REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149041 Vijay Laxmi - D/O ವೈಜಿನಾಥ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149436 Renuka - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಚಾವನ್ 0 ಅಂತರ ಭಾರತNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200154088 Sulabai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗೋವರ್ಧನ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154089 Mohammadi - W/O ಜಫ್ಫಾರ್ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200154096 Babita - W/O ದೇವಾನಂದ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200154110 Kavita - S/O ಮೊತಿರಾಮ ಅಂತರಭಾರತಿ ಥಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200154132 Vidyavati - W/O ವಿನೋದ ೩/೧೨೪ ತಾಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154138 Shobha - S/O ಬಾಬುರಾವ ೩/೮೨ ಮರಾಠಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154147 Savita - S/O ಶಿವ ರಾಮ ೧/೨ ಕುರುಬ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200154165 Nagini - S/O ಮನ್ಮಥಪ್ಪಾ ಚಕೋತೆ #3/24/1 PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200154298 Umaravathi - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ೪-೧೬೩ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154300 ಜಬೀನ - S/O ಬಾಬುಮಿಯ್ಯ ಇಂದಿರಾ ನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154310 Latha - S/O ಪಂಡಿತ ರಾವ ೪/೨೯೨ ಇಂದPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200154311 Mina Bai - S/O ನಾಗನಾಥ್ ೩/೬೫ ತ್ಕ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154314 Pdmavathi - S/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಾ-ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200154318 Sumitra - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಕು ಪವಾರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200154322 Varsha - S/O ಸೋಪಾನ ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154323 Saraswati - W/O ಝೆರೆಪ್ಪ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200154335 Mira - S/O ಗಣಪತಿ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154349 Zainul Abedin - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ ಲತೀPHH(NK) / NCS------30000000-
560200154357 Sharada - S/O ಅಂಗದ ರಾವ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154545 Anusaya - S/O ಪ್ರಭು ರಾವ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200154568 Pooja - S/O ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154569 Jaysheela - S/O ಪಾಂಡುರಂಗ 8/9 ಭೀಮ್ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200154571 Khamr Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಕ್ ಗೌಶೋದPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200154572 Anita - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154575 Shobhabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮರಾಜ ಹೌಸ್ ನ 20 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154583 Pavitra - S/O ಮಾರುತಿ ಮೆತ್ರೆ ೨೩/೨೪೫ PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200154587 Kousar Banu - S/O ಮೌಲ್ಲಾ ಸಾಬ ೪/೨೯೮ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200154592 Reshma Begum - S/O ವಲಿಯುದ್ದೀನ ೨/೬೧/೧೫ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200154593 Maijabeen - W/O ಜಾವೇದ 1 ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154627 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200154630 Rekha - W/O ದತ್ತು #2/97 ಹುಲಸೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200154640 Naginbai - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ತ್ಕ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200154647 Prabhavati - W/O ಚಂದ್ರಕಾತ ೨/೧೬೨ ತಾಬಸವಕPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200154780 Maruna Bai - W/O ಮೋಹನ್ ಜಾಧವ 9/124 ಗೋವರ್ಧನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154949 Kavita - S/O ಅಶೋಕ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ೪-PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200154964 Aaila - S/O ರಗುನಾಥ ೧/೪೩೧೪ ಕುರಬ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20223002000021/05/2022
560200155020 Virabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ವರವಟೆPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200155035 Neelamma - W/O ದೀಪಕ್ ೮/೧೧೨ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155242 Kapila - S/O ಶಂಕರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155458 Jaheda Bee - W/O ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯ ಇಂದ್ರಾ ವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155459 Surekha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕೀಶನರಾವ ಗಾPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200155460 Kashi Bai - S/O ಶ್ರೀರಂಗ್ ರಾವ್ ತಾ.ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155461 ರೈಸಾ ಬೀ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈರ ಅಲಿ 2/51 ಹುಲಸPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200155462 Sushela Bai - W/O ಯಕ್ನಾಥ್ ತಾ - ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022180012000020/05/2022
560200155465 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದರ 9/11PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155466 Bibi Phatima - S/O ರುಕಮುದ್ದೀನ ೩/೬೫ ಇಂದPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200155467 Saraswati - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ೪/೨೦೭ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200155482 Laxmi - S/O ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ತಾ.ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200155560 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾವಸಾಬ ದುರ್ಗಾ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200155566 Sharanamma - S/O ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಾ ಹೌಸ್ ನ #1/22 PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022150010000020/05/2022
560200155622 Reshma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶೈಖ ಜಾಕೀರ್PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20226004000021/05/2022
560200155684 Sangeeta - S/O ರಘುನಾಥ ೧/೫೧ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200155879 Shilpavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರವೀಣ 8/52 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155892 Shabana Begum - W/O ದಸ್ತಗೀರ #129 ಇಂದ್ರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155896 Usha - S/O ಪರಶುರಾಮ ಅಂತರಭಾರತಿ ಥಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155898 Babita - S/O ಪರಶುರಾಮ ಅಂತರಭಾರತಿ ಥಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155904 Babita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮೋತಿರಾಮ 39 ಅಂತರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155911 ಪಾರ್ವತಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾರುದ್ರಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200155935 Surekha - W/O ದಿಲ್ಲಿಪ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20223002000021/05/2022
560200155949 Kavita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022180012000021/05/2022
