REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149222 Bhagyalaxmi - S/O: ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150950 Reshma - W/O: ಮಹ್ಮದಸಾಬ 286 ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200150951 Akash - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ 106PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150952 Malan Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20229006000022/05/2022
560200150953 Aktar Bee - S/O: ಲಾಲ ಮಹಮ್ಮದ್ 38 ಗೋಕುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150954 Jagadevi - W/O: ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 297 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150955 Ismail Bee - S/O: ಡಿಮೈನೋದ್ದಿನ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150956 Haji Sab - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150957 Ashok Gunde Rao Gore - S/O ಗುಂಡೆ ರಾವ ಗೋರೆ ಮಥುರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200150968 Vaijantabai - S/O: ಕಾಮರಡ್ಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150970 Anita - S/O: ನಾಗನಾಥ 23 PHH(NK) / NCS------210000000-
560200150979 Babu Rao - S/O ಶಂಕರ ರಾವ ಗೋಕುಲ ಯಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200151105 Mallamma - S/O: ಪಂಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 117 ಗೋಕುಲPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022150010000022/05/2022
560200151384 ಮುನುಬಾಯಿ - W/O ಬಾಲಾಜಿ #39 ಗೋಕುಳ ಗೋಕುಲ್ PHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200151394 Anita - W/O ಅಭಿಜೀತ್ 104/3 0 ಗೋಕುಲ್ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151418 Pranita - W/O ಸೋಮನಾಥರೆಡ್ಡಿ #82 ಗೋಕುಳ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151524 Shivamma - W/O: ಶಿವರಾಜ 217 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152241 Annappa - S/O: ನರಸಪ್ಪಾ 297 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152243 Sunita - D/O ಬಾಬುರಾವ್ ಗಾಜರೆ ಪಾ೦ಡ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152244 Rafiya Bee - W/O: ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ 210 PHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200152245 Satya Bai - W/O: ಮಾರುತಿ 280 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152246 Bharat Bai - W/O: ಅಮೃತ 211 PHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20223002000022/05/2022
560200152247 Jaishree - W/O: ಉಮಾಕಾಂತ 178 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152249 Pushpa - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ 9 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152284 Vidhyavati - W/O: ವೀರಣ್ಣಾ ಬಾಲಕುಂದೆ 134 PHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20229006000022/05/2022
560200152285 Laxmi Bai - W/O: ಮನೋಹರ್ ಮಾರ್ತಂಡ 31NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152344 Sangamma - W/O: ವಿಠಲ ಹಾಷಪ್ಪಾ 273 ಗೋಕುಲ PHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/2022150010000021/05/2022
560200152925 Sainaz Begum - W/O ದಸ್ತಗಿರ 0 0 PHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/20226004000021/05/2022
560200152930 Indumati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ರೆಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153109 Savita - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ #98 ಗೋಕುಳ PHH(NK) / NCSBiometric****174414/05/2022FPS****174414/05/20223002000014/05/2022
560200153130 Balika - W/O: ಶ್ರೀಪತಿ 129 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153215 Mayadevi - W/O ಸಂತೋಷ 0 0 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153454 Anita - S/O: ಸಂಗ್ರಾಮ 83 PHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/20229006000021/05/2022
560200153455 Laxmi - S/O: ಸಂಗ್ರಾಮ 174 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153459 Subhash - S/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 46/169 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153460 Shanta Bai - W/O: ನರಸಿಂಗ ಧರಿ 53 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153507 Khatun Bee - S/O ಶೈಕ್ ಚಾ೦ದ ಸಾಬ ಗೋಕುಲ PHH(NK) / NCS------240000000-
560200153593 Babita - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 185 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153647 ಯಮುನಾ ಬಾಯಿ - W/O: ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ 90 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153650 Parbati - W/O ರಾಜು #138 ಗೋಕುಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154153 Shobhavati - W/O ಅಶೋಕಕುಮಾರ್ ಪೀರಪಸ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156239 Padmavathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಏಚ್‌PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156482 Savitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬೀರಪ್ಪ ಬಾಮಣೆ ಗೋಕುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156626 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156670 Girimma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗಣಾಥ ಕಲ್ಯಾಣಿ 23 PHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022150010000022/05/2022
