REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149224 Anusha Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮು NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150577 Kamala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150590 Sudharani - S/O ರಾಜಕುಮಾರ ಪರೀಟ ಗುಂಡೂರ ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200150597 ಜಗದೇವಿ - W/O: ವಿಜಯ ರೆಡ್ಡಿ 1/166 ಮಂದಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150611 Anusa Bai - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ 158 PHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20226004000014/05/2022
560200150626 Sangita - S/O: ಭಗವನ 1/135 ಗುಂಡೂರ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200150627 Geeta - S/O: ಭಗವಾನ 98-2 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150720 Rekha Rani - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲಿಪ ಕುಮಾರ ಮಲದೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151223 Sangita - W/O: ಸಿದ್ದಣ್ಣ 54 ಪಂಚಯಾತ್ ಗುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151224 Vimala Bai - W/O: ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಓ ಮಂಡಿರ ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****739314/05/2022FPS****739314/05/20223002000014/05/2022
560200151226 Tippamma - W/O: ಬಾಲಾಜಿ 1/117 ಮಂದಿರ ಗುಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151276 Trishala - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಬೋದಲೆ 2/96 ತುಳಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151482 Sangeeta - W/O: ಸುನಿಲ್ ಚೌಹಾನ್ ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151503 Amba Bai - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಗಿಲಕೆ 1-4 ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****739314/05/2022FPS****739314/05/20226004000014/05/2022
560200151648 Chandrakala - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾರಕುಡೆ 1/97 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151651 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/96 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152153 Lalitabai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಚೌಹ್ವಾನ್ 001 PHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20229006000013/05/2022
560200152272 Jagadevi - W/O: ಗಜಾನನ ಕುಂಬಾರೆ 2/42 ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/202212008000012/05/2022
560200152273 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200152274 Fula Bai - W/O: ಗೋಪಿನಾಥ ಗುಂಡೂರ್ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152293 Kanta Bai - W/O: ಮಾರುತಿ 2/30 ಗುಂಡೂರ ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152296 Rukkamini Bai - W/O: ಮಹಾದೇವ ಬೆಲಂಮಗೆ 62 ಗುಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152298 Laximi - S/O: ಬಾಬು ಖನ್ಣಕುರೆ 2/45 ಗುPHH(NK) / NCS------180000000-
560200152307 Saru Bai - W/O: ಶ0ಕರ ಉಬಾಳೇ 2-19 ಗುಂಡೂPHH(NK) / NCS------30000000-
560200152337 Ratnamma - W/O: ಹೀರಗಣ್ಣ 1/43 ಗುಂಡೂರ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152370 Paravati - S/O: ಗುರಣ್ಣಾ ಚಂಡಕೆ 155 ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/20229006000015/05/2022
560200152373 Pooja - W/O ಕಿರಣ 2/30 ಗುಂಡೂರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152459 Laxmi Bai - W/O: ವಿಠಲ ಖಾನಖುರೇ 001 ಗುಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****647622/05/2022FPS****647622/05/202212008000022/05/2022
560200152488 Pratiksh - S/O: ಜಗನಾಥ 1/107 ಗುಂಡೂರ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200152497 ಉಷಾ - W/O ಬಂಡು 01 ಗುಂಡೂರ್ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20229006000013/05/2022
560200152500 Premila Bai - S/O ತೋಪ 1 1 ಮು ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200152503 Manish - W/O ಮೇಗರಾಜ್ ಚವ್ಹಾಣ 1 1 ಗುಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152523 Laxmi Bai - W/O: ರಾಮ ಖನಖುರೆ 001 ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152580 Ravi Kumar - S/O ದತ್ತಾತ್ರೆಯ 1 1 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152582 Savita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಹರ 1/3PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152587 Putalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152712 Rohina - W/O: ಮೀರಸಾಬ 130 ಗುಂಡೂರ ಗುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152730 Uamara Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಲಿಂಗ ಬೆಲಮಗೇ - PHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20229006000013/05/2022
560200152731 Laxmi Bai - W/O: ಲಾಲಪ್ಪ ಕೋ0ಟೆ 165 ಗುಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022180012000012/05/2022
560200152758 Tahera - W/O: ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೌದಾಗರ 74 ಗುಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152783 Karishma - W/O ಸುರೇಶ ಗುಂಡೂರ್ ತಂಡ ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152876 Karimoon - S/O: ಮಖಬೂಲ್ ಸಾಬ 1/163 ಗುಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/202212008000012/05/2022
560200152890 Manjula - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಂತಕುಮಾರ್PHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20226004000013/05/2022
560200152944 Janabai - W/O: ಧ್ಯಾನೇಶ್ವರ 1/16 ಗುಂಡೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152946 Paravati - W/O: ಸುಭಾಷ್ಪ ಬೋದಲೇ 1/162 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/20226004000015/05/2022
560200152947 Shilpa - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ದೇವಬಾ PHH(NK) / NCSBiometric****739314/05/2022FPS****739314/05/202212008000014/05/2022
560200152949 Kamala Bai - S/O: ರಘುನಾಥ 130 ಗುಂಡೂರ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****647622/05/2022FPS****647622/05/20226004000022/05/2022
560200152950 Saraswati - W/O: ಬಾಬು ರಾವ ಬೋದಲೇ 89 ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200152953 Nilamma - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗುಂಡೂರ್ ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20226004000014/05/2022
