REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149030 Mangala Bai - W/O: ಮೋಹನ್ ರಾವ್ 1/68NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150563 ಪೂಜಾ - S/O: ಭೀಮ್ ಷಾ 186 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150564 Chitrabai - D/O: ಭುಜಂಗ 198 PHH(NK) / NCS------50000000-
560200150565 Achela - S/O ಗೊರಖನಾಥ ಹೊಸಾಳೇ ಭೋಸಗಾ ಭೋಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150566 Sushila Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ಯಾಮ್ ಸಪ್ಲೇ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150574 Jahura Bee - W/O: ತಮೀಜ್ ಪಟೇಲ್ 1/56 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150582 Jareena - W/O ಆಸೀಫ್ ಖಾನ್ ಭೋಸಗಾ ಭೋಸಗಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150583 Jagadevi - W/O: ರಮೇಶ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150584 Manikamma - W/O ಹಣಮಂತ 1 1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150585 Kavita - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ 167 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150587 ಧೊಂದು ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಬಿರಾದರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150600 Mandabai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150606 Sharadha Bai - W/O: ಶಿವನಂದ 00 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150608 Ambika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಶಾಂತ 114 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150609 Daivatha Bai - W/O: ಅಶೋಕ 1/62 PHH(NK) / NCS------50000000-
560200150615 Nilamma - W/O: ವೈಜನಾಥ್ #182 ಭೋಸಗ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150623 Saru Bai - W/O: ಮಹೇಂದ್ರ 150 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150684 Raja Bai - W/O: ಮೋತಿಗೀರ್ 1/77 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150703 Sundrabai Bandgar - W/O ಬಾಬು ಬಂಡಗರ 1 - 54 ಭೋಸಗಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150743 Shilpa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ ನರೋಣೆ ಭೋಸಗಾ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200150753 Laxmi Bai - W/O: ಸುರೇಶ 00 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150776 Ambika - W/O: ಪ್ರದೀಪ ಏಚ್ ನ 86 ಭೊಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200150802 Shabana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಸೂಲ್ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150837 Vijay Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಕನಾಥ ಮನೆನಂ 59 ಭೋಸಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200151031 Rukmini Bai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 174 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200151066 Kashi Bai - W/O: ಆನ ರಾವ 1/212NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151084 Haanifa Bee - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 269 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151609 Sampata - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 1/221 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152581 Sheshabai - W/O: ಅಂಬದಾಸ್ 96 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152650 Shindu - W/O ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರದ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152727 Gundamma - W/O: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ 93 PHH(NK) / NCS------50000000-
560200152753 Beeban Bee - W/O ಖಯುಮ ಪಟೇಲ 1/21 ಭೋಸಗಾ ಭೋಸPHH(NK) / NCS------250000000-
560200152811 Apsana Bee - W/O: ನಬಿಎ ಸಾಬ್ 420 PHH(NK) / NCS------300000000-
560200152861 Saleema - W/O: ಮಹೆತಾಬ್ ಪಟೇಲ್ 98 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152945 Thulja Bai - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪ 333 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153000 Krishna Bai - W/O: ಬಾಬು 200 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153067 Anjum - W/O: ಸಾಜೀದ ದವಲ್ 1/105 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200153284 Gundabai - W/O: ಸಂತೋಷ 142 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153439 Sangeeta - W/O: ರೋಹಿದಾಸ 198 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153474 Manjula - W/O: ದಿಗಂಬರ್ 205 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153587 Shobha - W/O ಸಂತೋಷ #203 ಭೋಸಗಾ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200153597 Mukta Bai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ 1/154 ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560200153664 Shameem Begum - W/O ಮಹಮ್ಮದಲಿ 1/20 . PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156310 Sarika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರುಣ 148 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156320 Hameedabee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಬೂಬ ಶಾ PHH(NK) / NCS------350000000-
560200156580 Premila - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ ರಾವ್ 1-13 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200156805 Gulachandabai - W/O ಕಿಶನರಾವ್ ಭೋಸಗಾ ಭೋಸಗಾ ಭೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156894 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದೇವ ಚಿತ್ತಂಪಲ್ಳೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200156911 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ 212 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156915 Shakuntla - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಹೂಗಾರ 2PHH(NK) / NCS------200000000-
560200156948 Smitra Shantappa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತಪ್ಪ ಭೋಸಗ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157010 Godavari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157032 Sakkubai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮಂತ ಸುಬೇದಾರ 2PHH(NK) / NCS------100000000-