560200156008 Shakuntala Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ರಾವ್ 25 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156385 Sunita - S/O ನಾರಾಯಣ ೪-೨೭೩ ಇಂದಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200156386 Afreen Bi - S/O ಶುಕರ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಣ ೪PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200156404 Sarita - W/O ಶ್ರೀ ರಂಗ್ ೬೨ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156529 ನಫೀಸ ಫಾತಿಮಾ - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮಿದ ತಾ.ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156649 Shanta Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ ಬಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156714 Varsha - W/O ರಾಮ ಕಿಶೋರ ೧೧೯/೧ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156763 Kastor Bai - W/O ಘಾಳಪ್ಪಾ ಕಾಮಶೇಟ್ಟೆ ೩/೧೩ PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200156765 Bhagyashri - S/O ಪಂಡಿತ ೪/೨೨೭ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157259 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20226004000020/05/2022
560200157598 Ramabai - D/O ಜೈಸಿಂಗ 66 ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಂಡಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200157603 Halima Begum - W/O ಶಮಿಉಲ್ಲ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200157624 Shanta Bai - W/O ಶರಣಪ್ಪಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157625 Rukmini Bai - W/O ರಾಜು ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೮PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022150010000020/05/2022
560200157627 Malan Bee - S/O ನಸಿಮೊದ್ದೀನ್ ನಿಲಂಗೆ ೪/೧೨೬NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157631 Gaja Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಏಕನಾಥ ಸರಕPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20226004000020/05/2022
560200157635 Gundamma - S/O ಶಂಕರ ರಾವ್ ಮೊರೆ ೮/೫೪ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157636 Gajrabai - W/O ಜಾಲಿಂದರ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157646 Shanta Bai - S/O ಕಿಶನ್ ರಾವ ೧೨೩ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157651 Mallamma - S/O ಬಾಬು ರಾವ್ ಖಿ೦ಡಿಮಠ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200157666 Najuka Bee - W/O ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬ ತ್ಕ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200157787 Mandodhari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ್ ರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157975 Saleem Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಬ್ರಾಹೀಮ ಸPHH(NK) / NCS------210000000-
560200158573 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159893 Chandni - W/O ಶತ್ರುಘನ್ 8/72 ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200160581 Shakuntala - W/O ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಹೌಸ್ ನ 1/66 ವಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161223 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುರೇಶ ಗೌರೆ ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161435 Shreedevi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200161436 Shilpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ ಸೂರ್ಯವಂಶPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161565 Reshma - S/O ಶಿವರಾಜ #1/43/4 ಕುರುಬುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200161691 Sita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಂತರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161705 Nagamma - W/O ಮಹೇಶ ಹೌಸ್ ನ #1/51 ವಾರ್ಡ PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200161775 Raja Bai - S/O ಚಂದು ಚವ್ಹಾಣ ೯-೧೩ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161916 Sunitha - W/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಾ--ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161918 Anjana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋವಿಂದ 36/1 ಅಂPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162373 Qhirunnissa - D/O ಸಯೆದ್ ಗಫ್ಫಾರ್ ಮೊಮಿನ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162447 Shakuntala - W/O ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಕನ್ನಡೆ ಗNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162523 Shanta Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನ ರಾವ 6/125 ಹುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162951 Basamma - W/O ಬಸವರಾಜ 8/96 ನೂಲಿಚನ್ನಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200162957 Sonali - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #8/123 ಹುಲಸೂರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200162960 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವನಂದ ಪಟ್ನೆ PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200162986 Bipashya - W/O ವಹೆದ್ ಮಿಯ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200163101 Dhonda Bai - S/O ಭೀಮ ರಾವ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200163568 Anita - S/O ಗಂಗರಾಮ ಪವಾರ 37 ಅಂತರ ಭಾರತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168523 jaiminabi - ಹುಲಸುರ 1AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168524 Parvati - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022200015000020/05/2022
560200168525 ನಾಗ ನಾಥ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20223002000020/05/2022
560200168526 Kamalabai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200168527 paramma - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20223002000020/05/2022
560200168528 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200168529 ಬಸವರಾಜ - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168530 ಮನ್ಮಂತ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200168531 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200168533 Hamidabi - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168534 krishnabai - ಮು ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168535 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168536 saraswati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200168537 shivamma - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168538 ಸೋಜರಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168539 Shahnaaz Bee - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022200015000020/05/2022
