REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149811 Satyadevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವಣಪ್ಪ ಪೂPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149820 Sarasvati - W/O ಕಮಲಾಕರ 94 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149848 Rachamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಖುಬಣ್ನ 17 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200149861 Mallamma Heremath - W/O ಕಾಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ 0 0 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200149864 Bheem Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ 115 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149871 Renuka - W/O: ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ 46 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149899 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149942 Minakshi - W/O: ಸುಕದೇವ ಯಾಮಹಾನ್ ಭೀಮ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149979 Lalita - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 312/1 ಗೋವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200149980 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾನಂದ ಸಂಗೊಳಗೆ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200150013 Dulatbee - S/O ನಬಿಸಾಬ್ 61/1 0 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150020 Mallamma Manike - W/O: ದಾಶಾಮಯ್ಯ ಏಚ್ ನ 17 ಹಾರಕುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200150159 Nagamma Harkude - W/O: ಅಂಬರಯ್ಯ ಏಚ್ ನ ಹಾರಕುಡ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****779618/05/2022FPS****779618/05/202212080000018/05/2022
560200150222 Trishila - W/O: ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಹೇಗಡೆ ಭೀಮ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150262 Sangita - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಂಗೊಳಗೆ 66 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150279 Allamma - W/O ಜೀ ರಸುಲ್ಸಬ್ 7 0 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200150286 Mahadevi Kamble - W/O: ಮಹಿಂದರ ಏಚ್ ನ 359 ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150315 Archana - S/O: ವಿಠಲ 121 PHH(NK) / NCSBiometric****294918/05/2022FPS****294918/05/202212008000018/05/2022
560200150487 Jamarut Bee - W/O ಚಂದ ಮಿಯ ಶೈಕ್ 61/1 0 PHH(NK) / NCSBiometric****517520/05/2022FPS****517520/05/20229006000020/05/2022
560200150712 Savithra - W/O: ಸತ್ಯವನ್ 55/2 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150714 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ 55/1 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150764 Pooja - S/O: ಶಿವಾಜಿರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150796 Vanishri - W/O ದಿಲೀಪಕುಮಾರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****111118/05/2022FPS****111118/05/202212008000018/05/2022
560200151112 Saroja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151228 Rekha Maske - W/O: ರವಿ ಮಾಸ್ಕೆ ಏಚ್ ನ 84 ಹಾರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151236 Surekha Gudge - D/O: ಜಗನಾಥ ಏಚ್ ನ ಹಾರಕುಡ ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151237 Indubai Pawar - S/O: ಹನ್ಮಂತ ಪವರ್ ಏಚ್ ನ ಹಾರಕುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151247 Mareppa - S/O: ಲಾಲಪ್ಪ ಏಚ್ ನ ಹಾರಕುಡ ಬಸPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151249 Subbavwa - S/O: ನಾಗಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಏಚ್ ನ 23 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200151250 Bandemma Pujari - W/O: ರಮ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 731 ಹಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151259 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ - W/O: ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಏಚ್ ನ ಹಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151261 Rukmini - S/O: ಕಳಸಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 429 ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200151454 Chandrakala - S/O ಶಿವರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ , . ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152165 Ramba Bai - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 54 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152384 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಗಾಯಕವಾಡ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152418 Bhimabai - W/O: ತುಳಸೀರಾಮ ಬಿರಾದಾರ 155 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200152564 Savita - W/O: ದಿಲೀಪ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200152627 Kamalabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರಪ್ಪಾ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153180 Rajeshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಭೀಮ 99 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153182 Renuka - W/O ರಾಂಸ್ವಾಮಿ 98 0 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153183 Anushabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ ಹಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153187 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಕೋಡಂಬಲ ಹಾರಕೂPHH(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/202212008000022/05/2022
560200153206 Geeta - W/O: ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ 000 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153207 Parwati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153208 Shridevi - W/O ಗೌತಮ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕೂPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153210 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪೀರಜೆ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153211 Sandeep - S/O: ದಯಾನಂದ 74 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153212 Ambavva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಜನೋರ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153217 Shantabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153218 Putlabai - W/O: ಧೂಳಪ್ಪ 36 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153220 Rukmini Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರಾಯ ಸಮದೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153221 Umesh - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ 1PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153223 ಶ್ರುತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಗಂಡೇ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153236 Shanta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ 6 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153237 Vaijantha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ #83 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153239 Kamalakar - S/O ಗೋವಿಂದರಾವ 59/ಎ . PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153260 Neelamma - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ 175 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153315 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೈಯಣ್ಣಾ ಸಾಮದೆ PHH(NK) / NCSBiometric****717514/05/2022FPS****717514/05/202212008000014/05/2022
