REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200148952 Kashinath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149045 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 65NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149072 Sangamma - W/O: ಬಾಬುರಾವ ರಾಜೋಳೇ 49/1NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149347 Geeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149356 Bhagyavati - S/O: ಮಾಲಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ 23 ಗೋರ್ಟ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149467 Pushpavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀಲಾಸ್ ಕಣಜೇ 54 ಗೋರ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149673 Jagdevi - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 136/2 ಗೋರ್ಟ ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149876 Sarswati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಪ್ಪಾ 12 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149877 Laxmi - W/O ಹನ್ಮಂಟ್ತ ಮನೆ # ಗೊರ್ತ(ಬೀ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149878 ಪವಿತ್ರಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149879 Vimalabai - W/O: ಸಾಯಬಣ್ಣ 95 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149882 Bharath Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮಂತಪ್ಪ 197 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149888 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈನಥ್ ರಾಸುರೆ PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20223002000022/05/2022
560200149890 Basamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೇಪ್ಪಾ 9 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149904 Sarswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾಜಿ 129 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149907 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪಾ 10 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149908 Kaveri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 117 ಭೀಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149910 Guramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ 77 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149911 Reshma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ತುಕಾರಾಮ ನೆರುಡೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149919 Gundamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗಪ್ಪಾ 78 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149920 Paryag Bai - W/O: ಚನ್ನ ಬಸ್ಸ್ಪ್ಪ 39/1 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149922 Savitri - D/O ಶ್ರೀಮಂತ ಗೊರಟಾ ಬಿ ೮೬PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149964 Lalita - S/O: ಬಸವರಾಜ #11 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್ PHH(NK) / NCSBiometric****205720/05/2022FPS****205720/05/2022150010000020/05/2022
560200150051 Bhagyashri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150055 Ranuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೂಗಾರ 52/PHH(NK) / NCSBiometric****613720/05/2022FPS****613720/05/2022150010000020/05/2022
560200150058 Tukkamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಳಪ್ಪ 13PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150060 Vidyawati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವರಾಜ ಭಾಲಕೆ ಗೋರ್ಟ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150072 Sangeeta - W/O: ರವಿ 3-55 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150073 Shilpa - W/O ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದಾರ 01 . PHH(NK) / NCSBiometric****613722/05/2022FPS****613722/05/20226004000022/05/2022
560200150077 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ 49 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150081 Shivananda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶ್ರೀಮಂತ ತೇಮಾಗಾಳೆ ಗೋPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150083 Gouramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಮರಾವ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150085 Sunita - W/O ಕಾಶಿನಾಥ #92 ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ) PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150088 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭದ್ರಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150089 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150099 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅಶೋಕ ಬಿರಾದರ 63/1 ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150101 Sharanamma - W/O: ರಘುನಾಥ 21 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150102 Madappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150103 Lata - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುಧಾಕರ ಕಂಬಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150105 Premala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸೇನ್ ಜಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150109 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150111 ಮಹಾನಂದಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150112 Mallamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಗಪ್ಪಾ 75 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150113 Mahadevi - W/O: ಸಂಗ್ರಾಮಪ್ಪಾ 24 ಗೋರ್ಟ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150114 Laxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ #74/1 ಗೊರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150115 Sangeeta - W/O: ಬಸವರಾಜ 18 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150116 Sarubai - S/O: ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 137 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150122 ಶೋಭಾವತಿ - W/O ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಪತ್ವದೆ ೪೦NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150125 Sharnamma - S/O: ಗುರಪ್ಪಾ 313 PHH(NK) / NCSBiometric****613721/05/2022FPS****613721/05/20229006000021/05/2022
560200150126 ರೇಣುಕಾ - S/O: ವೈಜಾಪ್ಪ 149 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150128 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150130 Gangamma - C/O ಶಿವಕುಮಾರ #45 ಗೋರ್ಟ್ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150132 Guramma - S/O: ನಾಗಶೆತ್ಟೆಪ್ಪಾ 72 PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200150134 Premala Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 25 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150135 Shobhavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಿವರಾಜ 77 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150136 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - W/O: ಬಸವರಾಜ 4-06 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200150137 Mallamma - W/O: ಬಾಬುರಾವ 37 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150144 Asharani - W/O ಬಸವರಾಜ #76 ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ) ಗPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200150145 Kavita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ವರವಟ್ಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150147 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150149 Ranemma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150283 Mahananda - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 149 ಗೋರ್ಟ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150308 Chandramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಂ ಲಕ್ಷPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150316 Laxmi Bai - S/O: ನಾಗಪ್ಪ 86 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150339 Saraswati - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 2-13 PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/202212008000022/05/2022