560200168542 Pasha Begum - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168543 ರುಕ್ಮಣಿಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168545 ಫತ್ರು ಮಿಯ್ಯಾ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168546 ರುಕಮಣಿ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200168547 CHAMPABAI - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168549 ಲಕ್ಷಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200168550 ವಿಠಲರಾವ್‌ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168555 Sona Bai - ಅ ಭಾ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168556 ಬಸವರಾಜ - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168557 ಬಾಬು - ಅಂತರ ಭಾರತಿಯ ತಾಂಢಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168558 ಸುಭಾಷ - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168559 ವಸಂತ - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168560 Malan Bai - ಗೋ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168561 Balikabai - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168562 kalavti - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168563 Gangabai - ಅತರೀ ಭಾರತಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168564 Nirmala Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168566 shanta bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168567 Chandra Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168568 Sugun Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169738 ಗಣಪತಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169739 ಗಫರ - ಹುಲಸೂರ 1AAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200169740 ಗುರುನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200169741 ತಾಹೇರ ಮಿಯ್ಯ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169742 Laxmi Bai - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200169743 ಭಗವಾನ ರಾವ - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200172171 jagdevi - ಸಾ.ಗಡಿಗೌಂಡಗಾಂವ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200174713 Mukta Bai - C/O ಸುಧಾಕರ ಗುಂಡೂರ ತಂಡಾ ಗುಂಡೂPHH(NK) / NCSBiometric****647613/05/2022FPS****647613/05/2022150010000013/05/2022
560200183088 Yallamma - ಹುಲಸೂರ 1AAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200183090 saija bi - ಹುಲಸುರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200183091 Prabhavati - ಹುಲಸುರ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200183094 Bisilla Bee - ಹುಲಸುರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022180012000021/05/2022
560200183095 ರಾಜ ಸಾಬ - ಹುಲಸುರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200183096 Malan Bee - ಹುಲಸುರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022240016000021/05/2022
560200183098 subhadra bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200183099 Laxmi Bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/20229006000022/05/2022
560200183100 ರವೀಂದ್ರ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183101 Chimanamma - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183105 ಶಂಕರ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183108 Lalita Bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022180012000021/05/2022
560200183110 ದಯಾನಂದ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200183111 ರಾಜೇಂದ್ರ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183112 ಶಿವಾಜಿ - ಮು ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183113 ಖದಿರ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20223002000021/05/2022
560200183120 laxmi bai - ಹುಲಸುರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183121 Nagamma - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183122 ರಾಮ ಜಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183125 Shamabai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200183132 ಜಗನಾಥ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20223002000021/05/2022
560200183133 Shridevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022180012000021/05/2022
560200183135 ಗುಂಡಪಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183137 ಗುಂಡಮಾ - ಹುಲಸೂರ 1AAY(NK) / NCS------200000000-
560200183138 ವಿಶ್ವ ನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022150010000020/05/2022
560200183141 ಶರಣಪ್ಪ - ಹುಲಸೂರ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಿದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200183142 ವಿರಮ್ಮಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200183143 ಗುರಣ್ಣ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183144 ವಿರಣ್ನಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183145 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183146 ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20229006000020/05/2022
560200183147 Shanta Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022180012000020/05/2022
560200183148 Zumbarabai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200183149 ರಾಮ ಲಿಂಗ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183150 shanta bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022150010000020/05/2022
560200183152 ಶರಣಪ್ಪ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20226004000020/05/2022
560200183153 ರಾಧಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20229006000020/05/2022
560200183154 ಚಂದ್ರ ಭಾಗ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022150010000020/05/2022
560200183155 Narsamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183156 Shanta Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022180012000020/05/2022
560200183158 ಸಂಗಪ್ಪ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183159 ಲಕ್ಷಣ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20229006000020/05/2022
560200183160 ವೈಜಿನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183161 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20223002000021/05/2022
560200183162 ಪಂಡಿತ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022180012000020/05/2022
560200183163 Kavita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200183164 Pula Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022150010000020/05/2022
560200183167 ಬಾಬುರಾವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183169 Nilamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183170 ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183171 SIDAMMA - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183175 ದಯಾನಂದ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183176 SHANKREMMA - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183178 ವಿರಣ್ನಾ - ಮು ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183179 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/202212008000020/05/2022
560200183181 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183182 rashida - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183183 Chand Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183185 Hanifa Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183188 ಚಿತ್ರಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183190 ವಸಂತ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183191 ತಾನಾಜಿ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200183192 revamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183193 SUSHILA BAI - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183194 Shanta Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022180012000021/05/2022
