REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149574 Sangeeta - W/O: ಮಹೇಶ್ ಖೀಚಾದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200149575 Shantabai - W/O: ರಾವಣ್ ಜಾಧವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200149576 Aruna - S/O: ತುಕಾರಾಂ ಜಾಧವ್ 1/95 PHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200149577 Sonali - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಜಾಧವ್ PHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022150010000019/05/2022
560200149578 Kasturabai - W/O: ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮಂತಳೆ PHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/202212008000019/05/2022
560200149579 Ranjana - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 1/190 PHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200149601 Sudevi - W/O ಶಿವಾಜಿ #1/166 ಎಕಂಬಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149623 Rajkarn - S/O: ಮತ್ತಾಜಿ ಗಾಯಕವಾಡ 1/28/1 PHH(NK) / NCSBiometric****312522/05/2022FPS****312522/05/20223002000022/05/2022
560200149624 Sugnayana Bai - S/O ತತೇರಾವ 1/10/1 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20226004000018/05/2022
560200149625 Anusaya - W/O: ಇಂದ್ರಜೀತ ಕಾಂಬಳೆ 1/20 PHH(NK) / NCSBiometric****312522/05/2022FPS****312522/05/20226004000022/05/2022
560200149626 Sangeeta - W/O: ಸುನೀಲ್ ಬನ್ಶೂಡೇ 00 PHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200149643 Sheshabai Venkat Jadhav - W/O ವೆಂಕಟ ಜಾಧವ್ 152 ನೆಆರ ನರಸPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200149692 Jyoti Kalpesh Jadhav - W/O ಕಲ್ಪೆಶ್ ಜಾಧವ್ ರೂಮ್ ನ 152 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149707 Pandu Rang - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ರಾವ ಪPHH(NK) / NCS------30000000-
560200150044 Laxman - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ . .PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151529 Dama Bai - W/O: ವೀಲಾಸ ಗಾಯಕವಾಡ್ 76PHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200156280 Smita - S/O: ಮಾಧವ ರಾವ ಪಾಟೀಲ 366/192 PHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200156430 Shobhabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೀಮರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156970 Shantabai - S/O ದತ್ತಾತ್ರಿ ಏಕಂಬ ಏಕಂಬ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20226004000018/05/2022
560200158769 Jyoti - S/O: ಸೂರ್ಯಭಾನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 1/12PHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200162198 Jankabai - S/O: ಜಯವಾಂತ್ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಏಕಾಂಬ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162226 Shesharao - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜೈವಂತ ರಾವ ಜಾಧವ 1/10NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162554 Sangita - W/O ದಿವಾಕರ ಪಾಟೀಲ 221 ಸರಕಾರಿ PHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20226004000018/05/2022
560200163692 Pratibha - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಜಾಧವ 142 ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163796 Vasantrao Manikrao Dhanure - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಣೀಕರಾವ ಧನೂರೇ ಏಕಾಂಬ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164119 Sheshabai - W/O ಜ್ಞಾನಬಾ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164457 ಶಶಿಕಲಾ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200164458 ಮಾಯಾ ಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200164459 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200164460 Vanda Bai - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312522/05/2022FPS****312522/05/2022200015000022/05/2022
560200164461 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200164462 ಯಾದವ ತಂದೆ ಖಂಡು - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20223002000020/05/2022
560200164463 ಕೇಶವ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200164464 ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200164465 ಧನರಾಜ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200164466 ರಾಮ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200164467 ವಾಮನ್‌ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200164468 ಸುಭಾಷ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/2022200015000018/05/2022
560200164470 ಉದ್ದವ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200164471 Rukhmini W/o Vithal - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200164472 Shankuntala - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164473 ರತ್ನ ಬಾಯಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200164474 ದೊಂಡಿಬಾ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200164475 limba bai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20223002000019/05/2022
560200164476 ಬಾಲ ಚಂದ್ರ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200164477 ತುಕಾರಾಮ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164478 kalavati - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200164479 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200164480 SUREKHA BAI - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200164481 ಲಾಲು ಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164482 ಸಿಂಧೂ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200164483 Rukmini Bai - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200164484 Rukminabai - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164485 ಸುಭಾಷ - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200164486 degamber - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164487 ಉತ್ತಮ ಬಾಯಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164488 Kankarabai - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200169280 ಖಂಡು - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169281 ನಾಗನಾಥ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200169282 jhabu bai - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200169283 Rekha Bai - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/2022200015000018/05/2022
