REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
350100611102 SUNITHA - C/O ರಾಜಪ್ಪಾ 003 ಹುಲಸೂರ ಹುಲಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149014 Priyanka - W/O ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಯರ ಹNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149301 Irashadahamad - S/O: ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮೆದ್ 4/84 ಹುNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149321 Archana - D/O ಕಮಲಾಕರ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150255 Laxmi Balaganoormath - W/O ಸಂಗಪ್ಪಾ 3/65 ಟು 4/296 ಲಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153899 Habeeba Begum - S/O ಗೌಸೋದ್ದೀನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200153904 Shireen Banu - S/O ಮೊಹಮ್ಮದ ಗುಲಾಮ ೨-೭೨ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153908 Shanta Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನ ಜಾಧವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153909 Meera - S/O ಖಂಡೆ ರಾವ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153913 Sanabegam - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ 999/1 PHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/202212008000019/05/2022
560200153914 Prtibha - S/O ತುಳಸಿ ರಾಮ ನಾನಪುರ 3/107 ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154000 Jayashri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನ PHH(NK) / NCS------240000000-
560200154058 Ilahianjum - W/O ಸಯೆದ್ ಅಕ್ಬರ್ ಪಾಶಾ ತಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154112 ಗೋದಾವರಿ - S/O ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಕ್ತಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154151 Shobhavati - S/O ಬಸವರಾಜ 2/61/30 ಮುಕ್ಲ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154157 Shanta Bai - S/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ದೆಟನೆ ಹನುಮPHH(NK) / NCS------180000000-
560200154160 Vijayalaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರದೀಪ ದೆಟನೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154252 Sunita - W/O ರಾಜಶೇಖರ ಸದಾನ೦ದೆ ೨-೧೪೩ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154312 Iramma - W/O ಗುರುನಾಥ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154327 Naseeram Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಇಕ್ರಂ 4/1PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154336 Sangeeta - S/O ಬಾಬುರಾವ #3/63/4 ಮರಾಠಾ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154424 Priti - S/O ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ೨/೬೧/೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154466 Shridevi - S/O ವ್ಯೆಜಿನಾಥ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154519 Jyoti - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ಖಿಂಡಿ ಮಠ ೧/೪೨/೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154576 Bharat Bai - S/O ದಯಾಸಾಗರ ಮುಕ್ತಾ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200154596 Reshma Bee - W/O ಮಂಜಲೇ ಸಾಬ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯPHH(NK) / NCS------150000000-
560200154597 Farida Bee - S/O ಇಸ್ಮೈಲ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154623 Jana Bai - W/O ಮನೋಹರ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154629 Ashok - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ದೇಟನೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154633 Renuka - S/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕನಕದಾಸ್ ಕಾಲೋPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022150010000020/05/2022
560200154637 Subhadra Bai - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಗ್ಗೆ 1/65/1PHH(NK) / NCS------210000000-
560200154649 Sujataa - W/O ಮಹಾರುನ್ದ್ರಪ್ಪ ತಾ.ಬಸವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154935 ಕೊ೦ಡ ಬಾಯಿ - W/O ಹುಷೆನ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154967 Irfana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155008 Mumtaz Bee - S/O ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ 4/212 ಮೊಮಿನPHH(NK) / NCS------180000000-
560200155018 Surekha - W/O ಮಂಜುನಾಥ ತೋಗುರಖೇಡೆ 2/44/3 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155033 Pushpa - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155383 Laxmi - W/O ದತ್ತು ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155491 Sangeeta - W/O ಶಿವಪ್ಪಾ ಮೆಹಕರೆ ೧/೧೧ ತPHH(NK) / NCS------30000000-
560200155521 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಮೇತ್ರೆ #2/PHH(NK) / NCS------60000000-
560200155533 Vandana - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ಭುಸಾರೆ ತಾ.ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155535 Shivakanta - S/O ನಾಗನಾಥ್ ೨೧೪ ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155561 Padma Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಗದರಾವ್ ಗPHH(NK) / NCS------150000000-
560200155563 Rohini - W/O ಭಾಗ್ಯವಂತ್ ತಾ -ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200155689 Kalpana - S/O ಮಚಿಂದ್ರ ಗೊಕುಳೆ ಮಹದೇವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155773 Sangeeta - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಮರಾಠಾ ಗಲ್ಲಿ ಹುಲPHH(NK) / NCS------30000000-
560200155907 Laxmi Bai - W/O ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಾಕಾ ತಾ.ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155931 Laxmi Bai - S/O ವಿಶ್ವ೦ಬರ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200156194 Haru Bai - S/O ಭೀಮ್ ರಾವ್ ದುರ್ಗಾ ನಗರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200156490 Manisha - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200156494 Asha - S/O ಫತ್ರು ಸಾಬ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200156546 Taslim Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಾಬುದ್ದೀನ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156549 Pooja - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಮೆಹಕರೆ 1/39 ನಿಯNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156562 Satyabhama - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಷಮ ರಾವ ಬಮನ ವಾಡಿPHH(NK) / NCS------30000000-
560200156595 Anita - S/O ವೀರಂತ ೯೯೯/೧ ಬಜಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200156770 Salabyi - S/O ಬಾಬುರಾವ್ ನಿಡೋದೇ ತಾ ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157092 Parvati - S/O ಗುರುಬಸಪ್ಪಾ ಮಾಮಡೆ ೧/೯ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157093 Jaishri - W/O ಶಿವಾನಂದ ೨/೮೨/೨ ತಾಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157214 Samjeet Banu - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಲಾವದ್ದೀನ ಸೌದಗಾರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157217 Jana Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿರಾವ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200157254 Monika - S/O ವಿಠೋಬಾ ಭುಸಾರೆ ಮರಾಠPHH(NK) / NCS------60000000-
560200157340 ಶ್ರೀದೇವಿ - S/O ಶಂಕರಯ್ಯ ೨/೬೧/೩೭ ಮುಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157562 Jameela Bee - W/O ರುಕ್ಮುದ್ದಿನ ಮುಕ್ತಾ ಗಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157640 Narsamma - S/O ನಾಗಪ್ಪಾ 6/139 ನಿಯರ ತೇರ ಮPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157653 Munna Bee - S/O ಅಹ್ಮೆದ್ ಸಬ ೪/೭೭ ಮೌಲಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200157673 Sabera Begum - W/O ಮೊಇನುದ್ದೀನ್ ಮೊಮಿನ್ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157691 Thayya Bee - S/O ರಹಿಮ ಸಬ ೪/೫೯/೪ ತಾ. ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200157694 Shanta Bai - S/O ವೈಜಿನಾಥ್ ಸಕರ್ಗೆ ತಾ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200157707 Sunitha - S/O ಮಾಧು ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157725 Sakhu Bai - S/O ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಖುಷ್ಬ ತಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157732 Putala Bai - S/O ಬಾಬು ರಾವ ಮಾಳದೆ ೧-೧೯ ತPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157733 Jaishri - S/O ಶಿವರಾಜ್ ಮಾಳದೆ ಲಕ್ಷ್ಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157748 Sharanamma - S/O ಬಾಬುರಾವ ಎಕಲೂರೆ ಗ್ರಾಮPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157768 Anita - W/O ಬಾಲಾಜಿ ೩/೬೧/೪ ತಾ ಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157771 Harubayi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------210000000-
560200157788 Parbati - S/O ಮಹಾದೇವ ೪/೬೮/೨ ಇಂದಿರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157864 Suchita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿಶನರಾವ್ ನPHH(NK) / NCS------120000000-
560200157905 ಜಹೇಧ ಬೀ - W/O ಮೈನುದ್ದೀನ್ ೪/೮೦ ತಾಬಸವPHH(NK) / NCS------180000000-
560200157918 Kavita - S/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಗಾಯಕವಾಡ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157957 Mangala - W/O ಅಂತಪ್ಪಾ ೨-೮೮ ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157959 Shakuntala Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಾಮನಾರಾವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200157965 Sukumar - W/O ಶಿವಾಜಿ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200157982 ಸಂಗಮ್ಮ - S/O ಶಿವಪ್ಪ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157993 Hanipha Bee - W/O ಮೈನೋದ್ದೀನ ಇಂದ್ರ ನಗರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157999 Suvarna - W/O ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ 2-142 .PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158040 Aruna Bai - S/O ಪು೦ಡಲಿಕ್ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158043 Shamala - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ 2/PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158112 Nandini - W/O ಸಂದೀಪಕುಮಾರ ವಾಲೆ 1/27 ವಾಲೆNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158113 Shivakanya - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೆಹಕರೆ 1/39 ನಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158622 Yasamin - W/O ಶೇಕ್ ಹುಸೈನ್ ತಾ -ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158764 Godavari - W/O: ಅನಿಲಕುಮಾರ 28/554 ಹುಲಸೂರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158777 Anees Begum - W/O ಎಮ್ ಡಿ ಜಾಫರ 4/126/1 ಮೊPHH(NK) / NCS------180000000-
560200158856 Anuradha - W/O ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಲಸೆ ೩/೫೦ ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200159122 Kalavati - W/O ಮಾಳಪ್ಪಾ ೪/೧೫೦ ತಾ ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------180000000-
