REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150200146368 Phatima - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಮರ ಆಲಿ ಚಿತಕೊಟ ಕೇ PHH(NK) / NCS------150000000-
520200536202 mahadevi - ಯಶ್ವಂತ್ ೦೭ ಚಿತ್ತಕೋಟ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149609 Parvati - S/O: ಧುಳಪ್ಪಾ ಏಚ್‌.ನ 86/2 ಗಿಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200149610 Lalitha - D/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಏಚ್‌ ನ 3NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149635 Vitha Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCSBiometric****717519/05/2022FPS****717519/05/20226004000019/05/2022
560200149641 Bharatabai - W/O: ಗುರುನಾಥ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಗೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200149644 Sayabanna - S/O: ಲಕ್ಷಪ್ಪ 13 ಗಿಲಿಗೀಲಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151376 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಲಿನಾಥ್ ನೌಣೆ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200152195 Ambaray - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರತ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152229 Siddamma - S/O: ಡುಲ್ಲಪ್ಪ 89/3 ಗಿಲಿಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200156276 Rasikabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲಕನ 57 ಮು ಚಿತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156497 Gangamma - S/O: ಬಸಣ್ಣ 54 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156631 Sule Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜಮಾದಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156634 Laxmibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156636 Sangeeta - S/O: ಕಲ್ಯಾಣರಾವ 184 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156637 Kusha Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೈಬಣ್ಣ ಕಾಂದೆ 26 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156639 Anitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹನುಮಂತ ನಾಟಿಕರ್ 76 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156736 Surekha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ ಸಾತಾಪ್ಪಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157425 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - S/O: ಶಂಕರಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 07 ಗಿಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158438 Sujata - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿಟಾಕೋಟ್ಟ(ಕೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158583 Gita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಕಾಮ್ಲೆ ಗಿಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158647 Laxmi - W/O ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ . , ಅಟ್ ಚಿತ್ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162634 Sugla Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕಾರಾಮ ಮಲೆಕೇರಿ ಚಿತ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163274 Umadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಪ್ಪಾ ವಾಡೇಕಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163601 Vijay Kumar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರ್ಜುನ್ ಕಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163953 Vijay Lakshmi - S/O: ಧುಳಪ್ಪಾ ಏಚ್‌.ನ 86/2 ಗಿಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164035 Mahananda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಗಡೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200164416 Sujata - ಚಿತ್ತಕೋಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164417 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಚಿತ್ತಕೋಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164418 ಮಾಹಾದೇವ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164419 ಶರಣಮ್ಮ - ಚಿತ್ತಕೋಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164420 saraswati shivaputra - ಬಟಗೇರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164421 ಬೌರಮ್ಮಾ - ಚಿತ್ತಕೊಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164422 ನಿರ್ಮಲಾ - ಚಿತ್ತಕೋಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164423 ಜಾಮರ್ದ - ಚಿಟಕೋಟಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164424 bala bai - ಚಿತ್ತಕೊಟ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164425 Shakeela Bee - ಚೀಟಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------210000000-
560200169047 Durupati - ಗಿಲಿಗಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169048 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಗಿಲಿಗಿಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169049 ಚಂದ್ರಶಾ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169806 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - giligiliPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169807 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - gilgiliPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169808 pandurang - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169809 Gundamma - ಗಿಲಗಿಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170524 CHANMMA - ಚಿತ್ತಕೋಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170525 Nilamma - ಚಿತ್ತಕೋಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170526 ಗಿರಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಚಿತ್ತಕೋಟPHH(NK) / NCS------210000000-
560200170527 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಚಿಟಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170528 ದಿಗಂಬರ - ಚಿಟಕೋಟಾ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170529 ಶಂಕರ - ಚಿತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------240000000-
