REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149328 Pratima - S/O: ಶಿವಲಾಕರ ಮುಂಗಲೆ 1-95 ಹಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149916 Gangamma - W/O: ಹನಮಂತಪ್ಪ 1/191 ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200150213 Shobhavati - W/O: ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 1/132 ಎನ್PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200151086 Mamata - W/O: ಸಂತೋಷ 111 PHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200151125 Jyoti - S/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ 1-135 PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200151484 ಶಿಲ್ಪಾ - W/O ಶಂಕರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ 1/196 ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200151570 Neelama - W/O: ರಾಚಣ್ಣಾ 1/213 ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/20226004000019/05/2022
560200151821 Ratnamma - W/O: ನಾಗಣ್ಣಾ 1-140 PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022180012000015/05/2022
560200151981 Meena - W/O: ದಯಾನಂದ 1/49 ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20223002000016/05/2022
560200152278 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200153338 Setvabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ 70 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153528 Indumati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಶಿಂದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20223002000017/05/2022
560200154774 Nandini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಡೊಪತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200154784 Sapana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವೀಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200154876 Ramabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೋಹನ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200154936 ಯಲ್ಲಮ್ಮ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ 1/1PHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200155002 Mallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸು ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200155249 Mahananda - W/O: ಅಂಬದಾಸ 1/139 ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200155777 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಗಾಯ್PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022210014000015/05/2022
560200155784 Reeta - W/O ಅಯಾಜ್ ಶೇಗೆ 220 0 PHH(NK) / NCSBiometric****881620/05/2022FPS****881620/05/20226004000020/05/2022
560200156002 Pooja - W/O: ದತ್ತು 76/1 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200156026 Jagdevi - W/O: ರಾಜಪ್ಪಾ 1/27NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157966 Surekha - W/O: ಅಂಬದಾಸ 1/170 ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200158003 Mudrikabai - W/O: ಅಡೀವೇಪ್ಪಾ 1-148 PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200158744 Kavita Bai - S/O: ದತ್ತು ಜಾಮಗೆ 1-229 ಹಳ್ಳಿ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158905 Amarpali - S/O: ರತನ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200159109 Hema - S/O: ಸುಂದರ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ 1-84 ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200159697 Umadevi - S/O: ರಾಮಚಂದ್ರ 1/191 ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/202212008000016/05/2022
560200159827 Uma Bai - S/O: ಅವಿನಾಶ 1/225 ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200159931 Subhdra Bai - W/O: ವಿಠಲ ರಾವ 1/225 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200159948 Pallavi - S/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಹಲಗೆ ೧-೨೮೨ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160190 Kanta Bai - W/O: ವೆಂಕಟ ರಡ್ಡಿ 1/132 ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20223002000016/05/2022
560200160247 Savitra - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/202212008000016/05/2022
560200160263 Paragbai - W/O: ನರಸಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿ 39 ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200160423 Shantabai - W/O ನರಸಿಂಗ 1/160 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200160452 Karuna Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****881621/05/2022FPS****881621/05/20226004000021/05/2022
560200160477 Gundamma - W/O: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ರೆಡಿ 1-132 ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200160513 Sujata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣ್ ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/202212008000016/05/2022
560200160614 Prabhavatibai - D/O ಸಂಗಪ್ಪ ಹಾವಶೆಟ್ಟಿ . . ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200160647 Anusuyya - S/O: ದತ್ತು 1/62 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200160703 Suraksha - S/O: ದೇವರಾವ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160750 Ravina - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಂದೇವ್ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200160753 Laxmibai - C/O ತುಕಾರಾಮ 1/24 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20229006000018/05/2022
560200160758 Ganga - W/O ವಸಂತರಾವ್ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200160904 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಸೂರ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160926 Jagdevi - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ 1/61 ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/20226004000019/05/2022
560200161390 Sunita - W/O: ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ 3.31 ತಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200161539 Lalitabai - W/O: ಸಂಗಣ್ಣಾ 1-188 ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161548 Renuka - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200161791 Renuka - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಶ್ ಹೇಗPHH(NK) / NCSBiometric****881620/05/2022FPS****881620/05/202212008000020/05/2022
560200161990 Nagamma - W/O ಗಣಪತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ #1/78 ನಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200162087 Reshma - W/O ದಯಾನಂದ ಸಿಂದಿ 1-227 ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/20226004000019/05/2022