560200183195 Nagamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183197 ಪಾರವತಿ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183198 ಮಾರುತಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183199 ದಾವಲತರಾವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183200 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200183201 ಸೂರ್ಯ ಭಾನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183202 ಚಾಂದ ಪಾಶಾ - ಹುಲಸೊರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183203 ಉತ್ತಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200183204 Sulemma - ಮು : ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183205 ವೈಜುನಾಥ - ಮು : ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183206 ಶಿವಾಜಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183207 Raja bhai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022180012000021/05/2022
560200183208 Harubai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183210 Chandramma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183211 ಮರೆಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777322/05/2022FPS****777322/05/20223002000022/05/2022
560200183212 Daivata Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183213 Mangala Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200183214 Sharanamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022240016000021/05/2022
560200183215 Aanurada - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022180012000021/05/2022
560200183216 Bharatha bhai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183217 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022200015000020/05/2022
560200183218 Mina - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200183219 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183220 ವೈಜುನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183221 sangamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20223002000021/05/2022
560200183222 Kelubhai - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183223 ಶ್ರಿದೇವಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022210014000020/05/2022
560200183224 ಜಟಿಂಗ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20223002000021/05/2022
560200183225 ಪ್ರಲಾದ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183226 ರಾಮಾ ರಾವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183227 ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183228 ರಹಿಮೊದ್ದಿನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022210014000021/05/2022
560200183229 Sainabi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200183230 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ - ಮು : ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183231 Kalavati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200183232 ಭಾರತಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183233 ಬಬ್ರುವಾನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183234 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200183235 ಪಂಡಿತ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183236 ದತ್ತು - ಮು : ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183237 ತುಕಾರಾಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200183238 ರಾವ ಸಾಬ - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183239 ಲಲೀತಾ - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183240 ಝಿವಳ - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ಥಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183241 Sunita - ಅಂತ ಭಾರತಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183242 Lalith - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಢಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183246 ವಿಠಲ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183247 ವಾಮನ - ಗೋವರ್ಧನ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183248 JIJA BAI - ಗೊವರ್ಧನತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183249 ನಂದಾ ಬಾಯಿ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183250 Nagubai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183251 ಶಿವಾಜಿ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183252 ತಾನಾಜಿ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183253 ಮನೋಹರ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183254 ವಾಸು ರಾಮ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183255 Punakaabai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------210000000-
560200183256 CHANDI BAI - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183257 ಕಿಶನ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183258 ಬಂಸೀಲಾಲ್‌ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183259 SULA BAI - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183260 MOTI BAI - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183261 Balika - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183262 jhanja bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183263 SONA BAI - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183264 Svitha - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183265 Ranjana Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183266 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183267 Kamalabayi - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183268 Jijabai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183269 ರಾಮ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183270 SAKHU BAI - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183271 ಮಂಗಲಾ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183272 ಚಾಂಗುನಾ ಬಾಯಿ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183273 Parvati Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183274 Zamala Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183275 ಪರಸುರಾಮ್‌ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183276 ಹಿರು - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183277 Sajanna Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183278 Vimala Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183279 ವಿನಾಯಕ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183280 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183281 ಶಿವಾಜಿ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183282 Laxmi Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183283 Annapurnabia - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183284 Lalita - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183285 Devi Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183286 ರಾವಣ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183287 Shanta Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183288 ಹಿರು - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183289 ಹಿರು - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183290 Hira Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183291 Ambu Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಢಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183292 Bharatbai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183293 Sita Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183294 