REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150200163306 Vimalabai - C/O ವೀಲಾಸ 275 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣ ಏPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149032 Ratnaprabha - W/O: ಉದಯಕುಮಾರ್ 51 ಏಕ್ಲೋರ ವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149169 Basamma - W/O ಮನೋಹರ 0 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಏಕ್ಲೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149737 Surekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿದಂಬರ 170 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200149739 Channamma - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ 00NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149745 ಲೈಲಾಬೀ - W/O ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ #25.ಎಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560200149746 Ambubai - W/O: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸಾಧು ಎಕಲೂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149748 Channaveer - S/O: ಶಿವಪುತ್ರ 00 ಎಕಲೂರ್ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200149755 Sudharani - S/O: ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಬಿರಾದಾರ ಯPHH(NK) / NCS------200000000-
560200149765 Karna Bai - S/O: ಯಶವಂತರಾವ್ ಎಕಲೂರ ಏಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200149777 Vimala Bai - W/O: ಶಿವನಂದ 223 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200149778 Vijaya Laxmi - W/O ಸಿದ್ದಾರೂಡ ಪೋಲೀಸ್ ಬೀರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200149779 Abeda Bi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೀನ ಸಾಬ ಎಕಲುPHH(NK) / NCS------250000000-
560200149780 Rajeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಜಾಂಜೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200149781 Mahananda - W/O ಶರನಬಸಪ್ಪ 289 2 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200149782 Apparao - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200149810 ಬಸಮ್ಮಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149814 Radhika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಯಬಣ್ಣಾ 16 ಎಕಲೂPHH(NK) / NCS------200000000-
560200149869 Kashibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ 22 ಏಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200149917 Sangeeta - W/O: ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 00 ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200149977 Bhagyashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸನ್ಮುಖ್ 17 ಏಕ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149978 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ ಚಿಂತಲೆ ಎಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200149990 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ ಕಾಂಬಳೆ ಎಕಲೂPHH(NK) / NCS------200000000-
560200149991 Bharati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಮೃತ್ 89 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150047 Laxmibai - W/O ನಾಮದೇವ 0 0 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150074 Anita - W/O: ಭೀಮಶ 00 ಎಕಲೂರ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150179 Laxmi - W/O ಗೌತಂ ಚಿಕೇ . . PHH(NK) / NCS------300000000-
560200150214 Sheelavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಸಿಂದೆ ಎಕಲೂರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150250 Godavari - C/O ಸಂತೋಷ ಜಮಾದಾರ 185 ಏಕಲೂರ PHH(NK) / NCS------350000000-
560200150351 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ 112NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150443 Saraswati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜು ಏಕ್ಲೂರ್ ವಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200150444 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ 8 ಏಕ್ಲೂPHH(NK) / NCS------300000000-
560200150505 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ನೀಲೇ 115 ಮೈPHH(NK) / NCS------250000000-
560200150689 Geeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಜುಕುಮಾರ 59 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150716 Chndramma - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ 344 ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150851 ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಬಣ್ಣ 120 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150855 Jaidevi - W/O: ಗೋವಿಂದಪ್ಪ 00 ಎಕಲೂರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151010 Rekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ 1PHH(NK) / NCS------250000000-
560200151019 Jaya - W/O ಸತೀಶ 88 . PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151034 Sobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜPHH(NK) / NCS------250000000-
560200151043 Bhagyajyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ 2 ಏಕ್ಲೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151079 Rajshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ ಮಾಳಗೆ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151101 Rukmini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾರಾಯಣ್ ಧೊಮೆ ಎಕಲೂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151143 Jyoti - W/O ಅಪ್ಪಾರಾವ 9/2 0 ಏಕ್ಲೋರ ವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200151217 Pooja - W/O ಭೀಮಶಾ ಚಿಂತಾಲೆ ಎಕಲೂರ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151267 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಂದ್ರ ಬೋಯನೆ ಎಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151268 ಪಂಚಶೀಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವ ಕುಮಾರ ಏಚ್ ನ 0PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151361 Kashibai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200151410 Kashibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ ಸಿಂಧೆ ಎಕಲೂರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152069 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ ಜಮಾದಾರ ಎಕPHH(NK) / NCS------200000000-
560200152168 Renuka - W/O: ಗೊರಖಾನಾಥ ಎಕಲೂರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152314 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ಏಕ್ಲೋರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152792 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಯಕುಮಾರ ಚಿಂತಾಲೆ ಎPHH(NK) / NCS------200000000-
560200152832 Savita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲ್ಲೇಶ 65 ಏಕ್ಲೋರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200152833 Tanamma - W/O: ಭೀಮಶ 00 ಎಕಲೂರ್ ವಾಡಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152927 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪ ಸಿಂಧೆ ಎಕಲPHH(NK) / NCS------50000000-
560200153134 Sona Bai - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 245 PHH(NK) / NCS------300000000-
560200153436 Laxmibai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 36 ಏಕ್ಲೋರ ವಾಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200153500 Ningamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಲಾಲ್ಬಹದ್ದೂರ್ 166 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153680 Ranjita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾದೇವ ಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200153745 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪೀರಪ್ಪಾ 50 ಏಕ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153750 Tejashri - W/O ತುಳಸಿರಾಮ ಚಿಂತಾಲೆ 0 0 ಏಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200156950 Annapurna - W/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ 21 0 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158455 Latifa - W/O ಮುನೀರ್ ಶೈಖ ಎಕಲೂರ ಎಕಲೂರ ಏNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158467 Sainabee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ್ ಲೊಹರ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159563 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಿಂತಾಲೆ ಎPHH(NK) / NCS------250000000-
560200159702 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ಗುಜ್ಜೆ ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159718 Jaishree Bai - S/O: ವಿಠಲ್ 00 ಎಕಲೂರ್ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200159776 Sudharani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಚಿಂತಾಲೆ ಎಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160129 Sulochana - W/O ಲೋಹಿತ್ ಕಾಂಬಳೆ 00 ಎಕಲೂರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160946 Sangeeta - W/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ 01 ಏಕ್ಲೋರರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200161212 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ . . ಎಕಲೂರ ಏಕ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200161300 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ #17 ಏಕನೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200161467 Devamma - W/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸಿಂಧೆ ಎಕಲೂರ ಎಕಲPHH(NK) / NCS------200000000-
