REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149000 Sharanamma - S/O ಶಂಕರ್ ಮಡ್ದ . ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149129 Sharada - W/O ಗುರು ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ 1/70 ಇಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150572 Mainawati - W/O: ಸುರೇಶ 1/206 ಇಲ್ಲಹಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150601 Rajasri - W/O: ಗಂಗಯ್ಯ 21 PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200150610 Lakshmi - W/O ರೆವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ # 9999 ಹನುಮPHH(NK) / NCSBiometric****783922/05/2022FPS****783922/05/2022150010000022/05/2022
560200151526 Kashi Bai - S/O: ಬಲಭೀಮ್ 92 PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200151527 Lakshmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸತೀಶ ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151554 Bharati Dhanashree - W/O: ಭೀಮ್ ರೆಡ್ಡಿ 1/32 ಇಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200151577 Sujata Madarwaeda - W/O: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 1/208 ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200151619 Jaisharabai - W/O: ಪ್ರಲಾದ 74/2 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151707 Nagamma - W/O ಸಿದ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಾಳಕರ 11/241 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152044 Sayamma - W/O: ಮಹದೇವರೆಡ್ಡಿ 1/179 PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200152131 Shoba - W/O: ಬಸವರಾಜ 1/199 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152138 Aahmeda Begam - W/O: ತಮೀಜ್ ಪಟೇಲ 1/13 PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200152213 Tukkamma - W/O ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಳ ಇಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200152257 Gundamma - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ್ 1/238 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152260 Yimalbai - W/O: ಜಗದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 1/179 PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200152382 Kasturabai - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿಂಗೆ 1/221 . PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200152476 Pooja - W/O ಜಗನಾಥ 1/112 . PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200152517 Jagadevi - W/O: ಮಹೇಶ್ ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20226004000022/05/2022
560200152537 Parvati - W/O: ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ 52 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200152540 Asha Bai - S/O: ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ 52 PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200152546 Gopabai - W/O: ವೈಜೀನಾತ್ 1/238 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153006 Suman - W/O: ಹುಲೆಶಿದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200153008 Manik Bai - W/O: ಹಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ 1/166NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153010 Nivrati - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 1/230 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153011 Neelamma - W/O: ಬಸವರಾಜ್ 1/27 ಇಲ್ಲ್ಹಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200153015 Tejamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 114 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153020 Sureka - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153025 Sangeeta - W/O: ಸುಧಾಕರ 1/41 PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200153029 Manjula - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ 1/100 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153035 Ailabai - W/O: ಶಿವಪ್ಪ 72 PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20223002000021/05/2022
560200153037 Indra Bai Narare - W/O: ಸೋಪನ್ ರೆಡ್ಡಿ 1/173 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153041 Renuka Vitkar - W/O: ಅನಿಲ 81 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153044 Rukminibai - W/O: ರಂಕಿಸನ್ 1/59 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200153047 Bhagyashri - S/O: ಹಣಮಂತ 1/59 PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200153048 Omala Gunde - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ 53 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****313816/05/2022FPS****313816/05/20226004000016/05/2022
560200153050 Mahadev Reddy - S/O: ಧೋದಿಬಾ ರೆಡ್ಡ 1/25 ಇಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200153052 Sulochana - S/O: ಸಾಯಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153055 Savita - W/O: ಸಂತೋಷ 1 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200153060 Minakshibai - W/O: ಮಹಾದೇವ ರೆಡ್ಡಿ 1-166 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153073 Sona Bai - W/O ದೇವಿಂದ್ರ 2/30 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153074 Sangeeta - W/O: ದಯಾನಂದ 104/1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153075 Laxmi Bai - W/O: ರಾಜು ರೆಡ್ಡಿ 52 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200153081 Chandrabhaga - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪಾ 1/161 PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200153083 Sunita - W/O ನಿತ್ಯಾನಂದ 1/24 0 PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200153084 Salu Bai - W/O: ವೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ 114 PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153085 Gangamma - W/O: ಸಂತೋಷ 124 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****267120/05/2022FPS****267120/05/20229006000020/05/2022
560200153089 Kalavati - W/O: ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 1/100 ಇಲ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153091 Shobavati - W/O: ಪಂಚಯ್ಯ 1/27 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022150010000020/05/2022