560200157055 Anasuya - D/O ಪ್ರಕಾಶ ಭೋಸಗಾ ಭೋಸಗಾ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200157059 Sridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಂತೇಶ ನರುಣೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157138 Geetabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಎಕನಾಥ ದೆವನೂರೇ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200157245 Aneeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ನಾನೇಶ್ವರ ಕುಂಬಾರೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200157679 Shanta Bai - S/O: ಲಿಂಬಾಜಿ 66NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157711 Chamam Bai - W/O: ಗಹಿಣಿನಾತ್ 100 ವಡ್ಡೇರಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158464 Shilpa - W/O ಅಂಬರೈ #209/166 ಭೋಸಗ ಭೊಸಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200158465 Mamita - ಅಂಬಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರೀ ಶಾಲೆಯ ಹತPHH(NK) / NCS------200000000-
560200158617 Sunitha - S/O ತುಳಸಿ ರಾಮ ೧/೧೩೫ ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200158641 Rekha - S/O ಗೋವಿಂದ ಮುರುಂಬೆ 1/206 ಎಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158702 Lal Bee - W/O: ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 6/2 ಭೊಸಗ ಭೊPHH(NK) / NCS------250000000-
560200159427 Jyoti - W/O ವೆಂಕಟ 85 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಭೊPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159448 Bhagyashree - S/O ವಾಲ್ಮಿಕ ಖನಕುರೆ ೨೧೯ ಭೋPHH(NK) / NCS------300000000-
560200159449 Nagini - S/O ಶಿವಪ್ಪ 85 ಭೋಸಗಾ ಭೋಸಗಾ ಭPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159493 Sridevi - W/O ಅಂಬದಾಸ ಭೋಸಗಾ ಭೋಸಗಾ ಭೋಸಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159522 Irfana Begum - W/O ಎಮ್‌ ಡಿ ಜಾಫರ್ ಭೋಸಗಾ ಭೋಸಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200159552 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧೊಂಡೀಬಾ ಭೋಸಲೇ ಸಿರೂPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159620 Mahananda - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಖನಕೋರೇ 45 ಭೊಸಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159772 Sharanamma - W/O ವೆಂಕಟ 157 ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159791 Mukta Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 18PHH(NK) / NCS------150000000-
560200159939 Laxmi Bai - W/O: ಸದಾಶಿವ 1/175 ಭೊಸಗ ಭೊಸಗಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159941 Suman - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳೆ 137 ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------200000000-
560200160039 Bibi Fathima - W/O ಸಾಲೌದ್ದೀನ್ ಪಟಲ್ 0 ಭೋಸಗ ಭPHH(NK) / NCS------250000000-
560200160072 Madar Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಿಯಾಜ್ 226 ಭೋಸPHH(NK) / NCS------400000000-
560200160332 Sunitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ 19PHH(NK) / NCS------100000000-
560200160364 Jagdevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶಂಕರ್ ಖNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160480 Reshma - S/O: ಗೋವಿಂದ 66 ಭೋಸಗ ಭೊಸಗ ಭPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160722 Subhadra Vakare - S/O ಬಸವರಾಜ ಖುಬಾ ಭೋಸಗಾ ಭೋಸಗಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200160934 Uma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಕಾಂಬPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160993 Samina - S/O: ಸಿಕಂದರ್ ಸಾಬ್ 129 ಭೊಸಗ ಭೊPHH(NK) / NCS------250000000-
560200161140 Mandodari - W/O: ಮೋಹನ್ ರಾವ 1/187 ಭೊಸಗಾ ಭೊPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161299 Bismilla Bee - W/O: ಮುನೀರ್ ಪಟೇಲ್ 1/67 ಭೊಸಗ ಭPHH(NK) / NCS------250000000-
560200161552 Mangala Bai - W/O: ಸಂಜೀವ 6/ಏ ವಡ್ಡೇರಗ ವಡ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200161553 Kavita - S/O ಸೈಯಬಣ್ಣ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂPHH(NK) / NCS------250000000-
560200161660 Saru Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ 107 ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತPHH(NK) / NCS------50000000-
560200161797 Jyoti - W/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತಿ 204/1 ಭೋಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161800 Vidyavati - W/O ಸಂತೋಷ 235 . ಭೊಸಗ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161960 Manthamma - S/O: ಶರಣಪ್ಪ 45/1 ಭೊಸಗ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------200000000-
560200162058 Priya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162074 Uma Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ ಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162075 Ellamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಡೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162077 Kaveri - W/O ಸಂದೀಪ ನಾರಾಯಣಪೂರೆ #195 . PHH(NK) / NCS------100000000-
560200162078 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162081 Vandana - S/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------300000000-
560200162276 Shoba - W/O: ಸೋಮ್ನಾಥ್ 1/178 ಭೊಸಗ ಭೊಸಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200162277 Ulan Bai - S/O ರಾಮ ನಾರಾಯಣಪುರೆ 79 ಭೋಸಗಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200162278 Shilpa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಣ್ಣ ನಾರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162280 Lalitabai - W/O: ವೆಂಕಟ 1/64 ಭೊಸಗ ಭೊಸಗಾ ಅಂPHH(NK) / NCS------300000000-
560200162281 Varsharani - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರೂಷಿಕೆಶ್ ಪಾಟಿಲ್ 1/1PHH(NK) / NCS------250000000-
560200162816 Varsha - W/O ಸಂತೋಷ ಖುಬಾ #1/101 ಭೋಸಗಾ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162827 Ambavva - W/O ಗೋವಿಂದ 455 ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲ ಹPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163400 Savita - S/O ರಾಮ್ ನಾರಾಯಣಪುರೆ 79 ಭೋಸPHH(NK) / NCS------250000000-
560200163401 Shama Begum - W/O: ಸಮದ್ ಪಶಾ 257 ಭೊಸಗಾ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------300000000-
