REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149084 Sukumari - W/O ಲಕ್ಷ್ಮನ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149104 Natraj - S/O ವೀರಪ್ಪಾ ಆದೆಪ್ಪಾ 6/23 ಗಣೇNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200150127 Anjum - W/O ಇಮ್ರಾನ 1/129 ಕೆ.ಜೀ.ಎನ್‌.PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151144 Tasleem - W/O ನಜೇರುಲಾ ಖಾನ್ ತಾ.ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200151311 Shubhangi - W/O ಭಗವಾನ ಮಾನಕರೆ 1-630 ಗಾಂಧಿPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022150010000021/05/2022
560200153977 Ashwini - S/O ಗುರುನಾಥ್ ೬/೧೪ ೬-೧ ರಿಂಗ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153982 Vijay Laksmi - W/O ಸುರೇಶ 6/145 ಕನ್ನಾಡೆ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20229006000021/05/2022
560200153984 Sujata - S/O ಬಾಬುರಾವ ೬-೧೪೫ ಗಾಂದಿPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200154059 Mahananda - W/O ಬಸವರಾಜ್ ೮೧ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20226004000019/05/2022
560200154076 Shabana Begum - ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154279 Aruna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಚಿಂದ್ರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200154287 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಾಮನ ಅಕ್ನೂರೆ 4/142 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154290 Shridevi - W/O ಹುಸೇನ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154291 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮನೋಜ ಬನಸುಡೆ 8/18 PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20223002000019/05/2022
560200154317 Jayashri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣೇಶ ಉಪ್ಪರೆ #7/18PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154321 Shilpa - S/O ಸುರೆಶರಾವ್ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154355 Shabana Begum - W/O ದಸ್ತಗಿರ್ ಶಾ #7/99 ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****625318/05/2022FPS****625318/05/202212008000018/05/2022
560200154448 ನಾಗೀಣಾ - W/O ಬಸವರಾಜ 7/235/68 ಗಣೇಶ ನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154461 Suvarna - W/O ಶಿವಾಜಿ ಕೋಳಿ #6/120 ಕನ್ನಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154464 Nagamma - S/O ಬಸಪ್ಪಾ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154533 Nirmala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ರಾಠೋಡ ದುPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154557 Usha - S/O ಶಿವದಾಸ ೪/೧೬೨ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154558 Shamala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಾಲು ಇಂಚೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20226004000019/05/2022
560200154566 Amreen Begum - S/O ಖಲೀಲ್ ಮಿಯ್ಯ ತಾ.ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200154599 Laxmana - S/O ಶೆಶಿರಾವ್ ೭/೧೮೪ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154665 Jyoti - S/O ಬಾಬುರಾವ ೬-೧೨೬ ಕನ್ನಡPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20226004000021/05/2022
560200154678 Minakshi - W/O ಪ್ರಭುಲಿಂಗ್ ತಾ -ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154764 Chinnamma - W/O ಬಸಪ್ಪಾ ತಾ - ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154817 Bipasha - W/O ಆಯುಬ್ 1 ಶಾಂತಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154944 Shridevi - S/O ಚನ್ನಪ್ಪಾ 999/4 ನೂಲಿಚನ್ನಯPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200154953 Archana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಚಿನ 8/56/2 ಭೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154954 Sangita - S/O ಕಿಶನ ರಾವ ಭೀಮ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200155107 Gouramma - W/O ಭೀಮ 1/129 ಹುಲಸೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155211 Sofiya - W/O ಗಾಲಿಬ್ ಸಯದ ಹುಲಸೂರ ಗಣೇಶ ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155411 Pooja - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಗಿರಿ ಗೋಸಾವಿ #6-1/1PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20226004000019/05/2022
560200155448 Sujata - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155464 Anusay - W/O ಮಹದೇವ್ ೬/೮೯/೧ ತಾಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200155692 Sujata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ ಎಸ್‌ಏಚ್‌ಏಎPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155798 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ್ ಏಚ್‌ ನ 5/59PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155801 Aruna - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಧನರಾಜ 999/30 ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155832 Vijaya Laxmi - S/O ತುಳಸಿರಾಮ ೫/೪೮ ಗಣೇಶ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155882 Surekha - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ ನೂಲಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155883 Laxmi - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮೇತ್ರೆ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022150010000021/05/2022
560200155884 Sunita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155885 Kalpana - W/O ಲಾಲು ೪/೧೩೯ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20229006000021/05/2022
