REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
350100488579 Kasi Bai - C/O ಹಣಮಂತ 2-72/1 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಣPHH(NK) / NCS------180000000-
560200149834 Shivamma - C/O ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ನಾಟಿಕರ 1 ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149835 Ambavva - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಲಖೋರಾ ಕPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149845 Manjula - D/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200149857 Sunita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜಗನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ಕಲಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560200149987 Amba Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ 74 PHH(NK) / NCS------180000000-
560200150062 Raimat Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೌಲಾ ಸಾಬ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150117 Chalavanti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶಪ್ಪಾ 404 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150139 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಾನಂದ 34/3 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200150141 Jagadish - D/O ಜಗದೀಶ್ 1 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150249 Shubhalaxmi Patil - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ಯಾಟPHH(NK) / NCSBiometric****724221/05/2022FPS****724221/05/20229006000021/05/2022
560200150425 Nagini - C/O ಮಹದೇವ # 99 ಮೇನ ರೋಡ್ ಕಲಖPHH(NK) / NCS------180000000-
560200150690 Shyambai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಾಥ ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150715 ಸಂಗೀತಾ - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶಂಕರ ಗದಲೇಗಾಂವ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200150811 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಶೇಖರ 3PHH(NK) / NCS------60000000-
560200150819 Sangeeta - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶಾ ಬಿPHH(NK) / NCS------210000000-
560200150827 Sunita - W/O ಸೈಬಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ # ಮೇನ್ ರೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200150850 Suvrana - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ್ ಕುನ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151011 Bismilla Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ 24/3 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151172 Pooja - ಕಲಖೋರಾ ಕಲಖೋರಾ ತಾ - ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151272 Anil Kumar - S/O ದೇವಿಂದ್ರ ಕುಮಾರ # 67/5 ಮೇPHH(NK) / NCS------30000000-
560200151333 Eramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶಾ ರೇಖಾಳಗೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151740 ಸವಿತಾ - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಕಲಖೋರಾ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152463 Ambabai - S/O: ನಿಂಗಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152679 Jyoti - W/O ರಂಜುನಾಥ 52 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152716 Pallavi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಠ್ಠಲ #7PHH(NK) / NCS------90000000-
560200152760 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಿರಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200152858 Sumeetra Bai - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ 122 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152866 Vijayalaxmi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಲಖPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152884 ಬಸಮ್ಮ - W/O: ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ 132 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200152888 Shivraj - W/O ಶಿವರಾಜ 122 0 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152914 ಭಾಗ್ಯವಂತಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಲ್ಯಾಣಿ 52 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152988 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ 152/2 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153198 Bhagirati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದೇವಿಂದ್ರ 116NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153589 Sunita - W/O ಮಾರುತಿ ಬಿರಾದಾರ #16/1 . PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153816 Sujata - S/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಲಖೋರ ಕಲಖೋರಾ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200156786 Tuljamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಲೋಹಿತ್ # PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157382 Nirmalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಿಂಗಶೆತೆಪ್ಪ ಬಟಗೆರೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158441 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ - W/O ಶಿವರಾಜ ಸೋನಾತ್ 00 1 ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200158442 Siddamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮರಾವ ಧಮ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200158475 Kavita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹದೇವ ಪಾಟಿಲ #22/2PHH(NK) / NCS------30000000-