560200153093 Balika Bai - W/O: ಮಹಾದೇವ 95/2 PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200153094 Reshmabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಷ್ಣು ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200153098 Bhagyashree - W/O ಮೈಲಾರಿ . . ಇಲಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153100 Anita Bai - W/O: ರಾಜು ರೆಡ್ಡಿ 114 PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200153101 Sachin - S/O: ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಧಲೆ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200153161 Neelamma - W/O: ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153163 Nagamma - W/O ಗುಂಡಪ್ಪ . . ಅಟ್ ಇಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200153228 Vijaylaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ದೇ PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20226004000022/05/2022
560200153254 Chandrakala - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಇಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200153435 Renuka - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ 1/136 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200153502 Kasturabai - W/O: ಧರ್ಮಣ್ನ 1/228 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153531 Satyabhama - W/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಂಪಲ ಹತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153628 Shankar - S/O ಅಣ್ಣಾರಾವ ತ್ರಿಮುಖೆ ಮರಗೆಮ್ಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153684 Reshma - W/O: ಸತೀಶ್ 1/198 PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200153767 Kaveri - S/O: ಭಾವರಾವ 1-202 ಇಲ್ಲಾಳ ಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200153934 Vijaylakshmi - W/O: ಬಾಲಾಜಿ 00 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200154218 Maya - W/O: ದೀಲಿಪ್ ಇಲ್ಲಹಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154219 Rajabai - W/O: ರಾಜೇಂದ್ರ 1/23 ಇಲ್ಲ್ಹಾPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200154798 Amrapali Madale - W/O: ರಮೇಶ 21 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200154982 Kajal - W/O ಕೈಲಾಸ 1 1 ಮು ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20226004000022/05/2022
560200154992 Bhagyashree Gunde - W/O: ಸಂತೋಷ 1/41 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200155176 Malashree - S/O: ವೆಂಕಟಗೀರಿ 1-23 ಇಲ್ಲ್ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560200155178 Savita Reddy - W/O: ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 1/166 ಇಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155180 Rani - W/O: ದೇವೇಂದ್ರ 1-137 ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200155502 Ropa - W/O ಸಂತೋಷ 1 1 ಮು ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200155738 Jaishree - W/O: ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ 1/78 ಇಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200155844 Savita Bai - W/O: ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ 1/169 ಇಲPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200156211 Renuka Matpathi - S/O ವೈಜನಾತಯ್ಯ ಇಲಹಾಳ ಪೋಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200158033 Aisha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಸ್ತಾನ್ ಪಟPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200158439 Anjana Sunilkumar Mekale - S/O ಬಮ್ಮಣ್ಣಾ ಮೆಕಾಲೆ ಇಲ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200158505 ಮಂಗಲಾ - S/O: ಗಣಪತಿ 1/105 ಇಲ್ಲಾಳ ಹಿಪPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200159013 Shantamma - S/O: ಮುಕೀಂದಪ್ಪ 1/121 ಇಲ್ಲಾಳ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20226004000022/05/2022
560200159316 Sudha - S/O ಮಾಣಿಕ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200159381 Sugandh Bai - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭೀಮ್ ನಗರ PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200159488 Shantamma - W/O ರಾಜಕುಮಾರ #205 ಇಲ್ಲಾಳ ಇಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200160066 Pasha Bee - S/O ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ # 0 . ಇಲ್ಲಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161115 Drauopathbayi - S/O ವಿಠಲ 1/46 ಇಲ್ಹಾಳ ತ.ಬಸವಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161877 Babita - W/O ಬಾಬುಗೀರ #1/83 ಇಲ್ಲಾಳ ಇಲ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162491 ಅಂಜುರ್ ಬಾಯಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತಿ PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022210014000020/05/2022
560200162558 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಐಲ್ಲ್ಹಾಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162693 Ambika - W/O: ನರಸಿಂಗ 1-212 ಇಲ್ಲಾಳ ಇಲ್PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022150010000020/05/2022
560200162804 Laxmi Bai - S/O: ಬಾಬುರಾವ 74/2 ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200162805 Shashikala Gunde - W/O: ತುಕಾರಾಂ 1/55 ಇಲ್ಲಾಳ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022180012000021/05/2022
560200162987 Pooja - W/O: ಸಂಜು ರೆಡ್ಡಿ 1/180 ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200162988 Manjula - W/O ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ 1/179 ಇಲ್ಲಾPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200163398 Mahadevi - W/O ಸಂತೋಷ 1/122 ಬೊಂಗೊಂಡೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163457 Vijay Laxmi - W/O ಅಶೋಕ್ #1/69 ಇಲ್ಲಿಹಾಲ ಬೀPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200163627 Nagamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200164039 Tippa Reddy - S/O: ಸಂಗ ರೆಡ್ಡಿ 1-172 ಇಲ್ಲಾಳ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164605 Tulaja Bai - ಗುಂಡೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168017 ಹನಿಫ ಪಟೆಲ - ಇಲಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168018 ಪ್ರಬು - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200168019 ಮಹೆಬುಬ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200168020 ವಿಠೊಬಾ - illal ಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168021 ಮಾರುತಿ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200168022 ಸಾಟವಾ ಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168023 ಆನಂದ ರಾವ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168024 sarswati - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20223002000022/05/2022
560200168025 ಶಿವರಾಜ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200168026 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200168027 Nirmala - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200168028 Shivamma - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168029 ಬಸವರಾಜ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****164416/05/2022FPS****164416/05/2022200015000016/05/2022
