REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200148938 Sharada Veerashetty - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149303 Silpa - S/O: ಬಸವರಾಜ 256 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151285 Sankutala - W/O ಶಿವಾಜಿ ಮಾನೆ 00 ಬೇಟಬಾಲಕುಂPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/20223002000015/05/2022
560200151778 Jyoti - W/O: ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ ಬೆಟ್ ಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200151934 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - W/O: ಶಿವಾಜಿ 239 PHH(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/2022150010000020/05/2022
560200151979 Jija Bai - W/O: ರಾಜ ಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ 2-191 PHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/2022150010000019/05/2022
560200151987 Anita - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 2 PHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200151989 Shakunatala - W/O: ರಾಜು 4-22 PHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/20226004000016/05/2022
560200151999 ಶ್ವೇತಾ - W/O ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ವೀರಶೆಟತೆಯ್ 266 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152009 Shivananda - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 04 PHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200152036 Mallamma - W/O: ಬಾಬು 210 PHH(NK) / NCSBiometric****174416/05/2022FPS****174416/05/20229006000016/05/2022
560200152067 Renuka - W/O: ಅನಿಲ 305 PHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/202212008000018/05/2022
560200152068 Gowdappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಪ್ಪಾ ಭೂPHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/20223002000019/05/2022
560200152070 Khalida Bee - W/O: ಇಬ್ರಾಹೀಂ PHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/202212008000014/05/2022
560200152076 Chandrakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೈಲಾಸ್ ಗೀರPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/20226004000015/05/2022
560200152095 Shobha - S/O: ಬಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/20229006000018/05/2022
560200152304 Shabirabi - W/O: ಬಾಬುಮಿಯ 98 PHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20223002000012/05/2022
560200152354 Rani - W/O ಪುರೋಷುತ್ತಮ್ ಶಿಂದೆ 00 ಬೇಟPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/20226004000016/05/2022
560200152371 Nirmala - W/O: ಕಾಶಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20226004000014/05/2022
560200152469 Bhagyashree - W/O ಕೃಷ್ಣ ಬಿರಾದರ 00 ಬೆಟ್ ಬಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****081122/05/2022FPS****081122/05/20223002000022/05/2022
560200152509 Ulpabai - W/O ಏಕನಾಥ 322 0 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152707 Dushyanthalabayi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನೀಲಕಂಟ 00 ಬೆಟ್ ಬಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/202212008000019/05/2022
560200152804 Rani - W/O ರಾಜು #210 ಬೆಟ ಬಾಲಕುಂದಾ PHH(NK) / NCSBiometric****081118/05/2022FPS****081118/05/20226004000018/05/2022
560200152990 Laxmi Bai - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 197 ಬೆಟ್ಬಲ್ಕುಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022150010000012/05/2022
560200153337 Renuka - W/O ಗುರುನಾಥ #30 ಬೇಟ ಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200153432 Indu - W/O ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 00 ಬೇಟಬಲಕುಂದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153516 Pooja - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 0 0 PHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/202212008000019/05/2022
560200153678 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200153719 Rukmini - W/O: ಪ್ರವೀಣ 151 PHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20223002000014/05/2022
560200153770 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದು 101PHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/20226004000015/05/2022
560200156162 Ambika - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ ವಾಟರ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156298 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಪ್ಪಾ 407 PHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022180012000012/05/2022
560200156302 Bhagyashree - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಚಿನ 295 PHH(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/20226004000020/05/2022
560200156511 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/20226004000016/05/2022
560200156517 Shakuntala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತುಪಂತ 48 PHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/2022150010000019/05/2022
560200156544 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸನಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022180012000012/05/2022
560200156553 Vachalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾದವರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****081122/05/2022FPS****081122/05/20226004000022/05/2022
560200156554 Riyan Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸನ 208 PHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022150010000015/05/2022
560200156555 Sunitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ ರಾವ್ 43 PHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200156556 Aruna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ ಮೊಳಕೆರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156557 Mumtaz - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಶಾ ಮಿಯ್ಯಾ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200156559 Jaqiya Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸೀದ್ ಮಿಯಾ PHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/2022150010000018/05/2022
560200156566 ಬಾಲಿಕಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ್ ಕಂಬಳೆ 332 PHH(NK) / NCSBiometric****081122/05/2022FPS****081122/05/2022150010000022/05/2022
