REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500261616 Sarswati - W/O ಶಿವಾನಂದ 2/45 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/202212008000018/05/2022
200100260592 Anusuya - C/O ಮಚೇಂದ್ರ 1/15 ದತ್ತಾತ್ರಿ ಟPHH(NK) / NCS------150000000-
560200149029 Savita - W/O: ರಂಜೀತ 2-92 ಭೀಮ್‍ನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149151 Gouramma - W/O ಪು೦ಡಲೀಕ ಕುಂಬಾರ ೧/೨೫ ಇNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149198 Ashwini - W/O ಸಂತೋಷ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ೪೦೧NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149242 Rekha Bai - S/O ಕೇಶವ್ ರಾವ್ ತೇಲಂಗ್ ೧/೨೧೯ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149255 Umadevi Putta - W/O: ಹನಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ 190 ರೆಡ್ಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149364 Bhagyashree Shreenivas Telang - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೇಲಂಗ ತಾಲೂಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200154070 Arati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------180000000-
560200154085 Kashamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪ 1PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/202212008000018/05/2022
560200154086 Vidyavati - W/O: ಶಿವಾನಂದ PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200154108 ಪ್ರೇತಿ - W/O: ಸಂತೋಷ PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/202212008000018/05/2022
560200154115 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕುಪೇಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200154119 Sarika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ನೀಲಕಂಠ 305 ನಿಯರ್ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022180012000017/05/2022
560200154161 Renuka - W/O ದೇವಾನಂದ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154177 Saraswati - W/O: ನೀಲಕಂಠ 200 PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20229006000018/05/2022
560200154214 Renuka - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಶಾಂತ 2/81 PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200154223 Sarswati - W/O: ನರಸಪ್ಪ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200154225 Prabhavati - W/O ಅಡೆಪ್ಪಾ 105 0 ಹಂದ್ರಾಳ (PHH(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/20226004000019/05/2022
560200154293 Kashamma - S/O ತುಕಾರಾಮ ಇಸ್ಲಾಮಪುರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154446 Laxmi - W/O: ಹಣಮಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200154457 Reshmaa - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 359 ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200154502 Sabiha Begum - S/O ರಸೂಲ್ ಸಬ ೨/೧೫೦ ಇಸ್ಲಾಮ್ಪPHH(NK) / NCS------210000000-
560200154511 Noor Jahan - S/O ರಸುಲ್ ಸಾಬ ಇಸ್ಲಾಮ್ಪುರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200154546 Bharati - W/O ಸುಭಾಷ # 85 ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560200154646 Sumalata - W/O: ಗಂಗಾರಾಂ PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200154659 Pooja - W/O ರಾಜಪ್ಪಾ 52 ನಿಯರ ಮೇನ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200154886 Kamlabai - W/O: ಅಯ್ಯಪಪಾರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200154907 Anpurana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶರಣಪ್ಪ 49 ಹಂದ್PHH(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/20226004000019/05/2022
560200154908 Putala Bai - W/O: ಸಂಜು ಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200154969 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟರಮಣ 48 ಇಸ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200155031 Samreen Begum - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಮೀ ಪಶಾ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200155056 Sunita - W/O: ನರಸ ರೆಡ್ಡಿ ಹಂದ್ರಾಳ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022150010000018/05/2022
560200155090 Nirmala - W/O ಸತೀಶ್ 95 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****294919/05/2022FPS****294919/05/20226004000019/05/2022
560200155092 Arpita - W/O: ಶ್ರೀಕಂತ PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20229006000018/05/2022
560200155197 Meenakshi - S/O: ಭೀಮಶ 2/47 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200155258 ನಿರ್ಮಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾರಬುರೆಡ್ಡಿ ಇಸ್ಲಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200155401 Renuka - W/O ಸತೀಶ ರೆಡ್ಡಿ 33 ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200155486 Mamata - W/O ಮಿಥುನ 1/60 ನಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಮPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200155647 ಸುವರ್ಣ - W/O ದಿಲೀಪ # 1/17 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200155732 Rafiya Begum - W/O: ನಬಿಸಾಬ 33 PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200155792 Swathi Reddy - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉಮೇಶ 1/54/1 0 PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200155860 Rangamma - W/O: ಮಚೀಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200155862 Mallamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಏಚ್‌ ನ 0-0 PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200155900 Haji Ali - S/O ಕರೀಂ ಸಬ್ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200155901 Roksana Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200156012 Vandana - W/O: ದೇವಿಂದ್ರ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200156051 Pavan - S/O: ರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ 1-54/1 ಇಸ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20223002000018/05/2022
560200156052 Sudharani - W/O ಶ್ರೀನಾಥ 1/45 0 ಇಸ್ಲಾಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200156491 Premila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವರಾಜರೆಡ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156921 Shanta - W/O ಲಕ್ಷಿಮನ ಇಸ್ಲಾ೦ಪುರ ೩PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022180012000017/05/2022
560200157066 Renuka - W/O ಬಾಬು ಇಸ್ಲಾ೦ಪುರ ೨-೪೫PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022150010000018/05/2022
560200157107 Maita Bee - W/O ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ ಇಸ್ಲಾಮ್ಪPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200157183 Kalavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ 1/125 PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/202212008000018/05/2022
560200157186 Yashoda - W/O: ತುಕಾರಾಮ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022180012000017/05/2022
560200157249 Jagadevi - W/O ವೈಜನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/20226004000019/05/2022
560200157326 Suhasini - W/O ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 0 0 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157394 Mamata - S/O: ಮಾರುತಿ 11 ಹಂದ್ರಾಳ ಕೆ PHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/20226004000018/05/2022
560200157474 ಕವಿತಾ - W/O ಪರಮೇಶ್ವರ 327 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200157656 Krishnamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200157937 Subhadra - W/O: ಚಂದ್ರಶNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158015 Shivani - W/O ಚನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ 1/22 0 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200158107 Gouramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮ ರೆಡ್ಡಿNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158750 Sudharani - W/O ಕಿಶನ್ #101 ಹಂದ್ರಾಳ (ಕೆ) PHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/202212008000018/05/2022
560200158901 Biban Bee - W/O ಸಾಹೇಬ್ ಲಾಲ ಮಸ್ಜಿದ್‌ನದPHH(NK) / NCS------30000000-
560200159195 Gayatri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಯಣ್ಣಾ 3PHH(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/20226004000019/05/2022
560200159420 Ismail Sab - S/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಇಸ್ಲಾಮಪುರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200159551 Mayadevi - S/O ಗುರುನಾಥ್ ಹಂದ್ರಳ ಕೆ ತPHH(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/20229006000019/05/2022
560200159677 Usha - S/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪ 1/72/4 ಇಸ್ಲಾಂಪುPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200159768 Renuka - S/O ಪ್ರಭು ರೆಡ್ಡಿ ಇಸ್ಲಾ೦ಪPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160116 Rama Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200160269 Chandrakalla - W/O ಬಸವರಾಜ್ ಇಸ್ಲಾ೦ಪುರ ೧PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200160927 Nirmala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ ಇಸ್PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200161027 Suvaranna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಓಂಕಾರ್ 3 ಹಂದ್ರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200161110 Shweta - W/O ಮಹೇಶ್ # 114 ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್PHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200161288 Imtiyaj Begum - W/O: ಅಜೀಮುದ್ದೀನ್ 34 ಇಸ್ಲಾಂಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161308 Sangamma - W/O ರವೀಂದ್ರ 22 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200161392 Shailaja Pujari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಡ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161610 Asha - W/O ಅಭಿಜೀತ # 99 ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಇಸPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200161804 Ravina - W/O ಶಂಕರ 53 ಹಂದ್ರಾಳ ಕೆ ತಾ.ಬPHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/20226004000018/05/2022
560200161904 Chandramma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200162048 Laxmi - W/O ಸತೀಷ 2/62 ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200162651 Basamma - W/O ಮಲಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ 75 ಹಂದ್ರಾಳ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162796 Renuka - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ # 2/127 ಲಕ್ಷ್ಮPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20229006000018/05/2022
560200162797 Shantabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನೀಲಕಂಠ 1/77 ಇಸ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20229006000018/05/2022
560200162908 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಇPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200163148 Rajeshwari - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೆPHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/20229006000018/05/2022
560200163244 Parvati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತ 2/88 ಇಸ್ಲಾಂPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/202212008000018/05/2022
560200163323 Kamalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಣ್ಣ 1/57 ಇಸ್ಲPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200163993 Sulochana - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಹಂದ್ರPHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/20223002000018/05/2022
560200164172 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉದಯಕುಮಾರ 51 ಹಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200166354 ಹಣಮಂತ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166355 ನಾಮ್‌ದೇವ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166356 ಗುಂಡಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022200015000018/05/2022
560200166357 Shameem Bee - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200166358 ತುಕಾರಾಮ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200166359 Rajamma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20229006000018/05/2022
560200166360 ಬಶೀರುದ್‌ದೀನ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022200015000018/05/2022
560200166361 ghuduma bee - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20223002000017/05/2022
560200166362 ಅಬ್ದುಲ ಸಾಬ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166363 ನಾಗಣ್ಣ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20223002000018/05/2022
560200166364 Ramakka - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166365 Shruti - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166366 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****318615/05/2022FPS****318615/05/2022200015000015/05/2022
560200166367 krishnamma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****783922/05/2022FPS****783922/05/20223002000022/05/2022
560200166368 ಮನೋಹರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022200015000018/05/2022
560200166369 ಬಸಮ್ಮ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022200015000018/05/2022
560200166370 Manikbai - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200166371 santyamma - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022200015000018/05/2022
560200166372 ಜಗದೇವಿ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166373 ಪ್ರಭು - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166374 Sugama - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166375 ಮಸ್ತಾನ ಅಲಿ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166376 ವಿಜಯಕುಮಾರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166377 ನೀಜಮ್ಮ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166378 ಅರ್ಜುನ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166379 ನರಸಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಾಂಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166380 ಉಮೇರ್‌ ಸಾಬ - ಇಸ್ಲಾಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022200015000018/05/2022
560200166381 Anapurna - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022200015000018/05/2022
560200166382 Mahadevi - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022180012000017/05/2022
560200166383 Laxmi Bai - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166384 ಗುತಪ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166385 SUNITA - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20223002000018/05/2022
560200166386 Lakshmibai - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166387 ಕಾಶಪ್ಪ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****783922/05/2022FPS****783922/05/2022200015000022/05/2022
560200166388 ಕಲ್ಲಪ್ಪ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200166389 Satyamma - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166390 pradeep - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022200015000018/05/2022
560200166391 ಶಿವಾನಂದ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166392 ಶಂಕರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166393 ರತ್ನಮ್ಮ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166394 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166395 ಶರಣಪ್ಪ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200166396 Laxim Bai - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200166397 Eramma - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166398 ಮಲಣಾ - ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಯರಬಾಗೆNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200166399 ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ - ಬೀಮಶಾಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166400 Gouramma - ಹಂದ್ರಳPHH(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/20229006000019/05/2022
560200166401 ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166402 ಮಾರುತಿ - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166403 Eramma - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/2022200015000019/05/2022
560200166404 Bharat Bai - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166405 ಮಥುರಾ ಬಾಯಿ - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166406 ಕಾಶಿನಾಥ - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166407 Rukmini - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166408 Phulabai - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166409 Indumati Natekar - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166410 santosha - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166411 jaisri - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166412 ಗಣಪತಿ - ಹಂದ್ರಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200166413 ಸಂತೋಷ - ಹಂದ್ರಳPHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/20229006000018/05/2022
560200166414 ಬಾಬು - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166415 ಹಣಮಂತಪ್ಪ - ಹಂದ್ರಳPHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/20229006000018/05/2022
560200166416 ಬೀಮಶಾ - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/2022200015000019/05/2022
560200166417 ಬಸವಾ ರಾಜ - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/2022200015000019/05/2022
560200166418 ನಾಗ ರೆಡ್ಡಿ - ಹಂದ್ರಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166419 Mastan Bee - ಹಂದ್ರಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022210014000018/05/2022
560200166420 ಸಿತ್ತಮ್ಮ - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166421 ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166422 ತುಕ್ಕಮ್ಮ - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166423 sushilabai - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/2022200015000019/05/2022
560200166424 ಶಿವನಾಂದ - ಹಂದ್ರಾಳ (ಕೆ)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166425 ಗಣಪತಿ - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166426 SHESHAMMA - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166427 ಬಾಬು - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166428 Gundamma Solapure - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166429 Shilabai - ಹಂದ್ರಾಳ ಕೇAAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166430 Anitha Kate - ಹಂದ್ರಳ(ಕೆ)AAY(NK) / NCSBiometric****137318/05/2022FPS****137318/05/2022200015000018/05/2022
560200166431 ಶರಣ್ಪಪ್ - ಹಂದ್ರಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****621619/05/2022FPS****621619/05/2022200015000019/05/2022
560200166898 ತುಕಾರಾಮ ತಂ/ ಮರೇಪ್ಪಾ ಬುಡಿಕೆ - ರಾಜೇಶ್ವರAAY(NK) / NCSBiometric****783922/05/2022FPS****783922/05/2022200015000022/05/2022
560200169582 ಜಗದೇವಿ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200169583 ಮನೋಹರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200169584 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200169585 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - ಹಂದ್ರಾಳ ಕೆAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176724 Kallamma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022180012000018/05/2022
560200176725 ರಾಜ ಕುಮಾರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200176726 kasamma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176727 Sharda Bai - ಶಾಖೇ ಕಛೇರಿ ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022180012000017/05/2022
560200176728 ರೇಣುಕಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176729 ಭೀಮಶಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176730 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176731 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022210014000018/05/2022
560200176732 ಮಾಣಿಕ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176733 ಮಹಾದೇವಿ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176734 ಶ್ಶಿದೇವಿ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/202212008000018/05/2022
560200176735 ನಿರಂಜನ್‌ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20229006000018/05/2022
560200176736 ಸಂಗಮ್ಮ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022150010000018/05/2022
560200176737 ಈರಣ್ಣಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200176738 ಸಾವಿತ್ತಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176739 Tippamma - ಇಸ್ಲಾಂಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200176740 ಹುಸೇನ ಸಾಬ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS ****621617/05/2022FPS****621617/05/20223002000017/05/2022
560200176741 ಮುಕ್ಬಲ್‌ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176742 anita - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176743 ತಿಪ್ಪಣ್ನಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022200015000018/05/2022
560200176744 ಅಡೆಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200176745 ಪ್ರಭು - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176746 Gujamma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176747 Mahadevi - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/202212008000018/05/2022
560200176748 ಬಾಬುರಾವ - ಇಸ್ಲಾಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200176749 ಮಂಜುಳಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200176750 Saku Bai - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176751 ಪ್ರೇಮಲಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176752 ಮಾಣಿಕ ರೆಡ್ಡಿ - ಇಸ್ಲಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200176753 Kamala bai - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20223002000017/05/2022
560200176754 ನೀಲಮ್ಮ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176755 ademma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS ****621617/05/2022FPS****621617/05/20223002000017/05/2022
560200176756 ಕರೀಂ ಸಾಬ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200176757 Chandramma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200176758 ಅಶೋಕ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176759 ರಾಜಣ್ಣ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200176760 Jagadevi - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176761 ಹಣಮಂತ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022200015000018/05/2022
560200176762 Jarina Begum - ಇಸ್ಲಾಂಪುರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176763 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200176764 ಕಾಶಣ್ಣ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20223002000017/05/2022
560200176765 Putal Bai - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176766 Vijayalaxmi - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176767 Gouramma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176768 ತುಕಾರಾಮ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/202212008000018/05/2022
560200176769 Iramma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/2022150010000018/05/2022
560200176770 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20229006000018/05/2022
560200176771 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176772 ನಾಗಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200176773 Kamala Bai - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176774 ಮಸ್ತಾನ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022180012000017/05/2022
560200176775 Shanta Bai - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176776 ಗುಂಡಪ್ಪ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200176777 ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200176778 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20226004000018/05/2022
560200176779 ಮಾಣಿಕ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176780 Prabati - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176781 Tahera Bi - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176782 Sakera - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176783 ಮೋಹನ ಪಾಶ್ಯಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200176784 ಶಂಕರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176785 ಭೀಮಶಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022180012000017/05/2022
560200176786 ಕಾಶೆಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176787 ಶಾಂತ ಬಾಯಿ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022180012000017/05/2022
560200176788 Shanta Bai - ಇಸ್ಲಾಂಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022180012000017/05/2022
560200176789 Mastan Bee - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200176790 ಪ್ರಭು - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176791 Goutam - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20223002000018/05/2022
560200176792 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20223002000017/05/2022
560200176793 ಗುಂಡಪ್ಪ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20223002000017/05/2022
560200176794 Shanta Bai - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176795 ಅಶೋಕ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176796 ಮ್ಯೆನೊದ್ದಿನ್‌ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176797 ಸಂಜುಕುಮಾರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176798 ಉತ್ತಮ್‌ ಕುಮಾರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176799 Aktar Bee - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176800 ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಾಬ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176801 ಶಂಕರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176802 ವಿಠಲ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176803 Hanamka - ಇಸ್ಲಂಪೂರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200176804 ಸಬಿಯಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176805 ಸರದಾರ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20229006000017/05/2022
560200176806 ಮಸ್ತಾನ ಸಾಬ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176807 ಶಾಬೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200176808 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/20229006000018/05/2022
560200176809 Riyana Begum - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022150010000017/05/2022
560200176810 Nagamma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176811 ಜಗನಾಥ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176812 ಕಾಲಿಮೊದ್ದಿನ್‌ - ಶಾಕೇ ಪೋ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20226004000017/05/2022
560200176813 ಆಂಜನಾಬಾಯಿ - ಇಸ್ಲಾಂಪುರPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176814 Sreedevi - ಇಸ್ಲಾಂಪುರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200176815 Tipamma - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621618/05/2022FPS****621618/05/202212008000018/05/2022
560200176816 ಹಣಮಂತ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022270018000017/05/2022
560200176817 Vidyavati Madari - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200176818 Jagadevi - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176819 ಈರಪ್ಪಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/20223002000017/05/2022
560200176820 ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ - ಇಸ್ಲಂಪೂರAAY(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/2022200015000017/05/2022
560200176821 bheerappa - ಇಸ್ಲಂಪೂರPHH(NK) / NCS ****621617/05/2022FPS****621617/05/202230020000