560200152958 Mahananda - W/O: ಶ್ರೀಪತಿ 1/119 PHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20223002000014/05/2022
560200152959 Lallita Bai - W/O: ಪೀರಪ್ಪ 2/54 ಗುಂಡೂರ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/20226004000015/05/2022
560200152961 Shalu Bai - W/O: ಪುಂಡಲಿಂಗ ಅವಟೆ 2/36 ಗುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152962 Vimalabai - S/O: ಬಾಬು 1/114 ಗುಂಡೂರ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200152963 Ranjana - W/O: ಸುಧೀರ ರೆಡ್ಡಿ 141/1 ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20229006000013/05/2022
560200152964 Kanta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕ 312 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152966 Punam - W/O ಜಗನಾಥ ಗುಂಡೂರ್ ಗುಂಡೂರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152967 Shridevi - W/O ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಫರವಾಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152968 Yogita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಿರಪ್ಪಾ #PHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022150010000015/05/2022
560200152969 Kashibai - W/O: ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಆಲಗುಡೇ ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****739314/05/2022FPS****739314/05/20229006000014/05/2022
560200152971 Jayashri - W/O: ಶಂಭುಲಿಂಗ 2/53 ಗುಂಡೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/202212008000012/05/2022
560200152972 Lalita - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ 1/93 ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153382 Jyoti - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾಧವ 2/89 ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/202212008000013/05/2022
560200153384 Savitra - W/O ಅಂಕುಶ ಗುಂಡೂರ್ ಗುಂಡೂರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200153433 Rajamma - S/O: ಲಕ್ಷ್ಷಣ ಮಂದಾಪುರೆ 1/81 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153453 Indumati - S/O: ಘಮು ಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಗುಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20226004000013/05/2022
560200153491 Priyanka - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ #2/86 ಗುಂಡೂರ ತಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153584 Mamita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಆತೀಶ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153724 Kallamma - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 102 ಗುಂಡೂರ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647622/05/2022FPS****647622/05/20229006000022/05/2022
560200155217 Sultana - S/O: ಮೈನೋದ್ದಿನ್ 1/175 ಪಂಚಯಾತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155447 Chandrakal - W/O: ಧರ್ಮರಾಜ ಜಾಧವ 4-3 ಗುಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022180012000013/05/2022
560200155503 Sarika - W/O: ಅನಿಲ 2/77 ಗುಂಡೂರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20226004000013/05/2022
560200155567 Shonabai - W/O: ರವಿದಾಶ್ ರಾಠೋಡ 001 ಗುಂPHH(NK) / NCS------210000000-
560200156027 Bhagyashree - W/O ದೀಪಕ #1/103 ಗುಂಡೂರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156533 Pooja - S/O: ವಾಗು 2/74 ಗುಂಡೂರ ಗುಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157023 Jamakabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಷ ಜಾದವ್ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022180012000013/05/2022
560200157080 Prabhavati - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಔಟೆ 188/2 PHH(NK) / NCSBiometric****171819/05/2022FPS****171819/05/202212008000019/05/2022
560200157230 Geetabai - D/O ಶಶಿನಾಯಕ ಧನ್ನೂರ ಕೆ ೧PHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/202212008000013/05/2022
560200158002 Kusmavati - W/O: ಶ್ರೀಪತ್ ರಾವ್ ಮಚನಳೆ 21NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158065 Laxmi - W/O ಶಿವರಾಮ ಜಾಧವ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20229006000013/05/2022
560200158108 ಕುಶಾಬಾಯಿ - W/O ಶಾಂತಲಿಂಗಪ್ಪ #1/10 ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/20229006000015/05/2022
560200158525 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ನಾಗೇಶೆ ಗುಂಡೂPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/202212008000012/05/2022
560200158557 Sharanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಧುರಾಯ ಗುಂಡಾಜಿ ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022210014000015/05/2022
560200158569 Kastura Bai - S/O: ಧೌಲಪ್ಪಾ ಹಾರಕುಡೆ 1/97 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158642 Mahanada - W/O: ಗೋವಿಂದ 1/32 ಮಂದಿರ ಗುಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158748 Renuka - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಅತಲಾಪುರೆ 175 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158837 ಅನಸೂ - W/O: ಅಂಬಾರಾಯಾ ಸಿಂಗತ್ರೆ 1/18 PHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022180012000015/05/2022
560200158894 Sruti - W/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ 1/98 . ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159407 Renuka - W/O: ವಾಲ್ಮಿಖ್ 1/75 ಮಂದಿರ ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****739314/05/2022FPS****739314/05/20226004000014/05/2022
560200159660 Nilamma - W/O: ಕಲ್ಯಾಣಿ 1/45 ಮಂದಿರ ಗುಂPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200159780 Pooja - W/O ಶ್ರೀಹರಿ 1/98 ಗುಂಡೂರ್ ಗುಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159856 Renuka - S/O: ದಶರಥ 2/26 ಗುಂಡೂರ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/202212008000013/05/2022
560200159876 Mallamma - W/O ಸತೀಶ್ #1/25 ಗುಂಡೂರ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160099 Geetha - W/O ಸುರೇಶ ಗುಂಡೂರ್ ಗುಂಡೂರ್ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20226004000014/05/2022
560200160138 Priyanka - W/O: ಬಲಭೀಮ ಜಾಧವ 2/87 ಗುಂಡೂPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20229006000013/05/2022