560200169284 ವಿಠಲ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200169285 jagadavi - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312522/05/2022FPS****312522/05/2022200015000022/05/2022
560200169287 ವಿಠಲ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200169288 ಮಧುಕರ - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200169289 ಮಿನಾ ಬಾಯಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200169290 suguna bai - ಎಕಂಭAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200170544 ಬಾಲಾಜಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022150010000020/05/2022
560200170545 ಮಾಧವ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200170546 ರಂಜೀತ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200170547 AMBU BAI - ಏಖಂಭಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170548 Kavita - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200170549 ಅಭಿಮಾನ್‌ - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312522/05/2022FPS****312522/05/2022200015000022/05/2022
560200170550 ಶ್ರೀಮಂತ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200170551 ಚಂದ್ರ ಭಾಗಾ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200170552 ಮಾರುತಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200170553 ಮನೋಹರ - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200170554 Jija Bai - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022150010000020/05/2022
560200170555 ಕಾಳಿದಾಸ - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200170556 ಸುಭಾಷ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200170557 Mahadevi - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022150010000019/05/2022
560200170558 Usha Bai - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022150010000019/05/2022
560200170559 malan bai - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170560 ಬಾಬು ರಾವ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170562 ದಯಾನಂದ - ಏಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200170563 ಮೋಹನ - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170564 ಬಾಲಾಜಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20229006000019/05/2022
560200170565 ಭಾಗಾಬಾಯಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/2022150010000018/05/2022
560200170566 ರಾಜ್‌ಕಿರಣ್‌ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20229006000019/05/2022
560200170567 ಸಾಧು - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170568 ಶ್ರೀಮಂತ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200170569 ಬಾಲಾಜಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200170570 ರಾಜ್‌ಕಿರಣ್‌ - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/2022200015000018/05/2022
560200170572 mahadevi - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200170573 ವಿಲಾಸ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200170574 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200170575 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20229006000018/05/2022
560200170576 ಖಂಡೇಪ್ಪಾ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200170577 ಮಲಪ್ಪಾ - ಏಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/2022180012000018/05/2022
560200170578 ಗ್ಯಾನ ಬಾ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200170579 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20226004000018/05/2022
560200170580 chabu bai - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022150010000021/05/2022
560200170581 sangeeta bai - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200170582 Chhabu Bai - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312522/05/2022FPS****312522/05/20229006000022/05/2022
560200170583 ಇಂದರ್‌ಜೀತ್‌ - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200170584 ರಾಮ್‌ದಾಸ್‌ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200170585 ಸತೀಶ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200170586 ಹರಿಬಾ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20229006000021/05/2022
560200170587 indera bai - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200170588 ಶಿವಾಜಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20229006000019/05/2022
560200170589 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200170590 ವಿಶ್ರಾಂತ ಬಾಯಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170591 ತೇಜಾ ಬಾಯಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200170592 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200170593 ಸುರೇಶ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200170594 ಬಾಬು - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170595 ಬಾಬು - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200170596 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022150010000019/05/2022
560200170597 ಮಾಣಿಕ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20223002000021/05/2022
560200170598 ಫುಲಾಬಾಯಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200170599 ಗಯಾ ಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200170600 ನಾಮದೇವ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/2022200015000018/05/2022
560200170601 ಲಕ್ಮ ಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022200015000020/05/2022
560200170602 ಬಾವುರಾವ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200170603 ಗುಂಡಪ್ಪ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20223002000018/05/2022
560200170604 ಬಾಹು ರಾವ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200170605 Motu Bai - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200170606 umabai - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200170607 ಭಗವಾನ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022150010000021/05/2022
560200170608 ಗುಣಾ ವಂತ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200170609 Thakv Bai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200170610 ಶಾಹು ರಾಜ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200170611 ವಿಠಲ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200170612 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200170613 ಪಾರ್ವತಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/202212008000019/05/2022
