REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149449 Savita - W/O: ಶಾಮರಾವ 191 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149451 Shivakanta - S/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ್ 138 ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200149453 Usha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜ 142/5 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149472 Ashwini - S/O: ಶಿವಾಜಿ ರಾವ ಬಿರಾದಾರ 43 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149474 Tajabi - W/O: ಜಲೀಲ್ ಸಾಬ 79 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149522 ಇಂದು ಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ ಸೂರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149566 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ್ ಮೆಹತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149718 Pushpa - S/O: ವಿಠಲರಾವ್ 100 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149731 ಕ್ರಾಂತಿ - W/O: ದೆವಿದಾಸ ಗುತ್ತಿ ಮಿರಖಲ್ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149733 Usha - W/O: ಹರಿನಂದ 166-1 ಗುತ್ತಿ ಮಿರಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151519 Santosh - S/O: ನಾಗನಾಥ ಮುಗಲೇ 114 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151585 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151586 Baburao - S/O: ಅಮೀತ್ರಾವ್ 141 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151587 Randavan - W/O ಮನೋಜ್ 0 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151588 Vandanabai - W/O: ಮಾಧವರಾವ್ 120 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151589 Shamalabai Biradar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾದೆವ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151590 Suvarna - W/O: ಈರಶೆಟ್ಟಿ 75 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151593 Draupati Bai - W/O: ಗೋವಿಂದ 149 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151594 Panchashila - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶಾಲ 148 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151595 Kacharabai Gaikwad - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ಗಾಯ್ಕವಾಡ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151596 Bharat Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭಾಕರ 200 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200151598 Anusaya - S/O: ವೆಂಕಟರಾವ್ 85-1 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200151630 Laxmi Bai - S/O: ಮಾಧವರಾವ್ 62 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151631 Sukumarabayi - W/O ಪ್ರಭು 88 ಗುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151633 Chamaka Bai - S/O ವಿಶ್ವಮ್ಬೇರ್ ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151634 Priya - W/O ಸುರೇಶ ಬಿರಾದರ 31 0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151636 Thahirabee - W/O ಫಾತರಸಾಬ್ 78 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151637 Vandanarao - W/O: ಆನಂದರಾವ್ 70 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151638 Sangeetha Biradar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷರಾವ ಬಿರಾದಾರ 23PHH(NK) / NCS------210000000-
560200151980 Babitabai - W/O ಗೋಪಾಳ #51 ಗುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153359 Sushma - W/O: ಜ್ಯಾನೇಶ್ವರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155365 Shital - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತ ಬಿರಾದಾರ 1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155366 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾವ ಜPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156259 Vaishala - W/O: ಶೇಷರಾವ 76 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156270 Teja Bai - W/O: ಬೀರಪ್ಪ 908 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------210000000-
560200156273 Vachala Bai - W/O: ರಾವು ಸಾಬ 30 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156274 Sheshikala - W/O: ನಾಗನಾಥ 114 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156287 Pushpavati - W/O: ಬಾಬುರಾವ 128/2 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156289 Urmila Bai - W/O: ನರಸಿಂಗ 109 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156290 Sangeeta - S/O: ಬಾಬುರಾವ 83 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156326 Bhima Bai - W/O: ಶ್ರೀ ರಂಗ 59 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200156416 Dhama Bai - W/O ಶಿವಾಜಿ 43 ಗುತ್ತಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156425 Padminibai - W/O: ವಿಠಲರಾವ್ 100 ಗುತ್ತಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156432 Vandanabai - W/O: ದಿಲೀಪ 5 ಗುತ್ತಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156768 Suman Bai - W/O: ಮಧುಕರ್ 208 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157235 Chinnamma - S/O: ಧರ್ಮಜ್ 188 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157448 Urmila - S/O: ವೆಂಕಟ ಗಾಯಕವಾಡ 18/1 ಗುತ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161207 Vishrant - W/O: ಪವನಕುಮಾರ್ 98 ಗುತ್ತಿ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161818 Shridevi - S/O: ಶಿವರಾಜ ಪಂಚಾಳ 48 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161995 Sunita - W/O: ಪಂಧರಿ 55 ಗುತ್ತಿ ಮಿರಖಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163471 Haseena - W/O: ಮೊಹದ್ದೀನ್ 79 ಗುತ್ತಿ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163709 Shivakanta Bai - ಮಾರುತಿರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ 54 ವಡ್ಡರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200165022 Sarita - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200165023 Komala Bai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165024 Meerabai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165025 ಮಾಣಿಕ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165026 ಭಗವಾನ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165027 ವೆಂಕಟ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165028 Parvati - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165029 Laxmi - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165030 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165031 MANGALABAI - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165032 Sunita - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200165033 ಭಾಗ್ವತ್‌ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165034 ರಂಗ ರ - ಗುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165035 Kavita Bai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165036 Vijabai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165037 ಕಾಳಿದಾಸ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165038 ಗೋಪಾಲ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165039 ರಾಮ - ಗುತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165040 Sukumarbai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165041 ಶಾಲೂಕಾ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165042 BHARATI BAI - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165043 Jeejabai Gaikwad - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165044 Sujar Bai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165045 Deepa - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165047 Laxmi Bai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165048 Aneeta - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165049 Satyabhamma - basavaklyanAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165050 Rajabai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165051 Rukmini Bai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165052 ಜಗನಾಥ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165053 MIRA BAI - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165054 surekha - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165055 ಅಶೋಕ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165056 baban - ಗುತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165057 Kamalabai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165058 sesha bai - ಗುತೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165059 Sumeetra - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165060 Mangala Bai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165061 Naramada - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169390 ಕಾಂತ ಬಾಯಿ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200169391 Kamala Bai - ಗುತೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200169392 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172430 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172431 chandrakala - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172432 ನುಲೋಚನಾ ಬಾಯಿ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172433 ಹಣಮಂತ ರಾವ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172434 Usha Bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172435 Avana Bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172436 Rashika Bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172437 Mangala Bai - ಗುತೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172438 meena bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172439 ಮಂಗಲಾ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172440 Jyoti bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172441 ಉರ್ಮಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172442 Dhaminta Bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172443 sangeeta - ಗುತ್ತಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172444 ಭರತ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172445 Narsabai Metre - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172446 ಗಣಪತಿ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172447 sila bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172448 ಶ್ರೀರಂಗ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172449 JANNAT BEE - ಗುತ್ತಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172450 Shinabai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172451 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172452 Chabha Bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172453 ವಿಠಾ ಬಾಯಿ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172454 Sarubai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172455 Prayagabai Biradar - ಗುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200172457 Beba bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172458 ಬಾಬು - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172459 Sulekha - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172460 ದ್ಯೆವತಾ ಬಾಯಿ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172461 Lalitabai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172462 kushala bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172463 ಸಂಗಿತಾ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172464 ಬುದಿವಂತ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172465 Shrishaila - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172466 ವೆಂಕಟ ರ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172467 ಬಬ್‌ಲು ವಾನ್‌ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172468 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಗುತೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200172469 Prabhavati - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172472 balika bai - ಗುತೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200172473 ಗೊವಿಂದ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172474 ಮನೋಹರ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172475 Sampat Bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172476 ಬಾಬು ರವ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172477 ಮೊಲಾ ಬಾಯಿ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172478 Sathyabhama - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172479 kasturibai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172480 ಶನು ಬಾಯಿ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172481 Nila Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172482 Chandrakala - ಗುತೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200172483 shoba - ಗುತೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200172484 Sunanda - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172485 ಭರತ ಬಾಯಿ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172486 ಪ್ರಕಾಶ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172487 gajara bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172488 ವೆಂಕಟ ರವ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172489 ಸುರೇಶ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172490 Dhana Bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------210000000-
560200172491 Bhagyashree - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172492 Sona Bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172493 ಮಾಧವ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172494 devatha bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172495 ವೆಂಕಟ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172496 roopa bai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172497 ತಾನಾಜಿ - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172498 ಸುಗ್ರಿವ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172499 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172500 ಪಾರ್ವತಿ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172502 Balika - ಗುತೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200172503 ಮದನ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172504 prayaga bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172505 Mohara Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172507 ಧೊಂಡಿಬಾ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172508 Ranu Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172509 ರೊಹಿದಾಸ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172510 Lubja Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172511 