560200160416 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೊಂಡೀಬಾ ಫರೆಟ 1/14PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160476 Rangammma - W/O: ಮಲಪ್ಪಾ ಸಿಂಗ್ರೆ 1/18 ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160484 Sona - S/O: ಬಾಬುರಾವ ಶಿಂಗರೇ 0 ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200160707 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ ಗುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160749 Kavita - W/O ನಾಮದೇವ #2/70 ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160966 Suvarna - W/O ರಾಜುಕುಮಾರ 00 ಗುಂಡೂರ ಗುಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20226004000014/05/2022
560200160986 Anita - W/O: ಸಿದರಾಮ ಬೆಲಂಗೇ 1/85/1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161050 Sultan Bee - W/O: ಶಂಶೋದ್ಡೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ 1/99 PHH(NK) / NCSBiometric****877018/05/2022FPS****877018/05/20229006000018/05/2022
560200161206 Mallamma - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ಬಾನಪನೂರ 13 ಗುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161208 Kasturabai - S/O: ಬಾಬು ರಾವ ಶಿಂದೆ 1/ ಗುಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161209 Jeeja Bai - W/O: ಬಾಬು ರಾವ ಸಿಂಗ್ರೆ 1/ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161215 Jayalakshmi Revansiddappa - S/O ಪರಮೇಶ್ವರ 1/38, ಗುಂಡೂರ್ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161501 Sampatha Bai - W/O ಮನೋಹರ 2/5 ತ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20226004000014/05/2022
560200161556 Mahananda - W/O ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಗುಂಡೂರ ಗುಂಡೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200161668 Rukminibai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 3/74 ಗುಂಡೂರ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200161686 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀಲಾಸ ಗುಂಡೂರ್ ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161789 Suvarna - W/O: ಬಸವರಾಜ 2/32 ಮಂಡಿರ ಗುಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200161834 Ratna Bai - W/O ನಾರಾಯಣ ಓ ಗುಂಡೂರ್ ತಾಂಡಾ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/202212008000013/05/2022
560200161962 Mamata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ 2/82 ಗುಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162389 Shobha - W/O ನಾಗಣಾಥ ರೆಡ್ಡಿ 1/141/2 ಗುNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162583 Naseema Bee - W/O: ಇಬರಾಹಿಮ 225/1 ಪಂಚಯಾತ್ PHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022150010000015/05/2022
560200162772 Bakkamma - W/O ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ 1/143 ಗುಂಡೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163269 Maheboob Bee - S/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಸೌದಗಾರ 1/1PHH(NK) / NCS------210000000-
560200163271 Mahadevi - W/O: ಶ್ರೀಶೈಲ 1/50 ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/202212008000015/05/2022
560200163350 Sangita - W/O: ಪಪ್ಪು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 1/11 PHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022180012000014/05/2022
560200163499 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ರಾಠೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20226004000013/05/2022
560200163595 Fareeda Bee - W/O: ಮಹ್ಮದ್ 225 -1 ಪಂಚಯಾತ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200163710 Mainavathi - W/O: ಭಾನುದಾಸ ಪಾಟಿಲ 1/139 ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200164131 Shashikala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕಕುಮಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164590 ಮದಾರ ಸಾಬ - ಗುಂಡೊರAAY(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022200015000012/05/2022
560200164591 Vimalabai - ಗುಂಡೊರAAY(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022200015000013/05/2022
560200164592 ಮನೋಹರ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164593 ದೋಂಡಾ ಬಾಯಿ - ಗುಂಡೊರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164594 ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164595 ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164596 Jija Bai - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022200015000013/05/2022
560200164597 Shridevi - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164599 lakshmi bai - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200164600 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20226004000014/05/2022
560200164601 ಸಂಗೀತ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164602 lakshmi bai - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200164603 Shailashree - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200164604 ಕಲಾವತಿ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200164606 Narsamma - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164607 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/202212008000015/05/2022
560200164608 Mahadevi - ಗುಂಡುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164609 Rajabai - ಗುಂಡುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200164610 ellamma - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022200015000012/05/2022
560200164611 Rukmini - ಗುಂಡೊರAAY(NK) / NCSBiometric****739314/05/2022FPS****739314/05/2022200015000014/05/2022
560200164612 ಬಾಬು - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200164613 ನಾಗಣ್ಣ - ಗುಂಡುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164614 ಮಹಾದೇವ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200164615 ಬಾಬು - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200169312 Chanpabai - ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022200015000013/05/2022
560200169313 ಶಿವಾ ಕುಮಾರ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022200015000012/05/2022
560200169314 Mallikarjun - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200169315 ಕೇಶವ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200169316 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200169317 Sula Bai - ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/202212008000013/05/2022