560200161486 Payal - W/O ಹರಿಕಾಂತ ಶಿಂದೆ # 0 ಏಕ್ಲೊರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200161523 Sharnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ 36 ಏPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161592 Giru - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ #46 ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200161675 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಪಣ್ಣ ಮಾಳಗೆ PHH(NK) / NCS------350000000-
560200161934 Ningamma - W/O ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಮೈಸಲಗಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200162015 Geeta - W/O ಅಮೃತರಾವ ಕಾಂಬಳೆ ಎಕಲೂರ ಎಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162250 Kaveri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೈಬಣ್ಣಾ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162349 Shilavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಕಾಂಬಳೆ 407 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200162351 Zalubai - W/O: ಶನಕರ ಪವಾರ್ 259 ಮೈಸಲಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200163245 Sarala Bai - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ 67 1 ಮು ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200163255 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾಂದ ಎಕಲೂರ ವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200163307 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನರಾಜ 0-00 ಏಕ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163308 Devaki - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮರ್ 00 ಎಕಲೂರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200163322 Shrati - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ 141 ಎಕಲೂರ ಏಕ್ಲೊರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200163679 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮುಲಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163812 Sudharani - W/O ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ 0 0 ಏಕ್ಲೊರ ಯೆಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200165257 ಕುಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165258 ಭೀಮಶಾ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165260 Nageshri - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200165261 ಬಂಡೆಮ್ಮಾ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165262 Ambabai - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165263 ಬಾಬು - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165264 ಶ್ರಿ ಬಲವಂತ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165265 kavitha - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165266 ಸೋಮ ಶೇಖರ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200165267 srasavati - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200165268 samudra bayi - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165269 Sarswati - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165270 Kallamma - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165271 Gurubai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165272 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165273 Eramma - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165275 Chandrakala - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200165276 ವಿಠಲ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165277 Chandamma - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165278 Mheboob bee - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165279 mahadavi - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165280 ಜಗದೇವಿ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200165281 tara bayi - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165282 Bandemma - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165283 ಅಂದಮ್ಮ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200165284 ಯಶವಂತ ರಾಯ - ಶಾಖೆ ಎಕಲೂರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165285 Nirmala - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165286 ಇಸ್ಮಲಪ್ಪ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200165287 Vithabai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165288 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165289 Mahadevi - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165290 ಶೀವಪುತ್ರ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165291 Jagadevi - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200165292 Saraswati - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165293 Mahadevi - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200165294 Gangamma - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165295 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200165296 nilamma - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165297 Parvati - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165298 Mahadevi - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165299 ಸಾಯಿಬಣಾ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165300 ಶೀವಪುತ್ರ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165301 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165302 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165303 Uttamma Bai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165304 Revamma - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200165305 ರಾಜಕುಮಾರ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165306 Premavati - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165307 Sharanamma - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200165308 ಅಪರಾಯ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165309 ಗುರು ಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165310 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪ - ಎಕಲೋರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165311 ಖಬುಲಾಸಾಬ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200165312 ಮಾರುತಿ - ಎಕಲೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165313 ಶೇಶಿಕಲಾ - ಎಕಲೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165314 nilamma - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165315 ಬಾಬು ರಾವ - ಎಕಲೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165316 ರತ್ನಾಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165317 ಅಂಬಾ ರಾಯ - ಎಕಲೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165318 Nilamma - ಎಕಲೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200165319 Vimala Bai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165320 ಶಶಿಕಲಾ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165321 ಆಬಾರಾಯ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165322 ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165323 Shobhavati - ಮು. ಎಕಲೂರ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ.AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165324 ಮಹಾದೇವ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200165325 Gayabai - ಎಕಲೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165326 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165327 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165328 Paramma - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200169405 Sapanabai - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169406 Kushal Bai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169408 ಶರಣಮ್ಮ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169409 godavari - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200169410 Shankutal - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169411 Tukabai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169412 Nirmala Bai - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169413 Chandrakala - ಎಕಲೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200169414 Rekha - ಎಕಲೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200169416 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಹಾಮುನಗರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172899 jagadevi - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172900 Sugalabai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------550000000-