560200156567 Kashamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ 257 PHH(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/20226004000020/05/2022
560200156569 Chitrakala - D/O ಪರಮೇಶ್ವರ ೧-೧೫೬ ಹುಲಸೂರ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156730 Mallamma - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮೊಲ್ಕೆರೆ ತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156815 Jija Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುಕೀಂದ ರಾವ 2/6 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156818 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮ 267 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156827 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾನಾಜಿ 315 PHH(NK) / NCSBiometric****174422/05/2022FPS****174422/05/20226004000022/05/2022
560200156870 Annapoorna - W/O ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮಠಪತಿ #121 ಬೇಟಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157154 Mangala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಲೇಪ್ಪ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/20226004000020/05/2022
560200157271 Ranubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜ ದೇತ್ರೆ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022150010000012/05/2022
560200157294 ನಯರ್ ಬೀ - S/O ಮಹತಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ 205 0 PHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/2022180012000019/05/2022
560200157682 Nanda Bai - S/O: ಲಕ್ಷಿಮೀಕಾಂತ ರಾವ 246 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157754 Sarswati - W/O: ಮಣೀಕರಾವ 246 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158623 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ - W/O ಕಾಮಣ್ಣ ಮೆತ್ರೆ ೨-೧೬೭ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****081122/05/2022FPS****081122/05/2022180012000022/05/2022
560200158863 ಮಲನಬಿ ಬಿಬೆ - W/O ಮಿರಜೋದ್ದೀನ್ #232 ಬೆಟ ಬಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022150010000014/05/2022
560200159153 Rubina - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಅಲಿ ಬೆಟPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20229006000014/05/2022
560200159222 Sugnyani - W/O ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ೨೬೮/೨ ಹುಲಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160319 Dilshad - S/O ಮೈನೋದ್ದೀನ ಬೆಟ ಬಲಕುಂದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160545 Ambika - W/O ಸಂತೋಷ #26 ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ ಬೆPHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/202212008000018/05/2022
560200160901 Madina Bee - S/O: ಮೆಹತಾಬ ಸಾಬ ಬೆಟಬಲಕುಂದPHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/20229006000019/05/2022
560200161419 Gangamma - W/O ಶರಣಪ್ಪ ಬಸಲಿಂಗ ೨೯೧/೧ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161609 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕರ 56 ಬೆಟ್ಬಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161626 Teja Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವರಾವ 70 ಬೆಟ್ಬಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/20226004000016/05/2022
560200161806 Rekha - S/O ಗೋಪಾಲರಾವ . . ಬೇಟಬಲಕುಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****081114/05/2022FPS****081114/05/20226004000014/05/2022
560200162149 Shital - W/O ಬಾಲಾಜಿ #78/3 ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/20229006000018/05/2022
560200162151 Shanta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ 360/1 ಬೆಟ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200162335 Kashi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಕಲ್ಬ 35PHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022180012000015/05/2022
560200162337 Ragini - W/O: ಬಾಬುರಾವ್ 63 ಬೆಟ್ಬಲ್ಕುಂದ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162420 Minakshi - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಬಿರಾದರ ಬೆಟ ಬಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162471 Priyanka Andage - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡಗೇ 34NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162560 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162710 Alaka Bai - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ 1-59 ಬೆಟ ಬಲಕುಂPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20226004000014/05/2022
560200162713 Sheshakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****174413/05/2022FPS****174413/05/202212008000013/05/2022
560200162887 Kevala Bai - W/O: ವಿಠಲರಾವ ಬಿರಾದಾರ 63 ಬೆಟ್ಬPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200163095 Parvati - W/O ಪ್ರಕಾಶ ೨೦ ಬೆಟ ಬಾಲಕುಂದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163358 Priyanka - W/O: ಅಮರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ ಬಾಲಕುಂPHH(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/2022150010000017/05/2022
560200163475 Guna Bai - W/O ಮಹದೇವ # ಬೇಟಬಲಕುಂದ ಬೆಟ್ಬಲPHH(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/20226004000017/05/2022
560200163787 Godavari - W/O ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಾ ಬೇಟ ಬಾಲಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165402 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165403 ಜೈ ಪಾಲ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200165404 ವಜೀದ ಸಾಬ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200165405 ratna bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165406 ಶಿವ ರಾಜ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022200015000016/05/2022
560200165407 ಹುಸೇನ ಮಜಕುರಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/2022210014000017/05/2022
560200165408 ಬುರ್ಷಿದ ಮಿಯ್ಯಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/2022200015000020/05/2022
560200165409 ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20226004000014/05/2022