560200156039 Sunita - W/O ಮಹಾದೇವ . . ತಾ ಬಸವಕಾಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156401 Shobha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200156468 Rajeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ ಅಂತರ ಭಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156539 Reshma - S/O ರೇವಣಪ್ಪಾ ೬-೧೩೪ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156576 Laxmi Bai - W/O ಪ್ರಕಾಶ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156660 ಸಂಗಿತಾ - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ೭/೪೨ PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022150010000021/05/2022
560200156687 Renuka - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------30000000-
560200156983 Nagamma - W/O ಅಶೋಕ್ ಕಾಡಾದಿ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200157435 ಸರಸ್ವತಿ - D/O ಗಣಪತಿ ಜಾಧವ ಗೋವರ್ಧನ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157611 Kaushya Bai - S/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200157614 ಮಂಗಳ ಬಾಯಿ - S/O ಸಕಾ ರಾಮ ೯-೫೧ ಭೀಮ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200157638 Shantabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಾಜಿ 9PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20226004000021/05/2022
560200157878 Shakuntala - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ರಾಸುರೆ 6-163 ಕುPHH(NK) / NCSBiometric****136615/05/2022FPS****136615/05/20229006000015/05/2022
560200157939 Irfaana - S/O ಮೈಬುಬ ಸಾಬ ೭/೨೩೫/೩೭ ತಾPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200157962 Sangamma - D/O ರಾಜಕುಮಾರ ಹನುಮಾನ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200158022 Shivakantha - W/O ರಸ್ಹೆಕರ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158023 Ratnamma - S/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕೆ ಆದೆಪ್ಪಾ #6/6PHH(NK) / NCS------180000000-
560200158041 Sushailabai - W/O ಬಲಿರಾಮ ತಾಲುಕ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158068 Suman - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಣೇಶ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200158078 Latikabai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶೇಷರಾವ ಮೋರೆ #7/184 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200158444 ಫ್ಹರಾಜಾನಾ - W/O ರವಿ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೫/PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200158445 Radhika - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮ ವಡ್ಡರ ಗಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200158489 Yalamma - W/O ಕರಣ ಪವಾರ 5/20 ಶಾಂತಿ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200158494 Haushabai - W/O ಸದಾನಂದ ತಾಂಬವಾಡ ನಿಯರ್ ಐ.ಬಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158499 Indu Bai - W/O ಲಕ್ಜ್ಮಣ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158565 Nilamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗನಾಥ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200158579 Mukta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ಗೋಪನೆ ಹೌPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158780 Jyothi Dange - W/O ಮನೋಜಕುಮಾರ್ ಡಾಂಗೆ #8/326 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158818 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 6/36 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200158841 Minakashi - W/O ರಾಜಕುಮಾರ 5/20/1 ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200158903 Sunita - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ ಗಾಯಕವಾಡ #8/124 PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200158992 Premavati - W/O ಸುಗ್ರೀವ ಮೇಕ್ಷಮ್ 8/72 ಭೀಮPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200158994 Rekha - W/O ಕಾಶಿರಾಮ ಕಲಾಲ್ ತಾ-ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159159 Mahadevi - W/O ಅಶೋಕ ಮೇಘಶಾಮ #4/219 ಇಂದ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159234 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ತುಳಸಿರಾಮ ಗಾಂಧಿ ಚೌPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159295 Tanuja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ನಂಜವಾಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159395 Mayavathi - D/O ಷಶೇರಾವ ಧನ್ವೆ 8-46 ಭೀಮ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200159572 Pooja - W/O ಕಾಶಿನಾಥ ಹೌಸ್ ನ 4/137 ಇಂದPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159754 Arsha Begum - W/O ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ ಕುರೆಶಿ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022210014000021/05/2022
560200159756 Chandrakala Matte - S/O ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಟ್ಟೆ 6/26/ಏ ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200159774 Vijaylaxmi - W/O ಸಂದೀಪ ಕುಂಬಾರ #1/2/1 ಗಣೇಶPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20226004000021/05/2022
560200159814 Renuka - W/O ಸ೦ತ್ಹೊಷ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200159873 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಲಾಜಿ ಮಂಠPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159923 Sujata - W/O ಅಶೋಕ್ ೭/೪೨ ಹುಲಸೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200159987 Renuka - S/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ವಟಗೆ ತಾ.ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200160071 Mahananda - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಾಡಾದಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160097 Parvati - S/O ರಾಚಯ್ಯ ಹುಲಸೂರ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200160200 Soniya - W/O ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯಕವಾಡ 8/83/2 ನPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160216 Laximibai - S/O ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ೭/೧೧೩/೧೫ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160313 Karuna - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಾಡದಿ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200160320 Gayatri - W/O ದಿಗಂಬರ 6/133 ಹುಲಸೂರ - PHH(NK) / NCS------90000000-