560200168030 ಮಲೇಶ - ಇಲ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200168031 ವೀಲಾಸ ಭಿಮಶಾ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168032 ಬಾಬು - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200168033 ಹೇದರ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200168034 ಮಾರುತಿ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200168035 ದತ್ತು - ಇಳಾಲAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200168036 ಅಶೋಕ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200168037 ನಾರಾಯಣ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200168039 ಅಬದುಲ ಪಟೆಲ - ಇಲ್ಲಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168040 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200168041 Shivamma Mathpati - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200168042 ಸರಸ್ಢತಿ - ಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್ಪರ್ಗ AAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200168043 ಉಮೇಶ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200168044 ನಿವೃತಿ - ಇಲ್ಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200168045 ಸತೀಶ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200168046 ಕೇರು ಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200168047 Savita - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200168048 PRABHAVATI - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20223002000020/05/2022
560200168049 ಧೊಂಡಾ ಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200168050 ಶೋಭಾ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200168051 dashrath - ಈಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200168052 ಬಲವಂತ - ಇಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200168053 bhama bayi - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200168054 ಭಾವ ರಾವ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200168055 ನಿವ್ರತಿ ಶರಣಪ್ಪಾ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200168056 bharatha bayi - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200168057 ನವನಾಥ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200168058 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200168059 ಹೆಮಾವತಿ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200168060 ಕೆಶವಗಿರ ರತನಗಿರ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20223002000020/05/2022
560200168508 Shaheen - D/O ಬಾಗು ಪಟೇಲ ಓಣಿ ಇಲ್ಲಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200169696 ಪ್ರಕಾಶ - illhalಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169697 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್ಪರ್ಗ AAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200169698 ಕೋಂಡಿಬಾ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200181455 Sheetabai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181456 ಶ್ರೀಮಂತ - ಇಲ್ಹಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181457 ಸಿದ್ರಮ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200181458 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181459 Indramma - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181460 ಮಾಹಾದೇವ ಗೀತ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200181461 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022180012000021/05/2022
560200181462 Sureka - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200181463 ಮಹೇಶ್ವರ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181464 ಶಿವರಾಜ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200181465 Tangemma - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022210014000021/05/2022
560200181466 ಕಾಶಿನಾಥ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200181467 ಲಷ್ಮಣ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181468 ಬಾಳಪ್ಪಾ - ಇಲ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200181469 ಕಮಲಾಕಾರ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181470 ಸಿಮಿಂತಾಬಾಇ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022150010000020/05/2022
560200181471 ಧರ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200181472 ರವೀಂದ್ರ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181473 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200181474 ದಿಲೀಪ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200181475 ವೈಜಿನಾಥ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200181476 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181477 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181478 ವೆಂಕಟ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200181479 Rukminibai Madale - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181480 ಬಾಬು - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181482 aneppa - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181483 ಉಜಾಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181484 ಮಾಣಿಕ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181485 ಪ್ರಣಿಸ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181486 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181487 Lakshimibai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181488 ಸವಿತಾ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200181489 ಖೇತ್ರು - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181490 ವಾಮನ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200181491 ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200181492 Sangita - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022210014000022/05/2022
560200181493 SALO BAYI - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181494 saru bayi - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181495 Nirmala - ಇಲ್ಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181496 ದಿನೇಶ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181497 ತುಲಶೀರಾಮ್‌ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181498 ತುಕರಾಮ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181499 kalinada bayi - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200181500 ಕಲಾವತಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181501 ನಾಗಮ್ಮ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181502 SATHYAMMA - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181503 ಮಾಣಿಕ ಬಾಯಿ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200181504 ಬಾಬು ರಡ್ಡಿ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181505 ನಾಗ ರಡ್ಡಿ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181506 Chayabai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200181507 ಪ್ರಕಾಶ ರಡ್ಡಿ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181508 ವಿಲಾಸ ರಡ್ಡಿ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200181509 ಜ್ಞಾನ ರಡ್ಡಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200181510 ಮಾಣಿಕ ರಡ್ಡಿ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200181511 sunitha bayi - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022150010000020/05/2022