560200156671 Sulochana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಬ್ರೂವಾನ 106/1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156673 Kalavati - S/O: ಶಿವಮೂರ್ತಿ 302 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156674 Laxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಚಯ್ಯ 99PHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200156676 Arati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾ ರೆಡ್ಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156677 Sunita - S/O: ಜಗನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156682 Sangeeta - S/O ಶ್ರೀಪತಿ ದುಕಾ೦ದರ ೪೮ ಗೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156683 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೌತಮ ಏಚ್‌ ನ 0-0 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156689 Kasturbai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪ 178 ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156699 Kamala Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠ ರಾವ 12 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156745 Nagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಿತಂಬರ 10PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156752 Sunita Methre - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜು ಮೆತ್ರೆ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157264 Shivamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈಹಿಂದ್ 132 PHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200158418 Shekamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಏಚ್‌ ನ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158749 Subhidra - W/O ವೈಜಿನಾಥ 278 ಗೋಕುಲ ಗೋಕುಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159116 Rani - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಾರ್ತಂಡ 51 0 ಗPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200159176 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾದಗೊಂಡ 301 ಮುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160274 Shajahan - S/O ಪಾಶ್ಯಾಮಿಯ್ಯಾ 220 0 ಗೋಕುಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160834 Shakuntala - C/O ಬಾಲಾಜಿ 221 ಅಂಭಾ ಭಾವನಿ ಟೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160947 Rekha - W/O ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ . ಗೋಕುಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161000 Artika - W/O ಗೋವಿಂದ #2/323 ಗೋಕುಳ ಗೋಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161054 Jagadevi - W/O: ನಾಗನಾಥ ತಂಗೆಮನೋರೆ 248 ಗೋಕPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022150010000022/05/2022
560200161057 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಏಚ್‌ ನ 48 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161068 Rukmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೆಶಿಕಾಂತ ಮೆತ್ರೆ ಗೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161107 Shivamma - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ 99 ಮು ಗೋಕುಲ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------180000000-
560200161493 Lata Bai - S/O ವಿಠಲ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 69 ಸೆಡಿಬಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161973 Vaishnavi - W/O ವಸಂತ್ ಬಿರಾದಾರ 0 0 ಗೋಕುಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162004 Rukminibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ 78 ಗPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162032 Afreen - S/O: ರಸೂಲ ಸಾಬ್ 281 ಗೋಕುಲ್ ಕಿಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162531 Phualabai - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಾರ್ತಂಡ 51 . ಗೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162533 Vidyawati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162534 Mahadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಗೋಕುಲ್ ಕಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162808 Shantabai - S/O ಸುಭಾಷ್ ೩೧೪ ಗೋಕುಲ್ ಬಸವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200162809 Maruti - W/O ಮಾರುತಿ 58 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163026 Vimala Bai - S/O ಸೌದಗಾರ ಪಾಟೀಲ 108 ಗೋಕುಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163088 Parveen Bee - W/O ದಸ್ತಗಿರ 286 , ಗೋಕುಲ್ ಅಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163164 Anita - D/O ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಡಿ ವಡ್ಡುರ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163165 Sheetal - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಲಿಂಗ ರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163192 Laxmi Bai - W/O: ಶಿವಾಜಿ ವಾಂಗೆ ಗೋಕುಳ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20229006000022/05/2022
560200163542 Neelabai - W/O ಬಾಬು #33 ಗೋಕುಳ ಗೋಕುಲ್ ಅPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163543 Shabana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದಸಾಬ ಏಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163926 Iramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200164036 Venkatareddy - S/O ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಗೋಕುಲ ಮಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164041 Shakuntala Bai - W/O: ವೆಂಕಟ ರಾವ್ 305 ಗೋಕುಲ್ ಅNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164052 Shital - W/O ಶಿವಾ ರೆಡ್ಡಿ 1 1 ಮು ಗೋಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164070 P Prabhavati - W/O ಪೀ ಗೊರಖ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ 296NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165490 ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಚೌರೆ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165491 ಶೋಭಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200165492 ಶರಣಮ್ಮ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165493 Jagadevi - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165494 ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಶಂಕರ ತಂಗೇಮ್ಮನೋರ - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165495 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಚೌರೆ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165496 ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಗ್ರಾಮ ಬಸನಾಳೆ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165497 ಸರು ಬಾಯಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ/ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165498 ಮುಕ್ತರ ಬಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200165499 ನಾಗನಾಥ - ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200165500 ವೀರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಾಕ್ಸರಿ ಕಾಂಬಳೆ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200165501 ತುಕಾರಾಮ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200165502 ಪ್ರಕಾಸ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಗಾಯಕವಾಡ - ಸಾ:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200165503 ನಸೀರೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ಶೆಖ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165504 Hajarat Bee - ಸಾ/ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165505 ಶಂಕರ ರಾವ ತಂದೆ ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಗೋಕುಳ:ಪೂ:ಕಿಟ್ಟಾ:ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165506 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165507 ಮೈನೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹಬುಬಸಾಬ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165508 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165509 ಮಲಪ್ಪಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165510 lalita - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165511 ಶಾಂತಮ್ಮಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022---2000150000-
560200165512 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165513 gori bee - ಸಾ/ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200165514 Manemma - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165515 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165516 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165517 ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮ ಹುಲಗುತ್ತೆ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165518 Droupati Bai - ಸಾ;ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200165519 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಾಯಣ್ಣಾ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165520 Kamala Bai - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165521 ಯುಸುಫಮಿಯಾ ತಂದೆ ರಸುಲಸಾಬ ಶೆಖ್ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165522 Putala Bai - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165523 ಶ್ರಾವಣ ತಂದೆ ಲಿಂಬಾಜಿ ಚೌರೆ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165524 ಭೀಮಶಾ ಹಣಮಂತ ವಡ್ಡರ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168906 ನೀಲಮ್ಮಾ - ಮುಚಳಂಬAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169463 Mathurabai - ಸಾ/ಗೋಕುಳ/ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169464 ಬಾಬು - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169465 ಜಯಶ್ರೀ - gokulAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169467 ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೇತ್ರೆ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200169468 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ - ಮು ಗೋಕುಳ ಪೋ ಕಿಟ್ಟಾ ಬಸವಕಲ್ಲಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169469 Kasturbai Laxman - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169470 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169471 Chitrabai - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169472 ಮಧುರಾಬಾಯಿ ಭೀಮಣ್ಣ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169473 ವೀರಣ್ಣ - ಸಾ/ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200169474 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169475 Tangemma Virapanna - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/2022200015000021/05/2022
560200169476 Kamalabai - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾ /ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169477 ಬೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಗೌರಕರ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173652 ವೆಂಕಟ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173653 Mahadevi - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173654 ರಮೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹುಲಗುತ್ತೆ - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173655 ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರ - ಸಾ:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173656 Sunanda - gokulPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/202212008000022/05/2022
560200173657 KAMALABAI - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ /ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200173658 Nilabai w/o Gorak reddy - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173659 ವೈಜಿನಾಥ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173660 Sundramma - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173661 ಸರಸ್ವತಿ ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/20226004000021/05/2022
560200173662 ಶ್ರೀಮಂತ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/2022180012000021/05/2022
560200173663 Chandrakala - ಮು/ಗೊಕುಳ ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173664 gouramma - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173665 Shantabai - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173666 Kashibai - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173667 ವಿಠಲ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200173668 ಶಬೀರಾ ಬೀಗುಂ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173669 ರಾಮಣ್ಣಾ ಮೌಲಪ್ಪಾ ಬಸನಾಳೆ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173670 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ/ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173672 BHARATI BAI - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200173673 Bharat Bai - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173674 Rukmini Bai - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173675 ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾ ವಡ್ಡರ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ/ಪೋ ಕಿಟ್ಟಾ/ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173676 ಸೇನಬಾಯಿ - ಗೋಕುಲPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20229006000022/05/2022