560200160388 Raja Bai - W/O ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 8/100 ನೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160611 Kaveri - W/O ರಾಚಣ್ಣಾ #6/153 ಹಿಮತ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200160646 Shilpa - W/O ವೀಲಾಸ 7235/81 ಗಣೇಶ ನಗರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022150010000021/05/2022
560200160694 Savithra - W/O ಸುನೀಲ 8/127 ಗಣೇಶ ನಗರ ಹುಲPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022150010000021/05/2022
560200160813 Sangita - W/O ಅಶೋಕ್ ೬/೪೨ ಹುಲಸೂರ PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200160898 Rukminbai - W/O ದತ್ತು 999/1 ನಿಯರ್ ಗಾಂಧಿ PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200161049 Jyothi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ ಆದೆಪ್ಪಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161074 Rajiya Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹ್ಯದರಸಾಬ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161088 Reshmavati - W/O ಬಸವರಾಜ 55 ನಿಯರ್ ಹನುಮಾನ ಟPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20226004000019/05/2022
560200161170 Shridevi - W/O ಬಾಬುರಾವ್ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161174 Asha - W/O ಶ್ರವಣ #4/173 ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161195 Renuka - W/O ಶಿವಶಂಕರ #1/129 ಹುಲಸೂರ ಹುPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200161266 Ashvini - W/O ಬಂಡು ಗಾಯಕವಾಡ #01 . ಹುಲಸೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161274 Vachala Bai - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶಿಂದೆ ತಾ;ಬNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200161293 Shobhavati - W/O ಕಾಶಪ್ಪ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161325 Susila Bai - W/O ಲಾಲು 4/166 ಇಂದ್ರ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200161326 Maya - W/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ 3/65 ಇಂದ್ರ ನಗPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20229006000021/05/2022
560200161394 Vijayalakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಏಚ್‌ ನ 7/1PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200161450 Kamla Bai - W/O ವೈಜಿನಾಥ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20226004000019/05/2022
560200161452 Kamala Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ತಾ - ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20223002000019/05/2022
560200161471 Siru Bai - W/O ಬಾಬು ೫/೨೫ ಹುಲಸೂರ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161546 Mandakini - D/O ವಿರಷೆತ್ತಪ್ಪ ೫/೮೨/೨ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161550 Sunita - W/O ಶಿವಕುಮಾರ ಗಾಯ್ಕವಾಡ 5/13 ವPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200161568 Shilpa - W/O ಸುನೀಲ 1/59 ಕುರುಬರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20229006000020/05/2022
560200161570 Anusuya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮಂತ 1PHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200161654 Sunita - W/O ಉಮೇಶ್ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200161680 Ambavva - W/O ಬಾಬುರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ನುಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20223002000021/05/2022
560200161707 Mamita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ದಶರಥ ಹೌಸ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161874 ಶೆಶಿಕಲಾ - W/O ಸಂಜು ವಡ್ಡರ್ ಗಲ್ಲಿ ೫PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200161926 Gorakhnath - S/O ಪ್ರಕಾಶ ೬-೧೫೭ ಹುಲಸೂPHH(NK) / NCS------30000000-
560200161939 Minaxsi - W/O ಸಂತೋಷ ಹುಲಸೂರ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200162036 Naziya - W/O ಜಾಫರ #4/290 ಇಂದ್ರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022150010000022/05/2022
560200162041 Gulkasha - S/O ಮೌಲಾ ಸಾಬ ೧೪೨ ಇಂದಿರಾPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200162060 ಶಾಂತಮ್ಮ - W/O ಬಸವರಾಜ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200162217 Prabhavati - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ೩/೬ ತಾ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162219 Rachanna - S/O ಶಿವರಾಯ ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ೭-೧NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162220 Minakshi - W/O ಮಹಲಿಂಗ್ ಸಜ್ಜನಶೇಟ್ಟೆ ೭-೧೯NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162228 Shobha - S/O ಬಸವಣಪ್ಪಾ 7/235/12 ಗಣೇಶ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162383 Vidyavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ #48 ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162387 Afreen Begum - W/O ಎಮ್‌ಡಿ ಜಫಾರ 7/155 ಕೆ ಏಚ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162446 Chandra Shekhar - S/O ಗುರುಬಸಯ್ಯಾ ಕನ್ನಡೆ ಗಲNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162456 Kavitha - S/O ದತ್ತು 8/994 ನುಲಿ ಚನ್ನಯ್ಯPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022150010000021/05/2022
