REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150200163112 PRAJNA SUJAT - C/O ಸೈಬಣ್ಣ 121 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
150500448425 Sunita - ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ ಮನೆ ನಂ ೧PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149414 Omprakash - S/O ಓಂಪ್ರಕಾಶ ೩/೩೦ ಚಿಕನಾಗಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149825 Labeeba Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀಲಣಿಪಷಾ ಮೊಮಿನ 27PHH(NK) / NCS------200000000-
560200149891 Yasmeen Sha - W/O ಎಂ.ಡಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಬ ತಾ.PHH(NK) / NCS------250000000-
560200149913 Ashwini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಜಮಾದಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149963 Ismailbhi - W/O ಅಫಜಲಮಿಯಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200149989 Aruna Bai - W/O ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಂಡೆಬಾಯಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200149999 Sanabegum - W/O ಮೋಹಂದ ಸಾಬ 276 ಮುಡಬಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150031 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಷಣ್ಮೂಕಪ್ಪಾ ಮುPHH(NK) / NCS------300000000-
560200150079 Ambika - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಚೌPHH(NK) / NCS------250000000-
560200150080 Khursheed Bi - W/O ಮಹೇಬೂಬ್ ಪಾಷಾ ತಾ.ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------250000000-
560200150123 Reshama - W/O ಎಂ.ಡಿ ರಫಿಕ ತಾ.ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150166 Kamala Bai - W/O: ರಮೇಶ ಚವ್ಹಾಣ ಚಿಕನಾಗಾಂPHH(NK) / NCS------250000000-
560200150191 ತುಳಸಾ ಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150269 Shanta Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚೋಕಲಾ 5/4PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150289 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಧಾಕರ ಚವ್ಹಾಣ್ ರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150319 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಮರಾಜ ರಾಮನಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150322 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಿದೋಡ್ಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150481 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪಾ ಔಟಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200150491 Shanta Bai - W/O: ಗೋಪಾಲ್ 3/16 ರಾಮನಗರ ಥಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150509 ಪಿಂಕು - W/O ಏಮನಾಥ ಚವ್ಹಾಣ ರಾಮನಗರ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150559 Nandabai - W/O: ಅರ್ಜುನ 2/84 PHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202325000000009/06/2023
560200150634 Lakshimi - W/O: ಬಾಬು 2/86 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150648 Mahadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದಪ್ಪ #2PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150672 Usharani - W/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಹನುಮನಗರ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150673 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಕಾಸ್ ಚಾವನ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150678 Mallamma - W/O: ಅಂಬರಾಯ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200150691 Vidhyavati - W/O: ಬಸವರಾಜ ಹೊಲ್ಕರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150697 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ಹೊಳಕರ ಚಿಕನPHH(NK) / NCS------200000000-
560200150708 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಖರ PHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200150846 Meenakshi - W/O ಶೇಖರ ನಾಟೆಕರ ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಚಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200150857 Neeta Bai - W/O ಅನೀಲ 5/5 0 ರಾಮನಗರ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151008 Kavita Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200151014 Sarika - W/O ನಾಗೇಶ ಹೊಳಕರ ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಚಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151073 Vaishala - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ 175 ಮುಡಬಿವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151334 ಸುನಿತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151393 Farhana Begum - W/O ದಸ್ತಗೀರ ಮುಲ್ಲಾ ಮುಡಬಿ ಮುಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200151436 Minachi - S/O: ಗೋಪಾಳ 109 ರಾಮ ನಗರ ತಾಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560200151437 Tulasibai - W/O ಗೋವಿಂದಸಿಂಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560200151441 Laamlama - W/O ಲಖನ ಪಾರದಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151443 Muttubai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200151563 Farzana - S/O ಉಸ್ಮಾನಶಾ ದರವೆಶ್ ತಾ.ಬPHH(NK) / NCS------250000000-
560200152040 Anusha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋರಕನಾಥ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200152145 Shoba Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ ಚPHH(NK) / NCS------300000000-
560200152188 Nilabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖಿರು ಚವ್ಹಾಣ್ ರಾಮನPHH(NK) / NCS------50000000-
560200152211 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಚಿಕನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152613 Anita - ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡ ಚಿಕನಾಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152629 Shivamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡಪ್ಪ ಚಿಕನಾಗPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200152671 Yallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಚಾಟ್ಲೆ ಚPHH(NK) / NCS------50000000-
560200152728 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಚಿಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200152843 Valubai - W/O: ಸಂಜು 8-5 ಪ್ರೇಮ ಸಿಂಗ ತPHH(NK) / NCS------300000000-
560200152870 Nilavati - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಾ.ಬಸವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200152874 Laxmi - W/O: ವಿಠಲ 228/1 PHH(NK) / NCS------300000000-