560200170530 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಚಿಟಕೋಟಾ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200170531 Mahadevi - ಚಿಟಕೋಕಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170532 tukaram - ಚಿತ್ತಕೋಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170533 hira bai - ಚಿತ್ತಕೋಟ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200170534 Rahimabee - ಚಿತಕೋಟಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200170535 Revamma - ಚಿತಕೊಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170536 ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ - ಚಿಟಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170537 kamalabai - ಚಿತ್ತಕೋಟ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170538 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಚಿತಕೋಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170539 ಗಂಗಬಾಯಿ - ಚಿಚಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170540 ಕಲಾವತಿ - ಚಿತಕೋಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170541 ಸತ್ಯ ಬಾಯಿ - ಚಿಟಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184817 Jnanabai - ಗಿಲಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200184818 Indu Bai - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184819 Nagamma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184820 ಸಿಮೀತ್ರಾಬಾಯಿ - ಗಿಲಿಗಿಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184821 Parvati - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184822 Chitra Bai - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184823 Nilamma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184824 Shridevi - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184825 jagdevi - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184826 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184827 Kashamma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184828 Shivalingamma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200184829 Ambavva - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200184830 Rajeswari - ಗಿಲಿಗಿಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184831 ಅರ್ಜುನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಗಿಲಿಗಿಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184832 ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭೀಮಶಾ - ಗಿಲಿ ಗಿಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184833 Sona Bai - ಗಿಲಿಗಿಲಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184834 ಬಸವಂತ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184835 ಶಂಕರ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184836 Neelamma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****048119/05/2022FPS****048119/05/20226004000019/05/2022
560200184837 sharanamma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184838 ವಿಠಲ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184839 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಗಿಲಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184840 Guru Bai - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184841 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪ - ಗಿಲಿಗಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184842 ಮಹಾದೇವಿ - ಗಿಲಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185671 rathna bai - ಚಿತಕೋಟಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185672 ಬಾಬು - ಚಿತ್ತಕೊಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200187391 Monika - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187392 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200187473 sharanappa - ಚಿತ್ತಕೋಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187950 ದಿಗಂಬರ - ಗಿಲಿಗಿಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187951 ಸಿದ್ಧಾ ರೂಢ್ - ಗಿಲಿ ಗಿಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192980 ಮಹೇಶ - ಚಿತಕೋಟಾ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193342 Parvati - ಚತ್ತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193535 Ashweta - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193835 ಮಲ್ಲಿನ್ನಾಥ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193855 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194059 ನಾಗಣ್ಣ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194293 ಬಸಪ್ಪಾ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194471 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194504 ನಜಿರಸಾಬ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194600 SANTOSH S/O YASHAWANTAPPA TARK - ಚಿತಕೋಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196530 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196533 ಶೋಮಶೇಖರ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196540 Lalbee - chitkotaPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196541 Hamida Begam - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200196542 Mahadevi - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196548 BASAVANAPPA - ಸಾ/ ಚಿಟ್ಕೋಟಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200196549 ಮಹೆಬೂಬ್‌ಸಾಬ್‌ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196553 ಅಮತ - ಚತ್ತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196556 ಶಿವಾನಂದ್‌ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196562 ಸೊಮಣ್ಣ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196563 ಅಂಬಾರಾಯ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196569 Iramma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196570 Mangala - ಚತ್ತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196572 ಸುಬ್ಬಣ್ಣ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196578 Gurubai - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196580 Ambika - gilgiliPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196581 ದಶರಥ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196582 Basamma - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196583 Mahadevi - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560200196585 Sarsvati - ಚಿತ್ತಕೋಟಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200196587 Surekha - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196588 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಚತ್ತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196589 ನೀಲಮ್ಮಾ - gilgiliPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196593 Basamma - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196594 sushalabai - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196597 Basamma - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196600 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ಚಿತ್ತಕೋಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196602 Parvati - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196605 ಇಸ್ಮಯಿಲ್‌ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196611 Purnima - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196614 Rekha - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196620 ಬಾರತಾಬಾಯಿ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196624 ಗಿರೆಪ್ಪ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196628 ವಿಠಲರಾವ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196629 Lakshmi - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196633 ಶಿವಾಶರಣಪ್ಪ - ಗಿಲಿಗಿಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196636 Mallamma - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196639 Shanamma - ಚತ್ತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196640 ರಾಚಮ್ಮಾ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196641 Vinantabai - ಚತ್ತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196642 Nighmma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196643 ರೇಖಾ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196644 ಅಂಬಾರಾವ್‌ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196645 Jagadevi - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196646 ಯಶವಂತ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196647 ಭೀಮಾಶಾ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196648 ಚಿನ್ನಬಸಪ್ಪಾ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196649 ಗೌಡಪ್ಪ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196650 Bangarevva - ಚತ್ತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196652 Putala Bai - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196653 Chitra Bai - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------210000000-