560200162474 Saraswathi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ನಂದಕುಮಾರ ಹPHH(NK) / NCS------180000000-
560200162504 Chaya Bai - W/O ರಂಜಿತ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಣ PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200162506 Yashodha - W/O ಮಧುಕರ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200162557 Champa Bai - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾನೆ 6/7 ಕನ್ನಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162559 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ಗಣೇಶ ನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162563 Sulaxna - W/O ವಿನೋದ ಮೇಘಶಾಮ ಹೌಸ್ ನ 9-49 NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162617 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನ್ನಾಥ ಹಳ್ಳಿಖೆಡೆ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162633 Sangeeeta - W/O ದತ್ತು #8/92 ನೂಲಿಚನ್ನಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200162662 Malashree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ 8-136 ಗಣೇಶ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162664 Jakira - W/O ಸರ್ದಾರ್ ೪/೧೨೮ ತಾ -ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162681 Sujata - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ೬-೮೫ ಹುಲಸೂPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200162695 Sangeetha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ 6/PHH(NK) / NCS------180000000-
560200162731 Sarika - W/O ಜಗನ್ನಾಥ #7/5 ನಿಯರ ಗುರುಬಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162840 Sarita - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಿಂಗೆ #120 . ಹುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162953 Rani - W/O ಮೊನೋಹರ್ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****531114/05/2022FPS****531114/05/20226040000014/05/2022
560200163079 Santoshi - W/O ವೀರಪ್ಪಾ 1/2/1 ಗಣೇಶ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200163153 Laxmibai - S/O ಮನೋಹರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಿಮತ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200163216 Lakshmi - S/O ಶಿವರಾಜ ಚ್ಯಾ೦ಗಲೂರೆ ೬-೧೪೬೧PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022180012000021/05/2022
560200163217 Savita - W/O ರಾಮ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 8/117 . ಹುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163264 Rehana - W/O ಘುಡುಸಾಬ 7/113/2 ಹುಲಸೂರ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200163332 Jagdevi - W/O ಘಳೆಪ್ಪ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200163522 Savita - W/O ಅನಿಲ ಮೆತ್ರೆ ಕುಬುರ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/20229006000020/05/2022
560200163628 Kallavati - W/O ದಶರಥ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೧PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163686 Sudharani - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಸಾಳೆ ೬/೭೯ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163827 Shakuntala - W/O ಬಾಲಾಜಿ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163950 Rohini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿಶಂಕರ ತೋಗುರಗೆ 6NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164125 Sudnyani - W/O ಶಿವಶಂಕರ್ ತೊಗುರಗೆ ಕನ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200168601 ರೊಹಿದಾಸ - ಹುಲಸೂರ 3AAY(NK) / NCS------200000000-
560200168602 Mehrunbai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168603 ಸೈದಪ್ಪ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168604 Shobhavati - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168605 Anita - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168606 ಕೆರಬಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168607 ಸಿಮಿತಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168608 Ghalemma - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168609 ಬಬಿತಾ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168610 ಗೋರಕ ನಾಥ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168611 mahadevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20223002000019/05/2022
560200168612 Surekha - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168613 Jumara bayi - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168614 ಬಸವಾ ರಾಜ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168615 ಗಂಪು - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022200015000021/05/2022
560200168616 rajmma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168617 ಆರ್ಜುನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168618 ಸುರೆಶ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168619 ನಾಮ ದೆವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200168620 Ghaleppa - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168622 SARU BAI - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168623 ಹುಸೇನ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168624 ವೈಜೀನಾಥ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022200015000021/05/2022
560200168625 Lakshmi Bai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168627 Susila bayi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168628 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168629 ವಿರಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS ****111121/05/2022FPS****111121/05/20223002000021/05/2022