560200170614 Surekha bhai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022180012000019/05/2022
560200170615 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200170616 ರಂಗ ರಾವ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20229006000018/05/2022
560200170617 Babu - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312522/05/2022FPS****312522/05/20226004000022/05/2022
560200170618 ದತ್ತು - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022150010000020/05/2022
560200185673 ಸಿಮಾಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200185674 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200185675 ರಾಮ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185676 sampatha bai - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20229006000019/05/2022
560200185677 ಶಾಲುಬಾಯಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20223002000018/05/2022
560200185678 ಬಾಬುರಾವ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20223002000019/05/2022
560200185679 ತಾನಾಜಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022200015000019/05/2022
560200185680 ಧೋಡಿಬಾ ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಎಕ್ಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200185681 Vandana - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185682 ಸಂಗೀತಾ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20229006000018/05/2022
560200185683 ಹಣಮಂತ - ಏಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200185684 Anita - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****131222/05/2022FPS****131222/05/2022150010000022/05/2022
560200185685 Panduranga - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20223002000019/05/2022
560200185686 ಹಣಮಂತ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200191265 ವಿಜಯಾಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200192623 Rekha - ಎಕಂಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200192751 ರಣಝಿಥ ನರಸಿಂಗ - ಎಕಂಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022150010000020/05/2022
560200192787 Kerabai Shivaji - ಎಕಂಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192996 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200193182 Kamala Bai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20226004000018/05/2022
560200193201 Balbhim Gundaji - ಸಾ:ಎಕಂಬಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193208 Nigabai Khandu - ಎಕಂಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20223002000020/05/2022
560200193438 Dhonda Bai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200193521 trivanabai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200193739 ಪಂಡರಿ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200193840 ರಾಮ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200195354 ಶಿವಾಜಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200195653 ಅಶೋಕ್ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196710 Mahadevi - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196719 ಬಾಬುರಾವ್‌ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196725 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20229006000019/05/2022
560200196733 shakuntalabai - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196736 ಪಂಡಿತ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200196742 ದತ್ತು - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200196750 ಸುರೇಶ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196766 ದೇವಿದಾಸ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20229006000021/05/2022
560200196777 Satyabhamma - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022150010000020/05/2022
560200196778 ದೇವರಾವ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200196780 ರೂಪಾಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20223002000019/05/2022
560200196785 ಬಾಲಾಜಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022180012000019/05/2022
560200196786 ಸುಧೀರ್‌ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196792 ಮುಖೇಶ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200196793 ನಿರ್ಮಲ ಮಧುಕರ್ ಬನ್ಸೋದೆ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/2022150010000018/05/2022
560200196798 ಧನರಾಜ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196801 Lata - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/2022150010000018/05/2022
560200196815 ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196816 Bharatabai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196834 ದಾಜಿಬಾ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196844 ಕಿಶಣ್ಣ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196851 Dondabai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196858 `ಸಂತೋಷ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200196868 ಭಾಸ್ಕರ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196872 ಗಣಪತಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200196878 ಪಾಂಡೂರಂಗ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022150010000019/05/2022
560200196889 ಮಾನೀಕ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200196903 ಗೋಪಾಲ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20226004000018/05/2022
560200196911 ಪಾಂಡೂರಂಗ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200196918 Digambar - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200196933 ಗಾಯ ಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/202212008000019/05/2022
560200196939 Varsha - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022180012000020/05/2022
560200196945 ಚಂದಕಾಂತ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022150010000020/05/2022
560200196946 ಬಾಬುರಾವ್‌ - ಎಕಂಬಾAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200196960 Jyoti - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022150010000019/05/2022
