REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150200141876 Shashikala - C/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಂಚಾಳ #99 ನಿಯರ್PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200149053 Jagadevi - W/O: ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 55NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149062 Shaluka - W/O ಜಗನ್ನಾಥ 404-16 0NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149071 Komala - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲುರೆ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149073 M Pushpa - S/O ಗುರುನಾಥ್ ಜವಳಗೇ ೪೭ ಪಟೇNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149078 Shivappa - S/O ಮಹಾದೇವ ರಜೋಳೆ ೫೭ ಕಿಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149080 Parvati - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸುರೇಶ 395 ಕಿತ್ಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149081 Sangeeta - W/O: ಸಂಗಮೇಶ 151-1NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149082 Lilavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಜ್ಞಾನದೇವ ಕಿಟ್ಟNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149083 Shobavati - W/O ಅಶೋಕ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಜೆ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149085 Bebanabi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಿಬೂಬ ಸಾಬ 60NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149378 Gundamma - S/O ತುಕಾರಾಮ ಪನ್ನೇ ೩೯೫ ಕಿಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149395 Kalavati - S/O ತ್ರಿಮುಖರೆಡ್ಡಿ ಕಿಟ್ಟಾ ಕಿಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149435 Mangala - W/O: ಯಾಧವ 138-3 ಕಿಟ್ಟಾ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20223002000022/05/2022
560200151494 Paramma - W/O ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಿಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200151625 Lakshimi Bai - W/O: ವೈಜನಾಥ್ ಬೋರೊಳೆ 132 PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200151627 Vijay Bai - W/O: ಶ್ರೀಪತಿ ಜೋಗ 273 PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022210014000022/05/2022
560200151687 Karuna Devi - W/O: ಅಶೋಕ್ 86/1 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151692 Anitha - W/O ಹಣಮಂತ 71 ಕಿತ್ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200151716 Premala - W/O: ಗುರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ 46 PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200151806 Kashamma - S/O: ಈರಣ್ಣ ಮೇಟಿಕರ 295 ತಾ.ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200151895 Ambika - W/O: ದೀಲಿಪ ಕೋಳಿ 209-2 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200151901 Malashri - S/O: ಗುರುನಾಥ 309 PHH(NK) / NCS------90000000-
560200151924 Jagadevi - W/O: ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 180 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200151946 Pushpa - W/O ರಾಜೇಂದ್ರ 134/2 ಕಿತ್ತಾ PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200151978 Santoshi - W/O: ಕಾಮಣ್ಣ 52 PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200151986 Ajama Begum - W/O: ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಲದಾಫ್ 279 PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200151995 Tukkamma - W/O: ಗುರುನಾಥ ಮೇಳಕು0ದೆ 309 ಕಿಟPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200151998 Meenaxi - W/O: ಗಣೇಶ 75-6 PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200152097 Ashvini - W/O ತಮಣ್ಣಾ 2 1 PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200152124 ರೇಖಾಬಾಯಿ - W/O: ತುಕಾರಾಮ ಮೆತ್ರೆ 97 ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****985721/05/2022FPS****985721/05/202212008000021/05/2022
560200152207 Ambika - W/O: ಸತೀಶ 146 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152210 Jagadevi - W/O: ವಿಷ್ಣು ರೆಡ್ಡಿ ಖಂಡಿಕೇPHH(NK) / NCSBiometric****264315/05/2022FPS****264315/05/20229006000015/05/2022
560200152290 Mumatajbee - W/O: ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾಬ 50 ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200152328 Jaishri - W/O: ವಿಠಲ 23 PHH(NK) / NCSBiometric****777720/05/2022FPS****777720/05/20226004000020/05/2022
560200152349 ಉಮಾದೇವಿ - W/O: ನಾಗನಾಥ 330 PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200152462 Babita - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ 431 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200152479 Bharatbai - W/O: ರಾಮಣ್ಣ 336 PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022180012000022/05/2022
560200152487 Vrandawan - W/O ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಏಚ್‌ ನ 16PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200152534 Pooja - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶಂಕರೆ #154 ಕಿಟPHH(NK) / NCS------60000000-
560200152586 Vijaylaxmi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಚಪ್ಪಾ ಗುPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200152595 Varsha - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ ಪಣ್ನೆ 395 ಅಂಚೆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200152623 Enkamma - W/O: ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 212-1NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152649 Gangamma - W/O: ಪುಂಡಲಿಕ ರಡ್ಡಿ 231/3 PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20223002000021/05/2022
560200152654 ಸಂಗಮ್ಮಾ - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ರೆಡ್ಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200152657 Shantabai - W/O ವಿನೊದಕುಮಾರ ಗುದಗೇ #89 ಕಿಟPHH(NK) / NCS------120000000-
560200153238 Kamala Bai - W/O: ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಾಲಾಶೆಟ್ಟಿ 135 PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200153281 Anil - S/O: ಗುಂಡಪ್ಪ ಮುದ್ದಾ 128 ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200153288 Radhika - W/O ರಮೇಶ 397 ಕಿಟಾ ಕಿಟ್ಟಾ ಕಿಟPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200153397 Githa Bai - W/O ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****458021/05/2022FPS****458021/05/202212008000021/05/2022