560200152877 Shalu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜು ಹಣುಮಾನ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
560200152920 Sumitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ ನಾಟೆಕರ ಚಿಕನPHH(NK) / NCS------50000000-
560200152997 Kalita Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೀಪಲಾ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200153076 Ghamanabai - W/O ಪಾಂಡು ಚವ್ಹಾಣ ಹನುಮಾನ ನಗರ ತPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153139 Noor Jahan - W/O ಫಾರೀದ್ ಶೈಖ್ 00 ಚಿಕ್ಕನಾಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153251 Pushpalata - W/O ನಾಗನಾಥ ಪಾಟಿಲ ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಚPHH(NK) / NCS------200000000-
560200153304 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - W/O ಸಂತೋಷ ಚವ್ಹಾಣ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153307 Kavita - W/O: ಸುನೀಲ ಪವಾರ ಹಿಪ್ಪಾರಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153357 Nilamma - S/O ಭೀಮಶಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153464 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಚಾಮಾಲೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153489 Saku Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಥಾವರು 4/4PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153518 Shivaleela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153550 Kela Bai - W/O: ವಾಲು ರಾಮನಗರ ತಂಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157135 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158482 Laxmibai - W/O ತುಳುಸಿರಾ೦ ಚಂದ್ರ೦ಪಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------350000000-
560200158531 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ 2PHH(NK) / NCS------100000000-
560200158532 Geeta - W/O ಪ್ರಲಾದ್ ಜೌಟಿ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158776 Lakshmi Bai - W/O: ಸಂಗಪ್ಪ 3/20 ಚಿಕ್ನಗವನ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200158788 Shantabai - W/O ಶಂಕರ ಚವ್ಹಾಣ ಮಹಾದೇವ ನಗರ ತಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158959 Sangita - W/O ಹಣಮಂತ 2/78 0 ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200158961 Gundappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ಮಾಳಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159006 Surekha - W/O ಮನೋಜ ಚಿಡಗುಪ್ಪಿ ಮುಡಬಿ ಮುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159239 Sujata - W/O ಶಾಂತಕುಮಾರ ಕೊಂಡಗೇ ಮುಡಬಿ ಮPHH(NK) / NCS------250000000-
560200159314 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿನಾಥ ಚಿಕ್ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159483 Manjula - W/O ಹಣಮ೦ತ ಜುಲಾಬಿ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159504 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬೇಲೂರೇ ಮುPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159585 Ashwini - D/O ಲಖನ್ ಪರಡಿ ಮುಡಬಿ ೯೯೯PHH(NK) / NCS------50000000-
560200159586 Premala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200159595 Shalu - W/O ಶಂಕರ ಪಾರದಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------350000000-
560200159596 Ashwini - W/O ಖಲನಾಯಕ ಮುಡಬಿ ಮುಡಬಿ ತಾ -PHH(NK) / NCS------100000000-
560200159719 Soundarya - W/O ವಿಶಾಲ ಪಾರದಿ ಮುಡಬಿ ಮುಡಬಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200160101 Rekha - W/O ಸಂತೋಷ ಹೊಸಮನಿ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160113 Sunita - W/O ಬಸವರಾಜ ಗೌರಿ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160153 Milita - W/O ಗೋಪಿ ಪರಡಿ ಮುಡಬಿ ೯೯೯PHH(NK) / NCS------200000000-
560200160181 Shantamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶಾ ಜಿಲೇPHH(NK) / NCS------200000000-
560200160667 Aminabi - W/O ಹಸನ ಷಾ ದರ್ವೇಶ ಮುಡಬಿ ಮುಡಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160874 Mahadevi - W/O ಮಧುಕರ . . ಅಟ್ ಯಾದಲಾಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161709 Renuka R - W/O ಕಿಶೋರ ಚವ್ಹಾಣ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200161723 Saku - W/O ಅನಿಲ ಚಾವನ 0 0 ಮಹಾದೇವ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200161765 Chandrakala - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1/69 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162417 Vijay Laxmi - S/O: ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮಾದಾರ ಚಿಕ್ಕನPHH(NK) / NCS------200000000-
560200162627 Umadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163016 Shridevi - C/O ಶಿವನಾಥ 170 ಭೂದೇವಿ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163113 Saraswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌಡಪ್ಪ 1/PHH(NK) / NCS------200000000-
560200163194 Sunita - W/O: ಬಸವರಾಜ ಮಾಲೀ ಪಾಟಿಲ ಚಿಕ್ಕನಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200163375 Ashvini - C/O ಕಿರಣ # 99 ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200163414 Geeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೇಪ್ಪಾ ನPHH(NK) / NCS------200000000-
560200163416 Renuka - W/O ಸಂತೋಷ ಕಮ್ನೂರೆ ಚಿಕನಾಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200163490 Sushila Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯಚಂದ್ ಚಿನ್ನಿ ರಾಠೋPHH(NK) / NCS------100000000-
560200165189 Shanta Bai - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165190 ಚಿತ್ರಾ ಶೇಖರ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165191 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಚಿಕ್ಕನಾ ಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165192 ಶೇಖರ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165193 Sayabamma - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200165194 ಮಾದಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165195 Vijamma - ಚಿಕ್ಕನಾ ಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165196 ಶೇಖರ - ಚಿಕ್ಕನಾ ಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165197 ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165198 Droupati - ಚಿಕ್ಕನಾ ಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165199 Nagamma - ಚಿಕ್ಕನಾ ಗಾಂವ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165200 Savita - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165201 ಈರಮ್ಮ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165202 ಗಣಪತಿ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165203 ಮುಕ್ತರ ಸಾಬ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165204 Susheelabai - ಚಿಕ್ಕನಾ ಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165205 Tejamma - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165206 ಹುಚ್ಚಪ್ಪ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165208 ಶಿವ ರಾಮ - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165210 ಹಣಮಂತ - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165211 ಅಂಬಾವ್ವ - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165212 Tippamma - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202320000000009/06/2023