560200153316 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153412 Ghalabai - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ 10 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153513 Laxmi Bai - W/O: ಅಂಬರಯ 60ಏ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153679 Shivamma - W/O ಭಗವಂತ #139 ಹಾರಕೂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153699 Renuka - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹೊಳಕಾರ 89 1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153737 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - S/O: ಬಾಬುರಾವ 50 ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------180000000-
560200156428 Sidramappa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಶೇಖರ ಬೆಳಮಗೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156586 Mallamma Belmge - W/O: ಶಿವಶರಾಣಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 52 ಹಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158634 Laxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ ಕೆರ್ಗೋಟೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159129 Kashibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ ಬೆಳಮಗೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159130 Ashwini - W/O ರಣಧೀರ ಹಾರಕುಡ ಹಾರಕುಡ ಹಾರಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159140 ಸಕುಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿನಾಥ 5PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159259 Kamlabai - W/O: ವೀರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ 632 ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159263 Bhagyashree - S/O: ಕಾಶ್ರಯ ಏಚ್ ನ 135 ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159284 Tamjeet Bee - S/O: ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಬಗವನ್ 57ಡಿ ಹಾರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159432 Minabai - S/O: ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ 41 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159444 Bsamma - W/O ಶಾಕಿರ ಬಜಂತ್ರಿ ಹಾರಕೂಡ ಹಾರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200159503 Arifa Begum - S/O: ಖಾಸೀಮ್ ಸಾಬ್ ಏಚ್ ನ 57-ಡಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159658 Rekha - W/O ಗೌತಮ ಕೌಡಳೆ 0 0 ಹಾರಕೂಡ ಹಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159890 Parvati - W/O ಶಿವಶರಾಣಪ್ಪ ಯಮನ . . ತಾ ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200160081 Viramma - W/O: ಚನಪ್ಪ ಬುರಂಡೆ 3 ಹಾರಕೂಡ ಹಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160355 Shivmangala - S/O: ಮಹದೇವ ಡಾವರೇ 231 ಹಾರಕೂಡ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160472 ಕಾಶಮ್ಮ - W/O: ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 53 ಹಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160536 Parvati Hema - W/O: ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೇಮಾ ಏಚ್ ನ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160648 Laxmi Bai - W/O: ಸುರೇಶ ಏಚ್ ನ ಹಾರಕುಡ ಹಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161105 Hanipabee - W/O: ಮೈಹಬೂಬಸಾಬ 56 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕPHH(NK) / NCSBiometric****581715/05/2022FPS****581715/05/20226004000015/05/2022
560200161159 Siminta - S/O: ಹಣಮಂತ 833/15 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161700 Jagdevi - W/O ಪ್ರಭು ಜೊಜನ್ 16 ಹಾರಕೂಡ ಹಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162344 Shalu Bai - D/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೆಹತಾ ಭPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162509 ತಂಗೇಮ್ಮ - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಡಾವರೇ 92 ಹಾರಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162521 Sumangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಳಮಗೆ ಹಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162884 Rajeshwari - W/O ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಹಾರಕೂಡ ಹಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163171 Mangala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗೇಂದ್ರ ಮೆಹತಾ ಹಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200163739 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಬೆಳಮಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163922 Pavitra - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಮದೆ 17/ಡಿ ಹಾರಕುಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200165553 ಶ್ರಿ ದೇವ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165554 ಮರೆಪ್ಪ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165555 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹಾರಕೊಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200165556 ಮಹಾದೇವಿ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165557 ಲಕ್ಮೀಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165558 ವಿಠಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165559 ಕೊಡಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/20226004000022/05/2022
560200165560 ಬುಧಿಮತಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCSBiometric****509917/05/2022FPS****509917/05/20226040000017/05/2022
560200165561 Laxmi - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165562 Nagamma Bajantri - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165563 ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165564 Kalima - ಹಾರಕೊಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165565 ರಾಮಲಿಂಗ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165566 ಕಾಲ್ಯಾಣ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165567 jagadavi - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165568 ಈರಮ್ಮ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165569 ಹೀರಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200165570 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/2022200015000022/05/2022