560200196654 Amabavva - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196655 ಶರಣಪ್ಪ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196656 ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196657 Tahera Begam - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196658 komal - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196659 ಮಕ್ತಾಬಾಯಿ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196660 Nagamma - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196661 Samthabai - ಚತ್ತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196662 nagamma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196663 ಹಣಮಂತ - ಚತ್ತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196664 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196665 ನೂರೋದ್ದಿನಸಾಬ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196666 ನೀಲಮ್ಮ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196667 ಗುಗಲಿಂಗಪ್ಪ - ಗಿಲಿಗಿಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196668 ರಾಜಕುಮಾರ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196669 ಗಂಗಾಧರ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196670 Mahanandabai - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196671 ಮಹಾದೇವಿ - ಸಾ/ ಚಿಟ್ಕೋಟಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200196672 Mahadevi - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196673 danamma - ಚಿತ್ತಕೋಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196674 Ambika - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196680 ಬಸವಣೆಪ್ಪ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196682 Sarojabai - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196684 Mahadevi - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196686 ಫೀರಪ್ಪ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196688 ಖಾಸೀಂಸಾಬು - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196692 ಶರಣಪ್ಪ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196694 ಸೀತಾ ಬಾಯಿ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196695 ಜೈಶ್ರೀ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196696 Mallamma - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196701 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196711 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196724 Siddamma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196731 ವೈಜಿನಾಥ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196756 Kamalabai - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196767 ಅನಿತಾ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196772 Sulebai - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196775 ಫೀರಪ್ಪ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196796 ಶಿವಾನಂದ್‌ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196804 Geeta - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196805 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196818 basamma - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196853 ರತ್ನಬಾಯಿ - ಸಾ/ ಗಿಲ್ಗಿಲಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200196856 Ambavva - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200196861 Kasturibai - ಚಿತ್ತಕೋಟಾ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196883 Parvati - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196885 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196914 ಲಕ್ಕಪ್ಪ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196953 Mayadevi - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196973 ಬಸವರಾಜ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200197005 ಬಿಮಶಂಕರ - ಗಿಲಿಗಿಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197068 SHIVRAI - ಗಿಲಗಿಲಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199460 Nilamma - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208198 ದೇಶಮುಖ - ಚಿತ್ತಕೋಟಾಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209869 CHANAPPA BASAVANTAPPA PAGDE - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200209870 Eranna - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209871 Hanamanthraya Channappa pagde - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209872 Dyanand Ambaraya natekar - ಗಿಲಿಗಲಿ ಬಟಗೆಋಅPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209873 ಸಂತೋಶಿ - ಗಿಲಿಗಿಲಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209874 Basamma - ಮು ಗಿಲಗಿಲಿ ತಾಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215297 ಗಿರಿ ಕನ್ಯಾ - ಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ 32 ಚಿತ್ತಕೋಟ ಕೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200215377 Jagdevi - ಜಗದೇವಿ 30 ಚಿತ್ತಕೋಟ ಕೆ ಚಿತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215884 Shashikala - ಗಜಾನಂದ 16 ಚಿತ್ತಕೋಟ ಕೆ ಚಿತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216371 Parvati - ಗದಗಯಾ 82 ಚಿತ್ತಕೋಟ ಕೆ ಚಿತ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200226804 Parbhati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಮಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227797 Jayashree - C/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನವಲೆ #9999 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200228063 Kastur Bai - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಏಚ್ ನ 373 ಹನುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228322 Salu Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200228332 Kajal - W/O ಮಂಜುನಾಥ ತಾವಡೆ . . ಗಿಲಗಿಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200230291 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ನಾಟಿಕರ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
Top