560200165410 Mallamma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165411 ನಬಿಸಾಬ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/2022200015000018/05/2022
560200165412 Sofiya Bee - ಮು.ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081113/05/2022FPS****081113/05/2022180012000013/05/2022
560200165413 ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200165414 ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165415 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200165416 ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022200015000014/05/2022
560200165417 ಜಗದೇವಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022200015000014/05/2022
560200165418 ಶ್ರೀ ರಾವಣ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/2022200015000017/05/2022
560200165419 ಶ್ರೀ ಬಂಡು - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022200015000016/05/2022
560200165420 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022200015000014/05/2022
560200165421 ಶ್ರೀ ರಾಮ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165422 ಧನರಾಜ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200165423 ಇಕ್ಬಲ ಸಾಬ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174416/05/2022FPS****174416/05/2022200015000016/05/2022
560200165424 Kalavati - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022200015000014/05/2022
560200165425 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/2022200015000017/05/2022
560200165426 Guna bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165427 Rasikabai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/202212008000014/05/2022
560200165428 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022200015000016/05/2022
560200165429 ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022200015000014/05/2022
560200165430 ಬಸವರಾಜ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/20226004000018/05/2022
560200165431 ಆಶೋಕ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/2022200015000020/05/2022
560200165432 Bismilla Bee - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165433 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಮು.ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ ತಾ.ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/20226004000016/05/2022
560200165434 Anjana bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/20223002000015/05/2022
560200165435 ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022200015000014/05/2022
560200165436 Bisamillabee - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022200015000016/05/2022
560200165437 ಶ್ರೀ ಬಾಬು - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/2022200015000020/05/2022
560200165438 Khayura bi - ಮು.ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174416/05/2022FPS****174416/05/20223002000016/05/2022
560200165439 ಮತಾಬ ಸಾಬ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022200015000016/05/2022
560200165440 ಜಹಾಂಗೀರ್‌ ಅಲಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174416/05/2022FPS****174416/05/2022200015000016/05/2022
560200165441 ಸರದಾರ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022200015000015/05/2022
560200165442 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022200015000016/05/2022
560200165443 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200165444 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/2022200015000019/05/2022
560200165445 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/2022200015000020/05/2022
560200165446 ಅಕ್ಬರ್‌ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174421/05/2022FPS****174421/05/2022150010000021/05/2022
560200165448 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174416/05/2022FPS****174416/05/2022200015000016/05/2022
560200165449 ಮನಮ್ಮತ್ಯ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022200015000015/05/2022
560200165450 ಸುಭಾಶ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022200015000016/05/2022
560200169424 ಮಲಪ್ಪಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169425 Kalimabee - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/2022200015000017/05/2022
560200169426 Godhavari - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081117/05/2022FPS****081117/05/2022200015000017/05/2022
560200169427 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200169429 ಶ್ರೀಮಂತ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169430 Ramabai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169431 ಹಣಮಂತ - ಬೆಟ ಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022200015000016/05/2022
560200169432 ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022200015000014/05/2022
560200169433 ಧನರಾಜ - ಬೇಟಬಾಲಕುನದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022200015000015/05/2022
560200169434 Savita - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200169435 Kalavati - .ಮು.ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200169436 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200169437 Jaheda Bee - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174416/05/2022FPS****174416/05/2022200015000016/05/2022
560200169438 Varsha bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169439 ದಸ್ತಗಿರಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022200015000016/05/2022
560200169440 ನಿಜಾಮೊದ್ದೀನ್‌ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022200015000014/05/2022
560200169441 gagamma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/20229006000015/05/2022
560200173318 ಧನರಾಜ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/20223002000018/05/2022
560200173320 ಮಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಾಬ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/202212008000016/05/2022
560200173321 ನಿವ್ನತಿ - ಮು ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200173322 Kusama Maruti - ಮು.ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022180012000012/05/2022