560200165571 Gnyanabai - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165572 Vimalabai - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165573 Kalavati Kalshetty - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200165574 Savita - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165575 manjula - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165576 ವಿಜಾ ಕುಮಾರ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200165577 ಮಾರುತಿ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165578 ಫುಲಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165579 ಕಮಲ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165580 ಪಂಡಿತ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165581 Savitra Laskar - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165582 ದಾಶಪ್ಪ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165583 Neelamma - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165584 ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ - ಶಾಖೇ ಹಾರಕೂಡ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165585 YASMINBEE - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165586 ವೇಗಣ್ಣಾ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/2022200015000022/05/2022
560200165587 ಜ್ಯ ನಬಿ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165588 Hammidabi - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165589 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165590 ರತ್ನಮ್ಮ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165592 ಸಕುಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165593 Shantabai - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165594 Nirmala - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165595 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165596 Jagadevi Dama - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165597 ವೆಂಕಟ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169482 ಕಾಸಿಮ್‌ ಸಾಬ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169483 ಗುರುಭಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173814 ಮಾಧವ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173815 shaya bi - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173816 Siddamma - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173817 Sangeeta Choudary - ಹಾರಕೊಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200173818 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173819 ತಂಗೆಮ್ಮ - ಹಾರಕೂಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173820 ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173821 saru bai - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173822 ಕಾಂತಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173823 Chenamma - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173824 ಗಂಗಮ್ಮ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560200173825 Vijaylaxmi - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173826 Ningamma Pujari - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173827 ಸುಮಿತ್ರ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173828 shobhavati - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173829 ಮಾಹದೇವಪ್ಪಾ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173830 ದುರ್ಗಪ್ಪಾ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173831 ಶಶಿಕಲಾ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173832 tayamma - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173833 ನಾಗನಾಥ - ಹಾರಕಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173834 ಸಮುದಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173835 ಸರಸ್ಢತಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173836 ಶೆರಣಮ್ಮ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173837 ಮಹಾದೇವಿ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173838 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173839 ಶಿವಜಿರಾವ್‌ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173840 Savita - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173841 ಗುಜಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173842 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173843 ಶಂಕರ - ಹಾರಕೊಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173844 Mahadevi - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173845 ನೀಲಮ್ಮ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173846 ಲಕ್ಷಿಮ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173847 Mahadevi - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173848 ಅನುಷ್ಯಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173849 ಆಂಬೃತ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173850 ಕವಿತಾ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173851 ಶರಣ್ಪಪ್ - ಹಾರಕುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200173852 ಕೋಪನಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173853 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173854 Mallamma - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173855 ಅನಿತಾ - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173856 kamalabai - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173857 ಉಮಾದೇವಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173860 ಮಾಳಪ್ಪಾ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173861 Neelamma - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173862 ಸಾಹೇಬಬೀ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173863 ರಹಮತ ಬೀ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173864 ಸಂಗಿತಾ - ಹಾರಕೊಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173865 viranna - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173866 Rukmini - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560200173867 ನಾಬಿ ಖಾನ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173868 ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173869 ಶ್ರೀಮಂತ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173870 Vimalabai - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173871 ಮುಕಿಂದ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173872 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173874 ಗಣಪತಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173875 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173876 ಮಹಾರತಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173877 ಅಂಬರಾಯ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173878 ಸುಭಾಷ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173879 ತುಳಸಿರಾಮ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173880 ಬಾಬು - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173881 mallamma - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173882 Ambika - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173883 hira bai - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173884 ಬಬಿತಾ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173885 parvati - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173886 ಆಂಬಣ್ಣಾ - harkudPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173888 ಬಾಬು - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173889 nila bai - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173890 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173891 ವಿಠಲ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173892 ಸುನಿತಾ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173893 ಇಂದ್ರಜೀತ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173894 ಮಲಕಣ್ಣ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173895 ಸುಜಾತಾ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173896 ಅರ್ಜುನ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173897 ರೆಷ್ಮಾ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173898 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200173899 Kamalabai - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173900 ajijabi - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173901 ambavva - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173902 ದಾದಾರಾವ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173903 Surekha - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173904 ಸುಭಾಷ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173905 Khyamling - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173906 ಪಂಡಿತ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173907 ಬಸವರಾಜ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173908 Annapurnna - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/2022150010000022/05/2022
560200173909 sarswati - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173910 ಸುವರ್ಣಾ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173911 Lakshmi - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560200173912 ಕಲ್ಯಾಣೀ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200173913 Mahadevi - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173914 lakshmi bai - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200173915 ಚನ್ನಪ್ಪಾ - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173916 Savita Gudde - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173917 ಆಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173918 ಸೈಬಣ್ಣಾ - ಹಾರಕುಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173919 ಚೊಕಪ್ಪಾ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/20226004000022/05/2022
560200173920 ಇಮಾಂ ಬೀ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173921 ಪಂಡಿತ - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173922 Channamma - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173923 Sundra bai - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173924 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173925 ಬಾಬು - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173926 Ratna bai - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200173927 ಮಹಾದೇವ - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173928 ಅಮೀನಾ ಬೀ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560200173929 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200173930 ಶಿವಾ ರಾಯ - ಹಾರಕುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200173931 ಶ್ರಿ ಶಿವಪುತ್ರ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173932 ಶ್ರಿ ಗುರುನಾಥ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200173934 ಗೋದಾವರಿ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200173935 Dhondubai - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200186269 ಆನಂದ ರಾವ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186270 Kasturibai - ಹಾರಕೊಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186271 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------240000000-
560200186272 ಗುರನಾಥ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186273 Parvati - ಹಾರಕುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200186274 mallamma - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200186275 Kamalabai Bajantri - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200186276 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186277 ಶಾಂತಪ್ಪಾ - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186278 Saku Bai - ಹಾರಕೂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200186280 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186281 ಸೋಪಣ್ಣ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186282 ಸಂಗಮ್ಮಾ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186283 ಸುನೀತ ಬಜಂತ್ರಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186284 Pravathi - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186285 Huvamma - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200186286 Chandrakala - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186287 ಸಿದ್ದಮ್ಮ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186288 ಕುಪೆಂದ್ರ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187567 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - harkudNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187568 ಕಾಶಿನಾಥ - harkudNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187569 ಬಸವ ರಾಜ - ಹಾರಕೂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187570 ಮಹಾದೇವ - ಹಾರಕುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187986 Dayvamma - ಹಾರಕುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191448 RAJAMMA W/F SHIVANAND SANGOLGE - ಹಾರಕುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191577 Devindrappa Baburao Talkere - ಹಾರಕೂಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191910 sharanappa - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200191961 Vimala Bai - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200191979 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200191987 Kanyakumari - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191990 ಕಾಳಮ್ಮ - AT POST: HARKUDPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192056 ಮುತ್ತುಬಾಈ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192060 NAGENDRA S/O VITHALRAO - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192067 Suma - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192068 SANTOSH S/O KESHVRAO - harkudPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192071 Heera Bai - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192082 VEERANNA S/O BASAVANAPPA - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192187 Surekha - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192192 ಅನಿಲ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192198 ಶಾರದಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192205 BHIMASHA - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192228 mastanbi - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192230 BASAMMA W/F MAHADEVAPPA SANGOL - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192242 GUNDAPPA S/O VITHALRAO POOJARI - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192292 Indubai - ಹಾರಕುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192323 Ambaray S/o Mahaningappa - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192757 Sheshabai w/o, Shankar - ಹರಕುಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192793 Prakash S/o, Veeranna - ಹರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192794 Saru Bai - ಹರಕುಡPHH(NK) / NCSBiometric****738421/05/2022FPS****738421/05/2022180012000021/05/2022
