REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150200213589 Suvarna - ಬಸವನಪ್ಪ #27 ಹಿಪ್ಪಾರಗ ಬಾಗ್ ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
150500462073 Nirmala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಜಗದೀಶ 1/7 ಕರಲಿಂಗೇಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
520200550985 Suvarna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಾಬು ರಾವ # 24/1 ಹಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200148933 Savitri - S/O: ವೀರಣ್ಣ ಹೆಡಂಪಲ್ಲಿ 95/96 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149063 Shobha - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸನಗುಂಡಿ 1/24NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149565 Ambika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನಾಗರಾಜ 28/1 ಹಿಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200149945 Shreedevi - W/O: ಶಿವರಾಜ್ ಕೋಳಾರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150175 Lalitabai - W/O ಸುರೇಶ #2/4 ಮೇನ್ ರೋಡ ಹಿಪPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150651 Mahananda - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150666 Sumalata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದಪ್ಪಾ ನಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150668 Kamchamma - W/O: ನಾಗಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ 138 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150671 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಜಮಾದಾರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150756 Anita - W/O: ಹರಿಚಂದ್ರ ಪವಾರ ಬಾಗ ಹಿPHH(NK) / NCS------350000000-
560200150757 ಶಾರದಾಬಾಯಿ - W/O: ಹೇಮಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ಹಿಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150759 Mamata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿಚಂದ್ರ 59 ಮೇನ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150760 Gunabai - W/O: ಹೊನ್ನಾ ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪಾರಗ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150779 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಶೀಂದರ ಪವರ್ ಹPHH(NK) / NCS------300000000-
560200150856 Kashi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ 68 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151126 Nirmal - W/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತವಡೇ 1/53 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200151127 Hajrati Bee - W/O: ಫರೀಜ ಸಾಬ ಶೇಖ್ 1/55 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151133 Afsana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಫರೀಜ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151148 Shobhadevi - W/O ವೀರಯ್ಯಾ 14 00 ಹಿಪ್ಪರಗ (PHH(NK) / NCS------250000000-
560200151152 Godavari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಿರಾಯ ಬಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200151154 Siddamma - W/O: ವೀರಣ್ಣ ಮಲ್ಲಕಣಿ 2-32 ಹಿಪPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151156 Gundamma - S/O: ಮೋನಪ್ಪ ಪಂಚಾಳ 1-98 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200151157 Sharada Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 1-63-2 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151158 Sangita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹನಮಂತ # PHH(NK) / NCS------250000000-
560200151159 Subhash - S/O: ಸಾಯಬಣ್ಣ ಸಂಗೋಕರ 121 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151160 Gurubai - D/O: ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮೀರ್ಕಲ್ 00 PHH(NK) / NCS------50000000-
560200151166 Akshata - W/O ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪಾ # ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151170 Anjali - W/O ಶಿವಾನಂದ್ # ಮೇನ್ ರೋಡ ಹಿಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560200151210 ರಹಿಮನ್ವೀ - W/O ಹುಸ್ಸೈನ್ ಶೈಕ್ # ಮೇನ್ ರೋಡPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151274 Ramabayi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ವಿಭೂPHH(NK) / NCS------250000000-
560200151278 Savita - S/O ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ # ಮೇನ್ ರೋಡ ಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560200151408 Savitabai - W/O ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪಾ 02 00 ಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------50000000-
560200152638 Rekha - C/O ಶರಣಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152732 ಕಾಶಮ್ಮ - W/O: ಅಂಬಣ್ಣ ಜಮಾದಾರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152761 Jyoti - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತೌಡಿ ಹಿಪ್ಪರಗಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152765 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಟೆಲಕರ 7PHH(NK) / NCS------300000000-
560200152768 Anasamma - W/O: ನರಸಪ್ಪ ಅಂತಾರೆಡ್ಡಿ 55/1 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200152781 Gundamma - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 64 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152991 ಶರಣಮ್ಮ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮೈಲಪ್ಪ ಕಟ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153233 Shreedevi - S/O: ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ 39/21 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153519 Laxmi - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತೆಲಕರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153523 Nashimbanu - W/O ಮುನಾಫ #35/4 ಹಿಪ್ಪಾರಗ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153543 Saraswati - W/O: ಚಂದ್ರಷ ಬಗದುರ್ಗಿ 1/60 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153544 Gundamma - W/O: ಸಂಗಪ್ಪಾ ಬಗದುರ್ಗಿ 1/60 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200153545 Shamirinbanu - S/O: ಮಹೆಬೂಬ ಸಾಬ ಹಿಪ್ಪಾರಗ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153748 Laxmi Bai - W/O: ಸಂತಪ್ಪ ವಿಭೂತಿ 1/16-128 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200154710 Prabhavati - W/O ನಾಗಣ್ಣಾ #5 ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------100000000-
560200157091 Basamma - W/O: ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಲಗಶೆಟ್ಟಿ 1-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200160593 Bhagyashri - W/O: ಬಾಲಾಜಿ ಕಂಬಾರ 1-18 ಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200160643 Kamala Bai - W/O: ಶಂಭುಲಿಂಗ ನಡುಕರ 2-46 ಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200160839 Jagadevi - W/O ಲಚಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200161367 Vaishali - W/O ಉದಯಕುಮಾರ್ ಡಿ ವಿಭೂತಿ 1 ಮೇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161488 Annapoorna - W/O ಮಹೇಶ ಪವಾರ # ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161945 Shila - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪವನ್ ಹಿಪ್ಪರಗ (ಬಾಗ್) PHH(NK) / NCS------200000000-