560200181512 mina - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181513 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181514 dhoma bayi - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181515 ಗೊವಿಂದ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181516 ಬಮ್ಮಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200181517 ಜಯಿ ಶ್ರೀ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181518 ಮಾರುತಿ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181519 ಬಮ್ಮಣೆ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20226004000022/05/2022
560200181520 Shridevi - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022210014000021/05/2022
560200181521 Kamalabai - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200181522 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181523 ಶೆರಣಪ್ಪಾ - ಇಲ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181524 sharanamma - ಇಲ್ಲಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200181525 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181526 Shanta Bai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022180012000021/05/2022
560200181527 ಕೋಮಲಾ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181528 ರಾಜಕುಮಾರ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200181529 Kavita - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200181530 Shantabai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022150010000022/05/2022
560200181531 ರಾಣಿಬಾ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181532 ನಾಗಣ್ಣ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181533 Kallamma - ಇಲ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181534 ವಿದ್ಯಾ ವತಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200181535 ಶಿವರಾಜ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181536 ಮಾಣಿಕ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181537 Umashri - ಿಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022180012000022/05/2022
560200181538 ಕಾಶಿನಾಥ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200181539 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181540 ಬಾಬು - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200181541 Gopemma - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200181542 ವಿಠಲ ರಡ್ಡಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181543 ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20226004000022/05/2022
560200181544 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200181545 sugtna bayi - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181546 ಮಾರುತಿ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181547 Kasturabai - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200181548 Tukamma - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022180012000022/05/2022
560200181549 ಹಣಮಂತ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181550 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20226004000022/05/2022
560200181551 Ambavva - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200181552 ಬಸವರಾಜ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181553 Sheku bai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200181554 Shalubai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200181555 ರವೀಂದ್ರ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181556 Lakshmi Bai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200181557 Lalita Bai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200181558 manesha - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181559 ಬಾಶು ಪಾಟೀಲ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200181560 ಘುಡು ಸಾಬ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181561 ಅಹೆಮದ ಪಟೇಲ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181562 ಇಮಮ ಪಟೆಲ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****171821/05/2022FPS****171821/05/20226004000021/05/2022
560200181563 ಕಮಳಾ ಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200181564 ಮಲ್ಲಿಜಕಾರ್ಜುನ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200181565 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಇಲ್ಲಾಳ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200181566 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳ ತಾ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200181567 ದೇವಿಂದ್ರ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181568 ಬಾಬು - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181569 Archana - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200181570 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200181571 Draupathbai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200181572 Santabai - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200181573 ವೈಜಿನಾಥ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200181574 Phoola Bai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022150010000020/05/2022
560200181575 Sunita Mannale - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200181576 ವಸಂತ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200181577 ಪಾಚು ಪಟೇಲ - ಇಲ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323420/05/2022FPS****323420/05/2022180012000020/05/2022
560200181578 Najya Bee - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181579 ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200181580 ಸಾಹೇಬ್‌ ಅಲಿ - ಇಲ್ಲಾಳ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181581 ಹಣಮಂತ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200181582 ಕುಶಾಲ ಬಾಯಿ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022150010000020/05/2022
560200181583 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022210014000020/05/2022
560200181584 ಬಂಡೇಪ್ಪಾ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181585 ವಿಮಾಲಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181586 ಮನೋಹರ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200181587 ಮಾರುತಿ - ಇಲ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323408/05/2022FPS****323408/05/2022270018000008/05/2022