560200170968 Chandraka - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200170969 Siddamma - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170970 uttama bai - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022210014000012/05/2022
560200170971 dhonda bai - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20223002000012/05/2022
560200170972 kalavati - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20226004000012/05/2022
560200170973 ಸುರೇಶ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/202212008000012/05/2022
560200170974 ಗುಲಾ ಬಾಯಿ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022210014000012/05/2022
560200170975 Vijaylaxami - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170976 ಶಾಂತಣ್ಣ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200170977 ಬಲಭೀಮ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200170978 ratna bai - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/202212008000014/05/2022
560200170979 ಮಹಾದೇವ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/202212008000015/05/2022
560200170980 ಶಿವರಾಯ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200170981 Dhulamma - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170982 Munnabi - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022210014000012/05/2022
560200170983 Sunita - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200170984 shanta bai - ಗುಂಡುರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200170985 ಶ್ರೀಮಂತ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20226004000013/05/2022
560200170986 ಓಂಕಾರ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200170987 ಬಾಬು - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20226004000014/05/2022
560200170988 ratnamma - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/202212008000012/05/2022
560200170989 ವಿಲಾಸ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/202212008000014/05/2022
560200170990 ಶಿವರಾಜ್‌ - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170991 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200170992 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/202212008000013/05/2022
560200170994 ಶ್ರೀ ಮಂತ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022150010000015/05/2022
560200170995 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಗುಂಡುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170996 Shashikala - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200170997 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200170998 Sojara Bai - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200170999 Laxmibai - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171000 ದಿಲಿಪ್ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200171001 Uttama Bai - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171002 Shobha - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200171003 ಬಸವರಾಜ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171004 kasturi bai - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171005 ಏಕನಾಥ್‌ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20226004000014/05/2022
560200171006 Mauneshwari - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022180012000014/05/2022
560200171007 ಶಂಕರ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647621/05/2022FPS****647621/05/2022180012000021/05/2022
560200171008 ಬಾಬು - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20223002000013/05/2022
560200171009 sharanamma - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20223002000012/05/2022
560200171010 Shardamma - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022150010000015/05/2022
560200171011 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171012 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20223002000012/05/2022
560200171013 magala bai - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171014 ಪಂಡಿತ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022150010000014/05/2022
560200171015 ಅಂಬಾಜಿ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171016 ಗುರುನಾಥ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171017 ನಾಮದೇವ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171018 ಅಂಬಿಕಾ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20226004000014/05/2022
560200171019 Umadevi - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200171020 channaveer - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****060721/05/2022FPS****060721/05/2022200015000021/05/2022
560200171021 ಶ್ರೀ ಮಂತ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171022 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಗುಂಢೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171023 ದತ್ತು - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200171024 ಅಶೋಕ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171025 ಬಸವರಾಜ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022180012000015/05/2022
560200171026 ಸುಧಮ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/202212008000015/05/2022
560200171027 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022210014000015/05/2022
560200171028 Siddamma - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171029 ರಾಮ - ಗುಂಡುರAAY(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022200015000012/05/2022
560200171030 ಬಲಬೀಮ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200171031 ವಿನಾಯಕ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20226004000012/05/2022
560200171032 satyam - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200171033 Ningamma - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171034 Savitrabai - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200171035 ತೆಜಮ್ಮ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171036 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20226004000012/05/2022