560200162050 Ambika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ # ಮೇನ್ ರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162898 Sangeeta - S/O ಬಾಬು 22 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗ ತಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163115 Sumitrabai - C/O ಗಂಗಾಧರ 1-53 ಹಿಪ್ಪಾರಗ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163238 Iramma - D/O ಬಂಡೆಪ್ಪ ೬೮ ಹಿಪ್ಪರಗ ಬಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200163620 Shailaja - W/O: ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ 1-84 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163674 Mallamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು ಹಡಪಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200163880 Iramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಧವ ರಾವ ಮನೆ ನಂ 4NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163918 Geeta - S/O: ವೀರಪ್ಪ ಪಂಚಾಳ 1-97 ಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200163941 Lalita - S/O ಅಶೋಕ್ ಮಲಿಪಾಟಿಲ್ ಹಿಪ್ಪಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163942 Sangeeta - S/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಲಿಪಾಟಿಲ್ ಹಿಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164092 Jagadevi - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಹಿಪ್ಪರಗಾ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164093 Sudharani - W/O ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ 1-84 ಹಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165918 ಚಂಚಲ ಅಮ್ಮ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165919 ಶೀವರಾಜ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165920 ಮಹಾದೇವಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165921 ಶಂಕರ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165922 ಸರಸ್ವತಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165923 Jagadevi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165924 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200165925 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165926 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165927 ಮಲ್ಲಯ್ಮಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165928 ರೇಖು - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165929 nagamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165930 ಓಂಕಾರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165931 Aminabee - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165932 ಗುಂಡಪಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165933 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165934 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165935 ನಬಿಲಾಲ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165936 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200165937 ನಾಮದೇವ - ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165938 Bijana Bee - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಭಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200165939 Sharanamma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200165940 Mahadevi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200165941 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200165942 ಸಕುಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಭಾಗ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165943 ಬಾಳಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200165944 madhavi - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169505 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200172831 Praveen Bee - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200174961 ಗುಜರಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200174962 Sakubai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200174963 mallamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200174964 Shalubai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200174965 ಶಮಲು ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200174966 padmavati - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200174967 Anitha - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗ ತಾಲುಕಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200174968 ರತ್ನಕರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200174969 ಗುರು ಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200174970 ಈಶ್ವರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200174971 ಸುನಂದಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200174973 ಕುಪಿಂದ್ರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200174974 Davamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200174975 ಆಣ್ಣಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200174976 ಭೀಮಶಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200174977 ದೇವಿಂದ್ರ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200174978 gundamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200174979 Anita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200174980 ಶಿವ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------350000000-
560200174981 Gundamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200174982 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200174983 Premalabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200174984 ಪ್ರಭು - ಹಿಪ್ಪರಗಾಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200174985 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200174986 Parvati - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200174987 ಶಿವರಾಮ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200174988 ಸುಭಾಷ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗಾ ತಾಂಢಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200174989 ರೂಪಸಿಂಗ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200174990 ಪ್ರಭು - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------50000000-