560200159294 Vidyasree - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚಾಂಗಲುರೆPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159353 Anuradha - W/O ಚಂದ್ರಶೇಖರ 6/143 ನಿಯರ ಗಾಂPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159482 Nasreennissa - W/O ಮುನಿರುದ್ದೀನ್ ತಾ-ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159555 Ddondubai - W/O ವೆಂಕಟ ಹೌಸ್ ನ #1/57/2 ವಾರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200160720 Renuka - W/O ಸಂಗಮೇಶ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200160923 Sharda - W/O ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ ತಾ-ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161087 Geeta - W/O ಬಸವರಾಜ #2/84 ಹುಲಸೂರ ಹುಲPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161112 Savithra - W/O ಅರವಿಂದ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161148 Shobha - W/O ಮ;ಹಾದೇವ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161381 Syed Naseer - S/O ಸಯೆದ್ ಅಜ್ಯಮ್ ತಾ -ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200161383 ಸೂಗಮ್ಮ - W/O ವೈಜನಾಥ್ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161384 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ 3/18 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161386 Nusratabi - W/O ರಿಯಾಜೋದ್ದಿನ್ 2/61 ಮುಕ್ತಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161408 Nagina - W/O: ಮಾರುತಿ 2/26 ಹುಲಸೂರ್ ಹುಲಸPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161445 Aafrena Bee - W/O ಮಹೇಬೂಬ್ ೧-೨/೧-೮೭/೨PHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022180012000022/05/2022
560200161446 Nilofar - W/O ಸೈಯದ್ ಸಲಾಮ 2/1 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161448 Sajida Begum - W/O ಶೇಕ ಫರಿದ 1 ಮುಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200161449 Shesha Bai - W/O ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಮರಾಠಾ ಗಲ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161476 Surekha - W/O ಜನಾರ್ಧನ ಜವಳಗೆ ಹೌಸ್ ನ 3/53PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161703 Ashwini - W/O ರಾಜಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ 1/49/1 ವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161727 Sunanda - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 5 ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161848 Sarojini - W/O: ಪ್ರಭು 3-111-2 ಹುಲಸೂರ್ ಹುPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162080 Rizwana Begum - W/O ಎಮ್‌.ಡಿ.ರಯೀಸ್ ಮಿಯಾನ 4-76/PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162158 Khaisar Banu - S/O ಸಾಯದ ಕರೀಮ ೧-೧೪೧ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162212 Parvathi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಭು 2/58 ಮುಕ್ತNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162305 Sulthana - W/O ಶಾಹಿದ್ ಶೈಖ 4/129 ಇಂದಿರಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162306 Mangala - W/O ಅಶೋಕ್ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162439 Shamashona Bi - W/O ಮದ ಖಜ ಮಿಯ ಮೊಮಿನ್ ಮಹೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162449 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಜೀತ ಗಾಯಕವಾಡ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162455 Nagamma - W/O ಪ್ರದೀಪ ಪಾರಶೆಟ್ಟೆ 2/41 ಮುPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162503 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜು ಹೌಸ್ ನ #4/16PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162526 Bhagyashri - W/O ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾಲದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162591 Jagdevi - W/O ಭಿಂಮ ಶಂಕರ ತಾ- ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200162602 Maksuda Bee - W/O ಪಶಾ ಮಿಯ್ಯ ೪/೮೫ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162658 Sunita - W/O ಸಂಜುಕುಮಾರ 2-44 ಮುಕ್ತಾ ಗಲPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200162659 Pharavinisa - C/O ಶಕೀಲ ಹೆಡೆ #4/59/1 ನಿಯರ ಜPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200162660 Gayatri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಲಿಂಗ ಮಠಪತಿ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162685 Kiran - W/O ವಿಠಲ ಬೀರಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಹುಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162689 Laxmi Bai - W/O ನಾಗನಾಥ್ ತಾ -ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162690 Iammam Bee - W/O ವಲಿಯುದ್ದೀನ್ ೧/೬೧/೧೫ ತPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162691 Shobhabai - W/O ಭಗವಾನ ತಾ-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹPHH(NK) / NCS------90000000-
560200162764 Anita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುರುನಾಥ 2PHH(NK) / NCS------120000000-
560200162829 Laxmibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತರಾವ್ 2/143 NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162952 Laxmi Bai - W/O ಕಾಶೀನಾಥ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162956 Sandra Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋಟಮಾಳೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200163010 Vaishnavi - D/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಧಬಾಲೆ 3/3 ಧಬಾಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163011 Shantamma - S/O ಗುರುಪಾದಪ್ಪಾ ೬/೧೪೫ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163150 Fouziya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಸ್ತಗೀರ ಮನಿಯಾರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163409 Rupvati - W/O ಸಂಜೀವಕುಮಾರ 4/103 ಲಕ್ಷ್ಮಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163502 Rasheeda Begum - W/O ಇಸಾಕ್ ಮಿಯನ್ ೪/೧೨೬/೧ ತPHH(NK) / NCS------180000000-
560200163596 Padmini - W/O ಅಂಬಾದಾಸ ಜಗತಾಪ 2/74 ಮುಕ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163967 Sushila Bai - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ೧/೧೮ ತಾಬಸವಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163969 Vimala - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕುರ್ಬುರ್ ಗPHH(NK) / NCS------60000000-
560200164032 Sarubai - S/O ನರಸಿಂಗರಾವ 1 ಮುಕ್ತಾ ಗಲ್ಲಿPHH(NK) / NCS------90000000-
560200168548 ನಗಿಣಾಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/20226004000022/05/2022
