022FPS****944919/05/20223002000019/05/2022
560200191516 PRABHAKAR MAREPPA MAISE - ಮು:ಬಗದುರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200191517 ರಸೀದಾ ಗಂ ಆಯುಬಖಾನ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200191519 Rajkumar - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191523 Anukala - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ;ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200191535 BASAVANTRAO CHANNABASAPPA - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೊ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20223002000021/05/2022
560200191676 VIJAYKUMAR CHITAMRAO BIRADAR - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೊ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200192542 MANOHAR GANNAPATRAO BIRADAR - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200192564 Sapna - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200193010 Channamma - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200193074 ಗೋರಿಬಿ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20223002000021/05/2022
560200193765 ಲಕ್ಷೀಬಾಯಿ - At : Bagduri Post :Mudbi Tq PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022180012000021/05/2022
560200194072 SHIVALILA - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200194209 Jareena Bee - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195017 Sulochana - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200195081 ಮೆಹ್‌ಬೂಬ್‌ ಸೈಕ - ಬಗದೂರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200195132 ರತ್ನಬಾಯಿ - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : PHH(NK) / NCS------60000000-
560200195156 ಮಲಮ್ಮಾ - ಮು ; ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200195182 Anusha Bai - ಬಗದೂರಿPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200195225 lakshmi bai - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200195247 ಸತ್ಯಶೀಲ - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200195266 Sushela Bai - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200195297 shantabai - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208089 ಶಂಕರ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ರಾಜೋಳೆ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200212065 SACHIDANAND S/O ANNARAO MULGE - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200212736 ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬ - ಮು:ಬಗದೂರಿ3 ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ ;ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200212760 MALLAMMA W/O SANGAMESHWAR BIRA - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೊ : ಮುಡಬಿ ತಾ : PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20226004000021/05/2022
560200213387 Sushilabai W/o Ganapati - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200213388 SHIVKUMAR MALLAPPA PUJARI - ಮು : ಬಗದೂರಿ ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022180012000021/05/2022
560200213389 LAXMI W/O KANTEPPA ODDAR - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200213390 ಜಗದೇವಿ - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200213391 DILIPKUMAR S/O PRAHLAD LADE - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬ,ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213418 Vijaylaxmi - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200214276 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ. ಸಹಾದೇವ ಮೈಸೆ - ಮು :ಬಗದೂರಿ ಪೋ : ಮುಡಬಿಒ ತಾ ;PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200214322 PUSHPAVATI W/O SHANKAR MANDIRK - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೊ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200214323 ಶರಣಮ್ಮ ಗಂ. ಶ್ರೀರಂಗ ಮೈಸೆ - ಮು :ಬಗದೂರಿ ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214324 Mayadevi - ಮು:ಬಗದೂರಿ ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200214408 ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಮೃತ ಮೈಸೆ - ಗಂಡ ಅಮೃತ ಮೈಸೆ 224 ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200214414 Panchashila - ಗಂಡ ರಮೇಶ ಮೈಸೆ 162 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200214733 Sangamma - ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ವಡ್ಡರ 12 ಮುಖ್ಯ ರಸAAY(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022200015000021/05/2022
560200214812 ಸರಸ್ವತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಮಹಾಗಾಂವ - ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ 12 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200214893 Chandrakala - ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೈಸೆ 193 ಮುಖ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/2022150010000021/05/2022
560200214995 Parvina Bi - ಗಂಡ ಜಲೀಲಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ 19 ಮುಖ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200214996 Zahirabee - ಗಂಡ ಸಾಹೇಬಲಿ ಮುಲ್ಲಾ 12 ಮುಖ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/202212008000021/05/2022
560200215811 Vimalabai - ಗಂಡ ರಾಜಣ್ಣ 12 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/202212008000012/05/2022
560200226516 Mahadevi - W/O ವಿನೋದ ಕುಮಾರ 180 ಬಗದೂರಿ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226525 Jayalakshmi Kamaiah - C/O ಸಂಜಯ್ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಬಗದೂರಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227213 Shakuntala - W/O: ನಿಂಗೇಶ ತ್ರಿಮುಖೆ ಬಗದೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228070 Pooja - W/O ಸಚಿನ 01 ಭಗದೂರಿ ಬಗದೂರಿ ಅPHH(NK) / NCS------60000000-
560200228985 Vandanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ ಗದಲೇಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229287 Jaishree - W/O ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬೀರಾದಾರ ಬಗದೂರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****929521/05/2022FPS****929521/05/20229006000021/05/2022
560200229662 Kavita - W/O: ದಿಲೀಪ ಜಾದವ್ 49 ತಾಲೂಕ್PHH(NK) / NCS------120000000-
Top