REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149181 Aphsar Bee - D/O ಗ್ಹುದು ಸಬ ೯೯೯/೮ ತಾಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20223002000021/05/2022
560200149245 Chamma Pawar - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ್ ಪವಾರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149248 Anusaya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಹರಿ ನಾರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149443 Rahima Bi - W/O ಮದರ್ ಶಾ 7/101/1 ಹುಲಸೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149675 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ವತಾರೆ #PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150266 Salma - S/O ಮಂಜಲೇ ಸಬ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153980 Sangita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಾವ ಜPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153985 Bebawati - W/O ರಾಜ ಕುಮಾರ ತಾ- ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154113 Girija - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಭದ್ರಪ್ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154121 Tulaja Bai - W/O ಭಾಗವನಗಿರೆ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154162 Rafeeqa Bee - S/O ಇಸುಫ್ ಮಿಯ ಇಂದರಾ ನಗರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022180012000022/05/2022
560200154308 Mahanandaa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಬಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200154309 ರುಕ್ಸಾನಾ - S/O ಮೈನೋದ್ದಿನ 2/61/20 ಮುಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200154326 Akthar Banu - S/O ಬಬುಮಿಯಾ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200154400 Priyadarshini - S/O ಬಸವರಾಜ ರಾಸುರೆ ಕನ್ನಡೆPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154421 Anjum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಫಕ್ರುದೀನ ಗಣೇಶ ನಗರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154550 Shalu Bai - W/O ಜ್ಯರು ಜಾಧವ್ ೯-೧೨೮ ತಾ,PHH(NK) / NCS------30000000-
560200154563 Taslim Bee - W/O ತಾಜಬಾಬಾ 4/247 ಹುಲಸೂರ ವಾರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022180012000021/05/2022
560200154565 Reshma - W/O ಇಲಹಿಷಾ ಹಿಮತ ನಗರ ಹುಲಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200154588 Shree Devi - W/O ಅಂಕುಶ ವಡ್ಡರ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154636 Firdos - W/O ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200154639 Mahadevi - S/O ಮನಮದಪ್ಪಾ ತಾಲುಕ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154681 Madhuri - W/O ನಾಗನಾಥ್ ಕಾಡಾದಿ ತಾಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154758 Kushala - S/O ವಾಮನರಾವ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20226004000021/05/2022
560200154945 Shirin - S/O ಯಾಸಿನ್ ಸಬ ಇಂದಿರನ ನಗರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154946 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ - S/O ಮಧುಕರ ಕುಶಾಬಾ ಮರಾಠಾ ಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154956 ಕವಿತಾ - S/O ಹಣಮಂತರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 8/111/PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200154987 ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಯಿ - S/O ಸಿದ್ರಾಮ ಜಮಾದಾರ್ ೬/೧೨೨ ,೬PHH(NK) / NCS------150000000-
560200155259 Ishwari - S/O ವೈಜನಾಥ್ ಆದೆಪ್ಪ ಹುಲಸೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155457 Surekha - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ರಗಟೆ 4/206 ಇಂದPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022180012000022/05/2022
560200155469 Yasin Bee - W/O ಸಾದಕ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೯PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200155473 Malashree - S/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮೆಹಕರೆ 1-25 ಗಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155481 Usha - S/O ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯಾ ೭೯ ಕನ್ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155484 Asha - S/O ಖಜ ಖಾನ್ ಮುಲ್ಲ ಗಲೀ ೭PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200155506 Shanta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20229006000021/05/2022
560200155568 Swrupa - S/O ದಶರಥ ಕುರುಬುರ ಗಲ್ಲಿ ಮೇನ್ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200155855 Sameena - W/O ಹಾಜಿಅಲಿ 5/38 ಹುಲಸೂರ ವPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200156029 Anuradha - S/O ವೆಂಕಟ ರಾವ ೩-೭೫ ಶಿವಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156038 Chaya - S/O ಮಧುರಾವ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200156158 Indra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತಾತೇರಾವ್ ಅಂತರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156398 Anusaya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರಥ 4/220 PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200156478 Suresh - S/O ರಾಜಕುಮಾರ 6/151 ಥರ ಮೈದಾನ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200156481 Shareefa Bee - W/O ಜಲೀಲ ಮಿಯ್ಯ ಹಾರಕುಡೆ ಗPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200156540 Narasamma - W/O ರಮೇಶ್ ವಡ್ಡರ್ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156543 Padmavati - S/O ರೇವಣಪ್ಪ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200156823 Gajra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಧನಾಜಿ 3/63/2 ದುರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200157086 Daivata - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200157344 Motibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜೀವಲಾ 33 ಅಂತರ ಭಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157352 Sangitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157626 Vimala Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗರಾವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157629 Rajiya Bee - W/O ದಸ್ತೆಗಿರ್ ೭/೧೮೦ PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200157753 Zakia Begum - W/O ಮದ ಅಜೇಮುದ್ದಿನ ಗಾಂಧಿ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157785 Prabhavati - S/O ಸಿದ್ರಾಮ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20229006000020/05/2022
