REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149862 ಸವಿತಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹಾರPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/20226004000021/05/2022
560200149880 Channabasavva - W/O: ರಾಚಪ್ಪ 17ಸೀ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150040 Kavita - W/O: ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ 19/1 ಹಾರಕPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200150155 Sunita - W/O: ಅರುಣ ಕುಮಾರ 75 ಹಾರಕುಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150158 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರೇಮ್ ಸಿಂಗ್ ಪವರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200150188 Sangeeta - W/O: ಬಾಬು ರಾವ ಚವಾಣ ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20229006000016/05/2022
560200150195 Suman - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ 48/2 ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150216 Babita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ 45/7 PHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200150218 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ 45/7 ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200150240 Mahadevi - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಚವಾಣ ಹಾರಕುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200150245 Jagdevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ 04 ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/20229006000018/05/2022
560200150257 Ashwini - S/O ಸೇಟುನಾಯಕ ೬೫/೧ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/202212008000018/05/2022
560200150295 ರಾಜೇಶ್ರೀ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ರವಿ ರಾಠೋಡ 7 ತಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200150416 Rupalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200150468 Najabai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚವಾಣ ಹಾರಕುಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150499 Sunita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಅರುಣ ರಾಠೋಡ ಹಾರಕPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/20226004000021/05/2022
560200150534 Anusaya - W/O: ಅಪ್ಪರಾವ 72 ಹಾರಕುಡ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/20229006000021/05/2022
560200150637 Sevantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದುರ್ಯೋಧನ ಚವ್ಹಾಣ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200150667 Jyoti - S/O ಗೆಮಾ ನಾಯಕ ೩೨/೨ ಹರಕುಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150994 Kallu Bai - W/O: ಸುಭಾಶ ರಾಠೋಡ ಹಾರಕುಡ ತPHH(NK) / NCSBiometric****239921/05/2022FPS****239921/05/20226004000021/05/2022
560200151155 Shakuntala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತಯ್ಯಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151257 Meera Bai - S/O: ಗೋಪಾಲ್ ರಾಠೋಡ ಏಚ್ ನ ಹಾರಕPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200151495 Jainabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಾಶು ರಾಠೋಡ ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200152017 Savita - W/O: ರವೀಂದ್ರ ರಾಠೋಡ ಹಾರಕುಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200152030 Roshani - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ 49 ಹಾರಕುಡ ತಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200152034 Rajkumar - S/O: ಗೋಪಾಳ ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152128 Droupati Bai - W/O: ಭೀಮಸಿಂಗ ಚವಾಣ ಹಾರಕುಡ PHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200152647 Suman - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ರಾಠೋಡ ಹಾರಕPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/20229006000018/05/2022
560200152664 Zalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕನಾ ನಾಯಕ ರಾಠೋಡ 32PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152673 Valabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಲಾ ನಾಯಕ 58 ಹಾರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152844 Raju - W/O ರಾಜು 0 0 ಹರಕುಡ ತಂಡಾ PHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/20226004000021/05/2022
560200153298 Renuka - W/O: ರಾಜ ಕುಮಾರ ಚವಾಣ ಹಾರಕುPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200153457 ಶರಣಬಾಯಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ 22PHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200153666 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಿಲೀಪ್ ಹರಕೂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155524 Kaveri - W/O ಧನರಾಜ ಚವ್ಹಾಣ ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200156963 Geeta - W/O: ಬಳಿರಾಮ 56 ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156977 Sunita Pawer - W/O ಗುರುನಾಥ್ ಪವೆರ್ ಹಾರಕುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159162 Aruna Bai - W/O: ರಾಜು ಚವಾಣ ಹಾರಕುಡ ತಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/2022150010000021/05/2022
560200159535 Tarabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಮ ರಾಠೋಡ ಹಾರಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560200159799 Panabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವರ್ಧನ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200159968 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20229006000016/05/2022
560200160160 Gomalabai - S/O ಹನಮಾನ ನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ೭೦/೧ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160622 Shanta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 38 ಹಾರಕPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/20226004000018/05/2022
560200160838 Jagadevi. - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಚಿನ್ನಿ ರಾಠೋಡ ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200161275 Lalita - W/O: ರೂಪ ಸಿಂಗ ಚವಾಣ ಹಾರಕುಡNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161483 Anushaya - W/O ಶಂಕರ್ #54 - ಹಾರಕೋಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****657516/05/2022FPS****657516/05/202212008000016/05/2022
560200165839 ಹೊನ್ನಾ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200165840 ಪುತಳಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200165841 ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ್‌ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022200015000018/05/2022