560200173323 Gundamma - ಬೆಟ ಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022150010000012/05/2022
560200173324 ಮೌಲಾನ ಬೀ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****219219/05/2022FPS****219219/05/2022150010000019/05/2022
560200173325 Parvati - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200173326 ಗುರನಾಥ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173327 Sarojani - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022150010000015/05/2022
560200173328 ಬಲಿರಾಮ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081117/05/2022FPS****081117/05/202212008000017/05/2022
560200173329 CHITRABAI W/O LATE MANIK - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20223002000012/05/2022
560200173330 Bharat Bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022200015000015/05/2022
560200173331 Grija - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/2022210014000020/05/2022
560200173332 ಅನಿತಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****899909/05/2022FPS****899909/05/20226040000009/05/2022
560200173333 Souvali Bee - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/202212008000017/05/2022
560200173334 Nirmala - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022150010000012/05/2022
560200173335 gauramma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173336 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20229006000014/05/2022
560200173337 ಸವರೊದಿನ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****955015/05/2022FPS****955015/05/2022150010000015/05/2022
560200173338 ಕಾರ್ತಿಕಯ್ಯ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173339 ಶ್ರಿ ಮಂತ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173340 Seku Bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200173341 Farajana - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173342 ಸುಷ್ಮಾ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20226004000014/05/2022
560200173343 ರಸೀದ ಸಾಬ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022150010000014/05/2022
560200173344 sayda - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022150010000016/05/2022
560200173345 Khaja Bee - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173346 Jagadevi - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173347 ರಾಮ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022180012000012/05/2022
560200173348 ನೀಲಮ್ಮ - ಮು ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200173349 Shobha - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/202212008000014/05/2022
560200173350 Kareema Bi - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173351 Hajarat Bee - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022180012000012/05/2022
560200173352 Mangal Bai - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200173353 ಮಾರುತಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173355 ನಾಮ ದೇವ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022150010000016/05/2022
560200173356 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತಾ - ಖಂಡಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173357 halimabi - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20223002000012/05/2022
560200173358 ಅಶೋಕ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174421/05/2022FPS****174421/05/202212008000021/05/2022
560200173359 Rukmini Bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022180012000016/05/2022
560200173360 ವಿಜು ನಾಥ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081115/05/2022FPS****081115/05/2022150010000015/05/2022
560200173361 ಪ್ರಲಾವ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081121/05/2022FPS****081121/05/20223002000021/05/2022
560200173362 ರಾಚಯ್ಯ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20229006000014/05/2022
560200173363 ಸುಭಾಶ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20229006000014/05/2022
560200173364 ಆರ್ಜುನ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022180012000012/05/2022
560200173365 tegamma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174422/05/2022FPS****174422/05/2022150010000022/05/2022
560200173366 ರಾಮಾ ಬಾಯಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/202212008000017/05/2022
560200173367 ವಿಠಲ ರಾವ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/20223002000015/05/2022
560200173368 Lubja Bai - ಲುಜಬಾಯಿ ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ  ತಾಲ್ಲೂಕು PHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022150010000016/05/2022
560200173369 Nirmala - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/20229006000019/05/2022
560200173370 Laxmi - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173371 Shaheda Bee - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022200015000014/05/2022
560200173372 Tejamma - ಅಂಚೆ ಮು. ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022210014000016/05/2022
560200173373 Kamalabai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022200015000015/05/2022
560200173374 Shantamma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/20229006000016/05/2022
560200173375 kamala bai - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081122/05/2022FPS****081122/05/2022180012000022/05/2022
560200173376 Kamalabai - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/20229006000016/05/2022
560200173377 ರೆವಣಯ್ಯ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/202212008000015/05/2022
560200173378 Sultana Bee - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200173379 Amina Bi - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081122/05/2022FPS****081122/05/202212008000022/05/2022
560200173380 Apsara Bi - ಮು.ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/202212008000016/05/2022
560200173381 Badrunisa - ಮು.ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/202212008000018/05/2022