560200158589 Avamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಬೀರ್ # 1PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158669 Gangamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೋಲೀಸ್ ಪಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158670 Sharanamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಿರಗಾಪುರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158790 Sitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದತ್ತು ಪೋಲೀಸ ಪಾಟಿಲ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158827 Fatima Begum - W/O ಮಹಮ್ಮದ ಅಲಿ 1-42/2 . ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560200158853 Renuka - ಸಂತೋಷ 42/2 ಕಲಕೋರ ಕಲಖೋರ ಕಲಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158854 Padma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ # ಮೇನ್ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158899 Roopa - W/O ಬಸವರಾಜ ಕೌಲಗಿ 03 0 ಕಲಖೋರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200158914 Mahadevi - W/O ಶ್ರವಣ ಕೌಲಗಿ 03 0 ಕಲಖೋರ ಕPHH(NK) / NCS------60000000-
560200158995 Shanthappa - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೃತಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200159045 Kanchana - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159046 Shivalila - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹಣಮಂತ ಬಿರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159096 Lata - W/O ಮಹಂತಪ್ಪಾ 0 0 ಕಲಖೋರ ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159098 Reshma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಾ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159190 Mahalaxmi - W/O ಸುದೀರಕುಮಾರ್ ಕೌಲಗಿ 78/2 ಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200159451 Jagadevi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಗುಂಡಪ್ಪ ಜನವಾಡ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****724222/05/2022FPS****724222/05/20226004000022/05/2022
560200159543 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159619 Rajeshwari - W/O ಅರ್ಜುನ # ಮೇನ್ ರೋಡ ಕಲಖೊರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200159838 Swati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಬಿರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160246 Kavitha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಲಾಸ ಸಿರಗPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160301 Kaveri - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗದಲೆಗಾಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161188 Rajeshwari - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಉದಯಕುಮಾರ ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161745 Hemavati - W/O ತುಕಾರಾಮ ಕುನಾಳ್ಲಿ ಏಚ್‌ ನ 2PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161763 Mangala - W/O: ಗೋವಿಂದ 4-19 ಹೀರು ತಾಂಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161771 Rehana - W/O ಮುಸ್ತಫಾ # ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲಖPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161821 Lalita Bai - W/O ಅಂಬರಾವ ವಗ್ಗೆ 71 ಧರ್ಮಶಲಿ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560200161844 Usha Bai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಕಮಲಾಕರ ಬಿರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200161851 Gitabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜಕುಮಾರ ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200161867 Shabana - W/O ಗುಡುಸಾಬ # ಮೇನ್ ರೋಡ ಕಲಖೊPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162020 Geeta - W/O ಪಾಂಡುರಂಗ #1 ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162353 Jagadevi - W/O: ಮಲ್ಲೇಶ ಕಟ್ಟಮನಿ 42 ಹಿಪ್ಪರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162718 Vidya - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅವಿನಾಶ ಬಟಗೇರ ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162744 Shivamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಹಲಾದ ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162745 Iramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560200162746 Jyoti - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಪಾಂಡುರಂಗ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162813 Lalbi - W/O: ಮಕ್ಬುಲ್ ಸಾಬ 68 ಕಲಖೋರ ಅಂPHH(NK) / NCS------30000000-
560200162824 Suvarna - W/O ಹಣಮಂತ 25/1 ನಿಯರ ಭಾಗಮ್ಮ ಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200163914 Nagamma - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವಂತರಾವ್ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200167324 ಅರುಣಾಬಾಯ ಗಂ ಬಾಬು - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167325 ಪಾರ್ವತಿ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167326 ರವೀಂದ್ರ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167327 satyamma - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167328 ಭೀಮಶಾ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167329 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಗುರು ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167330 ಮಹಾದೇವ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167331 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167332 Sonabai - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167333 ಮಾಣಿಕ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167334 Vimalabai - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167335 ಸಿದ್ರಾಮ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167336 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167337 ನಿಲಕಂಠ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167338 channamma - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200167339 Nagamma - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167340 ತೆಂಗಮ್ಮ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167341 mahadevi - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167342 ಘುಡು ಸಾಬ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167343 ಅಮೀನಾ ಬಿ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200167344 mahadevi - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167345 ಮಾಣಿಕ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167346 Parvati - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167347 