560200174991 Rekha - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200174993 Pirama - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200174994 ಶಂಕರಯ್ಯ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200174995 Seela - ಹಿಪ್ಪರಾಗಾ ಭಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200174996 Ratnamma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200174997 ಬಾಬು - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186343 ನಾಗಣ್ಣ - ಹಿಪ್ಪಾರ್ಗಾ ಬಾಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187606 ಶಿವ ರಾಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191674 JAMUNAAI PANDU - ಜಮನಾಬಾಯಿ/ಪಾಂಡು ಮು:ಹಿಪ್ಪರಗಾಭಾಗ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200191787 Nagamma - ನಾಗಮ್ಮ /ಸೈಬಣ್ಣ ನಡುಕರ ಮು:ಹಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191814 sharamnamma - ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ/ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಕಾಳಗಿ ಮು:PHH(NK) / NCS------200000000-
560200191847 Rajeshri - ಣಾಕಾರ/ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ವಿಭೂತಿ ಮು:ಹಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192045 SUBHASH THAVARU RATHOD - ಸುಭಾಷ/ಥಾವರು ರಾಠೋಡ ಮು:ಹಿಪ್ಪರ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200192064 BHALAPPA REVAPPA KALGI - ಬಾಳಪ್ಪಾ/ರೇವಪ್ಪಾ ಕಾಳಗಿ ಮು:ಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200192075 ಶ್ರೀದೇವಿ - ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ/ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200192078 ನಾಗರಾಜ/ಅಪ್ಪಾರಾವ ಪಾಟೀಲ - ಮು:ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಭಾಗ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------200000000-
560200192086 GANGADHAR S/O SHIVARUDRAPPA PA - ಗಂಗಾಧರ/ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಮು:NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192090 Shobhavati - ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ/ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಹೆಡಂಪ್ಪಳ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200192100 Shashikala - ಶಶಿಕಲಾ/ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಫರತಾಬಾದ ಮು:ಹಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200192102 SOMSHEKHAR GURAPPA - ಸೋಮಶೇಖರ/ಗುರಪ್ಪಾ ಮಿರಕಲ್ ಮು:ಹಿಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192884 shivshetty - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗ ತಾ.ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಗಿ. ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192897 ಗುಂಡಮ್ಮಾ/ವೀರಣ್ಣಾ ಬಗದುರಿ - ಗುಂಡಮ್ಮಾ/ವೀರಣ್ಣಾ ಬಗದುರಿ ಮು:ಹಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200193430 Sarasvati - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200193826 Sunita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200193964 ಬಂಡಯ್ಯ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200194259 ಬಲಿರಾಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200194299 ಧನಸಿಂಗ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200194317 Mahadevi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198545 CHANDRAKALA - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198562 nagamma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾಬಾಗ್PHH(NK) / NCS------300000000-
560200198577 ನಾಗಣ್ಣ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198578 Guru Bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198592 Sevanta - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198597 Husenbi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198607 ಭೀಮ ಶಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200198609 Parwathi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200198610 Akkanagamma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198616 Gurubai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198619 Mahanand - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198620 ಸುಮಿತ್ರ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198621 Shashikala - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198622 Anushabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198625 ಬೀ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200198630 Basamma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200198634 ರಾಜಾ ಸಾಬ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200198635 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198638 Lalita - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200198643 ಬಸವರಾಜ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198644 Shridevi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200198645 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------350000000-
560200198649 gujabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200198650 ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200198651 ಸುನಿತಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198652 Gujarabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198654 Lalita - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198655 ಬಸವರಾಜ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198656 ರಹಿಮಾನ್‌ ಸಾಬ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200198660 Bibanbi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200198661 Lalita - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200198662 ದನರಾಜ್‌ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198666 Girijabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200198667 Sumitra Bai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200198668 Shahenabi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200198670 SHARANAMMA - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200198671 ಪ್ಯಾರನಬೀ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198675 ನಿಲಾ ಕಂಠೆಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198678 ಕವಿತಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198679 Gurabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200198682 Saraswati - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198683 Vimalabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198684 Suratabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200198685 Gangubai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198688 Surekha - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200198690 Minakshi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198692 Mainabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198693 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200198694 SAVITA - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200198698 Bhimabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200198699 ರವಿದಾಸ್‌ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198700 ಶೆಶಿಕಲಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198701 sharda bai - ಹಿಪ್ಪರಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200198702 Mallamma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198705 