560200162197 Meena - W/O: ಅರವಿಂದ ಪಾಟೀಲ 02 ಹಳ್ಳಿ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162237 Shivaranjeni - S/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಹೌಸ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162270 Sadhana - W/O: ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಬಿರಾದರ 1/188 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163500 Subhadrabayi - W/O ನರಸಿಂಗ #1/250 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163501 Roshana - S/O: ಘಾಳೆಪ್ಪ 1-283 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200163503 Dattu - S/O ಸುಭಾಷ #1/105 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163510 Renuka - S/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ 1/61 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200163785 Vijaylaxmi - S/O: ತುಕಾರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ಹಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163800 Siddamma - W/O: ಹಣಮಂತಪ್ಪ 16 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200163801 Shantabai - W/O ಧುಳಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ೨೭ ಹಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200163897 Sojar Bai - W/O: ತುಕಾರಾಮ 1/39 ತಾ ಬಸವಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163915 Nalini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ ಹNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200165598 ಪರಮೇಶ್ವರ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881621/05/2022FPS****881621/05/2022200015000021/05/2022
560200165599 ವಿಠಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022200015000017/05/2022
560200165600 barata bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200165601 Jagdevi - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200165602 haru bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165603 Sushma - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200165604 vishranti - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022200015000017/05/2022
560200165605 Ambubai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881620/05/2022FPS****881620/05/2022200015000020/05/2022
560200165606 Chandrakala - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165607 Bharat Bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/2022200015000018/05/2022
560200165608 Ambavva - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165609 Sushila Bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165610 Laxmi Bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165611 karimabi - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200165612 ಮಹಾದೇವಿ ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200165613 sarswati - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS ****881621/05/2022FPS****881621/05/20223002000021/05/2022
560200165614 Vanita - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200165615 Vanita - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165617 SONA BAI - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022180012000015/05/2022
560200165618 ಶಾಲು ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165619 Anita - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200165620 Rangamma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200165621 kalinda bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200165623 ಭಾಮಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022200015000017/05/2022
560200165624 ರಾಮ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200165625 ರಾಜಶೇಖರ್‌ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165626 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200165627 ಕಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165628 gangu bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165629 sangamma - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165630 Kamalabai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200165631 Kasturi Bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/2022200015000018/05/2022
560200165632 ಶಿವಾಜಿ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022200015000017/05/2022
560200165633 ವೆಂಕಟ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200165634 ಮಾರುತಿ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165635 Premalabai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165636 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200165637 Lakshmibai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022200015000017/05/2022
560200165638 ಚೆಂಪಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200165639 Uma Bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200169484 ತೆಜಾಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022200015000017/05/2022
560200173936 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200173937 ಧನರಾಜ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881620/05/2022FPS****881620/05/20226004000020/05/2022
560200173938 ಶೇಖರ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173939 ಶಿವಾಜಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200173940 Teja Bai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022180012000017/05/2022
560200173941 sunita - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200173942 Sumitra - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022240016000015/05/2022
560200173943 Mantabai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200173944 ಬಾಲಾಜಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200173945 Amba Bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200173946 ಬಾಬು - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200173947 Panditrao Gurappa - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200173948 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200173949 ಪ್ರದೀಪ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022180012000017/05/2022
560200173950 ಅನಿತಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200173951 ವೈಜಿನಾಥ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200173952 ರಮೇಶ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173953 Lalita - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200173954 Lalita - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200173955 ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಿಠಲರಾವ ಗಾಯ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022150010000017/05/2022
560200173956 ಬಾರತಿಬಾಯಿ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಮುಂಗಲೆ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200173957 Tejamma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022180012000017/05/2022
560200173958 ರಾಜು - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200173959 mukta bai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20223002000018/05/2022
560200173960 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200173961 ಗೋಪ ಬೈ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20226004000018/05/2022
560200173962 Mangalabai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200173963 Sarika - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200173964 ಸಂಗಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881621/05/2022FPS****881621/05/202212008000021/05/2022