560200173677 BHARAT BAI - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173678 ಗುಂಡಾ ಬಾಯಿ ಶಾಮಣ್ಣಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173679 ಜಿಲಾನಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173680 ಆಬಿದಾ ಬೀ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173681 ಅರವಿಂದ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022150010000022/05/2022
560200173682 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200173683 Shilpavati - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173684 ಮಾಣೆಮ್ಮಾ ವೀರಪ್ಪ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173685 ರಸೂಲಸಾಬ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಲದಾಫ್ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173686 ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಸಾ.ಗೋಕುಳ ಪೋ.ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173687 ಇಸ್ಮಾಯಿಲಸಾಬ ರಾಜಾಸಾಬ ಶೇಖ - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200173688 ಶಂಕರ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯಾ - ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173689 ಮಂಗಲಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20229006000022/05/2022
560200173690 ಆಮದಬೀ ಗಂಡ ನಬಿಸಾಬ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ/ಪೋ ಕಿಟ್ಟಾ/ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200173691 ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮಾರುತಿರೆಡ್ಡಿ ಗವಾನೆ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173692 ಖಾಜಾ ಸಾಬ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173693 ನರಸಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173694 ನಾಜೀರ್‌ ಮಿಯನ - ಸಾ/ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173695 Rajiya Bee - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200173696 ಕಾಮಣ್ಣ ಶಾಮಣ್ಣ - ಮು/ಗೋಕುಳ ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200173697 ನಿವರ್ತಿರೆಡ್ಡಿ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ನಸಕಂಟ - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173698 Shankutala - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಧನ್ನುರಾ ಕೆ ತಾ/ಬ.ಕPHH(NK) / NCSBiometric****940921/05/2022FPS****940921/05/2022150010000021/05/2022
560200173699 ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ - ಸಾ:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173700 ಗಣಪತಿ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200173701 ಬಸಯ್ಯ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173702 sangamma - ಸಾ/ಗೋಕುಳ/ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173703 ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ - ಸಾ:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200173704 Shobhavati - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173705 ಸೋಜಾರ್ ಬಾಯಿ ಬಸವರಾಜ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ/ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20229006000022/05/2022
560200173706 ಅಂಕುಶ ಹಣಮಂತ ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200173707 ಸೊಜರಬಾಯಿ ಸಂಗ್ರಾಮ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/20226004000021/05/2022
560200173708 Bhagamma - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200173709 Sheshikala - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173710 ಧರ್ಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173711 ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಭಾಸ್ಕರ ಗಾಯಕವಾಡ - ಸಾ:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173712 Sangeeta w/o Dhulappa - ಮು/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173713 ಕಾರ್ತಿಕ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173714 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173715 subhadra - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173716 Mallamma - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200173717 Janna Bai - ಸಾ/ ಗೋಕುಲ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200173718 ಧೂಳಪ್ಪ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/202212008000022/05/2022
560200173719 Sushila Bai - ಸಾ/ಗೋಕುಳ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173720 ಕರಣ ರಘುನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173721 INDU MATI - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/202212008000022/05/2022
560200173722 ಮಾಣಿಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂಗೇಮ್ಮನೋರ - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173723 ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಜಮಾದಾರ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173724 ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ - ಸಾ:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173725 ಧನರಾಜ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ - ಸಾ:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173726 Nagamma - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173727 ವೆಂಕಟ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173728 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಸಾ/ಗೊಕುಳ ಪೋ;ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173729 Sampatbai - ಸಾ:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20223002000022/05/2022
560200173730 ಧೋಂಡಿಬಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173731 ಬಜರಂಗ - gokulPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200173732 ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಶಿನಾಥ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173733 ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಾಲಾಜಿ ಘೋರಡೆ - ಮು: ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173734 ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಲ ವಾಗಮಾರೆ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173735 ರೇವಣಯ್ಯಾ ಇರಯ್ಯಾ - ಮು ಗೋಕುಳ /ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173736 ಬೀಮಶಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ - ಸಾ:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173737 ಮದನರಾವ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173738 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ /ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200173739 ಅಸ್ರಫಬೀ ಗಂಡ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200186222 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186223 Sumalata - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186224 ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾರಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186225 ಅನುಶಾಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186226 ತುಕಾರಾಮ್‌ - ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/2022200015000021/05/2022
560200186227 ವನೀತಾ ಗಂಡೆ ಸಂಜೀವ - ಮು/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186228 Sona Bai - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186229 Anita - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186230 ದತ್ತಾತ್ರಿ ತಂದೆ ಬಳಿರಾಮ ಸುರ್ಯವಂಶ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200186231 ಬಸಪ್ಪಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186232 Annapoorana Bai - gokulPHH(NK) / NCS------180000000-
560200186233 ಮಛೆಂದ್ರ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186234 ಬಾಳಪ್ಪಾ - ಗೊಕುಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186235 ಗೋವಿಂದ - ಸಾ/ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186236 Anjana - ಸಾ/ಗೋಕುಳ/PHH(NK) / NCS------120000000-
560200186237 ಅಶೋಕ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186238 ಸಮ್ಮಾಬಾಯಿ ಮೌಲಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200186239 ಮಲಪ್ಪಾ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/202212008000022/05/2022
560200186240 Mavita - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186241 ಕಾಶಿನಾಥ ಮಸ್ಸು ಗಾಯಕವಾಡ - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186242 ಕಾಮಣ್ಣಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186243 Indu Bai - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200186244 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಶಂಕರ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186245 ವೀರಣ - ಮು/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186246 PARAMMA - ಸಾ:ಗೋಕುಳ ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186247 Surekha - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186248 Sujata - ಮು/ಗೋಕುಳ ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200186249 ಮಾರುತಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200186250 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186251 ವಿಠಲ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯAAY(NK) / NCS------200000000-
560200187554 ಗೊರಖ ಶರಣಪ್ಪ - ಮು/ಗೋಕುಳಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187555 ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ - ಸಾ/ಗೋಕುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187556 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187557 ಮಾಣಿಕ - ಸಾ/ಗೋಕುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192371 shinabai - ಗೊಕುಲ ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192457 Meenakshi - ಗೋಕುಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192505 Chandrakant Gurunath Panchal - ಗೊಕುಲ ಕಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192523 Chandramma - ಗೊಕುಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192555 Vaman Tulasiram Bhute - ಗೊಕುಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192599 Vaishali - ಗೊಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200192609 subhashareddy tammareddy - ಗೊಕುಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192651 Uttamma - ಕಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192670 namdev nilkntharao - ಕಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192695 ramaiya vijinath - ಗೊಕುಳ ಪೊ.ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192718 Premala Sharanappa - ಕಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192734 parmeshvar ganapati - ಗೋಕುಲPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/202212008000022/05/2022
560200192827 vijinatha sharannapa - ಗೊಕುಲPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022150010000022/05/2022
560200192853 Gundabai Veerareddy - ಗೊಕುಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192875 Archana - ಗೊಕುಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192878 Rukminibai Tanaji - ಕಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192940 omkar kashappa - ಗೊಕುಲPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/20229006000021/05/2022
560200193242 Ram s/o Pundalik Ghorwade - ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕೀಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193340 ಸಂಜೂ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193393 Nagamma - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200193407 Sunita - ಸಾ/ ಗೋಕುಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193509 ಮೊಹನ - ಸಾ/ ಗೋಕುಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193655 ರೇಣುಕಾ ಧರಿ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200193829 ಮದೀನಾ ಬೀ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022150010000022/05/2022
560200193831 Lalita - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193861 ಮಾಲಾ ರಡ್ಡಿ ನಸಕಂಟ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194006 Mallamma - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022150010000022/05/2022