560200196968 Anita - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200196983 ಸುಮನ್ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196987 Manik Bai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312517/05/2022FPS****312517/05/202212008000017/05/2022
560200196996 ದಿನಕರ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200196999 ಸಾಗರಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022150010000021/05/2022
560200197001 ಸುಧಾಕಾರ್‌ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197008 bhagyshree - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200197009 ಭೀಮರಾವ್‌ - ಎಕ್ಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197010 ದದಾರಾವ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20223002000020/05/2022
560200197012 ಯುವರಾಜ ತಂದೆ ರಮೇಶ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/2022150010000018/05/2022
560200197015 ರಮೇಶ್ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197022 ವಿಷ್ಣು - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197032 ಮಾಧವ್‌ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197037 ಶೇಷಾರಾವ್‌ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197048 Vaijanthimala - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197058 ಮೋಹನ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200197065 ರಾವ ಸಾಬ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200197073 ಕಿಶಣ್ಣ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197076 Sukamarbai Subhash Yewate - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022180012000021/05/2022
560200197081 ಮದನ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/202212008000019/05/2022
560200197082 arvind - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20223002000020/05/2022
560200197084 ಮಹಾನಂದಾ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20229006000018/05/2022
560200197087 prabhavati - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197089 ಕಿಶಣ್ಣ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20229006000021/05/2022
560200197099 ಸಂಜೂ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200197100 ಸುಧಾಕಾರ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20229006000018/05/2022
560200197103 ಶಿವಾಜಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200197106 Mira Bai - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200197110 ಜಾನೇಶ್ವರ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022180012000020/05/2022
560200197115 ನಾಗಾರಾವ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200197118 ಜಾನೇಶ್ವರ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200197119 Kalavati - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197137 ಪ್ರತಾಪ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197139 rajabai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022150010000021/05/2022
560200197143 ಶಿವಪುತ್ರ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200197146 Ayodhya - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022150010000021/05/2022
560200197152 ವಿಠಲ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197155 ಹರಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200197156 ಸುಧಾಕಾರ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197165 ಆಂಬಾದಾಸ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200197173 ಸಾಧನಾಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/202212008000019/05/2022
560200197201 ಠಕುಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200197232 ದಿಂಗಬರ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/202212008000019/05/2022
560200197269 ಸಕುಬಾಯಿ - EKAMBAAAY(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022200015000021/05/2022
560200197284 ದಿಲಿಪ್‌ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197315 ಸುಬಾಶ್‌ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197393 Susma - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022150010000020/05/2022
560200197402 ಪ್ರಭಾಕರ್ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20229006000018/05/2022
560200197431 ರಜಬೈ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20226004000018/05/2022
560200197476 Mota Bai - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197485 indrabai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200197486 ಸಾಗರಾಬಾಯಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200197496 ಸುಧೀರ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200197506 ಮಹೇಶ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200197522 ಪಾಂಡೂರಂಗ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200197531 ತುಕ್ಕಾರಾಮ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197694 Indu Bai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022180012000021/05/2022
560200197719 Shreedevi - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022150010000019/05/2022
560200197722 ಭಾರತ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200197729 ಅಂಕುಶ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20229006000019/05/2022
560200197745 ಮಹಾನಂದಾ - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/202212008000019/05/2022
560200197759 ಮೋಹನ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200197886 ಮಧುಕರ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022150010000020/05/2022
560200198107 Lalu Bai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200207806 ಚಂದಕಾಂತ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200207917 ಬಸವರಾಜ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200208049 ಮೈಲಾರಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208111 Sujatha - ಎಟ.ಪೊಸ್ಟ ಎಕಂಬಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022150010000019/05/2022
560200208233 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208428 ಶಿವಾಜಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20229006000018/05/2022
560200208429 Sangita - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200208726 ಸಂಜೂ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200208727 PARAVATI - ಏಖಂಭಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208936 Gula Bai - ಎಕ್ಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/202212008000019/05/2022
