REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149006 Anuradha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಧನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149007 Shashikala - W/O ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ೧-೪೭ ಧನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149213 Surekha - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ೩/೪೫/೨೪೩ ಧNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149373 Sujata Patil - S/O ಗುರುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಧನ್ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149456 Sheshikala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭರತ 4/20 ಮುಸ್ತಾಪPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200149466 Dashrat - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149479 Jagdevi - W/O ವೆಂಕಟ 379 0 PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200149524 Bhavya - S/O ಮಹಾದೇವ ಕಾಂಬಳೆ ೩೭೬ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200149556 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಕುಶ PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200149726 Pallavi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪಾಟಿಲ್ 4/NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150866 Govind Reddy - S/O ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಧನ್ನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200150868 Anjali - W/O ಸಂತೋಷ 1 1 PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200150869 Gouramma - W/O ರಾಚಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ #134 ಧನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150874 Gurunathreddy - S/O ಮುಕಿ೦ದರೆಡ್ದಿ ಪಾಟೀಲ ೧-೧೩೭PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150875 Neha - W/O ಸಾಗರ ದುಬೇ 149 ಧನ್ನೂರ ಕೇ PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200150876 ಸಂಗೀತ - W/O ಕಾಮಣ್ಣಾ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ೨PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150881 Premala - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ೧-೧೧೦ ಧನ್ನೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150884 ಸುರೇಖಾ - D/O ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲುರೆ ಧನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150885 Sumayya - W/O ಮೌಲಾಲಿ #140 ಧನ್ನೂರ (ಕೆ) PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150887 Mahananda - W/O ಸಂತೋಷ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150893 Guramma - W/O ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150896 Renuka - W/O ರವೆಂದ್ರ ೬೮ ಧನ್ನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200150898 Ramadevi - W/O ರವಿಂದ್ರ ಬಿರಾದರ ಧನ್ನೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150899 Parveen - W/O ರಿಯಜುದ್ದಿನ ೩೪ ಧನ್ನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022180012000018/05/2022
560200150904 Archana - W/O ದೀಪಕ ಪ್ರಸಾದ ದುಬೆ ಧನ್PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022150010000018/05/2022
560200150905 Kavita - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ಧನ್ನೂರ ಕ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150908 Shamin - W/O ಮೈಬೂಬ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150911 Mahananda - W/O ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ೧-PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200150912 Savita - W/O ಅನೀಲ ಬಿರಾದಾರ 52 , ಬಸವಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022---90060000-
560200150913 Vijayalaxmi - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಧನ್ನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200150914 Sangeeta - S/O ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಓತಗೆ #120 ಧನ್ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150918 Komala - W/O ಸುಭಾಷ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200150920 Lalita Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಧನ್ನೂರ ಕೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150930 Ratnamma Reddy - W/O ಚಂದ್ರಮರೆಡಿ ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20223002000018/05/2022
560200150931 Sharanamma - S/O ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200150932 Sangitaa - S/O ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ೨೨೭ ಧನ್ನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200150933 Shashikala - W/O ಬಾಬುರಾವ ೬೭ ಧನ್ನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150934 Mahadevi - W/O ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಹಿಂಡೂಳೆ ಧನ್PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200150940 Komal - S/O ಕಾಮಣ್ಣ ನವಪಾಟಿಲ ೩೬ ಧನ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150941 Sushilabai - W/O ಕಾಮಣ್ಣಾ ೬೦ ಧನ್ನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150959 Parbati - W/O: ಮಚ್ಚಿಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150976 Shivleela - W/O ಕಾಶಿನಾಥ 1-142 0 ಧನ್ನೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200150990 Sushila Bai - W/O ಸಂಗಯ್ಯ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ವಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200151050 Laxmi Bai - W/O ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ೧೨೯ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151398 Asha Bai - W/O ಮಹೇಂದ್ರ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20223002000018/05/2022
560200151402 Ratnamma - W/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಧನ್ನೂರ ಕ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151411 Rukminibai - W/O ಬಂಡಯ್ಯಾ #29 ಧನ್ನೂರ(ಕೆ) ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151413 Chand Tara - W/O ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಶೇರಾವಾಲೆ 168PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151459 Kamini Bai - S/O: ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಧನ್ನೂರಾ ಕೆ ಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151545 Shina Bai - W/O ಬಾಲಾಜಿ 56 0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151601 Anjali - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕನಾಡೆ 136 1 ಧನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151617 Kantabai - W/O ಗಣಪತಿ 143 . ಧನ್ನೂರ್ ಕೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151635 Basamma - W/O ಬಸವರಾಜ ಧನ್ನೂರಾ ಕೆ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151645 Gangamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ೧PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151650 Doulata - W/O: ನಿತೀನ 89 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151652 Mahadevi - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಲಸೆ ಧನ್ನೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151664 Rani - W/O ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಹಾಳಗರೆ ಧನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151666 Laxmi - W/O: ಆನಂದ 89 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151690 Jaimala - W/O ಪ್ರದೀಪ . . ಧನ್ನೂರ್ ಕೇ ವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151760 Nagamma - W/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರಾ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022210014000018/05/2022
