REPORT ON ACTIVE RCs
RC NoRC Name and AddressCard Type / Coupon-NonCoupon ShopDownload ModeUpload ModeEntitlementRation Issued Date
Downloaded ModeDownloaded byDownloaded dateUploaded ModeUploaded byUploaded dateRiceWheatRagiJowerSugarSaltPalmoilKerosene
150500249898 Ashwini - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆ ನ 38 ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560200148995 Siddamma - W/O: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 234/1 ಚನ್ನಮಲ್NPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149026 Ambaraya Tobare - S/O: ಪೀರಪ್ಪ 135 ಬೀಮ್ ನಾಗರ NPHH(NK) / NCS------50000000-
560200149266 Rashmi - ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾವಾಡಶೆಟ್ಟಿ 143 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200149269 Mahadevi - W/O: ತುಕಾರಾಂ ಜಮಾದಾರ್ 844 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149280 Shobhavathi - S/O: ಧೂಳಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 955 ಸ್ವರಾಜNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149333 Gangamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಸಿದಣ್ಣ ವರಕಲೆ ಹನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149678 Sarubai - S/O: ಸಂಬಜಪ್ಪ 599 ಹನುಮಾನ್ ನಗರNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149680 Usha - S/O ಬಸವರಾಜ್ ಬಿಲಗುಂದಿ ಭೀಮNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149800 Laxmi - W/O: ಈರಯ್ಯ ಏಚ್ ನ 09 ಬಸವೆಶ್ವರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149805 Fatru Bee - W/O: ಫಾತರು ಸಾಬ್ ಶೈಕ್ 07 PHH(NK) / NCS------50000000-
560200149808 Ashabai - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ 101 ಹನುಮಾನ್ ನಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200149812 ಸಿದ್ದಮ್ಮ - W/O: ರಾಜ ಕುಮಾರ 410 ಚನ್ನಮಲ್PHH(NK) / NCS------200000000-
560200149912 Triveni - S/O: ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ 4 ಕೊಹಿನೂPHH(NK) / NCS------200000000-
560200149962 Gurubai - W/O ಸೋಮಯ್ಯ 765 ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಯ್ಯ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200149968 Nirmala Metigari - W/O: ರಾಮ್ ಲಿಂಗ 938 ಸ್ವರಾಜ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200149970 Naseema Begum - W/O ಸುಲ್ತಾನ ಶೇಖ . . PHH(NK) / NCS------100000000-
560200149973 Renuka - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವೀಕೇಶ ಕುಮಾರ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149984 Ambika - W/O: ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ 824 ಸ್ವರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200149985 Bhageerathi - W/O: ಶರಣಪ್ಪಾ ಏಚ್ ನ 178 ಹನುಮಾNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200149988 Saraswati - W/O: ಕುಪ್ಪಣ್ಣ 461 ಹನುಮಾನ್ ನಗPHH(NK) / NCS------50000000-
560200150009 Sharanamma - S/O: ಹನಮಂತ ರಾಯ 140 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150010 Sangeeta Mulge - W/O: ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ಏಚ್ ನ 71 ಬಸPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150012 Usha Bai - W/O ದಿಲಿಪಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ೧೮೭ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150014 ರೇಖಾ - W/O: ಹನ್ಮಂತರಾಯ ಏಚ್ ನ 841 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150016 Nilamma - S/O: ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಏಚ್ ನ 884 ಭವಾನPHH(NK) / NCS------250000000-
560200150018 Rachamma - W/O: ಶಿವಕುಮಾರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150022 Mallamma - W/O: ಬಾಬು ಏಚ್ ನ 391 ಹನುಮಾನ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150027 ಜಯಶ್ರೀ - W/O ಕಾಶಿರಾಯ 773 ಕೊಹಿನೂರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150034 Rekha - S/O: ತುಳಸಿರಾಮ್ 826 ಸ್ವರಾಜ್ ನPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150035 Nagamma - W/O: ಸಂತೋಷ ಏಚ್ ನ 545 ಹನುಮಾನ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200150048 Pamabai - W/O: ದಾಸರಾವ್ ಏಚ್ ನ 688 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150054 ರಾಜೇಶ್ವರಿ - W/O: ಶಾಯಬಣ್ಣ 234/1 ಚನ್ನಮಲ್ಲೇPHH(NK) / NCS------100000000-