560200173965 ರಾಮ್‌ದಾಸ್‌ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200173966 gundama - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173967 sunita - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173968 ರಮೇಶ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200173969 Ranjana - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022180012000015/05/2022
560200173970 Mallamma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20229006000017/05/2022
560200173971 ಸುಗ0ಧಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200173972 ತಾತೆ ರಾವ - ಹಳ್ಳೀPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200173973 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173974 ಉಮೇಶ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/202212008000016/05/2022
560200173975 ರವೀಂದ್ರ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20229006000017/05/2022
560200173976 Kancha Bai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022210014000016/05/2022
560200173977 ಗಣಪತಿ - ಹಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200173978 kalavati - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20223002000016/05/2022
560200173979 ನೀಲಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200173980 ಮಾಣಿಕ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200173981 Gangamma - ಉಮಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022150010000016/05/2022
560200173982 ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200173983 Eramma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200173984 ಆಶ್ಲಿತಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200173985 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022150010000016/05/2022
560200173986 Anusayya - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200173987 ವಿಠಾಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200173989 ವೆಂಕಟ್‌ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200173990 ನಾಮದೇವ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881620/05/2022FPS****881620/05/20229006000020/05/2022
560200173991 Nirmala Bai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200173992 Sunita - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200173993 ನಿವರ್ತಿ ರಡ್ಡಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200173994 ಚಮಕ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200173995 ಜಗದೆವಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20229006000017/05/2022
560200173996 ತುಕಾ ರಾಮ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200173997 Indu Bai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200173998 ಕಾಂತಾಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/2022200015000018/05/2022
560200173999 ಶಾಲು ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200174000 ಘಳೇಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20229006000017/05/2022
560200174001 ಜಗದೇವಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/2022150010000018/05/2022
560200174002 ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/202212008000018/05/2022
560200174003 Shashikala - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022240016000016/05/2022
560200174004 ನಾರಾಯಣ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200174005 ನಂದಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20223002000018/05/2022
560200174007 ಸುಕುಮಾರಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200174008 ಅಶೋಕ ಭಾಸ್ಕರಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200174009 ದಾಮಾಜಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/202212008000016/05/2022
560200174010 ಸಂಜು ವಿಠಲರಾವ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200174011 ದೀಪಕ ವಿಠಲರಾವ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022200015000017/05/2022
560200174012 ವೆಂಕಟ ದತ್ತು - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200174013 ರಾಜು ಬಾಬುರಾವ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200174014 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200174015 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200174016 ಶ್ರಿಕಾಂತ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200174017 Sunita - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022210014000015/05/2022
560200174018 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200174019 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200174020 ಶೆಶಿಕಲಾ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200174021 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/20229006000019/05/2022
560200174022 ಖಾಸಿಮಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200174023 ಬಾಬುಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200174024 Shivamma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022180012000015/05/2022
560200174025 ಪುಜಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20229006000017/05/2022
560200174026 ವಿನಾಯಕ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022150010000017/05/2022
560200174027 ಬಾಬು - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200174028 ಸುನೀಲ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/202212008000018/05/2022
560200174029 ಸುಭಾಷ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/202212008000018/05/2022
560200174030 ದತ್ತು - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20229006000018/05/2022
560200174031 ಮಹಾದೇವ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200174032 ಶಮಶೋದ್ದಿನ ತಂ / ನಬೀಸಾಬ - ಮ/ಪೂ /ಹಳ್ಳಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****881620/05/2022FPS****881620/05/202212008000020/05/2022
560200174033 ಫಾಳಯ್ಯ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200174034 Ambika - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200174035 ದತ್ತು - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/202212008000016/05/2022
560200174036 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200174037 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200174038 ಕೆರುಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881621/05/2022FPS****881621/05/20229006000021/05/2022
560200174039 ರಜಾಕ ಸಾಬ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/2022200015000019/05/2022
560200174040 ದೋಂಡಿರಾಮ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20229006000018/05/2022
560200174041 sugalabai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200174042 ಮಾರುತಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/20229006000019/05/2022
560200174043 Manta Bai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/2022150010000018/05/2022
