REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149475 ಹಸೀನಾ ಬೀ - W/O: ಖಲೀಲ್ ಸಾಬ 1-23-2 ದೇವನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200149476 Rajiya Be - W/O: ಜಾಫರ 116 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149477 Savita - W/O: ಮಾಧವ ದೇವನಾಳ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149484 Kanta Bai - W/O: ವಾಮನ ರಾವ 20 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149485 Sumitra - W/O: ಕಿಶನ 25 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149486 Anuyabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ ರಾವ 23 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149487 Kalavati - W/O: ಹೀರಾ ಗೀರ 43 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149488 Kamala Bai - W/O: ರಾಮಾ ರಾವ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149497 Urmila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿ ಕೊರೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149498 Sulochana - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149513 Jyothi - S/O: ಡಿಗಂಬರ ರಾವ 5 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149526 Saru Bai - S/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149529 Padmini Bai - W/O: ಮನೋಹರ ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149533 Rajabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149534 Sukumar Bai - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149538 Ashvini - W/O: ರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ದೇವನಾಳ ದೇPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149541 Meena Bai - S/O: ಉದ್ಧವ ಗೀರಿ 92/1 ದೇವನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149544 Mangala Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149546 Radhika - W/O ಅನೀಲ ಸಾಗಾವೆ 108/1 ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149549 Prabhavati Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ ರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149550 Rajabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ 118 ದೇವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149551 Shanta Bai - W/O: ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ 48-2 ದೇವನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149554 Balika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದಗೀರ 93/1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149701 Balika - W/O: ಮನೋಹರ 39 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149702 Lugaja Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತರಾವ ಹೌಸ್ ನ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149703 Vijay Bai - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಗವೇ ದೇವನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149704 Rekha - S/O: ಭೀಮ ರಾವ 128 ದೇವನಾಳ ಮPHH(NK) / NCS------180000000-
560200149705 Vimala Bai - S/O: ಮಾಣಿಕ ರಾವ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200149706 Shbhabai - W/O: ವಾಮನ ರಾವ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149712 Farhana Bee - S/O: ಅಲಿಮೋದ್ದೀನ್ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149715 Rukmini Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ 11PHH(NK) / NCS------210000000-
560200149728 Shilpa - W/O: ಪ್ರತಾಪ್ ಗಾಯಕವಾಡ ದೇವನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200149730 Sukmar - W/O: ಮಾರುತಿ ಗಾಯಕವಾಡ ದೇವನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149813 Parvati - W/O: ರಘುನಾಥ 38 ಮಾಚನಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150142 Satyakala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150402 Chabba Bai - W/O: ವೆಂಕಟ 89 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150656 Sangeeta - W/O: ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ 58 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151275 Gouri Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹೈದೇರ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151283 Anusaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ್ ರಾವ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151403 Shahida Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೌಲ ಅಲಿ 184 ದೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151803 Putala Bai - S/O: ಮಾರುತಿ 5/91 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152010 Vimlala Bai - W/O: ಹುಲೇಪ್ಪಾ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152011 Shakuntala - W/O: ವಿನಾಯಕ ಗುತ್ತೆದಾರ 109 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152410 Putlan Bi - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ 36 ದೇವನಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200152514 Sonabai - S/O: ಚಂದ್ರಭಾನ್ ಗೀರಿ ದೇವನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152994 Parwatabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಿಂದೆ 19PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153652 Liyakant Bi - S/O: ಹೈದರ ಸಾಬ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153662 Chaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ ರಾವ್ 116 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153705 Meena Bai - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ 52 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153736 Shesha Bai - W/O: ಗಣೇಶ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153749 Anita - W/O: ಕಾಡಾಜಿ ಬಿರಾದರ 110 ದೇವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153769 Yasmeen - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 117/ ದೇವನಾಳ ಹುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153786 Niramalaa - S/O: ಕೆರಬಾ 17 ಮಾಚನಾಳ್ ಜಮಖಂಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156296 Mallamma - S/O: ಶಂಕರ ಜಮಾದಾರ್ 1/187 PHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/202212008000019/05/2022