ಶೆರಣಮ್ಮ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200167348 shanta bai - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167349 lalita - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167350 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167351 ಬಸವರಾಜ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167352 Jagdevi - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167353 Shantabai - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167354 ತುಳಸಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200167355 Bhagirathi - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167356 CHANDRAKALA - ಸಣಗಪ್ಪಾ ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167357 ಮಾಹಾದೇವಿ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200167358 ಶಂಕರ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167359 NILAMMA - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167360 Huchamma - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200167361 lalita - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169656 ಶ್ರೀಮಂತ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200169657 ಪ್ರೆಮಾ ಸಿಂಗ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179547 mallamma - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179548 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179549 Ambva - ಕಲಕೋರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179550 ರುಮಿನಿ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179551 shobhavati - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179552 ಭೀಮಶಾ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179553 ಶೋಭಾವತಿ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179554 ಬಕ್ಕಮ್ಮಾ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179555 ರಂಗಮ್ಮಾ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179556 Bharatabai - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200179557 Rukmini - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179558 ನಾಗೇಂದ್ರ - ಕಲಕೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179559 ಗುಂಡಪಾ - ಕಲಖೋರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179560 ವೆಂಕಟ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179561 ಭೀಮಶಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179562 ಲಕ್ಷಿಮ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179563 Banu Bee - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179564 Lal Bee - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179565 ಕವಿತಾ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200179566 ಆಣ್ಣಪ್ಪಾ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179567 ಮಲಪ್ಪಾ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200179568 ಗುರುಪುತ್ರ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179569 ನಿಂಗ ಶಟ್ಟೇಪ್ಪಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179570 ಸಾವಿತ್ರಿ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179571 ಕಲಮ್ಮ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200179572 ರೇವಮ್ಮಾ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179573 ವಜಿರ ಸಾಬ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179574 ಮೈಹಿಬುಬಸಾಬ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179575 ರಿಯಾನ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200179576 ಲಸ್ಕರ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179577 ಶಂಕರ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179578 ಮಾಹಾದೇವ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179579 ಪುತಳಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179580 Sumitrabai - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179581 ಕುಪೆಂದ್ರ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179582 Shobhavati - ಕಲಖೋರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179583 ಸುಗಂದಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179584 ದಶರಥ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200179585 ವಿಜಯಾ ಕುಮಾರ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179586 ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ - ಕಲಕೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179587 ಜ್ಯೋತಿ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200179588 ನೀಲಮ್ಮ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179589 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179590 ಹೀರಾಲಾಲ್‌ - ಕಲಖೊರ್ ತಾಂಡಾPHH(NK) / NCS------240000000-
560200179591 ಬಾಬು - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179592 ಶಿವಾನಂದ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179593 RANAPPA - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179594 ಮಾರುತಿ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179595 ಕೀಶನ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179596 ಗಾಳಮ್ಮ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179597 ತೆಜಮ್ಮ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179598 ಬಾಬು - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179599 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------210000000-