560200168551 nirmala - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168552 ರಜೀಯಾ - ಹುಲಸುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168639 ರಮಾಕಾಂತ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168640 sangamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168644 Sheelavati - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168652 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168655 Padmini Bai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168656 bharati bai - ಮು : ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20223002000021/05/2022
560200168657 Rasika Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20226004000021/05/2022
560200168658 ಕೆರಾಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168659 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168663 Godavari - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168664 Surekha - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168666 ಪರೇಗಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168667 mangala - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022200015000021/05/2022
560200168668 ದೇವಿದಾಸ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168669 ದಯಾನಂದ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168670 ಹಿಮ್ಮತ ರಾವ - hAAY(NK) / NCS------200000000-
560200169736 Hanifa Bee - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200169737 Hasanat Bi - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200169744 Eramma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200183092 RUKMINI BAI - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/20229006000022/05/2022
560200183093 Fatima Bee - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183097 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183103 ಲೊಮಾಬಾಯಿ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200183104 Mahadevi - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200183106 SEETA - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200183107 Kashi Bai - ಹುಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200183109 Kusuma Bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183151 Kalavathi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200183157 ಶಿವರಾಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183165 Vachala Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183168 Gunavanth Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183172 ನಾಗಮ್ಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183173 Neermala - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183177 Shobhavati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183180 bandemma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183184 Aruna - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183186 Shobhavati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183187 ಸುನಿತಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183189 Vimala Bai - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183196 kamalabai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183325 shokita ali - ಹುಲಸೂರ (2)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200183363 ರಬಾನೀ - ಹುಲಸುರ (2)AAY(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022200015000022/05/2022
560200183540 ಅನುಸಯ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183568 Karuna Bai - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183577 Nirmala - ಹುಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200183603 ಶಕೀರುಲ್ಲಾ ಖಾನ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183604 ಕಾವೇರಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183606 ರುಕ್ಮಣಿ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022180012000021/05/2022
560200183607 KERA BAI - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200183608 Chandrakala - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183609 ಶಂಕರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183610 ಜಿಲಾನಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183611 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200183612 ಇಮಾಮೋದ್ದೀನ್‌ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/20229006000022/05/2022
560200183613 ರಾಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183614 Jana Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183615 ಅಶೋಕ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183616 sadhi kabi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183618 Guusiya Begum - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183619 ರಾಜ ಸಾಬ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183621 ಬಾಬು ಮಿಯ್ಯ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183622 ಮುನ್ನಿ ಬಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200183623 ಮೊಹೆದ್ದಿನ್‌ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183624 ಶೇಖಾಮದ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183625 ನವಾಜ್‌ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022150010000022/05/2022
560200183629 nilamma - ಹುಲಸೂರ House 8/44 Ganesh NagarPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183636 Banu Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183637 Sumitra Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/20226004000022/05/2022
560200183638 ಸಂಜು - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183640 SAKKU BAI - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183641 Dhodi Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183646 Mangala - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183667 Apsara Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183669 Kousar Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111121/05/2022FPS****111121/05/202212008000021/05/2022