560200151775 Tukaram - S/O ಶಂಕರ ಮಂಜುಳೆ ೧೧೭ ಧನ್ನೂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151797 Parabati - W/O ದೊಂಡೀಬಾ 134 ಧನ್ನೂರ(ಕೇ) ವPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200151828 Tejamma - W/O ಭೀಮಣ್ಣಾ 146 ಧನೂರ ಕೇ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151834 Jayaprada - W/O ಬಸವರಾಜ ೧-೧೫೧ ಧನ್ನೂರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200151926 Malamma - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151928 Sugand Bai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ೧PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151944 Dnyandevi - W/O ಅಂಕುಶ ಧೊಡ್ದಮಣಿ 166 . PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200152119 Padmini - W/O ಶಶಿಕಾಂತ ೧೫೩ ಧನ್ನೂರ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152122 Ambika - W/O ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ 00 ಧನೂರ ಖೆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200152123 Tejamma - W/O ಭೀಮಣ್ಣಾ ಧನ್ನೂರ ಕ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200152146 Rekha - W/O ಸುಧಾಕರ 209 ಧನ್ನೂರ ಕೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152288 Ambadas - S/O ತುಕಾರಾಮ ೧೨೫ ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200152390 Mangala - W/O ಶಿವಾನಂದ . . ಧನೂರಾ ಕೇ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152536 Kashi Bai - W/O ಸಾಯಬಣ್ಣ ಧನ್ನೂರಾ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200152573 Jagadevi - W/O ಅಶೋಕ ಜಮಾದಾರ . . ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152622 Nasrin - W/O ಹಾಜಿ ಅಲಿ 0 ಧನೂರ್ ಕೇ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152823 Rajeshree - W/O ಮನೋಜ್ ದುಬೇ 1-88 0 PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200152852 Anushabai - W/O ಕಾಶಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರಾ ಕೆ ವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200152899 Rizvana - W/O ಜಾಫರ ಮಿಯನ ಧನ್ನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200153064 Amita - W/O ದಿನೇಶ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ೧-೧PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200153222 Sandhya - W/O ನರಸಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ ದುಬೆ ಧNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153229 Sakshi - W/O ರಮೇಶ 270 ಧನೂರ ಕೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153235 Laxmi Bai - W/O ದಶರಥ ಧನ್ನೂರ ಕ ೩೭ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153554 Lalita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೇಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200153682 Nandini - S/O: ಆಣ್ಣಪ್ಪಾ 182 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153698 Bheemabai - W/O ಕಾಳಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರಾ ಕ ವಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153709 Vijaylaxmi - W/O ಬಸವರಾಜ ೧-೮೫ ದನುರ ಕೆ ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200153727 Suhasini - W/O ಮಲ್ಳರೆಡ್ಡಿ 57 . PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156201 ಕಲ್ಪನಾ - W/O ರವಿದಾಸ ಧನ್ನೂರಾ ಕೆ ವಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156231 Chamundi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156256 Shameen Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಾಂದ ಪಾಶಾ 93 PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022150010000018/05/2022
560200156257 Khairun Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹುಸ್ಸೈನ್ ಸಾಬ್ 100 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156291 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ #125 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156295 Sandeepa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತಮ 95 ಧನೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156348 Asha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗೌತಮ ಬುದಾದ 144 PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200156412 Bhagirathi - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಧನ್ನೂರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156545 Vijay Laxmi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ಧನ್ನೂರ ಕೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156568 ಸುವರ್ಣ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ ಹೊನ್ನಳಿಕರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156590 Munkavati - W/O ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಧನ್ನೂರ ಕೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156612 Sharada - S/O ಶುಭಷ ಪಸಾದ ದುಬೇ ೧೦೭ ಧನPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200156717 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156761 Sarasvati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156888 ಶಾಮಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು 168 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157011 Trivenabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭದ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200157099 Mamatarani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಮಂಠಾಳೆ 54/PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157130 Minaxi - S/O ಸಂಗಯ್ಯಾ ೧-೦೭ ಧನ್ನೂರ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022150010000018/05/2022
560200157160 Nirmala - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 171 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200157255 Sangeetha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ 145 PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200157336 Ujwala Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾನಾರಾವ 4/16 ಮುಸ್ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157408 ರೀಹಾನಾ ಬೈ - W/O ಒಸ್ಮಾನ್ ಶಾ . ಧನ್ನೂರ (ಕೇ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200159089 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಮಾಳಗೊಂಡ 163 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159154 Gundamma - W/O ಸಂದೀಪ 84 . ಮು ಧನ್ನೂರ್ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159853 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ - S/O ನರಸಿಂಗ ಧನ್ನೂರಾ ಕೆ ವಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160212 Kavita - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ #183 0 ಧನ್ನೂರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160336 Lata - W/O ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಧನ್ನೂರ ಕ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160541 Channamma - W/O ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ ೧೨೧ PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200160634 Nilamma - W/O ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ನೂರಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160814 Jaitun Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೆಹೆಬುಬಾಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022180012000018/05/2022
560200161129 Bharti - W/O ರಮೇಶ್ ಮಾಳಗೊಂಡ 163 ಧನೂರ (PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161318 Putala Bai - W/O ಹನಮಂತಪ್ಪಾ ಮಾಶೇಟ್ಟೆ ೧-೬೫ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161327 Nilamma - W/O ಬಸಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161360 Shivalila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ 2-2 ಧನ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161424 Suhasini - W/O ಶಿವಪುತ್ರ 22 ಧನ್ನೂರ ಆರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161671 Sushmita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಕಜ ಧನ್ನೂರಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161884 Ambika - W/O ಮಲ್ಲಗೊಂಡ 250 . ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200162042 Vijaylaxmi - W/O ಗುರುನಾಥ ೧೦೬ ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162064 Dharmendra - S/O ನಾರಾಯಣ್ ತೇಲಂಗ ೧೩೫ ಧನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162105 Ramesh - S/O: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಮಶೆಟ್ಟಿ # 76NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162108 Sudharani Biradar - W/O ಶಿವಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ #3/23 ಲಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162177 Shashikala - W/O ಶಿವರಾಜ್ 108 ಧನ್ನೂರ (ಕೇ) NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162183 Ratnamma - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ಧನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162194 Ramchandra Reddy - S/O ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸರವೋದಯ ಹೌಸಿಂNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162211 Vijayalaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ ಧನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162214 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ 54NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162222 Putala Bai - S/O ಭೀಮಣ್ಣ ಜಮಾದಾರ್ ೧/೧೬ ಹಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162571 Nagashetty - ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ 13 ಧನ್ನೂರಾ.ಕೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162817 Rekha - S/O ಶಂಕರ ರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಧನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163143 Sangeeta - W/O ಶಿವಕುಮಾರ 99 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163310 Nusaratbi - W/O ಚಾಂದಸಾಬ 1-23 ಧನೂರ ಕೆ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163703 Gousha Bee - W/O ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ ಧನ್ನೂರಾ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200164083 Anita Biradar - S/O ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ 00 ಧನೂರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164085 Ramanna - S/O ಜಟೆಪ್ಪಾ ಧನ್ನೂರಾ ಕೆ ವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164130 Sangeeta - S/O: ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಧನ್ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164165 Prabhavati - C/O ಸೋಮನಾಥ 139 ದನ್ನೂರ ಕೇ ಧನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165451 ಸಂಗಾ ರೇಡ್ಡಿ - ಧನ್ನೂರ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165452 ಸೋಮನಾಥ - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ) ಮುಸ್ತಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022200015000018/05/2022
560200165453 Kalavati - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165454 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165457 ಸವಿತಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165458 Sharamma - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200165459 ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165460 Tukkamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200165461 Doulat bi - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200165462 Mangala - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ) ಮುಸ್ತಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200165463 Eswara bai - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165464 Nagamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165465 ಚಂದಾ ಸಬಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022200015000018/05/2022
560200165466 guramma - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165467 ತುಳಸಾ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165468 ಸುರೆಖಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200165469 ವೈಜಪ್ಪ - ಮುಸ್ತಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165470 ಶಿವರಾಜ್‌ - ಮುಸ್ತಾಪೂರ 4/25/1AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165471 Champa Bai - ಧನ್ನೂರAAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165472 ಬಸವರಾಜ - ಮುಸ್ತಾಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165473 Parvati - ಮುಸ್ತಾಪೂರ 4/35AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165474 nilamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165475 ಚಂದ ಬಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165477 ಹಣಮಂತ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165479 nirmala - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200165480 ಶಂಕರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165481 ಮಂಕಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200165482 Sulabhawati - ಧನ್ನೂರಾ(ಕ)AAY(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022200015000018/05/2022
560200165483 ಭೀಮಣಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165484 ಬಾಲ್‌ ಬೀಮ - ಮುಸ್ತಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165485 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮುಸ್ತಾಪೂರ 4/27AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165486 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಮುಸ್ತಾಪೂರ 4/23AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165487 ರಘುನಾಥ - ಮುಸ್ತಾಪುರ 22AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200165488 ನೀಲಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022200015000018/05/2022
560200165489 ಹಣಮಂತಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200169443 ಶಿವಜಿ - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169445 ಮಾಹಾದೇವ - ಧನಸೊರAAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200169446 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಮುಸ್ತಾಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169447 Bademma - ಮುಸ್ತಾಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200169448 ಆನುಷ ಬಾಯಿ - ಮುಸ್ತಾಪೂರ 4/53AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200169449 ಮಾಹಾದೇವ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169450 laxmi bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169451 ಶಂಕರ - ಧನ್ನೂರ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169452 masana bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169453 ರಾಮ ಲಿಂಗ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200169454 Vanamala - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169455 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169456 ಹಣಮಂತ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169457 ಪ್ರಬಾವತಿ ಗಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಕಾನಾಡೆ - ಧನ್ನೂರ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169458 ಜಿಜಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169459 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169460 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮುಸ್ತಾಪೂರ 4/AAY(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022200015000018/05/2022