560200165213 Laxmibai - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165214 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165215 ಮಾರುತಿ - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165216 ಶಿವಲೀಲ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165217 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165218 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165219 Parvati - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165220 ಚಂದ್ರಭಾಗ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165221 ರಮೇಶ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165222 ನಾಗಮ್ಮ - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165223 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165225 Sakaramma - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165227 Ambavva - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165228 Kashi Bai - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165229 Sunita - ಮಾಹಾದೇವ ನಗರ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165231 kashi bai - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165233 Padmavati - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200165237 ನಾಗಮ್ಮ - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165238 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165239 Lalita - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165240 Mahadevi - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165242 lalita bai - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165243 Anusuya - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165246 Bharata Bai - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165248 ಶ್ರೀಮಂತ - ಚಿಕ್ಕನ ಗಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165249 Jaishri - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165251 ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165252 ಪರಮೇಶ್ವರ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165253 ಮಹಾದೇವಿ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200165254 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165255 ಹಣಮಂತ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200165256 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200165783 Mahadevi - ಮು :ಪೊ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165790 Gundamma - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------100000000-
560200165794 Laxmibai - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200165802 Shridevi - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವ ಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165803 Premavati - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165811 Mallamma - ಮು : ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165830 Rama Bai - ಮು ಪೋ :ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165834 Bhimsha - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165837 Kamalabai - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165838 Taramma - ಮು: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200167288 Jagdevi - ಸಾ.ಯರಬಾಗ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀದರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169399 Rukmini - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200169400 Basamma - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------650000000-
560200169401 Sharada Bai - ಚಿಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169402 ಘಮನಾಬಾಯಿ - ಹನುಮಾನಗರ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169403 Shanta Bai - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169404 Jagadevi - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169498 Mastanbee - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ ; ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169499 Peeramma - ಮು ಪೊ:ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬ,ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172776 Phaimunabi - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172787 nagamma - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172794 Sunita - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172795 ವಿಠಲ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172796 ವಿಠಲ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172797 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172798 ರಾಮಚಂದ್ರ - ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200172799 ಬಾಬುರಾವ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172800 ಶರಣಪ್ಪ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202340000000009/06/2023
560200172801 ಗಣಪತಿ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202325000000009/06/2023
560200172802 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172803 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202315000000009/06/2023
560200172804 Sona Bai - ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172805 ಅಶೋಕ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172806 kamal bay - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172807 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172808 Kasturi Bai - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------450000000-