560200150345 Ishwari - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂಗಮೇಶ ಕಣಜೆ 24 ಗೋರPHH(NK) / NCSBiometric****214822/05/2022FPS****214822/05/20229006000022/05/2022
560200150528 Shobhavati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹೂಲಿಮಾಮ 1PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150655 Paramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ 27 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150767 Sangeeta - W/O: ಸಂಗಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150772 ಶಾವು - W/O ಶಾಲಿವಾನ ಶಿಂದೆ ಭೀಮ್ ನಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150814 Chandrakala - W/O ಶಿವಕಾಂತ #38 ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150838 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜರನಾಥಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150995 Godavari - D/O: ಬಾಬುರಾವ 5-34 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151041 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದರಾಮಪ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151048 Pavitra - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ 991 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151123 Sujatha - W/O: ರೆವಂಸಿದ್ದ 98 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151232 Shivaleela - ಕಿಶೋರ ಕುಮಾರ 95 ಗೊರ್ಟ ಬಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151469 Vijaylaxmi - W/O: ಭೀಮಣ್ಣಾ 149 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151904 Mahadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೇಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151925 ಸುಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರುದ್ರಪ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152747 Gayatri - W/O ಶಿವರಾಜ #1 ಗೋರ್ಟ (ಬೀ) PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152748 Shobha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬು ಕೈಕಾಡಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152854 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 112 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152906 Rajashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ.ನPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152951 Eramma - W/O ನವನಾಥ 27 ಮಹಾದೇವ ಗುಡಿ ಹತ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153178 Annapurana - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೊರ್ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153286 Savitri - D/O: ಪ್ರಭುರಾವ 99 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153402 Prabhavati - W/O ಇಂದ್ರಜೀತ #62 ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ) PHH(NK) / NCSBiometric****102018/05/2022FPS****102018/05/202212008000018/05/2022
560200153497 Usha - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಭು ಲೊಹರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153498 Chandramma - D/O ಮಾರುತಿ ನ 55 ಗೋರ್ಟ- ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153586 Bhagyashree - S/O: ದಶರಥ 49 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153592 Vaishali - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ 5/55 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153757 Jyoti - W/O ಅರುಣಕುಮಾರ # ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154041 Chand Bee - W/O ಚಂದ್ ಪಾಶಾ 0 0 PHH(NK) / NCSBiometric****125313/05/2022FPS****125313/05/20229006000013/05/2022
560200155476 Farzana Begum - S/O ತಜೋದ್ದೀನ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****125314/05/2022FPS****125314/05/20226004000014/05/2022
560200156230 Savitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೇಷಪ್ಪಾ 2PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200156353 Firdous Anjum - S/O: ಸಂದನಿ ಪಟೇಲ್ 205/1 ತಾಡPHH(NK) / NCSBiometric****125319/05/2022FPS****125319/05/2022180012000019/05/2022
560200156388 Ujala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156451 Sharanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾತಪ್ಪ 61 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156461 Radha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮುರಳೀಧರ ರಾವ 5 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156467 Shobhavati - S/O: ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ 94 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156483 Guru Devi - W/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ೯೧ ಗೊರಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156613 Gundamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಮಾಲೇ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156625 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಧೋದಿಬಾ 1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156632 Arun - S/O: ನೀಲಕಂಠ # 1 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156679 Panchfula - W/O ಅಮೃತರಾವ #106 ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ) NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156722 Sanjukumar - S/O ಶಿವರಾಜ ಭೂರೆ ಗೋರಟಾ [ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156759 Saraswathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ್ ಗೊರು ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156898 Bhagirathi - W/O: ಝರನಾಥಪ್ಪ 28/1 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157081 Suvarna - S/O ಸುರೇಶ ಚಿಕುರತೆ #37/1 ಗೋರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157251 Maruti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಪ್ಪ 55NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157421 Priti - W/O ಮಹಾದೇವ #123 ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ) ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158104 Indumati - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ 2-78 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158650 Champawati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚೀಂದರನಾಥ್ ಗೊNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158671 Arti - W/O ಪ್ರಶಾಂತ #4-148 ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200159352 Rangamma - W/O ಕಾಶಿನಾಥ 1/44 ಗೊರ್ಟಾ ಬಿ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160932 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ಬಬಸಪ್ಪ ಗೊರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160950 Kasturbai - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಮತಪತಿ . ಗೊರಖಾನPHH(NK) / NCSBiometric****179817/05/2022FPS****179817/05/2022180012000017/05/2022