560200157850 Rahimana Bee - S/O ಬಾಬುಮಿಯ್ಯ ೪/೭೭/೪ ಇಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200157875 Anita - W/O ಜ್ಜಾನೇಶ್ವರ 3/65 ಇಂದ್ರಾ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157912 Phemunisa - W/O ಶೇರಖಾನ ಹೌಸ್ ನ 7/155 ಕೇಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022210014000022/05/2022
560200157931 Mangala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದಪ್ಪಾ ಚPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200158469 Sushila Bai - S/O ಶಿವಪ್ಪಾ ೭/೧೧೩/೧೧ ಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560200158488 Shesha Bai - W/O ಗುರುನಾಥ್ ವಡ್ಡರ್ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200158527 Saku Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬುರಾವ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200158904 Jaisheel - S/O ಗೊರಕ್ನಾಥ ೪-೧೨೬/೩ ಇಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560200159400 Khairunisa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಶಾಮಿಯನ ಹೌಸ್ ನ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200159898 Mumtaz Bee - W/O ಚಾಂದ ಪಾಶಾ 7/24 ಕಲಾಲ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------210000000-
560200159927 Shivleela - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ನಂದಗೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160220 Kamala Bai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಡ್ಡರ್ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022150010000021/05/2022
560200160221 Sunita - W/O ಧನರಾಜ #5/69/3 ಶಾಂತಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160224 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವ 1/34 ಶಾಂತಿPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20229006000021/05/2022
560200160876 Rasika - W/O ಬಾಬು ಗಣೇಶ ನಗರ ಹುಲಸೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160881 Gausiya - W/O ಸಲೀಮ 6/18 ಹರಕುಡೆ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022180012000021/05/2022
560200160908 Rafiya - W/O ಸಾಬೇರ #7/68/2 ಕಡಾದಿ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200161236 Sujitha - W/O ಸಂತೋಷ ಜಮಾದಾರ #6/122 # ಹುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161271 Mina - W/O ಪ್ರದೀಪ 7/72 ಗಣೇಶ ನಗರ ಹುಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161371 Tukkamma - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ ದೋತ್ರೇ #5/68/1 ವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161406 Sundra Bai - S/O ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ತಾ.ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200161411 Jayshree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ ಅಂತರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161431 ಅಹಿಮ್ಮದ ಬೀ - W/O ಸ್ಯೆಲಾನಿ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022180012000021/05/2022
560200161451 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - W/O ಬಸವರಾಜ್ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161482 Mangala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನರಸಿಂಗ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161746 Imamunnisa Begaum - W/O ತೌಫೀಕ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ ಹೌಸ್ ನ 7PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162170 Kausarbee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೂಸ ಖಾನ ಪಠಾಣ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022180012000022/05/2022
560200162369 Sangamma - W/O ನಾಗಣ್ಣ 5/82 ಹಿಮ್ಮತ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20229006000021/05/2022
560200162448 Rekha - S/O ತ್ರೀಂಬಕ #3/100 ಮರಠಾ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162505 Premila Bai - W/O ದತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಗಲೀ ೭PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162508 Shanta Bai - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ತೇಲಂಗ 5/62 ಗಣೇಶPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162614 Mudraka Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ೯/೫೫ ಅಂತPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20226004000021/05/2022
560200162688 Deepa - W/O ರಾಜೇಶ್ ಬುಂಗ್ ೭/೯೦ ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200162737 Abdul Haq - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಎಸ್. ಏ ನಬಿ 4-262 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162751 Afreen Banu - W/O ಖಲೀಲ್ ಖಾನ್ ೭/೧೫೫ ತಾ ಬPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200162958 Sikindra Bai - W/O ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವ ಗಾಂಧಿ ಚೌPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163119 Taslim Bee - W/O ಅನ್ವರಖಾನ 7/59 ಕಾಡಾದಿ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200163196 Kalpana - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೋರೆ 7/72 ಕಾಡಾದಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163613 Laxmi Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸೋಮಲಿಂಗಯ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163768 Abdula Ajija - S/O ದವುದಸಾಬ 4\83\2 0 ಹುಲಸೂರ್NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200163774 Babita - W/O ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದೆಸೂರೆ 6/96 ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200168553 Parvati Bai - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168554 jija bai - S/O ಲಿ೦ಮಬಾಜಿ ೫/೬ ಶಾಂತಿ AAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200168569 ನಾರಾಯಣ - ಮು : ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168570 Sita Bai - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168571 Shanta Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20229006000021/05/2022