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198708 Nandini - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200198710 ಶರನಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200198711 Sundra Bai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198713 Shantabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198719 ಶಂಕರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198730 Bhima Bai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198734 Shreedevi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198735 ಮೊಹನ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198740 Reshma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198741 Sunita - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200198747 Sunita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198748 ಗೋಮಲ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198750 Anusuya - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198752 Savita - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198756 ರಾಜಕುಮಾರ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200198763 Sushilabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198803 ಮಹಾದೇವಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198823 Saraswati - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198827 SHARANAYYA - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200198833 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198839 ಬೇಬಿಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200198841 Sangeeta - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200198844 ಸಂತೋಷ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200198852 Tippamma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200198858 ಮಾದೇಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200198884 Sharanmma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198886 TUKKAMMA - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200198898 ಸಂಗಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200198904 ರಮೇಶ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200198908 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198918 Shantabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198932 ಸಂಗಶೆಟ್ಟಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199035 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200199039 AMAD BEE - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200199059 ಆಂಬಣ್ಣಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200199065 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200199075 ಶರನಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199096 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------50000000-
560200199110 ಬಸವರಾಜ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199121 ಶರಣಮ್ಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199145 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200199194 ವಿಠೊಬ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199197 ತಸಲೀಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199227 Jeemabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200199236 ದಶಲಾಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199298 ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199442 ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ" ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199810 ಶಿವರಾಮ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199819 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200199822 KHAJA BEE - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200199825 Kavitha - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199831 Khyadamma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200200801 Shridevi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200833 Sonabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200878 ವಸಂತ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200904 Shivalila - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200950 Parvati - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------350000000-
560200200955 ಶರನಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200200995 Shridevi - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200201052 ವೈಜೀನಾಥ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200201127 sona bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207445 Laxmi Bai - ಬಾಬು/ಭೀಮಶಾ ಸಂಗೋಳಕರ್ ಮು:ಹಿಪPHH(NK) / NCS------300000000-
560200208371 Tola Bee - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200208382 Vijaylaxmi - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200208492 Lalitabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200208495 ಅಂಬು - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208496 Sharadabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------350000000-
560200208497 ಪಾರ್ವತಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208498 ದ್ರೌಪತಿ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200208499 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200208581 ಬಾಬು - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200208669 SUMITRA BAI - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200208673 AkkaMahadevi - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200208674 Ratnamma - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200208683 ಸೋಮಲಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200208684 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200208911 Bharati Bai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗAAY(NK) / NCS------350000000-
560200209194 Shantabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------200000000-
560200213134 Putalabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213137 MURALI S/o SITARAM - ಮು:ಪೋ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213140 Surekha - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200213141 Motibai Babu - ಹೀಪ್ಪಾರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213142 ರಾಮದಾಸ ತಂದೆ ಬಾಬು ಪವಾರ - ಮು:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾ ಪೊ:ಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213156 CHAMPABAI W/o SITARAM CHAVAN - ಮು:ಪೊ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213157 Laleetabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213158 Sheshikala - ಮು:ಪೋ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾ ತಾ:ಬ.PHH(NK) / NCS------300000000-