560200174044 ಕೆರನಾಥ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200174045 ಕೆರುಬಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200174046 ಪ್ರಕಾಶ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200174048 Shankuntala Bai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022150010000017/05/2022
560200174049 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200174050 ನೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200174051 ನಾರಾಯಣ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/202212008000018/05/2022
560200174052 ರಾಧಾಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022150010000016/05/2022
560200174053 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200174054 sharanamma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022180012000015/05/2022
560200174055 Sangamma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200174056 ಪುಂಡಲಿಕ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS ****881621/05/2022FPS****881621/05/2022200015000021/05/2022
560200174057 anita - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200174058 ಇಸ್ಮಾಲ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200174059 Kamalabai Sharanappa Mungale - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200174060 Lakshmibai Shankrappa - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200174061 ವೀಲಸ - ಹಾಳ್ಳಿAAY(NK) / NCS------200000000-
560200174062 Suman Bai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022200015000017/05/2022
560200174063 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200174064 ಬಾಬು - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200174065 ಗುಂಡಪಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200174066 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200174067 ಜಗನಾಥ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881614/05/2022FPS****881614/05/202212008000014/05/2022
560200174068 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200174070 ಹುಸೇನಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200174071 savitra bai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/2022150010000018/05/2022
560200174072 ಮುಕೇಶ ಗೌತಮ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200174073 ಮಂಗಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022200015000017/05/2022
560200174074 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022180012000015/05/2022
560200174075 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200174076 Ushabai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022150010000016/05/2022
560200174078 Shiv Kanta - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200174079 ಗೌರಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200174080 ಮಲಮ್ಮಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS ****881621/05/2022FPS****881621/05/20229006000021/05/2022
560200174081 JAGDEVI W/O HANMANT - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200174082 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200174083 SUNDRABAI ANNEPPA - ಉಮಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20223002000017/05/2022
560200174084 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20229006000017/05/2022
560200174085 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200174086 ಪ್ರಮೋದ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200174087 ತುಕಾರಾಮ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200174088 Santosh - ಹಾಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200174089 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881620/05/2022FPS****881620/05/202212008000020/05/2022
560200174090 Savita - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200174091 Sharanamma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200174092 ಮಹದೇವ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200174093 ಧಮಾರ್ಜೆ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200174094 Shridevi - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022200015000017/05/2022
560200174095 Sharanamma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200186289 ರವೀಂದ್ರ ಭಿಮಾಶಂಕರ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200186290 GUNDAMMA - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200186293 ಮಾದಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200186294 ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200186295 SUKMARBAI W/O BANGARAPPA - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200186296 Parwathi - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200187571 Bhamabai Pandurangrao Patil - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187572 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187573 ಸಂಜಯ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187574 ಚಂದ್ರಕಲಾ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187575 ಶೆಶಿಕಲಾ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191328 ಸವಿತಾ - ಸಾ:ಹಳ್ಳಿ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/202212008000018/05/2022
560200191329 Laleeta Sanjeev Boine - ಹಳ್ಳಿ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200191330 Mallamma - ಹಳ್ಳಿ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ/ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200191343 Jljabal Sadu Dasare - ಹಳ್ಳಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193392 Surekha - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022150010000016/05/2022
560200193616 ಶಿವಕಾಳ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200193820 GANGAMMA - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20223002000017/05/2022
560200193936 Gangabai - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCS ****881621/05/2022FPS****881621/05/20223002000021/05/2022
560200193988 ಧೂಳಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200194063 ಖಾಜಾ ಮ್ಯನೋದಿನ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200194150 ವೆಂಕಟ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200194222 ಶಿವಲಾಕರ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194415 Punnemma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20223002000018/05/2022
560200196496 Chandrakala - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022150010000016/05/2022
560200198160 ರಾಜು - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200198180 ಪ್ರದೀಪ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/2022150010000019/05/2022