560200179600 ಕರುಣಾ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179601 ರೇವಣ ಸಿದಪ್ಪಾ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179602 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಕಲಕೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179603 ಶಂಕರ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179604 ಮಹಾದೇವಿ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200179605 PULA BAI - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179606 Yala Bai - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179607 Sitabai - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179608 ಸಿದ್ದ ರಾಮ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179609 ನಾಗಮ್ಮ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179610 ರಾಮ ಚಂದ್ರ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200179611 Rangamma - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179612 ಸಿದಪ್ಪಾ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179613 ಶಿವ ಪುತ್ರ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200179614 ಭೀಮಶಾ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200179615 ಮಾಹಾದೇವ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179616 ಶಿವಾನಂದ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179617 ವಿಠಲ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200179618 ಶಿವಾನಂದ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179619 Shobhavati - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179620 Sangeeta - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179621 ಬಾಬು - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179622 Umashree - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200179623 ಅಂಬಾ ರಾಯ - ಕಲಖೋರಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179624 Savitra - ಕಲಖೊರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200179625 ನಿಲಾ ಕಂಠ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179626 ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯಾ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200179627 NARASAMMA - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200179628 ಮಾರುತಿ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179629 Mahadevi - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200179630 ರುಕ್ಮಣಿ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200179631 Anilabai - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179632 ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179633 ನರಸಮ್ಮ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200179634 ಮಹಾದೆವ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179635 ಬಸವರಾಜ - ಕಲಕೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179636 Sangeeta - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179637 ಗಫೂರಸಾಬ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179638 ಭಿಮಶಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200179639 Vijay laxmi - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179640 ರಾಜಪ್ಪ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200179641 Jayashri - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200179642 Anitha - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179643 Reven sidappa - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200179644 Mahadevi - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200179645 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200179700 ಮಹೇಬುಬಸಾಬ - ಕಾರಿಗುಂಡ ತಾಂಡಾ ಪೂ,ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200186833 ಚನ್ನಮ್ಮಾ - ಹಿರನಾಗಾಂವPHH(NK) / NCS------60000000-
560200186834 ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200186835 ರುಕ್ಮಣಿ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200186836 ಮಂಗಲಾ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200187773 ಭೀಮಾ ರಾವ - ಕಲಖೊರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187774 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೊರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187775 Bhagirati - ಕಲಖೊರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200187776 ಪರಮೇಶ್ವರ - ಕಲಖೋರಾNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200191640 hanmantappa - ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ತಂ/ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಹಿರನಾಗAAY(NK) / NCS------200000000-
560200191654 SUSILABAI S/O REVANSIDDAPPA BA - ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಬಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200191655 Laxmi Bai - ಕಲಖೊರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191670 MAHADEV REVANSIDDAPPA BIRADAR - ಮಹಾದೇವ/ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200191672 DASHARATH REVANAPPA MELKERI - ದಶರಥ/ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮೇಲಕೇರಿ ಮು:ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------90000000-
560200191737 ROHIDAS SAIBANNA - ರೋಹಿದಾಸ/ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಮು:ಕಲಖೋರಾ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200191742 PANDITH SHIVSHARNAPPA - ಪಂಡಿತ/ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಮು:ಕಲಖೋರಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200191746 SHILA MAHADEV - ಶೀಲಾ/ಮಹಾದೇವ ರೇಕುಳಕಿ ಮು:ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200191761 HEMAVATI BASAVARAJ - ಹೇಮಾವತಿ/ಬಸವರಾಜ ರೆಕಳಕಿ ಮು:ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560200191840 Shantkumari - ಮಾರುತಿ ತ/ನಿಂಗಶೆಟ್ಟೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200191846 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ಶರಣಪ್ಪಾ/ಭೀಮಶಾ ಚಿಂಚನಸೂರ ಮು:ಕಲಖAAY(NK) / NCS------200000000-
560200191889 MAHADEV RAMCHANDRA HOSMANI - ಮಹಾದೇವ/ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಸಮನಿ ಮು:ಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192201 RHADIKA SHARNAPPA - ರಾಧೀಕಾ/ಶರಣಪ್ಪಾ ಗದಲೆಗಾಂವ ಮು:ಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192260 ಕವಿತಾ - ಶಿವಕುಮಾರ/ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200192851 INDRABAI HUCHAPPA - ಇಂದ್ರಬಾಯಿ/ಹುಚ್ಚಪ್ಪಾ ಮು:ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200194271 Balika - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200194345 ಶೇಕ್‌ ಅಲಿ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200194490 MALLAMMA - ಚಂದ್ರಕಾಂತ/ಗುರಪ್ಪಾ ವಾಲಿ ಮು:ಕಲಕPHH(NK) / NCSBiometric****222016/05/2022FPS****222016/05/202212008000016/05/2022