560200173382 ಗುರಮ್ಮಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/202212008000014/05/2022
560200173383 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20229006000014/05/2022
560200173384 ಸುರ್ಯ ಕಾಂಠ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173385 tejamma - ಮು.ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022150010000015/05/2022
560200173386 ಶಿವಾಜಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173387 shanta bai - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20223002000012/05/2022
560200173388 ವೆಂಕಟ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/20226004000015/05/2022
560200173389 ವಿದ್ಯಾವತಿ ಅಂಡಗೇ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20226004000014/05/2022
560200173391 sundra bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173392 ಸತ್ಯಪ್ಪಾ - ಮು ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022180012000014/05/2022
560200173393 Vidyavati - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20223002000014/05/2022
560200173394 ವೀರಣ್ಣ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20223002000012/05/2022
560200173395 Bashrubee - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200173396 ಗೊರೆಸಾಬ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173398 Kasturabai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/202212008000014/05/2022
560200173399 paravati - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/2022150010000017/05/2022
560200173400 ಗೋಪಾಲ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022150010000015/05/2022
560200173401 ಶರಣಮ್ಮ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200173402 ಬಶೀರ ಸಾಬ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173403 ಕವಿತಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173404 Lalita Bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173405 Iramma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/2022150010000020/05/2022
560200173406 Shayesta Anjum - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****929318/05/2022FPS****929318/05/202212008000018/05/2022
560200173407 Jakhiyabi bi - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022150010000012/05/2022
560200173408 vimala bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/20229006000015/05/2022
560200173409 ಅಶೋಕ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200173410 ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ - ಬೇಟ ಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022150010000015/05/2022
560200173411 Nagamma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173412 ಘುಡು ಸಾಬ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174416/05/2022FPS****174416/05/2022180012000016/05/2022
560200173413 ಮಕಬುಲಸಾಬ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/20229006000017/05/2022
560200173414 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081118/05/2022FPS****081118/05/20229006000018/05/2022
560200173415 Shakuntala Bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022150010000014/05/2022
560200173416 ಜ್ಷಾನೇಶ್ವರ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/20229006000016/05/2022
560200173417 Subidrabai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022180012000014/05/2022
560200173418 Rangamma - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022270018000012/05/2022
560200173419 Kastur Bai - ಭೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200173420 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಮು.ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022150010000012/05/2022
560200173422 ಬಾಬು - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200173423 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20223002000014/05/2022
560200173424 ಮಾಣಿಕ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200173425 ಜಗಧಿಶ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200173426 ಸಂಗ್ರಾಮ್ಮಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/202212008000014/05/2022
560200173427 ಮತಾಬಸಾಬ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20226004000014/05/2022
560200173428 Neelamma - ಬೆತಬಾಲಕುಂದಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022150010000012/05/2022
560200173429 Noorjhabee - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174416/05/2022FPS****174416/05/2022300020000016/05/2022
560200173430 ಗೊವಿಂದ ರಾವ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20229006000014/05/2022
560200173431 ಮಾದಪ್ಪ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/202212008000015/05/2022
560200173432 ಶರಣ್ಪಪ್ - ಮು ಬಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022150010000012/05/2022
560200173433 Kavita - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/202212008000017/05/2022
560200173435 Vandana Bai - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022150010000014/05/2022
560200173436 ಚಂದ ಸಾಬ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022210014000012/05/2022
560200173437 ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173438 ಭಾರತ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/202212008000015/05/2022
560200173439 Md mahomad Sab - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/20223002000019/05/2022
560200173440 urmila - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022240016000014/05/2022
560200173441 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/202212008000016/05/2022
560200173442 ಮಚಿಂದ್ರ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173443 ದತ್ತಾ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173444 Ujjabai - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/202212008000014/05/2022
560200173445 ವಲಿಯೋದ್ದಿನ್‌ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/2022240016000017/05/2022
560200173446 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173447 mahnanda - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174413/05/2022FPS****174413/05/2022200015000013/05/2022