560200213160 ARUNA - ಮು:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾ ಪೊ:ಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213165 Sheshikala Pawar - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213398 RASULBI W/o IBRAHIMSAB SHEKH - ಮು:ಪೊ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ತಾ:ಭ.ಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------350000000-
560200213399 LAXIMAN S/o MARAGAPPA - ಮು:ಪೊ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------200000000-
560200213407 Bebu Bai - ಮು:ಪೋ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200213408 Tarabai Subhash - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200213409 Sonabai - ಮು:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾ ಪೊ:ಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213410 Ratnakala - ಹೀಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213411 VEERENDRAKUMAR S/o KANIRAM PAW - ಮು:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾ ಪೊ:ಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560200213456 Mamata - ಮು:ಪೊ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213531 Lalitabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------250000000-
560200213532 Putlabai - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------300000000-
560200213533 ಟೋಪಸಿಂಗ ತಂದೆ ಲಾಲಸಿಂಗ ಪವಾರ - ಮು:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ಥಾಂಡಾ ಪೊ:ಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------100000000-
560200213737 Malan Bee - ಮು:ಪೋ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200214164 REVANSIDDAPPA S/o RACHAPPA BOL - ಮು:ಪೋ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200214176 KASHIBAI S/o SACHIN - ಮು:ಪೋ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214177 ಸಮೀನಾ ವಜೀರಸಾಬ - ಮು:ಪೊ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಭಾಗ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214179 ಗುಡುಮಾಬೀ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ,PHH(NK) / NCS------200000000-
560200214181 SUREKHA - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಬಾಗ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ,PHH(NK) / NCSBiometric****177707/06/2023FPS****177707/06/20239006000007/06/2023
560200214455 Chennamma - ಚನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ರವಿ 1-94 ಹಿಪ್ಪರಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214491 Priyanka - ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200214540 Sunita - ರಾಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕರಸಿದಯ್ಯಾ 15/5PHH(NK) / NCS------200000000-
560200214628 Parwati - ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಕರಸಿದ್ದಯ್ಯಾ 3-79 PHH(NK) / NCS------350000000-
560200214753 Chandrakala - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಸಂಗಮೇಶ 1/11 ಹಿಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560200214754 Saraswati - ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ರೇವಣಪ್ಪಾ 4/5 ಹಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214777 ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮಸಿಂಗ - ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆಭೀಮಸಿಂಗ 7/9 ಹಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200215000 Sugyna Bai - ಸಂಗಿತಾ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ 3-68 ಹಿಪ್ಪರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200215055 Kavitha - ಮಹಾನಂದಾ 2/23 ಹಿಪ್ಪರಗ ಬಾಗ್ PHH(NK) / NCS------300000000-
560200215119 Jagadevi - ಚಂದ್ರಕಾಂತ 1-41 ಹಿಪ್ಪರಗ ಬಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200215214 Archana - ಚನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಶೋಕ 10/2 ಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200215478 Savitri - ಸಾವಿತ್ರಿ 13/2 ಹಿಪ್ಪರಗ ಬಾಗ್ PHH(NK) / NCS------350000000-
560200216019 Channamma - ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಮಲಶೆಟ್ಡಿ 1-68 ಹಿಪPHH(NK) / NCS------250000000-
560200216060 Roopadevi - ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 24/3 ಹಿಪ್ಪರಗ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200216390 Jagadevi - ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪಾ 1-84 ಹಿಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560200216393 seema - ಸೀಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಣ್ನಾ 1-84 ಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200216417 Kavitha - ಕವಿತಾ 71 ಹಿಪ್ಪರಗ ಬಾಗ್ ಹಿಪPHH(NK) / NCS------250000000-
560200226598 Renuka - W/O: ಶಿವನಂದ ಹೆಡಂಪಳ್ಲಿ 2/9 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227051 Sharanamma - C/O ಹಣಮಂತರಾವ #4/3 ಮೇನ್ ರೋಡ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227117 Basamma - W/O: ಬಂಡೆಪ್ಪ ತವಡೇ 1/48 ಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200227154 Savitri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಸಿದ್ದಪNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228092 Rajkumar Pawar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ ಪವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228131 Minakshi - W/O ಶರಣಬಸಪ್ಪ ನಡುಕರ 22 ಹಿಪ್ಪರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228139 Lalitha Rathod - C/O ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಾಠೋಡ . ಹಿಪ್ಪಾರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228973 Suvrna - W/O: ಶಿವರಾಯ 1/70 ಹಿರನಗಾಂವ್ ಅNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229611 Chandrakala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಭೀಮಶಾ # 24/3 ಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200229646 Gangamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉಮೇಶ ಬಗದುರಗಿ # 1/60PHH(NK) / NCS------150000000-
560200229648 Jyoti - W/O ಬಸವರಾಜ ಬಗದುರಗಿ #99 . ಹಿಪPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229666 Anappa - S/O ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಲಬುರಗಿ 2.-55,ಡಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200229853 Sureka - W/O: ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಹಿಪ್ಪರಗಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200230911 Shivaleela - W/O: ವೀರಣ್ಣ ಫರತಬಾದ 1-46 ಹಿಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200230976 Ratankala - W/O ಸರ್ವೇಶ 3-177, ಹಿರನಾಗಾಂವ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231342 Gnyanabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೀಮನಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200231585 Bhagyavanti - C/O ಹನಮಂತ 00 ಹಿಪ್ಪಾರಾಗ (ಬ್ಯಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231844 Appannor Ashwini - S/O ಅ೦ಬಾರಾವ ಸಂಗೊಳಕರ ೫೦ ಹಿPHH(NK) / NCS------100000000-
Top