REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
560200149354 Roopa - W/O ಸಂತೋಷಕುಮಾರ 42 ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆPHH(NK) / NCS------90000000-
560200149359 Prakruti - C/O ಬಸವರಾಜ 86 ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200149402 Sapna - W/O ಬಸವರಾಜ 103/2 0 ಕೌಡಿಯಾಲ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200149403 ಅನ್ನಪೂರಣ್ಣ - W/O: ವೈಜೀನಾಥ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154082 Renuka - W/O ನಾಗೇಶ ಮೆತ್ರೆ ಕೌಡಿಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200154175 ಸಂಗೀತಾ - W/O: ಹಣಮಂತ 77 ಯ್ಕ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154221 Swati - W/O: ಉಮೇಶ ರಾವ ಬಿರಾದಾರ 55 ಕPHH(NK) / NCS------90000000-
560200154362 Ranjeeta - W/O ಅರ್ಜುನ . . ಅಟ್ ಕೌಡಿಯಾಳ PHH(NK) / NCS------30000000-
560200154404 Madhumati - W/O: ಬಳಿರಾಮ 29 ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ PHH(NK) / NCS------120000000-
560200154680 Jyoti - W/O: ಬಲಭೀಮ 39 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCS------120000000-
560200154746 Irfana Begum - W/O ಇಸ್ಮಾಯಿಲ 12 ಕೌಡಿಯಾಳ ಬಸವPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155037 Nirmala - W/O: ಮಲ್ಲಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200155079 Vijaylaxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ವರವಟೆ ಕೌಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200155116 Savita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಪ್ರಕಾಶ 105 ಕೌಡಿಯPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200155361 ರೇಣುಕಾ - W/O ದಯಾನಂದ 36 ಕೌಡಿಯಾಲ ಆರ್ ಬPHH(NK) / NCS------90000000-
560200155717 ಜಗದೇವಿ - W/O: ಬಲಿರಾಮ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್ PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200156183 ರೇಖಾ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷಗಿರ PHH(NK) / NCSBiometric****510022/05/2022FPS****510022/05/202212008000022/05/2022
560200157077 Sridevi - S/O: ಸಂಗಣ್ಣ 54 ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200157781 Prabhavati - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಮಚಂದ್ರ 15/1 PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200157897 Shamalabai - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 92 ತಾ ಬಸವಕಲ್PHH(NK) / NCS------180000000-
560200157976 Bheemabai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ ಗೀರ 02 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200158102 Shahenaz Begum - ಜಾಕೀರ ಹುಸೈನ್ 52 ಕೌಡಿಯಾಲ ಆರ್ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158506 Vimala Bai - S/O: ನರಸಪ್ಪ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್ ರPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200158586 Hemavati - W/O: ಶ್ರಿನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಕೌಡPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200158760 Shalubai - W/O: ಬಾಬು ಜೇಡಗೆ 33 ಕೌಡಿಯಾಲPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200158838 Vidyavati - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200159081 Sunita - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ . ಕೌಡಿಯಾಲ ಆರ್ ಬPHH(NK) / NCS------60000000-
560200159091 Rahima Begum - W/O ದಸ್ತಗೀರ 12 0 ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200159132 Anuradha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಈರಣ್ಣಾ ಕೌಡಿಯಾಳ(PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200159471 Gundamma - W/O: ಬಾಬುರಾವ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200159971 Sugra Bee - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಮೀರೋದ್ದೀನ್ ಮPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022210014000022/05/2022
560200160134 Anita - W/O ರವಿ ೧೩೦ ರೊಳಾ ಸುಂಠಾಣ ರೋಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200160617 Subhidra - W/O ಬೀರಪ್ಪ . . ಅಟ್ ಕೌಡಿಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200160850 Sharada Bai - W/O: ಬಾಬು 51 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200161306 Rukmini - W/O ಬಸವರಾಜ #38 ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200161597 Shridevi - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಅನಿಲ 12 PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200161623 Sangeeta - W/O: ಬಲಭೀಮ ಶೇರೀಕರ 120 ಕೌಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200161801 Nandini - W/O ಕರಣ 67 ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮು PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200162057 Mohini - W/O ಚಂದ್ರಕಾಂತ 44 ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162150 Shruti. - W/O ಬಾಲ ರೆಡ್ಡಿ 90 . ಮು ಕೌಡಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162174 Pooja - S/O ರಾಮಗಿರಿ 3 ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್) PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162175 Sagdnyan Bai - W/O: ರಾಮ ಗೀರ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್ PHH(NK) / NCS------60000000-
560200162410 Rashmi - W/O: ಮಾಣಿಕ ಪಾಟೀಲ ಕೌಡಿಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****313821/05/2022FPS****313821/05/20229006000021/05/2022
560200162735 Shridevi - W/O ಶ್ರೀನಿವಾಸ . . ಅಟ್ ಕೌಡಿಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200162907 Vimala Bai - W/O ರಘೋಬ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್ ೫೫PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200163075 Afshan Begam - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಂಡ್ ಶಕೀಲ ಪಶಾ #11 ಕPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200163504 Shobha - W/O: ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ 15/1 PHH(NK) / NCS------60000000-