560200161336 Nagamma - W/O ಸಿದ್ರಮಪ್ಪ 477/71 ಗೊರ್ತ (PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200161351 Meera Bai - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 124 ಗೋರ್ಟಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161368 Varsha - W/O: ಭೀಮಣ್ಣ ಮಮ್ಮ 34 ಗೋರ್ಟ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161380 Rani - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ #1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161382 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಬಸಪ್ಪ 22 ಗೋರ್ಟ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161464 Sushila Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲಜಿ 138 ಗೋPHH(NK) / NCS------30000000-
560200161514 Nagamma - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 124 ಗೊರ್ತ PHH(NK) / NCSBiometric****722221/05/2022FPS****722221/05/20229006000021/05/2022
560200162029 Gangamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಂಟೆಪ್ಪ #PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162132 ವೀರಮ್ಮ - S/O: ನಾಗಶೇಟೆಪ್ಪಾ 15 ಗೋರ್ಟ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162164 ಪ್ರೆಮಲಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೀಮಣ್ಣಾ ಸಿಂದೆ ಗೋರ್ಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162457 Jayashree - W/O: ಸಂಗಮೇಶ 124 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163450 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ್ ಮಮಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163540 Rekha - W/O: ಭರತರಾಜ ಪತಂಗೆ 150 ಗೋರ್ಟ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163715 Ishwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮನಾಥ ಥಮಗಳ್ಳೇ 16PHH(NK) / NCS------90000000-
560200163716 Ashwini Patange - W/O ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ ಪತಂಗೆ 99 0 ಗೋರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163718 Jyoti - W/O ಶಿವಕುಮಾರ್ ತೇಲಂಗ #421 ಗೋರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163761 Gowramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂಬಸಪ್ಪ ಪತಂಗೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200164089 Shivalingappa - S/O ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ೧೧-೨ ಗೊಟಾ೯ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165062 renuka - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022200015000022/05/2022
560200165063 paramma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165064 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165065 ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಾ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165066 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165067 Laxmi Bai - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165068 ಅಂಬಾಜಿ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165069 BHAGAMMA - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165070 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165071 Lalita - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165072 kalavti - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165073 Vimla Bai - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165074 ಗುರಮ್ಮಾ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165075 malmma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165076 Gundamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165077 Kamala Bai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165078 Balika - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165079 ಝರೆಪ್ಪಾ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165080 Kantamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165082 ನರಸಪ್ಪಾ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165083 Bharatbai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165084 Laxmi Bai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****613721/05/2022FPS****613721/05/2022200015000021/05/2022
560200165085 ಕಲಾವತಿ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200165086 Kashamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200165087 Laxmibai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165088 ಪದ್ಮವತಿ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165089 kushala bai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165090 ವೀರಶೇಟಿ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165091 Vandana - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165092 manmma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165093 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165094 ದ್ರೋಪತಿ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165095 Kalavati - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165096 ತೆಜಮ್ಮ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165098 malamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****613721/05/2022FPS****613721/05/20223002000021/05/2022
560200165099 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165100 RAcHAMMA - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165101 Shantamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165102 Shantamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165104 Sharnamma - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165105 Sunita - ಗೊರತಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165107 ಕಾಶಿನಾಥ - gortaAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165108 chitramma - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165109 Paramma - ಗೋರ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165110 ಬಸವರಾಜ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165111 Nagamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200165122 shanthmma - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165123 mahadevi - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165135 Jagadevi - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022200015000022/05/2022
560200165152 Mallamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200165156 mahanad - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169393 Kamla Bai - gಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169394 ಶ್ರೀಮಂತ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200170965 Parvathi Bai - W/O ದೀಪಕ #110 ಗೊರ್ಟಾ.ಬಿ ಗೋರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172519 Parvati - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172523 ಪಾರಮ್ಮ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172524 Shilavati - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172525 ಕರ ಬಸ ಯ್ಯ - ಗೊರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****613721/05/2022FPS****613721/05/20226004000021/05/2022