560200168572 ಬಂಡು ದೇವ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168573 ಶಾರದಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200168574 ದತ್ತು - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168575 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168576 ELLAMMA - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168577 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200168578 ಭಿಮಶಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168579 ಚಮಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20223002000021/05/2022
560200168580 ಗುಂಡಪಾ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168581 Sona Bai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200168582 ಹಕೀಮ ಸಾಬ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200168583 Saru Bai - ಮು : ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022240016000021/05/2022
560200168584 CHANDRAMMA - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168585 Shanta Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200168586 ಬಾಲಜಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168587 BHAGIRATHI - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168588 SAVITA - ಗೊವರಧನ ತಾಂಡಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168589 ವೆಂಕಟ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200168590 ಅಬ್ದೂಲ ಕರೀಮ - ಹುಲಸುರ (2)AAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200168591 Ambubayi - ಹುಲಸುರ (2)AAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200168592 Bismilla Bee - ಹುಲಸೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168593 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168594 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168595 Laxmi Bai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168596 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200168597 ರಾಜಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168598 SHALUBAI - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168599 Aruna - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168600 ವಿಲಾಸ ರಾ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200168641 Bhagirathibai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200168645 ಪುಲಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168646 Kevala Bai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168647 Rabnabee - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168648 ಗೌಸಿಯ ಬೀ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168649 ಸುನೀತ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168650 Mallamma - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168651 Laxmi Bai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168661 LAXMI - ಮು : ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200168671 shobha - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168673 Shabiera Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200168674 Karimabi - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200168676 Khurshida Bee - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200169745 SHANTABAI - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200169746 Qamrunnisa Begum - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200169747 Sumana Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200183089 Sampat Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183115 Pooja - ಹುಲಸೂರ 1PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183116 Jaya Bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200183117 radhabai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183118 ಸಂಗೀತಾ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183119 SHANTI BAI - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183123 Bheemabai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022180012000022/05/2022
560200183124 Saru Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183126 Rukhiyabi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20226004000021/05/2022
560200183127 Goushabi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183128 ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಮ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022210014000021/05/2022
560200183129 Bharat Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200183130 Sathyakala - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200183131 LAXIM BAI - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200183134 Laxmi Bai - ಹುಲಸೂರ 1AAY(NK) / NCS------200000000-
560200183136 Annapurna - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183139 anushaya - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022300020000021/05/2022
560200183140 NASREEN BEGUM - S/O ಅಕ್ಬ್ದುಲ ಸಲಾಂ ಜಹಂಗೀರ್ ೫/PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183174 Indubai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20223002000022/05/2022
560200183209 Mallama - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183244 Vimala Bai - ಗೊವರ್ಧನ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183245 Shesha Bai - ಗೊವರ್ಥನ ತಾಂಡಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200183311 Sunita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200183312 Shashikala - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183313 Rasikabai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200183314 ಭರತ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200183315 ಕಿಶನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183316 Najmunnisa - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022180012000021/05/2022
560200183317 ಸಂಜು ಕುಮಾರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183318 ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183319 ಯಾಸಿನ ಸಾಬ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20229006000021/05/2022
560200183320 Kamala Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183321 ರಾಮ ಗಿರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20226004000021/05/2022