560200166432 ಕಮಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200166433 ಗಿನಾನ ಬಾಯಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200166434 chanamma - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್)PHH(NK) / NCS------30000000-
560200166435 ಮಹಾದೇವ ರೆಡ್ಡಿ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200166436 Minaxi Bai - ಕಾಡಿಯಾಳ ರAAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200166437 Vidyavati - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ ಕಛೇರಿ ರೋಳಾAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166438 ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166439 ಸಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200166440 ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200166441 Surekha - ಕೌಡಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200166442 ಮಾರುತಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200166443 Nagamma - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200166444 Sunand Bai - ಕೌಡಿಯಾಳAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166445 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪಾ - ಕಾಡಿಯಾಳ ರAAY(NK) / NCS------200000000-
560200166446 Jaishri - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200166447 Shantabai - ಕೌಡಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200166448 Manikabai - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200166449 ವಚಲಾಬಾಯಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200166450 Mahadevi - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200169586 LAXMI - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್) ನಿರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚAAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200169587 ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200169588 ಪಾಂಡು ರಂಗ - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200169589 anusabai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200176892 ಸುನೀತಾ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022180012000022/05/2022
560200176893 shanta bai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200176894 Kallamma - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200176895 ಪ್ರಹ್ಲದ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200176896 ಅಫ್ಸರ್ ಬೀ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200176897 ಜಿಜಬಾಯಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022210014000022/05/2022
560200176898 ಭಗವಂತ - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200176899 Indrabai - ಕೌಡಿಯಾಳAAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200176900 ಅಣ್ಣಪ್ಪ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200176901 ತುಕಾರಾಮ - ಕೌಡಿಯಾಳ ರPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200176902 Trivani bai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCS------200000000-
560200176903 ನಾಗಣ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200176904 ಸಿದ್ರಾಮ - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176905 Mahananda - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200176906 ದೈವತಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ ರPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176907 parag bai - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200176908 Mahadevi - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176909 ತುಕಾರಾಮ ತಂ. ಪೀರಪ್ಪ - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176910 ತುಕಾರಾಮ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200176911 Mangala Bai - ಕೌಡಿಯಾಳ ರPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200176912 Anjana Bai - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200176913 ಲಕ್ಷಿ ಬಾಯಿ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200176914 ಸಂಗಿತಾ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176915 Sushilabai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022180012000022/05/2022
560200176916 Surekha - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200176917 Sushila Bai - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176918 Veeramma - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200176919 Sunita - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176920 Ratnamma - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200176921 Kamalabai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200176922 ಸುಭಾಷ - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176924 ಚಂದ್ರಶಾ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200176925 Lalitabai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200176926 Alka Bai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313821/05/2022FPS****313821/05/20229006000021/05/2022
560200176927 ಬೀಮಶಾ ತಂ. ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176928 ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ ರPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176929 ಜೊರಾ ಬಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176930 ಶರಣಪ್ಪಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200176931 ಕಾಶಿನಾಥ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200176932 ಶ್ರೀಮಂತ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200176933 Bheema Bai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022180012000022/05/2022