560200150056 Chandani - W/O: ಬಾಬುರುವನ 451 ಹನುಮಾನ್ ನಗPHH(NK) / NCS------200000000-
560200150068 ಅಂಬಿಕಾ - W/O ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ . . PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150069 Vimalabai - D/O: ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಏಚ್ ನ 1/128 ಚನPHH(NK) / NCS------300000000-
560200150091 Maduraya - S/O: ಮಹದೇವಪ್ಪ 470 ಹನಮನ್ ಟೆPHH(NK) / NCS------150000000-
560200150098 ಗಂಗಮ್ಮ - S/O: ಶಿವನಾನದ 176 ಕೊಹಿನೂರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150118 Mangala - W/O: ಲಿಂಬರಾಜ 451 ಹನುಮಾನ್ ನಗರNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200150120 Vijaylaxmi - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶರಣಪ್ಪಾ ರಾಯಾಜಿ ಕೊಹಿPHH(NK) / NCS------300000000-
560200150274 Ningamma Santaji - W/O: ರಮೇಶ್ ಸಂತಾಜಿ ಏಚ್ ನ 145 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150277 Sridevi Babruvan - W/O: ಬಬ್ರುವನ ಕಲೊಜಿ 835 ಭವನPHH(NK) / NCS------200000000-
560200150309 Subhadra - D/O: ಅಂಬಣ್ಣ 118 ಭೀಮ್ ನಗರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200150378 Gangubai - W/O ಪ್ರಕಾಶ ಪರಂಡೆ ಭವನಿ ನಗರ . PHH(NK) / NCS------100000000-
560200150439 Chamak Bai - W/O: ವಿಠಲ ಏಚ್ ನ 719 ಸ್ವರಾಜ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200150472 Sarsvati - W/O ನವನಾಥ ಬಟ್ಟರೆ 2 2 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150474 Shanta Bai - W/O: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಗಲಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200150523 Prabhavati - W/O ಭೀಮಾಶಂಕರ 334 ಚನ್ನಮಲ್PHH(NK) / NCS------150000000-
560200150633 Ambaraya - S/O: ಲಿಂಬಜಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 334 ಶ್ರೀPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151057 Shantabai - W/O: ಗೊರಖನಾಥ ಏಚ್ ನ 334 ಶ್ರೀ,PHH(NK) / NCS------250000000-
560200151092 Asha - S/O: ಪಾಂಡುರಂಗ 83 ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151140 ಪುತಲಬಾಯಿ ಮಾಡೋಲೆ - W/O: ಆನಂದರಾವ್ ಮಾಡೋಲೆ ಏಚ್ ನ 21PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151167 Havabee Shaik - W/O: ಇಸ್ಮೈಲ್ಸಾಬ್ ಶೈಖ್ ಏಚ್ ನ 2PHH(NK) / NCS------50000000-
560200151169 Ambavva - W/O: ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ 99 ಚನ್ನಮಲ್ಲೇPHH(NK) / NCS------400000000-
560200151182 Nimbevva Empale - W/O: ಮಧುರಾಯ ಏಚ್ ನ 1048 ಶಿವ ಭPHH(NK) / NCS------300000000-
560200151191 Jagadevi - S/O: ಶಿವರಯ 633 ಚನ್ನಮಲ್ಲೇಶ್ವರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151201 Ambika - S/O: ಮಾರುತಿ 65 ಸ್ವರಾಜ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151204 Shredevi - W/O: ಓಂಕಾರ #40 ಸ್ವರಾಜ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151253 Kavitha - W/O ಮದರಶಾ ಭೀಮ್ ನಗರ ಕೊಹಿನೂರ್ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151254 Sunita - W/O: ಕಾಶೀನಾಥ್ 1007 ಭವನಿ ನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151370 Kashibai - W/O: ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭೀಮ್ ನಗರ ಕೊಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560200151429 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಠಲ ಅಪ್ಪೆ ಭೀಮ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151507 Sundrabai - W/O: ಭೀಮಾಶಂಕರ 478 ಶಿವಾಜಿ ನಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200151591 Bhagyashri - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಹನುಮಂತರಾಯ ಪರಂಡೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151592 Jyoti - S/O: ಹನಮಂತರಾಯ 140 ಹನುಮಾನ ನಗರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151604 Sangeeta - W/O ಶಿವಪ್ಪ ನಾತಟಿಕರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151626 Sayabavva - W/O: ಗುಂಡೇರಾಯಿ ಏಚ್ ನ 921 ಬಸವPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151683 Renuka - W/O ಅಣ್ಣಾರಾಯ . . . . PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151699 Gayabai - W/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ 100 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151701 