REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200148941 Swapna - W/O: ಶಂಕರ ರಾವ ದಾಂಡಗೆ 02NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149193 Ranjana - S/O ತುಕಾರಾಮ ೧/೪೬ ಹಿಪ್ಪರಗ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149195 Shrinivas Biradar - S/O ತುಕಾರಾಮ ಬಿರಾದರ ಹಿಪ್ಪNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149196 Shantabai - W/O ಹಣಮಂತ ಜೀವಣೆ ಘಾಟ್ ಹಿಪ್ಪರಗಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149787 Shanta Bai - W/O: ಹಣಮಂತ ರಾವ್ 99 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154025 Kavita - W/O ಸರಿಚಂದ್ರ #144 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154222 Kashinath - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಾತ್ತು PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154224 Ramaling - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154227 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅರುಣ್ ಚವ್ಹಾಣ ಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154228 Soundarya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154229 Vimala Bai - W/O: ರಾಜು 81 ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200154471 Anjali - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಂಡಿತರಾವ ಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200154610 Seelabai - W/O: ಬಾಬಲು 122 ಥಾಂಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154671 ಶ್ರೀದೇವಿ - W/O: ಪ್ರವೀಣ 119 ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155080 Anjubai - W/O: ಗೋವಿಂದ 141 ತಂಡಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155169 Maya - W/O ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಹಿಪ್ಪಗಾ೯ ಘPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155183 Priyanka - W/O ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ #105 ಹಿಪ್ಪರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155184 Surekha - W/O ಹಣಮಂತ ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲ ಹತ್ತಿರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155429 Minakshi - W/O: ಶರಣಬಸಪ್ಪ 89 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155626 Shreedevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧೊಂಡೀಬಾ ಭಂಡಾರೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155742 Mangala - W/O: ಅರುಣ 98 ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200156096 Kausar Bee - W/O ನೂರ ಮಹಮದ್ 164 0 ಹಿಪ್ಪರಗ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157109 Guramma - S/O: ಮಲ್ಲೇಶ್ಯಾ 54 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157110 Gangamma - S/O: ನಾಮದೇವ 136 ಘಾಟ್ ಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157112 Saku Bai - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 00 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157113 Kashibai - S/O: ಕಲ್ಯಾಣಿ 115 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157115 Surekha - S/O: ಅಂಬರಾಯ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157117 Shsikala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157119 Siddamma - S/O: ನೀಲಕಂಠ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157779 Vanishree - W/O ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹಿಪ್ಪಾರಗ ಘಟ್ ತಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157948 Nagamma - W/O: ಗುರಣ್ಣ 22 ಥಾಂಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158513 Jagdevi - W/O ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜೀವಣ ಪಾಟೀಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159578 Shobhavati - D/O: ವೈಜೀನಾತ್ 56 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200160792 Limba Bai Madale - W/O: ಕೊಂಡೀಬಾ 1/212 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200161287 Vandana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಿಪ್ಪರಗ ಘPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161320 Renuka - S/O ಮಂದೊಳ ಸ್ವಾಮಿ . ಹಿಪ್ಪರಗಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161712 Mallamma - W/O ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಹೇಗಣೆ #111 ನಿಯರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162429 Sunanda - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ ರಾವ್ 45 ಹಿಪ್ಪರಗPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162586 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಂಗರಾವ 23 ಹಿಪ್ಪರಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162671 Bhagyashree - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 25 . ಖಾನಾಪPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163544 Aminabi Mehtabsab Mulla - S/O ಮಹತಾಬ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ 164 ಹಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200168146 ಶಂಕರ - ಖಾನಾಪುರ(ಬಿ) ಪೋ ಘಾಟಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169086 Subbmma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169087 ಅಂಬ್ಬಣ್ನಾ - ಘಾಟಹೀಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169088 Chabu Bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169089 Kamala Bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169090 Parvati - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಠAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169091 Kavita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169092 bhima bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169093 ಕಮಲಬಿ - ಘಾಟ ಹಿಪ್ಪರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169096 Janubai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169097 ಶಂಕರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169098 anusha bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169099 ಜಮಿರ ಸಾಬ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169100 ಹಸನ ಬೀ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169102 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169103 Sunita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200169104 ದಶರಥ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169105 savita bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169106 ಮಾಣಿಕ - ಹೀಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169107 ರಾಮಲಿಂಗ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169108 ಶೇಷ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169109 Surumabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169110 Gangamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169111 ಶರಣಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಠPHH(NK) / NCS------120000000-
560200169112 Tejamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಠAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169113 gujamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169114 ತುಕಾರಾಮ ಮಾಳಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169115 Lalita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169116 ಮಾರುತಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169117 ಸುಧಾಕರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169118 ಅನುಸೂಯಾ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169119 ಹೌಸಾಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169120 ವೈಶಾಲಿ ದೀಲಿಪ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169121 nilamma - ಹೀಪರಗಾ ಘಾಠAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169122 Rukmini Bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169123 ನಿವರ್ತಿ ಬಾಕ್ಸರಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಠAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169124 laximi bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169125 lalita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169126 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169127 ಹೀರಾನಾಯಕ - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಘಾಟ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169128 rama bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169129 Nikita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169130 sharu bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169131 ಲಲಿತಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169132 Girijabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169133 Anita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200169134 ಶಂಕರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169135 Sunita - ಹಿಪ್ಪರ್ಗ ಘಾಟ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169136 ಶಿವರಾಮ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169137 manjola bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200169138 anushuya - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169139 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169140 Nirmala - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169141 ನರಸಪ್ಪಾ - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169142 ಬಾಯಮ್ಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200174560 Kamala Bai - ಮು ;ಪೋ : ಮುಡಬಿ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200184990 hira bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200184991 Vimalabai - ಶಾಖೇ ಘಾಟ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೋ.ಯರಂಡಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184992 shivamma hanamanth - ಹೀಪರಗಾ ಘಾಠAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184993 sushila bai irappa - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184994 Kalavati - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200184995 nagamma - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200184996 paravati - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200184997 ರಾಮಲಿಂಗ್ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184998 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200184999 chadra bhag - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185000 Anjana Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185001 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185002 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200185003 rukminibai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185004 ಬಾಬುರಾವ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185005 Basamma - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200185006 ಗೊವಿಂದ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185007 ಗೋಪಾಳ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185008 ಬಿರಣ್ನಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185009 basamma - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185010 godhavari - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185011 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185012 shobhavati - ಶಾಖೇ ಘಾಟಹೀಪರಗಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185013 ಜಯಶಿಲಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185014 ಅನುಸೂಯ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185015 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185016 Imilabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185017 ಮಾರುತಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185018 ಕಲ್ಪನಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185019 laxmibai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185020 ಸಮುದ್ರಾಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185021 Dropathi - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185022 Kamlabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185023 ಶೆಷಾಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185024 Sampatha - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185025 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185026 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185027 Laxmi Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185028 ಶಿವಾಜಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185029 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185030 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185031 ಶ್ರೀಮಂತ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185032 ಅಂಬ್ಬಣ್ಣಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185033 ಗುರಣ್ಣ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185034 Renuka - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185035 ಅಂಬರಾಯ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185036 Shareefa - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185037 ರಸುಲಸಾಬ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185038 ಶಂಕರ ರಾವ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185039 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185040 ನೀಲಕಂಠ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185041 Jagadevi - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185042 ಗೊರಕ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185043 ದಯಾನಂದ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185044 ambavva - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185045 mahadevi - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185046 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185047 Laxmi Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185048 Sitamma - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185049 ಬಸವರಾಜ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185050 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185052 ratnamma - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185053 Shantabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185054 ರಾಜ ಮಹ್ಮದ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185055 ಖಾಜಾಬಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185056 Parvati - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185057 ಇರಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------210000000-
560200185058 ಓಮಣ್ಣ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185059 ಅಂಬರಾಯ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185061 ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185062 Shreedevi - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185063 Rachamma - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185065 Thukamma - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185066 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185067 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185068 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCSBiometric****081116/05/2022FPS****081116/05/20229006000016/05/2022
560200185069 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185070 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185071 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185072 Chavalabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185073 Surekha - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185074 ಶಾಂತಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185075 Gonda Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185076 Anushabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185077 Shanta Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185078 Shantabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185079 keshlabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185080 ಝಾಪೂ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185081 Sitabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185082 ಉಮಾ ನಾಯಕ್‌ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185083 Subhadrabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185085 Maina Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185086 Sonabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185087 Sumitra Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185088 Sampat Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185089 itha bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185090 ವಿಠಲ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185091 ಬಾಬು - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185092 sumitra - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185093 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185094 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185095 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185096 ರಮಾಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185097 sumitra - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185098 Nilamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ`PHH(NK) / NCS------150000000-