560200208939 Vithabai Vishwambhar Jamadar - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/2022150010000020/05/2022
560200208941 jayashree - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20229006000019/05/2022
560200209113 ಬಾಲಾಜಿ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/2022150010000018/05/2022
560200209115 Uattama Bai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20229006000019/05/2022
560200209189 ಉದ್ದವ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200209313 ಗ್ಯಾನೋಬಾ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209325 Mahananda - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022150010000019/05/2022
560200209410 Harubai - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200209413 ಗಣಪತರಾವ್‌ - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226004000019/05/2022
560200209493 ಕೆರಬ - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209945 BALAJI S/O RAM YAVATE - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200209946 Reshma W/o Rajkumar Raivanshet - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209947 Dnyandev S/o Dattatrya Jadhav - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200209948 Anil S/o Ravan - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200209949 Ramji S/o Dhattatrya Patil - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209951 ಗಿನಾನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಗಾಯಕವಾಡ - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/202212008000021/05/2022
560200209952 Bhimshen S/o Sidram Kalshetty - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200209953 Sonaji S/o Uddhavrao Patil - ಎಕಂಬಾ ತಾ.ಬ.ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209954 Satish S/o Shrimantrao Jadhav - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/2022150010000019/05/2022
560200209955 Zumbarbai W/o Bhim - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209959 Radhika W/o Balaji Panchal - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200209960 Vilas S/o Shrimant rao Jadhav - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022150010000021/05/2022
560200209962 BALAJI S/O VILASRAO KARALE - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200209963 GNYANADEV S/O SHIVRAM KARALE - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200209964 Shantabai W/o Rajkumar Gaikwad - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20226004000018/05/2022
560200209965 Mahadevi - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20229006000021/05/2022
560200209966 Kamala Bai - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20229006000020/05/2022
560200209967 ಅರುಣಾ ಗಂಡ ರಾವಸಾಬ ಗಾಯಕವಾಡ - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209970 Ranjith S/o Ravan Jamadar - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/2022210014000021/05/2022
560200212387 SHIVAPUTRA S/O KASHINATH BANSU - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212445 Sarujana Bai - ಎಕಂಬಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200213918 Suman - ಎಕಂಬಾ ತಾ ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****551218/05/2022FPS****551218/05/20229006000018/05/2022
560200213921 Balu S/o Udhavrao - ಎಕಂಬಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20229006000019/05/2022
560200215926 Subhangi - ಸುಭಾಂಗಿ ಗಂಡ ಶಾಹುರಾಜ ಜಾಧವ 214PHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200225694 Manuja - W/O ಕಿರಣ ಗಾಯಕವಾಡ 72 ಹನುಮಾನ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****312521/05/2022FPS****312521/05/20226004000021/05/2022
560200225703 Surekha - C/O ವೀಲೆಸ್ ರಾವ 1/43 ಏಕಂಬ ಏಕಾPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/20226004000020/05/2022
560200225717 Surekha Vishwanath Yewate - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎವಟೆ ಏಕಾಂಬPHH(NK) / NCSBiometric****312520/05/2022FPS****312520/05/202212008000020/05/2022
560200225727 Shakuntala - W/O ಸುಧೀರ #1/69/1 ಏಕಂಬಾ ಏಕಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20223002000019/05/2022
560200225739 Rupali - C/O ಅಶೋಕ್ 1/167 ಏಕಂಬಾ ಬೀದರ್PHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/202212008000018/05/2022
560200225743 Jaimala - W/O: ಯಶವಂತ ಕಾಂಬಳೆ 1/20 ಎಕಂPHH(NK) / NCSBiometric****312522/05/2022FPS****312522/05/20226004000022/05/2022
560200227947 Avidhya - S/O: ಬಲಭೀಮ ಮೂಳೆ ಏಕಂಬಾ.ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****312518/05/2022FPS****312518/05/20226604000018/05/2022
560200228122 Renuka - C/O ಸೋಮನಾಥ್ ಪಂಚಾಳ # 99 ಹನುಮಾPHH(NK) / NCSBiometric****312519/05/2022FPS****312519/05/20226604000019/05/2022
560200228469 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವರಾವ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228517 Anitha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭಗವಾನ 1/175 ತಾ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228521 Prabhavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೆಂಕಟ ರಾವ ಪಾಟೀಲ ಏಕಾಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229101 Vijay Bai - C/O ಸುಭಾಷ 161 ನಿಯರ ಬಹುದ್ಡಿ ಏNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200230122 Sulabai Dagdu Ransinge - C/O ದಗಾಡು ಹೊನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಲ್ಲPHH(NK) / NCS------180000000-
560200230129 Renuka - C/O ಶರಣಪ್ಪ 1/32 ನಾರ್ ಹನುಮಾನ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200230296 Sojarabai - W/O ಕೆರನಾಥ ಜಾಧವ 1/2 , ಏಕಾಂಬ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200230297 Sunita - W/O: ಅಪ್ಪರಾವ್ 1/190ಏ ಎಕ್ಕಂಬಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200230299 Varsha - W/O ಮಾರುತಿ ಭೋಸಲೇ ಹೊನ್ನಲ್ಲಿ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230304 Manisha - S/O ಜ್ಞ್ಯನೋಬಾ ಕಾಂಬಳೆ ೧/೧೮/೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200230316 Shital - W/O: ಸತೀಶ್ ಗಾಯಕವಾಡ 1/32/2 PHH(NK) / NCS------90000000-
Top