Sangeetha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಕಾಂತ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151710 Shavitra - W/O: ರಾಮಚಂದ್ರ ಏಚ್ ನ 583 ಭವನಿPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151723 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - W/O: ನರಸಪ್ಪ 1026 ಸ್ವರಾಜ್ ನಗರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151727 Sharanamma - W/O: ಜಗನ್ನಾಥ 1026 ಸ್ವರಾಜ್ ನಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151749 Savithar - D/O: ವಿಠಲ 603 ಶಿವಾಜಿ ನಗರ್ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200151756 Swapna - W/O ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬುಲೇನೋರ್ . . PHH(NK) / NCS------150000000-
560200151781 Chandrakala - W/O: ಶಾಂತಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 604 ಕನಕದಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151787 Minakshi - W/O: ಸೂರ್ಯಾಕಂತ 50 ಭೀಮ ನಾಗರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200151794 Savita Bulle - W/O: ಅಂಬರಾಯ 653 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200151811 Hira Bai - W/O: ಬಲವಂತ್ 105 ಚನ್ಣ್ನಮಲ್ಲೇಶPHH(NK) / NCS------150000000-
560200151836 Jyoti Tobre - W/O: ವಿಕಾಸ್ 32 ಭೀಮ್‍ನಗರ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152032 Asha - W/O: ಶರಣ್ಣಪ್ಪ ಕೊಹಿನೂರ ಮಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200152062 Basamma - W/O: ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 654 ಶಿವPHH(NK) / NCS------250000000-
560200152167 ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಣುನೋರು - S/O ಗಣಪತಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152231 Savita - W/O: ರಾಹುಲ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ 2/26 PHH(NK) / NCS------250000000-
560200152263 Savitra - W/O ನಾಗಪ್ಪಾ 2 2 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152287 Lalita - W/O: ಕಾಶಿನಾಥ 817 ಸ್ವರಾಜ್ ನಾಗPHH(NK) / NCS------100000000-
560200152316 Bheemabai - W/O ಶರಣಬಸವ ಭೂತೇ 50 ಭೀಮ ನಗರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200152323 Sonali - W/O ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಭಕನಾಳ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152330 Lata - S/O: ಮಾಣಿಕ 63 ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200152465 Suvarnna - W/O: ಗೌತಂ ಹಾರಕುಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152504 Rekha - ಬಾಬು ಕೈಕಡ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200152529 Chandramma - W/O: ಸಾಯಬಣ್ಣ ಏಚ್ ನ 806 ಸ್ವರಾPHH(NK) / NCS------100000000-
560200152576 Ambika - W/O: ಅರುಣ್ 1026 ಸ್ವರಾಜ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152625 Jayasri Kassage - W/O: ಬಸವರಾಜ 924 ಕೊಹಿನೂರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152681 Kanta Bai - W/O: ಗೋಪಾಲರಾವ 1036 ವಾಲ್ಮೀಕಿ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200152687 ಸುನಿತಾ - S/O ದೀಪಕ ಕಾಲೋಜಿ 1 1 PHH(NK) / NCS------150000000-
560200152790 Sulochana - W/O ದೇವಾನಂದ ತೋಬರೆ 01 01 ಭೀಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200153001 Huwamma - W/O ಪ್ರಭಾಕರ . . PHH(NK) / NCS------150000000-
560200153046 ಮಹಾದೇವಿ - S/O: ಚಿತಂಬರಾಯ 236 ಬಸವೇಶ್ವರ ನPHH(NK) / NCS------300000000-
560200153224 ಉಷಾ - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ . . PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153334 Ambavva - S/O ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ 7/00 . PHH(NK) / NCS------250000000-
560200153421 Ambika - W/O ಸುರೇಶ . . PHH(NK) / NCS------50000000-
560200153463 Komal - W/O: ಸುಭಾಷ್ 1/96 PHH(NK) / NCS------300000000-
560200153509 Rajeshree Bhatare - S/O: ಬಾಜಿರಾವ ಭಟಾರೆ ಏಚ್ ನ 758 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200153525 Parabathi - W/O: ಸೈದಪ್ಪ ಏಚ್ ನ804 ಕೊಹಿನPHH(NK) / NCS------50000000-
560200153604 Kaveri - S/O ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ #೧೦೦ ಕೊಹಿನPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153688 Surekha - W/O: ನವನಾಥ 824 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153762 Kavita - S/O: ಬಸಣ್ಣ 636 ಕೊಹಿನೂರ ಕೊಹಿನೂPHH(NK) / NCS------100000000-