560200183675 ಚಾಂದ ಸಾಬ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/2022150010000022/05/2022
560200183687 ಮಾಸುಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183689 Qairunissa - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183691 ಜಬ್ಬರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183693 ಸಂತೋಷ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183707 rehana begam - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183708 ಸತ್ತಾರ ಮಿಯ್ಯ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183710 ಭಾರತ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183713 ಇಸಾಮೊದ್ದಿನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****453822/05/2022FPS****453822/05/20229006000022/05/2022
560200183714 Bhagirathi Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183719 ರಾವುಸಾಬ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183721 ಕೇಶವ ರಾವ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183722 ವಾಮನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183723 ರವಿಸ್ವಾಮಿ - ಪುಲಸುರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183724 Kalavati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183729 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------210000000-
560200183732 Mahadevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200183733 Ruksana Bee - ಹುಲಸೂರ ತಾ " ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183734 Prabhavati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183735 ಗುರು ಬಸಯ್ಯ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183737 ಅಂಸ್ಮದಿ ಪಾಶಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183740 ಸುನಿತಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183747 ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ - ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183748 Sunita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200183749 Sundra Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200183750 Hasina Banu - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183755 Lalita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183757 ಹಸನ ಹುಲ ಖಾನ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200183762 sujata - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183766 Chandrakala - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183767 ಬಸಮ್ಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200183768 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022210014000022/05/2022
560200183769 ರಮೇಶ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183770 Mallamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200183771 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200183773 ಜೋತಿಬಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/20226004000022/05/2022
560200183774 ಶೊಕತ ಮಿಯ್ಯಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200183775 ಧನುಷ - ಮು : ಹುಲಸೂರ ತಾ : ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200187153 Ghalemma - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200187154 Jagdevi - ಮು : ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200187157 ಮಹಾನಂದ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187183 ಸುಧಾಕರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200187184 ಶಂಕರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200187188 ಚನ್ನಬಸಯ್ಯಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200187895 ಚನ್ನಯ್ಯಾ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187896 ಸರಸ್ಢತಿ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187897 ಶಿವಪುತ್ರ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187898 ಅಶೋಕ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187899 ದೇವಿಂದ್ರ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188016 ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188017 ಬಸವರಾಜ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200188154 ಹನುಮಂತ್ - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200188567 JAVEED - ಹುಲಸುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193272 Jijabai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193301 shamarao - ಹುಲಸೂರ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀದರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193360 Sugamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193471 Chandrakala - ಚಂದ್ರಕಲಾ ಶಿವಶಂಕರ ಕಾಡಾದಿ ಹುಲಸೂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200193517 Zaheda Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193592 Naginabai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200194028 Salimabi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194032 ನಾಗಾನಾಥ ಹಳೆಂಬ್ರರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****111119/05/2022FPS****111119/05/2022150010000019/05/2022