560200172901 Simitrabai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172902 ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ರಾವ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172903 ಚಂದ್ರಶ್ಯ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172904 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172905 ಸೊಮಣ್ಣ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172906 Shaizad Bee - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200172907 Nagamma - ಮು. ಎಕಲೂರ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172908 Siddamma - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172909 Sangeeta - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172910 ದೇವಿಂದ್ರ - ಎಕಲಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172911 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - ಎಕಲೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172912 ವಿಠಲ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200172913 Mallamma - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172914 ಚಂದ್ರಮ್ಮ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172915 CHNDRAMMA - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172916 Putla Bai - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172917 Saybavva - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172918 Mahadevi - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172919 BHARAT BAI - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172920 Priyanka - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172921 ಬಾಬುರಾವ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172922 ಬೀಜಳಂಕ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172923 ಶಿದ್ರಾಮ್‌ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172924 Indu Bai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172925 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172926 ಶ್ರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ರಾವ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172927 SHRANAMMA - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172928 Putalabai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200172929 Sharadabai - ಎಕಲುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172930 ಶೀವಮೋರ್ಥೀ - ಎಕೋರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172931 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಎಕಲೂರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172932 ಆನಂದ ರಾಯ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172933 ಅಂಬಾ ರಾಯ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172934 Bhagirati - ಎಕಲೂರ ತಾ,. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------350000000-
560200172935 ರಮೇಶ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172936 ಹಣಮಂತ ಪಿ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172937 ವಿಠಲ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172938 Sharanamma - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172939 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172940 ವಿಠಲ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200172941 ಕುಸುಮಾವತಿ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172942 Yashoda - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172943 Chandrabhaga - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560200172944 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172945 Shobha - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172946 ತನುಜಾ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172947 Sumitrabai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172948 ಸೈದಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172949 ಶ್ರಿ ಪತಿ - ಎಕಲೊರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172950 Sushilabai - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172951 ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172952 ಪ್ರಭು ಲಿಂಗ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172953 Bharatabai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172955 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560200172956 Swapnabai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172957 kamala bai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172958 rukumini - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200172959 ಧೂಳಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172960 ಎಮ್.ಡಿ. ರಿಯಾಜ ಸಾಬ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172961 ಬಾಬು ಸಾಬ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172962 Manjula - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172963 Parvati - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172964 ಶಾಮರಾವ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172965 ನೀಲಮ್ಮ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172966 ಶಿವರಾಜ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172967 Satyashila - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172968 godavari - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172969 anema - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172970 ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172971 ಗುಂಡಮಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172972 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172973 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172974 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172975 Mahadevi - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172976 Hirabai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560200172977 Ambavva - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------350000000-
560200172978 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172979 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200172980 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172981 ಪಾರಬತಿ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172982 KALYANI - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200172983 ಚಂದ್ರಭಾಗಮ್ಮಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172984 Rama Bai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172985 ಕಾಂತಪ್ಪಾ - ಏಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172986 ಮಹಾದೇವ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172987 Sharanamma - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172988 ಚಂದ್ರಶಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200172989 ಹೂವಮ್ಮ - ಎಕಲೊರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172990 ಸಿದ್ರಾಮ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172991 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200172992 ಬಾಬು ರಾವ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172993 ಪುಂಡಲಿಕ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172994 Shantabai - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172995 Chanamma - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200172996 Chandramma - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172997 Suratabai - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200172999 Babavva - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173000 shridevi - ಎಕಲೊರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173001 ಹಣಮಂತ - ಎಕಲೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173002 ಶೆಶಿಕಲಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200173003 ಬಾಬು ರಾವ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200173004 ಅಂಬಾರಾಯ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173005 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173006 shakunthala - ಎಕಲೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173007 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173008 Saraswati - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173009 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಎಕಲೂರವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200173010 Laxmi Bai - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173011 ಸಂಗಯ್ಯಾ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200173012 ಚನಬಸಪ್ಪ - ಎಕಲುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200173013 ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200173014 Jagadevi - ಎಕಲೋರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173015 ರಾಜಕುಮಾರ - ಎಕಲೋರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200173016 ಸುಶೀಲಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173017 Bibi Jaan - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173018 ಶಿವರಾಮ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173019 ಸುನಂದಾ - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200173020 ಶಿವಕುಮಾರ - ಎಕಲೋರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200173021 ದತ್ತಾಪ್ಪಾ - ಎಕಲೋರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200173022 ಅಂಬರಾಯ - ಎಕಲೊರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200173023 KASTHURI BAI - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200173024 ಸುಭಾಶ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173025 ಸಂಗಮಾ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200173026 sule bai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173027 ಅಂಬವ್ವಾ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173028 Jagadevi - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173029 ಮಹಾದೇವಿ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173030 ಸೈಯದ ಸಾಬ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173031 Sulebai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173032 Nemeshwari - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173033 ಶಿವಶರಣ್ಣಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200173034 ಆಣ್ಣರಾವ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173035 Indu Bai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173036 Indubai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173038 Jagadevi - ಎಕಲಾರPHH(NK) / NCS------400000000-
560200173039 Kashamma - ಎಕಲಾರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173040 ಗಂಗಪ್ಪಾ - ಎಕಲಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173041 SHANTH BAI - ಎಕಲಾರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200173042 ಅಣ್ಣಪ್ಪ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173043 ಕವಿತಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173044 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173045 ಶಿವ ಶರಾನ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173046 ಹನಮಂತ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173048 ಅಂಬಿಕಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173049 Basamma - ಎಕಲುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173050 NINGAMMA - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200173051 mahadevi - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200173052 ಸುಭಾಷ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200173053 Sarswati - ಎಕಲೊರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173054 Vijaya Laxmi - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173055 ಸುಧೀರ ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173056 ಅಶೋಕ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173057 Shivamma - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173058 ಶಿವ ಪುತ್ರಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173059 Anjana - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200173060 Anita Bai - ಏಕಲೊರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173061 sangeeta - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173062 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200173063 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173064 ಬಸವರಾಜ - ಎಕಲುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200173065 ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173066 Lalita - ಎಕಲೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173067 ಕಲ್ಯಾಣ ರಾವ - ಎಕಲುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200173068 Mallamma - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200173069 ಬಸವರಾಜ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200173070 Arati - ಮು :ಪೋ: ಏಕಲೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200173071 Shanta bai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186014 ಚನ್ನಾ ಬಸಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186015 VIJAY LAKSHMI - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186016 Parvati - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186017 Sushilabai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186018 Kastur Bai - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186019 ಶ್ರೀ ಮಥಾ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186020 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186021 ಹಣಮಂತ - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186022 Renuka - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186023 Tirumala Bai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186024 Bharatbai - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿAAY(NK) / NCS------350000000-
560200186025 Kamalabai - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200186026 dhulama - ಎಕಲೂರ & ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186027 ratnamma - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186028 Parvati - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186029 SHIV KUMAR - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186030 ದತ್ತಾತ್ರಿ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200186031 ವಿಠಲ - ಎಕಲೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186032 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಎಕಲೂರವಾಡಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200187492 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್‌ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಬೆಲುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187535 ಆಶೋಕ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187538 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹಾಮುನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193306 gundamma - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193433 Gurubaif - ಏಕಲುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200193614 Kalavati - ಮು : ಎಕಲೂರವಾಡಿ ಪೋ: ಏಕಲೂರ ತಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200194078 bharatbai - ಮು :ಪೋ: ಏಕಲೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200194463 Sharanabasamma - ಎಕಲುರ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ. ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195502 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಎಕಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196204 Laxmi Bai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196830 ಸುರೆಖಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200196841 NEELAMMA - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200196864 ಚಂದಮ್ಮಾ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200196873 Gundamma - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------350000000-
560200196896 ಅನೀತಾ - ಎಕಲೂರ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200196905 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200196922 SAMUDRA BAI - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200196928 ಬಸವರಾಜ - ಎಕಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196929 Chandr Bhaga - ಏಕಲುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200196934 ಅಮೃತ - ಮು :ಪೋ: ಏಕಲೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196935 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಎಕಲೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200196938 Lalita - ಎಕಲೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200196947 Neermal - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200196954 Tasalim Be - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200196957 Kamala Bai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200196963 Sunanda - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200196966 Shivakanta Bai - ಎಕಲೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200196975 ಸುನೀತ - ಎಕಲುರPHH(NK) / NCS------10000