560200195529 ಯಲ್ಲಲಿಂಗ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200196493 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200199491 ಗುಂಡಮ್ಮ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200118 ರೇಖಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200131 ರೇಖಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200140 ಸಂಜುಕುಮಾರ್ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200200143 ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200148 ಶೋಭ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200152 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200200157 ಆನ್ನೇಪ್ಪ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200168 ದಸರಥ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200210 ಶ್ರೀಮಂತ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200214 ರವಿ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200200215 ಸಂಜು - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200219 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200222 ಹನುಮಂತ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200224 ಬಸವರಾಜ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200228 Jagadevi - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200231 Sureka - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200200246 ರಾಮಚಂದ್ರ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200200249 ಶಿವರಾಜ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200200252 ರಾಜಕುಮಾರ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200256 ರತ್ನಮ್ಮ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200266 ಸಫೀಯಾ ಬೇಗಂ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200200276 ನಾಗ ಜ್ಯೋತಿ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200278 ನರಸಮ್ಮ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200200281 ಸುರ್ಯಕಾಂತ - ಕಲಖೋರಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200200285 ತೆಜಮ್ಮ - ಕಲಖೊರ್AAY(NK) / NCS------200000000-
560200200295 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200350 ಕುಸಮಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200200616 ನೀಲಕಂಠ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200895 ಸರಸ್ವತಿ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200899 ಶೇಶೇ ರಾವ - ಕಲಖೊರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200201107 ಸೋನಾಬಾಯಿ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200201247 ಗೋವಿಂದ ರಾವ - ಕಲಕೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200208281 ಇಮಾಮ ಸಾಬ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200208303 Iramma - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCSBiometric****222415/05/2022FPS****222415/05/20226040000015/05/2022
560200208515 ಸತೀಶ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200208749 ನಾಗಮ್ಮಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200209130 ವಿಠಲ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200209196 ಶರಣಮ್ಮ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210971 BHIMASHA S/o GUNDAPPA GADALEGA - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200210972 BASAVARAJ S/o REVANSIDDAPPA CH - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200212679 OMNATH S/o BHIMASHA CHINCHANSU - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****370122/05/2022FPS****370122/05/20229006000022/05/2022
560200212997 Gouramma - ಮು:ಪೊ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213114 Shabira Bee - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200213115 ಹಾಜೀರಾ ಬೀ - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213116 ಗಪೂರಸಾಬ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬಸಾಬ ಶೇಖ - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------240000000-
560200213117 BASHA SAB MAYIBUBSAB SHEIK - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213118 Akabar sab Mahibuba sab - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200213125 ಹನೀಫಾ - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213392 ಪುಂಡಲಿಕ ರೇವಣಪ್ಪಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213400 Ambabai Shankreppa - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213401 ANUSHYABAYI W/o RAJKUMAR BIRAD - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213402 MANJUNATH S/o PANDITRAO BIRADA - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------60000000-
560200213625 Shivalila - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213626 Daivata Tukaram - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200213724 PADMAVATI BASAVARAJ MALI - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------150000000-
560200213728 Bhimasha Shnkreppa - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213729 ಕಲ್ಲಮ್ಮಾ - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------180000000-
560200213731 SANJUKUMAR S/o LAXIMAN BATGERA - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೊರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214167 RAYABAI W/o RAJAPPA BIRADAR - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214168 Paraveen - ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214169 RAHIMATBI - ಮು:ಪೊ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬೀPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214170 ANNAPPA S/o GUNDAPPA - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214178 MAHADEV BHIMASHA - ಮು:ಪೋ:ಕಲಖೋರಾ ತಾ:ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ:ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200214182 Laxmibai - ಚಿಕನಾಗಾಂವ ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200214328 Shivanad /Govind - ಕಲಖೋರಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------150000000-