560200168630 ಶಿವಾಜಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168631 rathana bayi - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168632 Malamma - ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕಲAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168633 Godavari - ಹುಲಸೂರ 3AAY(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022200015000021/05/2022
560200168634 Ramabai - ಹುಲಸೂರ 03AAY(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022200015000021/05/2022
560200168635 Kanta Bai - ಹುಲಸುರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200168636 putla bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200168637 Mahananda - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022200015000021/05/2022
560200168638 ನೀಸಾರ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168642 ಪಲ್ಲವಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168643 ಸುಭದ್ರ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168672 Savita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200168675 Ruksana Bee - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200169357 Sunitha - ಸಾ.ಮಾಚನಾಳ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ.ಬೀAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183102 ಆಣ್ಣರಾವ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200183243 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಗೋವರ್ಧನ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200183408 ಶರಣಪ್ಪ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183409 ಸಾಯಬಣ್ಣಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183410 Shivnanda - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022150010000021/05/2022
560200183411 MAHADEVI - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200183413 Parbatti - ಹುಲಸೂರ 03PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200183414 Sangamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022240016000021/05/2022
560200183415 ತಾನಾಜಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183416 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20226004000019/05/2022
560200183417 ಅಹಮದ ಶಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183418 Hajara - ಹುಲಸೂರ 03PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200183419 ಪ್ರಭು - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183420 RUKMINI BAI - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183421 ಬಾಬು - ಅಂತರ ಭಾರತಿ ಥಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183422 ಸಂಜು - ಹುಲಸುರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183423 ಹಾರುನ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183424 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183425 Poola Bai - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200183426 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183427 ಶೀವರಾಜ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183428 Kulasum Bee - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560200183429 ಶಾಲುಬಯಿ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183430 ಗುಲಬ್‌ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20229006000021/05/2022
560200183431 ಇಬ್ರಾಹಿಂ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCS------30000000-
560200183432 ಖುರಶಿದ ಬೀ - ಹುಲಸೂರ 3 ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183433 ರಮೇಶ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183434 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183435 nagamma - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20223002000019/05/2022
560200183436 ಪ್ರಭು - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183437 Sri Devi - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183438 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20226004000019/05/2022
560200183439 Renuka - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183440 Laxmibai - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022210014000019/05/2022
560200183441 Saraswathi - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCS------90000000-
560200183442 ಪಾರಮ್ಮ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200183443 ಶಿವಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200183444 ಪವಿತ್ರಾ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183445 Nirmala - ಹುಲಸೂರ 3AAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200183446 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCS------30000000-
560200183447 ನಾಗನಾಥ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183448 Jagadevi - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20223002000019/05/2022
560200183449 ಬಾಲಾಜಿ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183450 Mahadevi - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183451 Laxmi Bai - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200183452 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200183453 jagadevi - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20223002000019/05/2022