560200172526 Chandrakala - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172527 Surekha - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172529 Lalita - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172530 anusaya - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172532 Sony - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200172533 ಪಾರ್ವತಿ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172534 ಶಾಂತಕುಮಾರ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172535 ಶಿವ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172536 gauramma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172537 Laxmi Bai - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172538 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172539 ಜಗದೇವಿ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172540 Laxmibai - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172541 anapurna - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172542 Laxmi Bai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172543 Sugamma - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172544 Kavita - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172545 chinamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172546 Prabhavati - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172547 mamta - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172548 Kashamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200172550 ವೆಂಕಟ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172551 Vimla Bai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172552 ಕಾಶಮ್ಮಾ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200172553 Bhagyashree - ಗೊರತಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172554 Basamma - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172555 ಅರವಿಂದ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172556 Roopa - ಗೊರತಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172558 shantamma - ಗೊರತಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200172559 Mahananda - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172560 Gangamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172562 Subhadrabai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200172563 Guramma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200172564 Subbamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200172565 jagdevi - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172566 Ambrut Bai - S/O ಬಸವತಿರ್ತಪ್ಪಾ ಗೋರ್ಟ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172567 ಸರೋಜನಿ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172568 anamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200172571 ಸಂಗಮ್ಮ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172572 Shantamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172575 Kanyakumari - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200172576 Vidyavati - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172577 Sangeeta - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172578 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172579 ಅಂಬಾಜಿ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200172580 ಬಾಬು ರಾವ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200172581 Suvarna - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200172582 Vimla Bai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172584 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172586 Gundamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172587 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172588 Parvati - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172589 Mahadevi Kanaje - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172590 Shamla - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172591 Renuka - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172592 Prabhavati - W/O: ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 58 ಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172593 ಕಾರ್ತಿಕಯ್ಯ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172594 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172595 Ghalemma - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172596 Mallamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172597 Geeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಥೇಮಗಳPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200172598 Shantamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200172599 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****581421/05/2022FPS****581421/05/20223002000021/05/2022
560200172600 Surekha - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200172601 Nirmala - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200172602 Droupadi - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172603 Renuka - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172604 ಕುಪೆಂದ್ರ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200172605 ಶರಣಪ್ಪ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172606 Shobhavati - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172616 Surekha - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172623 Mahananda - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172624 ಸುವರ್ಣಾ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172626 chandramma - S/O ಮಾದಪ್ಪ ಗೊರಟ ಬ ಗೊರಟ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200172631 ಸಂಗಮ್ಮ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/202212008000022/05/2022
560200172633 Sharanamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022150010000022/05/2022
560200172634 paramma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------180000000-
560200172636 ಶಾರದಾ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200172637 Saraswati - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022180012000022/05/2022
560200172639 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200172640 Laxmi Bai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172646 Shridevi - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200172654 kashamma - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200172667 Kalavati - W/O ಶಿವಶಂಕರ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200172668 parvathi - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172669 ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200172674 Jagadevi - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172677 Vidyavati - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172683 Rupavati - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200172687 Bhagiratibai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185968 ಬಸ್ವರಾಜ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185970 ಬಾಬು ರಾವ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185971 Vimalabai - ಗೊರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200185972 ಬಸವರಾಜ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200185974 Mahadevi - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200185975 Sheshikala - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187507 ಅನಂತ ರಾವ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187509 ಶಂಕರ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187510 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187511 paramma - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187512 ಬಸಯ್ಯ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187513 ಬಾಬು