560200165842 ಶಿವರಾಮ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200165843 ಧನಸಿಂಗ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022200015000016/05/2022
560200165844 Jagdevi - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165845 ನಾಮದೇವ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165846 ಸೋಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022200015000016/05/2022
560200165847 ಶಾಸ್ತ್ರಿ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022200015000016/05/2022
560200165848 ಶಿವರಾಮ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/2022200015000021/05/2022
560200165849 Bhimabai - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/2022200015000021/05/2022
560200165850 ಹೇಮಾ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022200015000016/05/2022
560200165851 sata bai - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022200015000016/05/2022
560200165852 ಝಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200165853 raghula bai - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/20223002000018/05/2022
560200165854 ರಮಕಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200165855 ಮನೋಹರ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165856 ಶಂಕರ - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022200015000018/05/2022
560200173933 Kesibai - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200174706 sona bai - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200174707 ಯಶೋದಾ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20229006000016/05/2022
560200174708 ಗೋಪಾಳ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/20226004000018/05/2022
560200174709 Shantabai - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20223002000016/05/2022
560200174711 ವಿಠಲ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/20226004000018/05/2022
560200174712 ಶಾಕುಂತಲಾ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200174714 ಶರದಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200174715 Bhimabai - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200174716 shanta bai - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200174717 Tarabai - ಶಾಖೇ ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200174718 ಸೋನಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200174719 ನಾಜಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200174720 Sita Bai - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200174721 mala bai - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200174722 ರಾಮಣ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/2022180012000021/05/2022
560200174723 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200174724 ಪಿಪಳಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200174725 ದೊಂಡಿಬಾ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022200015000016/05/2022
560200174726 ಕವಿತಾ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/202212008000018/05/2022
560200174727 SHANTA BAI - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200174728 ದಸಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200174729 ರಮಣಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022180012000016/05/2022
560200174730 ಜಾಲಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200174731 ಖಾನ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡAAY(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022200015000016/05/2022
560200174732 Girija bai - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022200015000016/05/2022
560200174733 ಪುತಳಬಾಯಿ - ಹಾರಕೊಡ ಥಾಂಢAAY(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022200015000018/05/2022
560200174734 ಬಸವರಾಜ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/202212008000018/05/2022
560200174735 Anitha - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200174736 ಎಮನಾಥ - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200174737 ಶಾರು ಬಾಯಿ - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200174738 ನೀಲಕಂಠ - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/202212008000018/05/2022
560200174739 ಲತಾ - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022200015000016/05/2022
560200174740 Champavati - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200186279 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಹಾರಕೂಡ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022180012000018/05/2022
560200187597 ಉಮೇಶ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187598 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ.ಹಾರಕೂಡ ಥಾಂಡಾ ಪೋಸ್ಟ.ಹಾರಕೂಡ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193704 ಸೇಟ್ಟೂ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/202212008000018/05/2022
560200193967 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200194579 Jagadevi - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022180012000016/05/2022
560200194663 Anushabai W/o Umesh - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200198410 Kalavati - ಹಾರಕೂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/2022150010000021/05/2022
560200198426 ಸತೀಶ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/20226004000018/05/2022
560200198435 SONA BAI - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/202212008000018/05/2022
560200198440 ಶಿವಾಜಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/2022150010000021/05/2022
560200198441 Dhanavbai - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200198442 ಎಮನಾಥ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200198444 ವಾಲಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200198451 Jalabai - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200198452 ಪುಲಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200198453 Ramiki Bai - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022180012000016/05/2022
560200198455 ಆಶಾ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20229006000016/05/2022
560200198458 Kavita - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/2022200015000021/05/2022