560200181588 ಭಿಮಣ್ಣಾ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200181589 ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181590 kamalbai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20223002000021/05/2022
560200181591 ಬಲಭಿಮ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181592 anusabai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200181593 ಯಶೋಧ ಬಾಯಿ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200181594 ಶ್ರವಾಣ ಗಿರ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200181595 babitabai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181596 ವೆಂಕಟ ಗಿರ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200181597 Geetabai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200181598 ಶಂಕರ ಗಿರ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200181599 ಅನಂತ ಗಿರ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200181600 Sulubai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200181601 Suman Bai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200181602 Savita Bai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200181603 Sughanda - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181604 Rukminibai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200181605 ರಮೇಶ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200181606 ಅರುಣಾ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181607 ಅಕ್ಷರ ಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200181608 ರವೀಂದ್ರ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------180000000-
560200181609 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181610 ಹಣಮಂತ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181611 ನಾಮ್‌ದೇವ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20226004000022/05/2022
560200181612 Jagdevi - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181613 ಅಂಬಾದಾಸ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20226004000022/05/2022
560200181614 ತುಳಸಿರಾಮ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181615 ಬಲಭಿಮ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200181616 devamma - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200181617 ದಿಗಂಬರ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181618 Rasika Bai Madale - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022150010000022/05/2022
560200181619 avusubai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200181620 ಬಾಬು - ಇಲ್ಹಾಹಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200181621 pravathi - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200181622 Sunita Rukmane - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200181623 ಸಿದ್ರಮ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200181624 ರುಖ್ಮಮ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181625 ಶಂಕರಾ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20223002000022/05/2022
560200181626 Shanta Bai - ಇಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200181627 ಗುರು ಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200181628 ವರ್ದಮ್ಮ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200181629 Umashree - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200181631 ನಾಗನಾಥ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200181632 ಪ್ರಭಾ ರಾಜ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200181633 ನಾಗಮ್ಮ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181634 Jnanabai - ಈಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181635 ವಿಠಲ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200181637 Sangamma - ಇಲಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200181638 ಅಂಕೊಶ - ಇಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200181639 Iramma - ಇಲ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200181640 Mangalbai - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200181641 Gundamma - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200186944 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200186945 ಅರ್ಜುನ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200186946 Sunita - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200186947 ದತ್ತು - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200186948 Chamabai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186949 Laxmaibai - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200186950 ತುಕರಾಮ - ಇಲ್ಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20226004000022/05/2022
560200186951 Dhyana Bai - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022150010000020/05/2022
560200186952 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಇಲಿಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200186953 ಅಶಾ ಕಲಾ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186954 ಭಮಣ್ಣಾ - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200186955 ದತ್ತಾ ಗಿರ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200186956 Jagdevi - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200186957 ದಿಲಿಪ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323408/05/2022FPS****323408/05/2022150010000008/05/2022
560200186958 ಕೊಂಡ ಬಾಯಿ - ಈಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200191414 Sharanamma - ಇಲಹಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200191417 Kashibai - ಸಾ:ಇಲ್ಯಾಳ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192059 Kavita - ಇಲ್ಲಳPHH(NK) / NCSBiometric****647612/05/2022FPS****647612/05/20229006000012/05/2022