ರಾವ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187515 Mallamma - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187516 ದಿಲಿಪ ಕುಮಾರ - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187517 ರವಿ ಜಗ ಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ - gortaNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200190781 Laxmi - ಮನೆ ನಂ:211/5, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191400 Sangamesh s/o Virsheteppa Chik - ಗೋರ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191405 Ramesh s/o Kashappa Jagashette - ಗೊರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191410 Machindra s/o Sharnappa Mamma - ವಿಳಾಸ: ಗೊರ್ಟಾ ಬಿ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192088 Kashamma - ಗೊರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192264 Veersheteppa s/o Gurupadappa C - ಗೋರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192268 Suresh s/o Veerseteppa Chikurt - ಗೋರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192282 Bhartbai w/o Dattu Surywansi - ಗೊರ್ಟಾ ಬೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192319 Basavaraj s/o Sangramappa Kanj - ಗೋರ್ಟ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192460 ಶಿವಕೂಮರ ಧಾನಶೆಟ್ಟಿ ಕನಜಿ - ಗೊರಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192593 Seeta - ಗೊರಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192749 Vaijinath s/o Veerbhadrappa R - ಗೊರಟಾ (ಬಿ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192784 Nagamma w/o Adveerayya Matpat - ಮು:ಪೋ:ಗೋರ್ಟಾ ಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192905 ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ - ಗೊರ್ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193007 Santosh s/o Viswanath Varvatte - ಗೊರ್ಟಾ (ಬೀ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200193027 Chandrakala w/o Shivraj Kamble - ಗೊರ್ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193119 Godavari - ಗೊರ್ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193291 Sudhakar s/o Mahadappa Lohar - ಅಂಚೆ ಗೊರಟಾ (ಬಿ)ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194221 ಗುರೆಪ್ಪ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197594 Ambika - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197607 ambika - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200197611 ಶೋಭಾವತಿ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200197612 Mahadevi - ಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200197614 Girija - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200197620 narsamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200197621 Premala - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200197622 Anusaya - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022180012000022/05/2022
560200197626 nagamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200197645 ನಾಗಪ್ಪಾ ಕೋಳಿ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200197646 ಶಿವಕುಮಾರ ಕನ್ನಜೆ - ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ )PHH(NK) / NCS------90000000-
560200197655 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ರಾಜೋಳೆ - ಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197683 ರಾಜೇಂದ್ರ ಲೇಟ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200197686 Laxmi Bai - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200197690 ಬಸವರಾಜ - ಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197706 ಶಿವ ಕುಮಾರ - ಗೋರ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200197780 bhemabai - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197996 ಪಂಚಾಯ್ಯಾ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198122 Rangamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200198123 ಕಮಲಾಕರ - ಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198163 Chayadevi - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198247 Shantamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200198256 ಗುರಮ್ಮ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198259 sarasvati - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200198305 Sarswati - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200198380 Rani - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200198905 ರೇವಣ ಸಿದಯ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198915 Vidyavati - grtaPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022150010000022/05/2022
560200199054 Sonamma - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200199084 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/20229006000022/05/2022
560200199109 Mahananda - ಮು:ಪೋ:ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200199130 ಗುರನಾಥ ಜಗಶೆಟೆ - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200199168 Kavita - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/202212008000022/05/2022
560200199178 Kalavati - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------240000000-
560200199182 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199191 Anita - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207515 Sarswati - ಮು:ಪೋ:ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ )PHH(NK) / NCS------120000000-
560200207876 Gangamma - ಮು:ಪೋ: ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208461 sangamma - ಮು:ಪೋ:ಗೋರ್ಟಾ ಬಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208463 Parvati - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208465 Mallamma - ಗೋರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209548 Jagannath Baburao - ಮು. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209549 Kupendra Basavaraj - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ(ಬಿ), ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209550 Manjunath Basavaraj - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209551 Manjula Saidappa - ಮು. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209781 Rangamma - D/O ಗುರಪಾದಪ್ಪಾ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209782 Baburao Sharanappa - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210598 Shridevi - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022150010000022/05/2022
560200210600 Jyoti - ಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200210601 Rajashree - ಗೊರ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210602 Chandrashekhar Kasheppa - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200210603 Kamalabai - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ . ಬಸವಕಲಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200210604 Channabasappa Shrimanthappa - ಮು. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211135 Sunita - ಧರಮಪೇಠ,ಮಂಠಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/2022150010000022/05/2022
