REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149685 Anita Vikas Jadhav - S/O: ದಶರತ್ ಜಾಧವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149690 Sunanda Vilas Kamble - W/O: ವೀಲೆಸ್ ಕಂಬಳೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149722 Reshma - W/O ನವನಾಥ #1/23 ಧಾಮುರಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153761 Laxmibai Indrajit Mule - W/O: ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಧಾಮುರಿ ಉPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156244 Heena - W/O: ರಹಮನ್ಸಾಬ್ ಶಿಖ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156305 Priyanka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂತೋಷ 1/16 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159209 Prabhavati - W/O ವೈನ್ಕಾಟರಾವ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159528 Zakerabee - W/O: ಪಾಷಾಲಾಲ 1/36 ಧಮುರಿ ಏಕಾಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161532 Jayabai Vijaykumar Jadhav - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜಾಧವ್ ಧಾಮುರಿ ಉPHH(NK) / NCS------210000000-
560200161534 Kastoor Bai - W/O ಕೇಶವ . . ಮು ಧಮುರಿ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164043 Fhulchand - S/O ಬೀರಪ್ಪಾ 1/19 0 ಧಾಮುರಿ ಅNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200164426 Mahadevi Dnyanoba Gambhire - ಧಾಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164427 ವಿಠಲ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164428 ಮಾಧವ - ಧಾಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164429 ಗೋಪಿ ನಾಥ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164431 Shalubai Ambadas Mule - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164432 ಸುನೀಲ - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164433 Mangalbai Venkat Jadhav - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164434 ಬಾಲಾಜಿ - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164435 Sukumar Bai - ಧಾಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164436 Suman Ramesh Jadhav - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164437 Indrajeet - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164438 Sojarabai Dhanraj Jadhav - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164439 chandra bhaga - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164440 ಶಾಲು ಬಾಯಿ - ಧಮ್ಮುರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164441 ಘನ ಶಾಮ - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164442 ಪಾರ್ವತಿ - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164444 chama - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164445 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಧಮ್ಮುರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164446 Kevalbai Rokad Mule - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164447 ಉದವ - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164448 pula bai - ಧಾಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164449 Lalita - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164450 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಧಾಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164452 ಅಶೋಕ - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164453 madhura bai nilkanth - ಧಮ್ಮುರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200164455 Sangita - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164456 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169279 janabai - ಧಮ್ಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170542 ಜೈವಂತ್‌ - ಧಮ್ಮುರಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200170543 Mangala bai - ಧಮ್ಮುರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191434 Navanath Rokhad Mulle - ಧಮ್ಮುರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192852 Laxman Annarao Suryawanshi - ಧಮುರಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193742 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194266 ಸುಬಾಶ್‌ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196833 ಗಂಗಾರಾಮ್‌ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196845 ಧಶರಥ್‌ - ಧಾಮುರಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200196913 Savita Shivaji Jadhav - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197154 ಭೀಮ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197191 ವಿಶಾಲ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197236 ಉಮಾಕಾಂತ್‌ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197377 ಸಾಹಾದೇವ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197403 ಸುರೇಖಾಬಾಯಿ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197412 ಆಬಿಷೇಕ್‌ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207809 ಶಾಮ - ಧಾಮುರಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213914 Pamabai W/o Prahlad Mulle - ಧಾಮುರಿ ಪೊ ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213955 Akash S/o Venkat Bhalerao - ಧಾಮುರಿ ಪೊ ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200225691 Kavita Dnyanoba Kamble - W/O ದ್ನ್ಯಾನೋಬಾ ಕಂಬಳೆ 00 ಧಮೋರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200225716 Jagadevi - W/O ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ 1/15 ಧಮುರಿ ಧPHH(NK) / NCSBiometric****985722/05/2022FPS****985722/05/202212008000022/05/2022
560200229318 Kamalabai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 1/21 ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------30000000-
Top