560200153838 Saraswati - W/O ಭೀಮ ಪೂಜಾರಿ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200153845 Badeger Shruti - W/O ಪ್ರಕಾಶ ತೋಬರೆ ಎಸೇಚ್ 51 ಮೇನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200155641 Jyothi - W/O ಮಚೀಂದ್ರ 1 1 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156195 Umadevi - S/O ವಿಶ್ವನಾಥ 185 ಹನುಮಾನ್ ನಗರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200156234 ಛಾಯಾ ಬಾಯಿ - D/O: ಅಂಬರಾಯ 35 ಹನುಮಾನ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200156262 Laxmi Bai - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸೂರ್ಯಕಾಂತ 110 ಚನNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156277 Sapna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪPHH(NK) / NCS------200000000-
560200156288 Anita - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದಯಾನಂದ ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156300 Ningamma - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಉಮೇಶ ಜಮಾದಾರ ಸ್ವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200156322 Jagadevi Kambara - S/O: ದತ್ತಾತ್ರಿ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156330 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕರಣ ವಲ್ಲದ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200156332 Sangeeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಯಾಸೀನ ಶಾ ಕೊಹಿPHH(NK) / NCS------250000000-
560200156339 Munna - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156400 Ambika - ಕೇರ್ ಆಫ್: ದಿಲೀಪ್ ಹಡಪತ ಸೊರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200156493 Nilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಾಯಬಣ್ಣ # 110 PHH(NK) / NCS------350000000-
560200156528 Nilamma - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156532 Rekha - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಾಮೆ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156551 Asakala - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಬಳಿರಾಮ ಕರಾಬರಿNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200156635 Nandini - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂಬರೇಶ ಸೊರಾಜ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156652 Laxmi Bai - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಶ್ರೀಮಂತ 38 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200156658 Sangeeta - ಕೇರ್ ಆಫ್: ಪ್ರಕಾಶ ಗೊಯೆ ಭೀಮPHH(NK) / NCS------200000000-
560200156932 Geeta - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕಾಶೀನಾಥ್ ಗಾಣನೂರ 1PHH(NK) / NCS------100000000-
560200157106 Shivananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ದುರಯೋಧಾನ್ ಸೊರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200157224 ಸಂಗಮ್ಮ - S/O: ಶಾಕಾಕಪರಯ್ಯ ಏಚ್ ನ 966 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200157236 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200157270 ನಿರ್ಮಲಾ - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಗೋಪಾಲರಾವ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200157398 Avamma - W/O: ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಕಂಬಳೆ #35/1 ಕNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200157433 ಸುಧಾರಾಣಿ - S/O: ವಿಠಲ್ 626 ಚನ್ನಮಲ್ಲಸ್ವPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158413 ಅಶ್ವಿನಿ - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ ತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200158572 ಲಕ್ಷ್ಮಿ - D/O ವಿನೋದ . . ತಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200158597 Mahananda - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಜುಕುಮಾರ ಅಪ್ಪೆ PHH(NK) / NCS------200000000-
560200158689 Himavati Garke - W/O: ಮಹದೇವ ಗಾರ್ಕೆ ಏಚ್ ನ 776 PHH(NK) / NCS------200000000-
560200158691 ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ - S/O: ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ #803/83-98PHH(NK) / NCS------200000000-