560200169461 Sabira Bee - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169462 ನರಸಿಂಗಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173477 ಶೇಖ ಉಸ್ಮಾನ ಗಪ್ಪುರಸಾಬ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200173478 ಲಕ್ಷಣ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173479 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200173480 ನಾಗನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200173481 ನಾರಾಯಣ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200173482 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173483 ಬಾಬು - ಮುಸ್ತಾಪೂರ್PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200173484 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮುಸ್ತಾಪೂರ 4/30PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173485 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಮುಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200173486 Mahananda - ಮುಸ್ತಾಫೂರPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022180012000018/05/2022
560200173487 Bharat Bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200173488 ಅರ್ಜುನ - ಮುಸ್ತಪೂರ 4/52PHH(NK) / NCS------60000000-
560200173489 ಪಾರಬತಿ - ಮುಸ್ತಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200173490 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಮುಸ್ತಾಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200173491 ESMAIL BE - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173492 ಆಸರತ ಖಾನ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200173493 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173494 Asha Bee - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200173495 ಉಸ್ಮಾನ ಸಬ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173496 Sushila Bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200173497 chand bi - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173498 ಪ್ರಕಾಶ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173499 ನೀಲಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200173500 ಅಂಬಾಜಿರಾವ - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173501 ಶಶಿಕಾಂತ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200173502 Fatima Bee - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173504 RAJIYABI - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20223002000018/05/2022
560200173505 ತಮೀಮ ಸಬ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173506 Bijan Bee - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022150010000018/05/2022
560200173507 MANGALABAI - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173508 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173509 Gundamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173510 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173511 ಏಕನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173512 jagadevi - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560200173514 Anita - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173515 Bhagamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173516 ವೆಂಕಟ ರೇಡ್ಡಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200173517 ಝರೆಪ್ಪಾ ತಂ ಆಣೆಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200173518 ಕಾಶಣ್ಣಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173519 ಉಮಣ್ಣ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173520 ರಂಗಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173521 ಮಲಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173522 Chandrakala - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173523 Paramma - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022150010000018/05/2022
560200173524 ಚಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173525 ಮಲಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173527 ಪ್ರಮಾಗ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200173528 ವೆಂಕಟ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173529 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173530 Kamala Bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173531 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20223002000018/05/2022
560200173532 ಮಾಣಿಕ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173533 SUMAN BAI - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173534 ಶಿವಕುಮಾರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173535 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ) ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200173536 Prbha Bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022180012000018/05/2022
560200173537 ಶೀವರಾಜ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173538 ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173539 shantamma - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173540 ಗಂಗಮ್ಮ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173541 ಉಮೇಶ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200173542 mahananda - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173543 ನಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200173544 ಗೊರಖ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200173545 kalamma - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173546 ಬಸಯ್ಯಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200173547 Premalabai W/o Dayanand - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200173548 sushila bai - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173549 ಅಶೋಕ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200173550 mahadevi - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022150010000018/05/2022
560200173551 ರೇಖಾ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173552 ವೈಜಿನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200173553 rangamma - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022180012000018/05/2022
560200173554 Shakuntala - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200173555 ಶಿವ ರಾಜ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173556 Shankremma - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022210014000018/05/2022