560200163565 Ashwini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಪತ ರಾವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163603 Rukuma Bee - W/O: ಶಂಶೋದ್ದೀನ್ 148 ಭೊಸಗಾ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163606 Mastan Bee - C/O ಮೂಣ್ಣ 148 ಅಂಗಂವದಿ ಸ್ಟ್ರೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163619 Anusha - W/O ನಾಮದೇವ ಭೋಸಗಾ ಭೋಸಗಾ ಭೋಸಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200163635 Sukumarbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧುಕರ ರಾವ ಪಾಟಿಲ ಭೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164336 ವಿಠಲ ರಾವ ಹುಸೆನಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164337 ಗೀತಾಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164338 ಭಾಗು ರಾಮ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164339 Muskana - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200164340 Kashi Bai - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164341 ರಾಮ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164342 ಕುಂಡಲಿಕ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164343 kamlabai - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164344 ತೋಲಾ ಬೀ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164346 ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164347 Farida - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164348 ಜೈನೊದ್ದಿನ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164349 ಸುಕಮಾರ್‌ ಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164350 ಖುತುನಬಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164351 ಚನ್ನಯ್ಯಾ - ಭೋಸಗ್ಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164353 ಬಾಲಾಜಿ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164354 ವೆಂಕಟ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164355 ಸೈಯದ ಪಟೆಲ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164356 Shilpa - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164357 Rukmini Bai - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164358 ರೇಖಾ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164359 Tippamma - ಭೊಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164361 ಸುರೇಶ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164362 ಶ್ರೀಮಂತ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164363 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164364 Sima Bai - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164365 mahananda - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164366 ತೇಜ ಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164367 ಸೊನಾ ಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200164368 ಅಂಕುಶ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164369 ತಿಮ್ಮಯ್ಯಾ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164370 tukka bai - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164371 Kamalabai - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164372 sukumar bai - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164373 ನಾಗಮ್ಮ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164374 ಸಿದ್ದಣ್ಣ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164375 ಗುಜಾ ಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164376 lalita bai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200164377 ಬಿಸಮಿಲ್ಲಾ ಬಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200164378 prabhavati - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200164379 Anjana - ಭೊಸಗ್ಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200164380 ಜೈಯಾ ಶ್ರೀ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164381 ಮಾಣಿಕ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164382 rachamma - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164383 ಶಿವರಾಮ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164384 ಕಾಬಲ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164385 Jija Bai - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164386 ಚಮಾ ಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164387 ಸಂಗಿತಾ - ಬೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164388 laxmibai - ಭೋಸಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164389 ಈರಣ್ಣಾ - ಭೋಸಗ್ಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164390 Nirmala - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164391 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164392 Kastura Bai - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200164393 kalavati - ಭೋಸಗ಻PHH(NK) / NCS------50000000-
560200169274 ರಾಜಾ ಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169276 Shankuntala - ಬೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170272 Nagara Bai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170273 ಇನೂಸ್ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170274 Sahebi - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170275 Kasturbai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170276 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170277 ಪಶುಯೋದ್ದಿನ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170278 Basamma - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170279 ನಬಿ ಸಾಬ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200170280 Mastan Bee - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200170281 mahirun bi - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170283 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170284 ಅಣ್ಣಪ್ಪ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170285 Subha Bai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200170286 mahebubi - ಬೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170287 Heena Kousar - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170288 dhonda bai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170289 Sayed Munabi - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170292 ದೇವಿಂದ್ರ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170293 ಸವೀತಾ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170294 ಪ್ರಕಾಶ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170295 ಕುಂಡಲೀಕ - ಭೊಸಗ್ಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170296 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಬೋಸಗ್ಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170297 ಭಾಗೇಶ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170298 ಮಲಮ್ಮ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170299 Malan Bee - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200170300 ರಾಜಾ ಸಾಬ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170301 putalabai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170302 ವೈಜನಾಥ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170303 ಗಂಪು - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170304 Mukta Bai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170305 ರಾಮ - ಭೋಸಗ್ಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170306 Kamala Bai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170307 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170308 Bharat bai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200170309 ರಮೇಶ್ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170310 ಬಾಬು - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170311 Abbasbi - ಬೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170312 ರಾಘು ರಾಮ - ಬೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170313 ಬಬ್ರುವಾನ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200170314 Ushabai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170315 Kamala Bai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170316 ಮೋಹನ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170317 KAMAL BAI - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200170318 ರೊಷನ ಬಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170319 Siddamma - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170320 Mata Bee - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170321 ಅಂಕುಶ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170322 ಗೋವಿಂದ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170323 Kalpana - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170324 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200170325 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170326 ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170327 ವೀರ ಪಾಕ್ಷಯ್ಯ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170328 Laxmibai - ಭೂಸಗ್ಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170329 Asha Bee - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170330 mandodari - ಭೊಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170331 ರಾಮಜಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170332 ಗೋವಿಂದ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170333 ನಾಗೆಶ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170334 ಭಿಮ ಶಾ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170335 ಸಂಜೀವ್‌ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170336 Mangala Bai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170337 ನೂರು ಮಹ್ಮದ - BhosgaPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170338 Shainaaz Bee - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200170339 ಚಾಂದ ಸಬ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170340 Rekha - ಸಾ/ ಭೋಸಗಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170341 ಬೀಳಕೊಶ ಬೀ - ಭೋಸಗಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200170342 Haleema Bee - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170343 gyanamma - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170344 ತುಕ್ಕುಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170346 Chama Bai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200170347 ಉತ್ತಮಾ ಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170348 ಶೆಷಾಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170349 parbati - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170350 ತುಳಸಿರಾಮ - BhosgaPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170351 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170352 ಭಾರತಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170353 renuka - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170354 ವೈಜನಾಥ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170355 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170356 ಜೀವನ್‌ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170357 ಗೌತಮ್ಮ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170358 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170359 Manjula - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200170360 ಗುನಾ ಬಾಯಿ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170361 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170362 padmabai - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170363 Kamala Bai - ಭೋಸಗ್ಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170364 ಬಸವರಾಜ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170365 ದತ್ತು - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200170366 Shivamma - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200170367 sayabanna - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200170368 ಮರಗೇಣ್ನಾ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170369 Chandrakala - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200170370 ಸುನಿತಾ - ಭೋಸಗ್ಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170371 ರಾಮ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200170372 ರಮೇಶ - ಭೋಸಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
56020017