560200193384 Shivasharanappa - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193415 ರಾಜಶ್ರೀ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193425 Jagadevi - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193724 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/20226004000022/05/2022
560200194411 Hema Heremath - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****722217/05/2022FPS****722217/05/2022150010000017/05/2022
560200194412 Prabhavati - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194414 ಸಿದ್ದಮ್ಮ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560200194421 Sarsvati - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194423 Bhavani - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194441 Shanta Bai - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194442 KAVITHA - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194450 sharanamma - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194521 mangala - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194573 Ravindra Havaleppa - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194614 PARIMAL - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194615 ದಯವತಾ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194624 ಶರಣಬಸಪ್ಪ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198391 ಅಶಾಬೀ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/2022150010000022/05/2022
560200198398 ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198424 ಲಕ್ಷಣ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200198428 ಗುರು ಲಿಂಗಯ್ಯ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/20226004000022/05/2022
560200198430 ಮ.ರಫಿ - ಸಾ:ಹಾರಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ತಾ:ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198437 ಶರಣಮ್ಮ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198445 Chandamma - ಶಾಖೇ.ಕಛೇರಿ ಹಾರಕೂಡ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198474 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198476 ದಯಾನಂದ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198483 ಫತ್ರು ಸಾಬ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198487 ಧರ್ಮಾ ರಾಜ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198493 ಧೋಂಡಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198495 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198530 ಮಹಾದೇವೀ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198697 ಪ್ರಹ್ಲಾದ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198780 ನಾಗಣ್ಣ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198897 Bharat Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಪ್ಪಾರಾವ ಪಾಟೀಲ 30NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198998 ಶಿವಪುತ್ರಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199027 ಉತ್ತಮ್ಮಾ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199676 ಶಿವಾ ನಂದ - ಹಾರಕೂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199708 Jyothi Yamhan - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200360 sundra bai - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200897 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200200939 surekanta - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200201383 Ameer Bee - ಹಾರಕೂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200202220 Sharda - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200202224 Sharadabai - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/2022180012000022/05/2022
560200202248 ಜುಲೆಖಾಬೀ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200202278 ಗೀತಾ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207727 SREEMANTH S/O BHIMSHA - ಮು ಅಂಚೇ ಹರಕುದPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207734 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208906 Shayin Bee - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209156 DHANAMMA - ಹಾರಕೊಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209261 ರಾಜಶೇಖರ - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209448 ಮೇಗರಾಜ್‌ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211138 MAYADEVI - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211516 CHANDRAKANTH - ಶಾಕೆ ಹಾರಕೂಡ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211517 ASHOK - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211518 SHIVASHARNAPPA - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211519 Manik Bai - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211530 LATIKA BAI - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211533 RENUKA - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211599 RADHIKA - ಶಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಹರಕೂಡ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211600 Bhagirati - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211667 ಮಹಾದೇವಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/202212008000022/05/2022
560200211668 Laxmi - ಶಾಖೆ ಹಾರಕೂಡ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211671 Geeta - ಮು : ಹರಕುಡ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿPHH(NK) / NCSBiometric****923921/05/2022FPS****923921/05/2022150010000021/05/2022
560200211739 ಶ್ರಿದೇವಿ - ಶಾಖೆ ಹರಕೂಡ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200211745 Sushilabai - ಹರಕೂಡ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200211805 Duryodhan Siddappa Pawade - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560200211840 ಶೀವ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200211841 SUVARNA - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211952 JAY BHIM - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200211997 MALLAMMA - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200211999 Prabhavati - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212033 Kastura Bai - ಮು ಹಾರಕೂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200212098 Premma - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212141 Rihanabegam - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212322 Gundamma Panchakshari - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212417 Suganda - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------270000000-