560200153466 Jalajakshi - W/O ಅರುಣಕುಮಾರ ಹಲೂರೆ . . ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200153504 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ - W/O ಭೀಮಣ್ಣ #155 ಗೋಕುಳ ಗೋಕುಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200153537 Manjula - W/O ಶಿವರಾಜ #257 ಕಿಟ್ಟ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200153648 Suvarna - W/O: ಶಿವಾ ರೆಡ್ಡಿ 15 PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200153673 Khubulabi - W/O: ಪಾಶಾ ಸಾಬ 190 PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200153706 Umadevi - W/O: ಸಿದ್ರಾಮ ಮೆತ್ರೆ 38 PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200153715 Rihanabee - W/O: ವಾಹೇಡಾಲಿ 10 ಕಿಠಾ PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200153743 Asfiya Anjum - W/O ಎಜಾಜ್ ಅಹೆಮೆದ 0 0 ಅಂಚೆPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200153759 Suma - W/O: ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ ಕಿಟ್ಟಾ ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200155408 Khaja Bee - S/O: ಇಸ್ಮೈಲ ಸಾಬ ಶೈಕ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156062 ಶಕು0ತಲಾ - W/O ಸಂಗ ರೆಡ್ಡಿ . . ತಾ ಬಸವಕಲPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200156281 Mangla - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200156536 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ - W/O ಧನರಾಜ 392 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200156858 Nusrathbe - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ 30 ಕಿಟ್ತಾ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200156882 Devamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮಶ 33 PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200156925 Gaya Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೈಜಿನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ 12PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200156943 Saraswati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಏಚ್‌ ನ 0-0 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157048 ಮೀನಾಕ್ಷಿ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ ಏಚ್‌ PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200157312 Roshan Bee - S/O: ಮೊದೀನ ಸಾಬ್ 199/2 PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200157313 Raiyisa Begum - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶರೀಫೋದದೀನ PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200157314 Doulath Bee - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಹುಸ್ಸೈನ ಸಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200157341 Kashemma - W/O: ಅಶೋಕ ಟೋಗಾರ್ಖಡೇ 8112 ಕಿಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200157343 Jagadevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ದೆ ಕಿಟ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200157427 ಭಾರತ ಬಾಯಿ - S/O ಪುಂಡಲಿಕ 341 0PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158452 Rukamini Bai - W/O ಶಂಕರ ೨೦೯/೨ ಕಿಟ್ಟಾ ಬಸವPHH(NK) / NCS------30000000-
560200158566 Ambika - W/O ಸುರೇಶಕುಮಾರ್ ಎರ೦ಡಗೆ PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200158603 Nirmala - W/O ಅಂಕುಶ ಫುಲೆ 351 ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200158941 Mahmadi Begum - S/O ಅದ್ಬುಲ್ ಸಲೀಂ ಕಿಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159061 Anjana - W/O ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ 220/ಏ . ಕಿಟPHH(NK) / NCSBiometric****205722/05/2022FPS****205722/05/202212008000022/05/2022
560200159221 Nikhat Sultana - W/O ಆಸೀಫ್ ಮಹಮದ್ ೧/೪೮/೪/೩ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200159281 Kalpana - S/O ವೈಜಿನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ನಂ ೨೩PHH(NK) / NCS------90000000-
560200159458 Gurunath Reddy - S/O: ಚಂದ್ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ 157 ಕಿಟ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159567 Anitha - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಜೋಳೆ #57 ಕಿಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200159628 Shankar Nayak - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200159647 Bhageshree - W/O: ರಾಜು ಜೋಗಡಂಕರ 5-40 ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022180012000021/05/2022
560200159771 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ 123 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200159972 ಕಸ್ತೂರ ಬಾಯಿ - W/O ವೈಜೀನಾಥ ಪರ್ತಾಪೂರೆ 108 ಬ್ಲPHH(NK) / NCS------60000000-
560200160284 Jagadevi - W/O: ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ 283 ಕಿಟ್ಟಾ ಕಿಟPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200160329 Savita - W/O ಶಿವಾ 298 . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160465 Giremma - D/O ಪುಂಡಲಿಕ ರೆಡ್ಡಿ 62 ತಾ ಬಸವPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200160468 Gouramma - W/O ಶಿವರಾಮ 103 ಮು ಕಿಟಾ ತಾ ಬಸPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200160569 Renuka - S/O: ಪುಂಡಲಿಕ ರೆಡ್ಡಿ ಕಿಟ್ಟಾ ಕಿಟPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200160863 Jyoti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರತಪುರೆ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200160877 Guramma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಬಸಪ್ಪ 143 ಕಿಟ್ಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200160958 Shridevi - W/O ಮೇಘರಾಜ 0 ಕಿಟಾ ಕಿಟ್ಟಾ ಕಿಟPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200160960 Kalavati - S/O: ಧೊಂಡೀಬಾ 19/2/ವ್ವ್0. ಕಿಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200161094 Shantamma - W/O ಕೌಶಿಕ್ 454 ಅಂಬೇಟಕರ ಚೌಕ ಹPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200161176 Basavashree - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200161249 Chandrakala - W/O: ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ 157 ಕಿಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200161297 Manika Bai - W/O ನರಸ ರೆಡ್ಡಿ ನಿ೦ಗಾವರೆ ೪೨ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200161376 Baby - S/O ನರಸಿ೦ಗ ಕಾ೦ಬಳೆ ೨೮ ಕಿಟ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200161421 Rekha - W/O: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ 183 ಕಿಟNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161496 Sarswati - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ರಮೇಶ ರೆಡ್ಡPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022180012000021/05/2022