Naju Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183295 ಗೊವಿಂದ - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183296 Chandu Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183297 Lali Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183298 Maruti - ಅನತರ ಬರತೀ ತಾಂಢPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183299 Sakku Bai - ಅನತರ ಬರತೀ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183300 ವೆಂಕಟ - ಅನತರ ಬರತೀ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183301 ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್‌ - ಅನತರ ಬರತೀ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183302 ನಿವೃತಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183303 Savitabai - ಅ ಭಾ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200183304 Sunita - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183305 ವಾಮನ್‌ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183306 Dilip - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183307 ಶ್ರಿದೇವಿ - ಅಂತರ ಭಾರತಿPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183308 Lalitha - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183309 Garu Bai - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183310 ಮೋಹನ - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183342 ಧೊಂಡಿಬಾ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200187146 ಗುಲಮ - ಹುಲಸುರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20223002000021/05/2022
560200187147 Rehana Begum - ಹುಲಸುರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200187148 ನಿರ್ಮಲಾ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200187149 ವಿಠೋಬಾ - ಹುಲಸೂರ 1PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200187150 Lakshmi Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****277822/05/2022FPS****277822/05/2022180012000022/05/2022
560200187152 ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200187155 Saraswati - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200187156 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200187159 Kavitha - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------180000000-
560200187160 Sushila Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187161 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಅನತರ ಬರತೀ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187162 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಅ.ಭಾ ತಾಂಢಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200187859 ಗುರಣ್ಣಾ(ಗುರುನಾಥ) - ಹುಲಸೂರ 1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187860 kamalabai - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187861 ರತ್ನಮ್ಮಾ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187862 ಶಾತಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187863 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187864 ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187865 ಸಕುರಾಮ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187866 shivlila - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187867 PARYAG BAI - ಮು : ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192256 santosh - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192305 Manjula - ಎ.ಬಿ.ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192711 satyavati - ಸತ್ಯಾವತಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಬುಛ್ಛೆ ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193251 Mandakini - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193255 Sanoora Bee - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200193260 ಅನರಾವ ಮೋರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200193263 ನಸಿಮಾಬೇಗಂ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022210014000021/05/2022
560200193268 ವೈಶಾಲಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193273 nassreen - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193610 ಗಜಂಧರ ಬಾಚಪಳೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193927 Malamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194132 Guramma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200194469 abdul vahedemiya - ಅಬ್ದೂಲ ವಾಹೆದಮಿಯ್ಯಾ ಜಂಗಿಸಾಬ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200194568 Nila Bai - ರಾಜ್ ಕುಮಾರ ಕೀಶಮ್ ಹುಲ್ಲಸುರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200194589 shobhavati - ಶೋಭಾವತಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಗಛ್ಛೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194595 Nirmalabai - ರವಿಂದ್ರ ವಸುರಾಮ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200195328 Nirmal - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200198846 ratnabai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20223002000021/05/2022
560200198854 ಅರ್ಜುನ ಚನಾಳೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198857 ಬಸ್ವಂತ ರಾವ ಗತ್ತೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198860 ಮಹೇಶ ಮೇಕ್ರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200198865 ಮಾರುತಿ ಮದಕಟ್ಟೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198869 ರಬ್ಬಾನಿ ಪಿಂಜಾರೆ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200198870 Priyanka - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200198871 ಕೇರಬಾ ಗಾಯಕವಾಡ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200198875 ಕಮಲಾಕರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200198880 ವೆಂಕಟ ರಾವ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198882 Sheshabai - ಅಂತರಭಾರತಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198885 ನವಾಜ ದಾವಲಜ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200198889 Usha Bai - ಆಂತರ ಭಾರತಿ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198890 ಚಂದ್ರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198894 ಸಲೀಮಿಯಾ ಮೋಮೀನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200198895 ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮೇತ್ರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198901 Rajemma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198902 ಮಹಾನಂದಾ ಗವಾರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198909 ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಾಧವ - ಅಂತರಭಾರತಿತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198910 ವೆಂಕಟ ಜಾಧವ - ಗವರಧನ ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------90000000-
560200198913 Minabai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/202212008000021/05/2022
560200198916 Shridevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200198917 Naziya Begum - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198920 Sangeeta Bai - ಅಂತರಭಾರತಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198924 Parvati - ಅಂತರಭಾರತಿ ಬಾಂಡPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198927 ತ್ರೀಂಬಕ ಜೀವಾಇ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200198929 ವಿಶ್ವನಾಥ ಬೀರಗೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20223002000021/05/2022