560200183322 Mumtaz Begum - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200183323 ಮನೋಹರ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183324 ಮುಕ್ತರೊದ್ದ್ನಿನ - ಹುಲಸೂರ (2)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183326 ಮಹಬುಬ ಪಾಶಾ - ಹುಲಸೂರ (2)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183327 ಖಾಸಿಮ ಸಾಬ - ಹುಲಸುರ (2)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200183328 Sabera Bee - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183329 ಚಾಂದ ಪಾಶ್ಯಾ - ಹುಲಸುರ (2)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200183331 ಸೈಯದ ನೀಸಾರ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200183332 ಆಮಿನಾಬಿ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200183333 nasarin begam - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200183335 ಮಹಮುದ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200183336 Parbati - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200183337 Putali Bee - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200183338 ಅಲಿಮೊದ್ದಿನ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20223002000022/05/2022
560200183339 ಜಗನಾಥ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200183340 ಪಂಚ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸುರ (2) ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183341 ರಶಿದ ಮಿಯ್ಯ - ಹುಲಸುರ (2)AAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200183343 vinay tabi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20223002000021/05/2022
560200183344 ಸಲೀಮಾಬೀ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022210014000021/05/2022
560200183345 ಶಮೀಂ ಬೇಗಂ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200183346 BEE PASHA - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183347 riyas tabi - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200183348 ಸತಾರ ಮಿಯಾ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------210000000-
560200183350 ಪುತಲಿ ಬಿ - ಹುಲಸುರ (2) ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183351 bijanabi - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200183352 Parvati - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183353 Chayabai - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200183354 Saraswati - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183355 KALAVATI - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200183356 Sharanamma - ಹುಲಸುರ (2)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200183357 Jaishri - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200183358 ಮಾರುತಿ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560200183359 ನಿವೃತಿ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560200183360 Vimala Bai - ಹುಲಸುರ (2)AAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200183361 ದಿಲೀಪ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200183362 ಮುಮತಾಜ ಬಿ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560200183364 husen bi - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20229006000021/05/2022
560200183365 ಖದ್ದುಸ ಪಾಶ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560200183366 ಮೈನೊ ದ್ದಿನ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183367 jibekha bi - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200183368 ತಾಹೇರ ಸಾಬ - ಹುಲಸುರ (2)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200183369 Bhagirath - ಹುಲಸುರ (2) ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560200183370 Vimalabai - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183371 ಸುಬಾಷ್‌ - ಹುಲಸುರ (2) ತಾ : ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183372 ಸುರೇಶ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183373 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20223002000022/05/2022
560200183374 ವಿಜಾ ವ್ಯಾ ಕುಮಾರ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200183375 Salu Bai - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200183376 ಶಿವದಾಸ್‌ - ಮು : ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560200183377 Jaheda Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022240016000022/05/2022
560200183378 ratanamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183379 ನಾರಾಯಣ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183380 Priyanka - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183381 ರಮೇಶ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20229006000021/05/2022
560200183382 ರವೀಂದ್ರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200183383 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200183384 ಪಂಡಿತ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183385 ಖಾದರ್‌ ಸಾಬ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183386 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20223002000022/05/2022
560200183387 ನಾಮ್‌ದೇವ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200183388 Sabera Bee - ಹುಲಸೂರ 2PHH(NK) / NCS------180000000-
560200183389 rasula bi - ಹುಲಸೂರ 2AAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200183390 ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200183391 ಉಮಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183392 Jagadevi - ಹುಲಸೂರ 2PHH(NK) / NCS------150000000-
560200183393 Komal - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183395 ಪ್ರಲ್ಹದ ರಾವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560200183396 Aruna - ಹುಲಸೂರ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183398 ವಿರಪ್ಪಾ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183399 ಸೋಪನ್‌ರಾವ್‌ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183400 Jana Bai - ಮು : ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183401 Kashibai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183402 Kalamanabi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022180012000022/05/2022
560200183403 Rakha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183404 Shalika - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183405 ವೀಲಾಸ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183406 ಬಾಬು ರಾವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183407 ಮದಾರ ರಾವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183601 Nagamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183627 Pushpa Bai - ಮು : ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183628 sangeeta - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183634 JAISHREE - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022180012000021/05/2022
560200183635 ರಂಜನಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183639 Anjamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183642 Sangita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183644 Nirmala - ಮು : ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183645 Shamal - ಮು : ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183648 ಸುಮನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183650 Gousiya Begum - ಮು : ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200183651 ಲಾಡಿ ಬೀ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183652 Mehrunisa - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200183655 Lalita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183657 Sarswati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20223002000021/05/2022
560200183659 Nasim Begum - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022210014000022/05/2022
560200183660 Bipash Begum - ಮು : ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200183662 Savita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183663 ಜೈಬುನ್ ಬೀ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200183664 ಸುಲ್ತಾನಾ ಬಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183668 Mamala Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183670 Akthar bee - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183671 ಹಲೀಮಾ ಬೀ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183672 Qairun Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200183673 MAREMA BEE - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200183676 Aktar Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200183678 ರಬ್ಬಾನಾ ಬೀ - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200183679 Hamida Bee - ಹೂಲಸೂರ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183680 ಖಾಸಿಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022240016000022/05/2022
560200183681 Malan Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560200183683 Masibi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022270018000022/05/2022
560200183684 ಕೋಸಬಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183685 Imama Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022330022000022/05/2022
560200183686 Chhoti Be - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022210014000021/05/2022
560200183688 Ahemad Pasha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183695 Rehana Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200183696 ಲಕ್ಷ್ಮ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20223002000022/05/2022
560200183698 Siddamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183701 Suvarana - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183702 Neelamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022150010000021/05/2022
560200183703 Pushpavati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20226004000021/05/2022
560200183704 Chandramma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20229006000021/05/2022
560200183705 Sarika - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200183715 Chandramma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200183717 ಬೈಟುಲಾ ಬೀ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183720 Shakuntala - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022240016000021/05/2022
560200183726 bhagaya sri - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200183731 Gundamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20226004000022/05/2022
560200183736 sangeeta - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183738 ನಿರ್ಮಲಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183741 Mudrika Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20223002000021/05/2022
560200183742 raheema bi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------240000000-
560200183743 fareda bi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183745 LOCHANA BAI - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183751 Khatijabee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022210014000022/05/2022
560200183756 ಶರೀಫಾಬಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183758 ಖಾತುನ ಬೀ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200183759 Chotu Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183763 ಗೋರಿ ಬೀ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183765 Lalita - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200183772 Tasleem - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022180012000022/05/2022
560200187151 Ghalemma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187158 Lalithabai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022180012000022/05/2022
560200187163 Chandrakala - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022180012000021/05/2022
560200187164 ಶರಣಯ್ಯ - ಹುಲಸೂರ (2)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187165 ಬಸಯ್ಯ - ಹುಲಸೂರ (2)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200187166 ಅಬ್ದುಲ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------60000000-
560200187168 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹುಲಸುರ (2)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200187169 Ratna Bai - ಹುಲಸುರ (2)AAY(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022200015000022/05/2022