560200176934 Shantabai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)AAY(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022200015000022/05/2022
560200176935 ನರಸಿಂಗ್‌ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200176936 Shahin - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCS------180000000-
560200176937 Jagadevi - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200176938 ಶ್ರಿ ರಾಜಕುಮಾರ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಅರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200176939 Vijabai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200176940 padmeni bai - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022210014000022/05/2022
560200176941 ಶ್ರೀಕಾಂತ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022180012000022/05/2022
560200176942 ಬಲ ಭೀಮ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176943 ವೈಜಿನಾಥ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176944 ಜೀಜಾಬಾಯಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200176945 Sangamma - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200176946 ಕುಪೇಂದ್ರ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200176947 Kamalabai - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200186649 ಸರುಬಾಯಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200186650 Eramma - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022180012000022/05/2022
560200186651 gangama - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022180012000022/05/2022
560200186652 surekha - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200186653 Bhagamma - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200186654 nelamma - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCS------120000000-
560200187671 ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಶ - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ)NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192049 Gendabai - ಕವಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200192611 Zareena Bee - ಕೌಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------210000000-
560200192785 Venkatreddy S/o, Bhimreddy - ಕೌಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------90000000-
560200192821 Veeranna S/o, Bhimreddy - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------150000000-
560200192861 Moharabai W/o, Sunil - ಕೌಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200192863 ಆಶೋಕ ರಾಮಣ್ಣಾ - ಕೌಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192865 Iramma - ಕೌಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------120000000-
560200192930 Ganapatireddy S/o, Dattarao - ಕೌಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200192935 Rabbani S/o, Gafursab - ಕವಡಿಯಾಳNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200192944 Janabai W/o, Tulasiram - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200193049 Ratnamma - ಕೌಡಿಯಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200193058 Dharmanna S/o, Mahadev - ಕೌಡಿಯಳPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200200291 ಚಂದ್ರಕಾಂತ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200200308 ಶ್ರೀನೀವಾಸ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCS------30000000-
560200200326 ankush - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200328 ಗಂಗಮ್ಮ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200200330 ಶೋಭಾವತಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200200333 ಶ್ರಿದೇವಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200200340 ರಾಮಣ್ಣಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200200342 Jalabai - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200200345 Bharat Bai - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200200346 sangamma - ಕೌಡಿಯಾಳ ಅರPHH(NK) / NCSBiometric****313821/05/2022FPS****313821/05/2022150010000021/05/2022
560200200353 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200200355 ಲಲೀತಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200200359 ಮಲ್ಲಪ್ಪ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200200365 ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200200371 Shivamma - ಕೌಡಿಯಾಳ RPHH(NK) / NCS------150000000-
560200200372 Eramma - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022210014000022/05/2022
560200200400 ಚಂದ್ರಭಗಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCS------60000000-
560200200417 ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200423 Nagamma - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200200866 ಆಂಬಣ್ಣಾ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಅರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200868 Parwati Bai - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCS------90000000-
560200200887 Shantabai - ಕೌಡಿಯಾಳ ಅರPHH(NK) / NCS------120000000-
560200200891 eramma - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200201069 ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಏಕನಾಥ - ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCS------150000000-
560200201074 bhagirathi bai - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------30000000-
560200201106 ರಮೇಶ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಅರPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200201119 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCS------120000000-