560200173448 ತರುಣಾ ಬೀ - ಭೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20229006000012/05/2022
560200173449 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174413/05/2022FPS****174413/05/2022200015000013/05/2022
560200173450 Padmini Bai - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081113/05/2022FPS****081113/05/2022200015000013/05/2022
560200173451 Jakhiya Bee - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/202212008000016/05/2022
560200173453 tejamma - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/20223002000020/05/2022
560200173454 Haneefa Bee - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/202212008000016/05/2022
560200173455 ellamma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/20223002000019/05/2022
560200173456 ಅಹೆಮದ ಸಾಬ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200173457 nagamma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174416/05/2022FPS****174416/05/20226004000016/05/2022
560200173458 ಗೌರಮ್ಮಾ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/2022240016000018/05/2022
560200173459 ಧಾಮು - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/202212008000016/05/2022
560200173460 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173461 Nagamma - ಬೇಟ ಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/20226004000020/05/2022
560200173462 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173463 Nagamma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200173464 ಗೌತಮ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173465 ಬಾಲಾಜಿ - ಬೆಟಬಾಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/202212008000014/05/2022
560200173466 ಪ್ರಕಾಶ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081120/05/2022FPS****081120/05/202212008000020/05/2022
560200173467 Malamma - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173468 Kanteppa - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173469 ನಾರಾಯಣ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/2022150010000019/05/2022
560200173470 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/202212008000012/05/2022
560200173471 ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ/ ಧುಳಯ್ಯಾ - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200173472 Shama Bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/202212008000014/05/2022
560200173473 Nageshwari - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022150010000014/05/2022
560200173474 Shakuntala - ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173475 Sunanda - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174417/05/2022FPS****174417/05/2022150010000017/05/2022
560200173476 Fharajana Bee - ಮು ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20229006000014/05/2022
560200186060 ಮೈಲಾರಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20223002000012/05/2022
560200186061 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/20229006000018/05/2022
560200186062 ಶ್ರವಣ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081118/05/2022FPS****081118/05/2022200015000018/05/2022
560200186063 ಧೂಳಪ್ಪ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/2022200015000016/05/2022
560200186065 ಮುರಾ ಹಾರಿ - ಬೆಟಬಾಲಕಿಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174419/05/2022FPS****174419/05/2022150010000019/05/2022
560200186066 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200186067 ವೆಂಕಟ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174418/05/2022FPS****174418/05/20229006000018/05/2022
560200186068 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/2022150010000015/05/2022
560200186069 ವಿಜಯಾ ಕುಮಾರ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081117/05/2022FPS****081117/05/202212008000017/05/2022
560200186070 ಬಾಬುರಾವ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186071 ಸಂಗ್ರಾಮ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022180012000012/05/2022
560200186072 ತೆಜಮ್ಮ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/20226004000015/05/2022
560200186073 Ratna Bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022180012000012/05/2022
560200186074 Laxmi Bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186075 ವಿಮಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200186076 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174415/05/2022FPS****174415/05/20226004000015/05/2022
560200186077 Vimala Bai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022150010000014/05/2022
560200186078 ವಿಠಲ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/202212008000016/05/2022
560200186079 ಶಿವ ರಾಜ - ಮು ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾ.ತಾ.ಬ಻ಸವ ಕಲ್ಯಾಣಜPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200186080 Madolappa - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186081 Kalinda Bai - ಭೇಠಭ಻ಳಖೂಮಧ಻PHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/2022150010000014/05/2022
560200186082 ರಾಚಯ್ಯಾ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022150010000012/05/2022
560200186083 kamalabai - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾAAY(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/2022200015000012/05/2022
560200186084 ಜಮುನ ಬಾಯಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20226004000014/05/2022
560200186085 ಚನ್ನಾಪ್ಪಾ - ಮು.ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ.ತಾ.ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ.ಜPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200186086 ಆಂಪೂರ್ಣ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****174412/05/20226004000012/05/2022
560200186087 ಶಿವಾಜಿ - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174421/05/2022FPS****174421/05/2022150010000021/05/2022
560200186088 Mangala - ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCSBiometric****174412/05/2022FPS****1744