560200161504 Sangeeta - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಂಠಾಳೆ 00 ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200161776 Laxmibai - S/O ವಿಠಲರಾವ್ 103 ಕಿಟ್ಟಾ ಕಿಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200161876 Chandrabhaga - W/O ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ 0 0 ಕಿಟ್ಟಾ ಕಿPHH(NK) / NCSBiometric****205721/05/2022FPS****205721/05/202212008000021/05/2022
560200162266 Bhagamma - W/O: ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ 83-2 ಕಿಟ್ಟಾ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200162616 Yasmeen - S/O ಮುಸಪತೆಲ ೧೩೯ ಗೋಕುಲ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200162943 Mankamma - W/O ರಾಜೇಪ್ಪ 44 ಕನಕದಾಸ್ ಕತ್ತಿPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200162981 Savita - W/O: ಜಗನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ 28 ಕಿಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200162996 Pratima - W/O ಮನೋಜಕುಮಾರ 578 0 ಕಿಟ್ಟಾ PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200163109 Bharat Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ 172/2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163345 Iramma - W/O ಸಂಗಯ್ಯ 230/3 ಕಿತ್ತಾ ಕಿಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200163380 Laxmibai - W/O ರವೀಂದ್ರ ಮೋಹಿತೆ 134/2ಏ ಕಿPHH(NK) / NCS------120000000-
560200163387 Goribee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮೂಸಾ ಪಟೇಲ ಕಿಟ್ಟPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200163394 Shantamma - W/O: ಅಶೋಕ ಟೋಗಾರ್ಖಡೇ 8112 ಕಿಟ್PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200163602 Pooja - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲಕುಮಾರ PHH(NK) / NCSBiometric****460019/05/2022FPS****460019/05/202212008000019/05/2022
560200163784 Tukaram Reddy - S/O ಸೈಬಣ್ಣಾ ಕುದಗೆ 293 0 ಕಿಟNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200163938 Kashinath Reddy - S/O: ತಿಪ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ 84 ಕಿಟ್ಟಾ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200164040 Varsha - W/O ಸೋಮನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ 2NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200164090 Vimala Bai - W/O: ವಿಠ್ಠಲ ರೆಡ್ಡಿ 219 ಕಿಟ್ಟಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200165945 ಹೈದರ್‌ ಸಾಬ - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200165946 ಅಲ್ಲಾಬರಸ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200165947 Kamala Bai - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165948 hira bai - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS ****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165949 ತಿಪ್ಪಣ - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165950 Lalita Bai - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165951 ಕಾಶಿನಾಥ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಮುದ್ದಾ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಭ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200165952 shantamma - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165953 basappa - ಸಾ/ಪೋ;ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------30000000-
560200165954 ಲಿಲಾವತಿ - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165955 MALLAMMA - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200165957 Shantamma - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165958 ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165959 ಶ್ರೀಮಂತ - ಸಾ/ಪೋ;ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165960 Putalabai Maruti - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165961 Suvarna - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200165962 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200165963 ಹಣಮಂತ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165964 Jagadevi - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165965 ಶೀವರಾಜ - ಸಾ/ ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165966 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165967 Tarabai - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165968 ಮಾಣೆಮ್ಮಾ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200165969 ಮಾಣಿಕ - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165970 ದತ್ತು - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165971 ತಿಪ್ಪವ್ವಾ - ಮು/ ಪೊ / ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165972 ಜೈರಾಜ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಭವಾನೆ - ಮು: ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165973 Umabai - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165974 ಹನಿಫ್‌ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200165975 ಮಹತಾಬ ಸಾಬ - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200165976 Sultan Bee - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200165977 ಕಾಶಮ್ಮ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20223002000022/05/2022
560200165978 ಹುಸೆನ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200165979 Sanjana Bai - ಮು: ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200165980 Ambavva - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200165981 chanchala bhai - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****077721/05/2022FPS****077721/05/2022150100000021/05/2022
560200165982 kamalabai - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20223002000022/05/2022
560200165983 Anjanabai - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200165984 ಸರಸ್ವತಿ ತಂದೆ ಸೋಪಾನರೆಡ್ಡಿ ಪಡಗೆ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCS------30000000-