560200183454 ಪ್ರಕಾಶ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183455 mahadevi - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200183456 Rekha Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/2022180012000021/05/2022
560200183457 Kavita Bai - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022270018000019/05/2022
560200183458 ಸರಸ್ವತಿ - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183459 Laxmi Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20226004000021/05/2022
560200183460 ಶಂಕರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183461 PADMINI BAI - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200183462 ಬಾಬು - ಹುಲಸೂರುPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200183463 ರಂಗಾರಾವ್‌ - ಹುಲಸೂರ 03PHH(NK) / NCS------60000000-
560200183464 ಕವಿತಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183465 ಶ್ರೀರಂಗ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183466 ಪ್ರಫುಲ್‌ - ಹುಲಸೂರ 03PHH(NK) / NCS------60000000-
560200183467 ವೀಲಾಸ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183469 ಬಾಬುರಾವ - ಹುಲಸೂರ 03PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20226004000019/05/2022
560200183470 Anita - ಹುಲಸೂರ 03PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200183471 LAHU - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183472 Jagdevi - ಹುಲಸೂರ 3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183473 ಪ್ರಲಾದ - ಹುಲಸೂರ 03AAY(NK) / NCS------200000000-
560200183474 ಶ್ರಿ ಪತಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183475 CHANDRAKALA - ಹುಲಸೂರ 03PHH(NK) / NCS------150000000-
560200183477 Rekha - ಹುಲಸೂರ.3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200183478 ಅಮೃತ - ಹುಲಸೂರ.3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200183479 ಬಾಬು - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183480 ಸುರೇಶ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183481 ವಸಂತರಾವ್‌ - ಹುಲಸೂರ.3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200183482 ಶೋಭಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183483 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183484 ಓಂಕಾರ - ಹುಲಸೂರ.3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183485 ಬಸವಂತ - ಹುಲಸೂರ 03PHH(NK) / NCS------30000000-
560200183486 ಏಶ್ವಂತ - ಮು : ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200183487 Gayabai - ಹುಲಸೂರ 03PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183488 ಬಾಬು - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20226004000019/05/2022
560200183489 ಮೊಹನ - ಹುಲಸೂರ 03PHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200183490 ಮನೋಹರ - ಹುಲಸೂರ.3PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183491 ದಿಲೀಪ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183492 Rangamma - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183493 shanta bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183494 sridevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183495 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಹುಲಸುರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183496 matora bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022180012000019/05/2022
560200183497 ನುಸರತ ಬಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200183498 ರೊಹಿದಾಸ - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200183499 ಶ್ರಾವಣ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20226004000021/05/2022
560200183500 sampata bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20226004000019/05/2022
560200183501 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183502 Shanta Bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183503 ತುಕಾರಾಮ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20229006000021/05/2022
560200183504 nagamma - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20223002000019/05/2022
560200183505 ಶ್ರೀರಂಗ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183506 Shobha - ಹುಲಸುರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183507 ಬಾಬು - ಹುಲಸುರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183508 Gajara Bai - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022200015000019/05/2022
560200183509 ಸೊಪನ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183510 ವೆಂಕಟ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183511 shanta bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183512 Santoshi - ಮು : ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183513 chendrappa - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183514 ದತ್ತು - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183515 Shevantha Bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200183516 Mallamma - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200183517 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183518 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183519 ಪಾಂಡುರಂಗ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20229006000019/05/2022
560200183520 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/20229006000021/05/2022
560200183521 ವೈಜೀನಾಥ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200183522 ದಿಗಂಬರ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183523 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/20223002000019/05/2022