560200194089 ರೆಣುಕಾ ಬೀರಗೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200194296 ಜಮಶಿದ ಬಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194298 ಕಲಾವತಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194479 parvin - ಪರವಿನಬಿ ಶಾಬೊದಿನ ಹುಲಸುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194517 Shakil - ಶಕಿಲ ತಂದೆ ರೇಮನಸಾಬ ಹೇಡೆ ಹುಳಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200195547 ಕವಸರ ಬಾನು - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198903 bhageshree - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200198944 Anita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200199001 mallama - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199006 Savita - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199017 Subabayi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199153 ಮಂದಾಕಿನಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199157 Jagadevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199214 mayavati - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199222 Kavita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199226 farjanabegam - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200199233 Sridevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022150010000020/05/2022
560200199234 ವೀರಭದ್ರಪ್ಪಾ ಭುಜಂಗ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199237 ತುಕಾರಾಮ ಮೇತ್ರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199241 ಮಹಾದೇವ ಅಂಬುಲಗೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199245 ಮಂಜುರಮಿಯ್ಯಾ ಸೈಯದ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022180012000022/05/2022
560200199249 surekha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200199262 Mahadevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199263 ಮೋಹಿಯೋದ್ದಿನ ಹುಟಾವಾಲೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199265 ಸಂಜೀವನಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199269 Akhila Begum - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199270 Shridevi Methare - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199273 ಕಾಶೀನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199275 Shobha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199277 Kashanna - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199280 ಶಿವಮ್ಮಾ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199281 ರೇಖಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200199283 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಪರಶೆಟ್ಟೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199285 Hafija Bee - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200199287 ಬಾಲಜಿ ಮುಸ್ತಪೂರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199292 shanta bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199299 ಶಿವರಾಜ ಅಂಬುಲಗೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199304 Sona Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199312 Kastur Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022150010000022/05/2022
560200199314 Rashik bai biradar - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199315 sharnamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199319 Jagdevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199320 ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ಮಾಳದೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199321 Mallamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199324 ಘಾಳೇಪ್ಪಾ ದೇಟ್ನೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199325 Shobha Vati - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200199326 ರಾಜಕುಮಾರ ಮೇತ್ರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199329 Gangamma - HULSOORPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199330 ದಿಲೀಪ ಘುಳೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200199332 Rafika Begam - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199335 Kavita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199336 bharati bai - HULSOORPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199338 ಇಸ್ಮಾಲ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022180012000022/05/2022
560200199339 Madhumati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199340 ಜಗನಾಥ ಮೇತ್ರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199343 Nagamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199345 ಶಿವಾಜಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199348 ಬಿಸ್‌ಮಿಲ್ಲಾ ಮೋಮೀನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199349 ಸುನಿತಾ ಚವ್ವಾನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199352 Savita - HULSOORPHH(NK) / NCS------180000000-
560200199353 Nagamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199355 ಖಾದರಾ ಬಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199358 ಶಾಂತಕುಮಾರ ಮುಕ್ತ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199359 ಶೋಕತಲಿ ಬೇಲೂರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199361 ಶಿವರಾಜ ಮೇತ್ರೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199363 Renuka - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200199368 sangeeta - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199369 ದೀಲಿಪ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199371 Zaibunnisa - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200199374 Shahida - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200199376 Meena - HULSOORPHH(NK) / NCSBiometric****777320/05/2022FPS****777320/05/2022150010000020/05/2022
560200199378 Kiskinda - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199380 ವಿಜಯಕುಮಾರ ಧಬಾಲೆ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199381 Sushilabai muktha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199382 Nandini - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/2022150010000021/05/2022
560200199395 Parveen Begum - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022210014000022/05/2022