560200165985 Shanta Bai - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200165986 rajiyabegum - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200165987 Indumati - ಸಾ/ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾ/ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200165988 ಮೊನಪ್ಪ - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200165989 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತೋಗರಖೇಡೆ - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200165991 Rizwana Bee - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200165992 Padmini - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200165993 ಶಿವರಾಜ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಬೋರೊಳೆ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165994 Ambovva - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200165995 ಸಾಧೇಕಾಬೀ ಗಂಡ ಜೈನೋದ್ದಿನ ಮುಲ್ಲಾವ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCS------60000000-
560200165996 Sumangala - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200165997 ಬಾಬು - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200165998 ಲಲೀತಾಬಾಯಿ ರುದ್ರಮಣಿ ಪಾಂಚಾಳ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCS------200000000-
560200165999 ಬಸರಾಜ - ಮು: ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200166000 ಬಸ್ವರಾಜ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20223002000022/05/2022
560200166001 Sabarjahan Begum Shaikh - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200166002 ದೇವಿದಾಸ - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200169506 Annapoorana - ಸಾ/ಫೊ;ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಾಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200169507 ಈರಮ್ಮಾ - ಮು:ಪೋ ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ; ಬಸವಕಲ್ಯಾಣAAY(NK) / NCS------200000000-
560200174278 Yashodha - ಹತ್ಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200174998 Gundamma - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200174999 ಜಗನಾಥ ತಮ್ಮಣ್ಣಾ ಕೋಳಿ - ಮು: ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCS------60000000-
560200175000 ಕಿಶನ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175001 Rahina - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200175002 Mankamma - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200175003 ವೆಂಕಟ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200175004 Munni Bee - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200175005 ಬಾಬುರಾವ ಹಣಮಂತ ಜಮಾದಾರ - ಮು ಪೊ ಕಿಟ್ಟಾ ತಾಲುಕಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200175006 susilabai - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS ****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200175007 putlan bi - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200175008 Munna Begum - ಸಾ;ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229906000022/05/2022
560200175009 Malan Bee - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200175010 Mahebub Bi - ಮು: ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022210014000021/05/2022
560200175011 ಜ್ಞಾನದೇವರೆಡ್ಡಿ ವಿಠಲರೆಡ್ಡಿ ಕುದಗ - ಮು:ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200175012 ನಸಿರೋದ್ದೀನ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175013 Pushpavati - ಸಾ/ಪೂ ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175014 ಶಿವರಾಜ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಭೂರೆ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬAAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200175015 ಪರಸುರಾಮ್‌ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200175016 ಗೊವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200175017 ಅಶೋಕ - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200175018 Gangamma - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200175019 Iramma - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022180012000021/05/2022
560200175020 ಶೀವರಾಜ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200175021 shobavati - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ/ಬPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175022 ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಓಂಕಾರ ಕುದಗೆ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200175024 Maheboob Bee - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022180012000021/05/2022
560200175025 rasidabi - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200175027 ಲಕ್ಷೀಬಾಯಿ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಶೇಳಗೆ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175028 ದೇವಿಂದ್ರ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಜವಳಗೆ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬAAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200175029 ಏಕನಾಥ್‌ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200175030 shakuntala - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20223002000022/05/2022
560200175031 ಶಿವರಾಯ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮಾಹಾಗಾಂವ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200175032 ಮಧುಕರ - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200175033 Kashamma - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200175034 Ambavva - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175035 ಮುಕಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200175036 ರಾಮರೆಡ್ಡಿ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200175037 Shruti - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200175038 ಬಸಣ್ಣ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022180012000022/05/2022