560200198191 Sharanamma - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200198200 ವಿಠಲ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198203 ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198205 Ningamma Malipatil - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200198212 ಸುನಿತಾ - HalliPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198214 ತುಳಸಿ ರಾಮ - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200198220 Gangamma - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200198222 ರಾಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದತ್ತು - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198223 ಅಶೋಕ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200198227 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200198230 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200198231 Manisha - ಚಂಡಿಕಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200198232 Shivkantbai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200198233 ನರಸಿಂಗ - HALLIPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200198234 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200198235 Ameena Bee - HalliAAY(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022200015000015/05/2022
560200198237 Jagadevi - HalliPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022180012000016/05/2022
560200198241 ಬಾಲಾಜಿ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198246 ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ರಂಗರಾವ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198248 ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200198249 RATNA BAI - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198251 MAINABAI - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20223002000016/05/2022
560200198258 Neetal Siddayappa - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198262 ನಾಗಮ್ಮ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881621/05/2022FPS****881621/05/20229006000021/05/2022
560200198267 Sanjeevnabai - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200198273 ಈರಯ್ಯ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20223002000016/05/2022
560200198279 ಲಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200198281 ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022150010000016/05/2022
560200198283 ಸುಮನ ಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200198289 ಗೋಧಾವರಿಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198296 ನಾಮದೇವ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198301 ವೆಂಕಟ - HALLINPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198306 ಈಸ್ಮಾಯಿಲ - HALLIPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200198326 SAJA BAI - ಹಳ್ಳೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198363 Bhagirati bai - HALLIPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200198374 Santosh - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198397 Gouramma - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/2022150010000019/05/2022
560200198425 Mangalabai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/202212008000018/05/2022
560200198443 ರೆವಣಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200198500 ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200198527 ಅನುಸುಯಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022180012000015/05/2022
560200198548 Nurjaha Begum - HALLIPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200198560 ಸೊಮಣ್ಣ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200198568 Mangala Bai - HalliPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022180012000016/05/2022
560200198573 ತುಕಾರಾಮ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022150010000016/05/2022
560200198715 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200198761 Munna Bai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022180012000016/05/2022
560200198806 ಕಾಳಯ್ಯ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200198817 Shantamma - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200198872 NINGAMMA - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20223002000017/05/2022
560200198980 Putalabai - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199008 Laxmi - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/202212008000016/05/2022
560200199072 Suvrna - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022150010000016/05/2022
560200199487 Shantabai Devindrappa - HALLIPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199511 ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881620/05/2022FPS****881620/05/20226004000020/05/2022
560200199519 Bhagiratibai - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200199527 ಪ್ರಶಾಂತ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200199540 ಬಸವರಾಜ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200199570 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕರೆಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/202212008000019/05/2022
560200199642 ವೆಂಕಟ ರಾವ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20226004000018/05/2022
560200199774 Jaishila - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199787 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20229006000016/05/2022
560200199805 Chandrkala - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/2022150010000018/05/2022
560200199856 ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022180012000015/05/2022
560200199864 Anusaya - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200199880 Mallamma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881621/05/2022FPS****881621/05/2022180012000021/05/2022
560200200018 Vaishali - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200200675 ಕಮಳಾಬಾಯಿ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿAAY(NK) / NCSBiometric****881621/05/2022FPS****881621/05/2022200015000021/05/2022
560200200683 ಗೋವಿಂದ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200200711 ವನೀತಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20229006000017/05/2022
560200200737 ಶಿವಾನಂದ್‌ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20229006000018/05/2022
560200200779 Sharanamma - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022150010000017/05/2022
560200200781 Anjali - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200200797 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200200809 ಶೀವರಾಜ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200200814 Shilpa - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881620/05/2022FPS****881620/05/202212008000020/05/2022
560200200830 ಓಂಕಾರ ಶಿವರಾಯಾ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207636 ಅನಿಲಕುಮಾರ ಸುಂದರರಾವ ಪಾಟಿಲ - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207812 Mangalabai - ಹಳ್ಳಿAAY(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022200015000016/05/2022