560200201121 Aminabi - W/O: ಖಾಜೇಸಾಬ್ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾPHH(NK) / NCS------60000000-
560200201164 ಸರಸ್ವತಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200201309 Shivananda - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ್)PHH(NK) / NCS------90000000-
560200201318 Jagadevi - ಉತ್ತಮ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200201359 ಸತ್ಯಮ್ಮಾ - ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200202267 ಶಂಕರ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200202269 Siddamma - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313821/05/2022FPS****313821/05/2022180012000021/05/2022
560200202475 ಪುಷ್ಪಾ ಬಾಯಿ - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200202486 Komala Bai - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022240016000022/05/2022
560200202503 Sudha - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200207535 MALLAMMA - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200207999 Shridevi - ಕೌಡಿಯಾಳ (ಆರ)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200209135 Basamma - ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200211493 Gangubai - ಕೊಡಯಳ (R)PHH(NK) / NCSBiometric****313821/05/2022FPS****313821/05/2022150010000021/05/2022
560200212080 Putalaba - ಮನೆ ನಂ. 9 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತPHH(NK) / NCS------120000000-
560200213515 Kaveri - ಪೊಸ್ಟ ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022180012000022/05/2022
560200213802 Surekha - ಪೊಸ್ಟ ಕೌಡಿಯಾಳ(ಆರ್)PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229006000022/05/2022
560200214534 Nikita - ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ 47 ಮೇನ ರೋPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022180012000022/05/2022
560200214645 Ambu Bai - ಅಣ್ಣಾರಾವ ಶಿವಾಜಿ 60 ಮೇನ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20223002000022/05/2022
560200214657 Aruna - ಪ್ರಲ್ಹಾದ ರೆಡ್ಡಿ 55 ಮೇನ ರೋಡ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200214689 Mahadevi - ಮಾಣಿಕ ಬಿರಾದಾರ 189 ಮೇನ ರೋಡ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200215103 Lata - ಬಾಲಾಜಿ ರಾಗೋಬಾ 158 ಮೇನ ರೋಡ ಕPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200215401 Jagdevi - ರಾಜಕುಮಾರ 207 ಮೇನ ರೋಡ ಕೌಡಿಯಾPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200215525 Sunitabai - ದತ್ತು ಮೇತ್ರೆ 190 ಮೇನ ರೋಡ ಕೌPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022180012000022/05/2022
560200215533 Nirmala - ಬಸವರಾಜ 97 ಮೇನ ರೋಡ ಕೌಡಿಯಾಳ PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/202212008000022/05/2022
560200215793 Lata - ಸಂಜೇವಕುಮಾರ 102 ರಸ್ತ ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****082022/05/2022FPS****082022/05/2022150010000022/05/2022
560200215794 Sunitha - ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 101 ಮೆನ ರೋಡ ಕೌಡPHH(NK) / NCS------120000000-
560200215976 Nilamma - ದಿನೇಶ 08 ಮೇನ ರೋಡ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022150010000022/05/2022
560200216145 Shreedevi - ರಾಮಚಂದ್ರ 246 ಮೇನ ರೋಡ ಕೌಡಿಯಾPHH(NK) / NCS------120000000-
560200216148 Savitri Patil - ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಣಿಕರಾವ ಪಾಟೀಲ #29 PHH(NK) / NCS------120000000-
560200216149 Jyoti - ಗುಂಡಪ್ಪ 241 ಮೇನ ರೋಡ ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCSBiometric****621617/05/2022FPS****621617/05/202212008000017/05/2022
560200216386 Annapurna W/o, Shankar - ತುಕಾರಾಮ 82 ಮೇನ ರೋಡ ಕೌಡಿಯಾಳ NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200216407 Suhsila Bai - ಮಾಣಿಕ ನಾರಾಯಣರಾವ 225 ಮೇನ ರೋಡ PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20226004000022/05/2022
560200224402 Kamalabai - W/O: ಸುಭಾಷ್ 86 ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200225415 Suvarna - W/O ರವಿ ರೆಡ್ಡಿ 1-39-2 0 ಕೌಡNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200226759 Sudharani - W/O ಬಾಲಾಜಿ ರೆಡ್ಡಿ 00 ಕೌಡಿಯಾಳPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227006 Kastur Bai - W/O: ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್PHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229306000022/05/2022
560200227542 Savita - C/O ದಯಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ # 01 ಕೌಡಿPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/20229906000022/05/2022
560200227543 Sharanamma - C/O ಬಾಬು # 22 ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟPHH(NK) / NCSBiometric****313822/05/2022FPS****313822/05/2022121208000022/05/2022
560200227672 Ropa Bai - W/O ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾವ್ ಕೌಡಿಯPHH(NK) / NCS------60000000-
560200227729 Maruti - S/O ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200227839 Laxmi - S/O: ಉದೇವನ ಪಾಟೀಲ ಕೌಡಿಯಾಳ PHH(NK) / NCS------90000000-
560200227877 Ithabai - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಭೀಮರಾವ ಪಾಟPHH(NK) / NCS------30000000-
560200228789 Laxmi - W/O ಆನಂದ #77 ಸುಂಠಾಣ ರೋಳಾ ಅಂNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200228899 Sarika - W/O ಸುಭಾಷ ಬಿರಾದಾರ ೩೨೮ ತಡೋNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200229197 Zaheda Begum - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸೈಯದ್ ಹಸನ್ ಪಟೇಲ್ ಏಚNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200229809 Saraswati - S/O ಅಣೇಪ್ಪ ನಂದಿ ತಡೋಳಾ ೨NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200230488 Rukmini Bai - W/O ವಿಠಲರಾವ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ೩NPHH(NK) / NCS------50000000-
Top