560200175039 ಮರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಮ್ಮಣ ನಾಟಿಕಾರ - ಸಾ:ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ:ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ:ಬPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200175040 ಲಕ್ಷ್ಮಣ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200175041 Jagdevi - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175042 ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCS------120000000-
560200175043 Gangamma - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCS------90000000-
560200175044 Mapavva Shankreppa Vagge - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCS------60000000-
560200175045 Rabeka - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCS------120000000-
560200175046 ಬಾಬು ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇಟಿಕಾರ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175047 ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮೇಟಿಕರ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175048 ಬಾಬು - ಮು/ ಪೊ/ ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200175049 ವಿಶ್ವನಾಥ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175050 Shantabai - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200175051 ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಪಣ್ಣ ಗಾಯಕವಾಡ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200175052 Tukkamma - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200175053 ಗಂಗಮ್ಮಾ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCS------200000000-
560200175054 Saku Bai - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200175056 shrimati sharnamma - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20223002000021/05/2022
560200175057 laximi bai - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175058 ವೆಂಕಮ್ಮ - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200175059 ಶಂಕರ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20223002000021/05/2022
560200175060 ಗುಂಡಪ್ಪಾ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮುದ್ದಾ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200175061 sunita - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20223002000021/05/2022
560200175062 Chandramma - ಮು: ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022180012000021/05/2022
560200175063 ಬಾಬುರಾವ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20223002000022/05/2022
560200175064 mahamad patel - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCS------30000000-
560200175065 Gori Bee - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200175066 ಜಕಿರಾಬಿ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200175067 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200175068 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಸಿನಾಥ ಗುದಗೆ - ಮು: ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****786717/05/2022FPS****786717/05/20229006000017/05/2022
560200175070 Rihana Bee - ಮು; ಫೋ; ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200175071 najurabi - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175072 Sugamma - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200175073 narsamma - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20223002000022/05/2022
560200175074 Vimala Bai - ಮು:ಪೊ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200175075 ಕಮಲೊದಿನ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200175076 ಖಾಜಾಮಿಯ್ಯಾ ಮೇಹತಾಬಸಾಬ ಪಠಾಣ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200175077 ಬಾಬು ಶೇಷಪ್ಪಾ ಪಾಂಚಾಳ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200175078 ಕಾಶೆಪ್ಪ ರಾಚಪ್ಪ ಗೊರ್ಟೆ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20229006000021/05/2022
560200175079 ರಂಗರಾವ ಮಾಹಾದವರಾವ ರಾಮೇಕರ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200175080 Payal - ಸಾ/ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20229006000022/05/2022
560200175081 ಮಥುರಾಬಾಯಿ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200175082 Putali Bee - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022270018000022/05/2022
560200175083 goribi - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200175084 Putalibi - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022180012000022/05/2022
560200175085 Nagamma - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200175086 Joran Bee - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022200015000021/05/2022
560200175087 Malanbi Mahebubsab Ladaf - ಮು: ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200175088 Kamalabai - ಸಾ/ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200175089 Mangala - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022180012000021/05/2022
560200175090 ವಿಠಲ ರಡ್ಡ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/20226004000021/05/2022
560200175091 ಮಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಬೋಳಿಂಗ - ಮು:ಪೋ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/202212008000021/05/2022
560200175092 Mannamma - ಕಿಟ್ಟಾAAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200175093 ಶೇಮಿನಾಬಿ - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/20226004000022/05/2022
560200175094 Rijavana Begam - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCS------210000000-
560200175095 ಮಹ್ಮದ ನಸೀರ ಅಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಖಯುಮ ಶ - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/ಬPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS****082521/05/2022150010000021/05/2022
560200175096 Kastura Bai - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200175097 sunita - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022150010000022/05/2022
560200175098 Nagamma - ಸಾ/ಪೊ/ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/PHH(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/202212008000022/05/2022
560200175099 Saveeta - ಮು:ಪೋ:ಕಿಟ್ಟಾ ತಾ/ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀ/AAY(NK) / NCSBiometric****082522/05/2022FPS****082522/05/2022200015000022/05/2022
560200175100 ಸಂತೋಷ - ಕಿಟ್ಟಾPHH(NK) / NCSBiometric****082521/05/2022FPS<