560200194037 ರವೀಂದ್ರ ಬಸನಾಳ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022150010000022/05/2022
560200194051 ಅಹಮದ ಮಿಯ್ಯಾ ಪಿಂಜಾ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194254 Chandrakala - gokulPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194265 Aruna - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194315 ಮೊಹನ ದೆವನಾಳ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196741 Eramma - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022150010000022/05/2022
560200197637 Nagini - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197642 Sarubai - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20223002000022/05/2022
560200197663 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಾಟಿಲ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197671 ಬಸವರಾಜ ಮೆತ್ರ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197676 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಸಾ/ ಗೋಕುಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197679 ಹಸನ ಮಿಯ್ಯ - ಸಾ/ ಗೋಕುಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197681 ಇಂಧುಬಾಯಿ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197685 Suvrana - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197695 ಸೊಪನ ರಾವ ಬೀರಾದರ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197700 ಮಚೆಂದ್ರ ಸೂರ್ಯವಂಶ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197703 lalithabai - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560200197704 ದನರಾಜ್‌ ಗಡ್ಡೆ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/20229006000021/05/2022
560200197705 ಫ್ರಭು ಮಟಕ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/202212008000022/05/2022
560200197708 ವೆಂಕಟ್‌ ಮಶಪ್ಪ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/2022150010000021/05/2022
560200197709 Shantabai - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197710 ಗೊರಕ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶ - gokulPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197712 ಪಾಂಡೂರಂಗ ರಡ್ಡಿ ಮಳಿ ಪಾಟಿಲ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200197715 Keesha Bai - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197716 ಅನೀತಾ ಮೆತ್ರ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197717 ವಿಶ್ವನಾಥ ನರಸಪನೊರ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197718 ಕಬೀರ ದಾಸ್‌ ಬಸನಾಳ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197720 ಸವಿತಾ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197724 ನರಸಮ್ಮ ಜಮಾದಾರ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197725 ಬಬ್ರ್ವವಾಹನ - gokulPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197734 sangamma tangemanovaru - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197735 Tejamma - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೂ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/2022180012000021/05/2022
560200197736 ತುಲಸೀರಾಮ್‌ ಬಾಲಕುಂದ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197741 Saraladevi - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197742 Indramma suryavanshi - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197743 ಸತ್ಯಭಾಮಾ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197746 ಮಂಗಲಾ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197750 ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ನ ಪೂಜಾರಿ - ಸಾ/ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197751 ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಗಾಯಕವಾಡ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200197754 ಲಕ್ಮಿಬಾಯಿ ಪೂಜಾರಿ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197755 ಇಂದರ ಪಾಸಾ ಪಿಂಜಾ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197760 ರಾಮ್ ಗೊಂ ಹುಲಗುತ್ತ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200197762 ಲೈಲಾ ಬಾನು ಲದಾ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197764 VENKAT - ಗೋಕುಲ್‌PHH(NK) / NCS------180000000-
560200197776 ಮೈರುನಬಿ - gokulPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197791 Kalavati - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200197813 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ - gokulAAY(NK) / NCS------200000000-
560200197830 ಬಾಬು ಮಿಯ - gokulPHH(NK) / NCS------60000000-
560200197834 vazeer bee - gokulAAY(NK) / NCS------200000000-
560200197837 ಕಿಶನ ಮುಡಬ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022150010000022/05/2022
560200197841 ಮೋಹನ್‌ ಬೀರಾದರ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197843 ನವನಾಥ - gokulPHH(NK) / NCS------30000000-
560200197851 ಅನುಶಾಬಾಯಿ - gokulPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20223002000022/05/2022
560200198026 Laxmi Bai - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198034 SUKUMARIBAI BIRADAR - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198040 ರಾಜು ಸೂರ್ಯವಂಶ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198050 Padmini - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198058 ಭುಜಂಗ - gokulPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198065 ಗೊರಕ್‌ ಕಡಕ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198121 ಜಶ್ರೀ ಹುಲಗುತ್ತ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198134 ಉಮೇಶ ಬೊತ್ತ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/20229006000021/05/2022
560200198226 ವೈಜೀನಾಥ್‌ ರಡ್ಡಿ ಪಾಟಿಲ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198239 ಅಶೋಕ ವಾಡೆಕ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198245 Mahadevi - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200198277 Taslim Bee - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****047119/05/2022FPS****047119/05/20229006000019/05/2022