560200172809 kastur bhai - ಚಿಕ್ಕನಾ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560200172811 Shankaramma - ಚಿಕ್ಕನಾ ಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172812 ಮಾಹದೆವ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172813 ಮಲ್ಕಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172814 Vimalabai - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172815 Bharatbai - ಮಾಹಾದೇವ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಪೂ, ಚಿಕನಾಗಾಂAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172817 Dharama Bai - ಹನುಮಾನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172818 Kamla Bai - ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172819 ಓಂಕಾರ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172820 Droupati - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172821 Shanta Bai - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------450000000-
560200172822 ಕಾಳಪ್ಪ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202320000000009/06/2023
560200172823 Sunita - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202330000000009/06/2023
560200172824 Chandu Bai - ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------400000000-
560200172825 Gangu Bai - ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172826 Anusha Bai - ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172827 Devi Bai - ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172828 ಬಾಬು ರಾವ - ಮಹಾದೇವ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಪೂ,ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202325000000009/06/2023
560200172829 Shantabai - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202320000000009/06/2023
560200172830 Bharat Bai - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200172832 ಶರಣ್ಪಪ್ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172833 ಅಂಕುಶ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172834 ದಶರಥ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172835 Narsamma - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------350000000-
560200172839 ಇಂದು ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202315000000009/06/2023
560200172840 ಹೀರಾ ಬಾಯಿ - ಮಹಾದೇವ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172841 ಶೇಕು ಬಾಯಿ - ಗಂಗಾ ರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200172842 ಪಾಂಡು - ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172843 ಗೇಮ್ಮಾ - ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172846 ಶೇಖಮ್ಮ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172849 ಕಲ್ಲಾಪ್ಪ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202315000000009/06/2023
560200172850 sarasavati - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172852 ಜಗದೆವಿ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200172853 laxim bay - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172854 Mahadevi - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202315000000009/06/2023
560200172855 ಬಸವರಾಜ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172856 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172857 ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560200172858 kala vati - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200172859 Nagamma - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202325000000009/06/2023
560200172860 ಪಾರ್ವತಿ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172861 Nagamma - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172862 ಬಸವಂತಪ್ಪ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172863 Kamalabai - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------400000000-
560200172864 ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172865 Mahapuri - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****649907/06/2023FPS****649907/06/20239060000007/06/2023
560200172867 ನಾಮದೇವ - ಚಿಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172868 Sonabai - ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202320000000009/06/2023
560200172870 ದಾಮಜಿ - ಚಿಕನಾಗಾಂವ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202315000000009/06/2023
560200172871 Zamaka Bai - ಚಿಕನಾಗಾಂವ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200172872 ಬಾಬು - ಚಿಕನಾಗಾಂವ ರಾಮನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172877 Changuna Bai - ಮಹಾದೇವ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200172880 ಮರ ತಾಂಡ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172881 Nagamma - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172882 ಸಿದ್ದರಾಮ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172883 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172885 laxmibai - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172886 mallamma - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560200172887 ತೇಜಪ್ಪ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172888 ಬಸಮ್ಮಾ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200172889 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202350000000009/06/2023
560200172890 ಸುಭಾದ್ರಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172891 ಮಾಹಾನಂದ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202320000000009/06/2023
560200172892 ಆನಂದ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/20235000000009/06/2023
560200172893 ಶಾಲಿವಾನ್‌ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172894 Laxmi Bai - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200174530 Ratnamma - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------100000000-
560200174539 Shobha - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------200000000-
560200174540 Indubai - ಮು :ಪೊ:ಮುಡಬಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200174545 Kavita - ಮು : ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200174548 Prabhavati - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:AAY(NK) / NCS------350000000-
560200174552 patimabi - ಮು : ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ ;ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200174563 Anita - ಮು :ಪೋ :ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200174564 Tejamma - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------250000000-