560200158861 Sanjana - W/O ಆನಂದಕುಮಾರ ಪರಂಡೆ ಕೊಹಿನೂರ್ ಕPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158896 Bharati - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ . . . ಕೊಹಿನPHH(NK) / NCS------100000000-
560200158920 Asha - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ ಲಾಡವPHH(NK) / NCS------200000000-
560200159050 Daivata - W/O ರತಿಕಾಂತ 96 ನಿಯರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200159111 Sangeeta - ಶಾಂತಲಿಂಗ ಕಾಲೋಜಿ 169 ಚನ್ನPHH(NK) / NCS------100000000-
560200159456 Savita - ಕೇರ್ ಆಫ್: ವಿಜಯಕುಮಾರ ವರಕಲೆ 6 PHH(NK) / NCS------100000000-
560200160104 ಲಲಿತಾ - ಒಂಬಸವ 28 ಸ್ವರಜನಗರ ಕೊಹಿನೂPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160117 Samudra Bai - S/O: ಪಿರಪ್ಪ 721 ಕನಕದಾಸ್ ನಗರ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200160143 Minakshi - S/O: ನರಸಪ್ಪ 815 ಸ್ವರಾಜ್ ನಾಗರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200160165 Bhagyavati Jamadar - W/O: ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 815 ಸ್ವರಾPHH(NK) / NCS------200000000-
560200160458 Babita - S/O: ರಾಜಣ್ಣ 850/2 ಎಸ್‌ಯೂಆರ್ಜPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160474 Shivakumar - D/O: ಭೀಮಾಶಂಕರ ಏಚ್ ನ 633 ಚನ್ನPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160809 Sunita - ರಾಜಕುಮಾರ ಅಪ್ಪೆ ಬಸವೆಶ್ವರ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200160931 Jyoti - W/O ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿಲಗುಂದಿ ಹೋಂ ನ PHH(NK) / NCS------100000000-
560200161222 Poojarani - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತೋಬರೆ 29 ತಾ ಬಸNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161519 Reshmaa - S/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಜಿ ಏಚ್ ನ 82 ಭPHH(NK) / NCS------150000000-
560200161566 Vimal - W/O ಸುನಿಲಕುಮಾರ . . ಕೊಹಿನೂರ್ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200161724 Avidya - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಬಲಭೀಮ್ ಪರಂPHH(NK) / NCS------100000000-
560200161748 Renuka - W/O ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಗೊಯೆ . . ಕೊಹಿನPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162051 Sindu - W/O ನಾಮದೇವ್ ಪರಂಡೆ . . . ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200162103 Laxmi - W/O: ಲೋಹಿತ್ ಏಚ್ ನ 0072/2 ಭೀಮNPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162202 Preeti - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162260 Shridevi - ಪತಿಯ ಹೆಸರು: ಕ್ಷತ್ರಪ್ಪ ಪಾಟಿಲ್ NPHH(NK) / NCS------00000000-
560200162267 Sarika - S/O ವಿನಾಯಕರಾವ ಪಾಟೀಲ ತಾ/ಬNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200162400 Chandrakala - D/O: ಜೈಬೀಮ್ 145 ಭೀಮ್ ನಗರ ಕೊಹPHH(NK) / NCS------200000000-
560200162585 Gangamma - S/O: ಶಿವಶರಾಣಪ್ಪ 599 ಹನುಮಾನ್ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200163183 Mangala Bai - W/O ಮಲ್ಲಪ್ಪ 81 ಕೊಹಿನೂರ್ ಬೀದPHH(NK) / NCS------50000000-
560200163282 Kamla Bai - S/O: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಏಚ್ ನ 509 ಹನುPHH(NK) / NCS------200000000-
560200163283 Lakshmi Bai - W/O: ರಾಮಣ್ಣ ಏಚ್ ನ 787/2 ಕಾಣ್PHH(NK) / NCS------50000000-
560200163284 Mallamma - W/O: ಪ್ರಕಾಶ್ 147 ಭೀಮ್ ನಗರ ಕೊPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163285 Mahantamm - W/O: ಭೀಮಶ್ಯಾ ಏಚ್ ನ 879 ಭವನಿ PHH(NK) / NCS------50000000-
560200163286 Kashibai - W/O: ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಏಚ್ ನ #200 ಚನ್PHH(NK) / NCS------100000000-
560200163430 Itabai - W/O ಯಶವಂತರಾಯ 878 ಭವನಿ ನಗರ ಹತPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163698 Laxmi - W/O ಶರಣಬಸಪ್ಪ ರಾಯೇಜಿ ಕೊಹಿನೂರ್ ಕPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163752 Godavari - W/O: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 999 ಭವನಿ PHH(NK) / NCS------250000000-
560200163763 Sheshikala - W/O: ಶಂಕರಪ್ಪ ಏಚ್ ನ 274 ಚನ್ನೇPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163803 Nafisha - S/O: ಇಮಾಮದ್ದೀನ್ ಶೈಖ್ 324 ಚPHH(NK) / NCS------150000000-
560200163814 Shantabai - W/O: ಚನ್ನಪ್ಪ 120 ಚನ್ನಮಲ್ಲಶPHH(NK) / NCS------50000000-