560200211911 Umashri - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212085 Vijaylaxmi - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200212150 Sunilkumar Raghunathappa - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212151 Kaveri (Kavita) - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212153 Umadevi Bhimanna - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200212154 Savita - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212156 Anusaya Prabhurao - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212157 Ramesh Sangramappa - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212159 Soamnath Chennabasappa - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212160 Sangramappa Virapanna - ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212161 Savitri - ಮು. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212162 Minakshi - ರಾ. ಗೋರ್ಠಾ (ಬಿ)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200212333 Ramlingayya s/o nagayya - ಗೋರ್ಟಾ ಬಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200212432 Pampubai - ಗೊರ್ಟಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213131 Savita - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ . ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213138 Gangamma - ರಾ. ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿ) , ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214461 Meenakshi - ಪ್ರಶಾಂತ 46/4 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್ಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214616 Vimalabai - ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯಾ 21 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200214617 Shridevi - ಝರೆಪ್ಪಾ 88 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214618 Laxmibai - ಅಡೆಪ್ಪಾ 144 1 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214621 Shakuntala - ಮಾದಪ್ಪಾ 146 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋPHH(NK) / NCS------30000000-
560200214622 Sangeeta - ಪಂಚಯ್ಯಾ ಪಟವಾದಿ 28 01 ಗೋರ್ಟ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200214623 Kasturbai - ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ 116 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214658 Mahadevi - C/O ಓಂಕಾರ #120 ಗೋರ್ಟ (ಬಿ) ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214764 Siddamma - ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ 132 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200214908 Sangamma - ಬಸಪ್ಪಾ 74 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200214910 Rekha - ಸೋಮನಾಥ 148 1 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200214911 Shantamma - ಬಸಪ್ಪಾ 74 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------240000000-
560200215003 Sheshamma - ತುಕಾರಾಂ 193 1 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200215052 Saraswati - ಶರಣಪ್ಪಾ 125 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215053 Vidyavati - ಪಂಚಯ್ಯಾ 38 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215068 Mayavati - ಡಿಗಂಬರ 11 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200215069 Premala - ಕಮಲಾಕರ 861 1 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200215070 Zaiba Bee - ರತ್ನಾಜಿ 120 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋPHH(NK) / NCS------180000000-
560200215071 Guramma - #46/2 ನಾರ್ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200215072 Minakshi Indrale - ಸದಾಶಿವ ಇಂದ್ರಾಳೆ 35 ಗೋರ್ಟ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200215073 Saraswati - ರಾಮಶೆಟೆಪ್ಪಾ 62 1 ಗೋರ್ಟ ಬಿ PHH(NK) / NCSBiometric****613720/05/2022FPS****613720/05/20229006000020/05/2022
560200215074 Ratnamma - ಶಿವಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ 135 ಗೋರ್ಟ ಬಿ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200215075 Lalita Bai - ಮಲಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ 31 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215076 Savita - ಶಿವಕುಮಾರ 146 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200215077 Veeramma - ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ 60 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200215078 Sangeeta - ಮಲಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ 150 01 ಗೋರ್ಟ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215079 Manemma - ಪ್ರಕಾಶ 2 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್ಟ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200215100 Shobhavati - ಮಾಣಿಕ 128 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200215113 Jyoti - ಧೋಂಡಿಬಾ ಕಾಂಬಳೆ 126 ಗೋರ್ಟ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215115 Sharda Bai - ಪ್ರಭುರಾವ 102 1 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215116 Suvarna - ಜಗನ್ನಾಥ 120 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215117 Kalavati - ರಾಮಶೆಟೆಪ್ಪಾ 62 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200215123 ಭಾಗ್ಯವತಿ - ಕಾಶಿನಾಥ 2 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200215124 Sarsavati - ಪ್ರಭು 49 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್ಟ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215172 Shantamma - S/O ಧರ್ಮಣ್ಣಾ #132 ಗೋರ್ಟಾ (ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200215253 Kamalabai - ಸಂತೋಷ 141 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್ಟ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215254 Kamalabai - ಬಸವರಾಜ 114 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್ಟ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215256 Eshvaramma - ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 28 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215258 Vidyavati - ಗುರಪ್ಪಾ 130 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200215259 Sapna - ಶಿವಶಂಕರ ಬಿರಾದಾರ 92 ಗೋರ್ಟ ಬಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215261 Mahadevi - ಕಂಟೆಪ್ಪಾ 95 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215894 ಕಶಿಬಾಯಿ - ರಾಮಶೆಟೆಪ್ಪಾ 62/3 01 ಗೋರ್ಟ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200215984 Nagamma - ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ 152 1 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200215985 Geetamma - ಶಿವಾನಂದ ಹತ್ತೆ 61 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200215986 Gouramma - ಕಂಟೆಪ್ಪ 443 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್ಟ PHH(NK) / NCSBiometric****219222/05/2022FPS****219222/05/202212008000022/05/2022
560200216191 Chitra Bai - ವಿಠಲ 242 01 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216213 Jagdevi - ಜಗದೆವಿ 39 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಗೋರ್ಟ ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200216289 Surekha - ಇಂದ್ರಶೈನ ಬಿರಾದಾರ 153 ಗೋರ್ಟ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200224406 Swarupa - ಪ್ರಶಾಂತ್ 36 ಗೊರ್ಟಾ ಬಿ ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200224495 Kallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಘಾಳೆಪ್ಪ ಹೌಸ್ ನ-16NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200225128 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200225132 Devendra - S/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 97/1 ತಾ ಬಸವಕಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200225149 Ratnamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂ ನಾತಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ NPHH(NK) / NCS------100