560200174590 Ningamma - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200174597 Sitabai - ಮು :ಪೊ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200174598 Rukmini Bai - ಮುಡಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200174599 Tanabai - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------100000000-
560200174612 Laxmibai - ಮುಡಬಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200174620 Arifabee - ಮು :ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------300000000-
560200174623 Malan Bee - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:AAY(NK) / NCS------350000000-
560200174625 gundamma - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:AAY(NK) / NCS------350000000-
560200174628 Jagdevi - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------350000000-
560200174629 KASHIBAI - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200174630 Ratna Bai - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560200174645 Shakuntalabai - ಮುಡಬಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200174662 Annapoorna - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200174666 Gundamma - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವ ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200174671 Sangeeta - ಮು:ಪೊ:ಮುಡಬಿ ತಾ ;ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------300000000-
560200174673 Mahananda - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200174692 Nilamma - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ ;ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200174697 Geeta - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------200000000-
560200174698 Umadevi - ಮು :ಪೋ ; ಮುಡಬಿ ತಾ ; ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186000 Thamanabai - ಚಿಕ್ಕನಾ ಗಾಂವ ಮಹಾದೇವ ನಗರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186001 Shanthabai - ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200186002 Ratna Bai - ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡಾ ಪೂ ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186003 ಬಸ್ವರಾಜ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200186005 ದೇವಿಂದ್ರ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವ್PHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202315000000009/06/2023
560200186006 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186007 Basamma - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186009 Umadevi - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560200186011 ರಾಜಶ್ರೀ - ಚಿಕ್ಕನಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186333 Anita - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186335 Shivamma - ಮು :ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200187529 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ - ಚಿಕನಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187532 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187533 ಶೇಖರ - ಚಿಕನಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191380 Sunita - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------100000000-
560200191436 SARASWATI /SHARANAPPA KOTTARGI - ಮು:ಚಿಕನಾಗಾಂವ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191752 Laxmi - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ;ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------250000000-
560200191753 Hanamakka - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ;ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------350000000-
560200191755 Tejamma - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ;ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------150000000-
560200191894 MALIKARJUN NAGASHETTY PATIL - ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ/ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಲಿಪಾಟೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191897 SATISHKUMAR RAMSHETTEPPA BIRAD - ಮು:ಚಿಕನಾಗಾಂವ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191925 Sonabai - ಸಿತಾರಾಮ/ಲಚ್ಚು ರಾಠೋಡ ಮು:ಚಿಕನPHH(NK) / NCS------200000000-
560200192058 RAJAPPA - ರಾಜಪ್ಪಾ/ಚಂದಪ್ಪಾ ಮಾಳಗಿ ಮು:ಚಿಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192352 SHIVALINGAPPA - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192733 Sangeeta - ಮು,ಪೋ ಮುಡಬಿ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ,PHH(NK) / NCS------300000000-
560200193319 Shakila Begum - ಮು : ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವ ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------400000000-
560200193370 Tahera Begum - ಮು : ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವ ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200193461 ಅಂಭಾಬಾಯ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200193565 Sunita - ಮು : ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವ ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200193586 ಸುನಿತಾ - ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200193667 ಶ್ರೀಮಂತ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193706 ವಿನೋದ - ಗಂಗಾರಾಮ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193836 Anusha Bai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200193849 ಜ್ವಲ ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200193852 Rasida Bee - ಮು : ಪೋ: ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವ ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200193981 Anusuya Bayi - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202325000000009/06/2023
560200194071 USHA DEVI - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560200194167 Tarabai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194188 Vala Bai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202330000000009/06/2023
560200194344 Karishma - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200195485 Sevanta - ಗಂಗಾರಾಮ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200195585 Sanu Bai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202325000000009/06/2023