560200171037 ಬಾಬು - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171038 ವಿಠಲ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171039 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171040 Ausa bai - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022200015000013/05/2022
560200171041 Ambika - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171042 ಸಂಗಣ್ಣಾ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171043 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20226004000014/05/2022
560200171044 ಮಹಾ ರಾಜ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171045 ಭಾಸ್ಕರ್‌ - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCSBiometric****647622/05/2022FPS****647622/05/2022150010000022/05/2022
560200171046 saru bai - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/20226004000015/05/2022
560200171047 ನಾಮದೇವ್‌ - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022180012000015/05/2022
560200171048 ದತ್ತು - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/20229006000015/05/2022
560200171049 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200171050 Laxmibai - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022200015000015/05/2022
560200171051 ratna bai - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/202212008000015/05/2022
560200171052 ನಾಮ ದೇವ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647622/05/2022FPS****647622/05/20229006000022/05/2022
560200171053 Anita - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171054 mahadevi - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022180012000013/05/2022
560200171055 ratnamma - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20223002000012/05/2022
560200171056 Narasamma - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171057 ಗೋವಿಂದ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20226004000012/05/2022
560200171058 ಸಿದ್ರಾಮ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171059 Chitrika - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/202212008000012/05/2022
560200171060 mallamma - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171061 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171062 Rukmini Bai - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647622/05/2022FPS****647622/05/2022200015000022/05/2022
560200171063 ಶಂಕರ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171064 ಸಂಗಯ್ಯಾ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022180012000014/05/2022
560200171065 ಇಂದ್ರಜಿತ್‌ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/20229006000015/05/2022
560200171066 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022200015000012/05/2022
560200171067 ನಾಮದೇವ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022180012000014/05/2022
560200171068 Madumati - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171069 ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171070 pulala bhai - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20223002000014/05/2022
560200171071 ಬಾಬು - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****739314/05/2022FPS****739314/05/2022200015000014/05/2022
560200171072 Sugala bhai - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171073 ದೇವಿಂದ್ರ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171074 Shobhavati - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022180012000012/05/2022
560200171075 Kalavati - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171076 ಪ್ರಕಾಶ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022200015000012/05/2022
560200171077 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022200015000012/05/2022
560200171079 ಅಂಕುಶ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647622/05/2022FPS****647622/05/202212008000022/05/2022
560200171080 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200171081 ಜಗನಾಥ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/202212008000014/05/2022
560200171083 ಲಕ್ಷಿಣ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647621/05/2022FPS****647621/05/2022150010000021/05/2022
560200171084 ಕಲಾವತಿ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171085 vita bai - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200171086 ದತ್ತು - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200171087 ನಾಮದೇವ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200171088 ಸರು ಬಾಯಿ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20226004000012/05/2022
560200171089 ಸವೀತಾ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200171090 Saraswati - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022210014000014/05/2022
560200171091 ದತ್ತು - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200171092 ಸಂಜುಕುಮಾರ್ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/202212008000014/05/2022
560200171093 ಮಲಪ್ಪ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200171094 ಶಿವಾಜಿ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****739314/05/2022FPS****739314/05/202212008000014/05/2022
560200171095 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200171096 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200171097 Jagadevi - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200171098 Anjura bhai - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCSBiometric****647622/05/2022FPS****647622/05/20223002000022/05/2022
560200171099 ಗುರು ಬಾಯಿ - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200171100 ದತ್ತು - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/202212008000014/05/2022
560200185739 Sakubai - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/202212008000014/05/2022