560200187185 gangu bai - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022200015000021/05/2022
560200187186 Begum - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200187868 SHAHEBI - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187869 ಮಾಳಪ್ಪಾ - hulsoorNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187870 ಶಿವಾಜಿ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187871 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187872 ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ - ಮು : ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187873 ಭಾವರಾವ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187874 ವಿನೋದ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187875 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - huloosurNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188013 ಶ್ರೀಮಂತರಾವ್‌ - hulsoorNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191453 SOMSHEKHAR S/0 VIRANNA KADADI - ಮು:ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191608 Anuradha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191869 Chandrakala - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ಲೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192161 Rajkumar - ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ರಾಜೋಳೆ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192252 Ashok - ಸಾ:ಹುಲಸೂರ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192322 Basavaraj - ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾರಶೆಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192330 Shivaraj - ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾರಶೆಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192333 Pooja - ಪ್ರವೀಣ ಜಗನಾಥ ಕಾಡಾದಿ ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192431 Shivashankar - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192458 Ramlinga - ರಾಮಲಿಂಗ ಎರೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192761 Surekanth - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193265 Shobha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193741 Laxmi Bai - S/O ಸುಭಾಷ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200193822 ಖುರಸಿದಬಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194087 Kerubai Sinde - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194170 ಮಹಮ್ಮದ ಶೇರವಾಲೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200194304 ಇನಾಯತ ಪಾಶಾ ಮೋಮಿನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20223002000022/05/2022
560200194375 Minakshi - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200198906 Shabana Begum - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022180012000022/05/2022
560200198912 Samim - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198957 Sridevi - ಗೋವರಧನತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198965 Renuka - ಗೋವರಧನತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198982 ಸದಾಶಿವ ಬಾಚಪಾಳ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200198985 Laxmibai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200198994 ಮಹಮ್ಮದ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಕೋತವಾಲ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199010 Anita - ಅಂತರಭಾರತಿತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199012 goribai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199021 ಶೇರ ಅಲಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199032 ಕವಿತಾ ಅಲಗುಡೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/20229006000021/05/2022
560200199036 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇತ್ರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200199041 ಅಬ್ಡುಲ ಮಜೀದ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200199046 sangeeta - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/202212008000022/05/2022
560200199049 Bhartbai Suryavanshi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20223002000022/05/2022
560200199051 Parvenbi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199055 ಬಾಪುರಾವ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200199057 Shridevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199058 Sona Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200199061 ನಾಗಾನಾಥ ಮೇತ್ರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199062 ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಡೋನಗಾಂವಕರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200199064 Prabavathi Suryavanshi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022240016000021/05/2022
560200199070 Jijabai More - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199071 Parbhatbai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022210014000022/05/2022
560200199073 Savitra - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199077 ಶಿವಕುಮಾರ ಕಡಾದಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199078 Chimnabai Hire - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20223002000022/05/2022
560200199080 ಸಂತೋಷ ಹಿರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200199081 ರಂಜನಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20223002000022/05/2022
560200199082 ಭಾನೂಬಿ ಜಾಗಿರದಾರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200199085 Rijavana Banu - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200199086 Kasturbai Madival - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200199091 ಮಧುಮತಿ ಫುಲೆಕರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/202212008000021/05/2022
560200199092 ಮೆಹತಾಬಸಾಬ ಖುರೆಷಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453821/05/2022FPS****453821/05/2022180012000021/05/2022
560200199093 ಶೇಕ ಜಾಕೀರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200199094 Anusaya Bai - ಅಂತರಭಾರತಿ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS<