REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200148940 Kavita - S/O ಶಂಕರ ರಾವ ಹುಲಸೂರೆ 00 ಜನಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150907 Joya Begum - W/O ರಾಜೇಸಾಬ #1/98 ಜಾನಾಪುರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150909 Archana - W/O ಬಾಲಾಜಿ ರಾಜೋಳೆ #1/50 ಜಾನಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150910 Savitra Patil - S/O: ನಾಗಣಾಥರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಜನಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560200150925 Manik - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠಲ್ ರಾವ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150977 Sukumarabai - W/O: ಬಾಬುರಾವ 1/54 PHH(NK) / NCS------50000000-
560200151678 Kerubai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗಣಪತ ರಾವ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200152361 Kamala Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲ ಮೆತ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152362 Bhagyashree - W/O ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ 1/15 0 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152364 Rukminibai - W/O: ಶಿವರಾಜ್ 1/20/1 ಜನಪುರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152392 Rohini - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152395 Kavitha - C/O ಶರಣಪ್ಪ 1/81 ನಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿPHH(NK) / NCS------200000000-
560200152850 Sandhya - W/O ಮನೋಜ ಬಿರಾದಾರ 0 0 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153486 ಕಲಾವತಿ - S/O: ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರಾವ 1/12/1 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153738 Radhika Bai - W/O: ಶ್ರಧಾನಂದ 1/54 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153754 Meghamala - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲಾಸರಾವ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200156650 Chhaya Ambadas - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬದಾಸ ಕಾರ್ಭಾರಿ 1PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156787 Sundar Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪ 1PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156808 Shula Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಭಾಜಿ ರಾವNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156810 Radha Karale - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭಗವನ್ ಕರಳ್ 1/93 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156811 Subhadrabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಭೀಮ ಜನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200156841 Kalawati - W/O: ಪ್ರಕಾಶ ಹುಲಸೋರೆ 1/99 ಜNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156845 Shesha Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮದನ ರಾವ 1/59 NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156846 Gayatri - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರ ರಾವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156847 Satwashila - W/O: ಸುನೀಲ್ 1/59 ಜಾನಾಪುರ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156848 Shobhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಜಾನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157116 Lalita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ 109NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157118 Rekha - ಅರುಣ ಕುಮಾರ 1/10 ಜಾನಾಪೂರ ಬಸವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200157234 Shalini R Gaikwad - S/O ನಾಯ್ಕ ಗಾಯ್ಕವಾಡ್ ಹತ್ತಿರ. ನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157242 Jija Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157330 Sandhya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ 1/7PHH(NK) / NCS------200000000-
560200158389 Manjula - W/O ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ 79/1 , ಯದಲಾಪುNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159262 Vimala Bai - W/O: ಅಂಗದರಾವ್ ಸಿಂದೆ 1/119 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200160198 Poonam - W/O ಧೊಂಡೀಬಾ 1/31 ಜಾನಾಪುರ ಬಸPHH(NK) / NCS------50000000-
560200161900 Shobhavati - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಶ ರಾವ್ ಜಾನಾಪNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162094 Rayabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಾರುತಿರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಜPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162565 Sushila Bai - W/O ಜಗನಗೀರ 00 ಜಾನಾಪುರ ಜನಪುರ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560200166003 ಮನೊಹರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200166004 saru bayi - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200166005 ತ್ರೀಮುಕ ರಾವ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166006 Jayshri - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166007 ಶೀವರಾಜ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166008 Iramma Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------350000000-
560200166009 Narasabai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200166010 ಗಣಪತಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200166011 Doulat Bai - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166012 ಬಾಬು ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166013 Kalpana - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200166014 ಛಗನಗೀರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200166015 Munna Bee - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200166017 ನಾಮ್‌ದೇವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200166018 ಯಲ್ಲಪ್ಪ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166019 Shalini Bai - ಜಾನಾಪೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166020 Mahananda - ಮು: ಜಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200166021 vimala bai - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166022 Kalavati - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166023 ಮಾಣಿಕ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200166024 rathna bayi - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200166025 ಕೀಶನ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200169508 Kesara Bai - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169509 ಬಾಬು - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169510 ವಿಠಲ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169512 Sundarabai - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169513 anusuya - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169514 Kastur Bai - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200169515 ಮಾರುತಿ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200174603 Satamma W/o Saibanna - ಮು:ಪೋ:ಮುಡಬಿ ತಾ :ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:PHH(NK) / NCS------50000000-
560200175263 ಎಕನಾಥ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175264 ತುಕಾರಾಮ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200175265 ಭಾನು ದಾಸ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175266 Chandrakala - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200175267 SHANTABAI W/I SOPAN - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175268 ಗೂವೀಂದ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175269 ಸುದಾಕರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175270 ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175271 Gajubai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175272 ಸುರೆಶ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175273 Jyoti - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175274 Jana Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175275 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175276 Laxmi Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175277 ಲಾಲಪ್ಪಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175278 ಶಂಕರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175279 ಗ್ಯನೊಬಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175280 ಬಾಬು - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175281 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175282 ವಾಮನ್‌ ರಾವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175283 ಶಿವಾಜಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175284 laxmi bai - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200175285 ವ್ಯಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200175286 Harubai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175287 ಮಾರುತಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175288 ಲಾಲಅಹ್ಮದ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175289 Shobha - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175290 gaya bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCSBiometric****174405/06/2023FPS****174405/06/202325000000005/06/2023
560200175291 ನಾರಾಯಣ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200175292 ಹರಿಬಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175293 ಅಶೋಕ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175294 Kusum bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175295 Ravu bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175296 Pula Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175297 Vaishali - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175298 Shanta Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175299 CHANDRAKALA - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175300 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175301 ಗೊಧಾವರಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175302 ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175303 Chitra bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175304 ರಾಜೆಂದ್ರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175305 SHOBHABAI - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175306 RATNAMMA - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175307 Uma - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175308 ಜನಾರ್ದನ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175309 ಸಂಜು - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175310 Mangala Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175311 ಅಶೋಕ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200175312 ಪ್ರಬಾ ಕಾರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175313 ರಾಮ ರಾವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175314 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175315 ಕಾಶಿನಾಥ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200175316 ಮಾಣಿಕ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175317 pancha bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175318 ಧರಮಾ ನಂದ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175319 ದಾದಾ ರಾವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175320 Satyakala Bai - ಜಾನಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200175321 ಆಣುರಾಜ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175322 Laxmi Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175323 ಸವಿತಾ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200175324 ರಾವ ಸಾಬ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200175325 ಗುಂಡೇ ರಾವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175326 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175327 simatha bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200175328 ಇಂದ್ರಜಿತ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175329 Dropata Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175330 jija bai - ಜಾನಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200175331 ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಸುರ್ಯ - ಜಾನಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200175332 ತುಕರಾಮ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175333 ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಶೇಕಬಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200175334 ದಯಾನಂದ - ಜಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200175335 ವಾಲಮಿಕ ರಾಮರಾವ - ಸಾ/ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176705 Shridevi - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200177014 omakar - ಖೇರ್ಡಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------50000000-
560200186370 ಬಾವುರಾವ ತಂದೆ ಶಂಕರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186371 ಸುಪ್ರಭಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186372 ಶರಣಮ್ಮಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186373 Shridevi - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200186374 ಬಾಬು - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186375 ಮೋಹನ ರಾಮರಾವ್‌ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186376 ದತ್ತು - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186377 ಬಾಬು ರಾವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186378 Chitra Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200186379 ಉದ್ಬವ ರಾವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200186380 ರೇಣುಕಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200186381 ಅಣ್ಣಾ ರಾವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200186382 ಕರುಣಾ ಬಾಯಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191545 Ravindra S/O Gurappa - ಖಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200191611 uttam - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191774 Vasantrao s/ madhavrao - ಜಾನಾಪುರ ಪೊ: ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200193039 ರಂಜನಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200193309 Maruti Anneppa vadur - ಮು ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200193625 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200193915 Godavati - ಜನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200194114 ಜಿಜಾ ಬಾಯಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200194262 ಪ್ರಕಾಶರಾವ ಜಗತಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200194500 Surekha - ಮು ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200194510 madhavrao s/ Shripatrao - ಜಾನಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200194552 Maruti s/jattingarao - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199716 ಅಪ್ಪಾರಾವ ಪಾಟಿಲ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200199717 Asha - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200199728 ನರಸಮ್ಮ ವಡ್ಡಾರ್‌ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200199732 ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಚವಲ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199733 ರಾಜೇಂಧರ್‌ ವಡಿಯಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199734 ವಿನೋದ ಬೀರಾದರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199738 Kushal Bai - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200199740 Gourammaa - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199741 ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೆತ್ರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199742 Shalika - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200199744 ಶಿವಾಜಿ ಕುಂಬಾರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199745 ವಸಂತರಾವ್‌ ಜಗತಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199746 ಸಾದುರಾಮ ರಾಗುರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200199747 sure bhanu - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200199748 Meena Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199752 indubai karabari - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200199755 SUNITA BAI - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199757 ಗೋವಿಂದ ಬೀರಾದರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199760 ಮೈನುಸಾ ಜಮಾದಾರ - ಜಾನಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200199762 ಅವಿನಾಶ ಜಗತಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199763 ದೇವಿ ದಾಸ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199766 ಹರುಬಾಯಿ ಚನ್ನಾಳ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199769 Sangeeta - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200199776 ಶಿವಾಜಿ ಕರಾಳೆ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200199778 Mangal - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200199779 ದಿನೆಶ ಬೀರಾದರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199784 Babita - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200199796 ಬಸವರಾಜ ಮೆತ್ರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199797 ಶಿವಾಜಿ ತಾಂಬಳವಾಡ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199807 padaminbai patil - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200199812 ಬಾಬುರಾವ ಜಗತಾಪ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199858 ದತ್ತಾ ಮಾಟಿಕೆಡ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199865 Amba Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199870 ಚಂದ್ರಬಾನ್‌ ಬೀರಾದರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200199889 Bharat Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199892 ಅನಜಾನಾ ಮೇಹತ್ರೆ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199895 ಶಿವಾಜಿರಾವ್‌ ಜಗತಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199918 ಮನೋಹರ - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200199929 ಹುಲೆಪ್ಪ ಸಿಂಗಾರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200199960 ಗುರುನಾಥ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200199964 Basamma - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200199967 Savita - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200199973 ಗೋವಿಂದ ಭಾನ್‌ ರಾಜೊಳ - ಜನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199984 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೆತ್ರ - ಮು.ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200199986 Sulubai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200001 ಧನವಂತ ಬಾಯಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200006 ಅರ್ಚನಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200011 ದಮಯಂತಿಬಾಯಿ ಗೋಸಾಯ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200016 Meena - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200200312 ಮುಕ್ತ ಬಾಯಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200323 ಅಪ್ಪಾನ್ನ ವಡಿಯಾ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200356 ಸಂಗೀತಾ ಮೆತ್ರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200364 Geeta Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200381 ವಿಠಲ ರಾವ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200613 ರಾಮ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200629 ಸೋಪನ್‌ರಾವ್‌ ಸಿಂದೆ - ಜನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200637 Usha - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200200638 ದಯಾನದ ಪಾಟಿಲ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200641 ಭಾವುರಾವ್‌ ಪಾಟಿಲ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200200645 ಲಕ್ಷಮಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200647 dhaivanthibai gayakvad - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200200650 ಹರುಬಾಯಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200654 Sangeeta - ಜನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200200659 Mallamma - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200200661 ಯಂಕಟರಾ ರಾಜೊಳ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200201084 Mangala Bai - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200201097 ವೇಂಕಟರಾವ ಹುಲಸುರ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200202377 Anita - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207432 Janab s/Ekanth - ಮು ಜನಪುರೆ ಪೊ ಬೆಳಕುಂದಾ ತಾ ಬ ಕಲ್PHH(NK) / NCS------250000000-
560200207433 Savita - ಮು. ಜಾನಪುರೆ ಪೋಸ್ಟ.ಬೇಟ್ ಬೆಲಕುಂPHH(NK) / NCS------200000000-
560200207640 ಪದ್ಮಾಬಾಯಿ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200207714 BABURAO LAXMAN MEHATRE - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200207769 Pratiba - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200208074 PANCHASHILA - ಜಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200208224 ಕೇರೊಬಾಯಿ - ಜನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200208670 ಶೃಧಾನಂದ ಗಾಯಕವಾಡ - ಜಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200212074 ಸಾಮ - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212114 Shesha Bai - ಜಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200212263 Shanta Bai - ಜಾನಾಪುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200212264 Venkat s/o shremanth - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------300000000-
560200212265 Sampat Bai - ಜಾನಾಪುರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200212266 Bhaurao s/o Kashinath - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200212267 Lalita Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200212268 ANITA W/ YJINATH - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212314 Parbati - ಜಾನಾಪುರ ಪೊ:ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾPHH(NK) / NCS------300000000-
560200212537 BALAJI S/ BASKARARAOO - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200212538 Ashwini w/o Sanjay - ಜಾನಾಪುರ ಪೋಸ್ಟ-ಬೆಟ್ ಬಾಲ್ಕೂಂದಾ,ಬPHH(NK) / NCS------200000000-
560200212651 Mathura Bai - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200212658 GOPAL S/O RAM - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200212660 Meenabai w/o Gnanuba - ಜಾನಾಪುರ ಪೋಸ್ಟ-ಬೆಟ್ ಬಾಲ್ಕೂಂದಾ,ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200212982 ಸೊನಾಬಾಯಿ - ಜಾನಪುರ್ ಪೋಸ್ಟ್:ಬೆಟ್ ಬಾಲಕುಂದಾ ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200213072 Kalavati - ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213076 Deepak s/o shrinivasrao - ಜಾನಾಪುರ ಪೋಸ್ಟ-ಬೆಟ್ ಬಾಲ್ಕೂಂದಾ,ಬPHH(NK) / NCS------50000000-
560200213942 VEERENDRA - ಜಾನಾಪೂರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200215144 Kamala Bai - ವಿನಾಯಕರಾವ 1/54 ಜನಪುರ್ ಜನಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200216048 Lakshmi - ನರಶಿಂಗರಾವ 326 00 ಜನಪುರ್ ಜನPHH(NK) / NCS------200000000-
560200216092 Rohini - ವೆದಪ್ರಕಾಶ 1/75 ಜನಪುರ್ ಜನಪುರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200216159 ಲತೀಫಾ - ಫತ್ರುಸಾಬ ಜಾನಾಪುರ ಜಾನಾಪುರ ಜಾPHH(NK) / NCS------250000000-
560200227739 Ashwini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನೋಬಾ 63/1 ಯದಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227946 Swati Ranjit Jagtap - C/O ರಂಜಿತ ಜಾಗತಪ #237/1 ಜನಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227975 Vanamala - W/O: ಕಾಶೀನಾಥರಾವ ಜಾನಪುರಕರ 1/56NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228196 Anita - W/O ಬಾಲಾಜಿ 1/10 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228626 Rajeshree - W/O ವಿಜಯ್ ಜಗತಾಪ ಏಚ್ ನ 1/72 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200228975 Akshata - S/O ರಾಜೇಶೇಖರ್ ನಾಗ್ಶೆತ್ಟೆಪ್ಪಾ ರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229106 Sangeeta - S/O: ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ 30-240-2 ಬಸನಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229858 Surekha - C/O ಅಭಂಗರಾವ್ 1/190 ಜನಪುರ ಜನಪPHH(NK) / NCS------150000000-
560200229859 Chaitana - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಂದೀಪ 1/15 ಜಾನಾಪುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229860 Tiruvana Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಭೀಮ ರಾವ್ ಪಟೀಲ್ ಜPHH(NK) / NCS------150000000-
560200229988 Suhasini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ . . ಗೋNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230033 Shalini - S/O ಸಮರ್ಥರಾವ ಹುಲಸೂರೆ 1/123 ಜPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230424 Kaushalya - W/O ಸುರೇಂದ್ರ ಶಿಂದೆ #99 . ಜನಪPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230842 Renuka Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾವ್ ಜಾನPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230885 Kamalabai - ಧನರಾಜ 58 ಜಾನಾಪುರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200230937 Basavaraj - S/O ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಧನೂರೇ 17/17 ಗೌಂNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200231025 Reema L - S/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ . . ತಾ ಬಸವNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200231219 Nazreen Fatima - W/O ಎಂಡಿ ಎತೇಶಾಮುದ್ದೀನ ಬಿರಾದNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200231597 Pralhad - S/O: ಮಾಣಿಕ 035 ಅಟ ನೀಲಕಂಠ ವNPHH(NK) / NCS------50000000-
Top