560200173557 ಮಲಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173559 Shivananda - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200173560 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173561 ಓಂಕಾರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200173562 ಪಾಂಡುರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200173563 ಕಾಳಿದಾಸ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173564 sharda bai - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20223002000018/05/2022
560200173566 ವಿಠಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173567 Nagini - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200173568 Prabhavati - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173569 gundamma - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173570 hema vati - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200173571 ಕರಬಸಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173572 ಅಮೃತ ತಂ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಮಾಶೇಟ್ಟೆ - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200173573 ಈರಣ್ಣಾ - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173574 Mallikarjun - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173575 Nagamma - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200173576 Sujata - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200173577 shobha - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173578 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200173579 Prabhavati - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173580 malamma - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173581 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200173582 Kamlabai - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022150010000018/05/2022
560200173583 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173584 ಬಸತಿರ್ಥಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173585 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200173586 Padmavati - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173587 ಜಗನಾಥ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200173588 Kalavati - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------240000000-
560200173589 ಅಮೃತ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173591 mahadevi - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173592 Mahananda - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200173594 Padmini Bai - ಧನ್ನೂರ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173596 virshetti - ಧನ್ನೂರ( ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200173597 ಬಸವ ರಾಜ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20223002000018/05/2022
560200173598 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200173599 ದಶರಥ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200173600 ಶಿವ ರಾಜ - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200173601 basamma - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****098117/05/2022FPS****098117/05/2022210140000017/05/2022
560200173602 ಖಂಡಪ್ಪ - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200173603 ವಿರ್ಠಾ ಬಾಯಿ - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173604 nagamma - ಧನ್ನೂರಾ(ಕ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200173605 Kalavati - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173606 ಶಿವ ಪುತ್ರಪ್ಪ - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173607 ಮಹಾ ದೆವಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200173608 ಜಗನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022150010000018/05/2022
560200173609 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173610 chandramma - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20223002000018/05/2022
560200173611 ಇಶ್ವರ - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200173612 bharata - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200173613 Balika - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173614 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173615 Sunita - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173616 Jayshri - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173617 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200173618 ನರಮಲ್ಲಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200173619 Kastur Bai - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022180012000018/05/2022
560200173620 ನಾಗೆಶೆಟ್ಟಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200173621 ಶರಣಮ್ಮ - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173622 Paddamini - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/202212008000018/05/2022
560200173623 ಸುಬ್ಬಮ್ಮಾ - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200173625 ಮಾಹಾನಂದಾ - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173627 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200173628 ಅಶೋಕ - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20229006000018/05/2022
560200173629 Godavari - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200173630 sudha - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173631 ಸರು ಬಾಯಿ - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022150010000018/05/2022
560200173632 ಸುನಿತಾ - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200173633 ತಾಹೆ ಅಲಿ - ಧನ್ನುರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200173635 satevati - ಧನ್ನುರ ಕೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173636 ಮೌಲಾನ್‌ - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022200015000018/05/2022
560200173637 ಮಕಬುಲ್‌ ಮಿಯಾ - ಧನ್ನೂರ (ಕೆ)ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173638 ಗಂಗಾ ರಾಮ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022210014000018/05/2022
560200173639 ಬಸಿರೋದ್ದಿನ್‌ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173640 Hasina bee - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20223002000018/05/2022
560200173641 ಶಿವಕುಮಾರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022180012000018/05/2022
560200173642 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20229006000018/05/2022
560200173643 ಶ್ರಿಮಂತ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/202212008000018/05/2022
560200173644 ಮಚಿಂದ್ರ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/20226004000018/05/2022
560200173645 ಸೋಮನಾಥ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200173646 ಈರಣ್ಣ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/20226004000018/05/2022
560200173647 ಅಮೀರ ಸಾಬ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****123518/05/2022FPS****123518/05/2022180012000018/05/2022
560200173648 Tajonnisa - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------270000000-
560200173649 ಶಬಾನಾ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****432918/05/2022FPS****432918/05/2022210014000018/05/2022
560200173650 Parwati - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200173651 ಹೇಮಾವತಿ - ಧನ್ನೂರಾ(ಕೆ)ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186126 ಜಗನಾಥ - ಧನ್ನೂರ ಕೆPHH(NK) / NCS---