560200185099 ಚಂದಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185100 kalpana - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185101 ದತ್ತು - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185102 Pradeep - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185103 Mahadevi - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185104 daivata bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185105 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185106 ದಶರಥ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185107 ಮನೋಹರ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185108 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185109 ಅಪ್ಪರಾವ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185110 ಗುಂಡಮ್ಮಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185111 Ambika Deenesh - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185112 Lalita Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185114 Vachala Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200185115 Kerubai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185116 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185117 ಪಾರ್ವತಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185118 Kalavati - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185119 Shantabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾ ಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185120 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185121 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185122 ಓಂನಾಥ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185124 bhim singh - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185125 Sushila Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185126 Sushila - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಗಾಟ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185127 ಬಾಬು ರಾವ - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185128 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185129 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಘಾಟ ಹೀಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185130 ಚಿತ್ರ ಶೇಖರ - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185131 ಕಮಲ ಬಾಯಿ - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185132 Hemavati - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185133 ದೇವಿಂದ್ರ ಶಿವರಾಯ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185134 shiva putra - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185135 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾ ಟ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185137 ಜಮಕಾ ಬಾಯಿ - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185138 Ramabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185139 ಸೀತಾ ರಾಮ - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185140 ಪ್ರೇಮಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185141 ಹೀರಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185142 ಮುನ್ನಾ - ಹಿಪ್ಪರಗ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185143 ಪುಲಕ ಬಾಯಿ - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185144 sita bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185145 ಗೀತಾಬಾಯಿ - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185147 sree ranga - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185148 ಶಿವರಾಮ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185149 sarswati - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185150 ಕಲ್ಯಾಣಿ - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200185151 Nilamma - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185152 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200185153 ಪರಮೆಶ್ವರ - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185154 Shobha - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185155 parvati - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185156 ಮೈನೋದ್ದಿನ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಠPHH(NK) / NCS------30000000-
560200185158 ದೇವಿ ದಾಸ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185159 janaka bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185160 Sita Bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185161 Sharadabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200185162 Anushabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾ ಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200185163 Sharanamma - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200185164 ಪೀರಾ ಸಾಬ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200185165 Vimala Bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185166 ಮಾರುತಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185167 ಮೀರಾಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185168 Shobha - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCSBiometric****583113/05/2022FPS****583113/05/202212080000013/05/2022
560200185169 Manglabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200185170 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200185171 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187953 ಬಸವ ರಾಜ - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187954 ಬಾಬುರಾವ - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187955 ಮಲಮ್ಮ - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187956 ರವೀಂದ್ರ - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187957 ಅಂಬ್ಬಣ್ಣ - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187958 Tangemma - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187959 ಬಾಬುರಾವ - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187960 ಸೊಪನರಾವ - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187961 ಮಾರುತಿ ರಾವ - ಹಿಪ್ಪರಗ ಗಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187963 Laxmibai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191582 Naganath / Pundalik Dhake - ಸಾ:ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192009 Sripati / Jating Talabhuge - ಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192013 Ramaling / Sheranappa - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192016 ಪನ್ಡಿತ್ ರಾವ - ಹಿಪಱಗ ಗಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192017 Sainajbi - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192018 Manojkumar / Baburao - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192021 Amina - ಯೆರಂಡಗಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192022 Sheranappa / Shiddappa - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192035 Vinod / Baburao Kere - ಹಿಪ್ಪರ್ ಗಾವುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192037 Kamalabai / Laximan Dadge - ಹಿಪ್ಪರ ಗಾವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192127 Laximan / Sheranappa - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192131 SANGEETA - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192135 Ramachandra / Basavanappa - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192138 ಬಾಬುರಾವ - ಹಿಪ್ಪರಗಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192148 Laxmi - ಹಿಪ್ಪಾರಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192164 Ganapati / Ambanna Dadge - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192168 Rajkumar / Vittal - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192169 ಸಂಜಿವಕುಮಾರ - ಹಿರ್ಪಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192171 Ranjana - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192172 Avinash/ Shivaram - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192231 Savita Hosalli - C/O ಅಪ್ಪರಾವ 11 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200192272 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಿಪ್ಪಾರಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192274 Mahalappa / Tukaram - ಹಿಪ್ಪಾರಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192276 Tukkamma - ಹಿಪ್ಪಾರಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192288 Surekha - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200192289 Rajkumrar / Ambaraya - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192302 Kavita - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192314 Shiddamma - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192361 Laxmi Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192370 ERANNA S/O SHANTANNA - ಘಾಟ ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192381 Anjana Devi - ಘಾಟ ಹಿಪರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192382 laxmin s/o maisanna - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192384 kavita - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192388 vithal s/o ambanna - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192393 TATERAO S/O REKHA CHAVAN - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192402 Rajkumar / Kalyani - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192403 Ashwini - ಘಾಟ ಹಿಪ್ಪಾರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192404 Shashikala / Shivarajayya - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192406 Digambar / Nivarti - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200192413 Aruna - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192414 Prabhakar/ Dadarao - ಹಿಪ್ಪಾರಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192418 Anil/ Kishan - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192421 Arati - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192423 ಲಕ್ಷ್ಮಿಮಣ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192424 ಧನಸಿಂಗ - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192432 Mangala Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192440 ಶಾಲುಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192444 ಪ್ರೆಮಲತಬಾಯಿ ದಿಗಂಬರ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192445 Mirabai / Sudhakar dadge - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192448 ಸಂಗಿತಾ ಸಂತೊಷ - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192451 Kamalabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192452 mahadev s/o ramchandra - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192461 Gundamma / Vijaikumar Mule - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192463 Roopali - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200192471 ಧಾನಸಿಂಗ - ಘಾಟ ಹಿಪ್ಪರಗಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192482 Khandaraya /Guranna - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192508 Anjana Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192513 Sajan Begum - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192520 Ramchandra / Pundalik - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192694 rushikesh - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192702 Chandu Bai - ಘಾಟ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200192722 Vijaikumar / Kalyani - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192750 Sunil / Ramachandra Ratthod - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192752 Anashabai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192777 dhondiba s/o digamber - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192796 Shiddamma - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192811 Shiddamma - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192813 Bheemashing / Shitaram - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192816 Sanjukumar / khuba - ಹಿಪ್ಪೆಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192842 Vijaikumar / Shenkar - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192857 Gangaram / Shitaram - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200192933 PARMESHWAR S/O KALYANI - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192936 RAMLIG S/O AMRUTH - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193065 Mangala - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193081 ESHWAR S/O AMRUT - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193470 ಮೌನೇಶ್ವರ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193646 Lalita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193790 Shidaling/Mallesha - ಸಾ/ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ತಾ/ ಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಜPHH(NK) / NCS------180000000-
560200193924 Sarojana - ಹಿಫರಗ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200194175 ಜೈ ಪ್ರಕಾಶ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194201 Nilamma - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200194231 ಸುಬ್ಬಯ್ಯ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200194234 ಶೀಲಾ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194476 Sumangala - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200198480 Dhrupati - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198647 ವೆಂಕಟೇಶ - Hipparga GhatAAY(NK) / NCS------200000000-
560200198714 Kotabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198720 ಗೌತಮ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198727 ಮನಂದಾ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198731 ಹೇಮಾ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198736 Sushila Bai - ಹಿಪ್ಪರಗಾತಾಂಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560200198737 ಸುನೀಲ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198745 Khemna Bai - ಹಿಪ್ಪಾರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200198751 ಖುಬಾ - ಹಿಪಱಗ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198753 ಗುರು ಬಾಯಿ ಮುನಸಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198757 Ranjita - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198759 ಸರಸ್ವತಿ - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198762 Babita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198766 Sangeeta - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198767 Jyoti - Hipparga GhatPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198769 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ - ಹಿಫರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198770 shakuntala - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198774 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198775 ಸುರೇಶ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198776 Anusuyya - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198777 ಶಿವರಾಜ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198784 ವಿಠಲ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198785 ಜಿನಿರಾಜ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198786 Jagadevi - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198788 Jagubai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198792 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198794 kashamma - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198795 ರಾಮಲಿಂಗ್ - Hipparga GhatPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198800 Jijabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198802 ರಾಮಲಿಂಗ್ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198804 Laxmi Bai - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198807 sushila bai - ಹಿಪರಗಾ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198808 Mahadevi - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198809 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198811 Shridevi - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198812 ಭೀಮಾಶಾ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198814 ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್‌ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198815 Yadubai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198820 Ushadevi - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198828 Gundamma - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198830 Lalita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198835 ಉಮಾಕಾಂತ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟAAY(NK) / NCS------200000000-
560200198836 ಮಹಾದೇವ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198848 ಸುರೇಖಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198850 vijaybai - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198853 Chandrakala - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198855 ಲಲಿತಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198859 Mangala Bai - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198861 lalita - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198866 ಲಲಿತಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200198873 ಕವಿತಾ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಘಾಟ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198876 sangeeta - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCSBiometric****284610/05/2022FPS****284610/05/20229006000010/05/2022
560200198881 ಗಿರಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198888 yashudhabai - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198891 ಶಾಂತಿ ಬಾಯಿ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198896 ಧನ ಸಿಂಗ - ಹಿಪ್ಪರಗಾ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200198900 ಕಾಶಿಬಾಯಿ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198907 Padmini - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------180000000-
560200198914 ಗುಲಚಂದ - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198922 Bharath Bai - ಹಿಫರಗ ಘಾಟPHH(NK) / NCS------120000000-