560200199398 ದಶರಥ ಕಾರಗಿರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199404 Sindhubai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199406 Khaja bi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199408 Prabhavati - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199413 Sumitra - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022150010000022/05/2022
560200199415 Rahisa Begaum - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200199735 ಶಭಾನಾ ಬೇಗಂ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/2022150010000022/05/2022
560200199808 ಬಸವರಾಜ ಬಾಲಕುಂದೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199818 ಓಂಕಾರ ದಟ್ಟನೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199828 ಫಕಿರಸಾ ಮುಲ್ಲಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------210000000-
560200199837 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀಮಾಣೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199935 paravati bhai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199988 ನಾಗನಾಥ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199994 Ranemma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200000 ಆಜಾಮ ಮೋಮೀನ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200009 ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಗೌಂಡಗಾಂವೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200200014 ಮಹಮದ ಜಿಲಾನಿ ಮುಲ್ಲಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200015 Lalita Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200021 ಶೈಲಾಜ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200026 Chandrakala - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200039 ಮಗಬುಲಮಿಯ್ಯಾ ಹೇಡೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200200045 Kastura Bai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200052 Eramma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------240000000-
560200200058 ಗುರನಾಥ ಮಾಳದೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200061 Lakshimbai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200064 Shakuntal - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200069 Kavita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200079 Shivamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200081 ಮುಜಿಬಮಿಯ್ಯಾ ಸೈಯದ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200087 ಶಿವನಂದ ದೇಟ್ನೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200090 ರಾಜಪ್ಪಾ ನೀಮಾಣಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200093 ಕಸ್ತುರಬಾಯಿ ಮಡಪತಿ - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200200096 ನಾಗನಾಥ ಅಂಬುಲಗೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200141 Rekha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200149 Shreedevi - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200154 ಎಮಡಿ,ಮೌಲಾ ಮೌಜ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200158 ರುಕಮಿನಬಾಯಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200167 Laxmi Bai - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200187 Surekha - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200197 ಮಸ್ಲೋಲೊದ್ದೀನ ನೀಲಗೆ - HULSOORPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/202212008000022/05/2022
560200200250 ಸೈಯದ ಅಕಬ್ಬರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200338 Sangamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200432 ಕೀಶನರಾವ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200440 ಬಸೀರೋದಿನ ಹೇಡೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200469 ವಿದ್ಯಾವತಿ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****457122/05/2022FPS****457122/05/20229006000022/05/2022
560200200575 taherabee - ಹುಲಸೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200207527 Jyoti - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200207544 ಉಧ್ಧವರಾವ ಹಲಸ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200207643 priti - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200207686 Suksham Bai - ಹುಲಸೂರುPHH(NK) / NCS------180000000-
560200207775 ವಿಷ್ಣು ದಾಸ ಪಾಟೀಲ ಗುರವ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208230 ಶಿವರಾಜ ಜಮ್ಮದಾರ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208231 kusumbai - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200208256 ಬಸವರಾಜು ಅಂಬುಲಗೆ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208264 ಸಂಗೀತಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208507 Lalita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200208668 ಸತೀಶ ಗಾಯಕವಾಡ - ಹುಲಸೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200209078 Chitrakala Manga - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200209301 ಮೌಲಾ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209334 Lakshmibai - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCSBiometric****777321/05/2022FPS****777321/05/20229006000021/05/2022
560200209341 ನೀಲಮ್ಮ - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200209422 Sangamma - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200209436 Sidram - ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಸುರ್ಯಕಾಂತ ಪಾರಶೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209437 Suryakanth s/o Nagappa Parsh - ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಪಾರಶೆಟ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200209559 Sunita - ಹುಲಸೂರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200211413 Sangappa - ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮಂಗಾ ಮPHH(NK) / NCS------120000000-