560200198462 ರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198468 Jainabai - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200198469 ದೇವಿದಾಸ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200198472 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200198503 ಸೋನಾ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200198509 ಹೊನ್ನ ನಾಯಕ್ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20226004000016/05/2022
560200198510 Shila - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200198516 Dashalabai - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200198523 Renuka - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/20229006000021/05/2022
560200198524 Somala Bai - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/20226004000018/05/2022
560200198529 ಝಾಲಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/2022210014000021/05/2022
560200198549 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198664 RENUKA - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200198695 ಲಲಿತಾ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022180012000016/05/2022
560200198716 ಶಾಮರಾವ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200198738 Gundabai - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022150010000016/05/2022
560200198739 Jyotabai - ಸಾ:ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/202212008000018/05/2022
560200198818 ಬೇಬಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200198842 ಝುಲ ಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199031 ಇಂದುಮತಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/202212008000021/05/2022
560200199063 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199114 SONABAI - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡ ಕಛೇರಿ ಕಾರಕೂಡ ತಾ.ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/202212008000018/05/2022
560200199167 savita - ಹಾರಕೊಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/2022150010000021/05/2022
560200199229 SHANTABAI - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200199243 ವಿನೋದ - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199457 ಕೀಶನ್‌ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022180012000018/05/2022
560200199712 ಗೋಮಲಾಬಾಯಿ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/20226004000021/05/2022
560200208269 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಶಾಖೇ ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/202212008000021/05/2022
560200208743 ಕವಿತಾ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****888813/05/2022FPS****888813/05/202212008000013/05/2022
560200208907 Shanta Bai - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022210014000018/05/2022
560200208952 ಅನಿತ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200209192 ಡೊಂಗರಿ ನಾಯಕ್‌ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/2022180012000016/05/2022
560200209193 ಸಂಗಿತಾ - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211661 Shobha - ಶಾಖೇ ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200211799 ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಭೀಮಸಿಂಗ - ಶಾಖೇ ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200211892 SHEELA - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾ ಪೊಸ್ಟ ಹಾರಕುಡ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/202212008000021/05/2022
560200212089 USHA W/O SHIVARAM - ಮು ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/202212008000018/05/2022
560200212516 ಲಲೀತಾ - ಶಾಖೆ ಹರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212546 KAVITABAI - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/2022210014000021/05/2022
560200212694 Archana - ಶಾಖೆ ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200212845 Anita - ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212846 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಶಾಖೆ ಹಾರಕೂಡ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20229006000016/05/2022
560200213038 GANAPATI - ಹಾಳಕುದ ತಾಂದಾ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022180012000018/05/2022
560200213147 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/20229006000018/05/2022
560200214114 Natabai - ಶಾಖೇ ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/20229006000016/05/2022
560200214366 VENKAT.NAYAK - ಶಾಖೆ ಹರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200214368 Renuka - ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200214369 VANABAI W/O MOTIRAM - ಶಾಖೇ ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/20223002000018/05/2022
560200215391 Kavitha - ಸಂಜುಕುಮಾರ 42 ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/202212008000018/05/2022
560200215647 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ನೀಲಕಂಠ 5 ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ಹಾರಕೂPHH(NK) / NCSBiometric****029516/05/2022FPS****029516/05/202212008000016/05/2022
560200216001 Rambai - ಬಳಿರಾಮ 5 ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡಾ ಹಾರಕೂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200216380 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಣ 14/1 ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡ ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****029518/05/2022FPS****029518/05/2022150010000018/05/2022
560200227945 Anita - C/O ರಾಜು ಪವರ್ # 99 ಹಾರಕುಡ ಥಾPHH(NK) / NCSBiometric****029521/05/2022FPS****029521/05/20226004000021/05/2022
560200228713 Vanita - W/O ಧನರಾಜ ಚವ್ಹಾಣ ಹಾರಕೂಡ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229613 Ravina - W/O ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ ಹಾರಕೂಡ ತಾಂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229632 Yashoda - W/O ರಾಹುಲ 20 . ಹಾರಕುಡ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229633 Shashikala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುನೀಲ ರಾಠೋಡ ಹಾರಕೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200229634 Nila - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 54 ಹಾರಕುಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200229847 Kaveri - C/O ವಿಜಯಕುಮಾರ 18/5 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230068 Shridevi - C/O ಅಶೋಕ ರಾಠೋಡ # 99 ಹಾರಕುಡ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200230260 Navila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೀರೇಶ್ ಜಾಧವ 50/1 ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
Top