560200214420 Devamma - ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪಾ 21/1 ಜPHH(NK) / NCSBiometric****724221/05/2022FPS****724221/05/20226004000021/05/2022
560200214568 ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರೇವಣಪ್ಪಾ 39 ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------180000000-
560200215015 ನಾಗಮ್ಮಾ - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವ 2-88 ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215167 Sridevi - ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ 125/2 ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200215449 Sharifa Bee - ರಸೀದಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮದಿನಾಸಾಬ 3-87PHH(NK) / NCS------60000000-
560200215668 ಮದರ ಬೀ ಗಂಡ ರಸುಲಸಾಬ - ಕಲಖೋರಾ ತಾ" ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 2-83/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200215893 Shreedevi - ಕಲಖೋರಾ 15 ಕಲಖೋರಾ ಕಲಖೋರ ಕಲಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215952 Basavaraj S/o Sangappa - ಕಲಖೋರಾ 1/58 ಕಲಖೋರಾ ಕಲಖೋರ ಮPHH(NK) / NCS------30000000-
560200215970 Nagamma - ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ 125/2 ಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215971 Lalita - ಕಲಖೋರಾ ತಾ" ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 3-46 ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215972 Samudra Bai - ಸಮುದ್ರಾಬಾಯಿ 6/1 ಕಲಖೋರ ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200215973 Shailaja - ಕಲಖೋರಾ 1/86 ಕಲಖೋರಾ ಕಲಖೋರ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200215974 Mamata - ಮಮತಾ ಗಂಡ ಈರಣ್ನಾ 46/1 ಕಲಖೋರ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200215975 Saraswati - ರಾಚಣ್ನಾ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ 1-77 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200216065 ನಿಂಗಮ್ಮ - ನಿಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸತೀಶ 3-11 ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------180000000-
560200216083 Laxmibai - ಕಲಖೋರಾ 2-18 ಕಲಖೋರಾ ಕಲಖೋರ ಹPHH(NK) / NCS------60000000-
560200216382 Bismillha - ಬಿಸ್ಮಿಲಾ ಬಿ ಗಂಡ ನಬಿಲಾಲ 53/3 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200216413 Kanta Bai - ಕಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬು 62 ಕಲಖೋರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200216416 Sangamma - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 45/1 ಕಲಖೋರ ಕಲಖPHH(NK) / NCSBiometric****608619/05/2022FPS****608619/05/202212008000019/05/2022
560200216418 Lakshimibai - ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ 58 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200216419 Sonali - ಸೋನಾಲಿ ಗಂಡ ದಯಾನಂದ 110 ಕಲಖೋರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200216426 ಸಂಗೀತಾ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ - ಸಂಗಿತಾ 40/4 ಕಲಖೋರ ಕಲಖೋರ ಕಲPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216427 Begambi - ಕಲಖೋರಾ ತಾ" ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 3-47 ಸPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216428 Sharanamma - ಅಶೋಕ 32/3 ಕಲಖೋರ ಕಲಖೋರ ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216429 Mahadevi - ಬಾಬು 115 ಕಲಖೋರ ಕಲಖೋರ ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216430 Ashiwini - ಅಶ್ವೀನಿ ಗಂಡ ದಯಾನಂದ 100 ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200222095 ನಾಗಮ್ಮ ವಿ ವಡಕರೇ - ರೇಷ್ಮ ಆಫೀಸ ತೀಪುರಾಂತNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200226945 Pooja - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227058 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರವಿ ಬಿರಾದಾರ ಕಲಖೋರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200227182 Radhika - W/O ರಮೇಶ ಗಂಜಗಿರಿ ಕಲಖೋರಾ ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227699 Avvamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಓಕಳ್ಲಿ ಕNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200227763 Sharanamma - C/O ಯುವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ 122 ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227769 Sharnamma - C/O ಮಹದೇವ 52 ಮಹದೇವ ಮಂದಿರ ಹತಿPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227865 Gujjamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ 55 ಕಲNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200228218 Priyanka - C/O ಅನಿಲಕುಮಾರ # 58/1 ಮೇನ ರೋಡPHH(NK) / NCS------60000000-
560200228299 Premalabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಾಬು ರಾಠೋಡ ಕಲಖೋರಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200228321 Tirthabai - C/O ಯಂಕಪ್ಪಾ 75 ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200229921 Karishma - C/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ 99 ಮರ್ಗೆಮ್ಮ ಟೆಂPHH(NK) / NCS------60000000-
560200230035 Navita - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರೇವಣಸಿದ್ದಪPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230038 Kashibai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಬಸವರಾಜ ಚಿಲೀ ಕಲಖೋರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200230162 Sampata - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬದಾಸ ಕಲಖೋರಾ ಕಲಖPHH(NK) / NCS------120000000-
560200230173 Nagamma - W/O ನಾಗೇಂದ್ರ 17 ಕಾಲಖೋರಾ ಕಲಖೋPHH(NK) / NCS------120000000-
560200230180 Shivamma - W/O ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲಖೋರ ಮನೆ ಸPHH(NK) / NCS------60000000-
560200230428 Kavitha - W/O ಮಹಂತಪ್ಪಾ 0 0 ಕಲಖೋರ ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------60000000-
Top