560200207842 ಜಗದೇವಿ - ಹಳ್ಲಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200209651 PRAMODRAO VASANTRAO - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209652 PRAVEEN VASATRAO - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209653 GOVIND REDDY S/O GUNDAPPA REDD - ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209901 SARUBAI BABURAO - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200209902 MAHADEV S/O NAMDEV - ಸಾ:ಪೊ: ಹಳ್ಳಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200209903 SHIKSHANBAI GANPATI - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20223002000015/05/2022
560200209904 KAVITA W/O RAMESH - ಸಾ:ಪೊ: ಹಳ್ಳೀ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20229006000017/05/2022
560200209905 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ನಮದೆವ ಗಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200209907 ಮನಿಶಾ - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200209908 Shree Devi - ಹಳ್ಳಿ ತಾ// ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200209909 Nagamma - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20229006000018/05/2022
560200210204 SANTOSHI MAHATESH - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/202212008000016/05/2022
560200210493 SHARNAMMA - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200211695 DEVENDRA GANPATI - ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/20226004000019/05/2022
560200214432 Nagamma - ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ 1/192 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200214501 Suvarna - ಹಳ್ಳಿ 12 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200214502 Munna Bai - ಮಾನಿಕಪ್ಪಾ 1/193 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200214555 Rasika - ವಿಜಯಕುಮಾರ 1/145 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200214705 Tejamma - ತೆಜಮ್ಮಾ ನರಸಪ್ಪಾ ಗಡಾಮೆ 48 ಹಳ್PHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20223002000016/05/2022
560200214821 Sangeeta - ಅರ್ಜುನ 1/192/4 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/2022150010000018/05/2022
560200214841 Shobha - ಕಾಶೀನಾಥ 1/135 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200214849 Balikabai - ದತ್ತು 1/141 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200214951 Sangita - ಭೂಮ ರೇಡ್ಡಿ 1/130 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200215058 Rukmini - ಹಳ್ಳಿ 1/95/1 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200215228 ಸುವರ್ಣಾ ಗಂಡ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿ - ಹಳ್ಳಿ 1/202 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022150010000016/05/2022
560200215567 Punyavati - ನಂದು 182 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200216076 Surekha - ಮಾಹಾದೆವ ತಂ ರಾಮಲಿಂಪ್ಪಾ 1/112 PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200216116 Aashabayi - ಕಾರ್ತಿಕ 1/250 ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200216166 Prabhavati - ಈರಾಣ್ಣಾ ತಂ ರಾಚಣ್ಣಾ 138/48 ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****881619/05/2022FPS****881619/05/202212008000019/05/2022
560200216892 Parwathi Bai - W/O ವಿಠಲ ಗಾಯಕವಾಡ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/2022180012000016/05/2022
560200224600 Pushappa - W/O: ಶಶಿಕಾಂತ್ 1/103 ತಾ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226045 Prashant. - ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಬೀದರ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226653 Tukaram Reddy - C/O ರಾಮಣ್ಣ 42-3 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226684 Mahadev - S/O: ಹಣಮಂತ 1/134 ಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200227700 Anushaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬಾದಾಸ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227844 Kalavati - S/O: ಶಾಂತಪ್ಪಾ 1/208 ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20229006000015/05/2022
560200228090 Saku Bai - W/O ರಾಜು 1/134 ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಟೆಂಪPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200228537 Anjali - W/O ಯೋಗೇಶ #01 ನಿಯರ ಮಹಾದೇವ ಟೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229335 Satyakala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ 1/149 ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200229336 Laxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಡಾಟರ ಆಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಹಳPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200229473 Sangeeta - W/O: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿರಾದರ 1/188 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200229780 Malashree - S/O ಬಂಗಾರಪ್ಪ 1/284 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200229799 Anita - C/O ರಂಜೀತ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಬೀದರ PHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/202212008000017/05/2022
560200229815 Anita - W/O: ಶಾಣಪ್ಪಾ 1/1 ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20229006000017/05/2022
560200229816 Mahanad - C/O ಸೋಮಂತ 1/277 ನಾರ್ ಮರಿಗಯಮ್PHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/20226004000017/05/2022
560200229817 Mahananda - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಡಾಟರ ಆಫ್ ಹರಿ ಹಳ್ಳಿ PHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/202212008000015/05/2022
560200229818 Foujiya - S/O: ಕರೀಮ ಸಾಬ 3-36 ಹಳ್ಳಿ ಅಂಚPHH(NK) / NCSBiometric****881617/05/2022FPS****881617/05/2022150010000017/05/2022
560200229819 Kavita - C/O ರವೀಂದ್ರ 1-118 ಹಳ್ಳಿ ಬೀದPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/2022150010000015/05/2022
560200229820 Parvati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ 1/115/ಏ ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****881615/05/2022FPS****881615/05/20226004000015/05/2022
560200229821 Parvati - S/O ದತ್ತು ಗಾಯಕವಾಡ 1/241 ಹಳ್ಳPHH(NK) / NCSBiometric****881618/05/2022FPS****881618/05/20226004000018/05/2022
560200229822 Mahadevi - W/O: ರವೀಂದ್ರ 146 ಗೋರ್ಟ ಬಿ ಅಂPHH(NK) / NCSBiometric****613720/05/2022FPS****613720/05/2022150010000020/05/2022
560200229823 Shobha - C/O ಸಂತೋಷ 1/270 ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****881616/05/2022FPS****881616/05/20226004000016/05/2022
560200229828 Ashwini - C/O ಕೃಷ್ಣಾ ಬಿರಾದಾರ ಮನ್ನಳ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200229832 Anita. - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ 157 ಮಣ್ನಳ್ಲಿ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****831521/05/2022FPS****831521/05/20223002000021/05/2022
560200229837 Nasima - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲ ಸಾಬ 2PHH(NK) / NCS------60000000-
Top