560200198295 ಅಶೋಕ ತಂಗೆಮನೊರ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198318 ಧಮಾಱಜಿ ವಾಡೆಕ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198347 Sharadabai - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200198383 ವೆಂಕಟ ಮುಡಬ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198431 ಕರಬಸಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಂಚೊಳ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198456 ಬಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198457 Nilavati - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198463 ಈರಣ್ಣ ಹುಲಗುತ್ತ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/20226004000022/05/2022
560200198494 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವ ರಡ್ಡಿ ಪಾಟಿಲ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198502 ಬಾಬು ಸೂರ್ಯವಂಶ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198521 ಭೀಮ ರಾವ - ಸಾ/ ಗೋಕುಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200198542 ಗೊರಕ್‌ ರಡ್ಡಿ ಬೆನಗಿರ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199260 Najiyabee - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199297 ನಿಲಮ್ಮ ರಾಜೊಳ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/202212008000022/05/2022
560200199450 Meerabai - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199508 ಸಂತೋಷ ಠಕುರ - ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199549 ರವಿ ಪೂಜಾರಿ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200207466 ಸಜಬಾಯಿ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207539 ರತ್ನಮ್ಮಾ - gokulPHH(NK) / NCS------60000000-
560200207713 ಅನುಶಾಬಾಯಿ ಹಾಸೆಪನವರ - ಗೋಕುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200208021 ವಿಜಪ್ಪ ಬಿರಸ್ಯನೊವರ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208022 Kasturbai - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200208044 Chhaya Bayi - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200208046 ತನಜಿ ಘೊರವಾಡ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208171 Jagadevi Naganathreddy - ಮು:ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208184 Mankavati - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560200208261 ತಿಮ್ಮಣ್ಣ - ಸಾ/ ಗೋಕುಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200208467 sangamma - gokulPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208468 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಧಾರಿ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200208472 Gayabai - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/202212008000022/05/2022
560200208626 Suman - ಗೋಕುಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200208627 Kalavati - ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200208695 Saradabai - ಗೋಕುಳAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200208696 SHARADA BAI - GokulPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/20223002000021/05/2022
560200208697 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - gokulPHH(NK) / NCS------60000000-
560200208699 ಶಂಕರ - gokulAAY(NK) / NCS------200000000-
560200208700 ವಿಶ್ವನಾಥ - gokulPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208701 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಗೋಕುಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200208702 ಪ್ರಧಿಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ - ಸಾ/ ಗೋಕುಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208703 ನೀಲಮ್ಮ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200208731 Prabhavati - gokulPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208732 tejamma - ಸಾ/ ಗೋಕುಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208733 TIPAMMA - ಸಾ/ ಗೋಕುಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ ಬೀದರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200208875 ಸೋನಮ್ಮಾ - gokulAAY(NK) / NCSBiometric****458022/05/2022FPS****458022/05/2022200015000022/05/2022
560200208877 Shashikala - ಸಾ/ ಗೋಕುಳ ಪೋ / ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/2022180012000021/05/2022
560200208955 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪ ಕಡಕ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200209118 ದಾತ್ತ ಘೊರವಾಡ - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209250 Bharatbai - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200209369 ಸುಪ್ರೀಯಾ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209395 ಕಲ್ಪನಾ ಗಂಡ ಧನರಾಜ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209401 Ram s/o Manik - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ/ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209423 Ranjana - ಗೊಕುಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209425 Jayashree - ಗೊಕುಳ ಪೋ.ಕೀಟ್ಟಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209441 ಮಲ್ಲಿರ್ಕಾಜುನ ತಂದೆ ಚಿತ್ತಾಂಬರ - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209596 Savitri - ಗೊಕುಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209649 Venkat - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209792 ವಾಮನರಾವ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಬಸನಾಳೆ - ಸಾ;ಗೊಕುಳ ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200210710 Kuppendra Devram - ಗೊಕುಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200210715 Manjula - ಗೋಕುಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212514 Yasmin Bee - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------180000000-
560200212556 Renuka w/o Nagappa - ಸಾ/ಗೋಕುಳ ಪೊ /ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212774 ವೀಮಲಾ ಪೋಲಿಸಪಾಟಿಲ - ಎಟ.ಗೋಕುಳ ಪೊಸ್ಟ.ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212794 mukind - ಗೋಕುಳPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/20226004000021/05/2022