560200185740 ಶಿವಾನಂದ - ಗುಂಡುರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200185741 Chanamma - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200185742 Chitrbai - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200185743 ಬಾಬು - ಗುಂಡುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185744 Kavita - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185745 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185746 devaru - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185747 ಸುಭಾಷ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200185748 ಸುಭಾಷ - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/20229006000015/05/2022
560200185749 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185750 ಬಾನಿ ಬೀ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185751 ಹನ್ನುಸಾಬ - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185752 Narasamma - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022180012000014/05/2022
560200185753 ಗೋಪಾಲ - ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185755 ಸುಧಾಕಾರ - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022150010000014/05/2022
560200185756 ಸಂಜಿವ - ಗುಂಡೊರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022150010000014/05/2022
560200185758 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200185759 ದಾದಾ ರಾವ - ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185760 Shanu Bai - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200185766 ಗಾಯತ್ರಾ - ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187427 ಭೀಮ - ಗುಂಡುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187484 SONA BAI - ಗುಂಡೊರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187485 ಬಾಬು - ಗುಂಡೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187487 ರಾವಣ - ಗುಂಡೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187488 ತಿಪ್ಪ ರೇಡ್ಡಿ - GUNDURNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187489 ನಾಗನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ - ಗುಂಡೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187490 ಧನರಾಜ ರೇಡ್ಡಿ - ಗುಂಡೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187972 ಬಲ ಭೀಮ ರಾವ - ಗುಂಡೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191773 Kastur Bai - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200191786 Jaipal Bhagavan - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200191818 ASha - ಗುಡುಂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191838 ಉಮೆಶ - ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022200015000013/05/2022
560200192277 Jayprakash Gawdappa - ಗುಂಡುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192283 Ramesh - ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192710 Suchitra - ಗುಂಡುರುPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/202212008000012/05/2022
560200193048 Rekha - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022150010000014/05/2022
560200193087 Sunita - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193173 Nazarabee - ಗುಂಡುರPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200193385 Sumitra Bai - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸAAY(NK) / NCSBiometric****739314/05/2022FPS****739314/05/2022200015000014/05/2022
560200193620 ರಾಮ - ಗುಂಡುರಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20226004000013/05/2022
560200193777 ಮಾರುತಿ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193969 ಮುಕುಂದ - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194360 ವಿಠಲ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20223002000012/05/2022
560200195469 Sujata - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197371 ಸುಬಾಸ - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200197374 ಶ್ರೀಪತಿ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197376 ಅನೀತಾ - ಫೊ ;-ಗುಂಡುರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197384 ನೀಲಾ ಬಾಯಿ - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197392 Jyoti - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197395 ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪಾ - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200197396 SULOCHANA - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20223002000014/05/2022
560200197399 Sara Bai - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022180012000013/05/2022
560200197407 ಕಲ್ಯಾಣಿ - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022150010000012/05/2022
560200197409 ರಾಜು - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/202212008000015/05/2022
560200197410 ವಿಠಲ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197415 ಉಧವ್‌ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560200197417 sona bai - ತಾಂಡ ಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- PHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/202212008000013/05/2022
560200197422 Raman Bai - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022180012000013/05/2022
560200197423 ಉದಯಕುಮಾರ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197425 Ramala Bai - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200197426 ಶಶಿಕಾಂತಜಾಧವ್‌ - ತಾಂಡಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20229006000013/05/2022
560200197434 Kavita - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200197435 ಧನಸಿಂಗ್‌ - ತಾಂಡಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197437 ಸಟವಾಜಿ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197439 ರಾಚಣ್ಣ - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/20226004000015/05/2022
560200197440 ಆನಂದರಾವ್‌ - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197444 phalabai - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20223002000014/05/2022
560200197446 ಸಫಿಯಾ - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200197448 ಶಂಕರ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20229006000013/05/2022
560200197449 sangeeta - ತಾಂಡಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200197452 ಬಾಬು - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20229006000013/05/2022