560200195676 Shashikala - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202320000000009/06/2023
560200195686 jagadevi - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195693 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202315000000009/06/2023
560200196057 ಪಾಂಡು - ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200196063 ಗುರುಭಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200196065 Rangubai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------350000000-
560200196066 ಶಿವಾಜಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202335000000009/06/2023
560200196075 Renuka - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196091 ರಮೇಶ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200196103 Shalu - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------350000000-
560200196109 ಅನಿತಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196111 ದೇವಿಕಾ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196119 ಥಾನು - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200196122 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200196123 ರತ್ನಾಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196127 Sharamma - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560200196131 Prabhavati - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200196137 ಗಂಗಮ್ಮ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560200196138 Renuka - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196140 ಸುಗಾಲಾಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200196145 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಚಿಕನಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196146 ಅಶೋಕ - ಚಿಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200196149 Kaveri - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200196153 ಹಿರು - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196154 Ghamanabai - ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196156 ಶಂಕರ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196158 ಸೀತಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196163 ಪಂಡಿತ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200196164 ಸೋಮಲಾಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196168 Walu Bai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202320000000009/06/2023
560200196174 Putalabai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200196176 INDU - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196179 ಪೀರಪ್ಪ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196180 ವೀರಣ್ಣಾ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196183 ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202320000000009/06/2023
560200196184 ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------350000000-
560200196185 Rangubai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202325000000009/06/2023
560200196194 Chand Bai - ಹನುಮಾನಗರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200196200 Sugandha - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200196203 Bandemma - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202315000000009/06/2023
560200196205 Shivakanta - ಚಿಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200196206 Pulabai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200196209 Valubai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196212 Renuka - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196214 Theje Bai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202320000000009/06/2023
560200196216 ಗಣಪತಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196217 ಮಲೇಶಪ್ಪ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------50000000-
560200196219 ಆನಸೂಯಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196220 ಮೋತಿ ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202330000000009/06/2023
560200196230 Vimalabai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------450000000-
560200196235 ಬಸವರಾಜ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196239 ಗಂಗಮ್ಮ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196242 Saraswati - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202315000000009/06/2023
560200196245 ತೇಜಪ್ಪಾ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196246 ಕುಪೆಂದ್ರ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200196250 Sangamma - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560200196254 Ramana Bai - ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200196261 ತುಳಜಾ ಬಾಯಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200196262 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196265 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202325000000009/06/2023
560200196267 ಜಗದೇವಿ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202310000000009/06/2023
560200196269 Sangeeta - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200196276 Gunavantavva - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202320000000009/06/2023
560200196281 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196287 ಓಂಕಾರ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------350000000-
560200196288 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200196291 ಸೋನಾ - ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196292 SUBHADRA - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196299 Jimabai - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200196300 ಚಂದಪ್ಪ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196301 ಸುಬಾಷ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------300000000-
560200196307 ಸುರೇಶ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200196311 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವAAY(NK) / NCS------350000000-
560200196316 ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCSBiometric****917709/06/2023FPS****917709/06/202325000000009/06/2023
560200196320 Nagamma - ಚಿಕ್ಕನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------