560200163864 Prathibha - W/O ಚಿದಾನಂದ ಶಾಜಿ 1 1 ಭೀಮ ನಗNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163884 Daivata - W/O: ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 47 ಭೀಮ್ ನಗರ ಕೊPHH(NK) / NCS------100000000-
560200163889 Gurupadappa - S/O: ಯಶವಂತರಾಯ 183 ಕೊಹಿನೂರ್ ಅNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200163890 Kamalabai - W/O: ಶಿವನಂದ ಚನ್ನಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ನNPHH(NK) / NCS------100000000-
560200164002 Ambika - S/O: ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 0404 ಬಸವ PHH(NK) / NCS------150000000-
560200164107 Sharanamma - C/O ಪುಲಚಂದ ಮನೆ ನಂ 117 ಬಸವೇಶ್AAY(NK) / NCS------350000000-
560200164177 Mallanna - ತಂದೆ / ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು: ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮNPHH(NK) / NCS------50000000-
560200167626 shalu bai - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167630 ಜಹೀರಾ ಬಿ - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167631 bismila - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200167632 Subamma - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200167633 Kasturbai - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167634 Saraswati - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200167635 Nilamma - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167636 saru bai - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167637 Chandramma Bilgundi - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167638 Sulochana Kamble - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167639 Sharanamma - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200167640 Putla Bai - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167641 Nagamma Appe - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200167642 ಚಂದಮ್ಮ - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167643 Ambavva Kaloji - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167644 Nilamma - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------150000000-
560200167645 ವಚಲಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200167646 sita bai - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200167648 ಮಲ್ಲಮ್ಮ - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------250000000-
560200167649 ಮಹೇಂದ್ರ - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200167650 Rekha - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200167651 Ratna Bai - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167652 ಉಮಾ ಬಾಯಿ - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167653 Minakshi - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------100000000-
560200167654 Laxmibai Bhattare - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167655 ಬಲಭೀಮ - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167656 shambru - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167657 Kallamma - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------200000000-
560200167658 Jagadevi - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167659 ಯಶ್ವಂತ ರಾಯ - ಕೊಹಿನೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167660 laxmi bai - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167661 sushilla bai - ಕೊಹಿನುರPHH(NK) / NCS------50000000-
560200167662 ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167663 ಬಾಬು ರಾವ - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167664 ಕರುಣಾ ಬಾಯಿ ರಾಜಣ್ಣಾ - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167665 Siddamallamma - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167666 shantha bai - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167667 ನಿವರ್ತಿ - ಕೊಹಿಣುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167668 Manisha - ಕೊಹಿನೂರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167669 ಜಯಶ್ರೀ - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-
560200167670 ಬಸವತಿಥಱಯ್ಯ - ಕೊಹಿನುರAAY(NK) / NCS------350000000-