560200197454 sunita - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200197455 ಶರಣಪ್ಪ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/202212008000012/05/2022
560200197456 ಲಲಿತ - ಗುಂಡುಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/202212008000013/05/2022
560200197458 Gurabai - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197460 ದತ್ತು - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/202212008000014/05/2022
560200197463 ಅಪ್ಪಾರಾಯ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200197465 subha bai - ಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುಂಡೂರPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022180012000013/05/2022
560200197466 ದೇವೇಂದ್ರ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/202212008000014/05/2022
560200197468 Laxmi - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197470 ನಾಜಾ ಬಾಯಿ - thandaಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/202212008000013/05/2022
560200197472 Janabai - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20223002000012/05/2022
560200197474 ಶೆಶಾರಾವ್‌ - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200197477 ಚಂದ್ರಾಮ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197482 ಮಹಾದೇವ - ಗೂಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197484 ಪ್ರೇಮಸಿಂಘ್‌ - ತಾಂಡಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197493 vala bai - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022210014000013/05/2022
560200197507 ರಾಜು - ತಾಂಡಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200197517 ಗಣಪತಿ - ಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022200015000013/05/2022
560200197519 Girija Chavan - ತಾಂಡಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022180012000013/05/2022
560200197524 ಮನೋಹರ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197532 ಮಹಾದೇವಿ - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200197534 Kalpana - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022180012000014/05/2022
560200197547 ಡಾಕು - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20226004000013/05/2022
560200197548 ಇಮ್ಮಾಜಿ - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197556 ಶರಣಮ್ಮ - Gಮು:- ಉರ್ಕಿ ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197675 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಗುಂಡುಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200197727 Bharata bai - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197739 ನಾಮದೇವ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022150010000014/05/2022
560200197753 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197766 ಶರಣಪ್ಪಾ - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022200015000014/05/2022
560200197770 ವಿಠಲ - ತಾಂಡಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20223002000013/05/2022
560200197774 ಗುರುನಾಥ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****647621/05/2022FPS****647621/05/2022200015000021/05/2022
560200197781 Renuka - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022180012000014/05/2022
560200197794 ಗುಜಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ/ ಗುಂಡೂರ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದPHH(NK) / NCS------240000000-
560200197805 ಸಜಾಬಾಯಿ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197808 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20226004000012/05/2022
560200197810 Kavita - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022180012000013/05/2022
560200197818 ಬಲಭೀಮ - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200197819 ಶ್ರಿ ಶೈಲ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197822 ಮನೋಹರ - Gಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197838 Geeta - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200197860 ಸುನಿತಾ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197867 ಸುನಿತಾ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197874 ನಟರಾಜು - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197880 ಅಂಬರಾಯ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022180012000012/05/2022
560200197884 ನಿರ್ಮಲಾ - ತಾಂಡಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20226004000013/05/2022
560200197888 ಸುಭಾಸ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/202212008000014/05/2022
560200197892 ದೋಡಿಬಾ - ಗುಂಡುರಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- PHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/20226004000013/05/2022
560200197900 KAMALABAI - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20223002000014/05/2022
560200197908 Sharmila - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸAAY(NK) / NCSBiometric****647615/05/2022FPS****647615/05/2022200015000015/05/2022
560200197915 Champa Bai - At;Post:- Gundoor Tq:-BsavakPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/2022150010000014/05/2022
560200197922 ಪ್ರಕಾಶ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197929 Geeta - ತಾಂಡಮು:- ಗುಂಡೂರ ತಾಂಡ ಪೋ:- ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022180012000013/05/2022
560200197934 ಮಾಣಿಕ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647614/05/2022FPS****647614/05/20229006000014/05/2022
560200197936 JAGDEVI - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200197941 ರಮೇಶ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200197950 ಶರಣಪ್ಪ - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200197952 ನಿಲಕಂಠ - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/202212008000013/05/2022
560200197954 Kamalabai - ಗುಂಡುರಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/2022210014000012/05/2022
560200197966 Vijaya Lxmi - ತಾಂಡಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022180012000013/05/2022
560200197978 Gujabai - ಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197981