560200192438 Mllamma - ಸಾ:ಇಲ್ಲಾಳ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200192659 Shivaji s/o, Namdev - ಇಲ್ಲಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192708 Balappa S/o, Anneppa - ಇಲ್ಲಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192716 Roopa - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200193157 Nilofar - ಇಲ್ಹಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200193159 Shreenivasreddy - ಇಲ್ಲಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200193161 Basavaraj Narasing - ಇಲ್ಲಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193180 Beemarao Hanamant - ಇಲ್ಲಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200193197 Devindra Ramanna - ಇಲ್ಲಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200193905 ಚಂಪಾಬಾಯಿ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200194001 ದೋಂಡಿಬಾರೆಡ್ಡಿ - ಇಲ್ಹಾಳ ತಾ:- ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:-NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194047 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200194060 ಮಹಾದೇವ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200194203 ಶ್ರೀದೇವಿ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200194355 ಬಾಬು - illalಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560200199351 Satayakala - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200199360 ಮಹಾದೇವ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200199364 ಯಶೋಧ ಬಾಯಿ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200199385 Sunita - ಇಲ್ಲಾಳAt:-PHH(NK) / NCS------90000000-
560200199388 Lalita - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200199400 ದಿಲಿಪ - ಇಲ್ಲಾಳ ಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200199403 Dropati - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200199416 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200199420 ದತ್ತತ್ರಾಯ - illhalಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200199423 ವಿಲಾಸ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200199427 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200199432 Sunita - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022150010000022/05/2022
560200199434 ಸಿದ್ರಾಮ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200199438 ಜೀಜಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ:ಇಲ್ಲಾಳ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀದರPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200199439 arjuna - ಇಲಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200199441 ಸುದರ್ಶನ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200199446 ಮೋಹನ - ಇಲ್ಲಾಳ ಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿPHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200199447 ವ್ಯೆಜಿನಾಥ - illalಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200199449 ಸತೀಶ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022150010000020/05/2022
560200199455 Renuka - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200199464 ವೆಂಕಟ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200199465 Sanjukumar - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200199467 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20226004000021/05/2022
560200199468 ದಯಾನಂದ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022180012000021/05/2022
560200199470 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200199471 ರುಕ್ಮಿಣಿ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200199478 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200199480 ಧೋಂಡಿ ಬಾ - ಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್ಪರ್ಗ PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022150010000020/05/2022
560200199685 Kavita - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200199719 ಕಮಲಾ - illalಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200199729 Anusaya - illalAAY(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022200015000020/05/2022
560200199756 ಮಾಲೇಶಾ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022180012000020/05/2022
560200199780 Kashi Bai - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022200015000021/05/2022
560200199802 ನಾಗನಾಥ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20229006000021/05/2022
560200199817 ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199916 ಪಂಚುರಡ್ಡಿ - ಇಲ್ಲಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022
560200199923 Vanita - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200199945 ಭೀಮಶ್ಯಾ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200200095 ಶಿವಾಜಿ - ಇಲ್ಲಾ ಪೋ:- ಘಟಹಿಪ್ಪೊರ್ಗ ತಾ:PHH(NK) / NCSBiometric****103522/05/2022FPS****103522/05/202212008000022/05/2022
560200200102 ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ - ಇಲ್ಲಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200200105 Renuka - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200200113 Sangita Gunde - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022150010000022/05/2022
560200200114 ವೆಂಕಟ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200200116 Reshma - illalಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/202212008000022/05/2022
560200200121 BHARATBAI - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/20223002000021/05/2022
560200200122 Maya Kamble - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200200123 ಸುಬಾಷ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200200128 Vijay Lakshmi Gunde - ಇಲ್ಲಾಳಮು;ಪೋ:- ಗುಂಡೂರ ತಾ:- ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/2022150010000020/05/2022
560200200129 ಶ್ರಾವಣ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/2022150010000021/05/2022
560200200132 ವಿಠಲ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022150010000022/05/2022
560200200134 Sarojani Birajdar - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200200142 ಸುನಿತಾ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/20229006000022/05/2022
560200200144 ಪ್ರೇಮಿಲಾ ಬಾಯಿ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20229006000020/05/2022
560200200456 ಜಯಭೀ - ಇಲ್ಲಾಳ ಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200457 Renuka - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323421/05/2022FPS****323421/05/202212008000021/05/2022
560200200459 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/202212008000020/05/2022
560200200463 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಇಲಿಯಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್AAY(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022200015000022/05/2022
560200200465 ನಾಮದೇವ ರೆಡ್ಡಿ - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****323422/05/2022FPS****323422/05/2022180012000022/05/2022
560200200473 ISMAIL - ಇಲ್ಲಾಳಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200200475 ಗೊವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ - ಇಲ್ಯಾಲಮು:- ಇಲ್ಹಾಳ ಪೋ;-ಘಟಹಿಪ್PHH(NK) / NCSBiometric****518820/05/2022FPS****518820/05/20226004000020/05/2022