Laxmi Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172512 ಸಮರ್ಥ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172513 ಶತ್ರುಘನ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172514 Mankarnabai - ಗತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172515 Premala Bai - ಗುತ್ತುPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172516 Rukminibai Gaikwad - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172517 Sangeeta - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184960 Jyothi Biradar - S/O: ರತನ 37 ಗುತ್ತಿ ಮಿರಖಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200185961 Shubha Bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185962 chandrakala - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185963 ಬಾಬು ರಾವ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185964 Satya Bhama - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185965 Rekha - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185966 ಬಾಬು ರಾವ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185967 Biradar Parvati Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191785 Sangeetabai Mehtre - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192952 Varsha - ಬೆಲೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192954 Datta Mohan - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192958 Varsha - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193107 rahusaab manik Sokamble - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193110 Nageenbai Dattu - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193503 Neelavati Jadhav - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193621 ದಾದರಾವ ಬೀರಾದರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193634 Sangitha Biradar - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193858 Shikindarbai Patil - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193898 ಆನಂದರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194002 ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ ಬೀರಾದರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194274 Meenabai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194351 Sunita Bai - ಸಾ:ಗುತ್ತೀ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194498 Prakash Tulasiram - ಮು| ಗುಟ್ಟಿ ತಾ| ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ|PHH(NK) / NCS------90000000-
560200197509 Kantabai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197521 ಸುಭಾಶ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200197525 ರೇಖಾಬಾಯಿ ಜಾಧವ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197537 Jaishree - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197542 ರುಕ್ಮಿಣಿಬಾಯಿ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197545 ಜ್ಯೆಶ್ರೀ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197549 Radhika - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197551 ಅಮಿನ್‌ ಸಾಬ - ಸಾ:ಗುತ್ತೀ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200197553 ಶರದ ಮುಗಳೆ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197554 ಗೌತಮ್ಮ ಗಾಯಕವಾಡ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197555 ಗೋಪಾಲ ಹೂಲಸೂರೆ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197557 ರೇಖಾ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197564 Sapna - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197567 Bharat Bai Melitre - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197568 ತುಕಾರಾಮ - beluraPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197572 ರಮೇಶ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197574 ಶ್ರೀಮಂತ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197575 ತ್ರಿವೇಣಿಬಾಯಿ ಗಾಯಕವಾಡ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197578 Shailaja Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197580 ತಾನಾಜಿ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197582 Radhika - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197585 ನಂದಕುಮಾರ ಜಾಧವ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197586 Tanabai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197587 Manisha - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197593 Bharth bai - beluraPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197595 Vithabai - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200197596 Suvarna Sandip Jadhav - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197598 Sarojabai Biradar - ಗುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197604 Mudrika Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197605 ಮಾಧವರಾವ ಬೀರಾದರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197608 ಉಮಕಾಂತ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197609 Sangeeta - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197615 Balika - ಗುತ್ತಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200197630 Surekha Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197631 ಹರನಾಬಾಯಿ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197638 ಈಶ್ವರ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197643 Vanita Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197648 ಡಿಂಗಬರ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197657 Sangeeta - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197659 Daivata Bai - ಗುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197666 Prabhavati - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200197696 ಉತ್ತಮ - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------180000000-
560200197731 ಮಾಧವ ಬೀರದಾರ - ಸಾ:ಗುತ್ತೀ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197757 Chinnamma - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200197870 ರಾಮ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197923 Latabai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197924 Vimala Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200198003 ಸುರೇಖಾ ಪಾಟೀಲ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198007 Vandana Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200198012 ತಾತ್ಯೆರಾವ ಪಾಟೀಲ - ಗುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198022 Shantabai Mehtre - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198044 Anitabai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198079 ಭೋಗಿಲಾಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198105 Shanta Bai - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198115 ಅಂಕುಶ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198128 ಕ್ರಷ್ಣ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198138 ಅನುಸಯಾ ಪೋದ್ದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198150 Hajarath Bee - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198167 ಸುಭಾಶ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198204 ಭವರಾವ ಸೊನಾ ಕಾಂಬಳೆ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198224 ಲತಾಬಾಯಿ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198617 Manisha - ಗುತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198743 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198829 ಛಬಾ ಬಾಯಿ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198840 ನಾಗಿಣಬಾಯಿ ಜಾಧವ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198845 Vijaya Mala Biradar - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198862 ರಮೇಶ ಚಿತ್ತಾಳೆ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198867 Kalavati - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198878 ಶೋಭಾಬಾಯಿ ಬೀರದಾರ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208460 Satyabhama Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209798 Shivaji s/o, Dadarao - ಗುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200212003 VINOD S/O MADHAVRAO BIRADAR - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212004 YALLAPPA S/O, BANDEPPA WAGHAMA - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200212005 Anitabai Ratan Jamadar - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212006 Ganapatrao Naganath Suryawansh - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212007 DHONDIBA AMBAJI JAMADAR - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212008 Baban Abhangrao Biradar - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212009 Balika Harinand Suryawanshi - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200212010 Sampata Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200212011 NAGANATH S/O KONDIBA SURYAVAMS - ಗುತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212012 RAJIYA BEE W/O, IMAM SAB - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212013 Surekha - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212014 ANITA S/O GYNESHWAR JADHAV - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212015 Vimala Bai - ಬೇಲೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200212016 Samrath - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212017 Anuradha - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212019 Chamakabai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212020 VIJAYKUMAR S/O, KESHAVRAO - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212021 Mahanand - ಸಾ: ಗುತ್ತಿ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212022 NAND KUMAR S/O, JALINDHAR - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212855 Suman Ravindra - ಗುತ್ತೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213094 Laxmibai Narasing Gayakwad - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213104 BALAJI BABURAO BIRADAR - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213109 Kamala Bai - ಗತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213166 Ramesh Ishwar Mugle - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213167 Dhodur Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213168 Sundar Bai - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213169 ವಾಯದಾಬೀ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213170 Mudrika - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213171 BALAJI SRIMANT RAO BIRADAR - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213172 Sharadabai dyaneshwar punde - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213173 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214127 Chaya - ಗುತ್ತಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200214128 Kasturbai Digambar Patil - ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200214946 Ranjana bai - ದಯಾನಂದ 120 ಗುತ್ತಿ ಗುತ್ತಿ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215096 Parbat Bai - ಅರವಿಂದ ನರಸಿಂಗರಾವ ಗುತ್ತೀ 23 ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215097 Aswini - ಪಂಡರಿ 144 ಗುತ್ತಿ ಗುತ್ತಿ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215151 Gayabayi - ಕೀಶನ ಸರ್ಯಕಾಭಾನ 118 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200215625 Usha - ರಾಜಾರಾಮ ವಾಮನರಾವ 23 ಬೇಲೂರ ಬೇPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216228 Archana Biradar - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಾಬುರಾವ 139 ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216229 Sangeeta - ಸಂಜೀವ ಜಾಲಿಂದರ 13 ಗುತ್ತಿ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216290 Kalavati Bai - ಪುಂಡಲೀಕರಾವ 42/2 ಗುತ್ತಿ ಗುತPHH(NK) / NCS------30000000-
560200216403 Anita - ವಿಲಾಸರಾವ ಮಾಣಿಕರಾವ 16 ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200226139 Sampata Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮ್ಜೀ ಬಿರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226948 Pushpavati - W/O: ಹರಿನಾಥ್ ಗುತ್ತಿ ಮಿರಖಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200226987 Meena Bai - S/O ರಾವಸಾಬ ಸೋಂಕಂಬಳೆ 0 0 ಗುತ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200227019 Anjanabai - ನರಸಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200227462 Vandanabai - W/O: ದಿಲೀಪ 5 ಗುತ್ತಿ ಮಿರಖಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227996 Kalavati - W/O: ತಾತ್ಯಾರಾವ ಗುತ್ತಿ ಗುತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228371 Rajabai - ಗುಂಡೆ ರಾವ್ 14 ಗುತ್ತಿ ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200228373 Padmeenbai - S/O: ವಿಠಲ ರಾವ್ 155 ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200228384 Sumana Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠೋಬ ಬಿರಾದಾರ 136/1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228679 Vimalabai - S/O ಶಂಕರ್ . . ಮು ಗುತ್ತಿ ಮಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200228959 Lakshmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಾಣಿಕ ಶಿಂದೆ 00 ನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229074 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹೇಶ್ ಮಂಠಾಳೆ 31/5NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229233 Sumitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ಅಟ್ ಹುಲಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229549 Naginbai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡೇರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200229595 Swati - W/O ಪ್ರದೀಪ ಜಾಧವ #99 . ಗುತ್ತಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229598 Mubina Bee - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಮುಲ್ಲಾ 78 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200229784 Chhaya - C/O ಅಶೋಕ್ ಬಿರಾದಾರ 136 ಹನುಮಾನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230042 Sangeeta - S/O ಬಬ್ರೂವನ 191 . ಅಟ್ ಗುತ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200230069 Laxmi Bai Poddar - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉದ್ಧವ ಪೊದ್ದರ 73 ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200230438 Tejabai - C/O ಬಾಲಾಜಿ 00 ಗುತ್ತೀ ಗುತ್ತಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200230516 Sneha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿನೊದಕುಮಾರ 123 ಮಿರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200230541 Ruksar - W/O ಖಾಜಾ ಮಿಯನ್ 62 ಗಟ್ಟಿ ಗುತ್PHH(NK) / NCS------120000000-
Top