560200156367 Hussain Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫೇರೋಜ 22 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156951 Asha - S/O: ಇಮಾಮ್ ಖಾನ 76 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159501 Meharaj Bee - W/O ಸಾಲೌದ್ದೀನ 2 2 ಮು ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161203 Lalita Bai - S/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ 17 ಮಾಚNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161404 Shesha Bai - W/O: ಅಂಕುಶ 41 ದೇವನಾಳ ಮಿರಖಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161447 Priyanka - S/O: ಅಂಕುಶ 117 ದೇವನಾಳ ಮಿರಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161474 Surekha - W/O: ಮದನ ರಾವ್ 23/1 ಮಾಚನಾಳ್ ಜಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162320 Sarasvati Bai - W/O ರಂಗರಾವ 14 . ಅಟ್ ಮಚನಾಳ ಮPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162656 Bharat Bai - S/O: ರಾಜಪ್ಪಾ ತೆಲೇಂಗ 70 ದೇವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162726 Savita - W/O ವಿನಾಯಕ ಚೌಧರಿ ಹೌಸ್ ನ #70/1PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162727 Manjushri - S/O ಈಶ್ವರ ರಾವ ಚೌಧರಿ #70 ದೇವನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162927 Shalini - W/O ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ 56 ಮಚನಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163055 Umabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200163182 Imala Bai - W/O: ಮಹಾದೇವ ಗಾಯಕವಾಡ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200163222 Godavari - W/O: ಅಂಗದ ರಾವ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163228 Rukmini Bai - W/O ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬಿರಾದಾರ 0 0 ಮಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163229 Rijavana Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಲ್ ಖಾನ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163366 Hirakana Bai - W/O: ಬಬ್ರೂವಾನ 103 ದೇವನಾಳ ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163392 Ayisha Bee - W/O ಯೂನುಸ್ 22 ದೇವನಾಲ್ ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163393 Shobha Bai - W/O: ವಿಲಾಸ ಬಿರಾದರ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163425 Radhika - W/O ಮಾರುತಿ ಮೆತ್ರೆ 39 ದೇವನಳ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163426 Tabasum - W/O ಅಖಿಲ 155 ದೇವನಾಳ ದೇವನಾಳ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163427 Dhropata Bai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 05 ದೇವನಾಳ ದೇವನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163491 Haiyat Bee - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಹೌಸ್ ನ #120 ದೇವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200163558 Balika Bai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ ದೇವನಾಳ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163597 Girijabai - S/O: ಕೇಶವ ರಾವ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163818 Kalindabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 96 ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163819 Amirunisa - W/O: ಗಫರ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖಲ್ ಮಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163923 Hasina Banu - W/O: ಗೌಶೋದ್ಡೀನ್ 67 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200164847 ಶೇಷಾ ಬಾಯಿ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164848 ಪುತಳ ಬಾಯಿ - ದೇವನಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164849 Jaina - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164850 ದಿಲಿಪ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164851 Kastura Bai - devanalAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164852 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ದೆವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164854 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164855 Mahadevi - ಸಾ.ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164856 ರಾಜೇಂದ್ರ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164857 ಶೆಹಜಾದ್‌ ಬಿ - ದೆವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164858 ಸಾಹಜಿದಾ - ಸಾ.ದೇವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164859 Jhuma Bai - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164860 ಅಶೋಕ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164861 ಜಾನಕ ಬಾಯಿ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164862 sundra bai - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164863 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164864 ಭೀಮ ಜಿ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200164865 ಯಸ್ವಂತ - ದೆವನಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164866 ಮುರಲಿಧರ - ದೆವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164867 Hirakana Bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164868 ತಾಜುದ್ದಿನ್‌ - ದೆವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164869 Rayabai - ಸಾ.ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164870 Tameej Be - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164871 Balika Bai - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164872 ಬಾಬು ಖಾನ - ದೆವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164873 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164874 GAJARA BAI - ಮಛಣಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164875 ನಾಗುರಾವ್‌ - ಮಛಣಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164876 ಬಾಬು ರಾವ - ಮಾಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164877 ರೆಷ್ಮಾ - ಮಾಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164878 ಸುಭಾಷ - ಮಛಣಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164879 ನಾಗನಾಥ - ಮಛಣಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164880 Naginbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ ರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164881 ಮಾರುತಿ - ಸಾ.ಮಾಚನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164882 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ - ಮಾಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164883 ಮಂಗಲಾ - ಮಾಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164884 ಕಂದು - ಮಾಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164885 ಖಂಡು - ಮಛಣಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164886 chandrakala - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164887 Kesar Bai - ಮಾಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164888 shila bai - ಮಾಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169349 ಮಸ್ತಾನ - ಮಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169350 Kousa Bai - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾನ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169351 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169352 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169353 ಶೋಭಾಬಾಯಿ - ದೆವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169354 kavita - ದೇವನಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169355 ವಾಮನ್‌ ರಾವ - ದೇವನಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169356 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171892 ಸಂಬಾಜ - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾನ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171893 ಶಂಕರ - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171894 ಅನಿಲ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171895 ರಾಜು - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171896 ಶಿವಾಜಿ - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171897 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಸಾ.ದೇವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾನ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171898 ವಸಂತ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171899 Chandrakala Bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171900 surekha - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171901 laxmi bai - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171902 ದತ್ತು - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171903 vimalabai - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171904 Taj Bee - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171905 dhorpat bai - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171906 ಧುರಪತ ಬಾಯಿ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171907 jana baiq - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171908 ದೇವ ರಾವ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171909 bharata bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171910 Gangu Bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171911 Vimala Bai - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171912 ರಾಜು - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171913 ದಾದಾ ರಾವ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171914 ಸುಭಾಷ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171915 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171916 ಗೋಪಾಲ - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171917 BISAMALA - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171918 ತಾನಾಜಿ - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171919 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171920 Chandrakala - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171921 ಅಕ್ಬರಸಾಬ್ ಸಾಬ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171922 Dhondu Bai - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾನ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171923 CHANDRAKALA - ದೆವನ಻ಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171924 ವೆಂಕಟ - ದೆವನ಻ಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171925 ಕಲಾವತಿ - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171926 Sharda - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171927 ಸುನಿಲ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171928 ಚಂದರ - ಮಾಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171929 rukamani bai - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171930 ಶಿವಾಜಿ - ದೆವನಾಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171931 Anita Bai - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171932 Nanda Bai - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171933 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171934 Shridevi - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171935 ಶಮೀರಾ ಸಾಬ - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------240000000-
560200171936 ದಿಗಂಬರ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171937 ಗೋಪಾಲ - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171938 Chandrakala Bai - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171939 ನಿವರ್ತಿ - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171941 ಶಕು ಬಾಯಿ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171942 ಶೇಷ ರಾವ - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171943 ಗೋವಿಂದ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171944 ಉಸ್ಮನ ಸಾಬ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171945 ಗುಲಾಬ ಗೀರ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171946 halima begam - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171947 shakina bi - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171948 Mahananda - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171949 ಫರಿದ ಸಾಬ - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171950 ಇಸ್ಮೈಲ ಸಾಬ - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171951 ಕುಮಾರ ಗೀರ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171952 ಮನೋಹರ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171953 ಅನಂತ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171954 Shahina Bee - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171955 Padmina Bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171956 Savita - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171957 Isamalla Bee - ದೆವನಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171958 ಮಂಜುಲ ಸಾಬ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171959 ಜ್ಙಾನಬಾ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171960 Raj Begum - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171961 Rohidas - ಮಛಣಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171962 ಹಣಮಂತ - ಮಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171963 ಪುಂಡಲೀಕ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171964 Bhagiratha Bai - ಸಾ.ಮಾಚನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171965 ಪ್ರಭುರಾವ - ಸಾ.ಮಾಚನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171966 ಉದಯ ಭಾನು - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171967 ಉಮಾಕಾಂತ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171968 ಬಾಬನ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171969 ಪಂಡರಿ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171971 ಅವು ಬಾಯಿ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171972 ಮಥುರಾಬಾಯಿ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171973 kalavati - ಮಾಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171974 Panchapula Bai - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171975 Satyakala - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171976 ಮಹಾದಪ್ಪಾ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171977 ಮಾರುತಿ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171978 Mangala Bai - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171979 ತಾನಾಜಿ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171980 Vanita Bai - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171981 ವಸಂತರಾವ - ಸಾ.ಮಾಚನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171982 ರಂಗ ರಾವ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171983 saraswati - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171984 ಬಜರಂಗ - ಸಾ.ಮಾಚನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ.ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171985 ರೇಣುಕಾ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171986 Konda Bai - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171987 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಮಛಣಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171988 anapurana - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560200171989 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಮಛಣಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200171990 ಲಹು - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171991 ತುಳಸಾ ಬಾಯಿ - ಮಛಣಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171992 ಮಾಧವರಾವ - ಸಾ.ಮಾಚನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171993 rukumini - ಮಛಣಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171994 ಮಾರುತಿ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171995 ಲಾಹು - ಮಛಣಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171996 Saja Bai - ಮಾಚನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171997 ಅಂಗದರಾವ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171998 ಸಾಗರ ಬಾಯಿ - ದೆವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200171999 shanta bai - ಸಾ.ಮಾಚನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172000 ಶತ್ರುಗನ - ಸಾ.ಮಾಚನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172001 ಬಾಬು ರಾವ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172002 ವಿನಾಯಾಕ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172003 ಶಿವಾಜಿ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172004 kamalabai - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172005 Kusum Bai - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185861 Haseena Bee - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185862 Daivatha Bai - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185863 Zaheda Bee - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185864 ಗಟ್ಟು - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185865 ರಂಗ ರಾವ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185866 rajeshre - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185867 Kalavathi - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185868 ವೆಂಕಟೇಶ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185869 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185870 ಸುಮಂತ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185871 ರಮೇಶ - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185872 Bashira Bi - ದೆವಣಾಲPHH(NK) / NCS------270000000-
560200185873 ಶಿವ ರಾಜ - ದೆವ಻ನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185874 Rukmini - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185875 ಅನಂತ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185876 ಶ್ರಿಧರ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185877 Shaymala - ದೆವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185878 uma bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185879 ಬಾಬು ರಾವ - ದೇವನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185880 Malan Bee - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185881 Mangala - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185882 ಮಾರುತಿ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187494 ಮಲ್ಲಾರಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಂಢರೆ - ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187975 ಕಾಶಿನಾಥ - ದೆವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192704 shreedevi - ಸಾ:ದೇವನಾಳ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193460 ರಾಜಕುಮಾರ ಮೀರಖಲ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193566 Kalavati - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193723 ದೇವಿದಾಸ ಸೂರ್ಯಅವಂಶಿ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193875 ಗೋರಕ ಬೀರದಾರ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200193913 Ajnana Bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194065 ಮಧುಕರ ಲಾದ್ದೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194347 ಸುಲೋಚನಾ - ಸಾ.ಮಾಚನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194405 Mangala - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194413 ಮನರಾಜ ದರೇಕರ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196398 ಕಲಾವತಿಬಾಯಿ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196693 ಲಲಿತಾ ದಯಾನಂದ ಚಿಗಳೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196697 ಪರ್ವತಿ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196699 ವಶೀಮಾಬಿ ಪಟ್ಟಾನ - ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196704 ಶ್ರಾವಣ ಬೀರದಾರ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196713 ಲಕ್ಷಿಮ್ಮಣ ಬೀರದಾರ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196716 ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರೆ - ಮಾಚನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196721 Tangemma Anjana Bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196746 ಸಖರಾಮ - ಸಾ.ದೆವನಾಳ ಸಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196758 Sarswati - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196761 Hamida Bee - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196768 ನರಸಿಂಗ ಮೇತ್ರೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196800 ಬಸವರಾಜ ಮುಳೆ - ಮಾಚನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196824 ಸಂತೋಷ - ದೆವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196852 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಟಿಲ - ಮಾಚನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196870 Husena Bee - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196880 Utamma bai - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196882 ಚಂಕ್ರಧರ ಲದ್ದೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196888 ಸುರೇಶ ಕೋರೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196893 ಗೋಪಾಲ ಕುಡ್ಡೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196924 ರಮೇಶ ಪಾಟಿಲ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196931 Yashoda - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****958021/05/2022FPS****958021/05/202212008000021/05/2022
560200196932 ಧನರಾಜ ಹಂಡೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196937 ಶಕುಂತಲಾ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196942 Shobha Bai - ದೇವನಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196944 ಕಾಶಿನಾಥ ಪಾಂಡರೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196956 ರವಿ ಕುಡ್ಡೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196967 ವಾಮನರಾವ ಘೋರಡೆ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196970 ಉತ್ತಮಬಾಯಿ ಬೀರದಾರ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196971 Shahin - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200196981 Ravan Biradar - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196984 ಗಣಪತರಾವ ಬೀರದಾರ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196989 ಶೀವರಾಜ ರ್ಗೋಸಾವಿ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200196991 ಪಂಡರಿ ಪಾಟಿಲ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196998 meerajbee - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197004 Daivata Bai - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197023 ಅಂಬದಾಸ ಸಾಂಯಿಗಾಂವೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197033 ಮಹ್ಮಮದಖಾ ಪಟಾನ - ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197035 ಝರಣ್ಣಾ ಪಾಂಡರೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197042 ಸೈಯದಸಾಬ ಹುಮನಬಾದವಾಲೆ - ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197054 eramma - ದೇವನಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197069 ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ - ಮಾಚನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197070 Durgabai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197093 ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಂಡೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197104 ನರಸಿಂಗ ಪಾಟಿಲ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197112 Shahin bee - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197123 Dhanabai - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197136 ಉದ್ದವರಾವ ಪಾಟಿಲ - ಮಾಚನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197153 Yasmeen - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197163 Divita - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197171 ದಿಲೀಪ ತೇಲಗ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197180 Vimala Bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197198 ಫೀರೊಜ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197219 ಶಿವಶಂಕರ ಮುಳೆ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197224 ಸಾಗರಾ ಬಾಯಿ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200197229 Mahanada - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560200197251 ಸಂತರಖಾನ ಪಟ್ಟನ - ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197252 Gangamma - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197272 Ashabee - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197274 ವಿನಾಯಕ ಬೀರದಾರ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197317 ಭರತ ಬೀರದಾರ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197327 ರಾಜೇಸಾಬ ಹುಮನಬಾದ - ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197334 ರೇಹಮ್ಮನಸಾಬ ಪಾಡವಾಲೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197353 ಜಮೀರ ಹುಮನಬಾದೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197428 ಯೇಶ್ವಂತರಾ ಬೀರದಾರ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197443 ಅಶೋಕ ಸಾಂಯಿಗಾಂವೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197451 ಸತ್ಯವಾನ ಕೋರೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197623 ಉರಮಿಲ್ಲಬಾಯಿ ಬೀರದಾರ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197633 archana bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197640 Sonam - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197653 ಅಯುಬ್‌ ಶೇಖ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197669 Sudarshan - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197674 ಬಾಬುರಾವ ಕನಜೆ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197684 Sushila Bai - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197699 ಶೇಬ್ಬಿರಸಾಬ - ಸಾ.ದೇವನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197711 ಪ್ರಭಾಕರ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197847 Lakshmi Bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198062 Arvind - ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199454 Laxmi bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200199485 ಅಣ್ಣರಾವ ಕೋಳಿ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199498 ಶಿವಕಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199521 ರಾಮ ಪಾಟಿಲ - ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199575 Premamala - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199613 Ahmada Bee - ಸಾ.ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199688 ಶಿವಾಜಿ ಬೀರದಾರ - ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199767 Vijay Mala - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199790 ಶಿವಾಜಿ ಗೀರ - ಮಾಚನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199841 ಧೋಡಿಂಬಾ ಬೀರದಾರ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200086 ವೆಂಕಟರಾವ ಸಾಗರೆ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200103 Anurada - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200171 ಚಾಂದಸಾಬ ಸೇಕ - ದೇವನಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200208427 ರಮೇಶ ಗಿರಿ - ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200208734 ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಿರಿ - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208844 Saru Bai - ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211532 Rajakumar s/o Shivaji Biradar - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211743 Bisamila Bee - ಸಾ:ದೆವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200211803 Roshan Begum - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211998 ರಾಧಿಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಹು ಜಾಮಖಂಡೆ - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212049 ಗುನಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212054 Umabai w/o Dilshok Sagave - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212110 Abhang s/o Babruwan Kotmale - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212530 Maruti s/o Govindrao Biradar - ಸಾ:ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212531 Avidyabai w/o Dhanhar Mali - ಸಾ:ದೆವನ಻ಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212862 Venkatrao s/o Saibanna Hande - ಸಾ;ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200214377 Salima Be - ಸಾ:ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200214378 Aliyabee w/o Ismailsab Shekh - ಸಾ;ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200214379 ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೋರೆ - ಸಾ:ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214380 Saherabi w/o Maheboobsab - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200214381 Sabubai w/o Rawsab Ghorade - ಸಾ:ಗಡಿಗೌಂಡಗಾಂವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200214382 Sumitra w/o Kishanrao Metre - ಸಾ:ದೆವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200214384 Savita w/o Prabhakar Metre - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214385 Rajendra s/o Manikarao Metre - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214386 kavita s/o shamrao metre - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200214387 ರಾಧಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧೊಂಡಿಬಾ ಮೆತ್ರೆ - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200214388 Marutirao s/o Laxman Metre - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214389 Kadaji s/o Ganapathrao - ಸಾ:ದೆವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200214390 Kalindabai w/o Suryakant Birad - ಸಾ:ದೆವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200214391 Habibsab s/o Badesab Shekh - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214392 Balaji s/o Marutirao Darekar - ಸಾ:ದೆವನಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200214393 Madhukar s/o Ankusha Biradar - ಸಾ:ದೆವನಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214514 Lalita - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 5 ದೇವನಾಳ್ ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200215609 Bharat Bai - ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾವಸಾಬ 25 ಗಡಿಗೌPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215622 Mangala Bai - ಗೊವಿಂದ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರೆ 18PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215708 Ujwalabai - ಪ್ರಲ್ಹಾದ 150 ದೇವನಾಳ್ ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200215901 Rasida Begaum - ಇಲಾಹಿ 184 ದೇವನಾಳ್ ದೇವನಾಳ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200216147 Jija Bai - ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ 105 ದೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216200 ಯೋಗೆಶ್ವರಿ - ಶಿವಾಜಿ 5 ದೇವನಾಳ್ ದೇವನಾಳ್ ದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200216316 Savitha - ವಿಶ್ವನಾಥ 129 ದೇವನಾಳ್ ದೇವನಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200225409 Jaishree Bai - W/O: ಮೋಹನ ರಾವ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200225426 Pallavi - W/O ರಂಜಿತ #106 ದೇವನಾಳ ಮಿರಖಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200225890 Jubedabee M Shaikh - C/O ಅಬ್ಬಾಸಅಲಿ 114 ದೇವನಾಳ ಮಿರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226292 Saraswathibayi - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ 1/38 ಮಚನಾಳ ಮಾಚನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226491 Priyanka - C/O ಸಂಜೀವ 13 ದೇವನಾಳ ಮಿರಖಲ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226507 Pradnya - C/O ಸುಜಿತಕುಮಾರ ಪಾಟಿಲ #106 ದೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226711 Faimuda Bee - W/O: ಲಾಲ್ ಖಾನ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227331 Raziya Be - W/O: ಮನ್ಸೂರ್ ಸಾಬ 33 ದೇವನಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200227484 Bhageshree - S/O ಸೂರ್ಯಭಾನ #46 ಮಚನಾಳ ಮಾಚನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200227684 Madhavrao - S/O ವೆಂಕಟರಾವ್ 64 ಮಚನಲ್ ಜಮಖಂಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200227713 Chandrakala - C/O ದಿಲೀಪ #20/2 ದೇವನಾಳ ದೇವನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227831 Laxmi Bai - S/O ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿರಾದಾರ #99 ದೇವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200227832 Appa Rao - S/O: ಅಪ್ಪಾರಾವ 99 ದೇವನಾಳ ಮಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227971 Afreen Begum - S/O ಚಾಂದಖಾನ್ ಪಠಾಣ #123 ದೇವನಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200228067 Nasarathabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಯದ ಸಾಬ ದೇವನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200228126 Laxmibai - C/O ನಾಮದೇವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ #143 ದೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228307 Thejabai - S/O ಸುಭಾಷ ಬಿರಾದಾರ #23 ಮಾಚನಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200228472 Chmamabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧೊಂಡಿರಾಮ 51 ದೇವನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200228739 Maya Bai - C/O ಸುರೇಶ ಪಾಟಿಲ 00 ಮಾಚನಾಳ ಮಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200228740 Chandrabhaga Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಭಾನ್ ರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200228741 Seetal - W/O ನರಸಿಂಗ ಗಾವಕರೆ 67 ಮಾಚನಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200228742 Vidhyavati - W/O ನಾರಾಯಣ ಗಿರಿ #2 ದೇವನಾಳ ಮಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228743 Nirmala Bai - S/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ ಬಿರಾದಾರ ದPHH(NK) / NCS------90000000-
560200228771 Shridevi - D/O ರಾಜಶೇಖರ #6/109 ಕುಂಬಾರ ಗಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228796 Mahadevi - D/O: ಅರುಣ ಮಾಳಿ 26/1 ಮಿರಖಲ್ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228913 Gundamma - W/O ಗುರುನಾಥ ಧರ್ಮಣೆ ೬/೫೮/೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229338 Monika Harichandra - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹರಿಚಂದ್ರ ಸಾಗವೆ #00 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229340 Anithabai - W/O ಮಾಧವರಾವ್ 107/4 ದೇವನಲ್ ಮಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200229342 Heena - W/O ಸಂದನಿ ಅಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೀರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200229372 Santoshi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ 29 ದೇPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229373 Swati - S/O ದೀಲಿಪ ಜಾಮಖಂಡೆ 41 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229374 Dhondu Bai - W/O: ದಿಲೀಪ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229375 Sunita Bai - W/O: ಅಂಬಾದಾಸ್ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229376 Sugara Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಬುದ್ಲಾಸಾಬ 66 ದೇವನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200229377 Asma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನ್ವರ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229378 Sojara Bai - W/O: ದಿಲೀಪ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229463 Maheraj Bee - W/O: ಮುನೀರ್ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200229686 Pratidnya - S/O ಅನಂತರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ #00 ದೇವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229690 Kavita - W/O ನೇತಾಜಿ 105 ದೇವನಾಳ ಮಿರಖಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229691 Malamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಮPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229692 Anusaya - W/O: ಸುಧಾಕರ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200229693 Padmini Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ 173 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200229695 Ishwar Bai - W/O ನಟರಾಜ ಗುತ್ತೆದಾರ #168/1 ದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200229698 Rukmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಟ್ಟೇಪ್ಪ 85 ದೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200229700 Nasarin Begaum - S/O ನಾಸೀರೋದ್ದೀನ ಹುಮನಾಬಾದೆ 42 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200229701 Rihana Bee - W/O: ಮಂಜಲ ಸಾಬ ದೇವನಾಳ ಮಿರಖPHH(NK) / NCS------180000000-
560200229702 Meera - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತಾನಾಜಿ #107/1 ದೇವನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200229703 Pundlik - C/O ಪುಂಡಲಿಕ ಕೊರೆ #62 ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229704 Rekhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚಿಂದ್ರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200229759 Shanta Bai - W/O: ಝರಣಪ್ಪಾ 11/1 ದೇವನಾಳ ಮPHH(NK) / NCS------180000000-
560200229845 Surekha - W/O: ಗೋವಿಂದ ಬೊಕರೆ ದೇವನಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200230555 Kishansinga - S/O ಘನ ಶ್ಯಾಮ ಸಿಂಗ . ಮೇಹಕರ ಮೇNPHH(NK) / NCS------00000000-
Top