560200212419 Bhaskar S/o Nilkanthrao Kulkar - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212463 Mahadev Basavanappa - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212524 Pandit Sharanappa Holkar - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212670 Jagdevi Chidambarav - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212671 AMBARAY - ಶಾಖೆ ಕಾರಕೂಡ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212673 Chandrakanth Basavanappa Nagar - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200212700 KAVITA - ಶಾಖೆ ಹರಕೂಡ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200212782 Savita - ಶಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಹಾರಕೂಡ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212838 Kavitabai - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200212842 ಕಾವೇರಿ - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213150 PANDIT S/O MAHALINGAPPA - ಹಾರಕುಡ ತ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213151 CHANDRABHAG W/O MAHANINGAPPA - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213177 Priyanka - ಹಾರಕುಡ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213279 Sumangala Kannur - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213280 VIJAYKUMAR - ಶಾಖೆ ಹರಕೂಡ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200214112 MARUTI.KAMBLE - ಶಾಖ ಹಾರಕೂಡ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------240000000-
560200214362 Maremma - ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214613 Vidyavati - ಜೈಭಿಮ 101 1 ಹಾರಕೂಡ ಮನೆ ಬಸPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214650 Shridevi - ಸತೀಷ 101 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕೂಡ ಹಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214749 Sunita - ಗಂಡ ಶಂಕರ ಯಾಮಾನ 112 ಹಾರಕೂಡ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215268 Laxmi - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 69 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215390 Digimabar - ಮಾರುತಿ 75 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕೂಡ ಹಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215639 Surekha - ವಿಠಲ 240 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕೂಡ ಹಾರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200215850 ಪಾರ್ವತಿ - ಮೇಘರಾಜ 142 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕೂಡ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215851 Mehebub bi - ಹಸನಸಾಬ 174 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕೂಡ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215854 ಜ್ಯೋತಿ - ನಾಗೇಂದ್ರ 54 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕೂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215907 anusaya - ವಿಜಯಕುಮಾರ 75 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕೂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200216050 ಹಾಜರಾ ಬೇಗಂ - ದಾವಲಸಾಬ 58 ಹಾರಕೂಡ ಹಾರಕೂಡ ಹPHH(NK) / NCS------120000000-
560200225241 Bhagyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಗರಾಳ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200225445 Meenakashi - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಗರಲೆ 24 ಹಾರಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226490 Kanyakumari - S/O ಕಲ್ಯಾಣಿ ಡವರೆ ತಾ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226883 Arunabai - C/O ದತ್ತಾತ್ರಿ 47 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226896 Laxmi - W/O ಶಂಕರಪ್ಪ ಶಾಪುರ್ ಗಲ್ಲಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227001 Jagadevi - W/O ಅರ್ಜುನ ಹಾರಕುಡೆ 365 ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227007 Mahadevi - W/O ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಯಮನ್ 106 ಹಾರಕೂಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200227106 Rohini - W/O ಭೀಮಾಶಂಕರ 171/1 ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200227281 Chandrakala Sachin Katare - ಗಂಡ ಸಚಿನ್ ಕಟಾರೆ 4 ಹಾರಕೂಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227813 Kalavati - C/O ವೆಂಕಟ 44 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣ ಹಾರPHH(NK) / NCSBiometric****264321/05/2022FPS****264321/05/20226004000021/05/2022
560200228040 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚನ್ನಬಸವ ಅಟ್ತುರೆ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560200228044 Vaishali - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಲಸ್ಕರ್ ಹಾರಕೂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200228081 Manjula - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228374 Haiyat Bee - C/O ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ 25 ಹಾರಕೂಡ ಹಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200228415 Rajeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜಿವಕುಮಾರ್ 42 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228625 Vidyavati - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 309 ಹಾರಕೂಡ ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200229264 Sujata - W/O: ಬಸವರಾಜ 365 ಹಾರಕೂಡ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200229266 Godavari - C/O ಮಹಾದೇವ # 78 ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229267 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಯಮಹಾನ ಹಾರಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200229279 Rama Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಲಕಣ್ಣ ಕಾಂಬಳೆ #124 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229284 Ratnamma - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭೋಸೆ ಭೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200229319 Kajal - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಸವರಾಜ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****283222/05/2022FPS****283222/05/20229006000022/05/2022
560200229447 Umashree - W/O ಅಮಿತ 833/18 00 ಹಾರಕೂಡ ಅPHH(NK) / NCSBiometric****738422/05/2022FPS****738422/05/20229006000022/05/2022
560200229479 Sudharani - W/O ಯೋಗಿರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ ಹತ್ಯಾಳ ಹತPHH(NK) / NCSBiometric****917622/05/2022FPS****917622/05/202212008000022/05/2022
560200229977 Anjana - W/O ಬಸವರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ 9 ಹಾರಕೂಡ ಹPHH(NK) / NCS------30000000-
Top